JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - V, Total count: 18263

Reg.No Company
5370540000 VOLK & CO Proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.n.o., Ilirska Bistrica
5437938000 VIDEOTRON, ŽIVKOVIČ IN KOKALJ podjetje za proizvodnjo in servisiranje, d.n.o., Ljubljana
5970750000 VOLGRAD, VOLER & CO. inženiring in poslovne storitve, d.n.o., Domžale, Miklošičeva 15
5819059000 VEBRAX - TOMIČ IN DRUGI, dejavnosti za poboljšanje telesnih in duševnih aktivnosti in razpoloženja, d.n.o., Celje
1122797000 VEZAJ IN VEZAJ gradbeništvo, d.n.o.
5944929000 Vrtnarstvo Levičnik, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitveno dejavnost d.o.o.
1622641000 VRELEC SREČE, ERBEŽNIK IN PRUDIČ, D.N.O.
1694740000 VRANIČAR IN DRUGI, proizvodnja tekstilnih izdelkov d.n.o. - v stečaju
1710311000 V SOFT STOJAN & CO, računalniški inženiring, d.n.o. - v stečaju
1860518000 VETERINARSKA AMBULANTA JANEŽIČ d.n.o.
1717731000 VUKMAN IN VUKMAN računalniški inženiring in svetovanje d.n.o.
1837486000 VODOCENT BRBRE, družba za storitve, d.o.o.
1864653000 VIHER & VIHER, slikoplesk in ostale storitve, VD 2, d.n.o.
1814222000 VAL KLIMA ŽITKO IN DRUŽBENIK, družba za storitve d.n.o.
1917137000 VIZIJA2 FILIPIČ T & A, družba za storitve, d.n.o.
2162261000 VENKS, ŠTREKELJ & PARTNER, družba za trgovino in storitve d.n.o.
2230704000 V.R.T. STIL REMŠKAR IN STANKIĆ vrtnarstvo-razvoj-trgovina d.n.o.
7277717000 Vodenje insolvenčnih postopkov, Iztok Horvat, s.p.
3968502000 VRBAN IN ŽNIDERŠIČ d.n.o.
6745458000 VSE ZA GOZDARSTVO, Borut Horvat in partnerji, d.n.o.
5825512000 VIP PEULIĆ splošna gradbena dela, k.d., Pot na mah 9, 1108 Ljubljana - v stečaju
5899451000 VILEN-ŠNUDERL & CO. inženiring in storitve k.d.
5891566000 VESNA - ĐURĐEVIĆ VESNA, knjigovodski servis k.d.
1639668000 VARDEL - PROSEN k.d., poslovno svetovanje in varstvo pri delu
1590111000 V VISION URBANČIČ, računalništvo, svetovanje, trgovina, k.d.
8190763000 Vera Zavrl s.p., upraviteljica v insolvenčnih postopkih in druge storitve
7178883000 VHP ZORJAN, storitve k.d.
5072034000 VTIČNICA inštaliranje električnih napeljav in naprav, montaža, proizvodnja, trgovina, d.o.o.-v stečaju
5149967000 VETERINARSKA BOLNICA MARIBOR d.o.o.
5144817000 VAC-COMMERCE, varjenje d.o.o., Radovljica
5150426000 VETERINARSKA POSTAJA ŠMARJE PRI JELŠAH d.o.o.
5071623000 VULKANIZACIJA proizvodnja in prodaja gumenih proizvodov, d.o.o.
5001218000 VRBA GH gostinstvo, d.o.o.
5510686000 VAL INVESTICIJE IN GRADNJE, gradnje, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1798901000 VIZIJA HOLDING ENA, finančna družba, d.o.o.
1868918000 VIPA HOLDING d.d.
5149959000 VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER D.O.O.
5146623000 VERDE PROIZVODNJA, proizvodnja gradbenih plošč d.o.o. - v likvidaciji
1193058000 VIRIDIS, trgovina in storitve d.o.o.
3505332000 VERDE, trgovina in svetovanje d.o.o.
5092094000 VITAL MESTINJE, proizvodnja brezalkoholnih pijač, d.o.o.
2312999000 VURBERG družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5287421000 VEGATOP S podjetje za storitve d.o.o.
5279780000 VIA, trgovina in turizem, d.o.o.
5288045000 VAREX podjetje za predelavo plastičnih mas, konstruiranje, trgovino ter izvoz in uvoz, d.o.o.
6994300000 Visius, vodenje insolvenčnih postopkov, mag.Boštjan Jurkošek, s.p.
5288746000 VIRMET trgovina, marketing, inženiring d.o.o.
5291917000 VALY, podjetje za proizvodnjo in trgovino s športno opremo, d.o.o.
5287863000 VB & S podjetje za grafične storitve d.o.o.
5149975000 VINSKA KLET "GORIŠKA BRDA" zadruga, kmetijstvo, proizvodnja vina in trgovine z.o.o. Dobrovo
5293189000 VERNAR CONSULTING, Podjetje za poslovno svetovanje, d.o.o.
5289629000 VEPEX Ekonomsko trgovski servis d.o.o. Ajdovščina
5293006000 VLS COMPUTERS podjetje za informacijski inženiring, d.o.o.
5289637000 VELTING d.o.o. Trgovsko in proizvodno podjetje
5294100000 VODA JULIANA družba za proizvodnjo pijač d.o.o.
5048362000 VEČER časopisno založniško podjetje d.o.o.
1451235000 Vitakraft HOBBY PROGRAM družba za kmetijske dejavnosti, proizvodnjo, založništvo, gradbeništvo, trgovino, storitve, promet, posredništvo, gostinstvo in najem d.o.o.
3789420000 VELA NINA, storitve in trgovina, d.o.o.
5302358000 VEDOSO, trgovina in storitve, d.o.o.
5150531000 VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
5295807000 VIZURA, urbanizem, projektiranje, geodezija, inženiring, d.o.o.
5314712000 VEČ podjetje za storitveni inženiring in trgovino d.o.o.
5300371000 VIRO Pakirni stroji d.o.o.
5358531000 VINAKOPER Podjetje za proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o., Koper VINAKOPER, Impresa per la produzione e vendita del vino, s.r.l., Capodistria
5408148000 VINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d.- v stečaju
5005582000 VELETRGOVINA VEMA export-import d.d.- v stečaju
5302978000 VERMEI Mediji & propaganda & finance d.o.o. Ljubljana
5307350000 VECO trgovina, turizem in storitve d.o.o.
5303753000 VSE ZA LABORATORIJ, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.- v stečaju
5327270000 VRESTRO proizvodnja in trženje industrijskih naprav, d.o.o., Lavrica, Vrečarjeva 26, Škofljica
5327598000 VITACEL, Reja in trening kasaških konj, d.o.o.
5307902000 VEL-FIN trgovsko, finančno podjetje d.o.o.
5357691000 VUDEX družba za trgovanje s pohištvom, d.o.o.
5039860000 VALKARTON podjetje za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.o.o.
5305411000 VISTRA trgovina d.o.o.
5385148000 VEVČE podjetje za proizvodnjo in prodajo papirja, d.o.o. Vevška 52, Ljubljana Polje
5308810000 VET, servis in montaža plinskih in električnih naprav, d.o.o.
6946542000 Vodenje insolvenčnih postopkov, Ema Vajt s.p.
5174490000 VARNOST LJUBLJANA, družba za varovanje premoženja, storitve in trgovino, d.o.o.
5827370000 VATA proizvodnja polnil d.o.o.
5305993000 VAKO hladilna tehnika d.o.o. - v stečaju
5307112000 VENERA KOZMETIKA d.o.o.
5313538000 VINOGRAD, trgovina s kmetijskimi stroji, kletarsko, vrtnarsko opremo in orodjem, d.o.o.
1469452000 VALJI GROUP proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o.
5328551000 VZAJEMNOST, posredovanje v zavarovalništvu, d.o.o. - v stečaju
5309484000 VIGRET podjetje za svetovanje, trženje, zastopanje in posredništvo d.o.o.
1619691000 VELCOM, telekomunikacijske in informacijske storitve, d.o.o.
5105706000 VELO trgovina na veliko in malo d.o.o., Ljubljana
5325226000 VIRTUS PROGRAF d.o.o., podjetje za računalniški, finančni, grafični inženiring, proizvodnjo in marketing, Dolomitskega 9, Ljubljana
5323398000 VITICA proizvodnja, trgovina, prevoz, posredovanje d.o.o.
5313929000 VILPO d.o.o. trgovsko in proizvodno podjetje - v stečaju
6323049000 VILPO in, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5357624000 Videostroj, produkcijske storitve d.o.o.
5310253000 V COMMERCE, podjetje za trgovino, zastopanje in leasing d.o.o.
5654670000 VIROJ, svetovanje in storitve, d.o.o.
5041031000 VOZILA GORICA Proizvodnja, trgovina, storitve, servisiranje in obrtna dejavnost d.o.o.
5311365000 VARD TURIZEM, agencija, storitve in trgovina, d.o.o.
5344247000 VIRO računalniško informacijski inženiring in trgovina d.o.o.
5317134000 VENDURA CENTER, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5317720000 VITALEK trgovina in zastopanje d.o.o. Novo mesto
6295495000 VODENJE INSOLVENČNIH POSTOPKOV, MIRAN KOS, S.P.
5326010000 VEM Podjetje za organizacijo, d.o.o. Ljubljana, Jamnikarjeva 73
5319340000 VILLA LASIS - R računovodske storitve d.o.o.
5496616000 VEDERNJAK podjetje za svetovanje, oblikovanje, inženiring in trgovina d.o.o.
5573211000 VILLA podjetje za sodno izvedeništvo in cenilstvo, svetovanje in projektiranje v gradbeni stroki, d.o.o.
5325234000 VODOSIL inženiring in proizvodnja hidroenergetskih naprav d.o.o.
5340438000 VENCELJ PREDDVOR, poslovne storitve d.o.o.
5357586000 VARIUS ekonomske storitve in svetovanje d.o.o.
5343500000 VM TEHNIK-TRANSPORT ČAS podjetje za transport, pransport in inženiring kovinsko strojne opreme d.o.o.
3750906000 VENIRE svetovanje d.o.o.
3791866000 VZPON, družba tveganega kapitala d.o.o.
5337020000 VIA informacijski inženiring Dragomer d.o.o.
5320500000 VREČEK AGRO, proizvodnja, trgovina, izvoz, uvoz, d.o.o., Kranj
5274265000 VELETRGOVINA GLOBAL, trgovina, posredništvo in poslovne storitve d.o.o.
5353025000 VESPER -Trgovina s šolskimi in pisarniškimi potrebščinami d.o.o.
5330262000 VESTA M trgovske storitve d.o.o.
5326753000 VRTAČNIK, računovodstvo, d.o.o.
5323550000 VULKAPLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5362199000 VEPOS trgovsko podjetje d.o.o.
1550144000 VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
5340411000 VALINA, družba za vzdrževanje in čiščenje, d.o.o.
5331153000 VALE-NOVAK založništvo, uvozno-izvozno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5334683000 VEBO-SPORT proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5347548000 V & M, vrtanje in miniranje, d.o.o., Škofja Loka
5332109000 VIJOLICA podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5345570000 VTS, trgovina z gradbenim materialom, d.o.o.
5339111000 VITA CENTER, rekreacija, zdravstvene storitve, trgovina, zastopstva, izobraževanje, razvoj in proizvodnja, d.o.o.
5370981000 V & H Inštalacije, proizvodnja in trgovina d.o.o. Ajdovščina
5355010000 VALMA Trgovina na debelo in drobno d.o.o. Cerkno
3917568000 VITANET INT. trgovina, inženiring in svetovanje, d.o.o. - v stečaju
5839491000 VINJETA JELEN založništvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Jesihov štradon 49
5346649000 VIVA podjetje za notranjo in zunanjo trgovino d.o.o.
5335825000 VEKOP trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana
5363608000 VIGRED Založniško medijska hiša d.o.o.
1572482000 VENTURE CONSULTING, družba za poslovno svetovanje in storitve, d.o.o.
5379938000 VISTA, hidravlika, d.o.o.
5342201000 VRABIČ Lesna trgovina, d.o.o.
5748437000 VIRUS INTERNATIONAL podjetje za ekonomsko in davčno svetovanje d.o.o.
5339367000 VIRLEK d.o.o., storitve, svetovanje, trgovina in proizvodnja
5343739000 VEPLAS MEDIA, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.
5099021000 VEPLAS velenjska plastika, d.d.
6230091000 Vloran Rizanaj s.p., likanje in pranje
5342465000 VENPEX Podjetje za trgovino, inženiring, usluge, zastopanje in posredovanje d.o.o.
6217664000 vodenje insolvenčnih postopkov, dr. Drago Dubrovski, INS-PRO, s.p.
5348765000 VODOTEHNA trgovina, zastopstva, export-import d.o.o.
5349583000 VAREN družba za inženiring, storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5365732000 VARTING podjetje za inženiring varstva pri delu, požarno varnost in trgovino d.o.o.
5344689000 VELOG Veletrgovina, servis in logistika d.o.o. Ljubljana
5382211000 VRTNARSTVO ROGAŠKA, vrtnarstvo, cvetličarstvo in hortikulturno urejanje, d.o.o.
5354625000 VIPLES Podjetje za predelavo lesa ter trgovino, d.o.o., Šmartno pri Litiji
5360072000 VAR Proizvodnja, trgovina, storitve, G. Radgona d.o.o.
5370213000 VARKO Proizvodnja in trgovina Podraga d.o.o.
5377447000 VITRAX, Proizvodnja in trženje d.o.o., Kranjska Gora
5353076000 VE - DOM, upravljanje in vzdrževanje nepremičnin, d.o.o.
5391415000 VARLAS storitve in trgovina d.o.o.
5371678000 VELETRONIC proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5364132000 VULKO gumarska tehnologija, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5352177000 VENDO-PUŠNIK, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mengeš
5364159000 VLADIS, posredništvo, špedicija in agencija, d.o.o., Portorož
5494222000 VAMIT trgovina, poslovne storitve d.o.o.
5372135000 VIGIT, požarni in gradbeni inženiring, d.o.o. - v stečaju
5363870000 VILJA proizvodnja in predelava kmetijskih pridelkov Globoko d.o.o.
5359864000 VENI d.o.o. proizvodnja, projektiva, inženiring in trgovina
5362750000 VALMAR, podjetje za napredne tehnologije d.o.o.
5366275000 VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o.
5392314000 VITAS d.o.o., podjetje za upravljanje, trgovino in svetovanje
5363896000 VEROMA trgovina in proizvodnja Črnomelj d.o.o.
5375568000 VALENTIN Podjetje za gostinstvo in trgovino d.o.o., Ljubljana
5370302000 VOZA - Trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o. Koper
5387442000 VITA-MEA, estetska medicina, d.o.o.
5368103000 VIMO, grafični servis, d.o.o.
5405319000 VPS d.o.o., Protokolarni in ostali prevozi
5584175000 VEGATOP podjetje za računalništvo, trgovino in zastopanje d.o.o.
5388422000 VIPTA trgovina in storitve d.o.o.
5399149000 VEZA, trgovina, proizvodnja, zastopanje, d.o.o.
5394198000 VGM Naložbe d.o.o. Ljubljana
5376220000 VILA Uvoz, izvoz in trgovina d.o.o.
5400520000 VASKA Podjetje za predelavo plastičnih mas in za proizvodnjo embalaže ter trgovino d.o.o.
5382351000 VAL MARKETING izvozno-uvozno podjetje, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5383897000 VISSPUOR instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5355362000 VIGO proizvodno-trgovsko podjetje, d.o.o.
5541280000 VODNAR, Podjetje za opravljanje intelektualnih storitev, projektive, nadzora in tehničnih uslug, d.o.o., Ljubljana
5383307000 VEING, podjetje za svetovanje in trgovino d.o.o.
5396263000 VREMEC podjetje za izobraževanje, proizvodnjo ter storitve d.o.o.
5486815000 VOLJA Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5395747000 VISIT informatika in telekomunikacije d.o.o.
5444985000 VITAMED trgovsko podjetje d.o.o.
2250802000 VITAMED SKUPINA, investicijska dejavnost, d.o.o.
5395127000 VIRANT.SI, svetovanje, d.o.o.
5835810000 VEN proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
5397332000 VIP TEHNIKA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5395313000 VALDEK trgovsko storitveno podjetje d.o.o.
5393108000 VIDEO CENTER, Podjetje za izobraževanje, produkcijo in svetovanje, d.o.o.
5397375000 VIGOR proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5552133000 VOLT COMMERCE CO. Podjetje za trgovino, servis in gostinstvo d.o.o., Ljubljana
5400449000 VENESA podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5399661000 VIGRAD trgovina, posredovanje, proizvodnja d.o.o. Celje - v stečaju
5400384000 VITIS podjetje za proizvodnjo, predelavo in trgovino s kmetijskimi izdelki Bizeljsko d.o.o.
5398061000 VIA INTERNATIONAL mednarodna trgovina d.o.o.
5433452000 VIDAX, družba za gostinstvo, trgovino, trženje, proizvodnjo, poslovni inženiring in druge storitve, d.o.o.
5403677000 VEPRO, storitve, d.o.o.
5393442000 VARTEH montaža d.o.o.
5408903000 VIVA LA MUSICA - AVGUSTIN podjetje za proizvodnjo in trgovino z glasbili in opremo, d.o.o.
5408776000 VVIBAU - ASFALT inženiring in procesna oprema d.o.o. - v stečaju
5431905000 VIMPEX, proizvodnja, trgovina, inženiring, zunanjetrgovinsko poslovanje, d.o.o.
5410916000 VERADA, družba za prirejanje športnih, zabavnih in kulturnih prireditev d.o.o. - v stečaju
5411025000 VIANOVA SLOVENIJA, Bitumenski gradbeni materiali in površinske prevleke za ceste, d.o.o.
5409616000 V.S. inženiring d.o.o. - v stečaju
5417872000 VITKA, računovodski servis, d.o.o.
5684102000 VAUDA prevozniško, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
1484796000 VAJDA MILAN - ODVETNIK
5407397000 VIPEC Agencija za mednarodno poslovanje, d.o.o. Agency for international business, d.o.o.
5412021000 VESTA Predelava in trgovina s kovinami in plastiko d.o.o Vipava
5423384000 VAVTAR Inženiring, d.o.o., Jesenice
5427843000 VARISTA podjetje za proizvodnjo elektronskih komponent d.o.o.
5421420000 VIBO proizvodnja in prodaja kovinskih in nekovinskih izdelkov d.o.o.
5424399000 VIVAT trgovina in gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ravbarjeva 11 a, Ljubljana
5434670000 VIRGO trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Celje
5430844000 VERES podjetje za inženiring, trgovino in svetovanje d.o.o.
5425280000 VIDE d.o.o. kreativna agencija
5622565000 VI-DA STUDIO Zdravstvene storitve, alternativna medicina, ekonomski inženiring, trgovina, proizvodnja in zastopanje d.o.o. Ljubljana
5432073000 VELDES, podjetje za gradbeništvo, d.o.o.
5426685000 VOJCOM podjetje za trgovino, posredništvo in svetovanje in finančni inženiring d.o.o., Ljubljana
5438071000 VIJAK proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5509084000 VEKOLID poslovne in tehnološke storitve d.o.o.
5582644000 VEPI podjetje za trgovino, storitve, inženiring in proizvodnjo d.o.o.
5433797000 VADA distribucija d.o.o.
5435072000 VEA, inženiring in storitve, d.o.o.
5549116000 VE - TRADE, podjetje za trgovino, storitve in svetovanje d.o.o. Tržič
5439922000 VIRLES inženiring, trgovina in svetovanje, d.o.o.
1317601000 VARIMAT podjetje za trgovino, marketing, storitve in inženiring d.o.o.
5440688000 VARIA družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5509815000 VEGA podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo, posredništvo d.o.o.
5441528000 VALJI, proizvodnja valjev in ulitkov d.o.o.
5450136000 VIZIJA PRO, poslovno svetovanje, d.o.o.
5453186000 VASCO, računalniški inženiring, d.o.o.
5335396000 VIRUS d.o.o. trgovina na debelo in drobno Ljubljana
5503973000 VREM, Podjetje za izobraževanje, kulturo in turizem d.o.o., Preserje
5451558000 VITA marketing, trgovina in šport, Trebnje, d.o.o.
5453038000 VEIT storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5448522000 VARIO podjetje za trženje in proizvodnjo d.o.o., Ljubljana
5448450000 VEGA VCS Vizualni komunikacijski sistemi d.o.o.
1328344000 VEGA INTERNATIONAL proizvodnja optičnih naprav, d.o.o. Ljubljana
5448697000 V & M import-export, trgovina-poslovne storitve d.o.o.
5449626000 VOVKO, podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.
5449090000 VING inženiring, proizvodnja, trgovina d.o.o. Ljubljana
5454727000 V D cvetličarstvo, avtomobilizem, turizem, trgovina, d.o.o.
5466512000 VONTI proizvodnja, trgovina inženiring in zastopstvo d.o.o. - v stečaju
5512280000 VRANC transport, d.o.o., Vojnik
5459125000 VINŠEK, trgovina in storitve, d.o.o.
5464528000 VIDIGAJ IGYSUN, poslovni in komercialni inženiring, d.o.o.
5114055000 VRTEC KRŠKO
5460638000 VORPO Varstvo okolja in razvoj podeželja - raziskovalno razvojne storitve, d.o.o. - v likvidaciji
5456843000 VALMAR izdelava strojev in preparatov za sladoled in slaščice d.o.o.
5465303000 VIGROS - Trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5467969000 VERIGA TREBNJE proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Mala Loka
5351588000 VIKTORIA lasulje in lasni dodatki d.o.o. Ljubljana
5474159000 VOID informacijske storitve, d.o.o.
5468477000 VIDEOPRODUKCIJA KREGAR D.O.O. - v likvidaciji
5468019000 VALAT, predelava, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Kranj Pševo 10, Kranj
5463505000 VITAL, podjetje za posredovanje, trgovino in storitve, d.o.o.
5462908000 VIVAPEN proizvodnja, trgovina in posredovanje pisarniških potrebščin d.o.o.
5465109000 VARD d.o.o., storitve in trgovina
5463254000 Varis Proizvodnja gotovih kopalnic Lendava d.o.o.
2301962000 Vseslovensko združenje malih deležnikov
5470331000 VIZI-A proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Cerknica
5472385000 VITAL Podjetje za gostinstvo d.o.o.
5526566000 VM KUNOVAR kamnoseški izdelki d.o.o.
5480124000 VELDRONA, prizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Naklo, d.o.o.
5492025000 VAROVALKA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5480205000 VRBA proizvodnja, storitve, transport d.o.o.
5476640000 VOLAN SERVIS popravila osebnih avtomobilov, d.o.o. Mengeš Slomškova ulica 8, Mengeš
5476003000 VOTAN KOMUNIKACIJE, avtorske storitve s področja tržnih komunikacij, avdio, video in e-medijev, neposrednega trženja, stikov z javnostmi, filma, raziskav, oblikovanja glasbe d.o.o.
5495709000 VAIRA, inovativni inženiring, d. o. o.
5482836000 VAŠKAR, gradbene in prevozne storitve, d.o.o., Bašelj
5483719000 VIDEOFON, podj.za storitve z video področja,kulturo-umetniške dejavno.,osebne storitve in storitve gospodinjstvom,gostinstvo in turizem,d.o.o.,Blejska Dobrava
5486459000 VALTER izvoz-uvoz d.o.o.
5493501000 VARL trgovina, storitve, proizvodnja d.o.o.
5494605000 VOX Podjetje za zastopništvo, marketing, trgovino, oblikovanje, proizvodnjo, ribolov in turizem d.o.o.
7120168000 Vodenje insolvenčnih postopkov, Miroslav Jakša s.p.
5487862000 VIDRA C.O.S.A.A. osnovno, specialistično zobozdravstveno varstvo, zobotehnični laboratorij in splošna medicina in fizioterapija ter ostale dejavnosti d.o.o.
5495016000 VTV VELENJSKI TELEVIZIJSKI STUDIO d.o.o.
5971101000 VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.
5495792000 VITAL gostinstvo in trgovina d.o.o.
5488770000 VUDI, pekarna in trgovina, d.o.o.
5488958000 VRANKOVIĆ proizvodno trgovinsko podjetje d.o.o. - v stečaju
5624649000 VRABL CO trgovina in gostinstvo d.o.o.
5514576000 VRTNARIJA NAJDI trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5511941000 VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
5515360000 VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o.
5497663000 VIŠKI CENTER INŽENIRING Družba za inženiring in storitve, d.o.o.
5492742000 VALENCIA STOMA-MEDICAL, podjetje za zastopanje, posredovanje in trgovino d.o.o.
5618096000 VENI knjigovodstvo in trgovina d.o.o. Sežana
5520703000 VIJANA, gradbeništvo, d.o.o.
5501547000 VEZONIK COMMERCE trgovina in proizvodnja d.o.o.
5503892000 VESEL podjetje za vzdrževanje zgradb, servis opreme in naprav, d.o.o., Gregorčičeva 11a, Ljubljana
5507316000 VITAGO, knjigovodsko svetovalni inženiring, d.o.o.
5519055000 VEYA, proizvodnja pohištva, svetovanje, storitve in trgovina d.o.o.
5510104000 VISING ekonomika - organizacija, trgovanje - zastopanje, izdelki - storitve, d.o.o. Mozirje
5504287000 VEDUTA AŽ založništvo, d.o.o.
5523648000 VBG podjetje za trgovino, storitve in razvoj d.o.o.
5410690000 VALAGENT podjetje za poslovne in prometne storitve d.o.o.
5518083000 VAR-LES trgovinska dejavnost z lesom, posredovanje pri nakupu in prodaji tehničnega blaga Boštanj d.o.o.
5567165000 VIPI, podjetje za proizvodnjo pijač d.o.o.
5517125000 VENEZIANA d.o.o., podjetje za gostinstvo in turizem
5519896000 VITIS Kmetijske storitve d.o.o. Budanje
6256333000 VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
5607035000 VATOVEC d.o.o. selitve
5519411000 VAČO varovanje okolja d.o.o.
5538238000 VARIANT Trgovina d.o.o.
5521777000 VIPRO, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Jesenice
5528097000 VALPRO - Poslovne storitve in svetovanje d.o.o.
5529085000 VALENTINO, izvoz - uvoz, trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5548489000 VAFRA COMPANY mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o. Griže, Griže 125
5531799000 VEJA trgovsko podjetje d.o.o.
5545765000 VERŽAL Izdelava žaluzij in senčil d.o.o.
5536189000 VIK d.o.o. Tržič, zastopanje in posredovanje
5533554000 VEGRALDA Podjetje za proizvodnjo, storitve, svetovanja in trgovino, d.o.o. Komenda
5542227000 VALINA UPRAVLJANJE, družba za upravljanje, d.o.o.
5536898000 VITAN TRADE, trgovina, založništvo in poslovanje z nepremičninami d.o.o.-v stečaju
5527104000 VOYAGE prevozno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5534208000 VIRMAG trgovina in storitve d.o.o.
5527023000 VOČAR LJUBLJANA Podjetje za mednarodno trgovino, d.o.o.
5543746000 VITA NUOVA d.o.o., proizvodnja, trgovina, zunanja trgovina, marketing, inženiring, gostinstvo, turizem, šport, Ljubljana
5539366000 VARNOST SISTEMI d.o.o., podjetje za gospodarski inženiring in storitve, Ljubljana
5068916000 VARNOST VASTOR d.o.o., Koprska 94, Ljubljana - v likvidaciji
5526752000 VISIO design, fotografija, audio-vizuelni programi in galerija, d.o.o., Ljubljana, Metelkova 7 B
5551862000 VELIKA PLANINA zaklad narave, podjetje za žičničarstvo, gostinstvo, turizem in rekreacijo d.o.o.
5540755000 VIDOM turizem, gostinstvo, stanovanja d.o.o. - v stečaju
5556848000 VELB Družba za gradbeništvo d.o.o. Cerkno
5549892000 VETERINARSTVO EISNER, podjetje za proizvodnjo, trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
5957524000 VETERINARSKA BOLNICA PTUJ D.O.O.
5690765000 VITRA TRADE podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz-izvoz, zastopstvo, ingeniring, d.o.o.
5552834000 VILLA LASIS, nepremičninske storitve, d.o.o.
5561574000 VERGO trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5558719000 VILAS podjetje za trgovinsko, posredniško in storitveno dejavnost d.o.o.
5547652000 VAL PLUS, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
5548136000 VIGRAD, podjetje za trgovino, proizvodnjo in svetovanje, Gornja Radgona d.o.o.
5807581000 VULKAN GOSTINSTVO d.o.o.
5602335000 VIS-VITALIS, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Bled
5565995000 VORD računovodstvo, poslovno svetovanje d.o.o.
5558751000 VSM PROJEKTI, finančno posredništvo, projekti, poslovanje z nepremičninami in poslovne storitve d.o.o.
5559529000 VOI Marketing, inženiring in organizacijske storitve d.o.o. Ajdovščina
5574277000 VALBA Proizvodnja, trgovina, zunanja trgovina d.o.o.
5559073000 VEL, projektiranje in arhitektura, d.o.o.
6305105000 VODENJE INSOLVENČNIH POSTOPKOV, BLAŽ ŠTUMPFL S.P.
5580536000 VOGU, d.o.o., podjetje za trgovino, gostinstvo in rekreacijo, Sp. Besnica
5555655000 VETOFORM, zaključna gradbena dela, d.o.o.
5553318000 VARING, storitve iz varstva pri delu, inženering, consoulting, d.o.o., Portorož
5570727000 VIES, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana Novo Polje cesta VII/20
5566401000 VZAJEMNOST trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5569800000 VILDI d.o.o. Komercialno posredniško podjetje Eksport import Celje
5840392000 VEMPLEKS podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Ljubljana
5566967000 VELENJETRANS, prevozništvo, d.o.o.
5565847000 VINOJUG, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Šenčur
5600413000 VEKOL - proizvodnja, trgovina, prevozništvo d.o.o.
5660831000 VIDMAR, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Šenčur
5567980000 VITAMIN trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5581273000 VELOG Zdravstveni center d.o.o.
5594332000 VIA MALA, podjetje za predelavo in prodajo lesa, d.o.o., Železniki
5572592000 VIKLAS podjetje za trgovino, proizvodnjo in poslovne storitve d.o.o.
5595118000 VOMATIC razvoj, inženiring, proizvodnja d.o.o. Stahovica
5581257000 VENUS TRADE podjetje za turizem in gostinstvo d.o.o.
5580005000 VISUAL DISCOMIX, proizvodnja strojne in programske opreme in glasbena produkcija d.o.o.
5575788000 VETIS veletrgovina in servis, d.o.o., Ljubljana
5665221000 V.P.C., grafične storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5638003000 VEGRIM podjetje za trgovino in upravljanje zgradb d.o.o., Ljubljana
5584019000 VERONA SB proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5585520000 VIGITRANS, transportno trgovsko podjetje, d.o.o. " - v stečaju"
2337819000 VAGA NEP nepremičninska dejavnost d.o.o.
5583268000 VIADUCT, inženiring in gradbeništvo, d.o.o.
5693659000 VRTNARSTVO ANTOLIN Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5585511000 VERUS VINOGRADI, vinogradništvo in vinarstvo d.o.o.
5616174000 VARSTVO ŠTORE varstvo pri delu, d.o.o.
5770050000 VEGSS vzdrževanje, servis, storitve d.o.o.
5595401000 VAN - DEN, d.o.o., trgovsko, uvozno izvozno podjetje
5587093000 VI-TRANSPORT podjetje za transport in trgovino d.o.o.
5595754000 VEKING inženiring za pokopališko in pogrebno dejavnost, trgovina in gostinstvo d.o.o.
5643082000 VEMOS TRGOVINA, storitve in proizvodnja, d.o.o.
5609488000 VIIG proizvodno in trgovsko podjetje Dobrava d.o.o.
5591139000 VARIL podjetje za montažo d.o.o.
5611288000 VIDEOTOP, družba za trgovino, storitve in založništvo, d.o.o.- v stečaju
3908828000 VIDEOTOP SKUPINA, svetovanje in investiranje, d.o.o.-v stečaju
5593794000 VERPI, posredniške in prevozne storitve, d.o.o.
5587913000 VIKEMA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5591325000 VOESTALPINE, zastopstvo in trgovina s kovinskimi izdelki d.o.o.
5594421000 VEZJAK-COMP podjetje za gostinstvo in turizem d.o.o.
5608686000 Veterinarska klinika Zajc & Co., bolnica za male živali, d.o.o.
5638186000 VERIS, verodostojne etične razumne intelektualne storitve, d.o.o.
5670497000 VIA MEDIA Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. - v likvidaciji
5594359000 VIVAINVEST investicijsko podjetje d.o.o. - v likvidaciji
5587956000 VEST-LES podjetje za proizvodnjo, trgovino in poslovne storitve d.o.o., Grič VI/4, 61310 Ribnica
5641195000 VOC Trgovina, vse za dom, vrt in gradbeništvo d.o.o.
6507794000 VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami d.o.o.
5855004000 VALUE svetovanje, izobraževanje, posredništvo d.o.o., Medvode
5602530000 VEDRA, Podjetje za grafično dejavnost in trgovino, Gornja Radgona d.o.o.
5592275000 VIDEO ART film, video, audio, produkcija, d.o.o.
5611199000 VARINOX Trgovina-proizvodnja-storitve d.o.o. Nova Gorica
5834074000 VADIUM d.o.o., zastopanje in storitve, Ljubljana
5606403000 VERMAT proizvodnja, gostinstvo, storitve d.o.o.
5114667000 VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE, Skupnost za vinogradništvo in vinarstvo, d.o.o.
1666312000 VI-VIN SAKSIDA, vinarstvo in turizem, d.o.o.
2033232000 VINA DORNBERG, predelava in trgovina d.o.o.
5132347000 VINO BREŽICE d.d. - v stečaju
5602955000 VALD, podjetje za trgovino, proizvodnjo in svetovanje d.o.o.
5612837000 VANDA LAPAJNE d.o.o. Podjetje za trgovino in storitve
5887038000 VIMAR GROUP, trgovina in poslovne storitve, d.o.o. - v stečaju
5605067000 VIHARNIK, založništvo in trgovina d.o.o.
5613051000 VOLES Podjetje za lesarsko dejavnost d.o.o. Vojsko
5607833000 VIDI d.o.o. Podjetje za grafično in tiskarsko dejavnost trgovino, zastopanje in posredovanje, Dolenjska c. 148, Ljubljana
5618410000 VAMA TRADE POVŠIČ & CO. Trgovina d.o.o.
5656303000 VITOM podjetje za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5603129000 VTP - TEHNIK, trgovsko proizvodno podjetje za proizvodnjo in pro dajo visoko tehnoloških proizvodov d.o.o. Kranj
5749590000 VILA proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Ljubljana, Celovška 511
5612365000 VIRMA proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Vir, Šaranovičeva 33, Domžale
5621232000 VOKAP d.o.o. podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ljubljana
5614902000 VEMATIC procesni inženiring, d.o.o.
5628008000 VBKS LEASING d.o.o. Kranj
5611032000 VBS - Podjetje za geodetske storitve d.o.o.
5611962000 VALENTE d.o.o., Družba za poslovne storitve
5615607000 VADNJAL, proizvodnja kovinskih izdelkov in trgovina, d.o.o.
5827329000 VRTNARSTVO-LIPA, d.o.o. Vrtnarsko, prevozno in trgovsko podjetje
5620821000 VARS, podjetje za predelavo kovin, servisiranje in trgovino, d.o.o.
5641578000 VIJAKI proizvodnja in trgovina Velika dolina d.o.o.
5614210000 VERCO - Trgovina in storitve, d.o.o. Škofije
5642922000 VEBER Nepremičnine, Logatec, d.o.o.
5672309000 VERTIGO podjetje za svetovanje in storitve, d.o.o., Ljubljana
5655790000 VODENIŠKI GAJ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5616522000 VEZ, lesna proizvodnja in trgovina d.o.o. Pivka
5629195000 V - DESIGN trgovina in storitve d.o.o.
5629888000 VEGRAD FEBAU gradbeno podjetje, d.o.o. Velenje - v likvidaciji
2364000000 VEFE podjetje za projektiranje, investicijski inženiring, nepremičninske posle, poslovne storitve, trgovino in posredovanje d.o.o.
5075530000 VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje - v stečaju
5666988000 VEK proizvodnja, trgovina in storitve, Čatež d.o.o.
5703867000 VIKING, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
5881501000 VKP podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Škofja Loka
5647860000 VRBNJAK Podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5630207000 VRČON Transport, trgovina in računovodske storitve d.o.o.
5299888000 VTZ Podjetje za security, inženiring, storitve in trgovino d.o.o.
5635888000 VETERINARSKI INŽENIRING d.o.o.
2154501000 VINSTOR-VIS proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5651824000 VOLANCA Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Malgajeva 4
5642388000 VIR, računovodstvo, svetovanje in storitve, d.o.o.
5639115000 VENKO podjetje za zastopanje zavarovanj d.o.o. Šmartno
5642892000 VOSTRI, export-import, trgovina in storitve, d.o.o., Koper
5673224000 VARIKS trgovina, storitve in finance d.o.o.
5732581000 VPD, trgovina z medicinsko - tehničnimi pripomočki, Bled, d.o.o.
5633826000 V & M COMPANY Podjetje za trgovinsko in gostinsko dejavnost d.o.o. Ljubljana, Cesta na Brdo 33
5725127000 VELTRAG, elektroinštalacije, storitve in trgovina, d.o.o.
6178987000 Valentis Medical, družba z medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o. - v stečaju
5663318000 VEMARC podjetje za proizvodnjo tkanin iz kovinskih in umetnih vlaken in trgovanje d.o.o. Ljubljana
5652979000 VALOR računovodstvo, davčno svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana
5663300000 VODNIK TRANSPORT, prevozne storitve in posredništvo, d.o.o.
5915252000 Verde Chem, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5884845000 VIGRED predelava lesa in trgovina Studenec d.o.o.
5678641000 VIZUALIZACIJA, AVTOMATIKA IN POGONSKA TEHNIKA podjetje za tehnološko opremo d.o.o.
5693390000 VIES Podjetje za ekonomsko svetovanje in posredovanje d.o.o. Vipava
5693748000 VIAL AUTOMATION d.o.o., Trgovina, proizvodnja in zastopanje
5659566000 VOPEX, proizvodnja živilskih proizvodov in trgovina d.o.o. Postojna
5668697000 VERNAR STIL, projektiranje, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5669553000 VIRTUAL, trgovina in storitve, d.o.o.
5664454000 VARKOM storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o.- v stečaju
5679966000 VERČIČ, podjetje za trgovino in storitve, Zapuže, d.o.o.
5670012000 VERBIČ TRANSPORT družba za prevozništvo, d.o.o.
5671337000 VELA oblikovanje d.o.o.
5676959000 VARGRO, kovinsko predelovalno podjetje, d.o.o.
5671191000 VIDOC Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Medvode
5670004000 VEZODER strojno vezenje d.o.o.
5843219000 VEGRAM, gradbena mehanizacija, d.o.o.
5674719000 VI.BI Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5906962000 VISKOING podjetje za načrtovanje, aplikativni inženiring in trgovske storitve d.o.o.
5683360000 VINOGRADNIŠKO - TRGOVSKO PODJETJE VINAR KUPLJEN d.o.o.
5679761000 VUZKON, posredništvo v prometu z nepremičninami, d.o.o.
5691559000 VIRAL d.o.o., proizvodnja in storitve
5681634000 VIGOR, podjetje za računalniške in finančne storitve, d.o.o., Kamna gorica
5687357000 VALENTIN OKUSI, proizvodnja in prodaja hrane d.o.o.
5753937000 VAR Podjetje za storitve, svetovanje in trgovino, d.o.o., Domžale
5690358000 VOLKOV - KUZIN SKUPINA - proizvodnja strojev, inženiring in trgovina d.o.o. - V STEČAJU
5714613000 VEGAX računalniška hiša, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5697891000 VARIA TRADE gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5687888000 V CONSTRUCT, gradbeništvo d.o.o.
5691702000 VOGA Podjetje za proizvodnjo in inženiring, d.o.o.
5693217000 VECRONIA, organizacija in izvedba multimedijskih projektov, d.o.o. - v stečaju
5694493000 VARMONT Varilstvo in ključavničarske storitve d.o.o.
5692253000 VAL MIX d.o.o. notranja in zunanja trgovina
5693730000 VOBO trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
1273833000 V & S FASHION notranja in zunanja trgovina, zastopanje in proizvodnja d.o.o.
5706289000 VELMARK export-import d.o.o.
5832683000 VITA 2000 d.o.o., zavarovalniške storitve
5698227000 VRTKO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
5711908000 VEGA PRODUKT, Proizvodnja, trgovina, inženiring, posredništvo, Murski Petrovci d.o.o.
5727154000 VRAMI proizvodnja, trgovina, finančni inženiring d.o.o., Podjunska 22, Ljubljana
3326063000 VALTER SKUPINA Proizvodnja, trgovina, zastopanje d.o.o.
5700965000 VODAMI, podjetje za vodovodne in elektroinštalacije, napeljavo centralne kurjave, zaključna gradbena dela in trgovino, d.o.o. - V STEČAJU
5881218000 VINO SLO ESTATES trgovina, gostinstvo, turizem in oglaševanje d.o.o.
5701163000 VIRANT storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5726140000 VITA FIT športni center, turizem, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Kamnik
5843359000 VBI inženiring, projektiranje in consulting, d.o.o., Kočevje
5709580000 VEGO - mednarodna zastopstva d.o.o.
5748208000 VIKOMONT storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5694973000 VEZENJE ERCIGOJ proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5709202000 VARMIG ključavničarstvo in strojna obdelava d.o.o. Koper
5726573000 VIBO, podjetje za carinsko posredovanje in poslovne storitve, d.o.o. Ljubljana
5724554000 VPM KOP, družba za trgovino in storitve d.o.o.
5711851000 VIAST gradbeništvo, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5787211000 VEDA OPTIKA, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. Celje
5695350000 VOGRIN zlatarstvo in trgovina d.o.o.
5716411000 VESELINOV gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5605105000 VERDAD GRUPPO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5722152000 VIRODENT Zobotehnični laboratorij in trgovina d.o.o. Šempeter pri Gorici
5726581000 VRANKAR prevoz nevarnih snovi, trgovina in storitve d.o.o.
5718155000 VELIKI IN POMEMBNI CENTER, računovodske in knjigovodske storitve ter davčno in finančno svetovanje, d.o.o.
5724783000 V.E.P.T. Podjetje za varstvo pri delu, ekologijo, trgovino in proizvodnjo Rakičan d.o.o.
5723469000 VIDIC CENTER Trgovina in storitve d.o.o. Novo mesto
5727553000 VOGART, družba za trgovino in inženiring, d.o.o.
5732131000 VINOSA Vinarsko svetovanje, analiza in trgovina d.o.o. Ajdovščina
5736927000 VELA, d.o.o., Trgovinska oprema
5727987000 VIBOR podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o. Ljubljana
5729998000 VOMA, družba za zastopanje, trgovino in storitve d.o.o.
2158299000 VIRTUA IT, družba za informacijske tehnologije, d.o.o.
5737435000 VAFRA COMMERCE trgovsko podjetje d.o.o.
5735157000 VISTOP, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Selca
5729327000 VARNOST SAMO, Podjetje za varovanje premoženja in oseb ter projektiranje in izdelava alarmnih sistemov, d.o.o.
5750288000 VMT SISTEMI, družba za trgovino in storitve d.o.o.
5174473000 VARNOST RIVAL SISTEMI varnostna družba d.d. - v stečaju
5731046000 VIC proizvodnja, trgovina in inženiring d.o.o.
5784956000 VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.
5757843000 VAKUUMTEH proizvodnja, trgovina in inženiring d.o.o.
2335115000 VINO VITIS, proizvodnja, storitve, d.o.o.-v stečaju
5754437000 VINI trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5742064000 VEB COMPANY, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o.
5780497000 VERTIGO, d.o.o., podjetje za promet z nepremičninami, trgovino, uvoz in izvoz, Škofja Loka
5740401000 VAREN podjetje za izvajanje storitev varstva pri delu in trgovina d.o.o., Tomaj
5746493000 V & B trgovina, proizvodnja, zastopanje in svetovanje d.o.o., Kamnik, Maistrova 10
5749816000 VIR 3 INŽENIRING podjetje za vrednotenje, inženiring in računalništvo d.o.o.
5747708000 VMM Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o.
5759048000 VIDERAN podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5748216000 VENO AVTO Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. DOBROVA
5800030000 VISA, podjetje za uvoz-izvoz, trgovino in gostinstvo d.o.o. Ljubljana
5745942000 VIMAR PLAST, zastopanje in trgovina, d.o.o.
5754003000 Vishnar, podjetje za marketing, zastopanje, turizem, trgovino, gostinstvo ter izvoz in uvoz, d.o.o., Bled
5775957000 VESMAR d.o.o., trgovsko podjetje
5839050000 V & K Podjetje za razvoj, inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 8
5863147000 VISTA, podjetje za računovodske, knjigovodske in druge storitve, d.o.o.
5744431000 VITRUM Zunanja trgovina-zastopstva d.o.o.
5757550000 V.M.T. TRADE, družba za trgovino in storitve d.o.o.
5750245000 VARPLAST, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5757762000 VITNES storitveno podjetje, d.o.o., Zagorje ob Savi, Kosovelova 25
5746370000 VESTA.CO družba za ekonomske storitve, gradbeništvo in turizem d.o.o.
5747309000 VIVA Gostinstvo, trgovina, storitve d.o.o.
5758068000 VF ELEKTRONIKA, servis elektronske opreme, d.o.o.
5755514000 VINE orodjarstvo in proizvodnja d.o.o.
5814472000 VALMETAL trgovanje s kovinami d.o.o.
5765889000 VIDENTIC trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Novo mesto
5779499000 VODOTERM podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Radomlje d.o.o.
5764637000 VIVI storitve in svetovanje d.o.o.
5802300000 VZOREC trgovsko podjetje na debelo in drobno, export, import Raka d.o.o.
5840279000 VANA, posredovanje pri prodaji, d.o.o.
5775680000 VEBRA Finančno - računovodski inženiring d.o.o.
5761972000 VIA gostinstvo d.o.o. Cerkno
5769043000 VPC Proizvodnja in trgovina d.o.o. Ljubljana
5764491000 VEMARK storitvena družba d.o.o.
5808162000 VIJANT Podjetje za proizvodnjo in zastopanje, d.o.o., Kamniška 47, Vodice
5777470000 VULMA TRADE, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kozje
5766656000 VALKOM trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o. - v stečaju
5878438000 VARN, podjetje za varnost in zdravje pri delu d.o.o.
5776686000 VESKOM Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Ljubljana
5780993000 VENTEX Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5806011000 VIP - TK, proizvodnja, trgovina, zastopanje, d.o.o.
5760828000 VASTEN video produkcija in projektni inženiring d.o.o.
5772737000 VAKE & VAKE proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5845572000 VIA X arhitekturno projektiranje, d. o. o.
5816882000 VOD PLAN Podjetje za storitve, d.o.o.
5843197000 VIGO, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice
5775973000 VEN-DOR, trgovina in storitve, d.o.o.
5775302000 VITRANS podjetje za prevoz, trgovino in storitve, d.o.o.
5778654000 VISION OPTIK proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5780403000 VELTRA Veletrgovina in storitve d.o.o. Cesta
5800773000 VIDICO trgovina, storitve in zastopanje, d.o.o. Dragomer, Rožna pot 2
3934845000 V.U.P. Vodenje in upravljanje d.o.o.
5800218000 VILING storitve in izobraževanje d.o.o.
5880335000 VENTES, družba za proizvodno in trgovinsko dejavnost d.o.o. Postojna
5829585000 VELESA inženiring in svetovanje d.o.o.
5841089000 VILAR proizvodno, trgovsko, uvozno - izvozno in storitveno podjetje, d.o.o., Dob
5781558000 VETPET, trgovina, d.o.o. - v stečaju
5781604000 VAGA, proizvodnja in servis, d.o.o.
5784506000 VZS ČUČEK podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5788951000 V2 inženiring, informatika d.o.o.
5808456000 V & S TRADE Trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.
5802903000 V & M podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Komenda
5802911000 VR RACING, trgovina, prevozi, storitve, d.o.o.
5792215000 VERITAS & CO d.o.o. podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo
5832250000 VEGAS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,Kranj
5787246000 VRČ zaključna dela v gradbeništvu, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
5802016000 VERITAS podjetje za proizvodnjo, storitve, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o. Griže 110, Griže
5789265000 VARGAS-AL družba za fizično-tehnično in protipožarno varovanje premoženja, trgovino in servis d.o.o.
5795044000 VINOTOK, podjetje za promet z vinom, d.o.o., Komen, Mali dol 15
5798434000 VAN-MAN podjetje za prevoz in storitve d.o.o.
5789885000 VRTAČNIK TRANSPORT, Podjetje za transport in posredovanje d.o.o.
5813905000 VO & VO napredne tehnologije d.o.o.
5800234000 VODE gradbena mehanizacija in prevozi d.o.o.
5795745000 VI-TEL podjetje za avdio-video dejavnost d.o.o.
5810191000 VON Podjetje za trgovino in zastopstva, d.o.o. Ljubljana
5801745000 VEDRIALP d.o.o., gradbena mehanizacija, prevozi, trgovina
5808367000 VBH Trgovina d.o.o.
5797292000 VI - KA & CO inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ižanska 160
5806356000 VICOM trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5802687000 VA, živilska tehnologija, storitve in svetovanje, d.o.o. Ilirska Bistrica
5800927000 VRHOVEC - trgovina, zastopanje d.o.o., Sežana
5803896000 VID d.o.o. Zdravstvena dejavnost
5805821000 VIVO, gostinsko turistične storitve in trgovina, d.o.o.
5827906000 VEDUTA, gostinstvo, turizem, trgovina, izvoz-uvoz, Portorož, d.o.o.
5812607000 VAŠ DOM, trgovsko in gradbeno podjetje d.o.o.
5813778000 VIDLES proizvodnja lesnih izdelkov in trgovina Otočec d.o.o.
5798906000 VALTEX & CO. trgovina in zastopstva d.o.o.
5815487000 VIDIK, storitve d.o.o.
5831679000 VIKTON podjetje za gradbene storitve in inženiring, d.o.o.
5822866000 VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
5814162000 VALOREM storitve in trgovina d.o.o.
5818176000 VENC, lesna proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1233939000 VIP CONSULTING poslovno svetovanje, d.o.o.
5827434000 VRAMAS, Trgovsko podjetje, d.o.o.
5845491000 VOGLAR, podjetje za prozvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
5838088000 VENERA SHOP, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5852935000 VIBA Gradbeni stroji in oprema d.o.o.
5841844000 VIKTOR TEAM Proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Ljubljana
5059401000 VELOSPORT d.o.o. trgovina, proizvodnja in storitve
5848369000 VARNOST 4 storitve s področja varnosti in zdravja pri delu d.o.o.
5867240000 VITASAN, Zdravstvo in turizem, d.o.o.
5857236000 VALPROFIL proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo in promet d.o.o.
5875536000 V GOZDU, gostinstvo, trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o. - V STEČAJU
5865298000 VLADI-MIR trgovsko podjetje, d.o.o., Bizeljsko
5879167000 VILBOSS, trgovsko, proizvodno in servisno podjetje, d.o.o.
1873601000 VERIGA K.F. proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5856175000 VZMETARNA Podjetje za izdelovanje vzmeti in profiliranje žice, d.o.o.
5890977000 VOTLICA JESENICE, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5887003000 VIES LTD Podjetje za logistiko d.o.o.
3866645000 VOTUM, podjetje za poslovno svetovanje, d.o.o.
5886953000 VISTEAM proizvodnja in trgovina Črnomelj d.o.o.
5890691000 VIV gradbeništvo in nepremičnine d.o.o.
5888760000 Van Leeuwen Pipe and Tube, podjetje za nabavo, prodajo in dodelavo kovinskih cevi, d.o.o.
5852099000 VEDI, poslovne storitve d.o.o.
5897866000 VIS, družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.
5889472000 VALAND proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5903858000 VEPPO d.o.o. gradbeništvo, inštalacije, inženiring in trgovina
1640364000 VR produkcija, avdio in video produkcija, d.o.o.
5904749000 VIP-J - instalacije d.o.o.
5904277000 VODIŠEK, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o.
5728509000 VERSUS trgovina, posredovanje, zastopanje d.o.o.
5900727000 VIHER storitveno, trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o.
5909805000 VITALIS KODRMAN d.o.o., savna, fitnes, nega telesa, trgovina
5305403000 VERPEX storitve in trgovina d.o.o.
5906539000 VIHOR, Računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.
5903114000 VETCONSULT PHARMA trgovina in marketing d.o.o., Ljubljana
5914027000 VOLKAT servis, popravila in rezervni deli težke in lahke mehanizacije d.o.o. Koper
5909228000 VOLAVŠEK, Trgovina in montaža vodovodne inštalacije d.o.o.
5915635000 VEDAMIX, management in svetovanje, d.o.o.
5921341000 VITOX HOČEVAR d.o.o., vzdrževanje motornih vozil
5919207000 VIP VIRANT izdelki tehničnih produktov, d.o.o.
5924464000 Vrtko Uršič, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5928516000 VTI - UTRIP, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5913608000 VETERINARSKA AMBULANTA LJUBLJANA družba za veterinarstvo in storitve d.o.o.
5922097000 VIZUAL računalniški inženiring d.o.o.
5933951000 VELUX SLOVENIJA Trgovsko podjetje d.o.o.
5914540000 VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
5907047000 VIESSMANN trgovina in storitve d.o.o.
5919177000 VENDI DIGITAL, agencija za digitalni marketing d.o.o.
5937973000 VARNOST SPLOŠNI SERVIS, družba za storitve in upravljanje, d.o.o. - v stečaju
5938902000 VET.AM.JATA d.o.o., družba za veterinarstvo, Domžale, Slomškova 30
5940338000 Vantage Leasing, družba za financiranje, consulting in trgovino, d.o.o. - v likvidaciji
1122479000 VILIČAR CENTER, servis, trgovina in storitve d.o.o.- v stečaju
5938457000 VIVERA MENGEŠ oblikovanje prostora, d.o.o.
5947693000 VG GRAD, visoke gradnje, d.o.o.
5950651000 VIVART d.o.o., Marketing, proizvodnja in trgovina
5947979000 VOLAR Inženiring, trgovina in zastopanje d.o.o.
5957737000 VIATOR & VEKTOR - STORITVE Podjetje za storitvene dejavnosti d.o.o. - v stečaju
5949971000 VKR orodjarna d.o.o.
5907691000 VENERE, Proizvodnja in prodaja tekstilnih izdelkov, d.o.o.
5959080000 VACSERVIS d.o.o., servisiranje, inženiring in trgovina
5953243000 VARNOST LJUBLJANA - VAROVANJE, družba za varovanje oseb in premoženja d.o.o.
5958377000 VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA d.o.o.
5958334000 VETERINARSKA POSTAJA KOČEVJE d.o.o.
5959136000 VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA d.o.o. Cesta v Mestni log 51/A, Ljubljana
5990866000 VIESTE razvojna družba d.o.o.,
5966663000 VITEL podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5971624000 VRTNARSTVO BRODAR d.o.o.
5970008000 VOLČIN vrtnarstvo in trgovina, d.o.o. Laze v Tuhinju
5997135000 VALICON, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o.
5542138000 VARPREM Poslovne storitve d.o.o.
5992150000 VODAMONT instalacije in ostale storitve d.o.o.
1124013000 VILA ROZA družba za trgovino in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Puharjeva 2
5981638000 VODOTEHNIK proizvodnja armatur, gradnje in trgovina, d.o.o.
1192531000 VAMS družba za storitvene dejavnosti, d.o.o.
5985773000 VARUHI PUBLIKACIJE, podjetje za založništvo in distribucijo, d.o.o.
5907349000 VETERINARSKI CENTER d.o.o.
5907560000 VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO, d.o.o.
5907519000 VETERINARSKA POSTAJA KONJICE d.o.o. Slovenske Konjice, Ob potoku 2/b
5907284000 VETERINARSTVO ŠENTJUR d.o.o. - v stečaju
5907390000 VETERINA MOZIRJE, d.o.o.
1123211000 VIVO INVEST investicijsko upravljanje d.o.o.
5938473000 VOA Veterinarska obratna ambulanta d.o.o.
5280494000 VIS A VIS družba za ekonomiko, organizacijsko in tehnološko razvojno dejavnost, d.o.o. - v stečaju
1198122000 VEL KABEL, Trgovina z elektromaterialom in storitvami, d.o.o. - v stečaju
5958369000 VETERINARSKA POSTAJA LITIJA d.o.o.
5968313000 VETERINARSKA POSTAJA VRHNIKA d.o.o.
1201891000 VSEVID, trgovina z medicinskimi proizvodi d.o.o.
5958342000 VETERINA KAMNIK d.o.o.
5958318000 VETERINARSKI DOM DOMŽALE d.o.o.
5968364000 VETERINARSKA POSTAJA RIBNICA d.o.o.
5958326000 VETERINA DOBRO-GROSUPLJE d.o.o.
1196316000 VIDAL trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5949319000 VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE, D.O.O.
1213504000 VOLENIK, gostinske storitve, d.o.o.
1195875000 VIRIKS trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.
1198998000 Varnost in donos, premoženjsko svetovanje d.o.o.
1196707000 VIGOS gradbeništvo in gostinstvo d.o.o.
1201859000 VI NOVA, poslovne storitve d.o.o.
1213431000 VZHOD AM, poslovne storitve d.o.o.
1214578000 VETERINARSKA AMBULANTA PERUTNINA PTUJ veterinarstvo d.o.o.
1228323000 VETERINARSKA AMBULANTA KŽK, d.o.o.
1253522000 VAVTAR DAMJAN, živilska in druga trgovina d.o.o.
1254464000 VERTEKS Družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1233386000 VODAN, svetovanje in storitve, d.o.o.
1254090000 VOLKENI, dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup d.o.o.
1272632000 VILAR IN VILAR d.o.o., svetovanje-organizacija-produkcija
1243098000 VB-NEPREMIČNINE podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o.
1244779000 VUTA inženiring d.o.o.
5939046000 VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o.
5944058000 VETERINARSKA POSTAJA SEVNICA d.o.o.
5942845000 VETERINARSKA POSTAJA BRESTANICA d.o.o.
1271458000 VETERINARSKA POSTAJA TREBNJE d.o.o.
2054175000 VELDAN, finančne investicije, d.o.o.
2229862000 VALJO inženiring, d.o.o.
5957583000 VETERINARSKA POSTAJA ORMOŽ D.O.O.
1254723000 VP DRAVOGRAD veterinarska postaja d.o.o.
1270753000 VP PREVALJE veterinarska postaja d.o.o.
1270869000 VP SLOVENJ GRADEC veterinarska postaja d.o.o.
1253441000 VETERINARSKA BOLNICA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.
1270800000 VP RADLJE OB DRAVI veterinarska postaja d.o.o.
5067995000 VODI GORICA, inštalacije, storitve in trgovina d.d. KROMBERK - v stečaju
1279033000 VRVICA-TRAKOVI, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1273205000 VERUM družba za svetovanje d.o.o.
1303511000 VOM d.o.o., posredništvo in poslovno svetovanje
1305735000 VETERINA GORICA d.o.o.
1305077000 VITAVA marketing in trgovina d.o.o.
1305786000 VETERINARSKA AMBULANTA TOLMIN d.o.o.
1303732000 VETERINARSKA AMBULANTA IDRIJA d.o.o.
1303724000 VETERINARSKA AMBULANTA AJDOVŠČINA d.o.o.
1304925000 VRTNARSTVO BRESKVAR podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Dobrova
1195263000 VEGRAD PROJEKTIVNI BIRO projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, d.o.o. - v stečaju
3838935000 VEBIRO, podjetje za projektiranje, inženiring in nepremičnine, d.o.o.
1305891000 VETERINARSKA POSTAJA POSTOJNA d.o.o.
1313541000 VAMA TRADE zastopanje tujih firm, posredovanje, izvoz-uvoz d.o.o.
1300474000 VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. SEŽANA
1263650000 VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. KOPER
1263668000 VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. ILIRSKA BISTRICA
1277138000 VALENKO d.o.o. proizvodnja in predelava lesa
1294270000 VENIO Podjetje za poslovno svetovanje d.o.o.
1317156000 VIGMA trgovina in posredništvo d.o.o.
1304518000 VARIANTA trgovina in storitve d.o.o.
1189794000 VIAS PROJEKT, storitveno podjetje, d.o.o.
1319361000 VEOMIDI, trgovina in storitve, d.o.o.
1318179000 VESNA - RATEČE, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
6782710000 Vigern, podjetje za upravljanje in trgovino, d.o.o.
1316842000 VR-ELEKTRONIKA proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
1199447000 VNG KRAJNC storitve, visoke in nizke gradnje, d.o.o.
1271407000 VETERINA NOVO MESTO d.o.o.
1339109000 VITA MARKETING, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
1331868000 VERAI Inženiring in storitve d.o.o. Ajdovščina
1358723000 VALKARTON EMBALAŽNI SERVIS, transportna in komercialna embalaža d.o.o.
1338030000 V.I.A., trgovina in posredništvo d.o.o. Murska Sobota
1358049000 VIZIJA ABSOLUTNEGA VODENJA, trgovina, transport, gostinstvo, najemi in druge storitve, d.o.o.
1387456000 VMS GAŠPERŠIČ računovodstvo, računalništvo, gradbeništvo, d.o.o.
3957942000 VSTANEM, umetniško ustvarjanje, d.o.o.
1359029000 VARSTVO d.o.o., varstvo pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja
1400134000 VALDO proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1404598000 VITANEST Trgovina in storitve d.o.o.
8014361000 Vodenje insolvenčnih postopkov, Borut Soklič s.p.
1387502000 VUS - trgovina in storitve d.o.o.
1403699000 VENUKS d.o.o. trgovina in storitve - v stečaju
1413562000 VIVALIN Družba za storitve in trgovino, d.o.o.
1391445000 VAREN - SI zavarovalna zastopniška družba d.o.o.
1261819000 VIBEKS Proizvodnja električnih komponent in statorjev d.o.o.
1411977000 VITEA d.o.o., trgovina in storitve
1422316000 VISPED, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1422669000 VEIT TEAM trgovsko in servisno podjetje, d.o.o.
1420089000 VEDAS Podjetje za razvoj, trgovino, inžinering in storitve d.o.o.
1400169000 VIORO storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
1422405000 VETERINARSKA BOLNICA IN LEKARNIŠKA POSTAJA LENART d.o.o.
6335209000 VINAG 1847, vinogradništvo, proizvodnja pijač in turizem d.o.o.
1458922000 VETUS, storitve in trgovina d.o.o.
1462024000 VENTIL TRADE Družba za proizvodnjo, prodajo, izvoz, uvoz instalacijskega blaga, d.o.o.
1447122000 VOLTA investicije, d.o.o.
1428926000 VAJZA PRIMUS gradbeništvo, gostinstvo, nepremičnine, posredništvo, najemi in storitve d.o.o.
1446487000 VIASPOL družba za gradbeništvo in trgovino d.o.o.
7268165000 Vodenje insolvenčnih postopkov, Darja Cokan s.p.
1446827000 VIDAFLAG, podjetje za izdelavo zastav in reklamnih napisov, d.o.o.
2318067000 VITRON, poslovne rešitve d.o.o. Ljubljana
1453181000 VIMARA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana
1462431000 VODOKOMUNALNI SISTEMI izgradnja in vzdrževaje vodokomunalnih sistemov d.o.o.
1458655000 VEGELJ INŽENIRING proizvodnja, montaža, vzdrževanje d.o.o.
1429914000 V.T. BIRO trgovina d.o.o. Ljubljana
1467441000 VIA VIAS trgovska družba d.o.o.
1468936000 VILA KATARINA promet z nepremičninami, najem, posredovanje d.o.o - v stečaju
1467646000 VAVPOTIČ trgovina in storitve d.o.o.
1468014000 VALENTINA A-Z sadjarstvo in vinogradništvo, d.o.o.
1469061000 VIŠINA - Podjetje za izposojo in prodajo delovnih košar d.o.o.
1451383000 VELPA Podjetje za izgradnjo in upravljanje d.o.o. Velenje
1468324000 VOX MEDII poslovno svetovanje d.o.o.
1510967000 VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o.
1511238000 VETERINARSKA POSTAJA RADGONA d.o.o.
1511220000 VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o.
1519298000 VENETIA, intelektualne storitve d.o.o.
7124546000 Vodenje insolvenčnih postopkov in pravno svetovanje, Miha Goriup s.p.
1507613000 VALMOR energetske rešitve d.o.o.
1510169000 VODOPIVEC TRGOVINA Trgovina in servisiranje d.o.o.
2144107000 VITA HOLDING d.o.o., družba za upravljanje podjetij - v stečaju
1532421000 Vezovišek & Partnerji, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
1532189000 VOLVO, trgovina in servis, d.o.o.
1532120000 Venom, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1537938000 VENTO, inženiring, storitve, trgovina, Ljubljana d.o.o.
1550578000 VIR ERST, ekonomija, računovodstvo, trgovina, storitve, d.o.o.
1636464000 VERTIKALA-X specializirana gradbena dela d.o.o.
1018922000 VZDRŽEVALNA DELA - SLIKOPLESKARSTVO SABAHUDIN DŽINIĆ S.P.
1554824000 VACUTECH, vakuumske tehnologije in sistemi, d.o.o.
1562797000 VINOTEKA BRDA d.o.o.
1562304000 VAVPYCOM družba za gostinstvo, trgovino in posredovanje, d.o.o.
1572326000 VAMO, trgovina in zastopstvo, d.o.o.
1576119000 VOLT-AS podjetje za elektroinštalacijske storitve in trgovino, d.o.o.
1571621000 VIDMAR VMS proizvodnja, trgovina in storitve,d.o.o.
1556096000 VERAO, davčno svetovanje, d.o.o. - v likvidaciji
1581023000 VRANKAR - BUS, avtobusni prevozi, izleti, turizem, d.o.o.
1581945000 VETO Veletrgovina d.o.o.
1581562000 VUZ NEPREMIČNINE, nakup, oddaja in najem nepremičnin, d.o.o.
6564267000 VOSTOK-PLUS, poslovne storitve d.o.o.
1585509000 VALINA VAROVANJE, družba za varovanje, d.o.o.
1584944000 VOLGA MUSIC d.o.o. Podjetje za umetniško ustvarjanje in glasbene storitve
1572571000 V. PEHTA, gostinstvo in gradbeništvo, d.o.o. - v stečaju
1570170000 VIPO & VIPO, trgovina in storitve, d.o.o.
1594320000 VICTA, proizvodnja in razvoj, d.o.o. - v stečaju
1606417000 VIRTUS izvoz, uvoz, zastopstva d.o.o.
1606131000 VALEUR podjetje za trženje d.o.o.
1606123000 VILUMA trgovina in storitve d.o.o.
1603019000 VACCONDA družba za športne dejavnosti, oglaševanje, trgovino, proizvodnjo, svetovanje, najeme in druge storitve d.o.o.
1623290000 VUČKO proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
1622323000 VZAJEMCI, finančno in poslovno svetovanje, d.o.o.
3695484000 VZAJEMCI SKUPINA, družba za osebne finance, d.o.o.
1619012000 VIDEČNIK dejavnost vozniških šol, gradbeništvo, posredništvo, trgovina, gostinstvo in druge storitve d.o.o.
1622340000 VEZENJE NINA, vezenje in trgovina, d.o.o.
1602926000 VISBIA, elektroenergetski, telekomunikacijski in tehnični inženiring ter proizvodnja, trgovina, posredništvo, gradbeništvo, promet, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
1589890000 VIKTA trgovina d.o.o.
1647407000 VOLONTE, proizvodnja in trgovina z usnjem in tekstilom, d.o.o.
6321526000 VAN-MAR drugo podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
1605305000 VELEGROS, družba za uvoz in izvoz, maloprodajo in veleprodajo, posredovanje in proizvodnjo d.o.o.
1648055000 VISION STUDIO, vezenje in trgovina, d.o.o.
1636740000 VAMAR, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1638823000 VULIN, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
1646389000 VDECA, Družba s trgovanjem, gradbeništvo in ostale storitve, d.o.o.
1663097000 VANADIS, poslovne storitve, d.o.o.
1659022000 VICTORY TRADE, trgovina in posredovanje, d.o.o. - v stečaju
1614860000 VITAL PRO, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
1615254000 VAL BOHINJ d.o.o., turizem, storitve, proizvodnja, trgovina
1657364000 VEMIZ MEDIA, video produkcija d.o.o.
1540963000 VINTIM, varnost in zdravje pri delu d.o.o.
1657704000 VALEX M & D, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
1657763000 VIBRON, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
6824323000 VERTIS, finančni inženiring d.o.o.
1661906000 VIBROLAB Laboratorij za meritve v gradbeništvu in rudarstvu d.o.o.
1674587000 VOTAN, družba za avtomatizacijo proizvodnih procesov, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
1672908000 VICTORIE MEDIA, podjetje za oglaševanje, storitvene dejavnosti, posredništvo in trgovino d.o.o.
1684990000 VAIRADKAD, svetovalni inženiring, d.o.o.
1658034000 VARSTRUG, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Kočna
1673220000 VITAMED-B zdravstvene in druge storitve d.o.o.
1683373000 VBM KORENČEK, družba za trgovino, storitve, proizvodnjo, gradbeništvo in gostinstvo d.o.o.
1658212000 VRD Družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1695177000 VSEGRAD trgovina in storitve d.o.o.
1686747000 VOX-MUNDI podjetje za računalniške in internet storitve d.o.o.
3861511000 VIKONT, poslovno svetovanje d.o.o.
1685996000 VIRDIS, storitve in trgovina, d.o.o.
1622781000 VERITAS QMS, zavarovalna posredniška družba, d.o.o.
1686798000 VCT Računalniški inženiring d.o.o.
1690078000 VOMING, vzdrževanje objektov d.o.o.
1710338000 VENETICA organizacija stavbnih projektov d.o.o.
1700847000 VERANO, trgovina in storitve d.o.o.
1710303000 VENTURA COMPANY trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1701258000 VARSTVO M, elektromeritve in tehnično svetovanje, d.o.o.
1702033000 VODOMEC proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
1700502000 VODE & CO., gradbeništvo, prevozi in ostale storitve, d.o.o.
1518267000 VIDA PLETENINE, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1708856000 VELCOM, storitve in proizvodnja, d.o.o.
1695193000 VILKOGRAD, nizke gradnje, d.o.o.
1710443000 VRBICI, trgovina, storitve in turizem d.o.o.
1701274000 VISIT-A - svetovanje in storitve, d.o.o
3736423000 VISCO GROUP proizvodnja in inženiring d.o.o.
2014963000 VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.o.o.
1552503000 VOIT INŽENIRING, Družba za projektiranje, vodenje investicijskih projektov in inženiring d.o.o.
1716042000 VIDOVIČ TRŽENJE IN STORITVE d.o.o.
1716077000 VOMBAT storitveno podjetje d.o.o.
1433504000 V C G, vodovod, centralna, gradbeništvo, d.o.o.
1719882000 VIA-DIGITAL, trgovina, zastopstva in svetovanje, d.o.o.
1434055000 VARNOST DOM, storitve in proizvodnja, d.o.o.
1722697000 VODUŠEK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1521306000 V & P, veleprodaja, propaganda, proizvodnja in druge dejavnosti, d.o.o.
1722476000 VULKANIZERSTVO AČKO-RUTNIK, družba za storitve in trgovino d.o.o.
1732188000 VOLT, elektro dejavnost in posredovanje, d.o.o.
1754548000 VEDA INVEST, nepremičnine in storitve d.o.o. Koper - v stečaju
1760319000 VG INVEST, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
1722085000 VEKTAL, d.o.o., proizvodnja, trgovina, storitve, Ljubljana
1762907000 VITA DENT d.o.o., Zobozdravstvene storitve
1722719000 VZOR družba za gostinstvo in trgovino d..o.o.
5142407000 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d.d.
1746944000 VAUKAN posredništvo, trgovina in storitve d.o.o.
1775898000 VEGO COMMERCE trgovina in storitve d.o.o.
1735136000 VAGRES gradbeništvo in druge storitve d.o.o.
1779001000 VILUT podjetniško svetovanje d.o.o.
1785486000 VENUS MAR, pomorska agencija, mednarodna špedicija in trgovina, d.o.o. VENUS MAR, Shipping Agency, International Forwarding and Trade Ltd.
1795244000 VRTNARSTVO CVETKO, pridelovanje, storitve in trgovina, d.o.o.
1786849000 VREDNOST, svetovalno podjetje, d.o.o.
1795619000 VISTA KEM, zastopstvo in trgovina, d.o.o.
1797956000 VY trgovina in storitve d.o.o.
3424278000 VOLUNTAS, svetovanje d.o.o.
1433903000 VAILLANT d.o.o., trgovina in zastopanje
1797069000 VUČINA, družba za gostinstvo, trgovino in storitve d.o.o.
1798677000 Vegiway, trgovina d.o.o.
1790048000 V.O.O., laboratorij za oblikovanje, d.o.o.
1795252000 VOLK proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
1798308000 V & KL DENTAL ROTOR, trgovina in posredovanje, d.o.o.
1813331000 VITRUM IMPEX, Trgovina s steklom in steklarsko opremo, d.o.o.
1806815000 VITA - ŠPINDLER, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
1807021000 VARKOS SELINŠEK splošno ključavničarstvo d.o.o.- v stečaju
1824112000 VEGRAD-AM nepremičnine d.o.o. - v stečaju
2136023000 VEGRAD-AV, družba za nepremičnine d.o.o. - v stečaju
1816322000 VESELI Gradbeništvo, gostinstvo, turizem in transport d.o.o.
1827073000 VZMETI VIGAL Proizvodnja izdelkov iz žice in traku d.o.o.
1814311000 VG d.o.o. Podjetje za trgovino, posredništvo in storitve, Ljubljana
1828606000 VELAMAR, pomorstvo, trgovina, svetovanje, d.o.o.
1821415000 VERUS, družba za marketinške storitve in poslovno svetovanje d.o.o.
1834274000 VRETENO, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1828894000 VILPLAST, predelava plastike in izdelava orodij, d.o.o.
1828312000 VENGE, proizvodnja pohištva in inženiring, d.o.o.
1837893000 VERUDELA, posredništvo in trgovina, d.o.o.
1829190000 VITA INVEST družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
1840398000 VALFAT, storitve in trgovina, d.o.o.
1840720000 VALTI, storitve in trgovina, d.o.o.
1846639000 VERLAG DASHOFER, založba, d.o.o.
1858009000 VEŠČINA, upravljanje z resursi, d.o.o.- v stečaju
1846868000 VERDIKON, storitvene dejavnosti d.o.o., Kranj
1861603000 VB-INFORMATIKA Razvoj informacijskih sistemov in svetovanje d.o.o.
1860445000 VAIKON, podjetje za inženiring, trgovino in storitve d.o.o.
1864904000 VINUM VINARSTVO - PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
1864807000 VALY-ING, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
1857045000 VISION MEDIA trženje in druge poslovne storitve d.o.o.
1860666000 VE-GRO GRADNJA, družba za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.
1869116000 VINARSTVO Gadova peč, proizvodnja in storitve d.o.o.
1857550000 VALENCA, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
1875515000 VERTEBRA, družba za zdravstveno svetovanje, izobraževanje, posredovanje, organizacijo in trgovino d.o.o., Ljubljana
1875680000 VRH, trgovina, d.o.o.
1861867000 VIKI - ING 9, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
1820974000 VITA PLUS zavarovalno zastopanje, d.o.o.
1883542000 VAS, gradbeništvo, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
1853325000 VITAMEDIC Zdravstvene storitve in izobraževanje d.o.o.
1879847000 VIPWAY poslovne storitve d.o.o.
1888323000 VIZIJA - TRANS, Transport in storitve, d.o.o. Novo mesto
1876279000 VOBIS, oglaševalska agencija, d.o.o.
1871056000 VINSKA KLET FRELIH, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Šentrupert
1893483000 VOLKAR, rezanje in vrtanje betona, d.o.o.
1898752000 VES, poslovne storitve, d.o.o.
1865579000 VZMETI ZUPANČIČ-EWES d.o.o., podjetje za inteligentne vzmetne rešitve
1906283000 VALANT STS, storitve, trgovina in svetovanje, d.o.o. - V STEČAJU
1903322000 VGRADNE OMARE HOBY, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1903357000 VANDROV'C d.o.o. prevozi in storitve
1910299000 VED izobraževanje, založništvo, trgovina, d.o.o.
1899929000 VORTE, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1906739000 VITRAJ, oblikovanje in storitve, d.o.o.
1906607000 VUGI gradbeništvo in inženiring d.o.o. - v stečaju
1910167000 VESOLJE IDEJ IN PRIREDITEV, storitve d.o.o.
1924095000 VEHA.NET d.o.o. Projektiranje, svetovanje in storitve
1903403000 VIDIA METAL Trgovina in storitve d.o.o.
1923099000 VRTNARSTVO ŠABJAN, Vrtnarsko podjetje, storitve, veleprodaja in svetovanje d.o.o.
1924338000 V & V TRADE proizvodnja, trgovina, zastopstvo, gostinstvo in turizem d.o.o.
1923021000 VIMOSA, podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.
1906798000 VITAE -Avtomati za napitke d.o.o.
1926675000 VORTAL, informacijske tehnologije d.o.o.
1926586000 VIKTORIJA, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
1925784000 VILLA CREATIVA posredovanje, oglaševanje, druge poslovne dejavnosti in storitve d.o.o.
1922874000 VIH družba za trgovino in storitve d.o.o.
1923943000 VELKAR, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
1924397000 VRABO družba za trgovino in posredovanje, d.o.o.
1926047000 VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o.
1936816000 VOVČAK, trgovina in storitve, d.o.o.
1917463000 VIS 123 vzdrževanje industrijskih sistemov - prodaja d.o.o.
1941151000 VAPAS, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1920103000 VIPE nepremičnine, d.o.o.
1943324000 VITAPHARM, proizvodnja in trgovina farmacevtskih izdelkov d.o.o.
1945114000 VITO-L izobraževanje in storitve d.o.o.
1960440000 VKF RENZEL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1953877000 VENDIS trgovina in storitve d.o.o.
1965476000 VENDOMATIK podjetje za projektiranje, proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1963066000 VISHWA NIRMALA DHARMA filmska produkcija d.o.o.
1941615000 VNG ŠTAMPE, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o.