JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - K, Total count: 34221

Reg.No Company
5869005000 KIKELJ IN DRUŽBENIK, izdelava kovinskih izdelkov in trgovina, d.n.o., Jesenice
5469112000 KOS-92 IN DRUŽBENIK PLOT & CO. d.n.o., obrtno storitveno podjetje Štalcerji n.h., Kočevjska Reka
5570786000 KRIKOS KOGEJ d.n.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopanje Ljubljana, Krimska c. 20
5685982000 KARANT-ROVTAR & CO Podjetje za trgovske storitve d.n.o. Cerkno
5780560000 KO-GA ČRETNIK & DRUŽABNIKI proizvodno in transportno podjetje d.n.o.
5649358000 KURONJA & KURONJA KIPS d.o.o. družba za proizvodnjo in storitve Koper
5721393000 KERAMIKA-KAMIN ŠKRABAR, proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve d.n.o.
5753694000 KAMA - KOZAR, trgovina na veliko in malo d.n.o. - V LIKVIDACIJI
5659787000 KASAMA trgovina in storitve, proizvodnja d.n.o.
5658250000 KAMENJEV & CO., poslovno svetovanje, trgovina, popravila in druge storitve, d.n.o.
5851742000 KOČEVAR & CO Proizvodnja in trgovina d.n.o.
5816785000 KLEVIŠAR IN KLEVIŠAR, proizvodnja, storitve, d.n.o., Kranj
5842565000 KOCMAN GRAFIKA, podjetje za grafično dejavnost, storitve in trgovino, d.n.o., Jerova vas 10, 61290 Grosuplje
5881005000 KANGRU, KANTE-GRUNTAR & CO. Servisne storitve in trgovina d.n.o. Nova Gorica
5930626000 KRŽIČ & CO. kmetijska predelava, d.n.o.
5945453000 KORITNIK IN OSTALI družba za svetovanje na področju medicine, d.n.o.
5919606000 KOEL KOLMAN IN KOPRIVNIKAR proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o.
1313894000 KO-VAR, družba za kovinsko proizvodnjo, trgovino, trgovsko posredovanje in poslovne storitve, d.o.o.
5939976000 KAMIBA, PAVLOVIČ & CO. storitve in trgovina d.n.o.
1125079000 KORUND KOGEJ & CO. d.n.o., podjetje za trgovino in marketing
1271423000 KRAŠOVEC & KRAŠOVEC trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, d.n.o., Trbovlje
5971527000 KOZMETIČNI SALON VESNA IN IVA SVILENKOVIĆ d.n.o.
5971772000 KOREN & CO gostinstvo, d.n.o.
1491776000 KRIŽMAN & MAJA Računovodsko-knjigovodske storitve s svetovanjem d.n.o.
1366084000 KOLAČKO & CO mizarstvo in steklarstvo d.n.o.
1423223000 KRAMAR & DRUŽBENIK podjetje za gostinstvo in trgovino na debelo in drobno d.n.o.
1623311000 KRNETA & CO. proizvodnja, trgovina in storitve d.n.o. Jesenice na Dolenjskem
1623443000 KODERMAN & CO., podjetje za slikopleskarstvo, d.n.o.
1580337000 KODING KOTAR & DIVIĆ gradbeništvo in trgovina, d.n.o.
1661477000 KLIMER ŠTIRN & CO. d.n.o., podjetje za inženiring, projektiranje, meritev klimatskih sistemov
1759922000 KOLENKO & CO CONSULTING posredovanje, trženje in prodaja d.n.o.
1847252000 KREVH IN KREVH Računovodstvo in svetovanje d.n.o.
1814176000 KOJIĆ & DRUGI kamnoseštvo d.n.o.
2062429000 KAMINKO KONJIČEK - PUŠNIK dimnikarstvo ter poslovne in osebne storitve d.n.o.
1833235000 KOLENC & CO. Turizem, Gostinstvo, Šport, Trgovina in druge storitve d.n.o. Mirna
2092433000 KORENT IN KORENT proizvodnja in predelava d.n.o.- v stečaju
2155036000 KARABAŠIĆ, računovodstvo in storitve, d.o.o.
3344860000 KREČIČ IN KREČIČ, posredovanje in upravljanje z nepremičninami d.n.o.
3592154000 KASAČ Jurič in Babič, družba za gostinstvo d.n.o.
3606171000 KOMUNIKA.TV FORMILAN IN PEZ, storitve in svetovanje d.n.o.
2251639000 KOROŠEC & SLOMŠEK, Montaža stavbnega pohištva d.n.o.
6416861000 KRS LALIĆ in ostali, knjigovodsko - računalniški servis d.n.o.
6659314000 K-ISO - DOVEČAR IN DRUGI, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, d.n.o.
8305692000 KOROŠA & FERK, vgrajevanje stavbnega pohištva, d.n.o.
5485592000 KEBER UNI - P, servis in storitve, d.o.o.
5601193000 KUM-ERJAVEC, storitveno podjetje, k.d. Laško, Valvazorjev trg 6
5713510000 KENY STRITIH, trgovina in poslovne storitve, k.d.
1277219000 KONET GRADIŠAR, k.d., trgovina, proizvodnja in storitve
1532936000 KALŠEK, računovodske storitve, k.d., Kamnik pod Krimom
1619713000 KORADENT ANŽIN družba za računovodske, administrativne in zobotehnične storitve, ter strojne konstrukcije k.d., Zagorje ob Savi
1532286000 KRANJEC ANDREJ, trgovina in proizvodnja, k.d.
6873634000 Kristijan Anton Kontarščak s.p., upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti
1511009000 KOVINSKA GALANTERIJA PERME, podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1639498000 KEJŽAR IN CO., montaže stavbnega pohištva, k.d.
1857878000 K-MAJ KREBS, trgovina in storitve, k.d. - v stečaju
1715640000 KAMRA ŠVAJGER & CO., inženiring - nepremičnine in svetovanje, k.d
1715313000 KOVAČ MICHAEL storitve in trgovina, k.d.
2033887000 KV VRŠČAJ Zavarovalno zastopanje k.d.
2147823000 KODENT - KOKALJ IN DRUŽBENIK izdelava in prodaja voščenih ter lesenih izdelkov in druge storitve, k.d.
2056950000 KREMA - KREATIVNI MARKETING KOLUNDŽIJA k.d.
2107228000 KOPRIVEC IN DRUŽBENIK izdelava in montaža kovinskih konstrukcij ter druge storitve, k.d.
2521385000 KLEMEN KMETIČ - ODVETNIK
5986010000 KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.
5508401000 KBM-Fineko, družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji
5055679000 KOROŠKI RADIO D.O.O. SLOVENJ GRADEC
1711059000 KS - SKLAD 4, POOBLAŠČENA INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.D.
5004560000 KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.
5015758000 KROJ, podjetje za prodajo delovne zaščite, d.o.o.
2460033000 KATJA HROBAT - KOSTUMOGRAFINJA
5150183000 KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O.
5034558000 KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o.
5053307000 KINEMATOGRAFI MARIBOR podjetje za prikazovanje filmov d.o.o. - v likvidaciji
1585126000 KD Group, finančna družba, d.d.
5145023000 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
5053447000 KINO SORA, D.O.O.
5016487000 KLJUČAVNIČARSTVO d.o.o. POSTOJNA
5005647000 KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5244005000 KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.
3663302000 KOTO ENERGIJA, družba za okoljske rešitve, d.o.o.
5053145000 KOLOSEJ zabavni centri, družba za prikazovanje filmov, d.o.o. - v stečaju
1296922000 KLENOVŠEK BOJAN - ODVETNIK
2318628000 KD KAPITAL, finančna družba, d.o.o.
5071810000 KOVINAR družba livarstva, kovaštva in trgovina d.o.o.
5055652000 KINOPODJETJE KRANJ, predvajanje filmov in storitve, d.o.o.
5077532000 Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
5041686000 KOLEKTOR ETRA Energetski transformatorji d.o.o.
5557801000 KOLEKTOR Upravljanje naložb d.d.
1525913000 KADEL, gradbeništvo, investicije, posredovanje, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5067936000 KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.
5293162000 Kontron, informacijske in komunikacijske rešitve, d.o.o.
6744605000 KOFOLA, holdinška družba d.o.o.
5073049000 KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.
5222109000 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
5097118000 KEMOTEKS, pranje in kemično čiščenje blaga, d.o.o. - v stečaju
3807495000 KEMOTEKS JADRAN, storitve, nepremičnine in investicije, d.o.o.
5075335000 KLS LJUBNO d.o.o., specialist za zobate vence
1574345000 KLS STRAŠEK, družba za upravljanje, svetovanje in poslovne storitve, d.o.o.
5075475000 KRAŠKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo - v stečaju
5143497000 KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
1888188000 KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o.
5063485000 KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
1201263000 KOPROJEKT, inženiring, projektiranje in izvedba d.o.o.
5286000000 KOLIBRI trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o.
5286921000 KORONA PLUS d.o.o., Inštitut za inovativnost in tehnologijo
5061326000 KULTURNO DRUŠTVO POLICA
5279755000 KERATEC Proizvodnja, storitve in tehnično svetovanje na področju keramike d.o.o.
5287952000 KONTO Poslovne, davčne in računovodske storitve d.o.o.
5289009000 KOMET INŽENIRING gradbeni inženiring in trgovina d.o.o.
5288894000 KOSELJ DUPLJE, projektiranje, proizvodnja in montaža ventilacijskih in toplovodnih naprav, Zg. Duplje, d.o.o.
5290023000 KAMEN podjetje za proizvodnjo,obdelavo in montažo naravnega in umetnega kamna ter keramike,gradnjo prometnih in hidrogradbenih objektov,trgovino d.o.o.
5322022000 KOBO ALUSISTEMI senčila in stavbno pohištvo d.o.o.
5280559000 KILOVAR Podjetje za trgovino in servisne storitve, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 58
2225727000 KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
5294541000 K.O.B. posredništvo in storitve, d.o.o.
5519935000 KOGRAD gradbeništvo d.o.o.
5289181000 KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov d.o.o.
5300614000 KOMERCIALNA BANKA TRIGLAV d.d. Ljubljana, Beethovnova 14 - v stečaju
5294550000 KOVINOPRODAJA podjetje za prodajo na debelo in drobno Trebnje d.o.o.
5292433000 KOROTAN, podjetje za proizvodnjo, trgovino, servisiranje in svetovanje, d.o.o., Kranj
5290376000 Kahne nepremičnine d.o.o.
1934864000 KNEZ, proizvodnja, gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5327377000 KOCKA podjetje za trgovino, izdelovanje igrač ter drugih predmetov in tisk d.o.o.
5521670000 KOMPAS KAPITAL, investicije in svetovanje d.o.o.
5948649000 KRON TELEKOM, poslovne komunikacije, d.o.o.
1285904000 KOZELJ TONE - ODVETNIK
5294738000 KIVI podjetje za računalniški inženiring d.o.o.
5294185000 KROKODIL družba za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5307937000 KEMOPLAST Trgovsko podjetje d.o.o. Teslova 27, Ljubljana
5300185000 KRES Kreativni sistemi, d.o.o.
5001455000 K - FIN, naložbe in nepremičnine, d.d. - v stečaju
5299209000 KLIMAHIT inženiring d.o.o.
2077060000 KATENA, družba za naložbe d.o.o.
5299560000 KMETIJSKA MEHANIZACIJA, trgovsko podjetje, d.o.o. Trboje
5300606000 KRO, Podjetje za proizvodnjo, nabavo, prodajo, marketing in zastopstvo, d.o.o.
5300576000 KOVINOGALVANA podj. za obdelavo,predelavo kovin in vseh drugih materialov,ki so posredno ali neposredno vezani na galvansko-tehnološko obdelavo Ključarovci d.o.o.
5043611000 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
5297567000 KLIK Podjetje za računovodske in računalniške storitve d.o.o., Ljubljana
5013224000 KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA
2027828000 Konjeniški klub hipodrom Kamnica Maribor
5295858000 KOCE proizvodnja in prodaja sredstev za vzgojo in izobraževanje d.o.o.
5298288000 KOVINOPLASTIKA BENDA, podjetje za proizvodnjo in prodajo plastičnih kovinskih in drugih artiklov, d.o.o.
5156572000 Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
5909015000 KMEČKI SKLAD 2 POOBLAŠČENA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.D.
2054370000 K3C podjetje za poslovne storitve d.o.o.
5300444000 KOZMETIKA AFRODITA podjetje za proizvodnjo in promet s kozmetično kemičnimi in kovinsko plastičnimi izdelki, d.o.o.
5157064000 KOMUNALA METLIKA javno podjetje d.o.o.
5302609000 KRISMA, trgovina-inženiring d.o.o.
5302773000 KERIN.DOM podjetje za zastopanje, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5299373000 KOVINAR kovinsko, predelovalno, trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o.
1766074000 KLIMA PTUJ prezračevanje, klima, regulacija d.o.o.
5300347000 K LEASING d.o.o. - v likvidaciji
5298776000 KOTA energetske naprave, hlajenje, ogrevanje, toplotne črpalke d.o.o. Petrovče
5147042000 KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, z.o.o., Koper
5307279000 KNISER knjigovodski servis, d.o.o., Mengeš Valvazorjeva 4
5306108000 KARLOVŠEK družba za projektiranje, inženiring in nadzor d.o.o.
1451596000 KOROŠKA TRGOVINA trgovina in storitve d.d. - v stečaju
5002656000 KOLONIALE Veletrgovina d.d. - v likvidaciji
5049032000 KOŠAKI tovarna mesnih izdelkov d.o.o.
5129869000 KMETIJSKA ZADRUGA RAČE z.o.o.
5304245000 KONIK trgovsko podjetje d.o.o.
5303672000 KOGAL proizvodnja, trgovina, storitve, posredništvo, kmetijstvo, promet, gradbeništvo, nepremičnine d.o.o.
5309573000 KLAUT EGON Transport, trgovina d.o.o.
5186374000 KMETIJSKA ZADRUGA POLZELA z.o.o. Polzela
5186358000 KMETIJSKA ZADRUGA VRANSKO z.o.o.
2215047000 KMETIJSKA ZADRUGA SAVINJSKA DOLINA z.o.o.
5327610000 K & O MIKROSISTEMI, podjetje za svetovanje, razvoj, inženiring, proizvodnjo in kooperacijo računalniško krmiljenih naprav in sistemov, Kranj, d.o.o.
5151350000 KMETIJSKA ZADRUGA KRKA kmetijstvo, trgovina, proizvodnja, storitve z.o.o.
5150388000 KMETIJSKA ZADRUGA ŠENTJUR z.o.o.
5158591000 KMETIJSKA ZADRUGA CELJE, Z.O.O.
5186269000 KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE kmetijstvo, trgovina in gostinstvo, z.o.o., Obrtniška 2, Šmarje pri Jelšah
5186331000 KMETIJSKA ZADRUGA ŠEMPETER z.o.o. Šempeter
1615173000 KOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA z.b.o
5142199000 KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z.o.o.
5129753000 KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO z.o.o.
5106079000 KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o.
5025966000 KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, z.o.o.
5366887000 KARUN, trgovsko in storitveno podjetje Kranj, d.o.o.
5939623000 KREKOVA DRUŽBA ZA STORITVE, TRGOVINO, POSREDNIŠTVO d.o.o.-v stečaju
2377969000 KRAŠEK ANDREJ - ODVETNIK
5305438000 KAPITAL M INVEST finančne storitve d.o.o.
5309212000 KARTONAL transportna in komercialna embalaža ter paletni sistemi, Novo mesto d.o.o.
5254965000 KOMUNALA, Komunalno podjetje, d.o.o., Lendava - V STEČAJU
2181215000 KANDELA trgovsko podjetje d.o.o.
1732609000 KVADRAT, družba za posredništvo in storitve, d.o.o.
5309387000 KEOR podjetje za proizvodnjo kovinskih izdelkov, zaključna dela v gradbeništvu, posredovanje in trgovina d.o.o.-v stečaju
5305632000 KONT računovodske storitve, d.o.o.
5366119000 KOŠČAK podjetje za proizvodnjo, trgovino, založništvo in marketinški inženiring d.o.o.
5101646000 KO-SI podjetje za proizvodnjo netkanih tkanin d.o.o.
5000530000 KONGO HOTEL & CASINO d.o.o.
5306256000 KAIVA, specialna strojegradnja, d.o.o.
5316677000 KOMPLET, gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o.
5310016000 KOSPORT, proizvodno in posredniško podjetje, d.o.o., Tržič
5311683000 KML, podjetje za trgovino in komercialne storitve, d.o.o.
5375452000 KIM gostinstvo in druge storitve d.o.o.
5306884000 KM INŠTALACIJE inštalacije pri gradnjah, d.o.o.
5312493000 KLEOPATRA podjetje za odvoz odpadkov in reciklažo Novo mesto d.o.o.
5344115000 KLJUČAVNIČARSTVO FEKONJA podjetje za proizvodnjo kovinskih predmetov d.o.o.
5311462000 KEROS, proizvodnja cementnih izdelkov in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5314020000 KORA - Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5316537000 KROPLES podjetje za izvoz in uvoz lesa in lesnih izdelkov d.o.o.
5335990000 KORAKI Podjetje za svetovanje, marketing in informatiko d.o.o. Ljubljana
5316278000 KRPAN SERVIS, storitve in trgovina, d.o.o. - V STEČAJU
5312752000 KAMINI KOČEVAR, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5322871000 KOPLAS, zasebna družba za proizvodnjo kovinskih in plastičnih izdelkov, Križe, d.o.o.
5311802000 KIMI d.o.o., proizvodno trgovsko podjetje
5317797000 KORIDA Računovodske in knjigovodske storitve d.o.o.
5316952000 KONING inženiring in projektiranje d.o.o Slovenske Konjice
5315301000 KLIMA PETEK družba za storitve, trgovino in gradbeništvo d.o.o
5364817000 KRONOTERM hladilni, ogrevalni in energetski sistemi d.o.o.
5319510000 KMS COMPANY podjetje za inženiring, projektiranje, turizem in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana
5314976000 KEMOPLAST trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5326761000 KEBER trgovina in kovinska galanterija, d.o.o.
5318262000 KANAL izdelava, popravila in vzdrževanje vseh vrst kanalizacij d.o.o.
5319285000 KITC Klubski izobraževalni in trgovinski center, Ljubljana, d.o.o.
5331196000 KOLOS marketing d.o.o., Ljubljana
5039088000 KOPITARNA SEVNICA d.o.o.
5355044000 KONTI, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5318165000 KARIZMA, poslovne storitve in upravljanje, d.o.o.
5318041000 KONTAKT P, podjetje za projektiranje, proizvodnjo in prodajo, Tržič, d.o.o.
5004772000 KRALJEVE MESNINE MESNA INDUSTRIJA, D.D. LJUBLJANA
5321506000 KRAMARIČ izolaterstvo in stavbno kleparstvo, Novo mesto, d.o.o.
5321484000 KRALJEVSKI proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju
5334225000 KOKON družba za zastopanje in turistično posredovanje, d.o.o., Ljubljana
3738230000 KLASH, svetovanje in investiranje, d.o.o.
1883852000 KARBOL storitveno podjetje d.o.o.
5375401000 KRANJEC & CO., proizvodnja in storitve, d.o.o.
5671817000 KLAMFAR gradbeništvo d.o.o.
5323827000 KAL podjetje za kooperacijo, vzdrževanje, inženiring in marketing d.o.o.
5323274000 KOP LONGAR kovina, orodjarstvo, plastika in trgovina Straža d.o.o.
5406285000 KONIP COMMERCE kovinsko predelovalno, trgovsko podjetje in kooperacija, d.o.o. Domžale
5210461000 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina
6093892000 KREATIVNO MESTO, družba za storitve, d.o.o.
5419875000 KOVINAR gradnje, inštalacije in inženiring d.o.o. - v stečaju
5336490000 KAKOVOST 2000 Podjetje za raziskave, razvoj, svetovanje in izvajanje storitev Novo mesto d.o.o.
5394775000 KEMDI proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5331749000 KENDA davčno svetovanje in računovodske storitve d.o.o. Radovljica
5347025000 KLIMA PLUS marketing, inženiring, storitve in trgovina d.o.o. Logatec
6579744000 KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o.
5147123000 KŽK, kmetijstvo, d.o.o.
5129745000 KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOGA KRANJ, Z.O.O.
5350549000 KAMELEON proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5304741000 KALMER, Meritve vibracij, balansiranja in vzdrževalni inženiring, d.o.o.
5025133000 KURIVO GORICA, trgovina d.o.o. Ajdovščina
5331633000 KAMPO podjetje za proizvodnjo notranje opreme in trgovino, d.o.o.
5333407000 KOVIS proizvodna družba d.o.o.
5330467000 KAPETAN eksport-import, d.o.o., Ljubljana
5340195000 KPK Podjetje za proizvodnjo, inženiring, kooperacijo in trgovino, d.o.o.
5335256000 KOMEXIM, Proizvodnja, trgovina in zastopstvo d.o.o.
5339324000 KLAS podjetje za grafične storitve ter kovinsko galanterijo, d.o.o.
5332478000 KLEMEN trgovina z usnjeno galanterijo Suhor d.o.o.
5519535000 KABELSKO KOMUNIKACIJSKI PROJEKTI, elektro-gradbena dejavnost, informacijska tehnologija, trgovina in storitve, d.o.o.
5372020000 KORING podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.
5337593000 KEMPERLE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5351740000 KALČEK, trgovina z ekološkimi izdelki, d.o.o.
5351421000 KRALJ Podjetje za design, dekor in distribucijo, d.o.o.
3327671000 KIT-AK, gradnje, d.o.o.
5346401000 KONDOR trgovina in storitve d.o.o.
5359481000 KOM & COM Ekonomski inženiring, d.o.o. Izola
5808804000 KASTOR podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o.
5454735000 KEMIKAL proizvodnja in trgovina d.o.o., Kamnik
5348773000 KOPLA, podjetje za trgovino in proizvodnjo kovinskih ter plastičnih izdelkov, d.o.o. - V STEČAJU
5402328000 KELC proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5344867000 KAIJ Proizvodnja, trgovina, export-import, d.o.o. - v stečaju
5354951000 KOVINOPLASTIKA, raziskovanje in razvoj trajnostnih tehnologij d.o.o.
5344921000 KOBIS inženiring, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5469309000 KOPLAS proizvodno, trgovsko in servisno podjetje d.o.o.
5615127000 KILC Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Bovec
3523047000 KOLAR INVESTICIJE, podjetje za upravljanje naložb, d.o.o.
5066905000 KOVINAR KOČEVJE inštalacije in inženiring, d.o.o., Kočevje
5353734000 KALCER, družba za inženiring, marketing in zastopanje, d.o.o.
5353858000 KLAMPFER trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
5358361000 KOVAČ & CO Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino d.o.o., Pot k Savi 3, Ljubljana
5348005000 KAROLINA trgovina, gostinstvo, transport d.o.o.
1545833000 KRATER poslovne storitve d.o.o. - v stečaju
5361001000 KLIMATEHNIK klimatizacijska tehnika in alternativni viri energije, d.o.o. Ljubljana
5620538000 KERAMIČARSTVO B&S d.o.o.
5073162000 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
5295467000 KONTAKT, podjetje za svetovanje in trgovino, d.o.o. - v likvidaciji
5382785000 KOGA, marketing in svetovanje d.o.o.
5353688000 K.A.B. d.o.o. projektiranje in urbanizem, Novo mesto
5354366000 KEWIN trgovina in storitve d.o.o.
5353084000 KOSOBRIN, podjetje za proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov, trgovina in turistično dejavnost, Kranjska gora, d.o.o.
5353807000 KOPTEX Podjetje za proizvodnjo, projektiranje, inženiring kooperacijo in trgovino d.o.o.
5361788000 KONTURA, projektiranje, d.o.o., Bled
5363675000 KOVI inženiring in storitve, d.o.o.
5361133000 KOVINOKEMIJA proizvodno trgovsko podjetje Trebnje d.o.o.
5362601000 KLOBASA družba za prevozniške storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5361109000 KOŠ proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5545030000 KGK export - import in promocije d.o.o., Celje, Gosposka 3/I
5380375000 KONKI proizvodno, trgovsko in transportno podjetje, d.o.o. Celjska cesta 9, Slovenske Konjice
5363128000 KADUNC trgovina-servis d.o.o., Grosuplje, Partizanska c. 25
5359066000 KRAŠOVEC-HIDROSPELEO podjetje za raziskovanje vodnih virov, d.o.o.
5373450000 KAMPL DE & MA podjetje za usposabljanje voznikov motornih vozil d.o.o.
5354757000 KUKAR, cvetličarska in pogrebna dejavnost d.o.o.
5358833000 KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
5379946000 KIV TRADE trgovina na debelo in drobno d.o.o. - v stečaju
5380162000 KOPUN SIMTO inženiring, instalacije, gradbeništvo, trgovina in promet d.o.o.
5371490000 KONSTRUKTOR MAGAJNE Gradbeništvo in mala energetika d.o.o. Solkan
5364841000 KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje
5357004000 KLAS trgovsko in transportno podjetje d.o.o.
5360102000 KAMEX d.o.o. storitve
5456916000 KUB, Podjetje za poslovno tehnično svetovanje, strojni inženiring in trženje, d.o.o. Gatina 28, Grosuplje
5129516000 KMETIJSTVO ČRNCI - Podjetje za proizvodnjo in trženje d.o.o.
5129915000 KMETIJSKA ZADRUGA RADGONA, z.o.o.
5369991000 KOSEZE Trgovina na debelo in drobno d.o.o., Ilirska Bistrica
5365937000 KARTONAŽA MUNIH d.o.o. Proizvodnja in trgovina z embalažo in izdelki iz papirja
5370361000 KURE inženiring in trženje d.o.o.
5370388000 KOVINOCROM trgovsko-proizvodno podjetje d.o.o.
5377692000 Kurirček PLUS, kurirska dejavnost, d.o.o.
5376815000 KONTOR podjetje za ekonomsko, komercialno poslovne storitve d.o.o., Velenje, Šalek 74/a
5371295000 KIM kovinsko podjetje d.o.o.
5381061000 K.A. VOX trgovina in storitve, d.o.o.
5374618000 KIMON, poučevanje in svetovanje, d.o.o.
5471494000 KRON IT, informacijske tehnologije, trgovina in storitve, d.o.o.
5387647000 KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o.
5004519000 KOMPAS Turistično poslovni sistem, d.o.o.
5243858000 KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
5448794000 KEMIPLAS, kemična industrija in trgovina, d.o.o.
5821070000 KINS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Žiri
5339294000 KERSAN trgovsko podjetje d.o.o.
5370884000 KREMET Podjetje za proizvodnjo kovinskih izdelkov in trgovino d.o.o. Vipava
5372828000 KARBIČ podjetje za geodetske storitve in grafično oblikovanje d.o.o.
5377340000 KLER, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. Koper
5380014000 KEM-PRO, podjetje za proizvodnjo in prodajo d.o.o.
5401739000 KAGROS trgovina in zastopanje d.o.o.
5397073000 KRALJ proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5391881000 KIR d.o.o. podjetje za trgovino, proizvodnjo, storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana
5381053000 KMETIJSTVO POLANEC d.o.o.
5384842000 KORAPIS, Podjetje za računovodsko finančne storitve in consulting d.o.o.
5380839000 KRES procesni sistemi in inženiring d.o.o.
5382041000 KAZ MONT, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5645395000 KOMPTUR, turizem, trgovina, storitve in svetovanje, d.o.o.
5073120000 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje
5067731000 Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
5397782000 KOBE marketing, trgovina, turizem in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
5387094000 K & K svetovanje in storitve d.o.o.
5383366000 KUKI trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana
5390435000 KOVINOUSLUGA podjetje za proizvodnjo in trgovino s kovinskimi izdelki d.o.o.
5475252000 KETIX trgovsko, obrtno in proizvodno podjetje, d.o.o. Ljubljana
5386012000 KONCERTNA AGENCIJA "KLEMEN RAMOVŠ MANAGEMENT d.o.o., organiziranje koncertov, Ljubljana, Kardeljeva c. 18
1561898000 KERN MASS, storitve, svetovanje, turizem, d.o.o.
5388619000 KAS gradbeništvo in storitve d.o.o.
5404797000 KNOWARE d.o.o., inženiring s področja informacijske tehnologije, Ljubljana, Ložarjeva 8
5393531000 KOBE STUDIO - TV PRODUKCIJA d.o.o.
5386691000 KOZAMA prodaja in servisiranje kompresorjev, d.o.o., Ljubljana
5420482000 KUHTA podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o., Vodice
5398835000 KEMTEX TRGOVINA Zunanja, notranja trgovina na debelo in drobno ter tehnični servis d.o.o. Nova Gorica
5383692000 KOLENC LOGISTIKA, transport in trgovina, d.o.o.
5394813000 KAMST Podjetje za trgovino in turizem d.o.o.Idrija - v stečaju
5400686000 KOBLAR družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5633672000 KOIN, podjetje za kooperacijo, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5419735000 KOŠIR & TIL navtika, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5015405000 KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
5400155000 KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o.
5393485000 KODA STUDIO, družba za komunikacijski management in svetovanje d.o.o., Ljubljana
5396514000 Kompozita, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o.
1412060000 KOGRAD IGEM proizvodnja gradbenih materialov d.o.o.
5393060000 KRD, trgovina in servis, d.o.o.
5398070000 KALIPSA, poslovno svetovanje, d.o.o.
5397995000 KONTOFIN podjetje za poslovne storitve, d.o.o. Kamnik
5393167000 KK INŽENIRING, gradbeništvo, d.o.o.
1357476000 KAMNOSEŠTVO ŽUNKO obdelava in montaža naravnih kamnov d.o.o.
5402662000 KANAL A televizijska postaja d.o.o.
6259928000 KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.
5402280000 KODA, računovodske storitve, Novo mesto, d.o.o.
5404061000 K & D, izobraževalno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Jesenice
5402808000 KEBOR trgovina in komisijska prodaja d.o.o.
5406919000 KOTA 92 Gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5403910000 KODA d.o.o. Svetovalni inženiring Ajdovščina
5394023000 KADUNA, čistilni servis, d.o.o.
5413451000 KOMEL Proizvodnja in trgovina d.o.o. Nova Gorica
5415896000 KOM podjetje za izdelavo in prodajo orodij d.o.o.
5393515000 KRONA PLUS podjetje za tečaje tujih jezikov, d.o.o., Ljubljana
5416817000 KLEPARING podjetje za stavbeno kleparska dela in zunanjo trgovino d.o.o.
5782414000 KOŠAK orodjarstvo, avtomatika, design, d.o.o., 61113 Ljubljana, Saveljska 85
5409187000 KROM Podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in kooperacijo d.o.o.
5991030000 K & C zobozdravstvo d.o.o.
5403472000 KRONA, podjetje za trgovino in gostinstvo Radovljica, d.o.o.
5412005000 KOCKA, trgovina, posredništvo, tržne komunikacije, d.o.o.
5742269000 KAM posredovanje, prodaja, storitve d.o.o.
5415250000 KROMI družba za razvoj, trženje in storitve d.o.o.
5407761000 KLANČAR avto-servis in trgovina d.o.o., Ljubljana
5425476000 KONTURA podjetje za trgovino in design d.o.o. - v stečaju
5416582000 KROG, notranja in zunanja trgovina, razvoj in proizvodnja, d.o.o.
5411980000 KOBAL Projektiranje in inženiring d.o.o.
5407524000 KONEM Trgovina na debelo in drobno, Ozeljan d.o.o.
1297112000 KOZELJ ANDREJ - ODVETNIK
5429943000 KOCKA Trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5278996000 KORONA inženiring d.d.
5421292000 KON TIKI SOLAR elektronika d.o.o., Kamnik
5426553000 KUPIT, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5420083000 KRAFT & WERK, družba za marketing in komuniciranje, d.o.o.
5429757000 KAJA TRADE storitve d.o.o.
5416671000 KOMEL, trgovina, gostinstvo, promet, najem in poslovne storitve, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne dejavnosti in storitve d.o.o.
5430046000 KEA zasebna družba za trgovino, import - export, d.o.o.
5769272000 KASKADA podjetje za svetovanje in inženiring d.o.o. Ljubljana, Dunajska 7
5419662000 KTP Trgovina in zastopanje tujih firm d.o.o.
5432146000 KLP podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5490588000 KLEM-COMMERCE export-import, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5491495000 KANTAR proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5432537000 KOFIN podjetje za finančni inženiring in trgovino d.o.o. Ljubljana
5422493000 KITCOM Mednarodna trgovina in inženiring d.o.o.
5422949000 KIM Kovinostrugarstvo in marketing d.o.o. Idrija
5578493000 KLASMETAL proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5453593000 KALKEM, podjetje za proizvodnjo, storitve, ekologijo in trgovino, d.o.o., Podreča
5436346000 KLASSIK podjetje za marketing in grafične storitve d.o.o. Ljubljana
5441269000 KAC, proizvodnja, trgovina, zastopstva, d.o.o., Žirovnica
5431662000 KRISTAL MARKET proizvodnja in trgovina d.o.o.
5439795000 KONVIKT podjetje za trgovino, uvoz in izvoz ter storitve Novo mesto, d.o.o.
5438489000 KRPAN svetovanje in izobraževanje d.o.o. Trbovlje
5437270000 KERN 90 zastopstvo, trgovina in špedicija d.o.o.
5450551000 KOPO podjetje za kooperacijo, trgovino in svetovanje Mirna d.o.o.
5020999000 KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI
5439515000 KOCKA 7 Trgovina in storitve d.o.o.
5434483000 KOREKT podjetje za storitve, trgovino, posredovanje, zastopanje in svetovanje Senovo d.o.o.
5434475000 KOVINARSTVO, splošno kovinarstvo in ključavničarstvo, d.o.o., Kočevje
5438209000 KEBSI trgovina d.o.o. - v stečaju
5442702000 KLEK varnost pri delu d.o.o.
5829232000 KOTA PROJEKT d.o.o.
5457033000 KREVZEL INSTALACIJE, storitve d.o.o.
5442320000 KONTIM ekonomsko - finančno, davčno in podjetniško svetovanje ter vodenje poslovnih knjig d.o.o.
5451191000 KOČEVSKI MEDVED Turizem-trgovina-storitve, d.o.o.
7104723000 KNOF Zadruga za tehnološki razvoj na področju trajnosti z.b.o. - socialno podjetje
5868718000 K 2 TRADING d.o.o., trgovina, storitve, agencija in zunanja trgovina Ljubljana
5545986000 KOVIGAL, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Kranj
5444799000 KAMIS storitve in trgovina, d.o.o.
5462657000 KRILI izdelki iz pleksi stekla d.o.o.
5445850000 KM-ING, inženiring, d.o.o.
5460808000 K.V. trgovina, storitve in cvetličarna, d.o.o.
5454999000 KLADNIK podjetje za parketarstvo in trgovino, d.o.o. Radomlje, Gostičeva 36, Nožice
5451116000 KOMO, storitve in inženiring, d.o.o.
5454816000 KORONA, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kranj
5449472000 KMETIJA PUSTOTNIK, podjetje, kmetijstvo in trgovina d.o.o. Gorenja vas
5449227000 KATIN d.o.o., Podjetje za storitve in trgovino, Ljubljana, Rojčeva ulica 26
5489199000 KERIN.POVIRK podjetje za zastopanje, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5454859000 KEMOKOVINA proizvodnja, storitve, trgovina na debelo Krško d.o.o.
5890969000 K & G gradbeništvo, d.o.o. Izlake, Medijske Toplice 11
5465524000 KRISTAL inženiring, proizvodnja in turizem Šentjernej d.o.o.
5452031000 KDS DIMNIKARSKE STORITVE Ljutomer d.o.o.
5450071000 KMEČKI HRAM gostinstvo, turizem, trgovina d.o.o.
5469139000 KORATRANS d.o.o., Podjetje za mednarodni in domači transport in storitve - v stečaju
5460751000 KOTING trgovsko podjetje, d.o.o.
5455570000 KOČEVAR FERDO, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5033934000 KREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin
5164168000 KMEČKA ZADRUGA BREŽICE Z.O.O.
5357179000 KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE - PERGAM
5000327000 KAPITALSKA ZADRUGA, zadruga za pospeševanje gospodarskih koristi članov, z.b.o.
5472709000 KALES podjetje za trgovino z lesom in lesnimi izdelki, zastopstva d.o.o. Pivka
5461421000 KIMEX trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5832926000 KAMI poslovno svetovanje in kadrovske storitve d.o.o., Ljubljana
5476267000 KIF KIF podjetje za ustvarjanje avtorskih del, organizacijo in trženje d.o.o., Ljubljana
5464285000 KORUM medicinski aparati, d.o.o.
5475058000 KROKI ELEKTRONIK podjetje za načrtovanje elektrokovinske in reklamne opreme, montažne in prodajne storitve, d.o.o., Ljubljana
5482747000 KEMOTOP, podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo ter uvoz in izvoz d.o.o.
1190423000 KRAKER proizvodnja in trženje, d.o.o.
5466709000 KARCHER - KOROŠEC, proizvodnja, gostinstvo, storitve in trgovina d.o.o.
5462487000 K2A d.o.o., trgovina in poslovne storitve
5514401000 KTO storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5459150000 KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
2317761000 KD KVART, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o.
5471451000 KLEOPATRA trgovinsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5556686000 KOMPLAST, trgovina in storitve, d.o.o.
5468787000 K-R STORITVE d.o.o.
5465001000 KARIS, podjetje za komercialne in administrativne storitve, d.o.o., Radovljica
5464293000 KOLOVOZ trgovina in storitve d.o.o.
5472121000 KRISTAL SUNOKO trgovinska d.o.o.
5466806000 KFM, podjetje za proizvodnjo, marketing in inženiring, d.o.o., Velenje, Cesta VIII/1
5482402000 KOMEN podjetje za trgovino, turizem in proizvodnjo, d.o.o., Radmirje 34, Ljubno ob Savinji
5464978000 KAFETERIJA napitki iz avtomatov, d.o.o.
5483140000 KOBLAR Podjetje za obdelavo lesa in kovin d.o.o. Cerkno
5464471000 KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.
6578845000 KRIK, poslovno svetovanje, d.o.o.
5640393000 KIA - proizvodnja kovinskih in lesnih izdelkov, d.o.o. Pivka
5474744000 KLIN, proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Logatec
5480159000 KERA-MIX, napredne gradbene rešitve, d.o.o.
5481490000 KOMPOZIT EMRA, elektroenergetske meritve, regulacije in avtomatika, inženiring in računalništvo d.o.o. – v likvidaciji
3763102000 KREDEM, poslovno svetovanje, d.o.o.
5480655000 KREVS - FINANČNI BIRO d.o.o. Trebnje
5477972000 KOLEKTA konzulting, inženiring in design d.o.o. Ljubljana
5482305000 KALISTO Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Trbovlje
5476933000 KOMONT d.o.o., podjetje za instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu
5479045000 KOPED, podjetje za oddajanje in obratovanje lastnih nepremičnin, d.o.o.
5740622000 KAMNIK TRANS, prevozniško podjetje in trgovina, d.o.o.
5479215000 KLIMAGEP, projektiranje, izvedba, servis in proizvodnja, d.o.o.
5475716000 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SLOVENIJA, poslovne rešitve, d.o.o.
5483077000 KOGRA gradbeno podjetje d.o.o. Kočevje
5483352000 KARKOL, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
5507391000 KAJBY, trgovina, izvoz in uvoz, poslovne in servisne storitve, gostinstvo, d.o.o.
5482216000 K.K. KRAS KABINE, proizvodnja kabin d.o.o.
5476534000 KAT GROUP, storitve d.o.o.
5475406000 K.R.E.S. agencija za tržne komunikacije d.o.o.
5483158000 KONT, knjigovodske in davčne storitve, d.o.o., Koper
1983113000 KINOMOTEL družba za avdiovizualne komunikacije d.o.o.
5487005000 KONSTILL podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5481945000 KERHE proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5486866000 KRALJ Trgovina in transport d.o.o. Braslovče - v stečaju
5516277000 KLIMA HAFNER, montaža in servisiranje prezračevalnih naprav, d.o.o.
5481309000 KO-TRANS prevozno in trgovsko podjetje d.o.o.
5488010000 KONEX družba za turizem, šport in marketing, d.o.o.
5508266000 KTS izvoz-uvoz, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5491029000 KONDOR, računovodske storitve, d.o.o.
3531708000 KODA PROM, podjetje za marketing, trgovino in oglaševanje, d.o.o.
5490065000 KODA 95 LOGISTIK, transport in logistika, d.o.o.
5857112000 KOMITENT - PK, Trgovina in storitve, d.o.o.
5490227000 KONUS KONEX proizvodnja transportnih in pogonskih elementov, netkanih materialov in filtrov, d.o.o.
5487951000 KALMA trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
5515025000 KEMGRAD, računovodske storitve d.o.o.
5515351000 KARANTANIJA, podjetje za gostinstvo in trgovino, d.o.o., Kranj
5497230000 KVOTA finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Puhova 16
5493587000 KLEPAR krovstvo, kleparstvo, trgovina d.o.o.
5494303000 KAJŽAR podjetje za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
5496403000 KIMEX, trgovina, zastopstva, d.o.o., Škofja Loka,
5496462000 KM-KREPFL trgovina, promet, gradbeništvo, proizvodnja, turizem in gostinstvo d.o.o.
5627672000 KORAK mednarodna trgovina in svetovanje Novo mesto d.o.o.
5496993000 KRALJ TRADE podjetje za transportne storitve d.o.o. Ljubljana
5489342000 KAZINA Plesna dejavnost d.o.o.
5495083000 KOLEKTOR PROKOS Trgovina in posredništvo d.o.o.
5501725000 KROJAN, turizem, trgovina in storitve d.o.o.
5501075000 KSI, trgovina, storitve in inženiring, d.o.o.
5497744000 KOTOLUPOV Psihoterapija in alternativno zdravljenje d.o.o. Vipava
5508789000 KINES računovodsko-knjigovodske in poslovne storitve d.o.o.
5500966000 KRS telekomunikacijsko podjetje, d.o.o.,
5018986000 KRAJEVNA SKUPNOST SLOVENSKE KONJICE
5496853000 KOVINOKLEP obrtne storitve, d.o.o.
5499038000 KL-BRAZDA podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Medvode
5505178000 KRAGELJ ARHITEKTI d.o.o.
5501792000 KRISTL, Družba za trgovino in transport, d.o.o.
5509653000 KENIG d.o.o., podjetje za opravljanje grafičnih storitev, trgovino, proizvodnjo
5504597000 KRIM-CAST, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5514517000 KOMUS, Podjetje za komunalne storitve, d.o.o. Postojna, Jeršice 3
5518865000 KRAS-URAL, trgovina, avtoprevozništvo in ostale storitve, d.o.o.
5489458000 KLIMA ARNŠEK, Podjetje za sanacijsko čiščenje in vzdrževanje kanalskih klimatskih prezračevalnih sistemov, d.o.o.
5041058000 KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.o.o.
5504279000 KELE & KELE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1190504000 KL, družba za kreditiranje, d.o.o.
5938341000 KAVA IN DENAR, gostinstvo in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5510597000 KMETING podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. - v likvidaciji
5504791000 KARMEN Podjetje za računovodske storitve d.o.o., Lukovica
5718554000 KOŽELJ podjetje za storitveno in trgovsko dejavnost, d.o.o., Moste 54, Komenda
5512425000 KOPERINVEST, d.o.o. Podjetje za gradnjo in prenovo stanovanj in poslovnih prostorov
5511364000 KAMNOSEŠTVO KAMENKRAS Opatje selo d.o.o. - v stečaju
5511577000 KOPLAST ekstruzija in konfekcija, d.o.o., Slovenske Konjice
5512271000 KALA - Zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o. Koper
5521246000 KAL Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5524105000 KONTI računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana
5520274000 KOT, podjetje za proizvodnjo inženiring, trgovino in poslovne storitve, d.o.o.
5528348000 KOSPORT notranja in zunanja trgovina, špedicija, zastopanje, posredovanje in proizvodnja d.o.o.
5521653000 KOMPAS KRŠKO turistično podjetje d.o.o. Krško
5521661000 KOMPAS NOVO MESTO turistično podjetje d.o.o.
5530377000 KOSTANJ proizvodno podjetje d.o.o., Celje
5547172000 KONTO 2000 obdelava knjigovodsko računovodskih podatkov d.o.o.
5536871000 KERAGRAD podjetje za gradbeništvo Novo mesto d.o.o.
5530091000 KLARA TRANS mednarodna špedicija d.o.o.
5532086000 KROKAR trgovina in proizvodnja d.o.o.
5548748000 KAMM podjetje za proizvodnjo ter notranjo in zunanjo trgovino d.o.o.
5538351000 KORENINA trgovsko podjetje d.o.o.
5530776000 KOČEVAR & THERMOTRON gradnja, arhitekturno svetovanje, zelene tehnologije, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5689074000 K-HAUS protivlomna zaščita, trgovina in inženiring, d.o.o.
5524334000 KEELI podjetje za zunanjetrgovinsko poslovanje d.o.o., Cerknica
5525268000 KLASEK podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5541425000 KOMPLET kovinska industrija in tgovina d.o.o.
5108837000 KOVINOSTROJ proizvodnja, trgovina d.o.o.
5536529000 KOLEKTOR SISTEH Sistemi in tehnologije d.o.o.
1624091000 KO - BO Svetovalne storitve d.o.o.
5536731000 KARNION, holistični center razvoja osebne uspešnosti, d.o.o.
5536707000 K-LESNA lesna proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
5534488000 KOPALKE JEVNICA, proizvodnja in prodaja kopalk, d.o.o.
5549744000 KROGEC trgovsko podjetje d.o.o.
5544491000 KOPIRSERVIS trgovsko in servisno podjetje za biro opremo, d.o.o.
5546303000 KOTIKO, izdelovanje kovinske opreme, d.o.o.
5549108000 KOVINOPLASTIKA URH, proizvodnja in trgovina, Radovljica, d.o.o.
1532251000 KERUBIN d.o.o. družba za poslovne storitve
5350387000 K.R.S. knjigovodsko računovodski servis d.o.o.
2218011000 KONTARŠČAK KRISTIJAN ANTON - ODVETNIK
5545463000 KOMAR Trgovina, zastopstva, storitve d.o.o. Renče
5538904000 KAGIM podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5855411000 KLAJDER zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Ljubljana
5557143000 KMETIJSKA APOTEKA trgovina na debelo in drobno s kmetijskim in gradbenim materialom d.o.o.
5544742000 KARDIOLOG specialistična ordinacija za bolezni srca in ožilja d.o.o., Ljubljana
5548349000 KOBO, podjetje za računovodstvo in finance, trgovino in obrtne storitve Kranj, d.o.o.
5541956000 KOMPAS POSTOJNA, turistična agencija, d.o.o.
5448743000 KOMPAS Turistično podjetje d.o.o.
5543231000 KUMIKS svetovanje, d.o.o.
5790468000 KOPLAS podjetje za svetovanje, komercialno posredovanje, trgovino, proizvodnjo in servis, d.o.o. Ljubljana
5565421000 KARTONAŽA ŠTIH proizvodnja embalaže d.o.o.
5543894000 KOTIN trgovina in zastopstva d.o.o.
5542600000 KT TECHNOLOGY, podjetje za proizvodnjo, trženje in inženiring z informacijskimi sistemi, d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5553580000 KOŠČEK proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
5555647000 KATANA družba za vročanje pisemskih pošiljk d.o.o.
5576750000 KEPNIK podjetje za proizvodnjo marmornatih in kovinskih izdelkov, zaključna dela v gradbeništvu, posredovanje in trgovino d.o.o.
5035142000 KPAKS, ključavničarstvo in računovodske storitve d.o.o.
5705061000 KOVA, oblaganje tal in sten, d.o.o.
5559189000 KUNCL Gostinsko - trgovsko podjetje d.o.o. Spodnja Idrija
5570468000 KOGOVŠEK ADAPT adaptacije in vzdrževanje objektov, Logatec, d.o.o.
5561388000 KO-MO trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju
5296676000 K3 KERN, podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o.
5569079000 KLUB RADOVLJIŠKIH ŠTUDENTOV
5710111000 KEMAJ, poslovno svetovanje, oddajanje v najem, trgovina in storitve d.o.o.
5562201000 KINK, ključavničarstvo, keramičarstvo, inženiring, trgovina, prevoz, d.o.o.
5579295000 KOAL, Podjetje za izdelavo in montažo kovinskih elementov in konstrukcij ter trgovino, d.o.o. Koper
5565804000 K TRADE - KRAJNC, trgovina in storitve, d.o.o.
5563445000 KASKADER d.o.o. Zahtevna terenska dela
5555418000 KRIMM, podjetje za storitve in svetovanje, d.o.o.
5553474000 KOMPAL, podjetje za zastopanje in posredovanje, d.o.o.
5560390000 KOŠIČ podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5563305000 KUPROS trgovina in servisiranje, d.o.o.
5570867000 KEGA Proizvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. - v stečaju
5583934000 KNAPIČ, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5693403000 KRAŠEVEC, trgovina, import-export, d.o.o. Dekani
5570271000 KEPRO, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5858500000 KVIT kovinarstvo, vulkanizacija in trgovina, d.o.o. Bežigrajska 4 a, Celje
5567670000 KODEL, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.
5572878000 KOSKOS založba, grafično oblikovanje in marketing, d.o.o. Ljubljana, Pod hrasti 74
5665485000 KOFEIN DIZAJN, razvoj vidnih sporočil, d.o.o.
5555183000 KO-DENT stomatološka ordinacija dr. Kovačič in poslovne storitve, d.o.o.
5574684000 K&K AGRO-TRADE Trgovina - storitve - transport, d.o.o.
5567700000 KRAJCARCA Proizvodnja in prodaja električne energije d.o.o.
5570026000 KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o. Sela 5, p. Osilnica
5647525000 KAC INVEST družba za storitve, trgovino in inženiring d.o.o.
5572240000 KARINA, računovodske in poslovne storitve, d.o.o.
5566347000 KOSOVEL Transport in trgovina d.o.o.
5571499000 KRIŽMAN trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.
5591163000 KOPAČ S.T. Storitvena dejavnost d.o.o.
5611393000 KAČAR-MONT proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5584230000 K - BUS, tovarna avtobusov d.o.o.
5574536000 KOPAČ INTERIER d.o.o.
5829496000 KARGO TRADE prevozi d.o.o.
5576288000 KARTON VIDEM proizvodnja kartonske embalaže d.o.o.
5585171000 KOW proizvodno in trgovsko podjetje Mokronog d.o.o.
5589207000 KAMIRA računovodsko finančni servis, storitve, d.o.o.
5577861000 KARA, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5586283000 KING zobozdravstvene storitve in inženiring d.o.o.
5577004000 KOVINOTEHNA MKI montaža, kovinarstvo, instalacije, d.o.o. - v stečaju
2352966000 K-MKI, inženiring in instalacije d.o.o. - v stečaju
5591414000 KADIS kadrovsko izobraževalni inženiring, d.o.o., Ljubljana
5584043000 KARDIO MS, zdravstvene storitve, d. o. o.
5577667000 KOSTROJ TRADE trgovina in storitve d.o.o.
5593026000 KUKL podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5703123000 KOMOT podjetje za obdelavo kovin in predelavo plastike ter trgovina d.o.o.
5840210000 KROG studio za arhitekturo in grafično oblikovanje, d.o.o., Ljubljana
5595002000 KAVALAR, podjetje za gostinstvo in turistične storitve, d.o.o., Rateče
5602165000 KARANTUS, trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.
5583861000 KORONA trgovina, prevozi, gostinstvo, d.o.o. Murnova 9, Ljubečna, Škofja vas
5586470000 KOVINASTROJ SERVIS, podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje gostinske opreme, d.o.o.
5034370000 KOVINASTROJ GASTRONOM Tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje
5590990000 KOLMAN podjetje za gostinstvo, trgovino in turizem d.o.o.
5595142000 KUHARS BAR, gostinstvo, d.o.o.
5581168000 KADUT Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5600677000 KAPŠ INŽENIRING d.o.o., podjetje za intelektualne storitve, Novo mesto
5607914000 KENZO, podjetje za mednarodni transport in trgovino d.o.o., Ljubljana
5596483000 KENEX trgovsko podjetje d.o.o.
5673623000 KOMAK, družba za trgovino in finančni inženiring, d.o.o.
5576415000 KLIMA 2000 Projektiranje, inženiring d.o.o.
5590043000 KONJAR podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana-Šmartno
5592453000 KINTARO MEDIJI, spletne storitve in spletna prodaja d.o.o.
5593344000 KRMELJČEK Podjetje za trgovino, posredništvo in računovodske storitve, d.o.o. Medvode
5629292000 KARAKAL trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5604133000 KOPALNICE, kopalniška oprema, d.o.o.
5589754000 KOMPAS FOTO družba za trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana
5599563000 KAL, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Tržič
5594375000 KVANTS - VISART, računalniški inženiring in grafični studio, d.o.o. Ljubljana
5602858000 KOVAL proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5594316000 KOCEN transportne in druge storitve d.o.o.
5588006000 KOPI Kovinarstvo, orodjarstvo, projektiranje d.o.o.
5594049000 KMH, d.o.o., podjetje za trgovino, posredovanje, založništvo in marketing
5593140000 KREMANT, storitve in trženje, d.o.o.
5701759000 KOŽELJ predelovanje zelišč, d.o.o. Dob
5821509000 KOGLER EX podjetje za montažo, trgovino in storitve d.o.o.
5621666000 KK storitve in svetovanje d.o.o.
5687462000 KALMAN storitve d.o.o.
5673844000 KOŠIR & CO. storitve d.o.o.
5680387000 KTMM prevozništvo, proizvodnja in trgovina d.o.o., Rudnik 14, Kočevje
5591503000 KNAUF INSULATION, d.o.o., industrija termičnih izolacij, Škofja Loka
7165722000 KLAVDIJA AMBROŽ s.p., UPRAVITELJICA V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE
5626994000 KO-SC podjetje za izdelavo pohištva, d.o.o.
5600901000 KLEARA podjetje za marketing in svetovanje, d.o.o. Domžale
5917794000 Kočevsko jezero, družba za izgradnjo novega zdraviliškega in rekreacijskega mesta ob Kočevskem jezeru, d.o.o.
5596238000 K92, trgovina, turizem, gostinstvo, d.o.o.
5647096000 KA TRADE, prevajanje, izobraževanje, trgovina in zastopanje, d.o.o.
5609429000 KOLI ŠPED, d.o.o., mednarodna špedicija Kranj
5597463000 KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o.
5630347000 KOPIT, proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o.
5610656000 KOVING d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje
5613582000 KAMBIS, inženiring d.o.o.
5693365000 KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O.
5244013000 KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS SEŽANA, proizvodnja in predelava, zadruga z omejeno odgovornostjo
5055431000 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
5129885000 KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o.
5151732000 KAPELA Vinogradništvo in vinarstvo d.d. - V STEČAJU
5051754000 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
5602904000 KOVINOSTROJ - Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5613477000 KOPEKS - družba za zastopanje, svetovanje in storitve d.o.o.
5680964000 KITTEX podjetje za trgovino in posredovanje v prometu blaga in storitev d.o.o. - v stečaju
5619262000 K.S.B. RESNIK, gradbeništvo, storitve, lov in trgovina, d.o.o.
5603897000 KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE, inženiring in telekomunikacije d.o.o.
5615232000 KA3 trgovina in storitve, d.o.o.
5616956000 KARAT, trgovina in inženiring, d.o.o., Ribnica
5365775000 KRAJEVNA SKUPNOST NOVA GORICA
5619815000 KID, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5617405000 K.M.A. podjetje za trženje d.o.o.
5611113000 KAMNOSEŠTVO RAŽEM, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.
5594154000 KOVINAR, kovinskopredelovalna industrija, d.o.o., Jesenice
5601428000 KROMIBA proizvodnja, notranja in zunanja trgovina, d.o.o. - v stečaju
5623901000 KENO proizvodnja, trgovina in storitve Ljubljana d.o.o.
5621631000 KNUT podjetje za proizvodnjo, inženiring, trgovino in storitve, d.o.o.
5620759000 KIMAVEC storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
5624258000 KOPRON konstruiranje in proizvodnja strojev in opreme, d.o.o., Kamnik
5833477000 KRONA1, prevozi, d.o.o. - v stečaju
5665701000 KAMP KOLPA, dejavnost avtokampov in storitve, d.o.o.
5714877000 KROBAT, transport in storitve, d.o.o.
5610702000 KRAJNIK računalništvo d.o.o.
5707960000 KSEMAR Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Ljubljana
5255171000 KOMPAS INTERNATIONAL turistična in trgovinska družba d.d.
5099501000 KOVINOTEHNA, mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Celje
5636477000 KARO inženiring d.o.o.
5791405000 KAPLJA, mednarodno podjetje za trgovino in transport, d.o.o.
5642272000 KOMPAS POMURJE, družba za turistična potovanja in agencija d.o.o.
5670411000 KLUB POVODNI MOŽ turizem in gostinstvo, d.o.o., Zaloška 6 a, Ljubljana - v stečaju
5637988000 KOSTRA komunalne storitve, d.o.o.
5642523000 KELITRONIC, računalniška oprema in servis, d.o.o.
5854946000 KOVANC d.o.o. svetovanje, računovodstvo, trgovina in proizvodnja
5615593000 KOPKO, izvajanje nizkih gradenj, trgovina, izvoz, uvoz, d.o.o. Pivka
5739489000 KOM TEL, komunikacijski inženiring in storitve v blagovnem prometu ter uvoz in izvoz, d.o.o., Kranj
5699142000 KAIAN trgovina in storitve d.o.o.
5662125000 KATEM Servisne in poslovne storitve d.o.o. Ljubljana
5800757000 KAJZER trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5675693000 KWON proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Vešenik 23, Slovenske Konjice
5843286000 KREJAN-LEVEC pekarna in trgovina d.o.o.
5019141000 KRAJEVNA SKUPNOST DREŽNICA
5028108000 KRAJEVNA SKUPNOST BREGINJ
5032938000 KRAJEVNA SKUPNOST KOBARID
5661650000 KONTING, storitve in trgovina, d.o.o.
5294088000 KARTSISTEMI, storitve kartičnega poslovanja, d.o.o.
6029523000 KARTSISTEMI HOLDING, finančne naložbe, d.o.o.
5636205000 KLEMEN TRADE podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5142385000 KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE-KRKA z.o.o.
5628610000 KOLOS trgovsko podjetje d.o.o.
5672082000 KONRUBIK d.o.o. podjetje za finančne, računovodske in komercialne storitve, Ljubljana
5617383000 KNEŠCA Proizvodnja električne energije d.o.o.
5621372000 KNAUF podjetje za tehnično svetovanje in posredovanje pri prodaji, Ljubljana d.o.o.
5539234000 KRAŠCOMMERCE, podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana
5640555000 KANA proizvodno, trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje d.o.o.
5637635000 KABI, trgovina in storitve, d.o.o.
5622018000 KALIPSO d.o.o., podjetje za trgovino in servis Ljubljana Spodnje Gameljne 20
5627249000 KOSTROJ - STROJEGRADNJA Vzdrževanje, storitve, servis, d.o.o. Tovarniška 2, SLOVENSKE KONJICE
5636892000 KARAKO proizvodno, montažno in trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
5621208000 KCG STORITVE, trgovina in storitve d.o.o.
5650488000 KIMM, izdelava in prodaja kovinskih izdelkov, d.o.o.
5650291000 KALAMUT proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
1471376000 KOROŠKI HOLDING družba za ustanavljanje in upravljanje podjetij d.o.o. - v stečaju
5844037000 KLANATRANS prevozništvo, špedicija, d.o.o.
5637732000 KOP d.o.o., navtika, oblikovanje lesa, konservatorstvo in restavratorstvo
5759358000 KLIMAEXPERT Proizvodnja in montaža klima naprav d.o.o. - v stečaju
5643708000 KAMNOSEŠTVO KRAJNC proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5663008000 KSL - STUDIO za svetlobno in zvočno opremljanje in vzdrževanje d.o.o.
5656362000 KINA trgovina, kmetijstvo, gostinstvo in turizem d.o.o.
5321387000 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
5659582000 KOMODOR svetovalne storitve d.o.o.
5644933000 KAMELIJA, posredništvo pri prodaji, d.o.o. - v stečaju
5649579000 KAS, prevoz in trgovina, d.o.o., Zalog
5656206000 KEMOL, razvoj, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5681006000 KAPLA prevozništvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
5660238000 KODRA gostinstvo, turizem, promet, trgovina, zunanja trgovina, inženiring, proizvodnja, montaža in servis, d.o.o. Celje
5661064000 KST tim, knjigovodstvo, storitve in trgovina d.o.o.
5652693000 KROPEC podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino na drobno in debelo, proizvodnjo in izvoz-uvoz d.o.o.
5668808000 KOINGE podjetje za avtomatizacijo, razvoj, trgovino, komercialne in finančne storitve d.o.o.
5066506000 KOVINARSKA VRHNIKA d.o.o.
5655242000 KOVIMEX industrijska pnevmatika d.o.o.
5668891000 KORPY trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. d.o.o.
5103835000 KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.d.
5660696000 KERINBA Proizvodnja in trgovina d.o.o. Šempas
5663571000 KONGRES d.o.o., priprava in izvedba strokovnih srečanj
2294010000 KHARISMA POTENCIALI, razvoj potencialov, d.o.o.
5676207000 KLASAND trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5661676000 KLEMETAL proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.-v stečaju
5843812000 KORIS, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
5675308000 KOKO proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5669499000 KAJTAZ, trgovina in proizvodnja, d.o.o. - v stečaju
5670896000 KOVINARSKA-IPO podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Krško
5664675000 KITRANS, prevozne storitve in trgovina, d.o.o., Tržič - V STEČAJU
5682371000 KADO, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5670756000 KEO d.o.o., trgovina, inženiring, storitve
5668344000 KLIM, podjetje za proizvodnjo električne energije, gradbeništvo in trgovino, d.o.o.
5670926000 KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.
5681294000 KRBAVAC, podjetje za avtomehanične storitve in prevoz, d.o.o., Rečica ob Paki 45
5682193000 KLIVIJA trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5682100000 KODAL kovinsko predelovalna dejavnost, d.o.o.
5690536000 KIK podjetje za razvojni inženiring, proizvodnjo in trgovino, uvoz in izvoz d.o.o. - v likvidaciji
5687063000 KAPITAN podjetje za trgovino in servisiranje, d.o.o.
5743397000 KANA storitve, zastopstva d.o.o.
5676797000 KRESEVIČ d.o.o., špedicija, trgovina, uvoz, izvoz, Podgrad
5694230000 KOMAK, izdelava reklamnih napisov, d.o.o.
5685516000 KLOPROM Slikopleskarstvo in zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5705428000 KOSTANJ Trgovina in storitve d.o.o.
5686199000 KOMSAT proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5680522000 KROFLIČ, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
3575667000 KONT 2 upravljenje, svetovanje d.o.o.
5702429000 KAMNIK trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o.
5681570000 KEBER proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5681758000 KODILA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5681316000 KODA interier, projektiranje, oblikovanje interierja, izvedba, d.o.o.
5685656000 KARD podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Kočevska cesta 15, Dolga vas, Kočevje
5680344000 KIRN, trgovina, posredništvo, uvoz, izvoz, d.o.o., Aljažev breg 21, Ilirska Bistrica
5674255000 KBT podjetje za proizvodnjo in krojenje brusnih trakov, d.o.o.
5690471000 KEMOTERM podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. - v likvidaciji
5685044000 KARNTNER, Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5686342000 KROVSTVO, TESARSTVO, MIRNIK TRADE, krovske in tesarske storitve d.o.o.
5710855000 KOZOVINC podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5648505000 KAMENARIČ d.o.o., Podjetje za storitve, trgovino in turizem
5687756000 KRALJ GM, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in turizem, d.o.o.
5966809000 KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA d.o.o.
5691974000 KONTO PORAST Poslovne računovodske storitve d.o.o.
5691486000 Komunala Odtok, komunalne storitve, d.o.o.
5716764000 KOŽAG kovinska galanterija in obrtne storitve, d.o.o. Ig
5704278000 KB - 3 trgovsko podjetje d.o.o.
5648556000 KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o.
1861794000 KAP INVEST družba za investiranje d.o.o.
5695759000 KENOR d.o.o., podjetje za trgovino, izvoz in uvoz, Kočevje
5698600000 KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.o.o.
5703727000 KLEVI, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj
1865501000 KOLMAR, podjetje za svetovanje, d.o.o.
5698502000 K'ITAK svetovanje d.o.o.
5698715000 KLEKAS Proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. Ljubljana
5701066000 KAGRAF podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o.
5701805000 KOBARIŠKI MUZEJ d.o.o.
5720885000 KBG, organizacija dogodkov d.o.o.
5697735000 KOKOLARI Gradbeništvo d.o.o.
5735777000 KONFEKS storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5713862000 KCI podjetje za računalništvo, servis in trgovino d.o.o. - v stečaju
5723272000 KOVINARSTVO MINO, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 255
5715458000 KRCIČ gostinsko podjetje d.o.o. - v stečaju
5759803000 KONCERTNO UGLAŠEVANJE KLAVIRJEV - SILIČ uglaševanje klavirjev, servis, reparacija in trgovina z instrumenti - d.o.o., Ljubljana
5714583000 KLASJE, trgovina in storitve, Kranj, d.o.o.
5712025000 KO-GLAS trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5700132000 KNAUS TEAM, turizem d.o.o.
5868645000 KOVINA TRADE d.o.o. KOVINOSTRUGARSTVO KOPRIVEC trgovina, proizvodnja in storitve
1966839000 KFC, svetovanje, d.o.o.
5716926000 KOMSTAN Podjetje za komunalne, stanovanjske, finančno- administrativne storitve, d.o.o. Ljubljana
5722845000 KANAFIN d.o.o., Marketing in finance
5714729000 KOB, trgovina, transport, storitve, d.o.o.
5714320000 KONTO-PRO, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5710812000 KORA TRADE d.o.o., podjetje za arhitekturno projektiranje
5742510000 KATRA podjetje za uvoz-izvoz in trgovino, d.o.o.
5719496000 Kiri, svetovanje, d.o.o.
5716438000 KAPTOL NOVA, družba za storitve, turizem in gostinstvo, d.o.o.
5712220000 KONTO, Podjetje za finančno svetovalni, računovodski servis Murska Sobota d.o.o.
5725739000 KONTE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5724287000 KOROTRON proizvodnja, gradbeništvo, gostinstvo, posredništvo, trgovina, servis in druge storitve d.o.o.
5832691000 KRČ, podjetje za trgovino kozmetiko in inženiring, d.o.o., Ljubljana
5724872000 KARTONAŽA GRUBAR d.o.o.
5714796000 KOZINA, podjetje za proizvodnjo in popravilo kmetijskih in drugih strojev, stavbne in kovinske opreme in trgovino, Kranj, d.o.o.
5729211000 KA-LES Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
5746132000 KARBO kartonaža in trgovina Boštanj d.o.o.
5719968000 KAMNOSEŠKI CENTER, podjetje za proizvodnjo, predelavo in montažo naravnega kamna, d.o.o.
5730058000 KERAMTRADE trgovina, inženiring in storitve d.o.o.
5739772000 KOSTAL, trgovsko, gostinsko in transportno podjetje, Jesenice, d.o.o.
5729017000 KRIM, Podjetje za gostinstvo, trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5741599000 KAL - KONT finančni in svetovalni inženiring, d.o.o.
5733910000 KRISTAL - BOHINJ, gostinsko, turistično, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Bohinjsko Jezero
5753023000 K2 , mehanska obdelava kovin, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o. - v stečaju
5736323000 KAPO, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, Škofja Loka, d.o.o.
5721687000 KNOW-HOW trgovsko podjetje d.o.o.
5739055000 KOČAR, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5729386000 KRIM podjetje za informatiko d.o.o.
5731658000 KELA d.o.o., gradbene storitve
5733243000 KONER, oddajanje nepremičnin v najem, d.o.o.
5744237000 KLOBČAR podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5740266000 KO-AL proizvodnja in storitve, d.o.o., Kočevje
5787424000 KOROBAČ podjetje za gostinstvo in trgovino d.o.o. Kamnik
5741980000 KAJO, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5743761000 KLOTER, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
5753201000 KASTING trgovina, servis in storitve, d.o.o.
5730082000 KARDIFF gostinske in druge storitve d.o.o.
5736765000 KASKA proizvodna in trgovska družba d.o.o.
5737575000 KIDEJA svetovanje-računalniški in računovodski inženiring d.o.o. Nova Gorica
5763037000 KLENOMETAL strojni inženiring, d.o.o., Rogatec
5735076000 KAGER HIŠA podjetje za proizvodnjo in montažo hiš d.o.o.
5774918000 KOWIS GROUP, mehanska obdelava kovin, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5914728000 KOVINARSTVO IVANETIČ, proizvodnja strojnih delov, d.o.o.
5761620000 K2 TRADE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5750717000 KANJA podjetje za projektiranje, svetovanje, proizvodnjo in trgovino Brege d.o.o. - v stečaju
5784239000 KOLEDA, založništvo in trgovina, d.o.o.
5754763000 KAIZEN, finančno računovodske storitve, d.o.o.
5744067000 KA & UP zastopanje, posredovanje, trgovina in storitve d.o.o.
5755310000 K - PLUS, proizvodnja, trgovina, zastopanje in storitve, d.o.o., Kranj
5817064000 KOTAL TRADE, Podjetje za servis, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5754895000 K-NORMA, proizvodnja živil, d.o.o.
5752736000 KBI investicijska družba d.o.o.
5751128000 KAMNOSEŠTVO GRANIM d.o.o.
5759498000 KANDEX proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5795435000 KOBRA TEAM trgovina, zastopanje, storitve in servis za elektroniko d.o.o.
5754755000 KOPS, Storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o. Tržič
5758939000 KALBO podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5328632000 KUNOVAR MARMOR & GRANIT D.O.O.
5749026000 KAPRI storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5747864000 KALSAAS Proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5792274000 KIPA podjetje za proizvodnjo, storitve, grafično in trgovinsko dejavnost, d.o.o. Ljubljana
5852978000 KODAS, zavarovalniško zastopanje d.o.o.
5758882000 KLEROM inženiring, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Kamniška 9
5756120000 KOMFORT-F Podjetje za predstavništvo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5778875000 KIM-VI gostinstvo d.o.o.
5786975000 KOPTER, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5755484000 KROCOM storitev in trgovina, d.o.o. Brežice
5754445000 KSE Tovarna za proizvodnjo konektorjev in spojnih elementov, d.o.o. Novo mesto
5753481000 KARO d.o.o., podjetje za poslovne storitve,posredništvo in trgovino, Cesta Marežganskega upora 5, Koper
5781019000 KARTOFAG Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5757878000 KEMOVOD proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5756111000 KEVIK d.o.o. Naprave industrijske avtomatike
5767822000 KOTA PLUS, družba za gradbeni inženiring in zastopstva, d.o.o.
5806798000 KALDERA podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.
5768012000 KUDA proizvodno-trgovsko podjetje d.o.o.
5780900000 KREUZER, računalništvo in računovodstvo, d.o.o.
5763983000 KOALA, računovodstvo in poslovno svetovanje d.o.o.
5833809000 KASTEL projektiranje, prenova, inženiring, d.o.o., Ljubljana
5789281000 KAMI CENTER d.o.o., trgovina in gostinstvo - v stečaju
5772389000 KONTOCOMERCE, podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o.
5783496000 KRAJCAR, podjetje za ekonomske in druge storitve, d.o.o.
5767091000 K & L, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5787122000 KUNAVER podjetje za inženiring elektronskih procesnih sistemov, d.o.o., Domžale, Prečna ulica 19
5758521000 KAKEŽ, trgovina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica
5883989000 KUBUS, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5786487000 KOLPA-TOURS Gostinsko podjetje d.o.o.
5770858000 KONG-G podjetje za projektiranje, proizvodnjo in trženje d.o.o.-v stečaju
5829542000 KO-DAM, podjetje za trgovino, inženiring in proizvodnjo, d.o.o., Preserje pri Radomljah
5819148000 KAMNOSEŠTVO ŠERGAN, Podjetje za predelavo kamna, d.o.o.
5796938000 K.K.B. trgovina in storitve d.o.o.
5787564000 K & G ELSTIK elektro in strojna dela, d.o.o., Domžale, Brdo 14
5852919000 KRILA, ključavničarski servis, d.o.o., Kranj
3540642000 KATEKS, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5772435000 KEBLER, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Kranj
5771200000 KAJBI, trgovina, gostinstvo in turizem, Zminec, d.o.o.
5770793000 KRISTAL Trgovina s steklenimi, porcelanastimi in drugimi izdelki za gospodinjstvo in gostinstvo d.o.o. Renče
5820987000 KOUS, Lesna proizvodnja, trgovina, zastopstva in inženiring, Krog, d.o.o.
5769493000 KERBER inženiring, d.o.o.
5778638000 KOMMUNIO, upravljanje nepremičnin, d.o.o.
5778883000 KAPITAN PROJEKT, d.o.o. proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
5833370000 KOKALJ storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5771692000 KARONA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5793432000 KADOM trgovina, proizvodnja in storitve Ljubljana d.o.o.
5779855000 K.M.I. Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5781744000 KERMI trgovina in oblikovanje d.o.o.
5819032000 KLH-TRADE proizvodnja in storitve d.o.o.
5795419000 KRNC proizvodnja in trgovina d.o.o.
5799384000 KOVINOŽLAJF podjetje za poliranje kovinskih izdelkov d.o.o.
5793718000 KATA oprema in design d.o.o.
5830044000 KOŠAN, elektrokovinsko podjetje, d.o.o.
5800676000 KLOPI Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Trbovlje, Keršičev hrib 16
5822912000 KDO STUDIO, storitve, d.o.o. - v stečaju
5784484000 KOLDING trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5828732000 KR Z NAMI, zavarovalno zastopništvo d.o.o.
5777372000 KOMUNALA VITANJE, javno podjetje d.o.o.,
5779189000 KLOKAN, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Škofja Loka
5785359000 KALIPSO, proizvodnja, trgovina in turizem, Križe, d.o.o. - v likvidaciji
5783682000 KONTUS podjetje za poslovne storitve d.o.o.
5808405000 KONTO+ d.o.o., računovodstvo in finance
5782473000 KOLPA'S podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in servis d.o.o. Adlešiči 24 a
5790450000 KARAMI, turizem, d.o.o.
5782589000 KAPITAL MM, podjetje za poslovne storitve in trgovino d.o.o.
5790387000 KOPT, proizvodnja in trgovina, Bled, d.o.o.
5843235000 KOGEJ storitveno in gradbeno podjetje d.o.o. Rakek
5786207000 KLEK - ZUPAN, storitve in trgovina, d.o.o.
5784859000 KA PA TO svetovanje d.o.o.
5786878000 KOTI, podjetje za mizarske storitve in trgovino, d.o.o., Naklo
5785286000 KIPGO proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5862183000 KAR IMPEX Trgovina in posredovnje d.o.o. Vipava
5805422000 KONUS INKA d.o.o., storitveno-proizvodno podjetje, Slovenske Konjice
5790123000 KATASTER Krško, podjetje za geodetske storitve d.o.o.
5796709000 KUSS Podjetje za mednarodno špedicijo, transport in trgovino d.o.o., Ribnica, Kolodvorska 22
5776988000 KAMA, svetovanje, storitve, trgovina in zunanja trgovina, d.o.o., Postojna
5812194000 KONFET trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
5795214000 KMETIJSKA ZALOŽBA založništvo in intelektualne storitve d.o.o.
5794617000 KIVI COM podjetje za računalništvo, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5795010000 KONDOR TA, turistična agencija in druge storitve d.o.o.
5794625000 KENDALES Storitve in trgovina d.o.o.
5796083000 KOPRIMA zavarovalno zastopanje d.o.o.
5816157000 KIB trgovina, zastopstvo, storitve, d.o.o., Ljubljana
5812089000 KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o.
5805155000 KMR, trgovina in storitve, d.o.o.
5805198000 KWON storitve, servisi, zastopstvo in posredovanje d.o.o.
6110223000 KOMOS, družba za upravljanje z naložbami, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5834279000 KELITRONIC SISTEMI Informacijske tehnologije d.o.o.
5807174000 KAM - LES podjetje za proizvodnjo, agencijo in trgovino, d.o.o.
5812844000 KRAČUN d.o.o., Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
5816564000 KREJA ING, podjetje za trgovino, storitve in posredovanje, d.o.o.,
5817498000 KATJA-PRO d.o.o., trgovsko podjetje
5806640000 KOVINIMPEX trgovsko proizvodno podjetje in servis Murska Sobota d.o.o.
5275855000 KOZJAN, proizvodnja kovinskih izdelkov in storitve d.o.o.
5827744000 KIM TRADE, trgovina in storitve, d.o.o. Polzela, Ločica 41
5845696000 KRAJCAR podjetje za izobraževanje in storitve d.o.o.
5814561000 KEV kovinarstvo Edi Voljč d.o.o.
5818974000 KLZ proizvodnja kovinskih predmetov in trgovina d.o.o Žirovnica
5313083000 KSFH, frizerstvo in trgovina, d.o.o.
5821363000 KRASINVEST, inženiring, projektiranje in geodetske storitve, d.o.o. Sežana
5822955000 KVANT, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5821843000 KOMEL & CO. Trgovina z obutvijo ARS d.o.o.
5824095000 KD-TRADE podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
5821967000 K-KOVIZ družba za proizvodnjo, trgovino, uvoz, izvoz in zastopanje d.o.o.
5831385000 KALIT (Kastelic, livarstvo, trgovina, transport), d.o.o. Stična 130, Ivančna Gorica
5832080000 KOVIN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Sv. Peter
5831938000 KABIS podjetje za gradbeni inženiring, storitve, marketing in trgovino, d.o.o. Celje