JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - I, Total count: 20274

Reg.No Company
5425549000 IRK-OBRENOVIĆ IN DRUŽBENIKI podjetje za izobraževanje in storitve, d.n.o. Ljubljana
5763789000 IRO - RENGEO, gostinstvo, turizem, trgovina d.n.o.
6404146000 INSOL, POSLOVNO SVETOVANJE, IGOR BONČINA S.P.
1243691000 IANUS NIKOLIĆ IN OSTALI podjetje za elektroinštalacije in montažerstvo, d.n.o. - v stečaju
2597900000 INES UROŠEVIČ - sobodajalka
1789376000 IZOKLEP, ZEMLJIČ IN DRUGI, podjetje za montažo strojnih inštalacij, d.n.o.
1807188000 ILIEVSKI IN ANDRIČ, računovodstvo in druge storitve, d.n.o.
2133318000 IVAN MOHORKO IN ALENKA MOHORKO pravno svetovanje, odvetniška pisarna d.n.o.
3279162000 INFOSISTEM JELEN IN DRUGI, razvoj informacijskih tehnologij, d. n. o.
3716104000 INSTALACIJE JAVORŠEK & Co. storitve d.n.o.
3909964000 IUS STOSCHITZKY IN PARTNER pravno svetovanje d.n.o.
7014953000 ILLUMI, svetovanje in trgovina, d.n.o. Dellavalle in partnerji
6956262000 ITC ŽITKO in PARTNERJI, svetovanje in informatika d.n.o.
5736269000 INSTALL - JORDAN trgovina, gostinstvo, turizem, gradbeništvo in storitve, k.d. Žužemberk
5945305000 ISOTRADE JEREB Trgovina in storitve k.d.
1214586000 IBO GOMBOC, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
6661424000 IRIS NALOŽBE, poslovna in finančna družba, d.o.o.
8323305000 iRAZVOJ, avtopralnica, d.o.o. IN PARTNERJI, vzdrževanje motornih vozil, k.d.
6324070000 iRAZVOJ, avtopralnica, d.o.o.
1639838000 INFONET MEDIA, radijska produkcija, d.o.o.
5033535000 IMPREGNACIJA d.o.o.
5051541000 ITEO svetovalni institut d.o.o.
5052742000 IGEA d.o.o., Podjetje za poslovne storitve, Savinjska cesta 2, Nazarje - v likvidaciji
5001684000 INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba
2294354000 IZOTEH, gradnja industrijskih objektov d.o.o.
5066107000 IZTR inženiring in projektiranje d.o.o. - v stečaju
5040736000 IMPOL, industrija metalnih polizdelkov, d.o.o.
5598010000 IMPOL-STANOVANJA podjetje za pridobivanje, upravljanje in oddajanje stanovanj d.o.o.
5482593000 IMPOL SERVIS podjetje za opravljanje servisnih dejavnosti d.o.o.
1317342000 IMPOL 2000 družba za upravljanje d.d.
1781626000 IZOLACIJA KEPIC, družba za izolacije in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o. - v stečaju
5419263000 ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d.o.o.
5033454000 ITW Appliance Components, družba za proizvodnjo delov za gospodinjske aparate d.o.o.
5005469000 IBN-JT poslovna mreža in storitve d.o.o.
5284414000 ISKRA TELEKOM, korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo, d.o.o.
5060940000 Inštalater IGEM, družba za gradbeništvo in inštalacije, d.o.o. - v stečaju
5045169000 ISKRA ISD, naložbe in nepremičnine, d.o.o.
5042097000 IZR, podjetje za svetovanje, projektiranje, razvoj in proizvodnjo s področij hladilstva, klimatizacije, energetike in avtomatizacije, d.o.o., Škofja Loka
6001670000 I-SPLET družba za informacijske tehnologije d.o.o.
5043646000 ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov d.o.o.
5269172000 INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o.
2228106000 I.V.S., investicije, vzdrževanje, svetovanje d.o.o.
5004888000 ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve
5000025000 ISTRABENZ, holdinška družba, d.o.o.
5066026000 INVESTBIRO KOPER, podj.za inženir.,projektir.,urbanizem in geodez., d.d. INVESTBIRO KOPER-CAPODISTRIA, impresa di engineer.,progettaz.,urbanist.e geodesia, s.p.a.
5286255000 INŽENIRING RICK d.o.o.
5289262000 IDMA podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5289297000 INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovščina
5288975000 INTERDESIGN Inženiring, projektiranje in storitve s področja visokih in nizkih gradenj, prostorskih ureditev in opreme prostorov, d.o.o.
5280346000 I.T.I. Inženiring tehnoloških inovacij, d.o.o.
5525179000 I.T.R. inženiring tehnoloških revitalizacij. d.o.o.,
5290066000 IGZ - INŽENIRING Inženiring, gradbena dela in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Borovnica
5288991000 IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
5290058000 INTERDOM salon pohištva in notranje opreme, posredništvo in trgovina d.o.o.-v stečaju
5288959000 INET ELEKTRONIK Družba za svetovanje, inženiring in trženje iz področja elektronike, Ljubljana, d.o.o.
5291283000 IRENA KAFOL svetovanje, d.o.o.
6812481000 Insolvenčna pisarna, Jasna Dedić s.p.
5156815000 IBIS inženiringbiro, investicijsko svetovanje d.o.o.
5290309000 INPEN Podjetje za inženiring, izvajanje, nadzor in projektiranje d.o.o. - v stečaju
5290457000 INTRA LIGHTING Proizvodnja svetil, inženiring in oprema objektov d.o.o.
5291569000 IC elektronika d.o.o.
5289661000 IDEAL Avtomatizacija proizvodnih procesov, d.o.o.
5293286000 IPROS inženiring procesne opreme in sistemov d.o.o.
5301823000 Intermatic inženiring & consulting d.o.o.
5295149000 INSTITUT ZA EKOLOŠKI INŽENIRING d.o.o. - v stečaju
5914574000 INKA LEASING, PODJETJE ZA FINANCIRANJE, D.O.O.
5289157000 IPS d.o.o. Ljubljana podjetje za inženiring, proizvodnjo in storitve - v stečaju
5033144000 InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.
6596754000 INVESTMA, poslovno svetovanje, d.o.o.
5294932000 INTELEKTA, podjetje za organizacijske in intelektualne storitve, Murska Sobota d.o.o.
5301904000 IMAG d.o.o. Proizvodnja, storitve in trgovina, Ljubljana
5301564000 INTER-ES Izobraževanje in svetovanje d.o.o.
5297869000 IZBOR trgovsko podjetje d.o.o.
5309271000 IROPLAST, kovinska galanterija, orodjarstvo in trgovina d.o.o.
5254566000 INŽENIRING GALEB, podjetje za investicije in inženiring, d.o.o. Izola
1810405000 IP OBALA, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
5298261000 INTER DISKONT družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5300487000 Intermedia inženiring d.o.o.
5066182000 INŽENIRING BIRO, družba za inženiring in projektiranje, d.o.o.
5299853000 INTERAKCIJA informiranje, trženje in komuniciranje, d.o.o., Ljubljana Dunajska 106
3315304000 IZVEDENIŠTVO IN UPRAVITELJSTSVO, MIHAEL BAKOVNIK S.P.
5300843000 IKOR - B, industrijska kooperacija, oprema, razvoj, d.o.o.
5005558000 INDUSTRIJSKA OPREMA BREŽICE d.o.o.
5585902000 INO INTERNATIONAL BREŽICE proizvodno trgovinska družba d.o.o.
5300436000 ITC SKUPINA, energetika, informacijska tehnologija in izobraževanje, d.o.o.
5306086000 INMED Medicina in tehnika, d.o.o., Ljubljana
5525101000 ISABELL trgovina in storitve d.o.o.
5301351000 I O GRADNJE, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d. o. o.
5304407000 ING BIRO storitve in trgovina d.o.o.
5303575000 ISA trgovina na debelo z delovnimi stroji za urejanje in vzdrževanje zelenih površin ter marketing d.o.o.
5232163000 INPLET pletiva d.o.o.
5301041000 INTEGROS podjetje za nizke gradnje in gradbeni inženiring, d.o.o. Proseniško 46, Šentjur
5304083000 IN.CO INVEST d.o.o. podjetje za pripravo in izvedbo investicij
5298652000 IRAS Informacijske in računalniške storitve, Sežana, d.o.o.
2235161000 IRAS NOVA, informacijske in računovodske storitve, d.o.o.
8186596000 IRAS VIZIJA, informatika in računovodstvo, d.o.o.
3386945000 Insolvenčne storitve, Alenka Gril s.p.
5307643000 IMAGO marketinško oblikovalska agencija, d.o.o.
5313945000 INPROJEKT projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljana
5307325000 INFOTEH podjetje za računalniški inženiring, d.o.o.,
5313279000 INES podjetje za proizvodnjo, kooperacijo, trgovino in storitve d.o.o.
5051762000 INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE
5303222000 IN.VA. Proizvodnja in trgovina Renče d.o.o.
5305306000 INPOS, Tehnična trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Celje
2319322000 I.A.G. POSLOVNE FINANCE, družba za poslovno svetovanje, d.o.o.
5302889000 IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
1614266000 IGLOBE, investicije, d.o.o., Ljubljana
5308488000 ICS podjetje za proizvodnjo, inženiring, consulting in servis d.o.o. - V STEČAJU
5349346000 INBARCO Proizvodno-trgovska družba d.o.o.
5820928000 ILMEST Proizvodnja in prodaja pohištva in lesa d.o.o. Nova Gorica
5236886000 INSTALACIJE GROSUPLJE, družba za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.o.o. - v stečaju
5357926000 INŽENIRING 4 M družba za intelektualne storitve in poslovno dejavnost d.o.o.
5328349000 INTER MARKETING, založništvo in posredništvo, d.o.o. - v stečaju
5314372000 INCOM GROUP Inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
5314208000 INDUSING, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
5304598000 INCREA, zastopanje in trgovinsko posredovanje, d.o.o., Izola
5319200000 ILIRIKA svetovanje, poslovno svetovanje, d.o.o.
5334233000 ILIRIKA FINTRADE, finančno posredništvo, d.o.o.
5307180000 INFORMA ECHO družba za promocijske, tržne in povezovalne dejavnosti, d.o.o.
5312728000 INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o.
5305527000 INTERTRANSPORT ekonomske in organizacijske storitve, d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5316235000 INSEM-ATMOS proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
1708252000 INSEM - ATMOS ŽERJAVI IN DVIŽNA TEHNIKA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5312353000 INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana
5306914000 INTRADE trgovina, posredništvo, gostinstvo in storitve d.o.o.
5309492000 IEM Inženiring in projektiranje d.o.o.
5716276000 INTERSOFT družba za informacijski in računalniški inženiring, Ljubljana, d.o.o.
5316430000 IMEX INŽENIRING - posredovanje in zastopanje, d.o.o.
5309972000 INTELEKTA proizvodno, trgovsko podjetje in intelektualne storitve d.o.o.
5308585000 INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5313015000 INTACT, zastopstvo, trgovina in svetovanje d.o.o.
2250080000 INTEGRAL MOSTOGRADNJA gradbeništvo, trgovina in poslovne storitve d.o.o.
5314402000 I.P.S.O., Podjetje za inženering, posredovanje, svetovanje in organizacijo, d.o.o., Trubarjeva 52, Ljubljana
5329582000 IMONT industrija kemične obdelave lesa Dravograd d.o.o.
6008089000 Insolvenčni upravitelj Franci Ježek, s.p.
5101956000 INTEREXPORT mednarodna trgovina, d.o.o.
5317118000 IZINOVA, trgovina in storitve d.o.o.
5312418000 IMPOS podjetje za inženiring, marketing, posredništvo, organizacijo, trgovino, gostinstvo, založništvo, storitve, najeme in svetovanje d.o.o.-v stečaju
5319226000 IVJE sistemi za lakiranje, trgovina, proizvodnja, servis d.o.o. Krško
5314461000 INGAL - Podjetje za investicije, inženiring, marketing, organizacijo in svetovanje d.o.o.
5316251000 INTEKO Podjetje za inženiring, trženje, ekonomiko in organizacijo poslovanja d.o.o.
5352509000 INVESTING zasebno podjetje za investicijsko svetovanje in organizacijske storitve, d.o.o.
5315824000 INTERCRED Svetovanje in trgovina d.o.o., Kolodvorska 9, Ljubljana
5320127000 IKONIKO opremljanje interierjev d.o.o.
5317479000 IST industrija, svetovanje, trgovina d.o.o.
5315930000 INDATA podjetje za industrijsko avtomatizacijo, d.o.o.
5325579000 INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
2159309000 INTERPART SKUPINA, NALOŽBENA DEJAVNOST, D.O.O.
5331846000 IMPOTT, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, gradbeništvo, d.o.o.
5361621000 ICAR podjetje za vodenje in opravljanje storitev s področja turizma, gostinstva, trgovine in rent a car-a d.o.o.
5321239000 IDEJA podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino Šentjernej d.o.o. - v stečaju
5325790000 INDUSTRIJSKI SISTEMI, podjetje za marketing, inženiring, svetovanje, proizvodnjo, komercialno posredovanje, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
5324041000 INSELT Inženiring, proizvodnja, elektromehanika, trgovina d.o.o. Dobrovo
5107717000 INTEGRAL BREBUS avtobusni promet, delavnice in turizem Brežice d.o.o.
5317843000 INDE invalidske delavnice Sevnica d.o.o.
5316073000 I-LINK svetovalne storitve d.o.o.
5319170000 IMPULZ proizvodnja, montaža in servisiranje elektronskih in telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Ljubljana
5760658000 IN - INFORMATIKA Podjetje za informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana
5323916000 ITAG inženiring in tehnologija d.o.o.
5333083000 INP projektiranje, inženiring, svetovanje, trgovina, zdravstvene storitve, d.o.o.
5322723000 INTEGRA, trgovina,d.o.o., Ljubljana
5321905000 INIS strojni inženiring d.o.o. - v likvidaciji
5331609000 INTERPLAN, prireditvena agencija, gostinstvo in storitve d.o.o.
2136775000 IMOVIT poslovanje z nepremičninami, promet, gostinstvo, trgovina, posredništvo, gradbeništvo, razvedrilne dejavnosti, najemi in storitve d.o.o. - v stečaju
5333016000 IMEX TRADE trgovsko podjetje, d.o.o.
5391156000 IVARČKO podjetje za gostinstvo in turizem d.o.o.
5334446000 IGIMEX trgovina in storitve d.o.o.
5339740000 INVITRA trgovina in zastopstva d.o.o.
5332150000 IKA, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
5356245000 INKA - IMPEX , poslovne storitve, d.o.o. - v stečaju
5517656000 INFOCARGO posredovanje informacij v prometu d.o.o.
5111498000 IPI, izvajalski in projektantski inženiring, d.o.o.
5322570000 ISAA lab, intelektualne storitve d.o.o.
5334896000 INVICO trgovina, proizvodnja, zastopanje, d.o.o.
5336961000 IMEQ - EUREKA, trgovina in storitve, d.o.o.
5351332000 Inštalacije Plima storitve in trgovina d.o.o.
5323606000 IMAS, projektiranje, avtomatizacija, orodjarstvo ter izdelovanje kovinskih in nekovinskih predmetov, d.o.o.
5336538000 IVA projektiranje, inženiring, energetski management in turizem, d.o.o. - v stečaju
2028786000 IT INVEST, investicije, računalništvo, najem d.o.o.
5684919000 IBIKO inženirski biro konstruktov, d.o.o.
5506956000 INO, podjetje za konstruiranje in izdelavo strojne opreme, d.o.o., Žiri
5405645000 INO grafično podjetje za zaposlovanje invalidov d.o.o.
5354463000 INTIHAR d.o.o., kovinska galanterija in plastika Perovo 12 a, Grosuplje
5377030000 IMP TEHNOLOGIJA VODE, izdelava, montaža in projektiranje vodnih objektov d.o.o.
5339987000 ID - INTERIER DESIGN Novo mesto, d.o.o.
5338352000 INTERTEH trgovina in storitve, d.o.o.
5332931000 IKKICOM gradbeništvo d.o.o.
5111978000 Intertrade ITA podjetje za zastopanje tujih firm d. o. o.
5499119000 INTERRA podjetje za financiranje, trgovino in svetovanje d.o.o.
5466792000 I.P.S. podjetje za inženiring, trgovino, turizem, gostinstvo in storitve d.o.o.
5353599000 INES inženiring, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5333423000 Inštitut za finančne in okoljske analize, d.o.o.
5336236000 IGEA, Svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o.
2158396000 IGEA HOLDING, Storitve in upravljanje, d.o.o.
5377706000 INEL industrijska elektronika d.o.o.
5343755000 INTER trgovina, gradbeništvo, turizem, d.o.o.
5345839000 INTELTEH podjetje za promet z nepremičninami in za intelektualne storitve, d.o.o., Ljubljana
5315743000 INTERUNICO d.o.o. proizvodnja in trgovina
5346762000 INT instalacije, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5350212000 IRKON INTERNATIONAL, marketing, inženiring, turizem d.o.o.
5350310000 INVENT Trgovina in svetovanje, d.o.o.
5350379000 INTERCONT Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1605739000 ININVEST INVESTICIJSKA IN FINANČNA DRUŽBA D.O.O.
5539196000 IMOL trgovina, d.o.o., Ljubljana
5395186000 IEG inženiring, energetika in gradbeništvo d.o.o.
5360579000 INTER EUROP Gostinsko podjetje in trgovina, d.o.o.
5351529000 INCO Podjetje za inženiring, svetovanje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
7040237000 INR družba za investicije in razvoj d.o.o.
5468191000 IUScom inovativne storitve d.o.o.
5371376000 I.H.S. industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
5324858000 IXIA, trgovina d.o.o.
5362156000 ITALLINE mednarodna trgovina d.o.o. - v stečaju
5347157000 IDENTICUS SLOVENIJA d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in trženje računalnikov, opreme za avtomatsko identifikacijo in storitve
5365104000 IKI TRADE, izdelovanje kovinskih in kemičnih izdelkov, d.o.o.
5348617000 INTERMEDIA trgovina, zastopanje, posredovanje, d.o.o.
5486424000 INTERLUX TRADE trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
5358744000 IMPULS računovodske storitve in svetovanje d.o.o. Ljubljana
5359406000 IPIT družba za proizvodnjo, instalacije in trgovino, d.o.o.
5330548000 INŽENIRING PLUS trženje, projektiranje in gradnja sistemov industrijske avtomatike, d.o.o.
5370876000 IM-EX TRADE podjetje za notranjo trgovino na debelo, uvoz - izvoz, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Celjska 7, Rogaška Slatina - v stečaju
5388791000 INGGRAD, splošna gradbena dejavnost, inženirijske gradnje, visoke in nizke gradnje, d.o.o. Hruševje
5372011000 IVARTNIK SGD splošna gradbena dela d.o.o. - v stečaju
5372275000 IPB razvoj, proizvodnja, inženiring in storitve, d.o.o.
5363365000 IMPERIAL Trgovsko podjetje Radenci d.o.o.
5360994000 INFOVAT, informacijske rešitve in inženiring d.o.o.
5393469000 ITU - IMEX d.o.o., podjetje za izvoz, uvoz notranjo trgovino na veliko in drobno Ljubljana
5373026000 IKA gostinstvo in storitve d.o.o.
5386667000 IMOVINA gradbeništvo in poslovanje z nepremičninami d.o.o.
5378915000 IMPAX marketing, storitve, d.o.o.
6353444000 Insolventni postopki Franc Poglajen s.p.
5384796000 INTERTREND, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5396921000 ICM inženiring, svetovanje, marketing d.o.o.
5376165000 INPRO d.o.o. inženiring, proizvodnja, marketing
5383412000 IKEMA inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko d.o.o.
5368626000 ISKRA, Industrijsko storitveni inženiring, d.o.o. - v likvidaciji
5045738000 ISKRA TELA, PROIZVODNJA ANTEN, BATERIJ, INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE IN GALVANOTEHNIKA, D.D.
5381959000 INTELEKS svetovalna hiša d.o.o.
5381096000 IKEBANA BRINC, NEPREMIČNINE IN INVESTICIJE, d.o.o.
5384443000 ISAN 12, podjetje za gradnjo in vzdrževanje objektov d.o.o.
5517974000 IT STORITVE, informacijske storitve, d.o.o.
5705126000 IND-CENTER proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Senovo
5382432000 IN IN, informacijski inženiring d.o.o.
5389097000 INFOHIT COMPUTERS računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana
5497035000 IRIDA, storitve, d.o.o.
5386799000 INFOKART Prostorska informatika in grafika d.o.o.
5395682000 IWEALL, trgovsko podjetje, d.o.o.
5387604000 INTEROKI arhitekturno projektiranje d.o.o.
5391873000 INTERTAL d.o.o., Ljubljana, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in zunanjo trgovino
5390796000 INTERŠTIRN, d.o.o. Podjetje za trgovino, marketing in svetovan je, Mavčiče - V STEČAJU
5390176000 IMPEL, mednarodno podjetje, d.o.o.
5397707000 I.S.T. Avtodeli d.o.o.
3955761000 I.S.T. SKUPINA, svetovanje in investiranje, d.o.o.
5400023000 ISKRA VARJENJE Podjetje za inženiring in proizvodnjo varilne opreme, d.o.o., Ljubljana, Stegne 21/C-1
5413419000 INOTEH podjetje za proizvodnjo, razvoj in avtomatizacijo novih tehnologij ter trgovino d.o.o.
5404193000 INFOTRANS, logistika in transport, d.o.o.
5415357000 INTER GASTRO proizvodnja, trgovina, servisiranje, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o.
5406455000 INDIHAR CO trgovina, montaža, servis in proizvodnja, d.o.o.
8000972000 Insolvenčna pisarna Gregor Gajšek s.p.
5394376000 ISTENIČ proizvodnja vin in prodaja d.o.o.
5410843000 INFOTRADE PLUS, Podjetje za inženiring in razvoj projektov, d.o.o.
5413737000 IBA podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5417988000 INTERVAL trgovina, posredovanje, zastopanje, uvoz-izvoz d.o.o.
5407109000 ITM Podjetje za informatiko, tehnologijo in marketing, d.o.o.
5700485000 INVENTIO zastopstvo za patente in blagovne znamke d.o.o.
5411670000 INSE inštalacije strelovodov in električnih napeljav d.o.o.
5411637000 IRBIS, d.o.o., proizvodnja, inženiring, trgovina, uvoz, izvoz, Ilirska Bistrica
5407931000 INTEKO podjetje za elektroniko in trgovino d.o.o.
5419093000 INTERCOMMERCE.SI, družba za trgovino in inženiring d. o. o.
5447992000 IDILA PROJEKT, družba za poslovne storitve d.o.o.
5408059000 INTERNATIONAL DIE TECHNOLOGY, podjetje za proizvodnjo industrijskih nožev, d.o.o. Jesenice
3607534000 INPROTRGOVINA družba za gradbeništvo, trgovino, posredništvo, storitve d.o.o. - v stečaju
5416868000 INTEGRAL VOZNIK prevozi, servis in storitve d.o.o.
5419611000 INPASS trgovina in zastopstvo, d.o.o.
5422337000 IZOLACIJA ZORMAN, podjetje za inženiring, gradbeništvo, posredovanje in trgovino d.o.o.
5421632000 IDEJA NEPREMIČNINE posredovanje in vrednotenje nepremičnin, d.o.o.
5416892000 IPOK integriranje, planiranje, oblikovanje in krmiljenje gospodarskih interesov d.o.o.
5857848000 IMD, podjetje za proizvodnjo kmetijske mehanizacije in trgovino d.o.o., Šenčur
5416116000 IGMAR, merilno procesni sistemi, telekomunikacije, informatika, Kranj, d.o.o.
5429765000 INEL Trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o. - v stečaju
5423228000 ISI podjetje za informiranje, svetovanje, izobraževanje d.o.o.
3985571000 ISI-INVEST, svetovanje in investiranje, d.o.o.
5862612000 IPP podjetje za izdelavo, prodajo in storitve d.o.o.
5426839000 IPS-RIANA avtomatska obdelava podatkov in trgovina d.o.o.
5430208000 ISARIA Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5421837000 IZOBRAŽEVALNI CENTER ŠTORE d.o.o.
5423848000 INTELDOM d.o.o., družba za kakovostno bivanje
5434424000 INFI svetovanje, d.o.o. Ljubljana
5597366000 IMONT inženiring, zastopstvo, trgovina, d.o.o. - v stečaju
1191225000 ISLAP Gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5438829000 INTERTOUR podjetje za špedicijo in cestni transport Straža d.o.o.
5435579000 ISKANJA Podjetje za založništvo, trgovino in storitve d.o.o.
5440050000 IPS, Industrijski procesni sistemi d.o.o., Kranj
5470005000 IDM, spletne storitve in računovodstvo, d.o.o.
5438624000 IBJ-INŽENIRSKI BIRO JANUŠ d.o.o. podjetje za projektiranje, inženiring in izvajanje termoenergetskih objektov in instalacij
5440939000 IGMA, storitveno podjetje Črenšovci d.o.o.
5438667000 INPUT Poslovne storitve d.o.o. Nazarje
5444446000 INTERCONTI turizem, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o. Ljubljana
5444578000 INCE - INŽENIRING podjetje za proizvodnjo, trženje in storitve, d.o.o.
5453445000 INTERS, transportno podjetje, d.o.o., Ivančna Gorica
5770424000 INKA, pravne in poslovne storitve, d.o.o.
5590582000 INTERES CITY podjetje za gradbeništvo, turizem in trgovino, izobraževanje ter druge storitvene dejavnosti d.o.o.
5441501000 ITRO, trgovina, servis in storitve, d.o.o.
5678803000 INŠTITUT BAM, inštitut za betone, asfalte in ostale materiale d.o.o.
5447569000 ISIS umetnost, inženiring d.o.o.
5452945000 INTERIER Trgovsko - gostinsko podjetje d.o.o. Idrija
5441781000 IKS računalniški inženiring in storitve d.o.o.
5448212000 IGLU ŠPORT proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5456070000 INTEX podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5447682000 INOTEH d.o.o., trgovina, zastopanje, Ljubljana
5697115000 INTERFINAL storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
5444527000 ISKRA, Avtomatizacijski, Merilni in Energetski Sistemi, d.o.o. - V STEČAJU
5045193000 ISKRAEMECO, merjenje in upravljanje energije, d.d.
5442125000 ISTOR, informacijske tehnologije, d.o.o.
5448506000 IRAS CENTER podjetje za informatiko, računovodstvo, administracijo in svetovanje d.o.o.
5450446000 ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o
5505011000 IQ Podjetje za marketing, propagando, zastopanje domačih in tujih firm, izvoz-uvoz, svetovanje, izobraževanje in turizem d.o.o. Ljubljana
5839211000 I-IBIS, storitve in trgovina, d.o.o.
5461138000 IMOBILIA-GBK, promet z nepremičninami in hipotekarni posli, d.o.o., Kranj
5459052000 I & M RABBIT Podjetje za trgovino, zastopanje, proizvodnjo in storitve d.o.o., Vir pri Domžalah
5457220000 IZZIV Podjetje za uvoz, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5483778000 IMAGE STUDIO, propaganda, marketing, trgovina, d.o.o. Izola
5460069000 IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o.
5051681000 INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR
5474183000 ING INVEST podjetje za inženiring, nepremičnine in gradbeništvo d.o.o.
5469422000 INVESTITOR podjetje za inženiring in izgradnjo objektov, d.o.o.
5475791000 INGENIUM, arhitekturno projektiranje d.o.o.
5465958000 IBT Marketing, management in inženiring, d.o.o.
5491649000 IBT SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o.
5468299000 iPiramida, računalniški inženiring d.o.o.
5715717000 IN storitve d.o.o.
5475708000 INTERKONTAKT inženiring, trgovina in turizem d.o.o., Ljubljana
5461847000 Interakta Global, razvojno svetovanje, d.o.o.
5466750000 INTERTEKS trgovina Novo mesto d.o.o.
5516811000 INTERPLAY podjetje za zabavno elektroniko, trgovino in storitve, d.o.o., Medvode
5465923000 IBT NIZKE GRADNJE TRBOVLJE d.o.o.
5075602000 IBT projektiranje in inženiringi, d.d. Trbovlje
5426537000 INŠTITUT PREVENT Podjetje za celovito rešitev preventivne varnostne problematike d.o.o. Ljubljana
5490740000 ISEA servis-elektronika-avtomatika, Novo mesto, d.o.o.
5463386000 INTERSKY, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
5472725000 INVENTA družba za poslovanje z nepremičninami, storitve, posredništvo in trgovino d.o.o.
5463157000 INTERCONSULT računovodske in finančne storitve d.o.o.
5517311000 INTEGRA COLOURS trgovina in inženiring d.o.o., Ljubljana
5471419000 INGMAR finančno komercialne storitve, knjigovodske storitve in trgovina d.o.o., Portorož
5463319000 INTERING Inženiring in konsalting d.o.o.
5786967000 IMO-RENT Inženiring in konsalting Murska Sobota d.o.o.
5480019000 INTER KOOP družba za trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5475562000 INBEX trgovina na debelo, uvoz, izvoz in finančni inženiring d.o.o.
5702828000 IP BIRO podjetje za projektiranje, inženiring, trgovino in storitve d.o.o.
5477611000 INTERLAND d.o.o. zastopanje, uvoz, izvoz, trgovina in gostinstvo, Ljubljana
5760542000 I.S.P. podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5475210000 IBL SISTEMI gradnja investicijskih objektov d.o.o., Ljubljana
5475457000 INFIN finančni marketing, d.o.o., Ljubljana
5479444000 IDILA podjetje za posredništvo, trgovino in storitve d.o.o.
3949117000 IN.Medica, podjetje za inovativne medicinske sisteme d.o.o. - v stečaju
5479355000 IMPOL-MONTAL podjetje za projektiranje, izdelavo in montažo d.o.o.
5471028000 IMPRESSUM proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5490286000 INTERMARK LOČE, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o.
5486025000 IPTI podjetje za inženiring, projektiranje, trgovino in izvajanje d.o.o.
5477166000 iOTC, orodjarsko tehnološki center, d.o.o. - v stečaju
5490839000 INOTHERM d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje
5481902000 IMPEX Trgovina na debelo in drobno d.o.o. Pliskovica 28/B, DUTOVLJE
5485380000 INCOM storitveno, proizvodno in trgovinsko podjetje d.o.o.
5491363000 IMEX - TRADE trgovina in storitve, d.o.o.
5483964000 IBS podjetje za proizvodnjo, trgovino, projektantske in inženiring storitve d.o.o.
5493919000 IDEAAL PROJEKT podjetje za inženiring in projektiranje d.o.o.
5484120000 INTERMARKET TOURS inženiring, trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5485401000 INTERLOOCK, trgovina, d.o.o., Portorož
5504473000 ISKRA PRO, podjetje za robotizacijo in avtomatizacijo, Kranj, d.o.o.
5580943000 INDEPENDENCE INTERNATIONAL, trgovina, posredništvo, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5496349000 IBT Strojne napeljave, d.o.o.
5497396000 IGLA proizvodnja in trgovina d.o.o. Ljubljana, Gorkičeva 14 - v stečaju
5516102000 INTERTEAM podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Kočevje, Mestni Log IV/3
5379440000 ISAR Gradbeništvo, interieri, trgovina d.o.o.
5497752000 ING.ARCH.BIRO JAKLIČ Inženiring, svetovanje, gostinstvo, trgovina, d.o.o., Ljubljana
5330424000 ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.
5396301000 IN-TACT, Podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje, d.o.o.
5505534000 IKARUS, podjetje za trgovino in transport, Trebija, d.o.o. Gorenja vas
5513197000 INSA INTERNATIONAL podjetje za turizem, gostinstvo, trgovino, špedicijo, menjalnico in TAX FREE poslovanje d.o.o.
5504872000 INOPROJEKT, Podjetje za inovacije in projektiranje, d.o.o. - v stečaju
5514347000 INPRO inženiring, nadzor, projektiranje d.o.o. Novo mesto
5504228000 IBIS promet na veliko z neživili v tranzitu, zastopanje in posredovanje d.o.o., Ljubljana
5507189000 IPING inženiring in projektiranje, d.o.o.
5513901000 INGEN - Gradbeni inženiring, d.o.o.
5504333000 IVEC export-import d.o.o.
5516587000 INATEL Telekomunikacije d.o.o. Ljubljana
5516137000 IUP Inštitut za urejanje prostora d.o.o.
5515998000 ISOK podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5505283000 IZTR projektiranje in svetovanje d.o.o.
5507472000 ISKRA LABS d.o.o., trgovina in storitve
5516528000 INTERSPORT, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Kranj
5501105000 IZOKONT - Računovodske storitve, d.o.o. Izola
5498368000 IKOR Industrija kolektorjev, orodja in rezil, d.o.o.
5516641000 ISKRA MEDICAL, d.o.o., raziskave in razvoj na področju medicinske opreme in kozmetike
5509963000 IRIS podjetje za zaposlovanje invalidov Novo mesto d.o.o.
5510244000 INKOS družba za inženiring, konstrukcije in strojegradno d.o.o. Krmelj - v stečaju
5509050000 ITR inženiring za tehniko in računovodstvo d.o.o.
5504821000 IMP ARMATURE, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o.
5505771000 ITAIA d.o.o., podjetje za računalniški in elektro inženiring
5284538000 INDE, SALONIT ANHOVO Podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o.
2043653000 INFORMACIJSKO TEHNOLOŠKI CENTER, storitve, trgovina, posredništvo, nepremičnine d.o.o.
5505712000 INTERZAV, organizacija za opravljanje zavarovalnih poslov, d.o.o.
5078105000 IMP Tovarna instalacijske opreme d.d. Idrija - v likvidaciji
5572738000 IJU INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO CONSULTING d.o.o., družba za svetovalno dejavnost
5520061000 INN trgovina d.o.o.
5517575000 IMB družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5521971000 INTERFACE podjetje za marketing in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5521556000 IB-PROCADD engineering, consulting, CAD/CAM, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5507421000 ITC, Proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5521645000 ISKRA FIS Finančne in intelektualne storitve d.o.o.
5520932000 IRIS podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
1722590000 INFOND HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju
5528968000 IMOFIN - Promet z nepremičninami, d.o.o., Koper
5520584000 IRIS - Grafično, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5527988000 INA SLOVENIJA, trgovina s tekočim naftnim plinom in naftnimi derivati, d.o.o.
5521084000 IKOS - inženiring, klima, ogrevanje, servis d.o.o.
5529514000 IRSA trgovina in inženiring d.o.o.
5530369000 ILES Lesna industrija d.o.o. - v stečaju
5522714000 ID INFO DESIGN d.o.o. podjetje za računalniški inženiring
5522617000 IB-TECHNO d.o.o., Podjetje za inženiring, projektiranje in trgovino
5524067000 IDEAL avto šola, d.o.o.
6084141000 Inpro, insolvenčno in poslovno svetovanje, Lucija Klampfer s.p.
5525063000 ITS Industrijski tehnološki sistemi d.o.o. Ljubljana
5525543000 IES Industrijska elektronika in strojništvo d.o.o.
5566070000 INOUT ŠPED & TRANS transportne storitve d.o.o.
5525071000 INTERVEZ podjetje za proizvodnjo, zastopanje, trgovino in storitve, uvoz-izvoz, d.o.o. Ljubljana-Črnuče, Cesta v Podboršt 3
5526213000 ITAGRAF trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o.
5509360000 IMPULZ, podjetje za informacijski inženiring, d.o.o., Kranj
5534445000 IRS, hidroelektro, d.o.o., Jesenice
5526922000 IB-GIN d.o.o., inženiring in zastopstva Ljubljana
5545447000 INTERM Podjetje za inženiring, svetovanje in nadzor, d.o.o.
5540518000 INCON poslovno svetovanje, d.o.o.
5560748000 INCOMA podjetje za inženiring, consalting, marketing, založništvo, trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
5526191000 IB-CADDY informacijske tehnologije d.o.o.
5534950000 INVICTA d.o.o. Inženiring in trgovina
5565880000 IZODOM družba za inženiring, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5545960000 INTERPROMET trgovsko podjetje d.o.o.
5548594000 IF INŽENIRING, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
6334865000 iCare Inženiring, d.o.o. - v stečaju
5542626000 IRS izobraževalno raziskovalno svetovalni center d.o.o. Ljubljana, Brajnikova 21
5549213000 INTEKA STORITVE, družba za informacijske storitve, trgovino, svetovanje in druge poslovne dejavnosti, d.o.o.
5543975000 I.A.P. inštitut za avtomatizacijo procesov d.o.o.
5541786000 INVENTUS podjetje za strojni in elektro inženiring, d.o.o.
5561337000 INTREX Trgovina, storitve in zastopanje, d.o.o. Ljubljana
5051398000 INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana
5602807000 IT CONA, storitveno podjetje, d.o.o.
5044995000 ISKRA INVEST, PODJETJE ZA INŽENIRING, VZDRŽEVANJE IN STORITVE, D.D.
5185726000 ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o.
5649722000 IGEPA PAKO podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5559022000 INOX, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve Kranj, d.o.o.
5561116000 ILTOURS, podjetje za prevoze in storitve v gostinstvu in turizmu, d.o.o.
5571979000 IVAS svetovalno podjetje, Logatec, d.o.o.
5566592000 IMF Proizvodnja, trgovina in inžiniring, d.o.o., Kamnik, Levstikova 11
5553601000 ITD TRADE trgovsko podjetje d.o.o
5561710000 INVESTIN naložbe d.o.o.
5613841000 IR IMAGE, agencija za trženjsko komuniciranje, d.o.o.
5552842000 ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o.
5555779000 INTERBORA svetovanje, zastopanje, posredovanje, zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94
7252935000 IZOBRAŽEVALNO SERVISNI CENTER STERMECKI, storitve in izobraževanje, d.o.o.
5562210000 INTERVELA, proizvodnja jader, turizem, uvoz - izvoz, d.o.o.
5572266000 IMOS LINK družba za financiranje investicijskih projektov, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
1339028000 IMOS HOLDING upravljanje povezanih družb, d.d., Ljubljana - v stečaju
5563321000 INTEX-GORICA Posredovanje in trgovina d.o.o.
5582695000 IRTEX proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5590299000 INSEMA Proizvodnja, inženiring, trgovina d.o.o.
5555965000 IPRO ING industrijski programi d.o.o.
5570352000 INKUBATOR d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana
5556775000 INFO PRESS založništvo d.o.o.
5568145000 INTER-KULTURO mednarodni kulturno izobraževalni center d.o.o.
5577179000 INTERVENT agencija za promet z nepremičninami in svetovanje d.o.o.
5567513000 INIRE, poslovni servis in trgovina, d.o.o. Kozina
5570760000 INTERIERING inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5610028000 INKOTERM Podjetje za inženirske storitve d.o.o.
5565812000 IMPORTEX, mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.
5873312000 IRD Investicijsko razvojna družba d.o.o.
6342833000 INTERMAR pomorsko izvedenstvo in svetovanje d.o.o.
5592968000 I.T.P. INTERNATIONAL TRADE & PRODUCTION d.o.o. Ljubljana
5700612000 I.S.O. Družba za inženiring, svetovanje in organizacijo d.o.o., Ljubljana
2098911000 INTIMA DESIGN proizvodnja in trgovina d.o.o. - v stečaju
5579732000 IPIS, računalniška usposabljanja, d.o.o.
5579031000 ISTRACOMMERCE, trgovina in storitve d.o.o.
5602866000 I.M.D. posredovanje, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5574196000 INFOBIA CD-ROM založba in trgovina, d.o.o., Ljubljana Dunajska 120, Ljubljana
5585813000 IRIS STAR, multimedijske storitve, d.o.o.
5568706000 INING, inženiring d.o.o.
5607205000 IN VINO, trgovina na debelo in drobno d.o.o., Ljubljana
5595134000 INFRAX informacijske tehnologije d.o.o.
5576849000 Internet.si, agencija za spletni marketing, d.o.o.
5582261000 INSTAMONT storitve in trgovina d.o.o.
5582270000 INFINITY MEDIATIONS, medijacija, trgovina, svetovanje in storitve d.o.o. - v stečaju
5582938000 INDEPENDENT, računalniški inženiring, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5582865000 INTEREM, proizvodnja, trgovina, posredništvo, gostinstvo, kmetijstvo in druge storitve d.o.o.
5578256000 IS TRADING Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Nova Gorica Cankarjeva 16
5596513000 INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje
5591058000 ITL proizvodno podjetje, d.o.o., Horjul
5588847000 ISKRA IMPULS, proizvodnja merilno-procesne opreme Kranj, d.o.o.
5549574000 INŠTITUT ZA GOSPODARSKO PRAVO IN KORPORACIJSKOPRAVNE ŠTUDIJE
5591546000 INOKS EU proizvodni procesi d.o.o.
5623073000 INGIP inženiring, nepremičnine, gradbeništvo, inštalacije, projektiranje, d.o.o., Ljubljana
5576296000 IGOSS, trgovina, inženiring in ekonomska propadanda d.o.o.
5608490000 ISOMAT inženiring, proizvodnja, trgovina d.o.o.
3289508000 ID INVESTICIJE, investicijska družba, d.o.o.
5597331000 INFO 5 , internetne storitve, d.o.o.
5621186000 INTRO-LAB podjetje za procesno avtomatizacijo, računalniški inženiring in trgovino, d.o.o.
5607183000 INFO MEDIA STUDIO, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5592879000 IMPERIA inženiring in trgovina, d.o.o.
5597609000 INTOP, Inženiring, trgovina, organizacija in proizvodnja, d.o.o.
5600308000 IVO BAN zasebna šola, prevajanje in sodno tolmačenje d.o.o
5602360000 INTERGLOBE, d.o.o. podjetje za turizem, trgovino in transport, Bled - V STEČAJU
5637724000 ISRR Inštitut za sektorske in regionalne raziskave d.o.o.
5601274000 INVEST PROJEKT podjetje za gradbeništvo, inženiring, marketing in svetovanje d.o.o.
5624568000 INTRGRAD inženiring in trgovina d.o.o.
5608635000 IN MEDIA Trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o.
5851777000 INTERMAC Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5876133000 I & J TRTA družba za storitve in trgovino d.o.o.
5619572000 IBEX Podjetje za zastopanje, uvoz-izvoz, trgovino, servisne storitve, posredovanje d.o.o. Ljubljana
5662753000 ITD NEPREMIČNINE, trgovina in druge storitve, d.o.o.
5602637000 IMS-ADIT OIL, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5602157000 IDA - avtošola, Črnomelj, d.o.o.
5839467000 INTEK podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana
5609798000 I & S ALADIN Avtorske storitve s področja tržnih komunikacij, designa, fotografije, filma, glasbe in tržnih raziskav d.o.o. Ajdovščina
5664578000 INTER - L podjetje za urejanje interierjev d.o.o.
5609887000 INGRAD GRAMAT Trgovska in proizvodna družba d.d. " - v stečaju"
5609895000 INGRAD VNG " V STEČAJU " Družba za visoke in nizke gradnje, d.d.
5642752000 IKAM družba za svetovanje d.o.o.
5607698000 IMP NDT, podjetje za neporušitvene preiskave materialov d.o.o.
5607167000 IMP PROMONT d.o.o.
2210266000 IMP GLOBAL inženiring d.o.o.
5614023000 ICI, industrija cevnih instalacij, d.o.o., Kranj
5659850000 IZA, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5631068000 INTEH INTERNATIONAL podjetje za trgovino in inženiring d.o.o.
5606969000 ION marketing, trgovina, proizvodnja, zastopstva, d.o.o.
5629071000 INTER PUNKT trgovina in storitve, d.o.o.,
5645107000 INTERTURS, storitve in svetovanje, d.o.o.
5839327000 IRESI d.o.o., svetovanje, storitve, trgovina
5613647000 INTERSOCKS, tovarna nogavic d.o.o., Kočevje
5622379000 INFOS Informatika na slovenskem, Podjetje za sejemske promocijske in izobraževalne prireditve, d.o.o. - v stečaju
5633869000 IGI LINE podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o.
5617073000 INŽENIRSKI BIRO BALIČ podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.
5618193000 ISKRA STANDARD Podjetje za trgovino, zastopanje, proizvodnjo, servis in inženiring, d.o.o., Ljubljana
5646537000 INTER STUDIO trgovsko podjetje d.o.o.
5608309000 INVEC-REMACON trgovsko proizvodno podjetje d.o.o.
5658675000 IFAA Trgovinsko in proizvodno podjetje d.o.o., PREBOLD
5679281000 I.M.I. podjetje za inženiring d.o.o.
5619378000 IPB NALOŽBE, holdinška dejavnost, d.o.o.
5874378000 INSTAL NET, Elektro inštalacije in inženiring d.o.o.
5741432000 INŽENIRING BIRO MARINKO d.o.o., Podjetje za inženiring in consulting Ljubljana, Streliška 8
5629829000 INTEREXPO, mednarodna špedicija, d.o.o.
5647070000 INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE TRGA IN MEDIJEV MEDIANA, d.o.o.
5629357000 ITALSAD Proizvodnja, trgovina, export, import d.o.o.
5850690000 INFOND ZLAT D.D. POOBLAŠČENA INVESTICIJSKA DRUŽBA
5628857000 INTERCOMMERCE uvoz - izvoz d.o.o. Sežana
6368891000 INSOLVENČNA PISARNA, pravno in poslovno svetovanje, Štefan Veren s.p.
5637490000 INEKA zdravstvene in kozmetične storitve d.o.o.
5644038000 INBOJ, hotelske storitve, d.o.o.
5643813000 IMGO Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. Ljubljana-Polje
5656745000 INICIJA računovodske storitve in svetovanje d.o.o.
5632056000 IBM SLOVENIJA Podjetje za proizvodnjo, marketing in storitve d.o.o. Ljubljana
7007434000 IMO INVEST, družba za investiranje, d.o.o.
5649072000 IGRA Inženiring, gradbeništvo, razvoj in aplikacije d.o.o., Partizanska cesta 17, SEŽANA
5694663000 IZOTERM, izolacije, trgovina, servis, d.o.o.
5646332000 INFORMA Transport, trgovina in gostinstvo d.o.o., Koper
5654769000 IKON industrija klimatsko odpraševalnih naprav d.o.o. Kostanjevica na Krki
5656800000 INSTALACIJA napeljava instalacij, d.o.o.
5672503000 IMOBING Tehnično svetovanje in založništvo, d.o.o.
5681847000 IGP KAMIX gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5663881000 ITZ INŽENIRING, Podjetje za inženiring energetskih naprav in trgovino d.o.o.
5658276000 IZVIR trgovina, storitve, svetovanje, proizvodnja d.o.o.
5653444000 INVESTICIJSKA DRUŽBA INTERMONT, inženiring, d.o.o.
5040167000 INDUSTRIJA PREVENTIVNE OSEBNE ZAŠČITE TRBOVLJE d.o.o., Kolonija 1.maja 24/b, Trbovlje - v likvidaciji
5411238000 INFORMACIJSKI INGENIRING, podjetje za inženiring in trgovino, d.o.o., Kranj - V STEČAJU
5658756000 INDULES, posredništvo in trgovina, d.o.o. Ribnica
5660823000 ITRANS Storitvena, trgovska in proizvodna dejavnost d.o.o., Vir pri Stični 114, 61295 Ivančna Gorica
1983024000 INVIDA internet video agencija d.o.o.
5660289000 INTERSERVICE Kontejnerska špedicija, d.o.o. Koper
5663857000 IDILA PLUS zasebno podjetje za trgovino, storitve, gostinstvo d.o.o.
5660912000 III, inženiring, projektiranje in izvedba instalacij, d.o.o., Koper
5673046000 INI-MINI interesno izobraževanje d.o.o.
5843901000 INTEK, zastopanje, trgovina, založništvo in storitve d.o.o.
5675464000 INTERWOLF d.o.o., proizvodnja vijakov
5670586000 IZKAZ, podjetje za računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.
5673020000 ISA.IT izobraževanje, svetovanje, aplikacije, informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana
3727165000 IUS SVET, svetovanje, d.o.o.
5677319000 ILGRAD podjetje za gradbene investicije in trgovino, d.o.o. Kamnik
5676355000 INTERALP, podjetje za trgovino in storitve d.o.o. - V STEČAJU
5672872000 IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o.
5504830000 IRI Inženiring Razvoj Inovacije d.d.
8055114000 INPUT naložbe d.o.o.
5672317000 IRM Info Rešitve d.o.o.
5681324000 INTERQUATRO podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o. Portorož
5683840000 I-ROSE, podjetje za ekonomske in računalniške storitve d.o.o.
5686989000 ISPO založništvo in storitve d.o.o.
5688078000 IKRA informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana
5091969000 ISKRA PRINS PRODAJA, INŽENIRING, SERVIS, D.D.
5688604000 ICB, zavarovalniško zastopanje in bančno kreditno posredništvo, d.o.o.
5694906000 IN FACTO consulting in trženje d.o.o. Ljubljana
5702259000 IMPERL trgovsko podjetje d.o.o. Sevnica
5696143000 IO group, finančno, davčno in računovodsko svetovanje, d.o.o.
5695236000 ITS SOPOR Podjetje za informatiko, trženje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5705266000 INOVATIVNI PROJEKTI, finančne, poslovne in internetne storitve, d.o.o.
5698561000 ITEM d.o.o. Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke
5715610000 ITALTEHNA Trgovina, proizvodnja, zastopstva, d.o.o.
5701902000 INCLUB Gostinske, turistične in zabaviščne storitve d.o.o Nova Gorica
5703425000 INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ d.o.o. Ajdovščina
2155079000 I.J. STORITVE, družba za poslovne storitve, d.d.-v stečaju
5709717000 Imerys Ruše podjetje za proizvodnjo nekovin d.o.o.
5708656000 IDEL, podjetje za gostinstvo in trgovino d.o.o.
5719925000 I.R.O. družba za davčno, računovodsko in gospodarsko svetovanje d.o.o.
5704626000 INTERLES podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.- v stečaju
5707552000 IMAGE - računalniški inženiring, d.o.o. Portorož
5704910000 IKN, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
5709091000 IKOPLAST, proizvodnja plastičnih izdelkov, trgovina, izvoz in uvoz, d.o.o., Kranj
5707943000 IDENTA Inženiring, trgovina, storitve, d.o.o., Zagorje
5700272000 iSYSTEM Labs d.o.o. elektronika in računalništvo
5709237000 IVAL Turizem, gostinstvo in trgovina d.o.o.
5728754000 INFORTTA transport, špedicija in trgovina, d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5753287000 IQ LIGHTING, inteligentna razsvetljava d.o.o.
5710928000 INTERDATA d.o.o., računovodske storitve
5781426000 ITTI PRO, posredništvo, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
5724619000 IPAM d.o.o. proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
5732875000 INTELA, poslovne storitve, d.o.o.
5731143000 IMAGE DTP inženiring d.o.o.
5728312000 INITRA inženiring d.o.o.
5726450000 INEL Industrijska elektronika d.o.o. Ajdovščina
5731810000 INFOHIP, gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o.
5724007000 I.T.C. Trgovina in proizvodnja d.o.o. Nova Gorica
5729360000 IB IMMOBILIEN svetovanje na področju poslovne ekonomike in nepremičnin d.o.o.
5319846000 ISA turizem in gostinstvo, izleti, Slovenija, Alpe Adria Bled, d.o.o.
5798299000 IGD, trgovina in storitve, d.o.o.
5864925000 INTERSERVIS Trgovina, transport in storitve d.o.o.
5740061000 INTER EURO, zastopstvo, export - import, d.o.o., Golnik
5730520000 IT 2000, informacijske tehnologije, d.o.o.
5762723000 INTERMED podjetje za zdravstveno dejavnost d.o.o.
5738873000 IGT Inženiring, gradbeništvo in trgovina, d.o.o. Izola
5740363000 INTERMAC, inženiring in trgovske storitve, d.o.o., Kranj
5730694000 INCOMES družba za trgovino in storitve, d.o.o., so.p.
5741823000 ITN inženiring in oprema objektov, trgovina, nepremičnine d.o.o.
5731062000 INTERPLAM Gradbeništvo, storitve, trgovina d.o.o.
5737931000 IVL inženiring d.o.o.
5850282000 IRTIS, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
5768969000 IMA trgovina in proizvodnja d.o.o., Jezero 120a, Preserje
5816629000 INO trgovina in zastopstva d.o.o. Ljubljana
5742188000 INDRA, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5757606000 INEL 230 podjetje za svetovanje, inženiring, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5752353000 IPE podjetje za inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o. Ljubljana
1549618000 INGGE, d.o.o., INŽENIRING ZA GRADBENIŠTVO IN ENERGETIKO
5759480000 IONA-M d.o.o. Proizvodno in trgovsko podjetje
5721652000 IN2 Informacijski inženiring, d.o.o. Koper
5762332000 IKD izdelava kovinskih delov d.o.o.
5757096000 INVEST PROJEKTIVA Podjetje za načrtovanje in projektiranje, d.o.o.
5753791000 IDEAL MUSIC, trgovina, svetovanje, storitve, d.o.o.
5755522000 IKI SVETLIČIČ, izdelava kovinskih izdelkov, d.o.o.
5763690000 INTRACO-INFONET, informatika, trgovina, proizvodnja, finančne in komercialne storitve, turizem, d.o.o.
5787050000 IZOL ITP Servis, trgovina, inženiring d.o.o. LJUBLJANA
5756693000 IVY, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice
5763282000 INDEX, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Kalistrova 8, Postojna
5778174000 INTERBIT, informacijski inženiring, d.o.o.
5787556000 IN FOTO trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 9 - v likvidaciji
5757789000 INTERCET, svetovanje, inženiring in trgovina d.o.o.
5777399000 ITRIJ, kemični inženiring, d.o.o.
5788641000 I.T.S. CENTER, družba za varnost pri delu in varstvo pred požarom d.o.o.
5766141000 INVEX podjetje za projektiranje, inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5791600000 IDEAL KOMERCIALNI CENTER trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju
5770882000 INDRAST, gradbeništvo, trgovina, proizvodnja, posredništvo in druge storitve, d.o.o.
5760453000 INTER IMMO podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5771501000 INSTAL TRADE trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5868858000 IKRA Inženiring, trgovina, d.o.o.
5798515000 IGOVAL podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5771285000 ISTRATURIST - TURISTIČNE STORITVE d.o.o. – v likvidaciji
5824168000 IACTA svetovanje, projektiranje, zastopanje, d.o.o., Ljubljana
5842417000 IPEJA trgovina, posredovanje, storitve, gostinstvo in turizem, uvoz-izvoz, d.o.o.
5787530000 IRRO, mednarodna trgovina in storitve, d.o.o.
5773342000 IMO BIRO podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje in promet z nepremičninami d.o.o.
5782988000 INES TOURS turistična agencija, d.o.o.
5801214000 INDUKA trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5779251000 INTERLIVE trgovina, storitve d.o.o. - v stečaju
5810582000 Inštitut za nizke gradnje, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
5828856000 I ART, izdelava in opravljanje ekonomsko propagandnih storitev, d.o.o.
5807522000 IGP KRESNICA Investicijsko gradbeno podjetje d.o.o.
5842280000 INTERKRENN - JELEN, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5792525000 IBIS NOVA, intelektualne storitve, d.o.o.
5864496000 IZOLACIJA - KERN trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje in inženiring, d.o.o. Radomlje
1972847000 INTERFIN NALOŽBE, finančna družba d.d. Koper
5852048000 INTRA LUX vizualni inžinering, d.o.o.
5795117000 IRLES, lesno-predelovalno in trgovsko podjetje, d.o.o., Poljane 38, 3332 Rečica ob Savinji
5807123000 IPRS1, ideje, povezovanje, rešitve, sodelovanje1, d.o.o.
5795567000 INTERTIMBER, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Kal 8, Pivka - v stečaju
5806259000 INAL proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5797144000 ING.BIRO, gradbeništvo, storitve in trgovina, d.o.o.
5804965000 INPRO računalništvo-informatika d.o.o.
5850096000 IBT KOBLER, podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o.
5802059000 INTERES - informacijska tehnologija, razvoj in svetovanje, d.o.o.
5805694000 ISOKON proizvodnja in predelava termoplastov, d.o.o., Slovenske Konjice
5842727000 INŽENIRSKI BIRO PETRU d.o.o., projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje
5811961000 IKODENT - proizvodnja in storitve, Krško, d.o.o.
5827094000 INTER MAK prevozništvo in trgovina d.o.o.
5817676000 IGOR PALISKA podjetje za poslovne storitve d.o.o.
5821231000 IVA, trgovina in storitve, d.o.o.
5817528000 IZPUŠNI SISTEMI LAUŠ proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. Šentjurje
5814529000 INTER KURE inženiring in trgovina d.o.o.
5832012000 INŠTALACIJE GRUM, storitve in zastopništvo d.o.o.
1582372000 INSPLET poslovno svetovanje d.o.o.
5823188000 INTERMETAL proizvodnja strojev in livarske opreme d.o.o.
5906903000 INVEST BIRO, poslovno svetovanje, d.o.o.
5824796000 ITIS Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o., Ljubljana
5839076000 ITINITI poslovne storitve d.o.o.
5829135000 IJB ILJAŽ prevozniško podjetje Bizeljsko d.o.o.
5829909000 IMO-REAL Inženiring in posredovanje d.o.o.
5833728000 INTER GOZD, trgovina in servis, d.o.o., Kranj
5853338000 ITR-X inštitut za tržne raziskave, d.o.o.
5840112000 INTER M.A. TRADE, uvoz-izvoz, d.o.o. Ljubljana Koseška 8 - v stečaju
5841429000 IMAGE MANAGEMENT agencija, storitve, izobraževanje, prireditve, d.o.o. Ljubljana
5847940000 INTERSNACK, Družba za trgovinsko dejavnost, d.o.o.
5846749000 IT & T podjetje za inženiring elektronskih naprav, uvoz- izvoz in zastopništvo, d.o.o., Ljubljana
6665934000 IATER NALOŽBE, holding, d.o.o.
5847184000 IN REVIZIJA družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
6174094000 iTok, informacijski tokovi, d.o.o.
1662031000 INTERING HOLDING, svetovanje, d.o.o.
5848016000 INTER-REX promet z nepremičninami d.o.o. - v likvidaciji
5847281000 INDAM Podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o.
5860784000 INŠTITUT ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO IN PSIHOTERAPIJO d.o.o.
5865247000 INTEHNA, proizvodnja, trgovina in zastopanje d.o.o.
3281825000 Investicije MR, podjetje za gradbeništvo in investiranje, d.o.o.
5635012000 iQwood, proizvodnja lesenih elementov d.o.o.
5885051000 IDITEX Proizvodnja, posredovanje in trgovina d.o.o.
5893313000 ISCAR SLOVENIJA Trde kovine d.o.o.
5648238000 INTARA finančno svetovanje in posredovanje, d.d., Ljubljana
5888204000 ISKRA FINANCE, NALOŽBE, PRODAJA, d.o.o.
5894069000 INTI PRAH, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
6920454000 ITEX GROUP trgovina in storitve d.o.o.
5887160000 INŽENIRSKI BIRO PROGRAM družba za inženiring in projektiranje, d.o.o.
5898617000 IMEXA trgovina in storitve, d.o.o.
5898447000 INTERPROFING Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5897688000 INTERNATIONAL TURISTIC LINE, turistična dejavnosti, d.o.o.
5901162000 IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.
5898595000 IMB COMMERCE, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5903386000 IATROS - DR. KOŠOROK d.o.o., zasebni medicinski center
5901545000 INOX CENTER Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5906091000 IGD HOLERMUOS investicijsko gradbena družba d.o.o. - v stečaju
5901570000 INO MARKT podjetje za marketing, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5907896000 I.Z.A. podjetje za inženiring in zastopstvo d.o.o. Novo mesto
5906288000 IVVOS, poslovne storitve, kmetijstvo, trgovina, gradbeništvo in druge storitve d.o.o.
5904579000 INNERVIEW, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5051606000 Institut »Jožef Stefan«
5914850000 INTES STORITVE invalidsko podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5904269000 IFIM Izvoz-uvoz, trgovina in posredništvo d.o.o.
5918669000 ILUMINA družba za vizualne in tržne komunikcije, d.o.o.
5924243000 IXA podjetje za projektiranje, inženiring, trgovino, storitve in gostinstvo, d.o.o.
5926157000 INVESTICIJSKE NEPREMIČNINE družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o. - v stečaju
5926459000 INOKS 72, storitve in proizvodnja, d.o.o.
5929075000 INFICO, finančna družba, d.o.o.
5930049000 INTERVENTI, inženiring in trgovina d.o.o.
5924693000 ISTENIČ - AVTOSERVIS družba za storitve, trgovino in posredovanje, d.o.o.
5935300000 INFORTA PRO projektni management d.o.o.
5914957000 INŽENIRING STAVBNEGA POHIŠTVA d.o.o.
5926521000 INDIVIDA zavarovalniško zastopanje d.o.o. - v stečaju
5935857000 IZBERI, založništvo in distribucija, d.o.o.
5935814000 INTARA NEPREMIČNINE, posredništvo v prometu z nepremičninami, d.o.o.
5930847000 INGEKO, ekološki inženiring in trgovina d.o.o. - V STEČAJU
5920698000 INTER TEHNA posredništvo, zastopanje in trgovina d.o.o.
5936616000 IDENTIS, podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o.
5143233000 IZLETNIK CELJE d.o.o. Prometno in turistično podjetje
5943477000 IP Central, družba za hotelirstvo - invalidsko podjetje, d.o.o.
5945526000 IMOVINA INŽENIRING d.o.o.
5951038000 I.P.C. HOLDING trgovina in zastopanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103 - v stečaju
5920167000 IBC & CO Pomorsko izvedeništvo in survejerstvo, d.o.o.
5949394000 I B 7, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica
5947928000 IRKOP, izdelovanje raznovrstnih kovinskih izdelkov d.o.o.
5956854000 INTERKORN semenarstvo in obnovljivi viri d.o.o.
5958571000 IGMA CAR, podjetje za turizem in trgovino, d.o.o.
5952468000 IBZ inženirski biro, d.o.o.
5949572000 INTERAGENT, pomorska agencija, družba z omejeno odgovornostjo INTERAGENT Shipping Agency, limited liability company
5952280000 INTERSAX COMPANY računovodske storitve d.o.o., Ljubljana
5956897000 ITERA svetovanje in storitve d.o.o.
5968186000 I.S.B. inženirsko statični biro d.o.o.
5971080000 INTERTOURS gradbeništvo in storitve d.o.o.
5302315000 IMOS ZDRUŽENA INDUSTRIJSKA GRADBENA PODJETJA,DELNIŠKA DRUŽBA,LJUBLJANA,DUNAJSKA 56
5952727000 IZOLACIJE PEVEC, izolacije energetskih sistemov, d.o.o.
5970318000 IFM, družba za trgovino in storitve d.o.o.
5981395000 ING.KLAN podjetje za inženiring, proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
2167506000 INVENIT investicije, inženiring, svetovanje, trgovina d.o.o.
5981549000 ISTA podjetje za nepremičnine, gradbeništvo in storitve d.o.o.
5957028000 INFOSYS podjetje za računalniški inženiring d.o.o.
5992265000 INVESTINA - Gradbeništvo, inženiring in poslovne storitve, d.o.o.
5078016000 IMP TEHNOMONT podjetje za proizvodnjo strojev d.o.o., Ljubljana
1121634000 INGLIČ, gostinstvo, d.o.o., Škofja Loka
1125656000 ITEO RAKA izgradnja telekomunikacijskih omrežij, inštalacij, elektroinštalacij ter trgovina in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
5986222000 INTELCOM, družba za informatiko, storitve in svetovanje, d.o.o.
1121693000 IMPERIAL IMMOBILIEN MANAGEMENT, družba za posredovanje nepremičnin, d.o.o., Bled - v likvidaciji
1191942000 INTRA PLUS organizacija transporta in špedicija d.o.o. Ljubljana - v stečaju
1122401000 INFOSTIK Inženiring funkcionalnih omrežij, splošne telekomunikacije in zaščita d.o.o.
1193228000 ICO založništvo in trženje, d.o.o.
1123742000 INFORMACIJSKA BORZA NEPREMIČNIN centralna informacijska baza nepremičnin, d.o.o.
5781159000 INTARA DZU DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV, D.O.O., LJUBLJANA
1125761000 INVARST, storitveno invalidsko podjetje, d.o.o.
1196995000 INFORMATIKA JEMEC podjetje za storitve in trgovino d.o.o. Borovnica
1194704000 IMP PROMONT-KLIMA projektiranje in montaža d.o.o., Ljubljana
1193856000 IZI MOBILI Podjetje za proizvodnjo, svetovanje in prodajo pohištva, d.o.o.
1197843000 IEDC - Poslovna šola Bled, d.o.o.
1193384000 IMN, d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje, Jesenice
1197886000 I.B.K. Inženiring, ekologija in procesna oprema d.o.o. Krško
1196596000 INOX DESIGN projektiranje, proizvodnja, trgovina d.o.o.
1189751000 IMP PROMONT-ELEKTRO projektiranje in montaža d.o.o. Novo mesto - v stečaju
3932567000 IMP ELEKTRO, elektroinštalacije d.o.o. - v stečaju
1199463000 IZVIR-PLAN načrtovanje, gradnja in vzdrževanje, d.o.o. Laško
1213482000 INTRAL mednarodna trgovina, d.o.o.
1193015000 INOX ŽNIDARŠIČ Trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1215612000 ISG projektiranje in inženiring, d.o.o.
1233050000 INFONOVA nove informacijske rešitve d.o.o.
1233513000 INŠTITUT ZA CESTE raziskovanje in razvoj, d.o.o.
1228030000 INFOTIM RŽIŠNIK PERC informacijski sistemi d.o.o.
1226690000 ISBE, gradbeništvo, turizem in gostinstvo, d.o.o.
1215507000 IRVES d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve, Ljubljana
1243187000 INTERCLASS CARS trgovina, servis in druge storitve, d.o.o.
1233793000 INFOTECH, informacijske tehnologije, d.o.o.
1252976000 INDOMA, družba za upravljanje in promet z nepremičninami, d.o.o.
1214292000 IKETT, izdelava kovinskih elementov in toplotne tehnike d.o.o. - V STEČAJU
1253212000 INOVA IR, raziskave, razvoj, podjetništvo, d.o.o.
1227335000 INTER EXPO inženiring, storitve, agencija, razvoj, proizvodnja in trgovina d.o.o.
1243608000 IZOBRAŽEVALNA HIŠA CILJ, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
1253867000 IP RIBNICA, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
5034027000 ITPP INDUSTRIJA TERMIČNIH APARATOV, ŽIČNIH TKANIN IN PLASTIKE, D.D.
1273922000 INDIGO trgovina d.o.o. - v stečaju
1277162000 IPLUS družba za informatiko d.o.o.
1254294000 IPIL, invalidsko podjetje Ilirska Bistrica d.o.o.
5111099000 IZOTERM PLAMA D.O.O. PROIZVODNJA IZOLACIJSKIH IZDELKOV
1270958000 INGLINE PLUS, gradbeni inženiring, d.o.o., Križe
1277022000 Instrumentation Technologies, elektronska instrumentacija in produkti za procesiranje signalov, d.o.o.
1271393000 ICEMAX, servis in trgovina d.o.o.
1272853000 IGRALNI SALON KARNEVAL, igralništvo, turizem in storitve, d.o.o. CASINO CARNEVALE, giochi d azzardo, turismo e servizi, s.r.l.
1254847000 IMOCE, družba za storitve d.o.o.
1277855000 ITALCREAM BP trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
1278681000 INEMA d.o.o., marketing in storitve
1274767000 INTECTIV, Tiskana vezja d.o.o.
1274775000 INTEC MKD, kovinske konstrukcije, d.o.o.
1272713000 INTERLOCK trgovina, d.o.o.
1277529000 INVEST TRGOVINA trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
1273469000 INTERMAG TRADING posredništvo in trgovina, d.o.o.
1274350000 INADVERTISING oglaševanje in trženje, d.o.o.
1278606000 IMK INŽENIRING projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o.
5051657000 INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE, d.o.o.
1263714000 ITS BARON Inženiring, trgovina in storitve d.o.o.
1277618000 IGL - projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o.
1278797000 INTERNORM OKNA Proizvodnja oken, d.o.o. Ljubljana
1304844000 IOLAR informatika v besedi, d.o.o.
1263617000 IMPULZ SERVIS, Računalniški inženiring d.o.o.
1300610000 IZIT inštitut za informacijsko tehnologijo d.o.o.
1273809000 INSTALTIN proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1263269000 INO-KIK krovstvo in kleparstvo, d.o.o.
1305034000 INTERUNIVERZAL ČIZMIĆ, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
1294105000 IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o.
1304062000 INFORMA FIN, poslovno svetovanje in druge storitve, d.o.o.
1926098000 INFOCOM, računalniško svetovanje in storitve, d.o.o.
1305212000 IRGO CONSULTING d.o.o.
5051576000 INŠTITUT ZA RUDARSTVO, GEOTEHNOLOGIJO IN OKOLJE
1313576000 INTERPACK proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1319299000 IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d.o.o. - v stečaju
1279084000 INŠTITUT UNIVERZE V LJUBLJANI FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, d.o.o.
5325692000 INFOTEL, Projektiranje, proizvodnja in trženje telekomunikacij, d.o.o.
1327712000 I.R.V. Investicije, Razvoj in Vodenje, d.o.o.
1304135000 INTERVAL INŽENIRING agencija in marketing d.o.o. Koper
1363263000 IJ & D družba za poslovne storitve d.o.o. - v stečaju
1313983000 IMS MERILNI SISTEMI, podjetje za zastopanje, inženiring in razvoj merilne opreme d.o.o.
1331680000 INETIS računalniške storitve, d.o.o.
1362941000 ITELIS družba za svetovanje in informacijski inženiring d.o.o.
1429426000 INFO CONSULTING, družba za informacijsko, poslovno in okolje varstveno svetovanje, d.o.o.
1353586000 ITAK proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
1366009000 IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o.
1357972000 IVA SOUVENIR trgovske, posredniške in zastopniške storitve d.o.o.
1387391000 INTER - ADAKS družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1359266000 INSTALACIJE HOČEVAR, družba za storitve, d.o.o.
1381024000 I 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o.
5553997000 IZRA izboraževanje in raziskovanje, Ljubljana, d.o.o.
1380923000 IPROJEKT, inženirsko podjetje za razvoj, gradnjo in trženje nepremičninskih projektov, d.o.o.
6041957000 INSOLVENČNA PISARNA, BORIS KASTIVNIK, S.P.
1387022000 I.D.B., trgovsko podjetje d.o.o.
1399918000 IPROM, optimizacija akcij na internetu, d.o.o.
1359045000 INTERLINER AGENCIES, družba za pomorski promet, d.o.o.
1338323000 ISCAR NEPREMIČNINE Podjetje za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
1403869000 INVEST AB, finančne storitve d.o.o.
1413554000 INDA računalniški inženiring - industrijska avtomatizacija in informatika d.o.o.
1388096000 INTELICOM informacijske tehnologije d.o.o.
1413660000 IDEA-LES proizvodnja in trgovina d.o.o.
1380460000 IMT GOSTLINE Industrija, Marketing, Trgovina d.o.o.
1411705000 IMS INVEST podjetje za investicijski in procesni inženiring, d.o.o.
1414682000 INT VRATA, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1411691000 IMS TECH energetski inženiring, d.o.o.
1411462000 INPROX proizvodnja, inženiring, trgovina, storitve, d.o.o., Domžale
1422936000 INOPLAST, storitve in trgovina, d.o.o.
1420275000 IXTLAN TEAM elektronske storitve, d.o.o.
1420011000 INTERLUX storitve in trgovina, d.o.o.
1422499000 INTERVEST poslovne storitve, telekomunikacije, trgovina d.o.o.
1450883000 INMARK Trgovina in storitve d.o.o.
1447432000 INTERRA LEASING d.o.o.
1451286000 IMECON, poslovne storitve in trgovina, d.o.o.
1422570000 IBIS TRADE trgovina, d.o.o. Grosuplje
1453092000 IXTEH d.o.o. inženiring, posredovanje in trgovina
1451332000 INVALIDSKO PODJETJE POSOČJE d.o.o.
1468430000 IDEJA 2000 inženiring, trgovina in proizvodnja d.o.o.
6273220000 INTUIT svetovanje d.o.o.
1462296000 INTEGRA KNEŽEVIĆ, gradbeništvo in trgovina d.o.o.
1430467000 INVERTA Avtomatizacija, zastopstva, trgovina d.o.o.
1468855000 IC DOM, nepremičnine in inženiring, d.o.o. - v likvidaciji
1429019000 INTERMA d.o.o. Proizvodnja, trgovina in storitve
1470663000 IMAGINE družba za računalniški inženiring d.o.o.
1467948000 INSTITUT ZA MANAGEMENT svetovanje, izobraževanje, organizacija d.o.o.
1482807000 IMOBID nepremičnine d.o.o.
1491610000 ISOGLAS steklarstvo d.o.o.
1468391000 INTERSTAR trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
1459538000 Implantološki center d.o.o.
1489143000 IDRIJSKO-CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. Idrija
1491440000 INOL Družba za proizvodnjo in trgovino z industrijsko opremo d.o.o.
1507486000 IMMOBILIARE INVEST, storitve in trgovina d.o.o.-v stečaju
1510363000 IN - TEH, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1510819000 ILICH slaščičarstvo d.o.o.
1512030000 ISKRA IP Invalidsko podjetje d.o.o.
5045762000 ISKRA KONDENZATORJI INDUSTRIJA KONDENZATORJEV IN OPREME D.D.
5045142000 ISKRA, MERILNI INSTRUMENTI IN STIKALA, D.D., KRANJ
1451308000 I.M.2000, podjetje za inženiring, storitve in trgovino d.o.o. Koper - v stečaju
1527525000 IBITAH zdravje in nevrofizioterapija d.o.o.
1532057000 IBEX INVEST trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
1525395000 IMC družba za kakovost komunikacij d.o.o.
1510762000 INTERFLEX proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1525638000 INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.
1532154000 IZI PLUS, Storitve, trženje, računovodstvo in svetovanje d.o.o.
1527215000 IM.PULS d.o.o., agencija za marketing
1535005000 IBV - izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig ter trgovina, d.o.o.
1519603000 IMPERIO restavracije d.o.o.
1545183000 IBD d.o.o., podjetje za poslovni razvoj
1539914000 IMP PUMPS, proizvodnja, storitve, inženiring, d.o.o.
1511831000 IN-LINE d.o.o., Družba za storitve, Lukovica
1532880000 IPO BETON, družba za gradbeništvo, d.o.o.
1545752000 INKALEKTA poslovno svetovanje d.o.o. - v stečaju
1554484000 IMS INFO, družba za informacijske in multimedijske storitve, d.o.o.
1528220000 INTESA RD poslovne storitve d.o.o.
1528360000 IMPRA prevozi in trgovina d.o.o.
1546031000 INTERSTILLE Oblikovanje ambienta in zunanje podobe, d.o.o.
1554638000 INDIC Svetovanje, storitve in posredništvo, d.o.o.
1572156000 I.D. Podjetje za svetovanje in financiranje d.o.o. - v stečaju
1555880000 INI, podjetje za geotehnični in gradbeni inženiring d.o.o.
3629902000 INGEBORG, družba za trgovino, posredništvo in storitve, d.o.o.
1571958000 INTERNATIONAL VENTURES, podjetje za mednarodno svetovanje in upravljanje, d.o.o.
3799131000 IMP TELEKOM tovarna telekomunikacijskih naprav d.o.o.
1491806000 IMMORENT ALFA oddajanje nepremičnin d.o.o.
8131473000 IMO-RENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o.
1570030000 INTEROKNO storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
1581171000 INVICTA GROUP, posredništvo, trgovina, najemi, svetovanje in storitve d.o.o.
1490842000 IGM I.D. INVALIDSKA DRUŽBA, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1570102000 INOCONTRACT JUNIOR računalništvo, gradbeništvo, promet, trgovina gostinstvo, najem, poslovanje z nepremičninami, zdravstvo in druge storitve d.o.o.
1540530000 INTER STRING, Storitve in trgovina d.o.o.
1585266000 IMMORENT DELTA, leasing družba, d.o.o.
1585274000 IMMORENT EPSILON, leasing družba, d.o.o. - v likvidaciji
1552392000 IG ENERGETSKI SISTEMI d.o.o.
1587978000 INSERT NET, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. - v stečaju
1594281000 I K B, svetovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o.
1589938000 ILOVAR, trgovina in storitve, d.o.o.
1594257000 IQBATOR poslovno svetovanje in marketing d.o.o.
1576542000 IKONA ROZMAN, grafična in računalniška družba, d.o.o.
1613359000 INVESTGROUP, investiranje in svetovanje, d.o.o.
1580566000 IRIO d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje
1521152000 INTENTA, inženiring d.o.o.
1594443000 IGRAD storitve in inženiring d.o.o.
1605402000 IQ SISTEMI, projektni inženiring, d.o.o.
1605160000 ISTRA AVTO IN KALISTER, zastopstvo, prodaja in servisiranje vozil, d.o.o.
5992222000 ISTRA AVTO, zastopstvo in prodaja avtomobilov, d.o.o.
1625616000 IDEAL DESIGN Trgovina in gradbeništvo d.o.o. Novo mesto
1622617000 ISOFLEX, podjetje za izdelavo toplotnih izolacij d.o.o., Ljubljana
1619276000 IN OBS MEDICUS založništvo in trgovina d.o.o.
1589822000 IP - OMEKOM invalidsko podjetje d.o.o.
1606085000 IKM d.o.o., svetovanje in trgovina, Ljubljana
2221667000 IGEM, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing, d.o.o. - v stečaju
1629042000 IQVIA, farmacevtske in tržne storitve, d.o.o.
1605291000 INŠTALACIJE ROJKO podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.
1628780000 ILIRIKA KRIPTO SVET, storitve z virtualnimi valutami, d.o.o.
1625993000 ISM VUZEM inženiring, storitve, montaža d.o.o.
1622978000 IS.EDICO informacijski sistemi d.o.o. - v stečaju
1628879000 ITEO SPIN, Podjetje za informacijsko podporo naložbeni dejavnosti, d.o.o.
1628992000 INŠTITUT ZA VODARSTVO, družba za poslovno svetovanje, d.o.o.
1639706000 INVEST POINT, upravljanje naložb d.o.o.
1637487000 INTEGRA SPORT, trgovina in storitve, d.o.o.
1622218000 IPL d.o.o., gradbeništvo in inženiring - v stečaju
2348233000 IMPAKTUM INVESTICIJE, investicijska družba, d.o.o.
1640445000 IMOBA INŽENIRING, projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje d.o.o.
1629727000 IMPRIMA turizem in galerija d.o.o.
1663194000 IMPRIMO, design, promocija, komunikacije d.o.o.
1637053000 IMI INTERNATIONAL proizvodnja, zastopanje in trgovina d.o.o.
1606042000 INDENNA DVIGALA, Podjetje za projektiranje, izdelavo in montažo transportne in dvigalne tehnike, d.o.o.
1661973000 IMEX AVENIJA, trgovina in oglaševanje d.o.o.
1648101000 INTERLOGIS, logistične in druge organizacijske storitve, d.o.o.
1661728000 INSIST, informacijski sistemi, oblikovanje, svetovanje, trgovina, d.o.o.
1662023000 INFOFILM, družba za proizvodnjo in distribucijo vseh vrst filmov in storitve d.o.o., Ljubljana
1673807000 IMICO CONSULTING podjetje za svetovanje d.o.o., Ljubljana
1658689000 I - SERVIS, servisiranje in prodaja tehnološke opreme d.o.o.
1657658000 INŽENIRING RAKOVEC, obdelava kovin d.o.o.
1673475000 IBUS trgovina in storitve d.o.o.
1674005000 IMOVATION, družba za opravljanje storitev elektronskega plačevanja in transakcijskih rešitev, d.o.o.
1684817000 ICM INTERCOMMERCE trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana
1674471000 IUSTICA, Družba za pravne raziskave d.o.o.
1685341000 ISDP 2 d.o.o., družba za trgovino
3833097000 ISDP, družba za poslovno svetovanje in trgovino, d.o.o.
1624814000 ILAB oblikovanje in računalništvo d.o.o.