JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - B, Total count: 20371

Reg.No Company
5362954000 BEZLAJ IN DRUGI Storitveni inženiring d.n.o., Lipa 20 Velenje
5449880000 BINMAT BERNETIČ IN OSTALI, kovinarstvo, transport, trgovina, d.n.o.
5552010000 BLUE-MOON BUČAR & CO. cvetličarna, d.n.o. Ljubljana
5868700000 BIVEAL - zdravstvena nega in skrb za pacienta na domu, Pirjevec in Sabadin, d.n.o. Koper
5799163000 BRANE TERM, JANUŠ IN OSTALI proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
5864976000 BEŠTER & BEŠTER, Družba za računovodsko-finančne storitve, d.n.o., Kranj,
5869153000 BANDELJ & CO., gostinstvo in trgovina, d.n.o.
5909473000 BENEDIK IN OSTALI trgovina in storitve, d.n.o.
5903718000 BALONARSKI CENTER BARJE d.n.o., Ljubljana, storitve in najem
5910021000 BUČAR IN DRUGI, storitve in trgovina d.n.o.
5926203000 BRIGITTE HUBER & CO marketing in trgovina, d.n.o.
1234056000 BOMAX VEHOVAR IN DRUGI Proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
1305816000 BISLIMAJ EJUP IN BLERIM gradbeništvo in storitve d.n.o. - v stečaju
1295861000 BREZNIK MOJCA - ODVETNICA
5945542000 BOEK & CO storitve in trgovina, d.n.o., Medvode, Medvoška cesta 10
5959195000 BOBNAR & FAMI CO trgovina, storitve d.n.o.
1359509000 B & I, ŠPANIĆ, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.n.o.
1562312000 B-3 VELKAVRH & CO trgovsko in servisno podjetje d.n.o. - v stečaju
1647270000 BUNC & BUNC varnost pri delu, trgovina, storitve, d.n.o.
1857835000 BENEDIK IN REJA računovodstvo in podjetniško svetovanje d.n.o.
1781898000 BIRO PUBBA, POVŠIČ IN DRUŽABNIK, Družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.n.o., Brodarska ulica 8, Litija
1708511000 BETAMAR BONČINA-BOLANČA & CO., nepremičnine, gradbeništvo, trgovina, zastopstvo, d.n.o.
2042053000 BEVA-ČOKORILO & CO, varstvo pri delu in požarna varnost, d.n.o., Kočevje
1879910000 BB PROJEKT BRICELJ IN BRICELJ, trgovina, d.n.o. - v stečaju
2160366000 BAHAR & BAHAR RAČUNOVODSKI SERVIS d.n.o.
2120011000 BREZNIK IN BREZNIK storitve in svetovanje d.n.o.
3834042000 BOREAL Dragar & partnerji, računalniške storitve, d.n.o.
2238179000 BEGOLI IN BEGOLI, družinsko podjetje za posredovanje in zdravstveno dejavnost, d.n.o.
6531903000 BPGC Borghesi & partner, družba za upravljanje, d.n.o.
6661432000 BAUD KERT IN PARTNERJI elektroinštalacije in gradnje drugih objektov d.n.o.
5887356000 BUMM - NAGODE & CO elektronika in storitve, k.d.
5484251000 BRČINA & CO., uvoz-izvoz, trgovina in storitve, k.d.
5744911000 BUDAK, gradbeništvo, trgovina in montaža, k.d.
5917611000 BOGDAN & KGB trgovina, uvoz-izvoz, zastopstvo in konsignacija, špedicija, servis, varovanje, prevoz, računovodska dela, posredovanje, k.d. Brezovica, Podsvetija 34
5873002000 BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., K.D.
5393345000 BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE d.o.o.
1213466000 BLAGOVIČ trgovina in storitve, k.d.
1197916000 BOGDAN ILIČ trgovina in prevozi, k.d., Radomlje
1414992000 BEKUŠ ŽELJKO krovstvo, kleparstvo in druge storitve, k.d.
1545469000 BRES STEINER trgovina, posredovanje, zastopanje k.d.
1673190000 BYTYQI HAXHI, gradbeništvo, transport, trgovina, k.d. - v stečaju
1562193000 BOS & S-SVETLIN SIMON, prevozi, storitve in trgovina, k.d.
1876082000 BELLEZZA - JAJČANIN CO., družba za storitve, k.d., Ljubljana
1890379000 BIROSERVIS KLANČAR, servis in prodaja birotehnične opreme ter pisarniškega materiala, d.o.o.
1899848000 B.E.E. STUDIO OKORN, storitve, k.d.
3283828000 BORŠTNAR - MD poslovne storitve, inženiring, varnost pri delu, k.d.
3432335000 BERTONCELJ INŽENIRING podjetje za storitve k.d.
3766373000 BERTONCELJ Elektroinštalacije, Gradbedništvo, Posredovanje, podjetje za storitve k.d.
5144868000 BRIVNICE-ČESALNICE, d.o.o.
5050391000 BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o.
5290155000 BELL proizvodnja izdelkov iz kovine in gume, trgovina na debelo in drobno ter storitve d.o.o.
5067537000 BISTRA, kemična čistilnica in pralnica, d.o.o.,Škofja Loka
5033268000 BPT naložbe, energetika, nepremičnine d.o.o.
5092221000 Banka Intesa Sanpaolo d.d.
5072387000 BRIVSTVO IN FRIZERSTVO storitve in trgovina, d.o.o., Črnomelj
5144825000 BRIVSKO FRIZERSKO PODJETJE KRANJ, D.O.O. - v likvidaciji
5072441000 BRIVSKO FRIZERSKI SALON d.o.o. Slovenske Konjice
5487838000 BELINKA PERKEMIJA kemična industrija, d.o.o.
1555804000 BB SVETOVANJE, družba za poslovne storitve d.o.o.
2033518000 BRINOVKA storitveno podjetje d.o.o.
5286565000 BESS-PRO MARKET d.o.o., Podjetje za ekonomske storitve in svetovanja Ljubljana
5279674000 BRST Predelava in prodaja lesa d.o.o.
5895871000 BIOIKS biomedicinska industrija, konzultacije, storitve d.o.o.
5279798000 BAJFAR, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
1939122000 BOKAT storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
5288681000 BITERMO, podjetje za inženirske storitve d.o.o.
5097266000 BELVEDERE hoteli in turizem d.o.o.
5292638000 BREZAVŠČEK d.o.o., kamnoseška dejavnost
5293294000 BENCO, podjetje za informacijski inženiring, marketing, proizvodnjo, kooperacijo, trgovino in zastopanje, Kranj, d.o.o.
1196871000 BEBE d.o.o. inženiring in reklamne storitve - v stečaju
1821261000 BEBE INŽENIRING d.o.o. - v stečaju
5290392000 BIO DISKONT Trgovina z mešanim blagom d.o.o.
5327601000 BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana
5294983000 BERCO podjetje za trgovino na debelo in drobno, posredovanje in servis elektronaprav d.o.o.
5293090000 BARMAR Ribištvo in trgovina, d.o.o. Izola La pesca e commercio, s.r.l. Isola
5299551000 BOTON, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj
5323070000 BATAGEL & CO., trgovina, organizacijski inženiring in posredovanje, d.o.o., Postojna
5295246000 BIOKORP, podjetje za organizacijo proizvodnje, zunanjo trgovino in turizem d.o.o.
5000475000 BDS SREMIČ gostinstvo-turizem d.o.o.
5296978000 BUŽINEL Turizem, trgovina, prevoz d.o.o.
5295696000 BIO DOM trgovsko podjetje d.o.o.
5298555000 BARTOG proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5002974000 BISTRA gostinsko podjetje d.o.o.
5354382000 BIRO OPREMA ŽOLNIR Podjetje za popravilo in vzdrževanje precizne mehanike d.o.o.
5302811000 BLISK montaža jeklenih konstrukcij, galvanizacija d.o.o.
5307040000 BINAR industrijska avtomatizacija in računalništvo, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 126
5464790000 B & B Podjetje za zastopanje, inženiring in trgovino, d.o.o.
5295823000 BIRO STIK trgovsko podjetje d.o.o.
5296005000 BABYLON, jezikovno izobraževanje in svetovanje d.o.o.
5302307000 BONEX, trgovska družba d.o.o., Ljubljana
5504082000 BPH, bolj prijazna hiša, d.o.o.
5805414000 BRUNO gostinstvo, trgovina in pekarna Gabrijele d.o.o.
2237644000 BROD NA MURI, dejavnost holdingov in poslovno svetovanje, d.o.o.
5303303000 BAS trgovsko in proizvodno podjetje zaščitnih sredstev, usnjene konfekcije in galanterije d.o.o.
5310393000 BIROMATIK podjetje za računalniško obdelavo podatkov d.o.o.
5310903000 BIOLINE svetovanje, marketing d.o.o. Ljubljana, Prečna 6
1990942000 BIRO, STORITVE IN TRGOVINA PRIMAN d.o.o.
5307694000 BOJ kovinsko proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5332885000 BARKLEM Proizvodnja senčil d.o.o.
5307899000 BRAMIG d.o.o. Družba za projektiranje, inženiring in trgovino
5326621000 BIRO ES d.o.o., Podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje, Ljubljana
5315956000 BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o.
1295748000 BENEDIK KATARINA - ODVETNICA
5314453000 BILBAN, informacijske in tiskalniške rešitve, d.o.o.
5313376000 BIRO M podjetje za ekonomske, tržne, organizacijske, poslovne, tehnološke in tehnične storitve ter grafična dejavnost d.o.o., Ljubljana
5314186000 BRM Finalizacija izdelkov, d.o.o., Ljubljana
5312981000 BIMED Podjetje za proizvodnjo, trgovino in transport d.o.o.
5312710000 BIM Beton izdelki Miren d.o.o.
5311624000 BAJEC Trgovina d.o.o.
5311357000 BIMEX veletrgovina in zastopstva d.o.o., Celje
5314054000 BE-terna, poslovne rešitve, d.o.o.
5315883000 BUMTRADE storitve d.o.o. - v stečaju
6672124000 BUNGALOV nepremičnine d.o.o.
5360749000 BDS, Računalništvo, storitve in trgovina, d.o.o.
5323789000 B & B proizvodnja, storitve, posredništvo, trgovina in gostinstvo d.o.o.
5321018000 B2 izobraževalni center, d.o.o.
6116957000 B2 skupina, investiranje d.o.o.
5317363000 BOLTEZ, trgovina, storitve in gostinstvo, d.o.o.
5643970000 BURAS, trgovina na debelo in drobno z mešanim blagom, d.o.o.
5320291000 BELROS Izdelava in plastificiranje kovinskih predmetov in trgovina Ljubljana d.o.o.
5320011000 BM BIRO, storitve, d.o.o.
5325323000 BB 22 inženiring, trgovina in posredništvo, d.o.o.
5339871000 BEAM NADZOR, arhitekturno in tehnično svetovanje, d.o.o.
5326460000 B&L - UTRIP proizvodnja, export-import in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5356687000 BOSIO proizvodno - trgovsko podjetje d.o.o.
5319072000 BOLHAR, podjetje za komercialno posredovanje, zastopanje in trgovino, d.o.o.
5590922000 BIMOS informacijski sistemi, d.o.o.
5332702000 BES smart, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5329345000 BIRO BIT, servis in trgovina, d.o.o.
5872812000 BIRO CENTER podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5503370000 BASS, računalniški inženiring, posredovanje, storitve in trgovina, d.o.o. Celje
5323339000 BONUM proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5346053000 BOVIS podjetje za proizvodnjo in trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, d.o.o.
5370221000 BURJA, podjetje za organizacijo proizvodnje in storitev, zastopanje, komercialno posredovanje, trgovino na debelo ter izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana
5338441000 BIBIRO Storitveno podjetje d.o.o.
5330149000 BOBER podjetje za proizvodnjo, marketing in storitve d.o.o.
5371406000 B-A-Z DEJANOVIČ gradbeništvo, trgovina in gostinstvo d.o.o.
5472784000 B + N SL Facility Services, storitve in trgovina, d.o.o.
5326796000 B. PREIS TRADE, trgovska d.o.o.
5854466000 BAB-CO Podjetje za upravljanje, notranjo in zunanjo trgovino d.o.o., Ljubljana
5812186000 BRAMES proizvodnja, trgovina, svetovanje d.o.o.
5339944000 BIT računalniški inženiring d.o.o.
5163218000 BELPLAST predelava plastičnih mas, d.o.o., Motnica 11, Trzin
5346894000 BIROSTAVEK podjetje za poslovne in tehnične storitve, proizvodno, trgovinsko, gostinsko, prevozniško in kmetijsko dejav. d.o.o.,Ljubljana,Preradovićeva 18
5322316000 Bel Bison d.o.o., proizvodnja, trgovina, zastopanje
5420261000 BONIG Inženiring, finančno svetovanje in zastopstva d.o.o.
5405653000 BASTL proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5332656000 BOTRAGO Diskont sadje, zelenjava d.o.o. Plave
5630401000 BENEIDEJA podjetje za tržno komuniciranje, storitve in trgovino d.o.o.
5406021000 BO - BO družba za izobraževanje, promet blaga in montažo, d.o.o., Grosuplje, Pod gozdom VI/5
5336872000 BETATRADE, podjetje za trgovino na debelo in drobno d.o.o. Postojna, Volaričeva 5
5807727000 BELAK-MOZAIK, servis, trgovina in storitve, d.o.o.
5333768000 BESS, d.o.o. TRGOVINA IN KAMNOSEŠTVO
5342511000 BIORES, Zastopanje in trgovina, d.o.o.
5806194000 BIOS, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., Tržič
5337844000 BREZA COMMERCE, trgovina, proizvodnja, uvoz-izvoz, Gorenja vas, d.o.o.
5000939000 BUREAU VERITAS, Mednarodno podjetje za ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje s področja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti, d.o.o.
5344204000 B.R.C. projektiranje, gradnja in posredovanje, d.o.o.
5345421000 BTS COMPANY trgovina in zastopanje, d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana
6231268000 BESMIRI, Gradbene storitve, Skender Osmani s.p.
5364124000 BI-TERMAL podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5348382000 BANEX proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o.
5878004000 BIREMA družba za opravljanje storitev in proizvodnjo d.o.o.
5043794000 BETI Tekstilna industrija d.d.
5425263000 BALOH proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o.
5351600000 B & B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
5351774000 BORAK, Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Gornja Radgona
5374782000 BIRO DATA podjetje za finančni inženiring, d.o.o.
5352096000 BLIK družba za trgovino na debelo in drobno z mešanim blagom d.o.o.
5351081000 B. DOLENC & SINOVI Proizvodnja, servis in prodaja rezil, orodij, opreme za mesno predelovalno industrijo, d.o.o.
5354803000 BUKOVINSKY proizvodnja zobnikov in strojev d.o.o.
5360471000 BEXEL & A.N., servis dvigal in montaža kovinskih elementov, Kranj, d.o.o.
5382122000 BRAZDA, podjetje za trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o. Poljšica
5348455000 BIANCA, proizvodnja, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. Lucija
5355222000 BRINA, podjetje za montažo in trgovino, d.o.o.
5356431000 BELOKRANJKA trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Adlešiči
5356067000 B KONCEPT, pravno in poslovno svetovanje in storitve, d.o.o.
5366500000 BENE COMMERCE trgovina, inženiring in storitve d.o.o., Ljubljana, Velnarjeva 1
5386683000 BIO-SAD družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5360226000 BEE SERVIS d.o.o.
3351408000 BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o.
5371651000 BLAGO-MIX družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5359279000 BONIS družba za storitve d.o.o.
5368880000 BELL - COMMERCE export-import, d.o.o., Vodice, Vodiška 64 - v likvidaciji
5363713000 BON Trgovsko podjetje d.o.o.
5367077000 BIROTEHNIKA BABIČ, proizvodnja, vzdrževanje in servisiranje birotehničnih sredstev, d.o.o. Koper
5373409000 BELINGAR Trgovina, vzdrževanje in gostinstvo Nova Gorica d.o.o.
5373751000 BRIČ, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5407672000 BILANCA finančno računovodske storitve, družba z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Kremžarjeva 4
5416027000 BAUIMEX elektro - gradnje - inženiring d.o.o.
5381401000 BIROSPORT, športni marketing, odnosi z javnostmi in poslovne storitve, d.o.o.
5664152000 BAJUMA, mednarodna trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5956510000 BLACK STAR podjetje za oblikovanje nakita, dizajn in marketing d.o.o.
5376084000 B.A.T.T. Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o. Ljubljana
5541018000 BMT d.o.o., proizvodnja, trgovina
5376041000 BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, d.o.o.
5378087000 BONSAI proizvodno in trgovsko podjetje z izdelki za opremljanje poslovnih in bivalnih prostorov, d.o.o.
5380448000 BRUMAT Trgovina in promet Vrtojba d.o.o.
5403693000 BR89, projektna družba, d.o.o.
5589347000 BIRO, družba za izvajanje finančnih, računovodskih in knjigovodskih del, d.o.o., Žiri
5382882000 BARBO proizvodnja, trgovina ter svetovanje Mirna peč, d.o.o.
5382548000 BO-DA Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5427975000 BABIČ, trgovina na debelo in drobno, proizvodnja in storitve, Podgradje d.o.o.
5462665000 B.L.WATT veletrgovina in maloprodaja elektroinstalacijskega materiala d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5419085000 BOKOS turizem, prevozi in storitve d.o.o. Ljubljana, Merčenkova 13
5391466000 BRAZDA kmetijstvo in trgovina d.o.o.
5397294000 BOEM Podjetje za zastopstvo in trgovino d.o.o., Ljubljana
5389437000 BOLE STROJEGRADNJA, proizvodnja strojne opreme d.o.o.
5403600000 BIOS-M trgovina z dietno in zdravo hrano d.o.o.
5607795000 BDB investicijsko upravljanje, d.o.o., Ljubljana
5391644000 BAŠ storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5401372000 BELISA d.o.o., poslovno svetovanje
5451264000 BLITEB, Transport, transportno podjetje, d.o.o., Kranj
5397014000 BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
5395330000 BLIN Inženiring, zastopništvo in trgovina d.o.o.
5843936000 BJB GRADNJA gradbena dela d.o.o. - v stečaju
5404126000 BOME podjetje za trgovanje, kooperacijo in proizvodnjo d.o.o.
5663636000 B.A.J. TRADE Trgovina, marketing, inženiring, d.o.o., Ljubljana
5405203000 BUNNY, družba za svetovanje, inženiring in organizacijo, d.o.o.
5410410000 BIMA trgovsko, posredniško podjetje, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5403871000 BALING, Podjetje za inženiring, trgovino in svetovanje, d.o.o.
5034442000 BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
5430321000 BI, informacijski inženiring, Tržič, d.o.o.
5394619000 BEAUTY CENTER - DARMIL Kozmetološko-estetski inženiring, d.o.o.
5403138000 BUDNA zastopstvo in trgovina Novo mesto d.o.o.
5417791000 BOŽNAR čebelarstvo d.o.o.
5410908000 BALANT-GIT, strojne instalacije in inženiring, d.o.o., Šentvid pri Stični
5412811000 BONGO, družba za storitve, d.o.o.
5411688000 BREST - DUMI podjetje za proizvodnjo in promet izdelkov za nautiko in šport, d.o.o., Cerknica - v stečaju -
5452554000 BREST-POHIŠTVO d.o.o. Cerknica, podjetje za proizvodnjo in promet pohištva ter opreme - v stečaju
5406480000 BARVICA trgovina in tiskarske storitve d.o.o., Ljubljana
6597475000 BOŠTJAN PAVEC S.P., UPRAVITELJ V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI
5437946000 BORDO d.o.o. podjetje za arhitekturo, oblikovanje in izvedbo, Ljubljana
5412587000 BIRO za inženiring, konsalting, projektiranje in tehnične usluge d.o.o.
5418771000 BNA d.o.o., podjetje za računalništvo
5417589000 BIB d.o.o. Trgovina in proizvodnja Bilje
5417155000 BENT trgovina in storitve d.o.o. Domžale
5545277000 BIFE PLANTA gostinstvo in turizem d.o.o.
6161316000 BP9 poslovne storitve d.o.o.
5423678000 BP BLISTER PACK, podjetje za konstruiranje, izdelavo, servisno dejavnost ter uvoz in izvoz rezervnih delov d.o.o.
5418941000 BELUGA storitveno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5414946000 BAVEX - Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. Trebnje
1740636000 BORUT SOKLIČ - ODVETNIK
5423112000 BETA-TRADE Podjetje za trgovino, inženiring in turizem d.o.o. Ljubljana
5415152000 BALDER optoelektronski elementi in merilna tehnika d.o.o.
5462754000 BIOSTIM kozmetične storitve d.o.o.
5448344000 BARD biro za arhitekturo in design d.o.o.
5422299000 BREZA, najem vozil, d.o.o., Bazoviška 4/a, 6250 Ilirska Bistrica
5415187000 BRANČURNIK DENT dentalno medicinski center d.o.o.
5437555000 BETAPLAST, cevni sistemi, d.o.o.
5422507000 BOJANA Podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in uvoz d.o.o. Vipava
5427126000 BOSSPLAST, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5424755000 BIMI, storitve, d.o.o.
5426774000 BS TRADE Podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino Ljubljana d.o.o.
5443598000 BAU-ING storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5434041000 BARIAN proizvodnja, razvojni inženiring, trgovina in storitve d.o.o.
5422973000 BELMAN fasaderstvo in storitve d.o.o.
5435960000 BARJANS, obvladovanje čistoče, d.o.o.
5427304000 BRIN zastopstva in trgovina d.o.o.
5433061000 BERUS posredovanje, trgovina in servis Novo mesto, d.o.o.
5432219000 BARNY TRADING, trgovina in storitve d.o.o.
5435340000 BILCON podjetje za računovodske storitve, d.o.o.
5446643000 BIVIO, družba za grafične storitve, trgovino in svetovanje, d.o.o.
5428629000 BRILI, mizarske storitve in čistilni servis, d.o.o.
5486602000 BEVC, avtošola in trgovina, d.o.o.
5433096000 BEKOR, podjetje za zaščito površin Podnart, d.o.o.
5434297000 BENTON prodaja in servis glasbil d.o.o.
5436559000 BAM GRADNJE gradbene storitve d.o.o.
1201140000 BORCOL pohištvo d.o.o.
5968356000 BPN biro za projektiranje v nizkogradnji d.o.o.
5877857000 BAJT telekomunikacije in informatika d.o.o.
5437695000 BIRO R gastro inženiring in svetovanje d.o.o. Ljubljana
5439388000 BETACOM, storitve in trgovina, d.o.o.
5447780000 BELA TRADE d.o.o. družba za komercialo, trgovino, zastopstva in proizvodnjo
5443326000 BMK - ENGINEERING trgovina, uvoz-izvoz, zastopstva d.o.o. Brežice
5441641000 BOOM trgovina, turizem, založništvo d.o.o. - v stečaju
5445604000 BIRO-10 Podjetje za finančno knjigovodske storitve, d.o.o. Ljubljana
5444047000 BROKER B.B. zavarovalna agencija d.o.o.
5517087000 BORCOL TRADE Trgovsko podjetje d.o.o.
5477905000 BORDAX podjetje za marketing, inženering, dizajn in trgovino d.o.o.
5441587000 BRULC, transport in trgovina, d.o.o.
5440572000 BARTEC VARNOST, Tovarna eksplozijsko varnih elektronaprav, d.o.o.
5443504000 BILKA d.o.o. Trgovina s kmetijskim in reprodukcijskim materialom Bilje - v likvidaciji
5448182000 BULC BRATJE, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5449197000 BALET proizvodnja in trgovina d.o.o.
5455600000 B E A d.o.o. Nova Gorica Biro elektro - avtomatike
5478022000 BETA GLOBAL veleprodaja, maloprodaja, izvoz in uvoz, d.o.o. - v stečaju
5459427000 BACKYARD BARBEQUE AGROBAR gostinstvo d.o.o.
5458242000 BUSINESSMEN'S CLUB mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o. - v stečaju
5460263000 BIROX servis, prodaja biro opreme in elektronike d.o.o. Ljubljana
6580190000 BESTA CONSULTING, gradbene storitve d.o.o.
5461626000 BAS KLUB Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino d.o.o. Ljubljana
5467284000 BAGER TEAM Podjetje za trgovino in gradbeništvo d.o.o.
5467748000 BSH Hišni aparati I.D. INVALIDSKA DRUŽBA, d.o.o.
5684943000 BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
5465699000 BIOTOP, posredovanje in inženiring, d.o.o.
5462347000 BOTEXI import-export, posredništvo in trgovina d.o.o. Ljubljana, Dolenjska c. 136
5473985000 BENEDICT Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.
5474116000 BEJA avtoservis in storitve d.o.o.
5571570000 B-PROJEKT Proizvodnja, razvoj in uvajanje elektronskih izdelkov d.o.o. Ljubljana, Bizjakova 1 B
5461936000 BELLO Transport d.o.o.
5462592000 BASTET družba za inženiring in trgovino d.o.o.
5463408000 BEVSK Podjetje za trgovino, osebne in poslovne storitve d.o.o.
5466253000 BMI Adriatic Škocjan, proizvodnja betonskih strešnikov in industrija gradbenega materiala, d.o.o.
5464943000 Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o.
8167265000 BIDIGITAL naložbe d.o.o.
5478243000 BOŽIČ d.o.o. inženiring Idrija
5464242000 BAMMERA, podjetje za trgovino, marketing, inženiring in storitve, d.o.o.
5472253000 BENKO-TEHNA, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, Puconci d.o.o.
5464323000 BONGO podjetje za serijsko izdelavo konfekcije d.o.o.
5477468000 BRAMING INTERNATIONAL, svetovanje in inženiring, d.o.o.
5467136000 BWC, podjetje za projektiranje, inženiring in oblikovanje, d.o.o.
5472415000 BOSCO EXPORT Gradbeništvo d.o.o.
5478618000 BRAZDA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
5476569000 BIO PROM, trgovsko podjetje d.o.o. Završe 7, Grobelno
5473268000 BARBARELLA družba za računovodske in knjigovodske storitve, d.o.o., Ljubljana
5478251000 BIRT MARKETING d.o.o.
5476232000 BALEKS varstvo pri delu, varstvo pred požarom, varstvo okolja, rent a car, rent a boat d.o.o., Ljubljana
5483204000 BENS CONSULTING, kemijsko svetovanje, d.o.o.
1253697000 BOMAX Proizvodnja, trgovina, krovstvo in kleparstvo d.o.o.
5473616000 BOUNT, proizvodnja hišnega tekstila, d.o.o.
5479851000 BANLES d.o.o. podjetje za proizvodnjo, prodajo, izvoz in uvoz lesenih izdelkov in opreme
5489954000 B.POINT, Podjetje za marketing, zunanjo in notranjo trgovino ter proizvodno dejavnost, d.o.o.
5483379000 BELIMED pomivalni sistemi d.o.o
5488435000 BAZILIKA proizvodnja in trgovina, Savlje 33, Ljubljana, d.o.o.
5481171000 BONNET Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5492955000 BIOCLEAN, podjetje za trgovino, turizem, inženiring, kooperacijo in servisiranje, d.o.o. - V STEČAJU
6944612000 Benjamin Pačnik s.p. pravno in poslovno svetovanje
5486432000 BIOLES podjetje za proizvodnjo in promet z lesenimi proizvodi, d.o.o.
5524547000 BSB-GRAF, tiskanje, kopiranje, razmnoževanje, d.o.o., Ljubljana, Trg republike 2
5490618000 BESCO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5494494000 BMB trgovsko, storitveno in gostinsko podjetje d.o.o.
5646502000 BURGER podjetje za zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5516951000 BIOTIM, svetovanje in dejavnosti za prosti čas, d.o.o. - v stečaju
5487846000 BELINKA-BELLES proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o.
5042003000 BELINKA HOLDING, D.D.
5495148000 BMD OPTIMA, finančno in davčno svetovanje d.o.o.
5487668000 BIOTEH Podjetje za biotehnologijo d.o.o.
5487331000 BANKING, inženiring, svetovanje in sistemska integracija, d.o.o.
5515092000 B-BOR zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5492149000 BAJTA, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
5887224000 BPD FIDA, finančno svetovanje in posredovanje, d.o.o.
5498066000 BAB proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana
5183472000 BIROGRAFIKA BORI Invalidsko podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.
5499135000 BOBER GOZDARSTVO podjetje za gozdarstvo d.o.o.
5497736000 BISTRA založništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
5502713000 BOJAN podjetje za transport in špedicijo, trgovino, poslovni inženiring in proizvodnja d.o.o.
5508258000 BIGRAD visoke in nizke gradnje ter druge storitve d.o.o.- v stečaju
5514550000 BETON - Proizvodnja betonskih izdelkov, d.o.o. Lucija
5518121000 BOXMARK LEATHER proizvodnja in trgovina d.o.o.
5502047000 BUKEV podjetje za rehabilitacijo in za zaposlovanje invalidov d.o.o.
5516374000 BAR-METAL Barvna metalurgija, proizvodnja, trgovina in inženiring, d.o.o.
5503701000 BDO Svetovanje d.o.o.
5503787000 BITEKS tehnološke, ekonomske in organizacijske storitve d.o.o. Ljubljana
5452511000 BREST - TAPETNIŠTVO D.O.O., CERKNICA
5512689000 BOR, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Jezersko
5504074000 BIROELEKTRONIK trgovina in servis d.o.o. Ljubljana
5718821000 BPS TRADE podjetje za mednarodno trgovino in gradbeništvo, d.o.o.
5873304000 BENEMARK Marketing, trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana
5549396000 BAIMS trgovina, zastopstvo, posredništvo Straža d.o.o.
5526167000 BLISK SERVIS Podjetje za storitvene dejavnosti d.o.o.
5517648000 BOS-COMMERCE Podjetje za trgovino, izvoz, uvoz in gostinstvo d.o.o. Ljubljana
5520118000 BAROTEHNA trgovsko podjetje d.o.o.
5523206000 BIO-PHARMA pridelovalno, predelovalno in trgovsko podjetje, d.o.o. LJUBLJANA, Ul. Majde Vrhovnikove 8
5528526000 BRIN podjetje za predelavo lesa d.o.o., Brestanica
5531969000 BBCC INT., družba za proizvodnjo, posredništvo, trgovino in storitve d.o.o.
5530466000 BAJD inženiring, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5529760000 BITRADE podjetje za trgovino na debelo in drobno d.o.o.
5522897000 BUCH, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
5550513000 BAITRIS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in svetovanje, d.o.o.
5538670000 BAHOR unikatna keramika in lončarstvo, d.o.o.
5523508000 BRODOCK Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o. Ljubljana
5556031000 B & FORUM Finance in storitve d.o.o.
5540364000 BK4 trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5539846000 BOGR, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5538505000 BONUS, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
5557453000 BIRO TEAL, podjetje za finančno-ekonomske, projektantske in računalniške storitve d.o.o.
5534178000 BALUS storitvena dejavnost d.o.o.
5537681000 BLESK Čistilni servis, d.o.o.
5546222000 BAMA, inženirske dejavnosti d.o.o.
5539579000 BM STUDIO storitve in prodaja, d.o.o.
5541077000 BDL TRADING, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.
5553261000 BORA VRTALNE NAPRAVE Podjetje za proizvodnjo, prodajo in eksploatacijo BORA naprav d.o.o. Ljubljana
5551935000 BENICOM podjetje za trgovino, zastopanje in proizvodnjo d.o.o. Ljubljana
5552427000 BLAGAJANA TRADE podjetje za izolaterstvo, trgovino in zastopstvo d.o.o., Polhov Gradec
5591716000 BARSOS-MC, zdravstvene storitve d.o.o.
5548039000 BONUS - GMC, družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.
5543827000 BOKO podjetje za svetovanje, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
5569605000 BERČON Podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz-izvoz, gostinstvo in turizem, d.o.o., Litija, Bobek 1
5551854000 BREDEX zunanja trgovina, d.o.o.
5695635000 BS TEHNIK, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5543991000 BILL, podjetje za obdelavo podatkov, trženje in servis d.o.o.
5557259000 BIMO, podjetje za promet blaga na debelo in drobno, zastopanje, posredništvo, storitve, uvoz-izvoz, d.o.o Kranj
5557755000 BAKRA, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o. Kranj
5864674000 BALADUR, trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5553032000 BORDEAUX Svetovanje in storitve d.o.o.
5334527000 BREZA, d.o.o., trgovina z gradbenim, repro materialom in storitve
5564239000 BRIN družba za posredovanje, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5564760000 BIP podjetje za kovinsko predelovalno dejavnost in trgovino d.o.o. Obrežje
5852234000 BODEX, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.
5575117000 BUILD gradbeno podjetje, d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5565782000 BOMAX podjetje za trgovino, uvoz, izvoz, proizvodnjo d.o.o., Muljava 22a, Ivančna Gorica
5559642000 BELTA zunanja in notranja trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5562643000 BENKO Pogrebne storitve in cvetličarstvo d.o.o.
5560349000 BENIGAR prevozništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
5563917000 B M C marketing, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5599482000 BRANAL, Trgovina in storitve d.o.o.
5575605000 BK-TON transportno in trgovsko podjetje d.o.o.
5576822000 BAR GAJEC, reja perutnine, gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
5571324000 BICA biro za informatiko in consulting d.o.o.
5615399000 BIRD podjetje za kmetijsko proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5568366000 BIRO USLUGA, trgovina in storitve, d.o.o.
5590353000 BIOVIT, prehrambeni izdelki, zelišča, zdravila, d.o.o.
5585058000 BARU, podjetje za storitve, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
5586348000 BEMAT, računalniški inženiring, d.o.o. - v stečaju
5731712000 B & S - Mednarodna pomorska agencija, d.o.o. Koper v likvidaciji
5588324000 BONITA N - 11 d.o.o., posredništvo v prometu z nepremičninami
5578817000 BOSSTRANS VIP, prevozi d.o.o.
5574676000 BIROGRADNJE gradbeništvo d.o.o. - v stečaju
5573475000 BONAČ elektronika d.o.o.
5578892000 BRUS d.o.o. TRANSPORT
5583241000 BTHS poslovno svetovanje d.o.o.
5577454000 BILGRAF storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5597846000 BOBIČ YACHT INTERIOR, notranja oprema d.o.o.
5680492000 BEMA TRADE trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5581397000 BARON INTERNATIONAL trgovina d.o.o.
5841046000 BIRGIT svetovanje d.o.o.
5571740000 BOH Trgovina na debelo in drobno, export-import d.o.o. Ljubljana
5582105000 BELAJ-TRANS proizvodno, prevozno, trgovsko podjetje ter storitve, d.o.o., GORNJI GRAD
6836143000 BBT POSREDNIŠTVO, družba za posredništvo d.o.o.
5732824000 BIRO DE Projektiranje in svetovanje d.o.o.
5589649000 BINONI, trgovina in storitve, d.o.o.
5582652000 BERNARD FULL SHOP Podjetje za trgovino in storitve d.o.o. Krilanova 4, Kobarid
5582598000 BINA storitvena družba d.o.o.
5589797000 BLISK-GRO trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
5715822000 BRAKI, računovodske in poslovne storitve d.o.o.
5611890000 BEMING podjetje za inženiring, zastopstva, trgovina in export-import d.o.o.
5591783000 BMP Zastopanje, posredovanje, storitve, d.o.o.
5599474000 BALUSTER, agencija za posredništvo v prometu z nepremičninami, d.o.o. - v stečaju
5575290000 BR trans, cestni tovorni promet d.o.o.
5596211000 BREG d.o.o., podjetje za marketing, trgovino in projektiranje, Breg 4 b, Litija
5782309000 BELA Podjetje za turizem, gostinstvo in trgovino Idrija d.o.o.
5590639000 BMZ DVIGALA, trgovina, storitve d.o.o.
5607604000 BIDSTOR podjetje za svetovanje in storitve d.o.o.
5604117000 BELL-MAR podjetje za telekomunikacijski inženiring, d.o.o. Ljubljana
5645816000 BON GOLF inženiring d.o.o.
5604109000 BINO Podjetje za vzdrževanje, upravljanje, inženiring, trgovino in projektiranje, d.o.o. Ljubljana, Jakčeva 43
5598320000 BRILES, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5593638000 BOBNAR podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Karlovica
5594235000 BARAKUDA COMMERCE, podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o.
5600154000 BIOFARMA podjetje za trgovino, turizem, kmetijstvo in lesarstvo d.o.o., Krnica 67, Luče
5672562000 BONA trgovina, grafična in spletna produkcija, d.o.o.
5628709000 BMC-EOS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5593760000 BERNNY ROTO proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5620767000 BIROMONT Inženiring, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 3
5593956000 BOING Consulting in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Fabianijeva 15
5631572000 BAVEC & CO., zavarovalna agencija, d.o.o.
5618754000 BIRO 2000, storitveno podjetje d.o.o.
5652057000 BERAT, Podjetje za knjigovodske storitve, d.o.o.
5651476000 BOGRA d.o.o. računovodske in svetovalne storitve
5663725000 BROKAT TRADE Trgovsko podjetje d.o.o.
5673291000 BAMBI DENTAL zobozdravstvo in implantologija Sekulić d.o.o.
5612659000 B & M KOCKA, OGRINC, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5610982000 BRELIH, družba za avtokozmetiko, d.o.o., Škofja Loka
5635098000 BEMA, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, zastopanje, posredovanje in storitve d.o.o. Štorje
5611415000 BK DESIGN trgovina in storitve d.o.o.
5604583000 BALINČEK Podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina c XI/4
5633273000 BURKAT d.o.o., zaključna obrtna dela v gradbeništvu
5745764000 BRUMEC-RUČIGAJ, družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o. - v stečaju
5888069000 BLOK reciklaža odpadne elektronike in zbiranje odpadnih barvnih kovin d.o.o.
2110032000 BLAŽ POLJANŠEK - odvetnik
5626480000 BETAL d.o.o. proizvodnja, trgovina in storitve Nova Gorica
5695465000 BUM Svetovanje, trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o. Ljubljana
5618649000 BELVI - gostinstvo in trgovina d.o.o. Koper
5871026000 BASLE trgovina in storitve, d.o.o., Tabor
5642744000 BIBA TRADE, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5602025000 BONUS Prodaja in storitve d.o.o.
5624355000 BALANTIČ družba za transport, d.o.o.
5799686000 B TECH, projektiranje, gradbeništvo, storitve, d.o.o.
5608015000 BIRO 5, projektiranje in inženiring, d.o.o.
8061882000 BAU - JAN gradbeništvo, svetovanje d.o.o.
5930316000 BLASTCOM rudarsko, gradbeni inženiring, d.o.o. - v stečaju
5639204000 BDV storitve, trgovina d.o.o.
5639590000 BOTOPROM trgovina, transport in storitve, d.o.o.
5631815000 BABIT Zobozdravstveni center d.o.o.
6771670000 Blaž Poljanšek s.p., upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti
5619084000 BAREDE podjetje za kovinsko predelavo in trgovino d.o.o.
5635985000 BLUE izdelava sestavnih delov obutve, d.o.o.
5613230000 BVD TRADING podjetje za proizvodnjo tekstilne galanterije d.o.o., Ljubljana
5632463000 BIRING SKUPINA, družba za upravljanje, d.o.o.
5626862000 BIŠKA podjetje za vzdrževanje motornih vozil, trgovino, izvoz-uvoz d.o.o.
5638895000 BISAŽ, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Škofja Loka
5704316000 BISTRICA podjetje za storitve in trgovino d.o.o. Kamnik
5628024000 BIOQUANTUM, storitvene dejavnosti, d.o.o.
5656664000 BOUTIQUE RESNIK proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5626927000 BIZ-AN, podjetje za trgovino, proizvodnjo, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Postojna
5640601000 BOMIX storitveno, projektantsko in trgovsko podjetje d.o.o.
5617243000 BIO-TOP raziskave, razvoj in izobraževanje d.o.o.
5620554000 BIOPROD Biomedicinski produkti d.o.o.
5622123000 BIT 7 d.o.o., proizvodnja, trgovina in gostinstvo
5629462000 BENEDIČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5662591000 BOLERO, družba za razvoj in popularizacijo plesa d.o.o.
5824494000 BIOPTA Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana
5636680000 BOHOR gostinske storitve, d.o.o., Rogaška Slatina
5673658000 BRINOX INŽENIRING D.O.O.
5646812000 BERČIČ, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5637805000 BENOVA, poslovne storitve, d.o.o.
5837995000 BONA, podjetje za svetovanje in storitve Kranj, d.o.o.
5820901000 BALAND, mednarodni prevozi, Škofja Loka, d.o.o.
5621518000 BIRO STARA LJUBLJANA projektivno podjetje d.o.o.
5627079000 BAUMULLER DRAVINJA proizvodni obrat, d.o.o.
5644852000 BEST, posredovanje pri prodaji izdelkov za nego in higieno telesa, d.o.o.
5636353000 Bor, družba za zdraviliški turizem d.o.o.
5566436000 BSD NEPREMIČNINE Trgovina, zastopstvo, storitve, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5630622000 BRDINJE inženiring in storitve d.o.o.
5636329000 BELVEDUR BIOFARM kmetijsko podjetje d.o.o.
5655196000 BODOČNOST, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Jesenice,
5821525000 BREŠKA Proizvodnja in predelava kmetijskih proizvodov, trgovina in gostinstvo Sužid d.o.o.
5643023000 BAV, promet z nepremičninami, d.o.o., Tržič
5633834000 BREVE podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5658713000 BOJC trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5650542000 BBC storitve, trgovina in prevozi d.o.o. Trnovec 30, Dramlje
5528313000 BIOOPREMA, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
5660378000 BTR, projektiranje in razvoj, Kranj, d.o.o.
5748577000 BOGOTRANS trgovina in transport, d.o.o. Ljubljana
5669669000 BETKA, družba za trgovino, storitve, gradbeništvo, gostinstvo, promet in proizvodnjo d.o.o.
1518585000 BEVOG, družba za turizem, gostinstvo in trgovino d.o.o.
5658152000 BLS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Hruševje
5587719000 BB 1991 poslovne storitve d.o.o.
5661633000 BATIK, uvozno-izvozno, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
5679249000 BOVAS kovinska proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5666902000 BOR-MET, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5709890000 BAUMA SHOP trgovska, storitvena in proizvodnja družba d.o.o.
5684331000 BEJA, proizvodno storitveno podjetje, d.o.o.
5678544000 BLEND, računalništvo, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
5694043000 BURG & Co. proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5668352000 BOLERO, storitvene dejavnosti, d.o.o.
5710723000 BEČAN TRANS podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5878080000 BOKERS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5679575000 BIAL, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5703301000 BOKAL, d.o.o., trgovina, proizvodnja, storitve, Škofja Loka
5712947000 BENE trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5858305000 BREDA, trgovsko in proizvodno podjetje, Gor. Radgona d.o.o.
5240848000 BIDOVEC elektroinstalacije d.o.o.
5678862000 BINDERAND trgovsko in proizvodno podjetje, izvoz-uvoz d.o.o.
5683017000 BARBI, trgovsko in zastopniško podjetje, d.o.o.
5684404000 BIWEXS, podjetje za storitve in proizvodnjo, d.o.o., Selca
5684471000 BTI, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
5682754000 BC 2222 Reklamiranje, servisiranje in svetovanje d.o.o. Bovec
5687497000 BETO Podjetje za ekonomske, trgovinske in obrtne storitve d.o.o., Ljubljana
5703069000 BELTINKA Beltinci, Tovarna pletenin d.o.o.
5682975000 BOCK, podjetje za izdelavo in prodajo lovskega orožja, d.o.o., Kranj
5690323000 BOBEK podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5692059000 BISER Trgovina, uvoz-izvoz d.o.o. Cerkno
5689864000 BATISTIČ & J Trgovina, finance, proizvodnja Šempeter pri Gorici d.o.o.
5694256000 BAŠIN, Trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o. Nova Gorica
5722080000 BREMIS, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Velenje
5749484000 BODRA podjetje za export, import in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 64
5691044000 BIROKOP d.o.o. Pisarniške in šolske potrebščine
5704235000 BIKO, podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Radovljica
5693438000 BREGTRANS podjetje za prevoz blaga in trgovino d.o.o. Breg 71, Stara cerkev
5693012000 BELI GABER, podjetje za obdelavo lesa, d.o.o., Visoko
5709539000 B.D.V.T. Trgovina, poslovne storitve, proizvodnja, inženiring d.o.o. Nova Gorica
5699835000 BIOPLUS, podjetje za okoljske tehnologije, trgovino, storitve in svetovanje, d.o.o.
5697468000 BOLT poslovni inženiring d.o.o.
5712386000 BOBICOM trgovina, gostinstvo in storitve, Novo mesto, d.o.o.
5706637000 BIGA podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5704855000 BILINE d.o.o. trženje in proizvodnja
5707471000 BAŠA proizvodnja in trgovina d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5704022000 BRINCA trgovina in servis d.o.o.
5717337000 Back2back, informiranje, d.o.o.
5720966000 BADEX trgovsko podjetje, d.o.o.
5774128000 BOSOPET razgibalno sprostitvena delavnica d.o.o. Krnica
5789915000 BILANCA, d.o.o., knjigovodske storitve
5773440000 BM-CNC, proizvodnja in storitve, Radovljica, d.o.o.
5739012000 BMA podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Litija
5824770000 BILCOMMERCE, podjetje za marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5712050000 BBK Trgovsko in prevozniško podjetje d.o.o. Kozaršče št. 30, Tolmin
5709253000 BADRS, trgovina in storitve, d.o.o., Cerklje
5749735000 BALDUS Filmska produkcija d.o.o.
5701112000 BUSCOTRADE trgovina na debelo, uvoz, izvoz, zastopanje, servisiranje,inženiring d.o.o.
5712149000 BAS, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o. Komen
5721202000 BIOBIS, proizvodnja, trgovina, storitve, d. o. o.
5714044000 BIN trgovina in zastopanje, Vinica, d.o.o.
5779235000 BIL-MON intelektualne storitve d.o.o.
5722268000 BIRO NG podjetje za inženiring, projektiranje, trgovino in storitve d.o.o.
5714346000 BR1 računovodstvo in davčno svetovanje d.o.o.
5713617000 BRAMA, posredništvo in trgovina, d.o.o., Radovljica
5734100000 BETA - S, Storitve in trgovina, d.o.o., Kočna
5742625000 BEMI-G d.o.o., Računovodski servis in servis računalniške opreme
5749727000 BIO-LINIJA kozmetične storitve, d.o.o.
5728835000 BADIS storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Poklukarjeva 110
5733430000 BELECO Zunanja trgovina in poslovne storitve d.o.o.
5733839000 BENLES proizvodnja izdelkov iz masivnega lesa d.o.o.
5737460000 BPK Podjetje za gradnje, servisiranje in trgovino d.o.o.
5731399000 BAMATEX TRGOVINA d.o.o.
5737486000 BERNARD STORITVE d.o.o. - v stečaju
5731640000 BREZA - PLUS poslovne dejavnosti in promet, Črnomelj, d.o.o.
6889140000 BITERMOFIN, poslovne investicije d.o.o.
5741122000 BARON & BARON podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5729238000 BTC - KRATOCHWILL pivovarna in pivnica d.o.o.
5068681000 BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.
5746256000 BONENA, trgovina in proizvodnja Trboje, d.o.o. OBJ. 1260-94
5746426000 BRATUŠA Proizvodnja in storitve d.o.o.
5750008000 BIOKOR, d.o.o., podjetje za proizvodnjo in trženje z organskimi čistili
5736331000 BREVAL, inženiring, trgovina, storitve, d.o.o.
5745772000 BERLIC proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Kamnik
5735289000 BELL Finance, računovodstvo in svetovanje d.o.o. Vipava
5742455000 B - LINE Trgovina, storitve in posredništvo d.o.o.
5752728000 BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o.
6644155000 BTHO, finančne naložbe, d.o.o.
5743150000 BIOPLAST, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5740002000 BIRO F1, storitve in svetovanje Kranj, d.o.o.,
5746922000 BENZ, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5746990000 BELJAN gostinstvo in trgovina, d.o.o., Kočevje
5755131000 BIM LINE RAČUNOVODSTVO računovodske in knjigovodske storitve d.o.o.
5877636000 BELK elektroinstalacije, inženiring, d.o.o.
5765617000 BRCAR podjetje za oblikovanje in tehnično izvedbo prireditev, storitve in trgovino, d.o.o.
5741777000 BOLIT, trgovina, storitve in svetovanja d.o.o.
5736919000 BINE, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o., Prestranek
5753864000 BIRO 4M, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
5745365000 BOREX Storitve in trgovina d.o.o. Snežatno
5754933000 BELI MEDVED, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Radovljica
5754046000 BOGNAR trgovina in proizvodnja, d.o.o., Mengeš, Ropretova ul. 22a
5756596000 BIVAN, lesna proizvodnja in trgovina, d.o.o., Duplje
5744644000 BERTON, podjetje za inženiring, zastopanje ter notranjo in zunanjo trgovino Kranj, d.o.o.
5827213000 BROKA Trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5746019000 BRATINA VP Proizvodnja, trgovina, storitve, gostinstvo d.o.o. Vipava
5842506000 BUTELJKA, posredništvo, d.o.o.
5760593000 BAMS storitve, proizvodnja, prodaja d.o.o.
5742854000 BISTRA - Finančne, knjigovodske in komercialne storitve, d.o.o. Dekani
5757118000 B.T.C. podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5747945000 BMR TRADE inženiring, veletrgovina, d.o.o.
5755760000 BATIČ TRANSPORT, mednarodni transport in storitve d.o.o. - v stečaju
5764696000 BAZING podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o. - v stečaju
5765927000 BURING PLUS storitve in transport d.o.o.
5762707000 BINT, avtodiagnostika, d.o.o.
5783810000 BRANDING, družba za svetovanje, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana
5781574000 BEATRIS računalniški inženiring in storitve, d.o.o., Ljubljana
1227726000 BMC trgovina in proizvodnja d.o.o.
5763258000 BINGO pletilstvo, d.o.o.
5787149000 BURNIK inženiring, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5787319000 BISTISK, Podjetje za založniško in grafično dejavnost, d.o.o. Ljubljana
5803136000 BIS d.o.o. Proizvodnja, trgovina in zastopstvo
5791731000 BIROGROS podjetje za storitve in trgovino d.o.o. Ljubljana
5763967000 BELIN, finančne in knjigovodske storitve, posredovanje in zastopanje, d.o.o. Ilirska Bistrica
5815878000 B - BETRADE podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5858640000 BAUMGARTNER vinarstvo, sadjarstvo d.o.o.
5771358000 BALILLA d.o.o., podjetje za izvoz in uvoz, Lucija
6198040000 Boris Dolamič, poslovno svetovanje s.p.
5768209000 BAL trgovina in storitve d.o.o.
5881633000 BOGDAN TRADE podjetje za trgovino in zastopanje tujih firm d.o.o.
5778409000 BOŠNIK-GRADBENA MEHANIZACIJA podjetje za storitve, trgovino in posredništvo d.o.o.
5776643000 BOC, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Poljane
5783402000 BRONA podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino d.o.o.
1490737000 BISTRAL proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5807654000 BOGŠA podjetje za svetovanje, storitve, trgovino in izobraževanje d.o.o.
2032252000 BEMIT, družba za trgovanje, d.o.o.
5769442000 BOKALJ trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5779502000 BODYGUARD podjetje za varovanje, storitve in trgovino d.o.o.
5773644000 BRIOŠ, proizvodnja kruha in slaščic ter trgovina d.o.o. Zagorje
5769574000 BRUSILSTVO JEREB podjetje za storitve, trgovino, zastopanje, izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana
5816963000 BIPROM d.o.o., Prevozniško in trgovinsko podjetje
5793513000 BORJA Trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, export-import, d.o.o.
5852293000 B FINVEST, trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5770432000 BARUCA, proizvodnja in servisiranje hladilne tehnike, trgovina in komercialne storitve, d.o.o.
5779065000 BENYTRADE trgovina, posredništvo, export-import d.o.o.
5779723000 BAN - Trgovina, marketing in storitve, d.o.o. Izola
5959420000 BAUDINI posredništvo in storitve, d.o.o.
5811597000 B.B.Y. - BEST BOATS YACHTING podjetje za ekonomske, organizacijske in tehnične storitve, d.o.o.
5783151000 BE & AR Trgovina in storitve d.o.o.
5783186000 BEAUFORT trgovsko, storitveno in turistično podjetje d.o.o.
5808545000 BRIKA podjetje za storitve d.o.o.
5811473000 BEART, tiskarstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5789923000 BRENTA, podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5776457000 BIOSAN, inženirska biologija, d.o.o.
5799732000 BADOVINAC družba za trgovanje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana
5887739000 BESTING INŽENIRING podjetje za svetovanje, vrednotenje in inženiring d.o.o.
5800307000 BIROS d.o.o. Servisno trgovsko podjetje
5816238000 BO - MO svetovalno podjetje, d.o.o.
5787521000 BETES, gostinstvo, d.o.o.
5791421000 BIRO BILANCE, računovodske storitve, davčno svetovanje, notranja revizija d.o.o.
5746736000 BORTAN ŽAGAR & CO. Avtošola Šmarca, d.o.o.
5800188000 BIRO SIMONČIČ Storitveno trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
3583023000 BIONATURA, Trgovina z raznovrstnimi izdelki, d.o.o.
5820618000 BENINI trgovina in storitve, Novo mesto d.o.o.
5803861000 B.P.C. - proizvodnja, trgovina in zaključna dela d.o.o.
5814839000 BIPLAST proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5821045000 BUTEKO hoteli, gostinstvo, turizem, tenis, konjeništvo, trgovina, d.o.o.
5816262000 BILEX d.o.o. KARTONAŽA
5816033000 BM MARKETING Podjetje za trgovino, zastopanje in marketing d.o.o., Ljubljana
5815819000 B.I.N. ZOTTL TRADE trgovsko in gradbeno podjetje d.o.o.
5805651000 BALMICO trgovina in storitve d.o.o.
1876015000 BALMI trgovina in storitve d.o.o.
5826934000 BLISK proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5809223000 BM prevozi, trgovina, storitve in posredništvo d.o.o.
5810272000 BRENNTAG LJUBLJANA, trgovina s kemičnimi produkti, d.o.o.
5831857000 BAHČ podjetje za projektiranje, proizvodnjo, trgovino in glasbeno dejavnost, d.o.o., Polzela
5825121000 BOSING podjetje za posredništvo, gradbeni inženiring, trgovino in storitve d.o.o.
5829747000 BACO Ognjevzdržni materiali d.o.o., Trzin, Motnica 11
5833400000 BEMIJA d.o.o., izdelava in montaža jeklenih konstrukcij, Ljubljana
5832870000 BOLERO INTERNATIONAL, Družba za izobraževanje, ples in druge dejavnosti, d.o.o.
5827965000 BVD - RAVNE, biro za varnost pri delu d.o.o.
5831598000 BIS d.o.o. Trgovina in storitve
5833914000 BORŠTNAR & CO, poslovne storitve, inženiring, consulting, varnost pri delu, d.o.o., Ljubljana
5838312000 BONIFIKA zavod za gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti
5851556000 BITEA, inženiring in storitve, d.o.o.
5850479000 B LES, nakup in prodaja lesa na deb. in drob., žaganega lesa, polizdel. in končnih izdel.,d.o.o.Prestranek
5846889000 BELOSANA salon za lepoto in zdravje, d.o.o. Ljubljana
5857961000 BOBO proizvodnja in trgovina d.o.o. Bočna
5855527000 BOLTON trgovina, inženiring, posredovanje, zastopanje, d.o.o. Vešenik 23/a, Slovenske Konjice
5844606000 BLAŽIČ, ROBNI TRAKOVI, d.o.o.
5862582000 BALAVTO trgovina in transport d.o.o. Ajdovščina
5852013000 BME Podjetje za investicijski inženiring in nepremičnine d.o.o. Novo mesto
5845785000 BIRK IN DRUGI podjetje za intelektualno in storitveno dejavnost d.o.o.
5859425000 BAUMIT gradbeni materiali d.o.o.
5865468000 BASTARD 9, PRODUKCIJA d.o.o.
5859417000 BASF SLOVENIJA, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Ljubljana
5860334000 BELUPO trgovsko podjetje, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana
5867851000 BAVCON strojne inštalacije, storitve, svetovanje, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5865557000 B-Bajc GHT, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5872375000 BIEGER TRADE družba za gradbeništvo in trgovino, d.o.o. - v stečaju
1719670000 BOF 4 izposojanje plovil d.o.o. - v stečaju
5878292000 BIRING BIRO, družba za prodajo in servisiranje biro opreme, d.o.o.
5879159000 B & B CENTER trgovina, servis, gostinstvo-turizem in posredništvo, d.o.o. Ljubljana
5872278000 BO CONSULTING družba za revidiranje, davčno svetovanje in ocenjevanje podjetij, d.o.o.
5886970000 BRASSLO podjetje za kovinsko predelavo d.o.o.
5885256000 BERLITZ SLOVENIJA jezikovni center d.o.o.
5866154000 BE SOLUTIONS, poslovno in informacijsko svetovanje d.o.o.
5890926000 B CENTER center za sprostitvene dejavnosti, proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o.
5891019000 BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
5894492000 BOBEBO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Naklo
5895405000 BOKAS družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5865476000 BABNIK kleparstvo d.o.o.
5895022000 BP-FINTRADE podjetje za finančno svetovanje, poslovne storitve trgovsko posredovanje in trgovino na debelo d.o.o.
5725020000 BS-PLASTOTRADE trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju
5898048000 BELKOM, telekomunikacijska, računalniška in elektro oprema d.o.o.
5894255000 BUMING, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5899630000 BE & HA, trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5903530000 BACUS podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
5891396000 Blaguš turizem d.o.o.
5908868000 B.P. posredovanje v prometu blaga in storitev, d.o.o.
5902975000 BOSCH ogrevalna klima in čistilna tehnika, d.o.o.
5913292000 BETA MOBIL družba za trgovino z motornimi vozili in dodatno opremo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 122, Ljubljana
5910331000 BO - TISK, tiskarstvo in papirna galanterija, d.o.o. - v stečaju
5906199000 BAGRAS gradbeno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5909236000 BARBARA IP Izobraževalni program d.o.o.
5914264000 B L T Inženiring - marketing - proizvodnja d.o.o. Idrija
5915767000 Bourns družba za proizvodnjo in razvoj elektronskih komponent, d.o.o., Žužemberk
6942369000 Bomar podjetje za naložbe d.o.o.
5913691000 BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje
5915520000 BAY 2 d.o.o., Tehnika in hidravlika - v stečaju
5914647000 BEREX INTERNATIONAL trgovina, uvoz - izvoz, zastopstvo d.o.o.
5920922000 B MAMON d.o.o. Gradbeništvo, trgovina in storitve Senožeče št. 109, p. Senožeče
5913969000 BVI proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5921244000 BRIKOS družba za trgovino in posredništvo d.o.o.
5925983000 BIROTEHNA, servis in vzdrževanje računalniške in pisarniške opreme, d.o.o.
5925894000 BERTSCHI družba za transport, d.o.o., Ljubljana
5908124000 BLAŽIČ Prevozništvo in gradbena zemeljska dela Šmarješke Toplice d.o.o.
5925550000 BUKVICA trgovina in storitve d.o.o.
5866081000 Baletna šola Saša d.o.o.
5896029000 BREGAR & CO. računovodstvo, davčno in pravno svetovanje d.o.o.
5910706000 BI4Dynamics, razvoj programske opreme, d.o.o.
5931533000 BZ & CO. TRADE trgovina na debelo in posredništvo, d.o.o., Ljubljana
5935539000 BKS-LEASING družba za leasing, financiranje in trgovino, d.o.o.
5932408000 BRIO poslovno svetovanje in storitve, d.o.o.
5933773000 BESO B, podjetje za gradbene storitve, d.o.o.
5930898000 BALVEPT, Podjetje za varstvo pri delu, ekologijo, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5938295000 BURGOX proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5929008000 BP VISION svetovanje in razvoj, d.o.o.
5939534000 BRNISTRA Gostinstvo in turizem d.o.o. Pečine
5906504000 BIRO M-14, računovodske storitve in drugo d.o.o.
3450660000 B INVEST Družba za investiranje d.o.o.
5938724000 BEKER, zastopanje in trgovina, d.o.o.
5934052000 BIROTEH, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5943841000 BIOSISTEM proizvodnja, storitve, inženiring in trgovina, d.o.o., Dobrava pri Škocjanu 17, p. Škocjan
5107806000 BLAGOVNO TRANSPORTNI CENTER TERMINAL SEŽANA d.d.
5930588000 BOFROST*ADRIA, distribucijsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju
5936110000 BMA PARTNERJI, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.
5945208000 BIS DAT svetovanje in storitve, d.o.o., 1000 Ljubljana, Kraška ul. 15
5950244000 BIG SEE raziskovanje trga d.o.o.
5952581000 BRS raziskave in sistemi d.o.o.
5952964000 BLUMARIN, poslovno svetovanje, d.o.o.
5957788000 BEIERSDORF trgovina s sanitarnim, kozmetičnim in tehničnim blagom na debelo in drobno, d.o.o.
5878748000 Bukovec logistika d.o.o.
5957168000 BO-STAN trgovsko, storitveno in posredniško podjetje d.o.o.
5967830000 BOMAIMPEX izvoz-uvoz d.o.o.
5946778000 BREGANT IN BREGANT, družba za storitve, posredništvo in trgovino, d.o.o.
5952484000 BOROSOL proizvodnja, trgovina, tehnično svetovanje in druge poslovne dejavnosti d.o.o. Medvode
5920094000 BRAVI storitve in trgovina d.o.o.
5957150000 BILAN računalniško vodenje poslovnih knjig, d.o.o.
5981280000 BTT TEKSTIL družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5966728000 BMB ELECTRONIC razvoj, projektiranje in proizvodnja komunikacijskih naprav d.o.o., Ljubljana
5985315000 BE.EF.ES., biro za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana
5970237000 BIPIS proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Kamnik
5967341000 B&B VREČKO, svetovanje, d.o.o.
5981786000 BV & S Trgovina, posredništvo, storitve, d.o.o. Novo mesto
5996333000 BM TRADE, KRISTAN podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5996716000 BARVA-LESK zaključna gradbena dela, d.o.o.
5904048000 BELI ADMIRAL zabavne igre in sprostitev, d.o.o., Ljubljana
5817625000 BODEMA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
1125249000 BLAGOS podjetje za gostinstvo, trgovino in inženiring, d.o.o.
1125125000 BUVARD d.o.o., podjetje za trgovino, zastopstva in servisne storitve
1191691000 BIO PLANET, družba za alternativno energijo, d.o.o.
1192736000 BIO MLIN STRAŽAR mlin, trgovina in storitve d.o.o.
5992605000 BLG CarShipping Koper d.o.o.
1193082000 BIROM brušenje in izdelava rezil ter trgovina, d.o.o
1189387000 BELRIB trgovska družba d.o.o.
1125800000 BENI TEHING, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1189689000 BEZJAK TISK družba za založništvo, trgovino in storitve d.o.o.
3366383000 BLDG7, nepremičninska družba, d.o.o.
2226669000 BLDG7, nepremičninska družba, d.o.o.
1194798000 B ŠPEDICIJA - mednarodna špedicija d.o.o. - V LIKVIDACIJI
5929806000 BELTRANS, MEDNARODNA ŠPEDICIJA D.O.O. - V STEČAJU
1201239000 BORIS INTERIOR Informacijska tehnologija, profesionalne storitve in inženiring d.o.o.
1194186000 BIRO ARCUS d.o.o., podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring, Ljubljana
1193210000 BELA SVETLOBA družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1201646000 BETAX podjetje za posredovanje, trgovino in storitve, d.o.o.
2239787000 BM NOVA, Poslovno svetovanje in posredništvo d.o.o.
1214853000 BRAČIČ-ADUT oddajanje nepremičnin, proizvodnja, gradbeništvo, gostinstvo, trgovina, posredništvo in druge storitve d.o.o.
1214039000 BONAVE podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Rožna dolina c. XVII/4 B, Ljubljana
1215698000 BMF Poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
2298414000 BOVIN podjetje za gostinstvo in trgovino d.o.o.
2252732000 BROD NA MURI 2, gradbeništvo, energetske sanacije, priprava in izvajanje nepremičninskih projektov, d.o.o.
1227637000 BOLD, reklamno podjetje, d.o.o.
1227670000 BIMEDIA proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
1202197000 BANKINA inženiring, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5424461000 BEKRA, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O., LJUBLJANA
2147335000 BEKRA NEPREMIČNINE d.o.o.
1252950000 Begrad gradnje d.o.o. - v stečaju
5062381000 BEGRAD D.D. gradbeništvo, trgovina, inženiring - v stečaju
1063871000 BAR KLIMA montaža klimatskih in prezrečevalnih naprav d.o.o.
1243616000 BOEX DTP podjetje za namizno založništvo in oblikovanje, d.o.o.
1226657000 BIOMEDIS M.B. trgovina d.o.o.
1189557000 BE & ST, gradbeništvo, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1253921000 BONPET d.o.o., proizvodnja in trgovina gasilske opreme in požarni inženiring
1244272000 BANKART procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana
1273817000 BENEC gradbeništvo, d.o.o.
1254685000 BELOKRANJSKA VETERINARSKA SLUŽBA ČRNOMELJ d.o.o.
1274104000 BENT EXCELLENT trgovina in storitve d.o.o. Domžale
3422518000 Biro za svetovanje in kreativnost Rupel, Ljubljana d.o.o.
1293559000 BKP d.o.o., podjetje za inženiring
1277804000 BOSKAM Trgovina, posredovanje, storitve, d.o.o.
1263102000 BUBA veterinarska ambulanta, d.o.o. Grosuplje
1293630000 BELA FILM Podjetje za filmsko in video produkcijo ter distribucijo d.o.o.
1279190000 B-STAN d.o.o., slikopleskarstvo, zaključna dela v gradbeništvu in druge stanovanjske storitve
1270443000 BELL.V, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1305409000 B. HODŽIĆ, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
1306626000 BENEFIT STEP Trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5408890000 BALTAZAR inženiring d.o.o. - v stečaju
1811592000 BRANKOV, poslovno svetovanje, d.o.o.
1317709000 BOSCH REXROTH, proizvodnja elektromotorjev d.o.o.
1319337000 BIZJAN & CO. posredovanje in šolanje, d.o.o.
1313401000 BLAŽMAK, storitve d.o.o.
1319612000 BIA SEPARATIONS Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o.
6782809000 BLEDAF, podjetje za upravljanje in trgovina d.o.o.
1304496000 BIODOM 27 d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve
1262262000 BREKA Trgovina in storitve d.o.o.
1318349000 BUBADU, informacijske tehnologije, d.o.o.
1327658000 BBO STAR d.o.o. promocija in distribucija filmov
1323555000 BASING, strojni in računalniški inženiring, d.o.o.
1337629000 Best Gold Bet igralništvo, turizem in svetovanje, d.o.o.
1317679000 BIROPIS trgovina in storitve d.o.o.
1338269000 BIJOL zastopanje, proizvodnja d.o.o.
1337670000 BRAMAL, finančni inženiring, d.o.o.
2162482000 BASO, trgovina, d.o.o.
1358839000 BIRO ZA ARHITEKTURO d.o.o.
1380931000 BETATRON družba za zastopanje, trgovino, marketing d.o.o.
1337726000 BEA, storitve, d.o.o., Postojna
1387120000 BANGI, poslovna podpora, d.o.o.
1387154000 BERLEC-COM Trgovina s pohištvom d.o.o. Prevoje
1339443000 BIOLINE PLUS trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana
1415387000 B.V. TRADE trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto
1400088000 B.B.L. TRI družba za mednarodno špedicijo, trgovino in storitve d.o.o.
1392107000 BROJS trgovina, proizvodnja, gradbeništvo, projektiranje in storitve d.o.o.
1380443000 BARKO, trgovanje z odpadnimi surovinami, d.o.o.
1420534000 BEREAL trgovina, inženiring, uvoz, izvoz, d.o.o.
1414445000 BEVEC proizvodnja in storitve d.o.o.
1403800000 BLED RAFTING d.o.o., podjetje za šport, prosti čas in turizem
1414917000 BIRO BONUS, storitveno podjetje d.o.o.
6702350000 BONUS AKADEMIJA, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
5307562000 BVG proizvodnja plastičnih in kovinskih predmetov d.o.o., Kranj
1429256000 BETRI trgovina, posredovanje, storitve d.o.o.
1391763000 BETULA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1403982000 BALLUFF, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1387863000 BEWARE, podjetje za gradbeništvo, d.o.o., Višnja gora
1430327000 BI Analytica, svetovanje in storitve, d.o.o.
1451251000 BE BOP TPS Trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o.
1411322000 BARVAJ - trgovina, gradbeništvo in inženiring d.o.o. - v stečaju
1429574000 BAVARIA-IT optične komunikacije & servis, d.o.o. - v stečaju
1420585000 BRANI storitve in trgovina, d.o.o.
1429078000 BAZAR-BABIČ & LUJIĆ družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
1459007000 BROLINE, trgovina, zastopstva, proizvodnja in storitve d.o.o.
1430602000 BRODNIK BR, trgovsko podjetje, d.o.o.
1451111000 BRET, trgovina in storitve, d.o.o.
1467395000 BLESK 2, čistilni servis in slikopleskarstvo, d.o.o.
1467921000 BSL finančni inženiring d.o.o.
1462725000 BIMAS d.o.o. REŠITVE ZA OKOLJE
1462121000 BLEDEC, trgovina in gostinstvo, d.o.o. - V STEČAJU
1467476000 BOKOSOFT Računalniška programska oprema d.o.o.
1459392000 B+F poslovne storitve d.o.o.
1471279000 BAUKOM montaža, gradbene in druge storitve d.o.o.
1462687000 BODONI trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
1482980000 BUSINESS SOLUTIONS Računalniki, informatika in obdelava podatkov d.o.o.
1468529000 BARIN marketing in posredništvo d.o.o. Celje
1468146000 BE-CONSULT prevajanje in tolmačenje d.o.o.
1482904000 BT & PAMICO družba za trgovino, storitve in svetovanje, d.o.o.
1488384000 BANCA trgovina in storitve, d.o.o. - V STEČAJU
1471066000 BTB trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
1411799000 BRIK, cenitve, oblikovanje in gradbeništvo, d.o.o.
1451855000 BEVANN, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1483692000 BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION družba za trgovino, d.o.o.
1488724000 BOGAL proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
1491954000 BOEN storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
1483544000 BRIG CENTER podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
1492217000 BOA trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
1489046000 BORŠTAR svetovalne storitve d.o.o.
2211254000 BANKA SPARKASSE d.d.
1491920000 BERTEC d.o.o., logistika in transport
1511033000 BONMARK trgovina, posredništvo, inženiring, d.o.o.
1507001000 BTL MARKETING, posredništvo in trgovina, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
1518984000 B&F storitve d.o.o.
1519182000 BONETTI proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
1525859000 BERGHAUS, zdravstvene storitve, trgovina, gostinstvo, najemi in promet, d.o.o.
1526120000 BLUEBAY, trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o. -V STEČAJU
1519450000 BORISOV d.o.o., manualna medicina, fizioterapija
1534351000 BITIS, storitvena družba, d.o.o.
1525760000 BRC BONUS RACIO CONVENT poslovne storitve d.o.o.
1528416000 B & G AVTOMOBILI trgovina in storitve, d.o.o.
1527827000 BORŠTNIK storitve in trgovina d.o.o.
1532812000 BUY trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana
1550004000 BUYITC inovativne internet rešitve d.o.o.
1538128000 BERZAN, tgovsko podjetje, d.o.o.
1535064000 BANDELLI Materiali in tehnologije za gradbeništvo d.o.o.
1554026000 BENES, družba za svetovanje in management d.o.o.
1563483000 BIROMETAL projektiranje, razvoj in inženiring d.o.o.
1535013000 BRKO, gradbeništvo, projektiranje, inženiring in ostale storitve, d.o.o.
2015129000 BTM trgovina in storitve d.o.o.
1555600000 BONAMI INT trgovina in storitve d.o.o.
1572245000 BE-OM, trgovina in storitve, d.o.o.
1570200000 BAR - MIX gostinstvo, proizvodnja, trgovina, igre na srečo, druge poslovne dejavnosti in storitve d.o.o.
1575945000 BLUE DREAMS, poslovno svetovanje, d.o.o.
1554395000 BONAMICO, trženje in zastopanje d.o.o.
1576682000 BRANIBOR, Trgovina, gostinstvo in zastopanje, d.o.o.
1569899000 BR proizvodne storitve d.o.o.
1576747000 BESTRADE, Trgovina in servis motornih vozil, d.o.o.
1589261000 BIRO LIKAR Projektiranje, nadzor, svetovanje d.o.o.
1580787000 BTF pekarski inženiring, d.o.o.
3985385000 BENSUN, poslovno svetovanje, d.o.o.
1593510000 B.I.R.D., Bio institut za raziskave in dialog d.o.o.
1585355000 BIOTEC INŽENIRING hortikultura in druge storitve d.o.o., Ljubljana
1589750000 BELMONT INŽENIRING, podjetje za gradbeno dejavnost, inženiring in svetovanje, d.o.o.
1589229000 BUDISAVLJEVIČ, družba za projektiranje, d.o.o.
1587382000 BOLTATRANS trgovina, gostinstvo, transport, posredništvo in druge poslovne storitve d.o.o.
1602802000 BITRIVER, inženiring, svetovanje in storitve, d.o.o.
1594478000 BELINA TRADE Podjetje za storitve z gradbenimi stroji d.o.o. Ljubljana
1587226000 BAUSTOFF + METALL, trgovina s suhomontažnimi materiali d.o.o.
1587595000 BRANSBERGER storitve in trgovina d.o.o. - V STEČAJU
5921163000 BB TRADING, trgovina in storitve d.o.o.
1613383000 BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.
1613596000 BRITISH WORLD, šola za angleški jezik d.o.o.
1603094000 BE-GRE trgovina, inženiring, posredništvo, popravila, organizacija d.o.o.
1602667000 BAJRAKTARAJ, gradbeno podjetje, d.o.o.
1622153000 BIRO ASISTENCA, računovodstvo in podjetniško svetovanje d.o.o.
1625632000 BLUMAR, proizvodnja in storitve d.o.o.
1622463000 BOVI TRADE, d.o.o., svetovanje, trgovina in storitve
1613561000 BBS, trgovsko podjetje, d.o.o.
1605577000 BM team montaža, inženiring, d.o.o.
1623141000 BIOGREEN podjetje za urejanje krajine d.o.o.
1636588000 BLAS, krovstvo, stavbno kleparstvo, gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o.
1640038000 BRAVO M posredništvo in trgovina d.o.o.
1661221000 BERO gostinstvo d.o.o.
1658506000 BEMONT trgovina, zastopstvo, inženiring d.o.o.
1666959000 BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Trgovina in storitve
1615033000 BARONE, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
1666975000 BONE MB Storitve z gradbeno mehanizacijo d.o.o.
1659413000 B-LED, elektro inštalacije in servis d.o.o.
1673866000 BOTERO poslovne storitve ter svetovanja d.o.o.
1647300000 BOGEMA geodetske storitve d.o.o.
1673670000 BUN Trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.
1657305000 BELLINI, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
1657534000 B VAL storitve in trgovina d.o.o.
1674200000 B2B, trgovina in storitve d.o.o.
1684833000 BID podjetje za trgovino in gostinstvo d.o.o.
1673823000 BZ inženiring d.o.o.
1674412000 BURDE METAL posredovanje in zastopanje v industriji d.o.o.
1682768000 BND, računovodske storitve, d. o. o.-v stečaju
1686178000 BUČA, knjigotrštvo, d.o.o.
1689576000 BOFON, informatika, telekomunikacije in avtomatizacija objektov, d.o.o.
1695118000 BD PROJEKTIRANJE d.o.o. NOVO MESTO
1701584000 B.S.DIGI servis, montaža, prodaja in storitve d.o.o.
1689479000 BBR SECURITY d.o.o., družba za varovanje
1689851000 BRIO SVETOVALNI CENTER, družba za izobraževanje, poslovno in psihološko svetovanje, d.o.o.
1700600000 BOŽIGA, družba za investiranje, d.o.o.
1708686000 BIRO VOGRIČ, projektiranje in izvajanje ogrevalne tehnike d.o.o.
1689797000 BOFIN, podjetje za svetovanje in zastopstvo, d.o.o.
1701690000 BPMC BORUT POTOČNIK MANAGEMENT CONSULTING d.o.o.
1710648000 B-OPTIKA, družba za opravljanje storitev, d.o.o., Ljubljana
1714678000 BP PRODUKT trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
1702394000 BIDOM, podjetje za poslovno svetovanje d.o.o.