JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - D, Total count: 31437

Reg.No Company
5349940000 DUBARIČ Svetovanje in revidiranje, d.n.o. Ljubljana, Kumrovška 7
5430607000 DIMNIKARSTVO-ZAVRŠNIK Z DRUŽBENIKI podjetje za dimnikarske storitve in servisiranje d.n.o.
5443857000 DRAŠ IN DRAŠ Proizvodno in trgovsko podjetje, d.n.o., Velenje Uriskova 23
5522200000 DOJO ANČNIK & CO., d.n.o., podjetje za šport in rekreacijo Ljubljana, Pot v smrečje 9
5653916000 DENTAL ŠRIMPF IN DRUGI, zobna ordinacija in druge storitve, d.n.o.
5820944000 DADA, VALENČIČ IN DRUGI trgovina na debelo in drobno, d.n.o.
5895073000 DELIČ - KENTAUROS & CO podjetje za storitve, d.n.o., Ljubljana
5894875000 DEMŠAR IN OSTALI, proizvodnja, trgovina, marketing, d.n.o.
1214098000 DREAM-CVITANOVIĆ & CO. marketing in consalting, d.n.o.
1537911000 DEGOS-CVETKOVIĆ & CO. trgovsko podjetje d.n.o.
1511700000 DRUŠKOVIČ IN OSTALI & CO., računalniške storitve in grafično oblikovanje, d.n.o.
1628950000 DAUTI & CO., Gostinstvo in trgovina, d.n.o. Ljubljana
1640542000 DOMIĆ IN DOMIĆ, zaključna dela v gradbeništvu, d.n.o.
1690094000 DRAGULJIĆ & CO. Zaključna gradbena dela in čiščenje objektov d.n.o.
1700723000 DE JONG & C0., družba za storitve, d.n.o.
1723278000 DOM VALIČ S PARTNERJEM storitve, trgovanje, d.n.o.
1799860000 DOLENŠEK IN PARTNER, družba za poslovne storitve d.n.o.
2147793000 DABO CLEMENTE IN DRUŽBENIK, storitve, d.n.o.
3872874000 DNEVNI BAR KAJ, JUŽNA IN KOLAR gostinstvo in prevozi d.n.o.
3587584000 DELBIJANKI in PARTNER, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.n.o. - v likvidaciji
6020186000 DUET BOHAK-BOHAK, družba za gostinstvo, prodajo in storitve, d.n.o. - v stečaju
5858763000 DEBELAK zavarovalno zastopniška družba k.d.
8110018000 D-Advise, Fekonja in Fekonja, pravno svetovanje, d.n.o.
5808472000 DAB BAU, Podjetje za trgovino in storitve, k.d.
1124382000 DR. ŽUPEVEC zobozdravstvo, k.d., Ljubljana, Ul. Gradnikove brigade 6
5729670000 D.A. STUDIO RAZPOTNIK k.d., inženiring, oblikovanje in agencijske dejavnosti, Ljubljana
5928206000 DRAGA NOSAN k.d., trgovina, proizvodnja, gostinstvo in storitve, Višnja Gora
1453254000 DIVNA DEJANOVIĆ & CO. k.d., Trgovina in storitve, Ljubljana - v stečaju
1278339000 DENOS-B DEJANOVIĆ zaključna dela v gradbeništvu in čiščenju prostorov k.d.
1319442000 DASTR HALLER k.d. Trgovina, proizvodnja in storitve
2318768000 DETAG JAKLIČ podjetniško svetovanje in storitve k.d.
2321670000 DOMIŠLJIJE PREVEC, kreativno ustvarjanje, k.d.
3393291000 DRUŽBA ZA RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE "HEST" FURLAN k.d. - v stečaju
3552667000 DROBIŽEK ZIDAR IN DRUŽBENIK, Izdelovanje rožnih vencev in bižuterije, k.d.
3584097000 DIAM JUHART, zastopanje in posredništvo, k.d. - v stečaju
6119778000 Damijan Cepak, zavarovalniško zastopanje, k.d.
5049725000 Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.
5448557000 DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
5144744000 DIMNIKAR RADEČE Dimnikarsko podjetje d.o.o.
5349907000 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
5357594000 DOMET, družba za trgovino in storitve d.o.o.
5049334000 DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d.
5069173000 DIS RAIL, verificiranje in nadzor železniške infrastrukture, d.o.o.
1646877000 D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
6339620000 Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
5096049000 DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o.
5132088000 DZS, založništvo in trgovina, d.d.
5071402000 DORNINGER HYTRONICS center za hidravlične cilindre d.o.o.
1294156000 DOMEL Holding, d.d.
5067405000 DIMNIKARSKO PODJETJE DIMNIKARSTVO d.o.o. Celje, Gosposka ulica 3
3769941000 DIFS Družba za investicije in finančno svetovanje d.o.o.
5069319000 DSV Transport d.o.o.
1581309000 DOROMONT, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5418917000 DOMOTEL Mrežne storitve in optične komunikacije d.o.o.
5067634000 DOMINVEST, Družba za storitve, projektiranje in poslovanje z nepremičninami d.o.o.
5045401000 DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o.
5072557000 DIMNIKARSTVO MARIBOR družba za opravljanje dimnikarskih storitev d.o.o.
5494940000 DIMNIKARSTVO ŽUPANEK dimnikarske storitve d.o.o.
5494958000 DIMNIKARSKA SLUŽBA VEHOVAR dimnikarske storitve d.o.o.
5494966000 DIMNIKARSTVO DIMKO dimnikarske storitve d.o.o.
5494982000 DIMNIKARSTVO KAMIN dimnikarske storitve d.o.o.
5249562000 DOM OBČANOV NOVE FUŽINE d.o.o. upravljanje z nepremičninami
5048567000 DOLENJSKI LIST Novo mesto, d.o.o., časopisno založniška družba
5284040000 DIGI* KEY servisiranje in računalniški inženiring, d.o.o.
5286271000 DRF PLUS Družba za razvoj in upravljanje nepremičnin d.o.o. - v stečaju
5286387000 DEPAL d.o.o., nepremičnine, zunanja in notranja trgovina z vozili in gradbenimi stroji, storitve, Ljubljana
5287561000 DORIKVAN družba za trgovino na debelo in drobno ter storitve, d.o.o.
5287855000 DASSAŠPORT podjetje za proizvodnjo in prodajo izdelkov za šport in prosti čas, zastopanje in posredovanje v notranjem in zunanje trgovinskem prometu d.o.o.
5286905000 DIDAKTA založništvo in izobraževanje d.o.o. Radovljica
5090385000 DELFIN Hotel Zveze društev upokojencev Slovenije d.o.o. Izola
5289114000 DOMEX elektronika d.o.o.
1145231000 DRUŠTVO PARSKI PUSTI
5226384000 DELITEV tovarna telekomunikacijskih naprav, d.o.o.
5292298000 DOLNOV, Proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o.,
1167936000 DRUŠTVO ZA PODVODNI HOKEJ KRANJ
5269652000 DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
5294037000 DECOR & DESIGN, projektiranje, svetovanje in trgovina, d.o.o.
5293545000 DAR - Proizvodnja in trgovina, d.o.o. Koper
5555370000 DIA STUDIO fotografske storitve d.o.o.
3352307000 DONIT TESNIT, družba za proizvodnjo tesnilnih materialov, d.o.o.
5294762000 DOMINKO podjetje za trgovske, zastopniške, storitveno- proizvodne dejavnosti d.o.o.
1672789000 DOMINKO CENTER pooblaščeni prodajalec in serviser vozil d.o.o.
5296471000 DR. NEMO inženiring visoke tehnologije, d.o.o.
1175491000 DRUŠTVO VIDEO PARTNER TI
5150515000 DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
2264536000 D NALOŽBE finančne naložbe d.d. - v stečaju
5295742000 D.D. DESIGN, usnjeni izdelki, d.o.o.
1798715000 DBS Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5675090000 DOMINUR trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5301998000 DINES trgovina, storitve in zastopanje d.o.o.
2061929000 D NA 2 storitve in inženiring d.o.o.
5867690000 DBP VIZIJA POOBLAŠČENA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.D. NOVO MESTO
5299128000 DOLES, podjetje za proizvodnjo lesa in lesnih izdelkov, trgovino na debelo, trgovino na drobno, poslovne storitve, inženiring, zunanjo trgovino, d.o.o.
1154591000 DRUŠTVO POPOTOVALEC
5321859000 DORIS, turizem in storitve, d.o.o.
5301050000 DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o.
5303141000 DETEL elektronika, d.o.o.
5868955000 DYN Trgovsko podjetje, d.o.o. Izola
4010272000 DOLENJSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA
5298687000 DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o.
5304806000 DEM, trgovina in posredovanje, d.o.o., Pivka
5462444000 DIAPROMET trgovina na debelo in drobno, Ljubljana, d.o.o.
4077610000 DRUŠTVO AVTO KLIMA MOJSTER
5302994000 D.B. COMP. trgovina in servis, d.o.o. - v stečaju
5306710000 Dom Kuzma, proizvodnja, trgovina, osebne in poslovne storitve d.o.o.
5044286000 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
5314577000 DOLAR družba za trgovanje na debelo in drobno z mešanim blagom, d.o.o. Ljubljana
5226546000 DANFOSS TRATA regulacije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, d.o.o.
5328004000 DIFA tlačna livarna in obdelava ulitkov d.o.o.
4094999000 DRUŠTVO USTVARJALNIH ŠPORTOV
5308186000 DDI - INGENIRING, podjetje za izvajalska dela v gradbeništvu in trgovini d.o.o.
5314666000 DOMGRAD podjetje za inženiring, proizvodnjo, storitve, trgovino in zastopanje, d.o.o.
5310938000 "DOLOMITI COMMERCE" trgovsko podjetje, d.o.o.
1702378000 DECOMA d.o.o. Investicije Svetovanje Vodenje - v stečaju
3988929000 DOMINANCA, družba za upravljanje s podjetji, d.o.o.
5315905000 DID, grafično oblikovanje, d.o.o.
5311276000 DARSAD podjetje za kmetijsko proizvodnjo, trgovino na debelo in drobno d.o.o.
5314518000 DREVI podjetje za predelavo papirja d.o.o.
5322944000 DOPLAS predelava plastičnih mas in trgovina, d.o.o., Zagorje ob Savi, Kidričeva 15
5313716000 DONAR podjetje za notranjo opremo in svetovanje d.o.o., Ljubljana
5317215000 DENTAMEDICA, trgovina, zobozdravstvene in druge storitve, d.o.o.
5306213000 DINOCOLOR, poslovne rešitve, d.o.o.
5310695000 DAMAC inženiring d.o.o. - v stečaju
5335744000 DRAGAR trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
5336929000 DIATE proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5311772000 DAFRA KONTAKT TEHNOLOGIJA, razvojno proizvodni inženiring, d.o.o.
5324971000 DANDI družba za trgovino, šport in turizem d.o.o.
5325935000 DMS podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5317169000 DARIMPEKS posredništvo d.o.o.
5333733000 DAGTA, prevozi in gradbeništvo, d.o.o.
6203256000 Drugo poslovno in podjetniško svetovanje, Ermina Bender s.p.
5319277000 DAS Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o. Gornji trg 37, Ljubljana
5678323000 DOORSON podjetje za razvoj, inženiring, proizvodnjo in prodajo avtomatskih sistemov d.o.o.
5049393000 Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.
5340225000 DVIG dvigovanje in transport težkih bremen d.o.o., Vrhnika
5327008000 DOMOPREMA BOBNAR d.o.o., proizvodnja, trgovina, montaža, svetovanje
5322898000 DENTACOM, proizvodnja,trgovina,storitve in inženiring,d.o.o. (v angleškem prevodu: DENTACOM, production, trade, service and engineering, Ltd.)
5321492000 DOGA GALVANA RUDI DOBNIK d.o.o.
5337216000 Domačija Repovž, gostilna s prenočišči, d.o.o.
5370744000 DIG-ING družba za računalniški inženiring in poslovno svetovanje, d.o.o. Šempeter pri Gorici
3915549000 DUX-BLC, pravno in poslovno svetovanje, d.o.o.
5477425000 DLC finančni inženiring d.o.o.
5266068000 DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO LJUBLJANA
5338514000 DEKATEL podjetje za telekomunikacije, informatiko in inženiring d.o.o., Ljubljana
5336007000 DIOTEC SEMICONDUCTOR, proizvodnja elektronskih komponent, d.o.o.
5798817000 DOABLE, družba za trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5330483000 DEK electronics, d.o.o. Ljubljana
5340900000 DEKORLES proizvodnja lesenih izdelkov in trgovina, d.o.o.
5755336000 DOM TRADE, trgovsko podjetje, d.o.o.
5334497000 DEGRE tiskarna, etikete ter grafična priprava d.o.o. d.o.o.
5025109000 DOM-SMREKA, trgovska družba, d.o.o.- v stečaju
5335809000 DHM Inženiring d.o.o.
5339235000 DR. PIRNAT družba za svetovanje, najem in druge storitve d.o.o.
5448565000 DEMETRA prodaja kmetijskega repromateriala, d.o.o.
5407311000 DARMAL družba za posredovanje v prometu z nepremičninami d.o.o.
5620511000 DEDALUS Center za razvoj vodilnih osebnosti in skupin, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji
5338468000 DREAM STUDIO KRT glasbena produkcija in založništvo d.o.o.
5338042000 DOBRODEJ podjetje za razvoj, proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5342287000 DAG - podjetje za kovinoplastiko in inženiring d.o.o. Koper
5351162000 DEMA STUDIO projektiva, inženiring d.o.o., Ljubljana
5342864000 DILING podjetje za tiskane in elektronske medije d.o.o.
5351197000 DELTA Trgovina, turizem, gostinstvo in projekti, d.o.o.
6415733000 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic Ivaylo Yordanov Iliev s.p.
3665585000 DARFIRST računovodske in svetovalne storitve d.o.o.
5374189000 DONA svetovalni center, d.o.o., Ljubljana
5350883000 DATA, poslovne storitve, d.o.o.
3993388000 DATA SKUPINA, poslovne storitve, d.o.o.
5806909000 DEKORUM, trgovina in inženiring d.o.o., Portorož
5667348000 DELTEX trgovina in storitve d.o.o.
5361656000 DERNIKOVIČ & PART podjetje za predelavo kovine, plastike in trgovino d.o.o. - v stečaju
5355842000 DIGITAL ELEKTRONIK Razvoj, proizvodnja, trgovina in montaža elektronskih naprav d.o.o.
5353050000 DOS, podjetje za ekonomske, organizacijske in knjigovodske storitve in posredništvo, Kranj, d.o.o.
5359015000 D C I consulting, inženiring, projektiranje in poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
5345669000 DR. MAKSIMILJAN KOS Družba za prodajo dentalnih proizvodov, sanitetnega materiala in kozmetike ter zobozdravstvene storitve, d.o.o.
5096065000 DELO - TISK ČASOPISOV IN REVIJ d.d., Ljubljana - v stečaju
5352401000 DOMLES, družba za obdelavo lesa, d.o.o. - v stečaju
5005019000 DOM Proizvodno in trgovsko podjetje za domačo in umetno obrt - notranja in zunanja trgovina, d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5348528000 DEESIDE INTERNATIONAL, trgovina, storitve in turizem, d.o.o. Piran
5364094000 DADO trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5371465000 DRABEX trgovina, gostinstvo, uvoz-izvoz, posredništvo, storitve, logistika d.o.o.
5384800000 DUMPLAST, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5359945000 DB BIRO podjetje za knjigovodski in ekonomski inženiring, storitve in trgovino d.o.o.
5361931000 DEGURO, elektromehanika, trgovina, zastopanje d.o.o. Sežana, Orleška 12
5499682000 DENCO d.o.o., podjetje za opravljanje intelektualnih storitev
5348749000 D.J. Proizvodno prodajno podjetje d.o.o.
5374936000 DAREX d.o.o., Podjetje za trgovino, posredovanje in zastopanje
5852200000 DIPOS družba za inženiring, proizvodnjo in prodajo, d.o.o.
5374553000 DUKO podjetje za izdelavo in inženiring notranje opreme, d.o.o., Ljubljana
5493960000 DIGITAL DATA COMMUNICATIONS družba za trgovino in storitve d.o.o.
5144787000 DPKR, trgovina in storitve, d.o.o.
5362148000 DESIGN VERTIKAL Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.
5426570000 DETUR zobozdravstvena dejavnost d.o.o.
5362431000 DUAL EXPRES avto šola, gostinstvo, trgovina d.o.o.
5380693000 DOST trgovina in proizvodnja d.o.o.
5864283000 DAMSVET Procesna svetovanja Domžale d.o.o. Matije Tomca 1, Domžale
5360668000 DOŽIVETJA, organizacija, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.
5402646000 DAF LIGHTING odrska razsvetljava d.o.o.
5372534000 DRM, trgovina z grafičnimi materiali, d.o.o.
5368642000 DRAGON, trgovina, zastopstvo in transport, d.o.o.
5374456000 DOMUS PROJEKT d.o.o.
5373654000 DOLENC DEKOR podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5390648000 DOMINO računovodsko finančne storitve d.o.o.
6361188000 DS SMITH SLOVENIJA, podjetje za predelavo valovitega kartona, d.o.o.
5401151000 DEPOLIS Poslovne storitve d.o.o. Mozirje
5376211000 DOMAČA PEKA proizvodnja peciva, d.o.o., Ljubljana
5383331000 DUETO trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5390451000 DEISY trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5399203000 DELMA družba za poslovne storitve in trgovino d.o.o.
5403715000 DELFIN, računalniško svetovanje, d.o.o.
5378338000 DUMIS, podjetje za predelavo plastičnih mas, orodjarstvo in trgovino d.o.o.
5382343000 DIOPTA inženiring, marketing, d.o.o., Ljubljana
5354242000 DIZAKO ZAVAROVANJE, D.O.O.
5384940000 DELO STORITVE d.o.o., Ljubljana
5385504000 DHL EKSPRES (SLOVENIJA), hitra dostava širom sveta, d.o.o.
5396328000 DIMNIK, Dimnikarsko podjetje, Radenski vrh, d.o.o.
5383544000 DEKORPLAST - kovinoplastika, orodjarstvo in tesarstvo Šentjernej, d.o.o.
5397618000 DOMO poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
5399769000 DOLLAR, podjetje za zastopstva, izvoz-uvoz, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
5395950000 DELTA, trgovina, turizem, zastopanje d.o.o., Sežana - v stečaju
5399963000 DRAGA Separacija peska, d.o.o., Litija
5404100000 DARJA gostinstvo, turizem, export-import, d.o.o.
5399793000 DULINEX Poslovno tehnične storitve Vavta vas d.o.o.
5418194000 DIK Družba za industrijo in kulturo, d.o.o. Ljubljana, Vodnikovo naselje 35
5400422000 DISAKT, oddajanje nepremičnin, d.o.o.
1785907000 DIVANOVA, družba za svetovanje, marketing in založništvo, d.o.o.
5400341000 DOM DANICA, Nastanitvene in druge storitve, d.o.o. CASA DANICA, Servizi di sistemazione ed altri, s.r.l.
5811490000 DATAMIX, repro studio, d.o.o.
5415462000 DENTAL LABOR, stomatološke storitve d.o.o.
5402816000 DETEX trgovina na veliko in drobno d.o.o.
5417694000 DMD Ljubljana podjetje za trgovino d.o.o.
5417392000 DIAFIT trgovina na debelo in drobno z medicinskimi pripomočki, druga trgovina ter storitve d.o.o.
5416418000 DAP PREVOZI IN STORITVE d.o.o.
5425026000 DAPO Podjetje za proizvodnjo in trgovske storitve d.o.o. Ljubljana, Marincljeva 17
5411246000 DELTA TEAM podjetje za trgovino, kooperacijo in proizvodnjo d.o.o. Krško
5415373000 DEVETKA, strojne inštalacije, d.o.o.
5414385000 DRNOVŠEK, lesno predelovalno podjetje, d.o.o.
5415543000 DALUS, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. - v stečaju
5407877000 DEKOR Gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju
5418887000 DOMINO TRADE Trgovsko in posredniško podjetje d.o.o., Ljubljana
5418437000 DINO finančne storitve Novo mesto, d.o.o.
5440360000 DMV Trgovsko, transportno in proizvodno podjetje, 61420 Trbovlje, Golovec 22a, d.o.o.
5430895000 DIMONTA inženiring, montaža, servis in trgovina d.o.o.
5426898000 DALTO storitve d.o.o.
5423562000 DSD DVIGALA, montaža, servis, remont in projektiranje dvigal, d.o.o., Logatec
5421233000 DAMA izdelovanje papirnatih vrečk, trgovina, posredovanje Novo mesto, d.o.o.
6945724000 DANICA ČUK s.p., upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti
5472806000 DUJARDIN gradbeno, transportno, špeditersko, trgovsko, gostinsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5424992000 Da!, nepremičnine in trgovina, d.o.o.
5424143000 DIA biro za design, inženiring in arhitekturo d.o.o.
5458609000 DOMIR trgovina, proizvodnja, inženiring, d.o.o.
5435170000 DIGITIM SERVIS Inštalacije, vzdrževanje in inženiring računalniških sistemov d.o.o.
5591279000 DESING trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana, Kašeljska cesta 18
5438853000 DL CONTACT, optika in trgovina, d.o.o.
5433525000 DOM - OPREMA gradbeništvo in trgovina d.o.o
5427550000 DIGIT trgovsko-proizvodno podjetje, import-export, d.o.o.
5431999000 DG ELECTRONIC, trgovina in storitve, d.o.o.
5435897000 D & B TRADE podjetje za carinsko posredovanje, organizacijo transporta, mednarodno in notranjo trgovino ter lesno proizvodnjo in grafične storitve, d.o.o.
5465095000 DERMALE, podjetje za kozmetiko d.o.o. Portorož
5437016000 DOMNIA podjetje za proizvodnjo in promet z izdelki in aparati v zobozdravstvu in medicini, d.o.o. Ljubljana
5437385000 DINAR, finančno računovodski inženiring d.o.o.
5483905000 DATA "M", računovodstvo, d.o.o.
5449537000 DAMIS storitve in trgovina d.o.o.
5442591000 DANIPAC Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino ter servisiranje in vzdrževanje elektronske in elektrotehnične opreme d.o.o.
5444497000 DEMA d.o.o. Trgovina, izvoz in uvoz, proizvodnja Nova Gorica
5465982000 DESIGN DEMŠAR, podjetje za proizvodnjo, oblikovanje in tržne komunikacije, d.o.o.
5445981000 DISPLAY, Podjetje za izdelavo, najem in prodajo prezentacijskih sredstev, d.o.o.
3977455000 DIGIART, oblikovanje zvoka in svetlobe, multimedija, svetovanje in posredništvo, d.o.o.
5458471000 DAR Trgovsko-proizvodno podjetje, d.o.o.
5469325000 DEBELJAK & DEBELJAK trgovina s sadjem in zelenjavo d.o.o.
5454352000 DENTEC - Zdravstvene storitve, d.o.o. Koper
5452066000 DM servis, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5474795000 DUC družba za organizacijo transporta, trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o.
1190792000 DANCE plesno koreografska dejavnost d.o.o.
5453615000 DDD, Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, d.o.o. Koper
5470471000 DITROS izolacije centralnega ogrevanja, vodovodnih instalacij in klimatskih naprav d.o.o.
5449812000 DUNA ŠPENKO, proizvodnja, storitve, trgovina in inženiring, d.o.o.
5449847000 DAMIT družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5468639000 DRM TRADE d.o.o., Ljubljana, podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem in storitve
1806467000 DIAMANTINVEST, podjetje za promet z nepremičninami, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5862949000 DIGITAL LOGIC, podjetje za programsko in strojno opremo, d.o.o.
5461855000 DOMEX, trgovina, d.o.o.
5462134000 DENT-POINT zobozdravstvene storitve d.o.o.
5471907000 DOLEN storitveno podjetje d.o.o.
5521700000 DIALCOM računalniški in telekomunikacijski inženiring d.o.o.
5475333000 DENT KERAMIKA, zobotehnične storitve, d.o.o.,
5472881000 DUEL, podjetje za trgovino, proizvodnjo in servisiranje, d.o.o., Kranj
5771226000 DRUZOVIČ proizvodnja in trgovina d.o.o.
5851432000 Dictum Factum, podjetje za marketing, tehniške in poslovne storitve d.o.o.
5478545000 DOLMES, predelava mesa in trgovina, d.o.o. Postojna, Za Sovičem 12
6047904000 DZZ, svetovalna družba, d.o.o.
5479088000 DAX Electronic systems, d.o.o.
5483824000 D1R, poslovno svetovanje, d.o.o.
5485258000 DIVECO, inženiring, svetovanje in zastopanje d.o.o.
5483611000 DICOM d.o.o. Zastopstvo, trgovina Ajdovščina
5529000000 DR HUMAR, gostinstvo in turizem, d.o.o., Piran
5486343000 DOJO, trgovina in storitve d.o.o.
5487439000 DOM DECOR trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5365708000 DOBA EVROPSKO POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE d.o.o.
5486599000 DRC Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, d.o.o.
1049364000 DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije
5946166000 DRUŠTVO ZA CESTE PRIMORSKE
5981956000 DRUŠTVO ZA CESTE JUGOVZHODNE SLOVENIJE
5220220000 DRUŠTVO ZA CESTE LJUBLJANA
5491711000 DANIELI SYSTEC System technology - tehnologija sistemov d.o.o.
5494486000 DEREK Deskle d.o.o. podjetje za proizvodnjo, storitve, prodajo, zastopništvo, izobraževanje, šport in turizem
5495008000 DIMNIKARSTVO TALABER dimnikarske storitve in trgovina d.o.o.
5497531000 DAST servis in trgovina, d.o.o. - v likvidaciji
5496209000 DEE7 STUDIO grafično oblikovanje in druge storitve d.o.o.
5514703000 DESIGN DAMJAN, studio za oblikovanje, kulturno-umetniške dejavnosti in trgovino, d.o.o., Blejska Dobrava
5496357000 DVZ PONIKVE Podjetje za zaposlovanje in usposabljanje invalidov d.o.o., Ponikve
5161916000 DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE
5513391000 DREVESNICA ŠTIVAN, kmetijstvo, trgovina in storitve d.o.o. Prestranek
5850533000 DARING storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.- v stečaju
1945360000 DMA finančno svetovanje d.o.o.
5035686000 DOM-TITAN, varnostni sistemi zaklepanja d.d.
5511046000 DAR trgovsko podjetje na veliko in malo d.o.o.
5504481000 DOM DVA TOPOLA d.o.o., Invalidsko podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
5418992000 DAIHEN VARSTROJ varjenje in rezanje ter robotizacija d.d.
5511836000 DIMKO, podjetje za dimnikarske storitve, d.o.o., Škofja Loka
5520908000 Dvor Brda, poslovne storitve d.o.o.
5535816000 DINGEL Storitve in trgovina d.o.o.
5518598000 D-TRIS podjetje za transport in skladiščenje d.o.o.
5529174000 DESK, založništvo d.o.o. Izola
5517966000 DEDAL založniška dejavnost d.o.o.
5529492000 DŽEVKO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5528755000 D.G. ČIŠČENJE, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5523001000 DANICA, računovodstvo in vodenje poslovnih knjig d.o.o.
5529972000 DERŽIČ - DREZGA podjetje za notranjo in zunanjo trgovino d.o.o. Dobova
5360935000 DISK, d.o.o. podjetje za trgovino in proizvodnjo, inženiring, marketing in komercialno posredovanje - v stečaju
5096057000 DELO REVIJE, Družba za časopisno-založniško dejavnost ter intelektualne in poslovne storitve, d.d. - v stečaju
5529751000 D & A ITA, podjetje za jezikovno dejavnost d.o.o.
5532922000 DAMIS Export-import d.o.o. Nova Gorica
5532914000 DREVENŠEK & DIFF, specializirana trgovina in storitve, d.o.o.
5531667000 DAVIDOV HRAM Veletrgovina d.o.o. Ljubno
5536804000 DECOP, Proizvodnja in trženje, d.o.o., Železniki
5531535000 DAKA, trgovina, transport in proizvodnja, d.o.o.
5532469000 DARIMA družba za trgovino in storitve d.o.o.
5530679000 DEJ ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o.
5534135000 DIGITEH, optimizacija proizvodnih procesov, d.o.o.
5539692000 DEFILE družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Medvode
5526698000 DONAL STT skladiščenje, transport, trgovina, d.o.o.
5525144000 DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana
5536103000 DVA S Trgovina in proizvodnja d.o.o.
5408407000 DELO-TISKARNA grafična dejavnost d.d., Dunajska 5, Ljubljana - v stečaju
5546184000 DMS, DATA MERILNI SISTEMI, d.o.o., podjetje za razvoj, inžiniring, proizvodnjo, servis in trgovino
5541557000 DIZELČEK trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5526230000 DEBELJAK, d.o.o. export-import, podjetje za trgovino in kooperacijsko proizvodnjo, Male Vinice 2, 1317 Sodražica
5537380000 DILL NEPREMIČNINE Murska Sobota d.o.o. - V STEČAJU
2343339000 DD ORTOPEDIJA, zdravljenje in svetovanje v ortopediji d.o.o.
5537584000 Deoton osvežilci, proizvodnja in posredništvo d.o.o.
5534500000 DOMPLAN, Podjetje za upravljanje in poslovne storitve d.o.o.
5540763000 DRAGON - LES Podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5549361000 D & M računovodske storitve, trgovina d.o.o.
5541581000 DIXING podjetje za poslovni in računalniški inžiniring ter stanovanjske storitve, d.o.o. Ljubljana
5879663000 DU-MA tiskana vezja d.o.o.
5543908000 DOM EFEKT gradbeništvo, inženiring, trgovina d.o.o.
5560632000 DOMINA ACTIVA trgovina in storitve s kozmetiko d.o.o.
5571880000 DOTIK gostinstvo in turizem d.o.o
5553806000 DOMILES mizarsko montažno podjetje d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5561396000 DOLLES 2000, trgovsko podjetje z lesom, d.o.o.
5570476000 DETEL STROJEGRADNJA proizvodno in trgovsko podjetje Logatec, d.o.o.
5550122000 DAR TRADE, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. - v stečaju
5561400000 DOLENC, storitve in trgovina, d.o.o.
5544408000 DOMENA proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5552982000 DOM-IN inženiring d.o.o.
5652898000 DUB Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5565022000 DOMEN podjetje za gostinstvo, trgovino in turizem Puževci d.o.o.
5573491000 DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o.
5729602000 DOLLY, računovodske storitve, d.o.o.
5553016000 DOM podjetje za proizvodnjo in kooperacijo d.o.o. Rob
5563569000 DEOL, storitve, d.o.o.
2025990000 DINA trgovina in storitve d.o.o.
2077167000 DARKOP gradnja, d.o.o.
5571952000 DISTOR podjetje za upravljanje in vzdrževanje objektov d.o.o.
5598290000 DOM-BIRO družba za projektiranje, inženiring, storitve, gradbeništvo, gostinstvo in trgovino d.o.o.
5570832000 DIGESTA Poslovni center d.o.o.
5875188000 DAMARO svetovanje, trgovina, storitve d.o.o.
5589070000 DEDRA Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5567033000 DEKLEVA COMMERCE, Import-Export d.o.o., Materija - Bač 4, Slovenija
5579317000 DEŽMAN, podjetje za gradbeništvo, trgovino in transport, d.o.o.
5829046000 DAROSO Vzdrževanje in popravila vozil, trgovina in storitve d.o.o.
5242126000 DOM KOPER, Podjetje za inženiring in poslovanje z nepremičninami d.o.o.
5572924000 DIGI podjetje za vzdrževanje, prodajo in proizvodnjo računalniške opreme, d.o.o., Ljubljana
5578787000 DARKO-TRANSPORT, Trgovsko in transportno podjetje d.o.o., Kranj
5637031000 DOBNIKAR, gradbene storitve, d.o.o.
5575532000 DOM IN VRT proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5590736000 DECCA Promet blaga in storitev d.o.o. Ljubljana
5585856000 DIBS družba za računovodske storitve, d.o.o.
5600952000 DABOR, podjetje za kooperacijo, zastopanje in prodajo, d.o.o.
5602009000 DAC trgovina in storitve d.o.o.
6600646000 DEL, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
5583560000 DAMP K3, prevozi in storitve, d.o.o.
5571367000 DATACOM d.o.o., Informacijske tehnologije, Ljubljana
5581346000 DAR-DENJ proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5573092000 DELOITTE SVETOVANJE d.o.o.
5579066000 DEKA d.o.o. trgovina in turizem Koper
5596793000 DIS-BENZ trgovina in promet d.o.o.
5582806000 DEGRA podjetje za gradbeno in trgovinsko dejavnost d.o.o.
5575940000 DENEL podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5583314000 DAJ mednarodna špedicija d.o.o.
5612101000 DULER proizvodnja in trgovina d.o.o.
5829798000 DENI TRANSPORT, prevozništvo, trgovina in storitve, d.o.o. Dekani
5610184000 DIDACTA - POINT prevodi, jezikovno izobraževanje in storitve, d.o.o.
5583896000 DEKORTEX trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5615305000 DIA projektiranje in inženiring, d.o.o.
5636302000 DIXI storitve in trgovina d.o.o.
5679877000 DEMI TRADE Podjetje za zastopanje, svetovanje, inženiring in storitve, d.o.o., Grosuplje
5589398000 DOBRODEL proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5587484000 DANEX, gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
5587891000 DUROT dimnikarstvo Pesnica d.o.o.
5592313000 DESK TOP MUSIC, umetniška produkcija in izobraževanje d.o.o
5592976000 DOMINGO, trgovina in gostinstvo, d.o.o. - v stečaju
5652286000 DONUM +, trgovina, marketing in inženiring, d.o.o.
5769345000 DEPIK Podjetje za proizvodnjo, intelektualne storitve in trgovino d.o.o., Ljubljana
5606284000 DE FAVEUR svetovanje, posredovanje, trgovanje d.o.o. Ljubljana
5593204000 DINEX gradbeništvo, gradnja cest d.o.o.
5586950000 DAMA - TRADE inženiring, d.o.o.
5637872000 DULAR mizarstvo, d.o.o.
6350810000 Denis Kostrevc - upravitelj s.p.
5627028000 DELANA proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.-v stečaju
5622816000 DREŠAR mesarija in trgovina, d.o.o. Zgornje Pirniče 60 a, Medvode
5610320000 DVIGALO, remont, servis in trgovina d.o.o.
5593824000 DAM IMPEX Trgovina in storitve d.o.o.
5591805000 DALLAS kulturna posredniška dejavnost, organiziranje, zastopanje, svetovanje, založništvo, uvoz in izvoz d.o.o.
5599059000 DEMA, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5980925000 DVERI-PAX upravljanje, poslovne storitve in svetovanje d.o.o.
1337947000 D-IMEX Proizvodnja, trgovina in zastopanje d.o.o.
5606993000 DAFIS, Trgovina in posredništvo, d.o.o.
7165137000 DTS, marketing, inženiring in trgovina, d.o.o.
5701767000 DROLKA kovinsko predelovalno podjetje, d.o.o.
5615623000 DCS, trgovina in inženiring, d.o.o.
5737133000 DTA 44 Dozirna tehnika in avtomatizacija d.o.o. Bled
5614821000 DEBY, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Spodnje Preloge 39, Slovenske Konjice
5613540000 DVIGALO, Podjetje za montažo, remont, popravilo in vzdrževanje osebnih in tovornih dvigal, d.o.o. Koper
5620040000 DUFIN d.o.o. podjetje za knjigovodski inženiring, Ljubljana
5618746000 DESTRA d.o.o. trgovina, proizvodnja, storitve - v stečaju
5631491000 DKC, dentalno kirurški center, d.o.o.
5612942000 DIANA d.o.o. Podjetje za šport, turizem in trgovino Šebrelje
5624240000 DIS finančne in poslovne storitve ter trgovina, d.o.o. Kamnik
5616140000 DELACORDA podjetje za trgovino, gostinstvo, storitve in proizvodnjo d.o.o.
5606756000 DEBORA, založništvo in promocija kulture, d.o.o.
5605601000 DYNAMIC TRADE marketing, posredovanje in zastopanje d.o.o.
5643112000 DABA, ilustracija in vizualne komunikacije, d.o.o.
5663709000 DAREDA podjetje za trgovino d.o.o.
5695201000 DOBROVITA Družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.
5601703000 DISTRIEST, izvozno uvozno trgovsko podjetje, d.o.o.
5645484000 DIPROMES Podjetje za gojenje divjadi, odkup živine in predelavo mesa, trgovino in turizem, d.o.o.
5658659000 DAMOS podjetje za gradbeništvo d.o.o.
5854539000 DUOL inženiring d.o.o.
5701279000 Dr. Pendl & Dr. Piswanger plus d.o.o., kadrovsko in podjetniško svetovanje
5606454000 DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d.o.o.
5607655000 DI&S, gostinstvo, d.o.o.
5687110000 DOSA, trgovina, unikatni izdelki in grafične storitve d.o.o.
5897947000 DARTRADE, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj
2260638000 DOMINŽENIRING, podjetje za trgovino, marketing, gradbeništvo, nadzor, projektiranje, svetovanje in inženiring Novo mesto, d.o.o. - v stečaju
5676754000 DATURA podjetje za proizvodnjo, trgovino, kmetijstvo in storitve d.o.o.
5660297000 DETELJ izdelava spominkov d.o.o. Senožete 4, Rimske Toplice
5687675000 DEFOWER, export-import, d.o.o.
5652707000 DORIMPEX uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana
5633907000 DOGODEK, marketing in storitve, d.o.o. - v stečaju
5608295000 DEOSAN podjetje za sanitarni inženiring, storitve in trgovino d.o.o. Ljubljana
5630924000 DIVERSA, gradbeni inžiniring, d.o.o. Koper
5620813000 DAKA DVIGALO popravilo, servisiranje in vzdrževanje dvigal ter trgovina, d.o.o.
5616697000 DAKA SERVIS podjetje za servisiranje in popravilo dvigal d.o.o.
5026067000 DOLENJSKA BANKA D.D.
5688558000 DENA projektiranje, svetovanje, posredovanje, d.o.o.
3543129000 DFRS, davki, finance, računovodstvo in svetovanje, d.o.o.
5629802000 DITO Podjetje za elektroniko d.o.o.
3375773000 DRUGE PRAVNE DEJAVNOSTI, INSOLVENČNI POSTOPKI, STAŠKA MRAK JAMNIK S.P.
5679354000 DIPEX podjetje za storitve, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Ljubljana
5772630000 DIVA podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5654076000 DAMAKS d.o.o., računovodski servis
5836514000 DALES, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. - V STEČAJU
5117771000 DRUŠTVO OSEB Z OKVARO SLUHA CELJSKE REGIJE
5621933000 DEMINOX zastopstva in trgovina, d.o.o.
5622212000 DPN - UBK družba za promet z nepremičninami in trgovino, d.o.o.
5627052000 DUME-TRADE Trgovina, inženiring in posredovanje d.o.o.
5622808000 DIMINOX, podjetje za dimniško in ogrevalno tehniko ter storitve, d.o.o.
5198798000 D.T.S., družba za trgovino in storitve d.d.
5840171000 DARDI inženiring, svetovanje in ekonomska propaganda d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5662915000 DAGRA svetovanje v zvezi z zdravstvom d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 67
5643058000 DIGMA - Notranja in zunanja trgovina, zastopanje, posredovanje, svetovanje in proizvodnja d.o.o.
5633915000 DIGI DATA podjetje za raziskovalno dejavnost, izobraževanje storitve in trgovino, d.o.o.
5657377000 DTV podjetje za vrednotenje in trženje d.o.o.
5666929000 DATRIS, trgovsko podjetje, d.o.o., Bled
5642256000 DELTIMVEX, trgovina in storitve, d.o.o.
5694515000 DIAR podjetje za projektiranje in storitve d.o.o.
5758041000 DD INVEST, splošno gradbeno podjetje, d.o.o. - v stečaju
1471163000 DITINGER, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5650810000 DEPORTIVO trgovsko, storitveno in gostinsko podjetje d.o.o.
5662460000 DM INŽENIRING, Inženirske dejavnosti, d.o.o.
1778765000 DESA proizvodnja in trgovina d.o.o.
5647452000 DUVAL, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5680905000 DVORNIK trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5665329000 DMP TRADE zunanja trgovina d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5827256000 DAVA storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5867398000 DENIS BREŽICE, oddajanje nepremičnin v najem, d.o.o.
5671906000 DOLINŠEK TRANSPORT, gradbena mehanizacija, d.o.o.
5670519000 DASOF trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5662362000 Domus, založba in trgovina, d.o.o.
5713994000 DIONA, trgovska družba, d.o.o.
5669090000 DIA Kooperacija in trgovina, d.o.o., Velenje
5693098000 DIVA storitveno podjetje d.o.o.
5506654000 Dräger Slovenija, servis in prodaja, d.o.o.
5671876000 DISTRIKTDIVINE, oddaja nepremičnin, d.o.o.
5670888000 DONOR podjetje za upravljanje nepremičnin d.o.o.
5886961000 DOBER DAN, turizem, fotografija in storitve, d.o.o. Šempeter
5668425000 DEMES marketing in ekonomsko svetovanje d.o.o.
5648033000 DOGET družba za trgovino, računalništvo in inženiring, d.o.o.
5690811000 DUOLIFT trgovsko in proizvodno podjetje, gradbeništvo, posredništvo, najemi, svetovanje in storitve d.o.o.
5705827000 DRUŽINSKI RAJ trgovsko, gostinsko, storitveno podjetje d.o.o.
5726786000 DATAFIN PLUS, računalništvo, računovodstvo in svetovanje, d.o.o.
5680662000 DAMLER družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5673127000 DU-ET podjetje za poslovno svetovanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov d.o.o. Ljubljana
5686474000 DISKOM podjetje za svetovanje, knjigovodstvo, trgovino in inženiring d.o.o.
5674069000 DIETPHARM Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5693136000 DILCA, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kranj
5705193000 DOLINŠEK storitveno podjetje d.o.o. Radeče
5697603000 D&M podjetje za trgovino d.o.o
5697522000 DAOFA d.o.o., podjetje za promocijo kitajskih tradicionalnih znanosti
5685532000 D - BARTOL, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5706319000 DAT - CON družba za storitve, proizvodnjo, servis in trgovino d.o.o.
5706785000 DIANA Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Obrtniška 8, Nazarje
5685290000 DEBOR trgovina in storitve d.o.o.
5695821000 DEMAD Podjetje za marketinške, reklamne, uvozno izvozne in trgovske storitve d.o.o., Na Selah 4, Dol pri Hrastniku
5724716000 D-MONT, montaža strojev in naprav, d.o.o.
5694132000 DUSETI trgovina, komisijska prodaja in servisne storitve, d.o.o.
5690366000 Diagnostični center Vila Bogatin d.o.o.
5686296000 DATA - Z podjetje za ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, d.o.o.
5688701000 DAMA ENGINEERING procesni sistemi, d.o.o., Ljubljana
5696836000 DUMBO trgovsko podjetje, d.o.o., Krakovska 23, Ljubljana
5771463000 DOLAR & DOLAR storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5691036000 DEKORINA export-import, trgovina, zastopstvo in storitve d.o.o.
5607019000 DUNACO svetovanje in storitve d.o.o.
5694302000 DEZAS, Podjetje za storitve in trgovino na debelo Križe, d.o.o.
5717779000 DIDAS Knjigovodske storitve, proizvodnja in trgovina Ljubljana d.o.o.
5694272000 DINAMIC d.o.o., svetovanje
5713030000 DABADUBADA ustvarjanje d.o.o.
5716241000 DULBO Zastopstvo, inženiring, proizvodnja d.o.o.
5696780000 DIVES Proizvodno podjetje d.o.o. Ljubljana
5696330000 DIAMANT Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5694299000 DVORNIK, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5697182000 DALEKOVOD Inženiring in trgovina d.o.o., Ljubljana
5704219000 DOMINO, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Jesenice
1590081000 DE - LEŠ, storitve, d.o.o.
5699606000 DIMI d.o.o. Kadrovski servis za mala podjetja, Ljubljana
5789958000 DOMING, družba za arhitekturno projektiranje in inženiring, d.o.o.
5704740000 DAMIA, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
5712572000 DARCOMMERCE, trgovina in storitve, d.o.o.
5727049000 DIVER, svetovanje in inženiring, d.o.o.
5726620000 DOLEKS Trgovina, storitve in inženiring, d.o.o.
5720508000 DIPIU RADOVLJICA, trgovina, svetovanje, inženiring, d.o.o
5720265000 DARMA izobraževanje, storitve, inženiring d.o.o. Črnomelj
5718783000 DIMCVAKER podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, C. Ceneta Štuparja 130/b
5724040000 DORJA trgovsko podjetje, d.o.o.
5785642000 DANIVO, poslovne storitve in trgovina, d.o.o.
5712424000 DOAL Trgovina in proizvodnja d.o.o.
2258072000 DOM STORITVE, podjetje za trgovino, inženiring in storitve, d.o.o.
5724325000 DANEX ART likovna dejavnost, trgovina in storitve, Novo mesto, d.o.o.,
5714869000 DITEL d.o.o. Koper, Elektronika in računalniški inženiring
5726085000 DAMON, podjetje za proizvodnjo in trgovino Lendava d.o.o.
5713714000 DONTRANS trgovsko in transportno podjetje d.o.o.
5869439000 DAR TAR ALP, podjetje za turizem, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5748828000 DEMAKS, trgovina in storitve, d.o.o.
5728339000 DIAGEN raziskave, razvoj, proizvodnja, uvoz-izvoz, d.o.o.
5717990000 DANDEM trgovina in storitve d.o.o.
5722900000 DELUX Gradbeništvo, gostinstvo in trgovina d.o.o.
5732239000 DOMOS organizacija, turizem in storitve d.o.o. - v stečaju
5739187000 DESIO trgovina in storitve, d.o.o.
5728436000 DYMEX trgovska družba z omejeno odgovornostjo Ljubljana - v stečaju
5736145000 DUAL LM, Računovodski servis, d.o.o.
5733014000 DOMANI Proizvodnja in storitve d.o.o.
5735343000 DAVIN proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5754267000 DOLINŠEK - S d.o.o. Servis in trgovina Šempeter
5761409000 DIGRA proizvodnja, storitve in trgovina Račja vas d.o.o.
5741076000 DVF TRADE proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Polje 16, Ljubljana
5745586000 D ART, podjetje za proizvodnjo, montažo in trgovino, Škofja Loka, d.o.o.
5890616000 DEKRI, GOLOB IN CO. Zastopanje, izvoz in uvoz, d.o.o.
5747996000 DEKOR SENČILA podjetje za kulturo bivanja d.o.o. Ljubljana
5740169000 DRAGIS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Kranj
5731054000 DESPO storitve na področju RTV dejavnosti, d.o.o., Ljubljana
5735904000 DANTRA, transport in storitve, d.o.o., Sežana
5735882000 D-PORT Trgovina in zastopstvo d.o.o.
5740746000 DUBY LINE d.o.o. Koper - Mednarodni transport in trgovina
5755573000 DARIK proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o.
5743699000 DEBOK podjetje za trgovino na debelo in drobno,gostinstvo in turizem, transport in špedicijo Kuzma d.o.o.
5749441000 DIGAT INŽENIRING gradnja, tehnologija in razvoj, d.o.o.
5749930000 DISKIR trgovina in storitve d.o.o.
5824389000 DREAM TIME, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5917417000 DULMI podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o. - v stečaju
5750458000 D M X, kovinostrugarstvo in proizvodnja plastičnih izdelkov d.o.o.
5750865000 DIGITEC, trgovina in storitve, d.o.o.
5748739000 DVOREC VOGRSKO Storitve, turizem, trgovina d.o.o.
5826896000 DOMGRAD gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o
5761468000 DAMAR trgovsko podjetje d.o.o.
5749638000 DEPROP prevozništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5777704000 DRIVER špedicija, storitve in gostinstvo d.o.o.
5772915000 DRATA Velike Češnjice - poslovni in komercialni inžiniring d.o.o.
5917271000 DOLENEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopanje, d.o.o.
5817773000 DAJAKO Podjetje za storitve in proizvodnjo d.o.o., Ljubljana
5853869000 DEA STUDIO Podjetje za trgovino, proizvodnjo, storitve in servis, d.o.o., Ljubljana, Podutiška 24
5776546000 DO-VAL Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Ljubljana
5794471000 DREN TRADE Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. Kresnice
5772702000 DRABOL storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
1317903000 DPS Hrastnik, družba za storitve in trgovino d.o.o.
5863139000 DELE trgovina in storitve d.o.o.
5854911000 DITTA TRADE trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana
5785162000 DOMCOMMERCE d.o.o., Ljubljana
5793688000 DOLŠEK & DOLŠEK trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Litija
5770971000 DOMEN, trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o. Pivka
5791723000 DEGRA, gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana
5777208000 DANES Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5856795000 DUO ŽIBERNA, gradbeno podjetje, d.o.o., Šenčur
5767261000 DALIS, knjigovodsko-računovodske storitve in obdelava podatkov, d.o.o. Krkavče
5781469000 DINERS CLUB SLO finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji
5772958000 DARO trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5772842000 DKS trgovina in storitve d.o.o.
5780632000 DENT & družba za trgovino, zobozdravstvene in protetične storitve d.o.o.
5769434000 DOMES predelava mesa d.o.o.
5778204000 DATURA, podjetje za vrtnarstvo, cvetličarsvo in urejanje prostora, d.o.o.
5800960000 DAJAN Podjetje za računovodske storitve, d.o.o. Kisovec, Petelinkarjeva 1
5773725000 DIANA CAR, trgovina, turizem in nepremičnine d.o.o.
5773822000 DISGO Export-import d.o.o. Nova Gorica
5799783000 DUNIS, družba za upravljanje z naložbami in skladi d.o.o. - v stečaju
5777852000 DPO & CO avtovleka, servis in transport Filovci d.o.o.
5855217000 DIMNIKI proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Ljubljana
5769507000 DEAN trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana
5808901000 DEFENSOR založniško podjetje, d.o.o.
5880726000 DALI ŠPORT, trgovina in storitve, d.o.o.
5809240000 Dr. JOHANN TISCHLER nepremičnine, svetovanje in poslovne storitve d.o.o.
5827396000 DAJMOX, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5788200000 DOMUS energetika d.o.o.,
5791294000 DALMASTROJ STAPIĆ gradbena mehanizacija, prevozništvo, nizke gradnje d.o.o.
5794170000 DIMPEX lesnoobdelovalni stroji, uvoz, izvoz, proizvodnja, storitve d.o.o.
5791308000 DATAX trgovina in zastopanje d.o.o.
5794099000 DENING, podjetje za storitve in inženiring d.o.o.
5795753000 DOPIKA, informatika, trgovina in računovodstvo, d.o.o.
5590787000 DONAU LAB svetovanje in servis, d.o.o., Ljubljana
5805082000 DRUŽBA ZA GOSPODARSKO SISTEMSKE APLIKACIJE storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5829712000 DUAL storitveno podjetje d.o.o. Krško
5048265000 DROGA PORTOROŽ, ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.D.
5805066000 DEBRIA Mednarodna trgovina d.o.o.
5820782000 DEKLEVA d.o.o. trgovina, turizem, gostinstvo
5813727000 DISKUS podjetje za trgovino, posredovanje in zastopništvo Novo mesto d.o.o.
5820367000 DVS CENTER, servisno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5818265000 DECOM geodetske storitve in nepremičnine d.o.o. Ilirska Bistrica
5818885000 D.U. svetovanje d.o.o.
5818664000 DOLENJSKA PROJEKTIVA Projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o. Novo mesto
5821053000 DOSLA družba za trgovino in storitve d.o.o.
5821878000 D2 trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5822165000 DEVŽEJ storitvene dejavnosti d.o.o.
6799124000 DJELENKO, storitveno podjetje, d.o.o.
5829119000 DD ELMONT trgovina, inženiring in proizvodnja električnih naprav in napeljav d.o.o. Krško
5825393000 DOSJE IN Založništvo, videoprodukcija in grafične storitve, d.o.o.
5831911000 DIMNIKARJI, Podjetje za opravljanje dimnikarskih storitev in trgovino, d.o.o.
5858453000 DAKUS trgovina in svetovanje d.o.o.
5331330000 DOMEK trgovina d.o.o.
5853982000 DOM STAREJŠIH IDILA družba za storitve, svetovanje in trgovino d.o.o.
5835984000 DENTALEN - TERJAK, družba za zobozdravstveno dejavnost d.o.o.
5844550000 Don Don proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5838169000 DIAGNOSTIKA, gastroenterološki center, d.o.o.
5847524000 DRINK, gostinske storitve, d.o.o
5846161000 DENATEX Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Trnovo - v stečaju
5856647000 DACOMM storitve in trgovina d.o.o.
5862736000 DOVŽAN, trgovina na debelo in na drobno, d.o.o.
5859131000 DHIMAHI, računalniške dejavnosti d.o.o.
5862558000 DRAGMAN INTERNATIONAL podjetje za letalstvo, mednarodno trgovino in turizem, d.o.o. Struge
5871450000 DELIKOMAT trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5869650000 DAMLES Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5880823000 DE FACTO - RAČUNOVODSTVO, trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5871581000 DINO&S družba za poslovne storitve d.o.o. Studenec
5886066000 DRUŽINA družba za založniško, časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, d.o.o.
5891400000 DESIGNUM družba za tržne komunikacije d.o.o.
5891027000 DMG gradbeništvo in zaključna obrtniška dela, d.o.o. Izola
5895448000 DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.
5903734000 DE & HA storitve in trgovina d.o.o.
5903475000 DERMADENT, d.o.o. Ljubljana, družba za medicinske, pravne in poslovne dejavnosti
5859638000 DA.PLUS, d.o.o. podjetje za ekonomske in zdravstvene storitve
5899303000 DR. DUHOVNIK mednarodno podjetje za industrijski iženiring in kooperacije d.o.o.
5909716000 DIFA - TRADING, proizvodnja in trženje, d.o.o. - v likvidaciji
5886856000 DETERCHEM d.o.o. - proizvodnja in trgovina s čistili in kemičnimi izdelki
5910412000 DRELES, Podjetje za opremljanje objektov d.o.o.
5907926000 DR. STOM zobna poliklinika in trgovina d.o.o.
5913012000 DNV GL SLOVENIJA, podjetje za opravljanje strokovnih tehničnih storitev na področju varnosti plovbe za morska in rečna plovila d.o.o. - v likvidaciji
5908809000 DROFENIK družba za nepremičnine, posredništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
5908507000 DOMART nepremičnine d.o.o.
5904501000 DPK, inženiring, d.o.o.
5898714000 DDN, storitve, d.o.o.
2191377000 DARD poslovne storitve d.o.o.
1550365000 DILE proizvodnja, trgovina, posredništvo, storitve d.o.o. - v stečaju
5898021000 DARIN, računovodske storitve, d.o.o.
5912822000 DEKRA, oskrba z računalniškimi programi in svetovanje, d.o.o.
5921970000 DENTAL MARKET, trgovina in zastopanje, d.o.o., Škofja Loka
5914086000 DORON pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov d.o.o.
5911524000 DOMINUS, podjetje za svetovanje, vrednotenje in inženiring d.o.o.
5918553000 DIAVAR, strokovne rešitve za varnost in zdravje pri delu, d.o.o.
5921821000 DEMAS, proizvodnja, posredništvo, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5925517000 D&T FLY, šola padalstva in turizem, d.o.o, Radovljica
5921864000 DLC DIANA dolenjski lovski center d.o.o.
5934729000 DUO DENTAL zobotehnični laboratorij d.o.o.
5931720000 "DUZD" M.Z. podjetje za dostavo, usluge, zastopstva, trgovino in transport, d.o.o.
5936721000 DINI INK grafične storitve d.o.o.
5932351000 DUN Družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.
5943914000 DETEKTIVSKA AGENCIJA RAF, preiskovalni urad in poizvedovanje, d.o.o. - V STEČAJU
5940389000 DADA TRADE storitve, marketing in trgovina, d.o.o.
5944597000 DRIADA FLOOR zaključna dela v gradbeništvu d.o.o. Ljubljana
5950139000 DR. GORAZD KRANJC Zobozdravstvene storitve, d.o.o.
5909104000 DATAKONTI finančno svetovanje in računovodstvo, d.o.o.
5938872000 DJURO DJAKOVIČ EUROMONTAŽA projektiranje, inženiring, montaža in trgovina d.o.o.
5947383000 Dr. ČOK DENTAL, zobozdravstvo d.o.o.
5938678000 DUMIDA AVTO trgovina in storitve d.o.o.-v stečaju
5944368000 DATASCAN družba za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5947766000 DOLNIČAR kamnoseštvo d.o.o.
5944953000 DORINA d.o.o., podjetje za svetovanje, posredništvo in inženiring
6257127000 DIMNIKARSTVO ENERGETSKI SERVIS, dimnikarske storive, d.o.o.
5949041000 DEPS CONSULTING, davčno, ekonomsko, podjetniško svetovanje, d.o.o., Jesenice
5950759000 DELKO elektronske komponente d.o.o.
5946930000 DA-MI-GRO, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in druge storitve d.o.o.
5958636000 DHL GLOBAL FORWARDING, logistika, d. o. o.
5959578000 DESA ING gradbeništvo in trgovina d.o.o.
5884713000 DOMATES, podjetje za inženiring in storitve, d.o.o. Portorož - v stečaju
5959306000 DITIO, storitve in svetovanje, d.o.o.
5950295000 DVA podjetje za oblikovanje vizualnih komunikacij, d.o.o., Ljubljana
5971497000 DECOS - RE ekološke rešitve d.o.o.
5957729000 DABO TRADE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Žiri
5968020000 DAYTONA družba za trgovino, gostinstvo, turizem, prevozništvo in storitve d.o.o.
5967074000 DIORS računovodske storitve d.o.o.
5966922000 DOCLEA družba za trgovinsko in storitveno dejavnost d.o.o.
5981611000 DACA storitve in trgovina, d.o.o.
5736862000 DAR-ZAM, storitve in trgovina, d.o.o.
5997003000 DANSON vzdrževanje d.o.o.
5985617000 DIGI TRGOVINA trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana
5867843000 DOLEJŠI MODNI GUMBI d.o.o.
5940826000 DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o.
1123696000 DESLO - AHK, poslovne storitve d.o.o.
1123548000 DIFAR trgovina in posredovanje d.o.o.
1192639000 DOREMA družba za proizvodnjo tekstilnih in kovinskih izdelkov, d.o.o., Radomlje
1121537000 DIRAL proizvodnja, posredništvo, trgovina, gostinstvo, skladiščenje, storitve in poslovne dejavnosti d.o.o.
1125567000 DR. OETKER Družba za proizvodnjo in prodajo živil d.o.o., Trzin
1126385000 DOMAL projektiranje, proizvodnja in montaža, d.o.o.
1194020000 DERMATOLOGIJA BARTENJEV družba za intelektualne dejavnosti, d.o.o.
1193945000 DERGAN razvoj in svetovanje, d.o.o.
1189298000 DEUTZ ENGINEERING družba za projektiranje in trgovino d.o.o.
1125753000 D.C.STUDIO oblikovanje in komuniciranje, d.o.o., Kamnik
1195913000 DVIG & NAGIB vzdrževanje vozil in strojev na terenu, d.o.o.
1192221000 DRAFIS senčila d.o.o.
1122754000 DOMADENIK, Elektroinstalacije v gradbeništvu, d.o.o.
1196022000 DANEKS storitve in trgovina d.o.o. Ljubljana
1197673000 DUDE, družba za izobraževanje in poslovne storitve, d.o.o.
1197665000 DETELCA gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
1192396000 D-NET družba za podatkovne komunikacije in svetovanje, d.o.o.
5981247000 DAPZ - izdelovanje orodij in naprav d.o.o.
5003318000 DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o.
1213644000 DAJČ IN DAJČ, dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
1214608000 DELTA.LA. Trgovina in posredništvo d.o.o.
1214241000 DARLES podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1199820000 DDM podjetje za finančne in poslovne storitve d.o.o.
1215159000 DOBRA ZEMLJA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1233181000 DEING družba za gradbeništvo, d.o.o.
1228005000 DESETKA, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
1227238000 DG 69 trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o., Vrhnika
1214462000 Digitalne Alpe, oddajanje vozil d.o.o.
1195450000 DYNET podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
1317547000 D.P.R. družba pooblaščenka Ravne d.d. - v likvidaciji
1254871000 D.A.R.G., podjetje za gradbena dela, d.o.o.
1271318000 DATA COM. računalniške storitve, d.o.o.
1253611000 DARRTECH proizvodnja in trgovina d.o.o.
1277723000 DOMA-KO Podjetje za domačo in mednarodno trgovino d.o.o. Mirna
1272900000 DIAGNOZA veterinarska ambulanta, d.o.o.
5930162000 DROP SHOP trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana
1277839000 DATOR, trgovina, svetovanje, proizvodnja in druge storitve d. o. o.
1244990000 DIMNIKI HOČEVAR gradbena dela d.o.o.
1300911000 DOMKO, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
1293532000 DRAGON GAMES elektronski razvoj, proizvodnja in servis d.o.o.
1252810000 DETA & CO. družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
1303619000 DETAJL Oblikovanje, projektiranje, inženiring, svetovanje d.o.o.
1279025000 DOM INTERIER trgovina in proizvodnja pohištva Ljubljana, d.o.o. - v stečaju
3360776000 DOMINE nepremičnine, d.o.o. - v stečaju
6959806000 DURONJIĆ MONTING gradbeništvo d.o.o.
1305492000 DINETA storitveno podjetje d.o.o.
1306081000 DH Leasing, družba za financiranje d.o.o.
1304542000 DOVČ tesarstvo d.o.o.
1316974000 DELTACOM d.o.o. Nova Gorica, informacijski inženiring
1317784000 DOMICIJAN, potovalna in turistična agencija ter zobozdravstvo, d.o.o.
5782465000 DOLENJSKI KABEL, družba za informacijske storitve d.o.o.
1319345000 DEMEA zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
1319698000 DR.PAVŠIČ zobozdravstvena dejavnost d.o.o.
1318233000 DEKER zastopstva tujih firm, proizvodnja, trgovina in transport, d.o.o., Ponova vas
1318250000 DOLINA ADRENALINA družba za gorsko vodništvo in športne dejavnosti d.o.o.
1319680000 DESIGNPRO grafika, posredništvo in storitve, d.o.o.
1314033000 DAKINI storitve in trgovine d.o.o.
1319426000 DONOS ZAVAROVANJA d.o.o.
5432235000 DP, založništvo, d.o.o.
1337696000 DNM export import d.o.o.
1339206000 DAKONT poslovno svetovanje, d.o.o. - v stečaju
1339290000 DARMADE poslovne storitve d.o.o.
1339451000 DOMAS - KONT družba za svetovanje in storitve d.o.o., Ljubljana
1339605000 DOM-TRGOVINA družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
1318675000 DEPRI gradbeno podjetje d.o.o.
1339460000 DESETICA Marketing in druge poslovne storitve d.o.o.
1337661000 DUMET, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Bled
1331523000 DEBERNARDI IN PARTNERJI, pravna pisarna, d.o.o.
1358162000 DBSS, Strojegradnja, inženiring, storitve, trgovina, d.o.o.
1331973000 DUKAT S trgovina na debelo in drobno d.o.o.
1363468000 DIMNIKCOBAU nepremičnine in inženiring d.o.o.
1337866000 D & B FINING, turizem in poslovne storitve d.o.o.
1380605000 DARKO, prevozništvo, d.o.o.
1380885000 DOKA SLOVENIJA proizvodnja, prodaja in najem opažne tehnologije d.o.o.
5554071000 DDC (Drying Design Company) Inženiring za sušilniško in akustično opremo d.o.o. Ljubljana
1387260000 DOFORM orodjarstvo, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1411438000 DAJ BAU gradbeništvo in druge storitve d.o.o.
1422588000 DARK TRANS, prevozništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
1414470000 DENTAMA MED zdravstvene storitve d.o.o.
1420356000 D & P Solutions, podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.
1429434000 DE-AL ŽORŽ, zaključna gradbena dela, d.o.o.
1420810000 DENTART d.o.o., zobozdravstvena dejavnost
1428900000 DAŽI TRANSPORT Logistika in transport v cestnem prometu d.o.o.
1429892000 DFL d.o.o., inženiring in zastopanje Celje
1462822000 DOMINO SISTEMI Računalniške storitve d.o.o.
1423029000 D.I.P.A.N. Projektiranje artiklov in naprav, d.o.o.
1459597000 DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
1468766000 DM CONSULT družba za poslovno svetovanje in inženiring, d.o.o.
1430220000 DENTIS d.o.o., zobozdravstvo, svetovanje, trgovina, zastopstvo
1488503000 DIASTEMA, zobotehnične storitve, d.o.o.
1488481000 D.J. DON mednarodna trgovina in storitve, d.o.o.
1488333000 DOMAR proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1468197000 DATACENTER, družba za omrežne in podatkovne storitve, d.o.o.
1488830000 DIAMANT PLUS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1492039000 DASK podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5963338000 DRUŠTVO LIVADE - INTERESNO DRUŠTVO KRAJANOV, Associazione LIVADE - Associazione per l'interesse dei cittadini
1518828000 DEMONA, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
6292909000 DMK Avio Medico Invest, upravljanje investicij d.o.o.
1509918000 DEMIR GRADNJE gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
1507079000 DR. WELL nenujni reševalni prevozi d.o.o.
1510584000 DETEKTIV BIRO, detektivska dejavnost, d. o. o.
1526693000 DEMA PLUS, inženiring d.o.o.
1482726000 DODODENT, zdravstvene storitve in trgovina, d.o.o.
1451375000 DEGROS gradbeništvo, d.o.o.
1518801000 DI MO storitve in trgovina d.o.o.
1526359000 DARTA, prevozništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
3983854000 DODOMA podjetje za promet z nepremičninami, gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o., v likvidaciji
1489232000 D.D.P. INTERNATIONAL zastopanje, storitve, trgovina, d.o.o.
1511556000 DON SERGIO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1519387000 DTB gradbeni inženiring d.o.o.
1525654000 DR.POŠTENJAK specialistična psihiatrična ambulantna dejavnost d.o.o.
1526740000 DEPSELF, Trgovina in storitve, d.o.o.
1527134000 DIALOGOS Strateške komunikacije, d.o.o., Ljubljana
1526928000 DOMINOS, svetovanje, d.o.o.
1511742000 DIJO TRADE trgovina in storitve, d.o.o.
1532464000 DESIGNOVAK, studio za vizualne komunikacije d.o.o.
1527185000 DVOREC POSREDNIŠKA HIŠA, Posredovanje v prometu z nepremičninami, d.o.o.
1525310000 DR.DURJAVA arhitektura, raziskave, projekti d.o.o.
1532758000 DAMAL - prevoz in prodaja d.o.o.
1532561000 DIALOGCO, Komunikacijske rešitve, d.o.o.
1545264000 Detel Global, družba za telekomunikacije d.o.o. - V STEČAJU
3325482000 DIAGNOSTIČNI CENTER "PKC", diagnostične in zdravstvene storitve, d.o.o.
1527959000 DIVERT, trgovina, storitve, posredovanje, d.o.o.
1550462000 Descartes labs informacijske tehnologije, d.o.o.
5026431000 DELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. - v stečaju
1561855000 DRUŽINA KRUMPAK organizacija potovanj d.o.o.
1545639000 DMK storitveno podjetje d.o.o.
1555332000 DR. ŽELNIN, manualna medicina, d.o.o.
1555928000 DNA, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
1576291000 DIMC, družba za geodetske meritve in nepremičnine, d.o.o.
1571869000 Digitalni svet, družba za upravljanje portalov, d.o.o.
1576429000 DIPROS- posredovanje in trgovina z medicinskimi pripomočki d.o.o.
1580850000 DEWESOFT d.o.o. izdelava programske opreme in proizvodnja elektronskih komponent
3786617000 DEPOS družba za informacijske storitve in svetovanje, d.o.o.
1589113000 DENG CHENG, gostinstvo, d.o.o.
1619730000 DOMINA BJ, pridobivanje elektrike, trgovina in storitve, d.o.o.
1604830000 DOLENJGRAD Gradbeno podjetje d.o.o. - v stečaju
1613707000 DATA-MS, poslovna darila in promocija, d.o.o.
1594249000 DELTA GLOBAL, vodenje projektov in tehnično svetovanje, d.o.o. - v stečaju
1602829000 DARMEX čebelarsko proizvodna dejavnost d.o.o.
2080095000 DOSTOP nepremičnine d.o.o. - v stečaju
1625535000 DODIČ, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1604597000 DELTING družba za projektiranje in inženiring d.o.o.
1619608000 DAPLAST plastične mase in orodjarstvo d.o.o.
1626388000 DAMP, prevozi, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
1628976000 D & K arhitekti d.o.o., Ljubljana
1625675000 DDSB, inženiring, trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o.
1638769000 D.R.I.M. zavarovalniško zastopanje d.o.o.
1647105000 DELOITTE REVIZIJA d.o.o.
1639544000 DEGA SISTEMI trgovina in storitve, d.o.o.
1647806000 DRING INVEST družba za svetovanje, inženiring in gradbeništvo d.o.o.
1666347000 DIRECT ASSISTANCE trgovina in storitve d.o.o.
1647008000 D PRODUKCIJA, storitve in trgovina, d.o.o.
2182629000 D3 svetovanje d.o.o.
1661680000 DIMA CENTER, podjetje za organizacijo razstav, sejmov in srečanj d.o.o.
1647431000 DEJNA, transport in trgovina d.o.o.
1657569000 DELTA DIL, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
1615211000 DETEL PLUS, proizvodnja in storitve, d.o.o., Vrhnika
1658336000 DEPACK proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1682784000 DECEN, Projektni inženiring in svetovalna dela, d.o.o.
1683055000 DR. DANEU, specialistična ambulanta za otroke in mladino d.o.o.
1673947000 DIAGCENTER ugotavljanje sprememb v telesu in svetovanja o zdravem načinu življenja d.o.o.
1674021000 DSOLUTIONS SI, družba za informatiko, d.o.o.
1683233000 D dizajn interieri d.o.o.
1689592000 DAMI ZAVAROVANJE, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
1685562000 DONOS poslovno svetovanje d.o.o.
1899716000 DHRM servis, storitveno podjetje, d. o. o.
1685155000 DALLAS COMPANY, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1701894000 DOMESTY trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
1795716000 DE JURE razvoj, raziskave, svetovanje d.o.o.- v likvidaciji
1702319000 DANCEQUAKE, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
1710362000 DINAMIT MAKAR IN PARTNER tiskarstvo, storitve in trgovina, d.o.o.
1708481000 DEMAGO trgovina in storitve d.o.o.
1700332000 DIDIS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
1701185000 DEPALA VAS d.o.o., storitve čiščenja in pražarna
1599992000 DEMETRIO Trgovina in zastopanje d.o.o.
1616790000 DERMA ART, proizvodnja in storitev, d.o.o.
1599747000 DENTA B, zobozdravstvena dejavnost in ostale storitve, d.o.o.
1716026000 DND podjetje za distribucijo d.o.o.
1715933000 DENSSANA družba za stomatološko svetovanje in zobna ordinacija d.o.o.
1700766000 DMDS, trgovina in storitve, d.o.o.
1717685000 DENTAL DESIGN, zobozdravstvene in zobotehnične storitve, svetovanje, uvoz in izvoz, d.o.o.
1718916000 DRAMACOM, številke, trgovina in storitve, d.o.o.
1482696000 DRAGANOVIĆ transporti, trgovina in storitve d.o.o.
1521969000 DVOR, trgovina in storitve, d.o.o.
1599488000 DAVČNA HIŠA BILANS, podjetje za davčno svetovanje in izobraževanje d.o.o.
1552619000 DR.STOMA.KOBOLT zobna ambulanta d.o.o.
1722298000 DROZG, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1717073000 DAVERON, storitve in trgovina, d.o.o.
1535234000 DAB, svetovanje, d.o.o.
1721429000 DIPO trgovska d.o.o.
1474804000 DAVAFITTO trgovina na debelo d.o.o.
1719319000 Diagnostika CLARUS, zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, d.o.o.
1474898000 DOBA VIR ZNANJA, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
1760190000 DOMAČIJA BUTUL d.o.o. proizvodnja, trgovina in storitve
1732951000 DPL d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
1733010000 DOORS, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1763610000 DATEX, storitve in trgovina, d.o.o.
1767330000 DINAMI storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
1779109000 DONKO PLAST proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
5905656000 Društvo za razvoj kabelsko - satelitsko - televizijskega sistema Lenart
1765825000 DELTA ENGINEERING d.o.o., trgovina in storitve
1782339000 DŽEMAL, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
1763598000 DULS podjetje za komercialne in poslovne storitve d.o.o.
1785168000 DION, trgovina, d.o.o.
5719461000 DRUŠTVO ZA KABELSKO RAZDELILNI SISTEM SELNICA - RUŠE
1786393000 Dun & Bradstreet, družba za poslovne in bonitetne informacije, d.o.o.
1782509000 DIB, podjetje za trgovino, storitve in gostinstvo d.o.o. Trbovlje
1794841000 DIGITECH, informacijske tehnologije, d.o.o.
1782029000 DRGS, družba za računalniške storitve, d.o.o.
1782487000 DENSER trgovina in servis d.o.o.
1789864000 DE BAAR, podjetje za trgovino, projektiranje, inženiring in svetovanje d.o.o., Ljubljana
1799576000 DENDO, zobni laboratorij in stomatološka ordinacija d.o.o.
1794973000 DEKOR TIM, proizvodnja, trgovina, storitve, svetovanje, d.o.o.
1779133000 DELNICA, posredništvo, svetovanje in druge storitve d.o.o. - v stečaju
1181122000 Društvo kabelske televizije Dravograd
1798448000 DIBA1, finančni consulting, d.o.o.
1797930000 DENTALNI CENTER DR. ČELESNIK, medicinske storitve, d.o.o.
1814346000 DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1821164000 DI.TISK, studio za vizualne komunikacije, d.o.o. - v stečaju
1814206000 DROSERA, trgovina, storitve d.o.o.
5902207000 Društvo za kabelsko razdelilni sistem Vuzenica
1810189000 DEGUSTO, družba za posredovanje in trgovino d.o.o.
1821881000 DAANTI proizvodnja in prodaja d.o.o.
5849608000 DRUŠTVO KABELSKEGA SISTEMA CATV RADLJE-VUHRED
1826867000 DVOJNA storitve in trgovina, d.o.o.
1837761000 DOB založništvo in druge storitve d.o.o.
1839438000 DEFOR, inženiring in zastopanje d.o.o.
1839560000 DARSEN, trgovina in storitve, d.o.o.
1833324000 DIGISAR, programska oprema, d.o.o.
1828959000 DINO AS, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o.
1846752000 DRIL storitve in trgovina d.o.o.
1864629000 DATALAB Tehnologije d.d.
1847180000 DEOMED posredništvo in trgovina d.o.o.
1839284000 DEMIRA transport in gradbena mehanizacija d.o.o.
1853520000 D-S TULS trgovina, storitve in posredništvo d.o.o.
1837389000 DIMCO TRADE, trgovina in storitve, d.o.o.
1853554000 DOMINION, gradbeništvo, projektiranje in inženiring, d.o.o. - v stečaju
3704599000 DEL PLUS, izvajanje tehničnih projektov, d.o.o.
1853678000 DOMEL IP Invalidsko podjetje, d.o.o.
1850113000 DIR računalniške rešitve d.o.o.
1858106000 DARAS, tovorni promet, d.o.o.
1860232000 DAVITA trgovina in storitve d.o.o.
1857118000 DOBIKO računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.
1868144000 DESTINATUM, družba za svetovanje in trgovino d.o.o.
1868764000 DELAVNICA MODE UD, proizvodnja oblačil in tekstila, d.o.o. - v stečaju
1872150000 DELA KOS d.o.o. Sodobni interieri. - v stečaju
1873091000 DA-MA-FIN finančno posredovanje in svetovanje d.o.o.
1876694000 DESIGN STUDIO, studio za vizualno komunikacijo, svetovanje, nastanitve, gostinstvo, oddaja nepremičnin in druge storitve, d.o.o.
1873253000 DEN trgovina in storitve d.o.o.
1873393000 DBP, družba za vzdrževanje cest in drugih javnih površin ter trgovina d.o.o.
1882520000 DAL podjetje za marketing, proizvodnjo, uvoz in izvoz d.o.o.
1893416000 DES, trgovina in storitve d.o.o.
1868209000 DAROVI PRLEKIJE, trgovina in proizvodnja kmetijskih izdelkov d.o.o.
1879855000 DANI AFC krojenje usnja in tekstila d.o.o.
1893467000 DETAJL IN CELOTA biro za notranjo opremo d.o.o.
1883844000 DUKATON storitveno podjetje d.o.o.
1895028000 DVOJICA proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
1895176000 DEGRAD gradbeništvo d.o.o.
1876252000 DERMATOLOGIJA ROGL FABJAN d.o.o.
1897926000 DOM NA SAVI, nepremičnine in storitve, d.o.o.
1899520000 DONINVEST nepremičnine d.o.o.
1865412000 DOGŠA, podjetje za pleskarska in zaključna gradbena dela d.o.o.
1903195000 DATAPAN Razvoj in proizvodnja elektronskih naprav d.o.o.
1893343000 DINKO AS prevozništvo d.o.o.
1898205000 DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI, projektiranje d.o.o.