JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - O, Total count: 15754

Reg.No Company
5305675000 ORTO STUDIO MOJCA KOBAL-PETRIŠIČ IN DRUGI podjetje za izdelavo kompresijskih oblačil, d.n.o.
5474833000 OPING HREN družba za operativni inženiring, d.n.o.
5543819000 OKTAGRAM, studio za projektiranje, arhitekturo, notranjo opremo, scenografijo in grafično oblikovanje, d.o.o.
5624312000 OPA-ŠTRBAC-KAVRAN podjetje za oblikovanje, projektiranje in arhitekturo, d.n.o., Kočevje
5631882000 OMEGA M, ERŽEN & CO. proizvodno servisno podjetje, d.n.o., Dobrova
5639212000 ORIN, NOVAK M & I, d.n.o., podjetje za informatiko in ekonomiko poslovanja, Tržič
5718988000 OTRIN & MERMAR IN O., podjetje za čiščenje iz trženje, d.n.o., Sp. Pirniče, Ljubljana Šmartno
5782341000 OBERSTAR IN OBERSTAR Podjetje za trgovino in storitve, d.n.o., Kočevska c. 27, Dolga vas, Kočevje
5917255000 OREL & Co., oblikovanje, projektiranje, proizvodnja, trgovina, d.n.o.
5841224000 ODAR IN ODAR, inženiring, d.n.o.
1213296000 ODERA - ŠKAPER IN DRUŽBENIK družba za proizvodnjo, posredništvo in trgovino d.n.o., Ljubljana
5923735000 ORIBI - BLATNIK & ZUPANČIČ agencija za ekonomsko propagando in distribucijo, d.n.o., Ljubljana
5971659000 ODVETNIŠKA DRUŽBA AMBROŽIČ IN PARTNERJI družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.n.o. Ljubljana
1657747000 ON PAROLE PRODUCTIONS PRNAVER IN GREGORC storitve in trgovina, d.n.o.
1797743000 ODREZ ŠUŠTAR & DRUGI, družba za svetovanje, posredovanje in proizvodnjo, d.n.o.
1954032000 OMAHEN IN PETERLIN gradbeništvo, trgovina, storitve, d.n.o.
3637751000 ODVETNIŠKA PISARNA BENIGAR TOŠIČ d.o.o.
2270757000 OPHION REJEC IN REJEC Proizvodnja športne opreme d.n.o.
5952913000 OUIOT, IGOR VEZOVNIK podjetje za celovitejši življenjski in podjetniški pristop, k.d.
1399845000 OVM CONSULTING PAVČIČ k.d., Poslovno svetovanje
1411616000 OSTRŽEK IN LAVRIČ, mizarske montaže in obdelava lesa, k.d.
1561812000 ORTHOPINION DR.SAMO-KAREL FOKTER, DR.MED., SPECIALIST ORTOPED, svetovanje, izvedeniška mnenja in raziskave, k.d.
1622757000 OCR KOSMAČ & CO. Proizvodnja, storitve in trgovina, k.d.
2531968000 Odvetnica ŠPELA TURK
1759825000 OREŠNIK IN DRUŽBENIK družba za svetovanje in izobraževanje, k.d.
2229714000 OSMANKIĆ, storitve k.d. - v stečaju
6599001000 OZVATIČ MAM prodaja živil in prijač k.d.
2567610000 Odvetnica Dragica Kotnik
5144388000 Olma, proizvodnja maziv, d.o.o.
2322072000 ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.
5884144000 OBČINA KUNGOTA
1365614000 OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
5883253000 OBČINA RAČE-FRAM
5884098000 OBČINA PESNICA
5883199000 OBČINA STARŠE
5883300000 OBČINA DUPLEK
5883571000 OBČINA RUŠE
1357930000 OBČINA SELNICA OB DRAVI
1357883000 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
1365568000 OBČINA HOČE - SLIVNICA
5883547000 OBČINA TRŽIČ
5874190000 OBČINA IZOLA
5048834000 OLJARNA FRAM d.o.o.
5880416000 OBČINA ILIRSKA BISTRICA
1357654000 OBČINA PREBOLD
1357727000 OBČINA TABOR
1357557000 OBČINA BRASLOVČE
1357603000 OBČINA POLZELA
1357778000 OBČINA VRANSKO
5881544000 OBČINA ŽALEC
5883318000 OBČINA ŠKOFJA LOKA
5883873000 OBČINA PIRAN
5033667000 ONM - ENERGIJA, ravnanje z obnovljivimi viri, d.o.o. - v stečaju
5144779000 OBRTNIK, podjetje za gradbeno obrtne storitve, trgovino in inženiring, d.o.o.
5884012000 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
5883946000 OBČINA ROGAŠKA SLATINA
5883997000 OBČINA PODČETRTEK
5884799000 OBČINA ŠENTJUR
5881706000 OBČINA MUTA
5881765000 OBČINA VUZENICA
5881811000 OBČINA RADLJE OB DRAVI
1358324000 OBČINA RIBNICA NA POHORJU
5881668000 OBČINA PODVELKA
5881455000 OBČINA TOLMIN
5881498000 OBČINA BOVEC
5881463000 OBČINA KOBARID
5883814000 OBČINA SLOVENSKE KONJICE
2261154000 OBČINA LOG - DRAGOMER
5883393000 OBČINA BOROVNICA
5883407000 OBČINA VRHNIKA
5010390000 ORODJARSTVO, izdelava in popravilo kovinskih izdelkov in opreme d.o.o., Šenčur
5883512000 OBČINA POSTOJNA
5883563000 OBČINA PIVKA
5883008000 OBČINA SEVNICA
5884276000 OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
5884284000 OBČINA ŠOŠTANJ
1332201000 OBČINA ŽIROVNICA
5874335000 OBČINA JESENICE
5114250000 ORODJE - OPREMA podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5882974000 OBČINA DIVAČA
5883032000 OBČINA HRPELJE - KOZINA
5883091000 OBČINA KOMEN
5881838000 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
5884047000 OBČINA SEŽANA
5880351000 OBČINA DRAVOGRAD
5883466000 OBČINA RADOVLJICA
5471214000 O.K.M. Proizvodnja optičnih leč in trgovina d.o.o.
2332701000 OPTINEP Optika in nepremičnine d.o.o.
5883261000 OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
5883148000 OBČINA ŽELEZNIKI
5883202000 OBČINA ŽIRI
5284821000 ORKOM podjetje za proizvodnjo, trgovino in marketing na domačem in tujem trgu, d.o.o. Blatna Brezovica 78, p. Vrhnika - v stečaju
5874238000 OBČINA KOČEVJE
1332210000 OBČINA KOSTEL
5883733000 OBČINA LJUBNO
5883784000 OBČINA LUČE
2255987000 OBČINA REČICA OB SAVINJI
5883822000 OBČINA NAZARJE
5883849000 OBČINA MOZIRJE
5285224000 ORODJARSTVO GORJAK družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5289017000 OBNOVA Podjetje za gradbeništvo, trgovino in inženiring d.o.o., Ljubljana
5290112000 OMNIKOM, trgovina in storitve, d.o.o., Trbovlje - v stečaju
5874505000 OBČINA LAŠKO
5881781000 OBČINA BRDA
5293430000 OMEGA PLUS družba za svetovanje, posredništvo, trgovino, najeme in druge poslovne storitve d.o.o. - v stečaju
5294363000 OGENJ podjetje za proizvodnjo, trženje in poslovne storitve, d.o.o.
5293391000 ORBIPARK, inženiring biro d.o.o.
1572598000 O.G.I. EQUIPMENT, Oprema d.o.o.
5296625000 OMIKEM podjetje za marketing, trgovino in kooperacijo, d.o.o.
5296765000 OLMAR, Oskrba ladij, d.o.o. - v stečaju
3446280000 Odvetniška družba GORŠE, o.p., d.o.o.
5301726000 OPTIKON, optika, konstrukcija, elektronika, d.o.o.
5300568000 OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana
2241145000 OBČINA STRAŽA
2241161000 OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
5880254000 OBČINA ČRNOMELJ
5880262000 OBČINA SEMIČ
5881374000 OBČINA METLIKA
5882958000 OBČINA TREBNJE
5883296000 OBČINA ŠKOCJAN
5883334000 OBČINA ŠENTJERNEJ
5883954000 OBČINA MISLINJA
1688189000 ODVETNIŠKA PISARNA KARLA PAJNIK
5303087000 OKNO, proizvodnja in storitve, d.o.o., Škofja Loka
5301033000 OKOVJE, podjetje za izdelavo procesne opreme in trgovino, d.o.o.
5880173000 OBČINA BREŽICE
5880165000 OBČINA LOŠKA DOLINA
5880157000 OBČINA CERKNICA
5883679000 OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
5883628000 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
1357719000 OBČINA PREVALJE
5883610000 OBČINA MEŽICA
3864197000 Operativ S&M, prezračevanje, klima, regulacija, d.o.o.
5143349000 OKUS Podjetje za opravljanje gostinskih in hotelskih storitev d.o.o. Nova Gorica
5327695000 OPREMAINVEST projektni in investicijski inženiring ter opremljanje objektov, zaključna in obrtna dela v gradbeništvu Ljubljana, d.o.o.
5327873000 OPEKA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
1332104000 OBČINA VELIKA POLANA
1332198000 OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG
5874734000 OBČINA KOBILJE
5874700000 OBČINA TURNIŠČE
5874718000 OBČINA ODRANCI
5874726000 OBČINA ČRENŠOVCI
5874645000 OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
5314003000 OVEN trgovina, storitve, inženiring d.o.o.
5222044000 OPEKARNA PRAGERSKO proizvodnja opeke in strešnikov d.o.o.
5581893000 OXINA proizvodnja medicinske opreme za kisik d.o.o.
6396275000 OKSESO, družba za upravljanje z naložbami d.o.o.
2295539000 OMEGA INVEST, naložbe, svetovanje, trgovina, d.o.o.
5311632000 OKOLJE CONSULTING inženiring na področju okolja, d.o.o.
3568300000 Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o.
5312698000 OMEGA - DENT, podjetje za zunanjo trgovino in promet z medicinsko opremo d.o.o.
5318386000 OPTIO, trgovina in storitve, d.o.o.
5311675000 OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o.
1365061000 ORG. TEND družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, svetovanje in storitve d.o.o.
5315166000 ORBICO trgovina, uvoz, zastopanje d.o.o.
5331757000 OLIMPIC šport in rekreacija, svetovanje ter trgovina d.o.o.
5320844000 ODIS Izdelava električnih in elektronskih naprav d.o.o. Ljubljana
5317568000 Očesni center Irman, medicina in razvoj, d.o.o.
5357756000 ONIKS, proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj
5325269000 OAZA Opremljanje stanovanj in poslovnih objektov, d.o.o., Vrhovci c. XIX/9, Ljubljana
5316766000 OPN, oddaja, prodaja, najem, d.o.o.
5326389000 OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o.
5320666000 OBLAK GROUP, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1358154000 OBČINA SODRAŽICA
5883806000 OBČINA LOŠKI POTOK
5883865000 OBČINA RIBNICA
5959381000 OTR-2 trgovina d.o.o.
5880068000 OBČINA IDRIJA
5880076000 OBČINA CERKNO
5329787000 ORBIS Turizem in trgovina d.o.o. Domžale
1358561000 OBČINA TRZIN
5880483000 OBČINA MENGEŠ
5880491000 OBČINA LUKOVICA
5880505000 OBČINA MORAVČE
5880513000 OBČINA DOMŽALE
5325722000 ORLANDO zasebno podjetje za trgovino na debelo in drobno d.o.o. Ljubljana
5335639000 ORBIS družba za proizvodnjo in trgovino z mešanim blagom, Ljubljana, d.o.o.
5367085000 ON LINE gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o.
5344565000 OMCO METALS SLOVENIA Livarstvo, modelarstvo, obdelava in trgovina d.o.o.
5321719000 ORINOCO živilsko proizvodno podjetje d.o.o.
5338620000 OMICOM informacijski inženiring d.o.o.
5879914000 OBČINA AJDOVŠČINA
5879922000 OBČINA VIPAVA
6298206000 Odvetniška družba Sibinčič Križanec o.p. d.o.o.
5385130000 OKOLJE, projektiranje in turizem, d.o.o.
5333865000 ORBIT Inženiring d.o.o.
5808642000 OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o.
5920728000 OIL METAL COMPANY TRGOVINA IN TRANSPORT D.O.O.
5879957000 OGREX, d.o.o., proizvodnja, trgovina, storitve, Mavčiče
5111501000 OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o.
2242745000 OBČINA POLJČANE
5884004000 OBČINA KOZJE
1357450000 OBČINA BISTRICA OB SOTLI
5883938000 OBČINA ROGATEC
5521521000 OPIS organizacija, projektiranje instalacij, storitve, d.o.o.
5345081000 ORF ART, oblikovanje, računalništvo, fotografija, d.o.o., Celje
5345146000 OKO IN družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5339880000 ODIN organiziranje dejavnosti intelektualne narave d.o.o.
5880734000 OBČINA GROSUPLJE
5886244000 OBČINA IVANČNA GORICA
5886252000 OBČINA DOBREPOLJE
5351154000 OFAK-KOSTEL, Trgovina in storitve d.o.o.
5345979000 OPTIM SF Proizvodnja,storitve,trgovina in gostinstvo d.o.o.
5883890000 OBČINA ZAGORJE OB SAVI
5005477000 ONAON, Notranja trgovina d.o.o.
5349184000 OMA, Podjetje za turizem, trgovino, propagando in inženiring d.o.o. Radovljica
3677532000 ODORFER hišna tehnika, trgovina, d.o.o.
5344328000 OMEGA gospodarske storitve d.o.o.
5354552000 ODER, podjetje za izvajanje gradbenih del visoke in nizke gradnje, d.o.o.
5343569000 OTISK oblikovanje in tiskanje Trebnje d.o.o.
5357217000 OREL, proizvodnja, trženje, storitve, d.o.o. Vrhnika
5067375000 OBRTNO GRADBENO PODJETJE Kanal ob Soči d.o.o. - v stečaju
1357506000 OBČINA OPLOTNICA
5883342000 OBČINA ZREČE
2242753000 OBČINA MAKOLE
5884250000 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
5883709000 OBČINA KIDRIČEVO
5347734000 OSKAR RENT d.o.o., podjetje za promet, trgovino in storitve
5499305000 OMEGAT, družba za svetovanje, posredovanje in trgovino, d.o.o.
5352754000 OMORIKA proizvodnja vrtne opreme d.o.o. - v stečaju
1875248000 ODVETNIŠKA PISARNA NANUT, NANUT MATJAŽ - ODVETNIK
1779737000 OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
5874246000 OBČINA LITIJA
5364396000 OPTIMA proizvodno in trgovsko podjetje, Šentrupert, d.o.o., Šentrupert, Bistrica 25
5383170000 ONITEX, družba za storitve in trgovino d.o.o.,
5431107000 ORGA družba za računalniški inženiring in storitve d.o.o.
5882940000 OBČINA TRBOVLJE
5611038000 ORODJARSTVO PRISTOVNIK BLANKA PRISTOVNIK S.P.
5397561000 OLIMP d.o.o. podjetje za trgovino na veliko in drobno
5370973000 ORS trgovina, posredništvo in storitve d.o.o. Koper
5372372000 OPARA Prodaja na debelo in drobno, Trebnje d.o.o.
5874092000 OBČINA LJUTOMER
1332171000 OBČINA VERŽEJ
1332147000 OBČINA KRIŽEVCI
1332163000 OBČINA RAZKRIŽJE
2241170000 OBČINA MOKRONOG - TREBELNO
2241153000 OBČINA ŠENTRUPERT
2399164000 OBČINA MIRNA
5379407000 OLINDA, storitve v turizmu, d.o.o.
5390338000 ORBITER ELECTRONICS, storitve in trgovina, d.o.o.
5396131000 OKARINA, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5390397000 OJ-SINTIA proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
1286013000 OCEPEK MIRAN - ODVETNIK
5386098000 O.M.A.A. medijsko svetovanje d.o.o.
1358383000 OBČINA ŽUŽEMBERK
1357816000 OBČINA MIRNA PEČ
1365720000 OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
1332112000 OBČINA JEZERSKO
5874564000 OBČINA MEDVODE
5874599000 OBČINA PREDDVOR
5874696000 OBČINA ŠENČUR
5874670000 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
5874688000 OBČINA NAKLO
5853974000 OPTIMED optični in farmacevtski izdelki d.o.o.
1531891000 ODVETNIŠKA DRUŽBA, MIRČIČ & PAULIČ, d.n.o., o.p., Ljubljana
5383790000 OBVEZNA SMER, avtošola d.o.o.
5900123000 OPAL trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5939879000 OJ, usluge in storitve, d.o.o.
1318713000 OBER TRADE, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5386314000 OKNA PETROVČIČ, proizvodnja in inženiring d.o.o.
5386985000 OCEAN KOPER, vodenje in asistiranje ladij ter plovil d.o.o.
5413931000 OVSENJAK podjetje za proizvodnjo jajc, močnih krmil ter trgovino s kmetijskimi pridelki Mlajtinci d.o.o.
5398851000 OTP, trgovina s tobakom, d.o.o.
5395917000 OMICRON tiskarna ter proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona, d.o.o.
5389844000 OBLAK proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5400503000 OCTOPUS-LJUBLJANA podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem ter posredovanje in zastopanje, svetovanje, inženiring komercialo in marketing Lj.,Dolenjska c.11, d.o.o.
5393698000 ODGOVOR računovodsko in davčno svetovanje, d.o.o.
5401747000 ONDA Zastopstvo d.o.o. Nova Gorica
5416272000 ORIENT, marketing, zastopstva, trgovina, Črešnjevci d.o.o.
5427207000 ORIENT SHOP trgovina, import-export d.o.o.
5406951000 OZIRIS računovodske storitve d.o.o.
5429552000 ORFIS podjetje za ekonomske, organizacijske in trgovske storitve d.o.o.
5414369000 OMNIA - trgovsko - proizvodno in storitveno podjetje Beltinci d.o.o. - V STEČAJU
5415683000 ONIKS mednarodna trgovina d.o.o.
1332155000 OBČINA KOMENDA
5874483000 OBČINA KAMNIK
5417520000 OKNA KLI AMBIENT trgovina, uvoz-izvoz d.o.o.
5041015000 OBZORJE RM, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5416353000 OSKRBA storitveno, posredovalno in trgovsko podjetje d.o.o.
5421993000 ORPO, organizacija poslovanja, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5430879000 OBOD-BETIS trgovina, servis d.o.o.
2317206000 OBSTAJAMO, podjetje za svetovanje in investicije, d.o.o. - v likvidaciji
5422302000 ODISEJ proizvodnja in trgovina Brežice d.o.o.
5425905000 OPLAST, proizvodnja plastičnih in kovinskih izdelkov, trgovina in storitve, d.o.o.
5427690000 OMF ELEKTRONIKA d.o.o., Proizvodnja, storitve in trgovina
5441684000 OP trgovina in komercialne storitve, d.o.o.
5436826000 ODESSA grafično podjetje za marketing, storitve in proizvodnjo d.o.o.
5437032000 OFERTA 1000 družba za trgovino in storitve, d.o.o.
5445302000 ORNIS nepremičnine, zastopanje in svetovanje d.o.o. - v stečaju
5846439000 OTIS Tiskarna zastav d.o.o.
5445027000 ORKA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o. - v stečaju
1528491000 ORANGE, storitve, d.o.o.
5454484000 OMAHEN-TRANSPORT podjetje za prevoz, trgovino in predelavo, d.o.o.
5455065000 OBNOVA KOČEVJE d.o.o., podjetje za gradbeništvo, trgovino in prevoze, Trg Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje
5459265000 ORION INTERTRADE mednarodni inženiring in trgovina d.o.o. Ljubljana
5085047000 OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM
5083974000 OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO
5083966000 OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO
5083940000 OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA
5083281000 OSNOVNA ŠOLA RAKA
5083290000 OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO
5174031000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRŠKO
5083958000 OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI
5494281000 ORO ORODJARNA, podjetje za proizvodnjo, d.o.o.
5466032000 OPAL, računalništvo in elektrotehnika, d.o.o.
5483930000 OLIMP, trženje, proizvodnja, trgovina d.o.o., Kranj
5464030000 OSOLIN - DEKOR družba za proizvodnjo notranje opreme in storitve, d.o.o.
3936481000 O.K.M. HOLDING Finančne naložbe d.o.o.
5468744000 OBY, podjetje za trgovino, turizem in zastopanje, d.o.o
5471567000 OPTIMATRADE, trgovina in storitve, d.o.o.
5480329000 ODREZAVANJE Podjetje za predelavo kovin d.o.o. Idrija
5480779000 OPTIMA svetovalni in izvedbeni inženiring d.o.o.
5477174000 OGM-BI podjetje za tuja zastopstva, zunanjo in notranjo trgovino, proizvodnjo ter opravljanje poslovnih in drugih storitev d.o.o.
5490529000 OPTIMUS Trgovina, uvoz, izvoz, servisne storitve, rent a car d.o.o. Nova Gorica
1589334000 O-PROJEKT, Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o., Kočevje
5874491000 OBČINA RADEČE
5477557000 ORTUS, informatika in inovacije d.o.o.
1357344000 OBČINA HODOŠ
1365673000 OBČINA GRAD
5883016000 OBČINA BELTINCI
1365789000 OBČINA CANKOVA
5883067000 OBČINA TIŠINA
5883113000 OBČINA ŠALOVCI
5883121000 OBČINA KUZMA
5883164000 OBČINA MORAVSKE TOPLICE
5883237000 OBČINA PUCONCI
5883245000 OBČINA ROGAŠOVCI
5883075000 OBČINA GORNJI PETROVCI
5479975000 OMORIKA podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5880181000 OBČINA HRASTNIK
5488109000 ORBICO ELEKTRO proizvodnja, trženje, storitve, d.o.o., Ljubljana
5512719000 OBUTEV trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. Krško
5502659000 OMNIDATA računalniški inženiring d.o.o.
5503795000 OMEGA AIR Inženiring, d.o.o., Ljubljana
5516056000 OPTI-COM, optika in inženiring, d.o.o., Mengeš
5258987000 OBRTNA ZADRUGA UNITEHNA Z.O.O. - v stečaju
5507464000 OMNIAEXPORT trgovina d.o.o. Sežana
5509238000 OLJKA, gostinstvo, turizem, kmetijstvo in trgovina d.o.o.
5519225000 OC IMP Klima, klima sistemi, d.o.o.
5518482000 OBOK ITI, Podjetje za inženiring, trgovino in izvedbo, d.o.o., Lucija
5529387000 OBLAK aktivna oblačila, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5528089000 ODZIV trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5529824000 OPTIKA ALEŠ, trgovina z optičnimi pripomočki, d.o.o.
5532850000 OBERČ, Predelava umetnih mas in trgovina d.o.o.
3455254000 Odvetniška družba NEFFAT o.p., d.o.o.
5523800000 ORBICO BEAUTY trgovina in storitve d.o.o.
5536952000 OPIFEX podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5526183000 OKRAM podjetje za trgovino, zastopanje in proizvodnjo d.o.o. Ljubljana
1956841000 ORTOPEDIJA KOŠAK d.o.o.
5541859000 OROPLAST podjetje za proizvodnjo in predelavo plastičnih mas d.o.o. Moste
5540739000 OMV SLOVENIJA, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.
5547245000 OPUS 91 urejanje in varstvo okolja d.o.o.
5558778000 O-FER proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5548861000 OKRAS trgovina in proizvodnja d.o.o.
5557496000 ORBIM družba za projektiranje, svetovanje in servis elektroinstalacijskih, telekomunikacijskih, signalno-varnostnih in video naprav d.o.o.
5559553000 ON-LINE, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5544386000 OBSESSION d.o.o., storitveno podjetje, Ljubljana
5563593000 OCEAN TRADE storitve d.o.o.
5564484000 OSVALD Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5563844000 OZARE trgovina na debelo in storitve d.o.o.
5554284000 ONIS Proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5566258000 OGRINEC promet, trgovina in storitve, d.o.o., Kamnik
5564468000 OAZA POD JAVORJEM, lesarstvo in druge storitve, d.o.o.
5854059000 OGV Oprema gospodarskih vozil d.o.o., v likvidaciji
5571197000 OREH trgovina, vzdrževanje in proizvodnja, d.o.o. Ljubljana
5639948000 OPHTACOM medicinski inženiring d.o.o. Ljubljana
5580501000 ORLI, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o., Golnik
5578884000 ORIGINAL M&J Storitve, marketing, izvoz, uvoz, d.o.o. Kočevje, Ob Mahovniški cesti 18
5572428000 ORIXA Trgovsko in storitveno podjetje , d.o.o.
5756219000 OREL CELJE, turizem in oblikovanje, d.o.o.
5572851000 ORVAS trženje v notranjem in zunanjetrgovinskem prometu, d.o.o. Ljubljana
5588812000 OŠLAJ DESIGN, oblikovanje in druge storitve, d.o.o.
5572720000 ORACLE software d.o.o. Ljubljana
5585783000 OPORTUN LINE d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve Kamnik
5577772000 ODPAD, zbiranje in predelava sekundarnih surovin ter trgovina d.o.o. Pivka
3352790000 OCbay, trgovina, marketing, poslovno zastopanje in storitve d.o.o.
5909317000 OPTIMEDIA obdelava podatkov, d.o.o., Ljubljana
5351642000 ORING podjetje za računalništvo in trgovino d.o.o.
5586429000 OSENK PLAST podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Domžale
5580790000 ORTOSANA, prodaja in servis rehabilitacijskih pripomočkov d.o.o.
5746531000 OPA & AVTOTURING, storitveno podjetje, d.o.o.
5589665000 ORTOS ortopedstko-tehnični servis, proizvodnja, trgovina, servis d.o.o., Ljubljana
1869051000 OPUS INVEST - posredovanje, svetovanje in investiranje, d.o.o. - v stečaju
5583349000 ORTIS, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5600316000 ORKOMERC računovodske storitve d.o.o.
1284959000 ODVETNIK VELJKO JAN
5588936000 ODERPROMET podjetje za posredništvo, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5754674000 OMNI TRADE, inženiring, elektroinštalacije, elektromehanika, trgovina, gradbeništvo, d.o.o.
5610117000 OSTANEK trgovina in storitve d.o.o.
5637147000 OTOVOD servisiranje, trgovina, vodovodi, instalacije, d.o.o. Ljubljana
5634725000 ORTRADE podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5631203000 OMNI proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5622581000 OMIKRON - Podjetje za turizem, gostinstvo, trženje in proizvodnja d.o.o.
5009227000 OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI COMUNITA' AUTOGESTITA COSTIERA DELLA NAZIONALITA' ITALIANA
5605962000 Oblak igre, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
7058055000 Olund, Zavod za razvoj medijskih in marketinških rešitev
5659264000 ODONTOS, specialistična zobna ambulanta, d.o.o.
5641519000 OSEM podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Murska Sobota
6605516000 ORODJARSTVO JELOVČAN d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, posredništvo
5630355000 ORBICON - poslovno svetovanje d.o.o. - v stečaju
5646081000 OR - STAMP, orodjarstvo, trgovina in proizvodne storitve, d.o.o.
5650402000 ONTARIO izobraževalno in storitveno podjetje d.o.o.
5662800000 OR CONSULT operacijske raziskave, d.o.o., Ljubljana
5664187000 O.D.M. INŽENIRING podjetje za proizvodnjo opreme delovnih mest, d.o.o.
5670365000 ONOGOŠT podjetje za trgovino in športno rekreacijsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana
5664012000 ODAKO trgovsko podjetje na drobno in debelo, d.o.o.
5669197000 OZZING d.o.o., podjetje za inženiring in geodezijo
5675685000 OBLIKOVINA-BIRO LINE podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Domžale
5664799000 ONIKOS Družba za upravljanje in vzdrževanje objektov, marketing in storitve, d.o.o.
5779014000 ORION proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5670047000 OKREPČEVALNICA JUR ZORMAN gostinstvo in storitve d.o.o.
5678943000 Ocean, podjetje za strokovne, tehnične storitve, trgovino in druge storitve, d.o.o.
5682657000 OMIKRON Podjetje za svetovanje, storitve in trgovino, d.o.o.
5689716000 OSMARK trgovsko podjetje d.o.o.
5694108000 OSMICA Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5681472000 ORCA METAL, Proizvodnja, trgovina, posredništvo in inženiring, d.o.o.
5691419000 OBKOV proizvodnja plinskih vzmeti in škropilne tehnike d.o.o.
5699797000 Okulistika Clarus, družba za zdravstvene storitve, d.o.o., Ljubljana
5697581000 ORTOPEDICA, posredništvo in trgovina, d.o.o.
5704928000 ORVI informacijske storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o.
5698537000 ORGANIKA, trgovina, svetovanje in založništvo, d.o.o.
5695627000 Osminka&Co., družba za založništvo, svetovanje, trgovino in grafični inženiring, d.o.o.
5698677000 ONA trgovina in storitve, d.o.o.
5704774000 ORIGIN podjetje za zračne prevoze in druge storitve d.o.o.
5706742000 OCV d.o.o., hladilni sistemi in toplotne črpalke
5710910000 OSTRŽEK Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5714397000 ORANŽERIJA poslovne in gostinske storitve, d.o.o. - v stečaju
5717167000 OMEGATECH inženiring, consulting, zunanja trgovina in zastopanje d.o.o.
5726565000 OCEAN proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Kamnik
5695040000 OKA Otroška knjiga d.o.o. Ljubljana
5815037000 OŽBOLT svetovanje, projektiranje, izdelava in trgovina, d.o.o.
5723370000 ORIS Orodjarstvo in storitve d.o.o.
5949092000 OROFIT družba za trgovino in storitve d.o.o.
5729548000 OMNICO podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5735017000 OPIM podjetje za tehnične storitve, d.o.o. Hrastnik, Čeče 51 a
5726948000 OZON vzdrževanje cest d.o.o.
5728908000 OVUM tržne komunikacije d.o.o., Ljubljana
5739403000 ORADA, trgovina in storitve, d.o.o.
5729726000 OKMAL trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o. Ljubljana
5761271000 ORODJA ERHART podjetje za proizvodnjo, trgovino, tehnične, razvojne, komercialne in finančne storitve d.o.o.
5759161000 OBRT trgovina in kooperacija, d.o.o., Beričevo 58, Dol pri Ljubljani
5749522000 ODORFER Trgovina z železnino d.o.o. Ljubljana
5742889000 OPTIKA VODMAT VEDAL trgovina in zastopstva d.o.o. Ljubljana
5758963000 OXIS d.o.o., Načrtovanje, trgovina in vzdrževanje, Bratovševa ploščad 28, Ljubljana
5775876000 OPTIKA LARA OPTO NAVTIC d.o.o.
5752094000 OBUTEV Trgovina na debelo in drobno d.o.o. Nova Gorica
5767270000 OD A - Ž trgovsko posredovanje d.o.o.
7005199000 OMNES PLUS, družba za storitve in trgovino, d.o.o.
5807590000 OST, podjetje za storitve, trgovino in organizacijo, d.o.o., Žalec
5824443000 OMBRA Podjetje za zunanjo trgovino in zastopanje, d.o.o. Ljubljana, Ipavčeva 4
5772923000 ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN, POGAČNIK, NOVAK, KOŠČAK IN PARTNERJI, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o.
5780187000 OPTIKA OMAN, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5810183000 OSTROVRHAR, teracerstvo in kamnoseštvo, d.o.o.
3529134000 ODDUS, finančna družba d.o.o.
5798981000 OVERALL Trgovsko podjetje, d.o.o.
5787947000 ORALNO ZDRAVJE zobozdravstvene storitve, d.o.o., Ljubljana
5792550000 OTO LOG gostinstvo in trgovina d.o.o. - v stečaju
5850118000 OCVIRK J.M. podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5883768000 OBČINA VITANJE
5833124000 ORGANIZACIJA podjetje za kulturni marketing, d.o.o., Ljubljana
5818443000 ORODEŽ Podjetje za servis in prodajo vozil d.o.o.
5790735000 ORION proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Bizeljsko
5796415000 OPIFEX TRADE trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5840589000 OBEJA zavarovalniško zastopanje d.o.o.
5850185000 ORODJARSTVO CAJG d.o.o., Vransko
5807697000 OPTEL, optična omrežja, telekomunikacije, načrtovanje in projektiranje, inženiring in svetovanje, razvoj in proizvodnja, d.o.o.
5642663000 OTOLINEA slušni pripomočki in avdioprotetične storitve, d.o.o.
5850355000 OPKO, trgovina in storitve, d.o.o.
5816661000 O & T, proizvodnja, trgovina in zastopstva d.o.o. Zalog
5821860000 OPL industrijska avtomatizacija d.o.o.
5818036000 Odvetniška družba Dernovšek o.p. - d.o.o.
5823170000 ODESON - Podjetje za trgovino in turizem, d.o.o. Portorož
5827116000 OBAHA, svetovalne, finančne, računovodske in druge storitve, d.o.o.
5874661000 OBČINA LOGATEC
5825091000 OČESNA OPTIKA BERCE, d.o.o., Jesenice
5833345000 Odvetniška pisarna Alič, Kovač in Zaletel d.o.o.
5834147000 OBNOVA trgovina, d.o.o., Ljubljana
5835054000 ORAL, družba za geodetski inženiring, d.o.o. Vrhnika
5851351000 OPUS, gradbeno podjetje, d.o.o.
5841917000 Opa rešitve, posredovanje in oblikovanje, d.o.o.
5856523000 OPTEX proizvodnja in trgovina d.o.o.
5874769000 OBČINA IG
5874785000 OBČINA VELIKE LAŠČE
1332180000 OBČINA HORJUL
5874173000 OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
5874602000 OBČINA ŠKOFLJICA
5874998000 OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
5874971000 OBČINA BREZOVICA
5860091000 OTA-S, podjetje za računovodstvo in poslovno svetovanje, d.o.o.
7110120000 Odvetniška družba Zakrajšek, o.p., d.o.o.
6743471000 OPTIMA INT, poslovne in pravne storitve, Mojca Cvetko s.p.
5907713000 OPTIKA KAMELEON inženiring, trgovina in storitve d.o.o.
1353268000 OMEN poslovno svetovanje in storitve d.o.o. Ljubljana
2209721000 OBČINA GORJE
5883415000 OBČINA BOHINJ
5883539000 OBČINA BLED
5874327000 OBČINA KRANJSKA GORA
5173710000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RADOVLJICA
5173990000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA TRŽIČ
5174074000 OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA ŠKOFJA LOKA
5183499000 OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ
5894808000 OBLČ, skladiščenje in trgovina, d.o.o.
5903955000 O C G Obdelovalni center d.o.o. GODOVIČ
1380524000 OBEN-AUF družba za trgovino z gradbenim in krovskim materialom, d.o.o., Ljubljana
5900085000 OBSA kovinska predelava d.o.o.
5904510000 ORYX LINE, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5897335000 ORTANA, trgovina z ortopedskimi in medicinskimi pripomočki d.o.o.
5913438000 OTIS LIFT d.o.o., projektiranje, prodaja, montaža in vzdrževanje dvigal
5918294000 O.B.S. trgovina d.o.o.
5919100000 OBLIKOVALSKI CENTER storitve, inženiring, d.o.o.
5924871000 OPTIKA ŠKRLJ Optika, urarstvo, zlatarstvo d.o.o.
5908604000 OKO ZUNANJETRGOVINSKE STORITVE d.o.o.
5928214000 OMNIA, poslovne in druge storitve d.o.o.
2349183000 ONIKS INVEST d.d., družba za investicijski inženiring
5928176000 Odvetniška pisarna Šuštar, d.o.o.
1358570000 OBČINA DOBRNA
5880386000 OBČINA VOJNIK
5880378000 OBČINA ŠTORE
5673453000 OGI d.o.o. v zasebni lasti za organizacijo in posredovanje turističnih uslug, ekonomske propagande..., Ljubljana
5931444000 ORAŽEM storitve in inženiring d.o.o.
5919282000 OLICOM Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Koper
5939437000 OBLAČILA ČIB - 2000 Proizvodnja tekstilnih izdelkov d.o.o. Bovec - v stečaju
5938929000 OVI trgovina, inženiring in svetovanje d.o.o.
5910277000 ONA D proizvodnja tekstilnih izdelkov d.o.o.
5938899000 OK TRADE trgovina, transport, turizem in storitve Brežice d.o.o. - v stečaju
5941067000 ODVETNIŠKA DRUŽBA ĐURAGIĆ - SOTLAR o.p., d.o.o.
5945178000 OUR SPACE d.o.o., družba za informacijske tehnologije
5938325000 OKULODENT zobozdravstvo, okulistika in prodaja optičnih pripomočkov d.o.o.
5958075000 OPREMA DOBIDA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5957079000 ORIZ d.o.o. notranja in zunanja trgovina - v stečaju
5950490000 OBJEKTI Upravljanje in gospodarjenje z objekti, d.o.o.
5174015000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA CELJE
5173744000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENSKE KONJICE
5173639000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MOZIRJE
5174163000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA ŠMARJE PRI JELŠAH
1357409000 OBČINA DOBJE
5174066000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA ŠENTJUR
1365851000 OBČINA SOLČAVA
2215632000 OBČINA APAČE
5880297000 OBČINA RADENCI
5880319000 OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
5880289000 OBČINA GORNJA RADGONA
5183081000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GORNJA RADGONA
5186471000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LENDAVATERÜLETI KISIPARI-VÁLLALKOZÓI KAMARA LENDVA
5173647000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MURSKA SOBOTA
5173922000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUTOMER
5944317000 OSVALD & OSVALD proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5255830000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA HRASTNIK
5255848000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA ZAGORJE OB SAVI
5166322000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LITIJA
5255821000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA TRBOVLJE
5897521000 ORTAR, proizvodnja in svetovanje, d.o.o.
5883776000 OBČINA GORNJI GRAD
1191519000 OKS, trgovina in posredništvo d.o.o.
5884209000 OBČINA ŠENTILJ
1197142000 OBALA PROMET družba za trgovino, gostinstvo, turizem, prevozništvo in storitve d.o.o.
1122185000 OPINIUM, trgovina, d.o.o.
1195859000 OMNIA ARHING, arhitekturno in gradbeno projektiranje, d.o.o.
1197959000 OVERNET komunikacijske storitve d.o.o.
1199650000 O-KEY, trgovina in posredovanje, d.o.o., Škofja Loka
1198475000 ORTHOPS ortopedija, strokovna mnenja, sodno izvedenstvo, prevajanje in raziskave d.o.o.
1214276000 O.T.B. trgovina, zastopanje, gostinstvo, d.o.o.
1233025000 ORIFLAME kozmetika, d.o.o.
1227998000 O.T.I. ROSSI transport in storitve d.o.o.
5174210000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVO MESTO
5943884000 ORIANA, podjetje za trgovino uvoz - izvoz, d.o.o., Rogatec
1242954000 OKRA d.o.o., barve, laki in čistila, Ljubljana
5174171000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA VELENJE
1227424000 ORSEY, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Škofja Loka
1227432000 OPREMA RAVNE pnevmatika, hidravlika, orodja in tehnološke linije d.o.o.
1228196000 ORKAPLAST izdelava orodij in predelava termoplastov, d.o.o., Kamnik
1244264000 ODVETNIŠKA DRUŽBA STANKIĆ-RUPNIK o.p., d.o.o.
1214543000 OBČUTI SEBE, svetovanje, izobraževanje, trgovina, storitve, d.o.o.
1244868000 Odvetniška družba Sočan in Bogataj o.p. d.o.o.
1244159000 OLDIES storitve d.o.o.
1273965000 OPREMA CENTER, trgovina in storitve, d.o.o.
1244663000 ONYX GROUP trženje in storitve d.o.o.
1278134000 Odvetniška pisarna Toš in partnerji, d.o.o.
1300695000 OPTILOG storitve d.o.o.
1215175000 OMERBAŠIČ, knjigovezniške storitve d.o.o.
1279181000 OKAR družba za svetovanje in inženiring d.o.o.
1358227000 OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
2203553000 OBČINA RENČE - VOGRSKO
1254189000 Odvetniška družba CMOK in partnerji, o.p. - d.o.o.
5166306000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA PIRAN; Camera regionale di artigianato e imprenditoria di Pirano
1316699000 OČALAR, družba za opravljanje storitev in trgovino, d.o.o.
1328093000 OMERSA družba za kozmetiko, trgovino in storitve, d.o.o.
1328174000 OPTIKA PIRC d.o.o.
1328638000 OPTOKON d.o.o., Ljubljana
1328239000 Odvetniška družba Jekovec Vidovič o.p., d.o.o.
1353667000 ORTIKA trgovsko podjetje, d.o.o.
1362917000 Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.
1365029000 ORAGO trgovsko - proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju
1363166000 OBJEKTA 2000 veletrgovina, distribucija in storitve d.o.o.
2242761000 OBČINA SVETI TOMAŽ
2242788000 OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
5883687000 OBČINA ORMOŽ
1363085000 O.K. CONSULTING družba za izobraževanje in transformacijski management, d.o.o.
1353896000 ORTODONTIJA, ZOBOZDRAVSTVO VRBIČ d.o.o.
1366041000 ORTHABER & CO. trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
1380940000 OREHKO, programska oprema in inštalacije, d.o.o.
1365762000 ODVETNIŠKA PISARNA KOS, ŠTUMPFL IN PARTNERJI, d.o.o.
1380648000 O.K.VIR d.o.o., oprema umetniških del in trgovina
1519328000 OLYMPIA INTERNATIONAL, trgovska družba, d.o.o.
1363832000 ORDINATHOR, računalništvo in oblikovanje, d.o.o.
1411659000 OSCAR LINE, poslovne storitve in trgovina, d.o.o.
1404440000 OPREŠNIK suhomontažna gradnja d.o.o.
1430165000 ORKA ART družba za oblikovanje in grafične storitve d.o.o.
1358111000 O.K. VET družba za veterinarske ter druge storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1420887000 OVITEK trgovsko podjetje d.o.o.
1429965000 OPTIKA TERBEŽNIK d.o.o.
2242877000 OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
2242796000 OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
1332074000 OBČINA SVETA ANA
5874254000 OBČINA LENART
1453319000 ORODEL Proizvodnja orodja, inženiring in trženje d.o.o.
1459180000 OPALIKA Turizem, trgovina, gostinstvo in elektrostoritve d.o.o.
5173655000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVA GORICA
5881820000 OBČINA KANAL OB SOČI
1454064000 OGD INŽENIRING družba za zastopanje, inženiring in storitve d.o.o.
1462393000 OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.
5831016000 Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja
1462512000 OKOTECH družba za storitve d.o.o.
1462288000 OPTOMIK projektiranje, tehnično svetovanje in trgovina, d.o.o.
2367173000 OPTIMUM PRIMUS, razvojno raziskovalni inženiring, d.o.o.
5166268000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA IDRIJA
1511068000 OPTIKA VID očesna ambulanta, d.o.o.
1506773000 Odvetniška družba TRPIN & NEMEC o.p., d.o.o.
1488538000 OBRT-OPREMA inženiring d.o.o., Ljubljana
1489020000 OTORINA, ZDRAVSTVENA DEJAVNOST d.o.o.
1518780000 ORTO-MEDICAL, zobozdravstvo in izobraževanje d.o.o.
1469037000 OPTIMA OSN inženiring d.o.o. - v stečaju
1525603000 OGLAS družba za propagando, d.o.o.
1526065000 OLIVIER'S, MEDICO, turizem in trgovina d.o.o.
1538284000 OPTOVID zdravstvena dejavnost in optične storitve d.o.o. Ljubljana
1527380000 ONLINE LJUBLJANA družba za razvoj in svetovanje d.o.o.
5874220000 OBČINA OSILNICA
5173914000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KOČEVJE
1538055000 OPTEK, PLESNIČAR podjetje za posredniško in proizvodno dejavnost d.o.o.
1358456000 OBČINA BLOKE
5173663000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA CERKNICA
5173680000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA POSTOJNA
1526146000 Odvetniška družba GREGOROVIČ, DOBRAJC, MLINARIČ o.p. - d.o.o.
1540491000 OVTAR, Družba za gradbeništvo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. - v stečaju
1563106000 ORBITALA razvoj programske opreme trgovina in storitve d.o.o.
1581988000 OPERNA KLET, gostinske storitve, d.o.o.
1572377000 OMEGA KOVACH, družba za svetovanje, d.o.o.
1576518000 OKEJ, družba za prevozne in poslovne storitve, d.o.o.
1582275000 Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.
1562401000 OLETIĆ GPI Inženiring, mednarodno posredovanje v prometu blaga in storitev d.o.o.
1604970000 ORPAL, družba za predelavo plastičnih mas, trgovino in inženiring, d.o.o.
1593846000 OFFSET TISK LAMPELJ grafične storitve d.o.o. - v stečaju
1605755000 OPTIK LAH, optometrija in optika, d.o.o.
3684229000 OPUS PLUS, storitve in trgovina, d.o.o.
1623613000 ODVETNIŠKA DRUŽBA GRČAR, o.p., d.o.o.
1622234000 OUR SPACE APPLIANCES, družba za informacijski inženiring d.o.o.
1619551000 Odvetniška pisarna Mayr, d.o.o.
1604791000 OREL V.B., poslovno svetovanje ter posredništvo, d.o.o.
1647121000 OKULAR, trgovina in storitve, d.o.o.
1639242000 ORTOVITA - SANITETNA HIŠA, trgovina z zdravili in medicinskimi pripomočki, d.o.o.
5748585000 ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI TEPINA, proizvodnja, trgovina, storitve, svetovanje, d.o.o Jesenice
1640437000 ODVETNIŠKA DRUŽBA KOTLUŠEK & PAVČIČ o.p., d.o.o.
5511275000 ORIA, POSLOVNE REŠITVE, D.O.O.
1619683000 OKL, raziskave, razvoj, konstrukcije in izdelava iz stisnjenih prašnih materialov d.o.o.
1598139000 ORODJARSTVO REPŠE, družba za orodjarstvo in proizvodnjo izdelkov iz plastike d.o.o.
1663305000 OFIS ARHITEKTI, projektivni biro, d.o.o.
1661795000 OPM HOLDINGS, finančno in poslovno svetovanje, d.o.o.
1672983000 OBSERVER GENION CLIPPING, podjetje za analizo medijev, d.o.o.
1657836000 OMEGA KON, trgovina in storitve, d.o.o.
1685368000 ODPADTEN, storitveno podjetje d.o.o.
1615378000 OKARINA ETNO podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo d.o.o.
5173701000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RAVNE NA KOROŠKEM
5173736000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENJ GRADEC
5173906000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA DRAVOGRAD
5173957000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RADLJE OB DRAVI
1700782000 ORODJARSTVO KOSEC, d.o.o.
1708503000 OVEN ELEKTRO MARIBOR, proizvodnja elektrike in obnovljivi viri energije Elektro Maribor, d.o.o.
1708694000 OBLAČEK Trgovina in storitve d.o.o.
1715054000 OCEAN SOLUTIONS računalniške storitve d.o.o.
1710818000 Oryx razvojne storitve d.o.o.
3727955000 Odvetniška družba Borut Soklič o.p. d.o.o.
1433679000 OPTIMA GLAVICA, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
1719335000 OLI storitve, trgovina, d.o.o.
1715976000 OPTIMUM proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
1599852000 OPTIKA M, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
1721151000 ONE storitve d.o.o.
1719513000 OPTIKA ZAJEC trgovina z optičnimi pripomočki in kontaktnimi lečami d.o.o. Ljubljana
1719971000 OSMICA PLUS, finančno in investicijsko svetovanje, d.o.o. - v stečaju
1719726000 OMG, družba za medijske komunikacije d.o.o.
1723197000 OPALAB, svetovanje, razvoj, storitve, d.o.o.
1552627000 ORTO specialistična zobna ambulanta d.o.o.
1732412000 ODDIH ŽITKOVCI Upravljanje Posestva za prosti čas I. Prekmurske čete, d.o.o.
1760173000 OLIVAL skupni podjemi d.o.o.
1775065000 OKLI, trgovina in ekonomsko svetovanje, d.o.o. - v stečaju
1759868000 OUISER, Pametna moda d.o.o.
1781901000 OKEAN, gostinstvo in turizem d.o.o.
1797557000 OBOLOS, podjetje za inženiring, trgovino in svetovanje d.o.o.
1782266000 Odvetniška družba ZORMAN d.o.o. o.p.
1799819000 OA družba za okulistične in optične storitve d.o.o.
1768034000 OCULUS AVSEC IN PARTNERJI, medicinsko farmacevtska družba d.n.o.
1804839000 ODSTOP, družba za posredništvo in storitve d.o.o.
1806955000 O MEDIA, založništvo in storitve, d.o.o.
1813048000 OKVIRJI ZEVNIK družba za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju
1806343000 OLYMP TOURS storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
1816365000 ODKLOP Proizvodnja, trgovina in posredništvo d.o.o. - v stečaju
1805649000 OKROGELNIK, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1816110000 OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o.
1827383000 ORODJARNA & INŽENIRING ALBA orodjarstvo, inženiring in proizvodnja d.o.o.
1821555000 OBALA INVEST, investicijsko svetovanje d.o.o. - v stečaju
1826972000 OPTIKA ŠUC, trgovina, gostinstvo, nepremičninske dejavnosti in storitve d.o.o.
1839535000 OGREVANJE GABER montaža grelnih teles d.o.o.
1843834000 OBUTEV-STIL, trgovina d.o.o.
1837818000 ORMA proizvodnja d.o.o.
1839993000 OROCAD proizvodnja, inženiring in storitve d.o.o.
1828681000 OMID, Družba za trgovino in posredovanje d.o.o., Kočevje
1849786000 OPTIMA TEKS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1849654000 OGLEJ, storitve in trgovina, d.o.o.
1857088000 OCEAN ORCHIDS trgovina in storitve d.o.o.
1844024000 OGRAJE ROGINA, proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
1864734000 OMIT upravljanje in trženje nepremičnin, d.o.o.
1851870000 OSSA DESIGN zaključna gradbena dela d.o.o.
1860488000 OPTIMA FIN, računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.
1861751000 OPTIKUS, optika, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o.
1861719000 OSTREŠJE, podjetje za stavbno kleparstvo, krovstvo, tesarstvo in izolaterstvo, d.o.o.
1860259000 OMNIS d.o.o., trgovina in storitve
1853490000 ODVETNIŠKA DRUŽBA GROBELNIK, o.p., d.o.o.
1868837000 OPTRA proizvodnja in storitve d.o.o.
1864548000 Orodjarstvo Kovačič proizvodnja orodij, naprav in storitve d.o.o. Šentjernej
1857525000 OPTIKA MALI očesna ambulanta d.o.o.
1870165000 OPTIMUS LINGUA, storitve, d.o.o.
1873415000 ODNOS d.o.o., računovodske, davčne, finančne in poslovne storitve
1873512000 OPTIKA ARENA, družba za trgovino in storitve d.o.o.
1872249000 OBZORJE, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.
1868187000 OJO, avtomehanika, avtokleparstvo in druge storitve, d.o.o.
1875736000 ONE WAY trgovina in storitve d.o.o., Škofja Loka
1864823000 OXALIS, gostinstvo in turizem, d.o.o.
1890468000 ODVETNIŠKA DRUŽBA NOVAK, d.o.o., o.p.
1884409000 OSKO, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1894790000 OPTIKA BABNIK, proizvodnja optične opreme, trgovina z optično in fotografsko opremo in materialom, d.o.o.
1897730000 OZ, prevozniška družba, d.o.o.
1871013000 ORKOPLAST, kovinoplastika,d.o.o.
1890166000 OptimaMed Dializni center Vojnik d.o.o.
1895052000 ONCE, trgovina in storitve, d.o.o.
1897691000 OMEGA SPORT trgovina in servis koles ter ostale športne opreme d.o.o.
1895010000 OPALDAR podjetje za organizacijo kulturnih prireditev in oglaševanje d.o.o., Ljubljana
1909932000 OROS, trgovina in storitve, d.o.o.
1899945000 ONO, trgovina in storitve, d.o.o.- v stečaju
1914235000 ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
1914537000 OPTIKA PARADIŽ očesna optika in ordinacija d.o.o.
1917200000 OVERLAND d.o.o. trgovina in storitve
1920022000 OBLIKOVANJE KOVIN KNEZ predelava tanke pločevine in splošna ključavničarska dela d.o.o.
1900269000 OSIR - ERPIS, družba za informacijske tehnologije, d.o.o.
1930605000 OST COMMERCE, Podjetje za proizvodnjo, trženje in storitve d.o.o.
1932675000 OFTAMED specialistična ambulantna dejavnost d.o.o.
1924494000 OPI PLUS, družba za naložbe, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
1934503000 ORNO trgovina, posredništvo in gostinstvo d.o.o.
1934384000 OBALA Napredne informacijske in medijske rešitve, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1934813000 OMMI, trgovina in storitve, d.o.o.
1923145000 OKSA, poslovne in druge storitve, d.o.o.
1941577000 ONE PINT, družba za trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o.
1934155000 OBRTNO PODJETNIŠKI SERVIS KOPER, družba za storitve, trgovino in posredništvo ter razvoj napredne tehnologije d.o.o.
1953494000 OMI - TRANS špedicija in prevozi d.o.o.
1920057000 ORTOTEH, družba za izdelavo ortopedskih pripomočkov, unikatnih umetniških izdelkov in poslovno svetovanje, d.o.o.
1953630000 ODVETNIŠKA DRUŽBA KRAPENC in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o.
1940562000 ORANGEL filmska, televizijska gledališka produkcija d.o.o.
1963449000 OKVIRI V oprema likovnih del d.o.o.
1956540000 OTTC, trgovina, gradbeništvo in investicije d.o.o.
1964909000 Odvetniška družba FERFOLJA, LJUBIČ, BAUK o.p., d.o.o.
1982842000 ORTHOSAN ortodontska dejavnost d.o.o.
1972596000 ORIA POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o.
1994247000 OPTIKA OBLAK, družba za proizvodnjo in trgovino z optičnimi pripomočki d.o.o.
1991337000 OMEGAS, Poslovno svetovanje, gradnje in nepremičnine d.o.o.
3962792000 OPTIM PROMONT proizvodnja in montaža kovinskih izdelkov d.o.o
2010810000 odelo Slovenija, podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje avtomobilskih delov, d.o.o.
1992082000 OPTIMALUS, proizvodnja, posredništvo in trgovina, d.o.o.
1999575000 OPTIKA KIRALY d.o.o.
2010615000 O-TURS, poslovna potovanja, trgovina in storitve, d.o.o.
1999648000 OČESNI KIRURŠKI CENTER DR. PFEIFER, zdravstvene storitve, d.o.o.
1990926000 OLIMP ŠPORT, šport, turizem in nautične storitve, d.o.o. Izola
2010666000 OKOLJE ILIR družba za gradbeništvo in storitve d.o.o.
1997416000 OLIMPIJA 2006, poslovno svetovanje, d.o.o.
2020769000 ODP gostinstvo d.o.o.
2032180000 Odvetniška družba Brecelj Korošec Mate, d.o.o. - o.p.
2025728000 O3N trgovina in posredovanje d.o.o.
2033909000 OPINIO, urejanje prostora in informatika, d.o.o.
2025183000 OMREŽJE Podjetje za širokopasovne komunikacijske storitve d.o.o.
2039761000 OGNJIŠČE založniška dejavnost d.o.o.
6219209000 Odvetniška družba Lukman o.p., d.o.o.
2028824000 ODIJA, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
2041910000 OASIS TURS podjetje za turizem in storitve d.o.o.
2042061000 O2 MED, medicinski inženiring, d.o.o.
2044609000 OPALIT poslovne storitve d.o.o.
2041901000 ODOG, svetovanje in posredništvo d.o.o.
2044188000 ODMEV PLUS trgovina, storitve, posredovanje, turizem d.o.o.
2042282000 OX ISTRA podjetniški in karierni inkubator d.o.o.
2059118000 ORACAL, zastopanje in trgovina z reklamnimi materiali d.o.o.
2061813000 ORODJARSTVO KOSELJ, izdelovanje progresivnih rezilnih orodij, d.o.o.
2065975000 OBLIKA2 d.o.o. projektiranje, inženiring, gradnja in oblikovanje
2063778000 OMSOFT informacijski inženiring in razvoj d.o.o.
2065398000 ORODJARNA IMENŠEK, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d. o. o.
2047462000 OMNILINK trgovina in zastopstva d.o.o.
2074311000 Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.
2087103000 ONISAC, igre na srečo in gostinstvo d.o.o.
2111594000 OKLEV, Holding za poslovno svetovanje d.o.o.
2084074000 OPI INTER, družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o.
2079844000 ODVETNIŠKA PISARNA CERAR - HAFNER d.o.o.
2076918000 OTTO KUHNEN, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
2080192000 ODASA storitve in oddaja avtodomov d.o.o. Trebnje
2098571000 OPS-MTM, družba za opravljanje gradbenih, računovodskih in drugih osebnih storitev d.o.o.
2098288000 OGREVANJA FRELIH montaža in servis ogrevalnih naprav d.o.o.
2118173000 OVERLES proizvodnja stavbnega pohištva d.o.o.
2114437000 ORIGINAL, družba za komunikacije, d.o.o.
2120305000 OBLAK ALU steklarstvo in izdelava stavbnega pohištva d.o.o.
6313671000 OMMPROJEKT&GOLDOR, trgovina in predelava dragocenih kovin in kamnov, d.o.o
2132214000 Odvetniška družba Mramor, Sorta & Holec o.p. d.o.o.
5874637000 OBČINA VODICE
2135957000 Odvetniška družba Ježek & Snoj o.p. d.o.o. - v likvidaciji
2133342000 OTTO TEHNOLOGIJA, Elektroerozijski inženiring, d.o.o.
2134896000 OSEN proizvodnja in oskrba z energijo d.o.o.
2128080000 OSA ARHITEKTI, arhitektura, urbanizem in storitve, d.o.o.
2144816000 OFTALMO okulistika d.o.o.
2146274000 ORPI trgovina, marketing, svetovanje, d.o.o.
2148609000 OMES gradbeništvo d.o.o. Sevnica
2146690000 OKS-OLIMP, trženje in poslovne dejavnosti v športu d.o.o.
5902380000 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
2146894000 OLIMOBILE trgovina in storitve d.o.o.
2146398000 OZNAKA inženiring za vizualne komunikacije d.o.o.
2153840000 OKULISTIKA MEH d.o.o.
2154200000 OPTIKA SONJA JUREŠ d.o.o.
2156725000 ORTO-PED, ambulantna ortopedija, d.o.o.
2179903000 OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
2157977000 OSTRIA, okoljski inženiring, d.o.o.
2156954000 ORTHOCONS svetovanje, izvedeniška mnenja, raziskave in trgovina d.o.o.
2160579000 ORO MET, proizvodnja in trgovina d.o.o.
2156318000 OCEANOVIH 12, storitve in svetovanje, d.o.o.
2158477000 OFIS računovodska hiša, d.o.o.
2159236000 OBLIKOVANJE.COM informatika in oblikovanje d.o.o.
2161567000 OBALA NEPREMIČNINE, promet z nepremičninami d.o.o.
2161729000 OPELLA, družba za računovodstvo, trgovino in druge storitve, d.o.o.
2167182000 OGREVANJE SEDELJŠAK, kotli na bio maso in drobilniki, d.o.o.
2170035000 OSTAN Storitve in inženiring d.o.o.
2170132000 ODVETNIŠKA PISARNA MARČIČ, družba za opravljanje odvetniškega poklica o.p., d.o.o.
2170566000 OZARA ZAPOSLITVENI CENTER, proizvodnja, trgovina, posredništvo, d.o.o.
2172275000 OKTAN PLUS trgovina in posredništvo d.o.o.
2168944000 OPTIKA KUHAR trgovina in storitve d.o.o.
2167824000 OPTIME PLUS, proizvodnja optičnih instrumentov in druga proizvodnja, trgovina, gradbeništvo, posredništvo, najem, izobraževanje in druge storitve d.o.o.
2172194000 OSNOVA trgovina d.o.o.
2182726000 OHM proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
2182386000 OLSON, trgovina, turizem, gradbeništvo d.o.o.
2173239000 OBSIDO storitveno podjetje d.o.o.
8146462000 OCRA MONS, družba za naložbe, d.o.o.
2185423000 OČESNI CENTER OPTIMIST, specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost, d.o.o.
2189305000 OPD 11 storitveno podjetje d.o.o.
2181851000 O.H.O. gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
2191687000 ODVETNIŠKA DRUŽBA GREGORIN-ŠTIFTER IN GREGORIN, o.p. d.o.o.
2189020000 OKLEŠEN, pogrebne storitve d.o.o.
2190842000 ORTOESTETIK družba za zdravstveno dejavnost, nepremičnine, trgovino, posredništvo, finance, gostinstvo in druge storitve d.o.o.
2190923000 OMAKER, gradbena dela d.o.o.
2193779000 OLON, investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
2188848000 OGLEDALO, enostavne rešitve d.o.o.
2196328000 Odvetniška družba Veršič, o.p., d.o.o.
2198444000 OMI, storitve in posredništvo, d.o.o.
2212773000 OM, gradbeništvo, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
2221772000 OZZI FRENK trgovina in storitve d.o.o.
2229935000 OBNOVA-GRADNJE, gradbeno podjetje, d.o.o.
2227894000 OLIMPA, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
2221195000 OMIBIS, podjetje za svetovanje, računovodstvo, trgovino in storitve d.o.o.
2227584000 OPTISIS optični dostopovni sistemi d.o.o.
2227363000 OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o.
2224097000 OPTIMA PROJEKT, družba za posredništvo, trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
2225891000 OKULISTIKA FALEŽ oftalmološki ambulantni center, optika in storitve d.o.o.
2227851000 OBERA, poslovne storitve d.o.o.
2230771000 OCEAN TEC, gradnja in prodaja plovil d.o.o.
2235757000 OK GRADNJE, gradbeništvo, d.o.o.
2235668000 OKNA JODO d.o.o. trgovsko proizvodna družba - v stečaju
2233746000 ONYX ADVERTUS, računalništvo, založništvo, oglaševanje d.o.o.
2234246000 OPTIKA GLAS, družba za trgovino in storitve d.o.o.
2236133000 OT - OPTIMA TELEKOM telekomunikacije, trgovina in storitve d.o.o.
2244870000 ODŠKODNINSKA TOČKA, družba za posredovanje, svetovanje in storitve, d.o.o. - v stečaju
2247232000 OGMA družba za prenove, montaže, popravila, vodovod d.o.o.
2245876000 OPTOMED optometrija in trgovina d.o.o.
2245973000 OMB, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
2257190000 Odvetniška družba MATOZ, o.p., d.o.o.
2254166000 OA JEZERCA inženiring, posredovanje in trženje d.o.o. - v stečaju
2256673000 OMD, družba za medijske komunikacije d.o.o.
2260301000 ODEN, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju
2257513000 OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO zdravstvene in druge storitve d.o.o.
5882966000 OBČINA DESTRNIK
2262371000 ORANŽNO POLETJE, turizem, trgovina, nepremičnine in storitve d.o.o.
2260760000 ODVETNIŠKA DRUŽBA OŠABNIK, KLOFUTAR in partnerji o.p. d.o.o.
2262584000 ODMERA GEODETSKE IN DRUGE STORITVE d.o.o.
2260093000 OAO inženiring, energetika in tehnologija d.o.o.
2267292000 Odvetniška pisarna LMR, Leben, Miklič in ostali d.o.o.
2276682000 OGRAJE MIHALIČ d.o.o.
3580784000 OMEGA FIN, družba za svetovanje in razvoj, d.o.o.
2268728000 ORTOKS trgovina d.o.o.
2274914000 ODEJA Tovarna prešitih odej d.o.o.
2273586000 ONET, podjetje za telekomunikacijske storitve d.o.o.
2274370000 ODVETNIŠKA PISARNA GODIČ o.p., d.o.o.
2284863000 OVAL, projektiranje in gradnje d.o.o.
2271800000 OPH OKTAL PHARMA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
2285444000 OFTALMA, zdravstvene storitve in optika, d.o.o.
2287161000 OČESNA AMBULANTA Majda Volčini Krumpestar, dr.med., spec.oftalmologije d.o.o.
2289920000 OPTIKA IBIS d.o.o.
2293749000 OILA, posredništvo, storitve in trgovina, d.o.o.
2293331000 O.R. INŽENIRING, komunalne in gradbene storitve, d.o.o.
2277999000 OPIA, podjetje za grafični inžiniring, svetovanje in storitve d.o.o.
2294796000 ODDELEK nepremičnine d.o.o.
2295261000 OPTIMAL PLAN INŽENIRING d.o.o.
2304309000 ORKO, orodjarstvo in kovinostrugarstvo, d.o.o.
2305097000 ORBITAL trgovina in storitve d.o.o., v likvidaciji
2306263000 OAZA NEPREMIČNINE, nepremičnine d.o.o.
2304201000 ORS TEHNOLOGIJE, rezervacijske in druge tehnologije, d.o.o.
2306921000 OKNA TIM proizvodnja stavbnega pohištva d.o.o.
2167310000 OPS - OPAŽNI SISTEMI d.o.o. - v stečaju
2315289000 OCCASIO FINANCE storitve, posredništvo, gostinstvo, najemi, promet, kmetijstvo d.o.o.
2307537000 OLIMPUS d.o.o. center za aktivni oddih in storitve
2320681000 ORBIJA sistemi d.o.o.
2322315000 OCEANINVEST, investicije, trgovina, nastanitvene in ostale storitve, d.o.o.
2318849000 ODTIS, učinkovite komunikacije d.o.o.-v stečaju
2319993000 OTROŠKA AMBULANTA MESNER, ambulanta za zdravstveno varstvo otrok d.o.o.
2321262000 ORINET, trgovina, proizvodnja, tiskarstvo, popravila, računalniško programiranje in svetovanje ter druge storitve, d.o.o.
2323249000 ORIGO, informacijske rešitve in storitve d.o.o.
2334798000 O3, oglaševanje, d.o.o.
2316897000 OJA storitve d.o.o.
2335379000 OMNINET spletne storitve d.o.o.
2335131000 ORSO HOLDING, svetovanje in trgovina, d.o.o.
2337991000 OVEN 2 podjetje za investicije, d.o.o.
2337967000 ORG INTERNATIONAL, posredništvo, storitve in svetovanje d.o.o. - v stečaju
2337886000 ORODJARSTVO KNIFIC proizvodnja in trgovina d.o.o.
2335425000 OMEGA SISTEMI, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
2342332000 OSREDAK nepremičnine, gradbeništvo in trgovina d.o.o. - v stečaju
2338491000 Odvetniška družba Kukar in partnerji o.p., d.o.o.
5175267000 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LENART
1332066000 OBČINA CERKVENJAK
2338122000 OPUS GEN, posredništvo in svetovanje, d.o.o. - v likvidaciji
2343690000 ORBITA, finančne rešitve, d.o.o.
2345307000 ODVETNIŠKA PISARNA CK KOZAMERNIK d.o.o.
2338386000 ORANDA, nepremičnine, proizvodnja, trgovina in posredovanje, d.o.o.
3283780000 OREXIS, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
2348675000 OPPA, gostinske storitve, d.o.o.
2345510000 OVINKAR storitve in trgovina d.o.o.
2296861000 OPTIKA JURE, trgovina z optičnimi pripomočki in svetovanje, d.o.o.
2351811000 OLIUM, trgovina in turizem, d.o.o.
2350564000 OKTOSFERA družba za storitve d.o.o.
2350327000 OPTIKA KOTNIK, storitve d.o.o.
5702038000 OBERON trgovina in storitve d.o.o.
2360802000 ODRACCIR, gostinstvo, d.o.o. - v stečaju
2363143000 ORSA trgovina, gostinstvo, storitve, gradbeništvo in promet d.o.o. - v stečaju
2361485000 O&R, podjetje za svetovanje in lobiranje, d.o.o.
2364409000 OMAPLAST reciklaža plastike d.o.o.
3893120000 OMC, trgovina in inženiring, d.o.o.
2365944000 ORTOPEDIJA PRETTNER, družba za medicinske storitve d.o.o.
2371537000 OMNIPOS dejavnost finančnih storitev d.o.o.
2365251000 OPTIKA FOCUS, družba za storitve, d.o.o.
2367335000 OPTILAB d.o.o., informacijske tehnologije in poslovne storitve - v stečaju
2372495000 ODPADKI trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
3270939000 ORTUS INC., podjetje za svetovanje in marketing, d.o.o., Ljubljana
3273725000 OCPEA, informacijska podpora, d.o.o.
3275795000 OPTIMALA, trgovina-inženiring, d.o.o. - v stečaju
3277771000 OGICOM TIM, trženje, inženiring in montaža, d.o.o
3280594000 OBS, posredništvo, d.o.o.
3280845000 OMNIMODO, svetovanje pri razpisih, d.o.o.
3281426000 Ordinacija za bolezni ušes, nosu in grla, LANŠČAK d.o.o.
3280918000 OSSAT, investicije, proizvodnja in storitve d.o.o.
3288510000 OTINO, informacijsko svetovanje, d.o.o.
3290719000 OCEAN LOGISTIK, organizacije prevozov, d.o.o.
3292916000 OGREVANJE IN INŠTALACIJE B, družba za servisiranje in druge poslovne dejavnosti, d.o.o.
3294439000 ORTODENT, Zobozdravstvena dejavnost, d.o.o.
3299708000 ORDINIJA zdravstvena in storitvena dejavnost d.o.o.
3308286000 OMEGA DOM, gradbeni sistemi, d.o.o.
3310400000 OGREVANJE DEMŠAR, ogrevanje in klimatizacija, d.o.o.
3312119000 Optika Irman, optika, trgovina in razvoj, d.o.o.
3311627000 OGA, družba za investicije in naložbe, d.o.o.
3314391000 ODVETNIŠKA PISARNA MIHEVC d.o.o.
3315193000 Obraz uspeha dizajn, oglaševanje in storitve d.o.o.
3317021000 ORSSA digitalni sistemi in storitve d.o.o.
3328139000 OKK, obdelava kovin, d.o.o.
3329518000 OSMICA PROJECT, družba za gradnje in inženiring, d.o.o.
3329615000 OSI sistemske integracije d.o.o.
3331644000 O.K., podjetje za administracijo, d.o.o.
3334961000 Obrt Ličina, gradnje in storitve, d.o.o.
3334503000 OTO montaža, vzdrževanje in popravila strojnih delov in naprav d.o.o.
3336123000 OPTIMAKS, družba za trgovino in poslovni razvoj, d.o.o.
3342212000 ONTOO, informacijske rešitve, d.o.o. - v stečaju
3342565000 OMNICA, distribucija in prodaja, d.o.o.
3346994000 OLEA PLUS pridelava in storitve d.o.o.
3352811000 OPUS DEI, kreacije in permutacije d.o.o.
3351815000 OZADJE, podjetje za upravljanje s poslovnimi rešitvami, d.o.o.
3360636000 OREES, Investicije in storitve, d.o.o.
3365379000 OKUMED, družba za opravljanje očesne zdravstvene dejavnosti, d.o.o.
3372596000 OKLEPANJE, poslovno svetovanje d.o.o. - v stečaju
3375501000 ORCA, trgovina in storitve, d.o.o.
3374475000 OPTIKA BABNIK J, izdelovanje očal, d.o.o.
3375994000 ORTAR IN JERMAN, gradbene in obrtniške storitve, d.o.o
3380475000 OŠTARIJA KOVAČ, gostinstvo in storitve d.o.o.
3387216000 ORK, oralna kirurgija, d.o.o.
3399770000 OKNA ŠEMRL, proizvodnja, montaža in inženiring, d.o.o.
3401456000 Orun 5, upravljanje in vzdrževanje nepremičnin, d.o.o.
3397815000 Opimus d.o.o. Inovativne ideje