JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - N, Total count: 12901

Reg.No Company
5577942000 NOEMA družba za inženiring, svetovanje, proizvodnjo in trgovino d.n.o.
5766184000 NEVTIBO, TIŠLER IN DRUŽBENIK proizvodnja, trgovina in storitve d.n.o.
5828724000 NAGODE & CO. Marketing, d.n.o., Brezovica pri Ljubljani, Sodnikarjeva 4
5996872000 NTT GEDERER IN DRUŽBENIKI podjetje za trgovino, servisiranje in projektiranje, d.n.o., Gašperšičeva ulica 21, Ljubljana
1468405000 NEZIRAJ IN DRUŽBENIK, gradbeništvo in storitve, d.n.o.
1582003000 NARED & KRULC, družba za ustvarjanje, posredovanje kulturnih vrednot in druge poslovne dejavnosti, d.n.o.
2506700000 NOTARKA - mag. ZLATKA BREČKO
3712184000 NAVTIKA ŠUBIC in drugi, vzdrževanje in nega plovil d.n.o.
2225689000 NUMERUS 5, Mednarodno računovodstvo in poslovno svetovanje, d.o.o.
7158769000 Nimet Kavtičnik & Ostali, Družba za posredništvo d.n.o.
6687512000 NL Vidmar in družbeniki, nespecializirano posredništvo, d.n.o.
5913489000 NATALI COLUJENCO družba za trgovino, posredovanje in storitve k.d., Ljubljana
1243985000 NIKOLIĆ k.d., prevozne storitve in trgovina
5912881000 NUČIČ IN PARTNER storitveno podjetje, k.d.
5928532000 NISRET SPAHIJA - gradbeništvo in trgovina, k.d.
5942985000 NARAVA - BREGAR k.d., turizem in organizacija prireditev
1972456000 NIKA MD Suljanović, poslovni inženiring in storitve, k.d. - v stečaju
3525465000 NOVAK TIM podjetje za storitve k.d.
5144981000 NEGA Brivsko-frizerska družba, d.o.o., Celje
6234267000 Navtik Aero Servis Golobič, servis in trgovina k.d.
6483798000 NGI PLUS d.o.o. in Co., gradbeni in čistilni servis, vrtnarstvo, trgovina k.d.
1294261000 NFD HOLDING, finančna družba d.d. - v stečaju
5033420000 NIKO, kovinarsko podjetje, d.o.o., Železniki
2341972000 NEGOVANJE TEKSTILIJ ŠINKOVEC, d.o.o.
5034345000 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
5132053000 NAŠ ČAS časopisno-založniška in RTV družba, d.o.o.
5004284000 NOVUM center za tehnološke inovacije in trgovino, d.o.o.
5438349000 NAVAL SPYCOM upravljanje s premoženjem d.o.o.
5038618000 NOVOLES lesna industrija Straža, d.d. - v stečaju
6366902000 NOVA NALOŽBA, finance in svetovanje, d.o.o.
5860571000 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
1458736000 NUFIN poslovne storitve in trgovina d.o.o.
5286174000 NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o.
2257530000 NIL SKUPINA, podatkovne komunikacije, d.o.o.
5221498000 NG nizke gradnje d.o.o.
5287839000 NOVAK E 92, inženiring, trženje, proizvodnja, servis d.o.o.
5288495000 NEONET trženje, proizvodnja in storitve d.o.o., Ljubljana
5000734000 NOVOLIT, Podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov, d.o.o. - v stečaju
5336252000 NORIK Podjetje za prodajo in proizvodnjo d.o.o.
5302196000 NUTRALES proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o.
5996678000 NITON, družba za naložbe, d.o.o. - v likvidaciji
3736920000 NOVEC, računovodske storitve, d.o.o.
5035058000 NTU upravljanje z naložbami, d.d.
5894077000 NIKA PID POOBLAŠČENA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.D.
5327342000 NOVIAL podjetje za proizvodnjo in trgovino papirnih izdelkov d.o.o.
5327997000 NOVA AIG-ISKRA d.o.o. Inženiring elektronike, energetike, notranje opreme in trgovina - v stečaju
5302188000 NOVA družba za marketing, inženiring in trgovino Krško d.o.o.
5860580000 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
5143373000 NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
5304814000 NADJA proizvodnja tekstilnih izdelkov in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5328764000 NORIK-SUB, Trgovina d.o.o.,
5328900000 NOVICE zasebno podjetje za marketing in reklamne ter organizacijske storitve, d.o.o., Ljubljana
5303273000 NOUA podjetje za trženje, zastopanje in svetovanje Novo mesto d.o.o.
5431611000 NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice
5739292000 NIKA DUS poslovno svetovanje d.d. - v stečaju
5914639000 NIKA OTS odkup terjatev d.o.o. - v stečaju
3237842000 NAKO POSLOVNE STORITVE NASTA KORBUN S.P.
5328217000 NOOS inženiring d.o.o.
2098148000 NEVTRUM trgovsko podjetje d.o.o.
2087138000 NOVO INVESTICIJE, igre na srečo na igralnih avtomatih, trgovina in storitve, d.o.o.
5313139000 NIAGARA TIM računalniški inženiring d.o.o.
5312485000 NOVODOM, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5348587000 NEVIJA poslovno svetovanje, trgovina in druge storitve d.o.o.
5371503000 NKI NOVAK, kovinski izdelki, d.o.o., Gorenja vas
5315212000 NADGRADNJA ZAVIŠEK gradbeno podjetje in trgovina d.o.o.
5316154000 NIGRAD gradbeno podjetje za nizke gradnje d.o.o.
5317754000 NOVOLINE, upravljanje in svetovanje, d.o.o.
5319650000 NOVOMAR, izdelava gumijastih čolnov in trgovina, d.o.o.
5320178000 NATIONAL INSTRUMENTS, Instrumentacija, avtomatizacija in upravljanje procesov d.o.o.
2250772000 NENUS, poslovno in finančno svetovanje, d.o.o. - v stečaju
5320038000 NOJ podjetje za galanterijo in igrače, d.o.o. Vnanje Gorice, Pot k čuvajnici 34
5367719000 NOWA družba za poslovno svetovanje, gostinstvo in turizem d.o.o. Ljubljana
6606431000 NEP TRADE, trgovanje z nepremičninami,d.o.o.
5329353000 NOVAPLAST proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5342538000 NINA export-import, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5334853000 NIKA trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
2025191000 NIJANA, tiskarstvo, d.o.o.
5341167000 NORD CONSULTING d.o.o., Ljubljana
5024749000 NIKOLA PLUS odkup železa d.o.o. - v stečaju
1626132000 NER, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
5873843000 NIPLEX d.o.o., proizvodnja kovinskih, plastičnih in gumijastih izdelkov, Dobrunje
5405718000 NOVAK inženiring, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o.
5344646000 NIBOR, zastopanje in trgovina d.o.o.
5346843000 NUTEX zastopanje, trgovina in storitve, d.o.o.
5356059000 NAJA izgradnja bazenov, gradbeništvo in glasbena agencija d.o.o.
1447114000 NELINTA podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
1993852000 N.V. CONTINUM svetovanje in posredovanje d.o.o.
5364655000 NAUTICA podjetje za navtični turizem, izgradnjo plovil in trgovino d.o.o.
5337186000 NOTEX - zunanja trgovina,d.o.o. Postojna - v likvidaciji
5341663000 NOVOHIT svetovanje, inženiring, proizvodnja d.o.o.
5350263000 NERED Turizem, prevozi, rent a car, d.o.o.
5380405000 NCM podjetje za strojno obdelavo d.o.o.
5354722000 NUMERA 3 Podjetje za finančne in knjigovodske storitve d.o.o. Idrija
5359635000 NISSA, raziskovanje in razvoj, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5690552000 NEOSTILL podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5350522000 NR. 1 COMMERCE družba za trgovinsko dejavnost, d.o.o.
5367999000 NAGP, produkcija, trgovina in izobraževanje, d.o.o.
5420466000 NADLER GOLF & SPORT družba trgovinskih in športnih dejavnosti, d.o.o.
5365856000 NEW LINE podjetje za poslovne in prometne storitve ter gostinstvo d.o.o.
5353840000 NOVO GLOBAL gradbeništvo, zastopanje, inženiring, d.o.o. Novo mesto
5350808000 NADA PORTAL zaključna gradnja, d.o.o.
5394872000 NEPINVEST, družba za nepremičnine, investicije, svetovanje in trgovino d.o.o.
5353378000 NEWTRANS d.o.o. podjetje za mednarodni transport in špedicijo Vrtojba
5352207000 NOVA LINIA trgovsko-proizvodno podjetje na veliko in malo, d.o.o., Miličinskega 70, 61000 Ljubljana
5365074000 NBA, trgovina, proizvodnja in storitve Lesce, d.o.o.
5432375000 N.A.M.-TRADE, podjetje za trgovino z mešanim blagom, d.o.o.
5381657000 NA POT trgovina in servis d.o.o.
5366577000 NIMBUS, reklamna agencija, d.o.o.
5366984000 NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o.
5371783000 NOLD trgovina d.o.o. - v stečaju
5377994000 NEŽA, proizvodnja in storitve d.o.o., Kočevje
5388678000 NAPICA, storitve, turizem in gostinstvo, d.o.o. Izola
2347806000 NEXT EVENTS, družba za organizacijo dogodkov, trgovino in druge storitve, d.o.o.
5634199000 NH, poslovno svetovanje, d.o.o.
5384133000 NOVATECH, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5381738000 NAVODNIK Kemijski inženiring, d.o.o.
5380774000 NEO DOM trgovina in gradbeništvo d.o.o. Novo mesto
5383846000 NOVA, podjetje za prodajo in popravila vozil d.o.o. Koper
5384915000 NLB LEASING d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji
5026164000 NLB KOROŠKA BANKA d.d.
5101727000 NLB BANKA DOMŽALE d.d.
5026091000 NLB BANKA ZASAVJE d.d.
5388449000 NARIS Poslovne storitve in trgovina d.o.o.
5386993000 NEEWA FILM d.o.o., podjetje za filmsko, audio in video produkcijo ter založništvo
5394937000 NOVITTA trgovina in servis, d.o.o.
5398029000 NAPRAVE digitalna interakcija in spletne rešitve d.o.o.
5389526000 NATUR COMMERCE trgovina, odkup, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5494478000 NAŠ DOM Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš d.o.o. Idrija
5407273000 NORICA, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.
1197282000 NOKTUA, turistične dejavnosti in šport, d.o.o.
5431115000 NEOSTILL TRGOVINA podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5419719000 NORA PRODUCTION GROUP produkcija, komunikacijskih sredstev d.o.o, Ljubljana
5419212000 NAJA elektro in ostale storitve d.o.o., Ljubljana
1604805000 NEPTUN NAUTICA - trgovina, storitve, turizem, d.o.o.
5420504000 NUMERA, podjetje za računovodske in finančne storitve d.o.o.
5438675000 NOMADIS storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5431271000 NARAVA, založba, trgovina in storitve, d.o.o.
5427363000 NMC podjetje za avtomatizacijo d.o.o., Logatec
5428378000 NYNOSAN trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Trzin
5427258000 NOVA REVIJA d.o.o., časopisno, založniško podjetje - v stečaju
2077493000 NEOS svetovanje d.o.o.
5454620000 NITEX proizvodnja, storitve in trgovina, Ig d.o.o.
1953958000 NEP.NET, podjetje za izgradnjo, trženje in prodajo nepremičnin, d.o.o.
5427053000 NOTORIA špedicija in finančno računovodski inženiring, d.o.o.
5432316000 Novem Car Interior Design, proizvodnja komponent za avtomobilsko in ostalo industrijo d.o.o.
5434211000 NERI inžiniring, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
5436010000 NOUVELLE - kemično čiščenje d.o.o.
1192809000 N INTECH, poslovno svetovanje, d.o.o.
5441366000 NEVLAS podjetje za trgovino in servisne storitve d.o.o., Kočevje
5651603000 NATURA SEALING družba za trgovino in storitve d.o.o.
5460107000 NIL-TEX Podjetje za export-import, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
5475864000 NET Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5456665000 NIKA-ŠIV, razvoj in proizvodnja oblačil, d.o.o.
5447178000 NOVEL trgovina in inženiring, d.o.o.
5453224000 NIKO proizvodnja in trgovina d.o.o.
5842298000 NOAAX oblikovanje, svetovanje, oglaševanje, d.o.o.
5449782000 NARF podjetje za strokovno delo na področju športa, vzgoje in izobraževanja, d.o.o.
5483441000 NEMIR inženiring in razvoj d.o.o.
5455928000 NOLICOM izdelava in obdelava kovinskih izdelkov, d.o.o. Novo mesto
5456517000 N & A trgovina, inženiring, proizvodnja, d.o.o.
5528682000 NEPREMIČNINE - VILA storitve, d.o.o.
5462509000 NOVA MIX podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 87
5464773000 NORMA, družba za tehnične storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5479991000 NATAŠA storitve gospodinjstvom in trgovina d.o.o. Šoštanj
5475325000 NAVČEK, pogrebne storitve, d.o.o., Visoko
5485606000 N.N.C., podjetje za svetovanje, inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5487498000 NIEROS METAL tovarna opreme d.o.o., Slovenj Gradec, Gmajna 55
5487340000 NAVIGATOR d.o.o., export-import, zastopstva in konsignacije
1594583000 Naprej k naravi, podjetje za razvoj d.o.o.
5580277000 NUPIS podjetniško in poslovno svetovanje, marketing, trgovina, d.o.o.
5487960000 NEOSYS računalniški inženiring, sistemska integracija in svetovanje d.o.o.
5493765000 NIVO KOING ekologija in energetika, d.o.o.
5500168000 NT&RC Podjetje za časopisno in radijsko dejavnost d.o.o. Celje
2273489000 NA.20, svetovanje, d.o.o.
5498830000 NINAMEDIA organizacija za raziskovalno dejavnost, založništvo in distribucijo, d.o.o.
5498783000 NIBL gostinstvo, trgovina, proizvodnja in druge storitve, d.o.o.
5924715000 NUS, Proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
5620112000 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (previously: POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.)
5501563000 NADETA trgovina in proizvodnja, d.o.o., Celje
5502748000 NORDEX trgovina in storitve d.o.o.
1328603000 NOTAT poslovne storitve d.o.o.
5538009000 NEL-BO, promet z nepremičninami, d.o.o.
5580846000 NEPREMIČNINE NOVIFORUM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
2048884000 NOVIFORUM, investicijsko upravljanje, d.o.o.
5519276000 NOVAN, podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz drobnih kovinskih predmetov, d.o.o., Naklo
5516633000 NOEMA COOPERATING podjetje za informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana
5517494000 NORD proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5529123000 NISTA, jezikovni center d.o.o.
5522935000 NESS Podjetje za trgovino in obrtne storitve d.o.o.
5531748000 NEPREMIČNINE LAND, posredovanje in gradbeništvo, d.o.o.
5530741000 NGG - projektivni biro, d.o.o.
5524814000 NEICO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5735521000 NOVICE TISKANI MEDIJI, d.o.o.
5536324000 NAVAL, računovodske in druge storitve, d.o.o.
5526400000 NEGRAD Inženiring, projektiranje, izvajanje in nadzor v gradbeništvu d.o.o. Renče
5537118000 NOCOM proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o.
5542294000 NAM, grafika in oglaševanje, d.o.o., Ljubljana
5545196000 NOTES, poslovno svetovanje, d.o.o
1201492000 NOVAMARK, trgovina in posredništvo, d.o.o.
5824702000 NELLA tehnologija, elektroinženiring, marketing, d.o.o., Novo Polje C.XIX/2, Ljubljana
5543860000 NAVIS agencija za organizacijo, posredovanje, zastopanje in svetovanje v domačem in mednarodnem prometu d.o.o., Ljubljana
5557003000 NEONPLAST - Vizualne komunikacije, trgovina, inženiring, d.o.o. Koper
5584604000 NEL, elektrotehnika in trgovina d.o.o.
5551960000 NOVACOM, računovodske storitve, d.o.o.
5553504000 NEXT LINE Podjetje za računalniški inženiring in tehnične storitve d.o.o.
5622484000 NINEX, proizvodnja, trgovina, inženiring, svetovanje, d.o.o.
5567793000 NAI, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopanje d.o.o. Križe - v stečaju
5564093000 NOVAK, IZPUŠNI SISTEMI, d.o.o.
5574102000 NARTNIK poslovne storitve in trgovina d.o.o., Pri lesniki 1, Logatec - v stečaju
5922208000 NESAM proizvodnja, trgovina in uvoz-izvoz d.o.o.
5569877000 NeMa-S, podjetniške storitve, d.o.o.
7039883000 NEJAN, proizvodnja in storitve d.o.o.
5555213000 NEUROTH slušni aparati d.o.o.
2284910000 NEUROTH trgovina d.o.o.
5568021000 NEP svetovalno podjetje, Vrhnika, d.o.o.
5785570000 NIPROX gradnja objektov in oskrba infrastrukture, d.o.o.
5724198000 NEONART svetlobni in reklamni napisi Krevh, proizvodnja, trgovina in druge storitve, d.o.o.
5635284000 NARCISA družba za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
5615445000 NEMTRADE storitve in trgovina d.o.o.
5587379000 NORD uvoz-izvoz-trgovina d.o.o. Portorož
5574706000 NET TRADE podjetje za mednarodno špedicijo, trgovino in storitve d.o.o.
5588022000 NETI Tehnične rešitve d.o.o.
5594278000 NIDA podjetje za trgovino, storitve in tapetništvo d.o.o., Ljubljana
5606047000 NAKLO podjetje za organizacijo, vzdrževanje, načrtovanje posredovanje in zastopanje, d.o.o., Logatec
5658373000 NOVOMAT proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5609445000 NUMERIC podjetje za računalniški inženiring d.o.o.
5970342000 NUMIP inženiring, montaža, vzdrževanje in proizvodnja d.o.o.
5680247000 NET-A storitve in trgovina d.o.o
5623774000 NOVSIL, export-import, trgovina in posredništvo, d.o.o.
5607060000 NOVTOM gradbeništvo, posredovanje, storitve d.o.o. - v stečaju
5621453000 NAŠA računovodska pisarna, računovodstvo in druge storitve, d.o.o.
5618134000 NEVUS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5630606000 NAUPORTING podjetje za proizvodnjo, zastopanje in trgovino, d.o.o.
3933644000 NIVAL INVEST, družba za gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o.
6741398000 NIVAL HOLDING, gradbeništvo in energija, d.o.o.
5647029000 NSA Podjetje za svetovanje in trženje, d.o.o., Ljubljana
5635306000 NARCISA trgovina in storitve, d.o.o., Rogaška Slatina
5658616000 NATEK Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Mlinska pot 3, Mozirje
5628920000 NEONA proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju
5643660000 NTV družba za načrtovanje tiskanih vezij d.o.o.
5654661000 N.E.T. Team fotografija in ostale storitve d.o.o., Blejska Dobrava
5749140000 NEBA, trgovina, d.o.o., Ljubljana
5621402000 NEC d.o.o. trgovsko podjetje Ljubljana
5840163000 NOYER, poslovanje z nepremičninami in investicije d.o.o. - v stečaju
5622387000 NEOLIFE INTERNATIONAL Trgovsko podjetje d.o.o.
5694833000 NCO poslovne storitve d.o.o.
5642159000 NOVALVENT obdelovanje, predelava plastike d.o.o.
5862221000 NUMO, digitalna agencija, d.o.o.
5639522000 NAŠTA, storitve in posredništvo, d.o.o.
5869412000 NIT-TRADE d.o.o. Trgovsko in proizvodno podjetje Koper
5421306000 NJIVA trgovinsko skladiščne storitve, organiziranje transporta, izvoz - uvoz, d.o.o.
5645778000 NOVI SVET, trgovina in proizvodnja, d.o.o. Bazoviška 4/b, Ilirska Bistrica
5652987000 NIKI - informacijske tehnologije, d.o.o.
5481236000 NEVING Izola, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5652324000 NERI SYSTEM Proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5662974000 NORD CROSS PRODUCTION podjetje za produkcijo in izdelovanje filmov ter tržnih komunikacij d.o.o.
5666805000 NOCAR trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
5674832000 NITRA - podjetje za proizvodnjo in storitve Tropovci d.o.o.
5664381000 NIKOTRANS & BEGRAD prevozi, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5670420000 NOTIS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5966884000 NIK NAK trgovina, d.o.o., Ljubljana
5727448000 NEDRA, gostinstvo in turizem, d.o.o., Jesenice
3451135000 NATOS, svetovanje in investiranje, d.o.o.
5671540000 NOVA Podjetje za trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana
5681723000 NAPIS podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5805031000 NOVO-TECH trgovina in storitve d.o.o.
5812747000 NOKRAN inženiring d.o.o.
5681375000 N.B.S. trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5685435000 NOVITA programska oprema d.o.o.
5692555000 NUMERICAL SOLUTIONS Podjetje za avtomatizacijo proizvodnje d.o.o.
5704006000 NASMEH, trgovina, servis in nepremičnine, d.o.o.
5686270000 NASTRAN TRADE, trgovina, servis, storitve, d.o.o., Cerklje
5684498000 NEPTUNA, trgovina in storitve, d.o.o.
5696267000 NTT podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5697948000 NAPROM transport d.o.o. Medvode
5703859000 NEJCI storitve d.o.o.
5701937000 NEBO, storitve in trgovina d.o.o.
6958605000 NASLEDNJI KORAK, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5700337000 NAFTAL trade import - export d.o.o. - v stečaju
5700701000 NATA INTERNATIONAL, Podjetje za turizem in storitve, d.o.o.
5716675000 Netlink, poslovne storitve, d.o.o.
5699584000 NEOFORM Gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5705142000 NEMAX proizvodno-storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
3722953000 NPPM upravljanje nepremičnin d.o.o. - v stečaju
5723485000 NINAMIK podjetje za proizvodnjo, svetovanje in storitve d.o.o.
5707382000 NIAGARA trgovina, posredništvo in prevozi d.o.o.
5846293000 NAGRA podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5700850000 NORICUM podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana
1795422000 NALOŽBA, družba za poslovno svetovanje d.o.o.
5712416000 NEPLAST Uvoz-izvoz-proizvodnja d.o.o. Miren
5715377000 NORD AMERICAN CARS trgovsko podjetje in poslovne storitve, d.o.o. Ljubljana
5894182000 NATURBIO Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
5760941000 NAS finančno - računovodske storitve d.o.o.
5720184000 NOVI STROJI Projektiranje, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
5714214000 NOTA, glasbena agencija Radovljica, d.o.o.
5717361000 NA HRIBU polaganje parketa in ostalih podov d.o.o.
5724694000 NOVI TRANS, avtologistični center, proizvodnja, trgovina, posredništvo in cestni transport, d.o.o.
5730104000 N H INGRIDIENT posredništvo, izvoz-uvoz d.o.o.
5733898000 NELI Podjetje za posredovanje v prometu blaga in storitev d.o.o. Nova Gorica
5748038000 NC-92 d.o.o. podjetje za sistemski inženiring
5755743000 NERA PLUS računovodske storitve d.o.o. Bled
5767679000 NATURA KERN, storitve, trgovina in zastopstva, d.o.o.
5755441000 NAŠITKI ŠIMENC strojno vezenje in izdelava programov d.o.o.
5746329000 NATAŠA-BO podjetje za mednarodno trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o.
5754569000 NEPREMIČNINE LARA posredovanje, inženiring in trgovina d.o.o.
5665647000 NETS, podjetje za storitve, d.o.o., Kranj
5819105000 NATURAN proizvodnja in trgovina z lesnimi in tekstilnimi izdelki, d.o.o.
5749891000 NOVI MOST AIG Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5771684000 NOVAK SISTEMI trgovina, gostinstvo, turizem Novo mesto d.o.o.
6366007000 NOVI REMOS, trgovina in inženiring, d.o.o.
5773890000 NIM storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
5761123000 NOVAK, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Prestranek
5764882000 NORIK TRADE, trgovina, izvoz - uvoz, storitve d.o.o., Pivka, Snežniška 18 a
5765668000 NI TRADE proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o.
5772010000 NORBIT Zastopanje, trgovina d.o.o. Kojsko
5793874000 NOVAK NEON, podjetje za storitvene dejavnosti, d.o.o., Jesenice
5792746000 NEBEC HOBI zastopstva in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5774560000 NETICOM, raziskave in razvoj, d.o.o.
5825156000 NTM trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
5809827000 N.C.R. podjetje za inženiring, realizacijo CAD in DTP sistemov, Ljubljan, d.o.o.
5782155000 NV COMMERCE, trgovina in storitve d.o.o.-V LIKVIDACIJI
5852633000 NEGRA-GEO trgovina, pogrebne in druge storitve d.o.o.
5791081000 N & N trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5798647000 NUIT oglaševanje in arhitektura d.o.o.
5808863000 NERU podjetje za finančni inženiring d.o.o. - v stečaju
5815177000 NORD FOTO d.o.o. Fotografske storitve in trgovina
5890659000 NIVO STROJ-KOVINA, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. - v stečaju
5624754000 NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje - v stečaju
5820499000 NON-STOP d.o.o., steklarstvo, Rogaška Slatina
5873959000 NIRVANA d.o.o., Ljubljana podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo
5809215000 Nexi Slovenija, procesiranje plačilnih kartic in razvoj d.o.o.
5817749000 NEBRA družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o.
2254018000 NOVOTERM, družba za svetovanje, d.o.o.
5821851000 NATJA, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o., Velenje, Uriskova 16
5844045000 NEVIM, trgovina in storitve, d.o.o.
5819466000 NEGA družba za nego in pomoč na domu, d.o.o., Ljubljana
5822319000 NORMA SOFT, Računalniški inženiring d.o.o. Velenje, Efenkova 61
5824397000 NOVA KUVERTA predelava papirja, d.o.o. - v likvidaciji
5824800000 NOBILIS, Računovodske in druge storitve, d.o.o.
5829372000 NEON - Vizualne komunikacije, notranja in zunanja trgovina, zaključna dela v gradbeništvu in inženiring d.o.o. Koper
5829992000 NOVKA, storitve, inženiring, trgovina in svetovanje, d.o.o. Izola
5833710000 NATURAL JUST Trgovsko podjetje d.o.o.
5833108000 NCH, podjetje za trgovino d.o.o. Ljubljana
5832225000 NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
5836590000 NAVTEX, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5836280000 NASSA DESELLA d.o.o., turizem, kultura in trgovina, Štanjel 6a, Štanjel
5836581000 NAŠE OKOLJE, Promet z nepremičninami, d.o.o.
5836409000 NIMROD Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5853907000 NBS Podjetje za proizvodnjo, predelavo in trgovino d.o.o.
5496527000 N Banka d.d., Ljubljana
5382775000 NOVI-DAN Računovodske in knjigovodske storitve d.o.o.
5848156000 NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o.
5864364000 NIRO STEEL proizvodnja prirobnic in elementov iz nerjavnih jekel d.o.o.
5860300000 NIMOPA trženje in storitve, d.o.o.
5835704000 NATIS trgovina in storitve d.o.o. - V STEČAJU
5865913000 NAVIHANEC prevozništvo, predelava lesa in kovin, d.o.o.
5872383000 NEMET, proizvodnja, trgovina, inženiring in storitve, d.o.o.
1328255000 Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., Lendava
5884560000 NESTI, trgovsko podjetje, d.o.o.
5849063000 NADŠKOFIJA LJUBLJANA
1118552000 NADŠKOFIJA MARIBOR
5872561000 NOSTRUM, računovodske in druge storitve, d.o.o.
5887208000 NHG prodaja vozil, d.o.o.
5895987000 NISA, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
5898854000 NEXUS PLUS, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov d.o.o.
5910471000 N.J.B. gostinska dejavnost d.o.o., Miklošičeva 26, Ljubljana
5910676000 NARDA TOURS potovalna agencija, d.o.o.
5902932000 NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o.
5055784000 NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
5908779000 NEVTRON & COMPANY podjetje za proizvodnjo, trženje, turizem in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5739306000 NIKA RIS rizični investitor sistema d.d. - v stečaju
5919487000 NEOPLAN Projektivni biro d.o.o.
5868556000 NEFRODIAL, nefrološka in dializna dejavnost, d.o.o.
5928974000 NUKEL projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o. NUKEL Consulting Engineers
5928524000 NOVA NOVA Radio, televizija in založništvo d.o.o. - v stečaju
5935164000 NOVA ORBITA, družba za računalniške storitve, d.o.o.
5476135000 NOLIK tovarna za trženje, razvoj in proizvodnjo pohištva d.d. - v stečaju
5940478000 NT MAXIMO notranja trgovina d.o.o.
1934147000 NAXA, družba za turizem, proizvodnjo, storitve, trgovino in posredništvo d.o.o.
5928923000 N.G.P. - Kmetijstvo, trgovina, gradbeništvo in turizem, d.o.o. Ankaran
5940842000 NOTRANJSKI RADIO d.o.o., Logatec
5942462000 NOVELA, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.
5944872000 NETWORK TWENTYONE izobraževanje in marketing, d.o.o.
5950210000 NORIK - TEC, poslovno svetovanje d.o.o.
5951046000 NATURLES podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5947502000 NET TV podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5577977000 NATURA zastopanje, trgovina, storitve d.o.o.
5868564000 NIVIG, podjetje za nizke gradnje in komunalno infrastrukturo ter druge storitve, d.o.o.
5925606000 NOV'NA RAZVOJ razvoj lokalnih skupnosti d.o.o.
5957869000 NOEMAR poslovne storitve, gradbeništvo in turizem d.o.o.
5987253000 NAVMAR Rekreacija, šport, turizem, d.o.o. Nova Gorica
5990980000 NATURALIS Računalniški inženiring d.o.o.
5985986000 NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.o.o.
5986761000 NEVRON e-rešitve d.o.o.
1123955000 NANKING gostinstvo, turizem in trgovina d.o.o.
1124498000 NIKOR d.o.o. Telekomunikacijski sistemi in inženiring
5929458000 NOVA OPTIMA trgovsko podjetje d.o.o.
1123807000 NETKA ADVANCED NETWORKING podjetje za poslovanje po Internetu, d.o.o.
1191543000 NEP PLEH, obnova toner kaset in vzdrževanje pripadajoče opreme, d.o.o.
1191870000 NOGRAD - LOTMERK, gradbeno podjetje d.o.o.
1197479000 N-INVEST investicijsko podjetje d.o.o.
1639692000 NOVA TRI-M, družba za davčno svetovanje, d.o.o.
6048218000 NI - VI - GRADNJE 3000, gradbeništo, d.o.o.
1226746000 NBM trženje, inženiring, proizvodnja d.o.o.
5852889000 NEMC TGS d.o.o. trgovina in storitve
1253816000 NAS3, turizem d.o.o.
5706491000 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (previously: KBS BANKA D.D.)
1270532000 NT internetne tehnologije, d.o.o.
1701819000 NPGR nepremičninski in gradbeni projekti d.o.o. - v stečaju
1273612000 NOVVAL trgovina in inženiring, d.o.o.
1277693000 NIKO-PLET proizvodnja in storitve d.o.o.
1263285000 NOVA DOGMA, računovodske, medijske in druge storitve, d.o.o.
1293923000 NOVI VAL-NEW WAVE-KOŠAK Podjetje za filmsko, videoprodukcijo in distribucijo, d.o.o.
1273337000 NARI storitve in svetovanje, d.o.o. Ljubljana
1304798000 NANRA podjetje za računovodske storitve d.o.o.
1306669000 NOVI PLAMEN, hladno preoblikovanje in elementi za spajanje, Kropa, d.o.o.
1304259000 NAPREDEK BISTRICA, finančno in poslovno svetovanje, d.o.o.
1306308000 NOVA & CO, trgovina in storitve, d.o.o.
1318977000 NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.
1331078000 NonDucorDuco, Trgovina in storitve d.o.o.
1331485000 NOVIRA Proizvodnja in trgovina d.o.o. Leskovec pri Krškem
1304488000 NASTA d.o.o. trgovina in posredništvo
1328549000 NN INTERNATIONAL storitve in trgovina d.o.o.
1331671000 NIVEX družba za kmetijstvo, proizvodnjo, gradbeništvo, trgovino, gostinstvo, najeme in druge storitve d.o.o.
1338986000 NOLAS založništvo in turizem d.o.o.
1359215000 NIX hladilni sistemi in klima naprave, d.o.o.
1363115000 NOVOTEK, jezikovne storitve d.o.o.
1359398000 NAUTIC SERVICE, družba za vzdrževanje plovil, strojne in elektro opreme d.o.o.
1381288000 NM INOX Podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve, ingeniring d.o.o.
1381261000 NAGN gostinstvo d.o.o. - v stečaju
1422600000 NAGMA Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. - V STEČAJU
1421000000 NOSKO, trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o.
1430475000 NED-KOM zunanja, notranja trgovina, d.o.o.
1429663000 NI SI gostinstvo in trgovina d.o.o.
1430548000 NOA Storitve in trgovina, d.o.o.
1447106000 NESTINA podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o.
1462130000 NIELSEN LAB, razvoj tehnologij za raziskavo medijev, d.o.o.
1430866000 NIKA RECORDS trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
1462172000 NA RAVAN Splošna mehanska dela in proizvodnja kovinskih konstrukcij d.o.o.
1462164000 NVT nadzor, varjenje, vzdrževanje, montaža d.o.o.
1468260000 NEP-ING nepremičnine d.o.o. - v stečaju
1468731000 NEVTROM knjigovodske storitve d.o.o. Brežice
1470710000 N T S naprave, trgovina in storitve d.o.o.
1491881000 NEPREMIČNINE PLUS posredovanje pri prometu z nepremičninami d.o.o. Ljubljana
1507290000 NOVA NABAVA, trgovina, vzdrževanje, zastopanje, d.o.o., Ljubljana
1467603000 NEMEC E & V MARMOR - GRANIT, podjetje za obdelavo kamna, storitve in trgovino, d.o.o.
1491377000 NOVA OLIMPIJA, trgovska družba, d.o.o. - v stečaju
5970474000 NK2 NALOŽBE, UPRAVLJANJE NALOŽB, D.D.
1527576000 NON FERRUM KRANJ, proizvodnja in trgovina kovinskih prahov d.o.o.
1507052000 NEW YORKER, trgovina s tekstilom d.o.o.
5145511000 Nogometni klub Maribor Branik
1453777000 NOVA FIRMA ustanavljanje in prodaja gospodarskih družb d.o.o.
1532260000 NRG razvoj distribucijskih sistemov d.o.o.
1532332000 NETIS, računalniški inženiring d.o.o.
1534769000 NAGLIDENT, družba za zobozdravstvene in ostale storitve, d.o.o.
1525930000 N R G računovodske in druge storitve d.o.o.
1468952000 NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
1537920000 NKD trgovina na debelo in drobno, d.o.o. (NKD, Groß- und Einzelhandel, GmbH)
1538462000 NIHADA podjetje za gradbeništvo d.o.o.
1537865000 NUTRILAB proizvodnja in promet z nutricienti, d.o.o.
1550195000 NOLIMAL mehansko varovanje, d.o.o.
2170400000 NUBA, svetovanje in investiranje, d.o.o. - v stečaju
1562231000 NEOLINK, Podjetje za informacijske tehnologije d.o.o.
1572164000 NEREIDA Podjetje za svetovanje in financiranje d.o.o. - v stečaju
1563793000 NOVIUM, družba za storitve in trgovino d.o.o.
1572407000 NAVA ARHITEKTI d.o.o.
1576941000 NICK 1 trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o.
1572288000 NOVAE trgovina in storitve d.o.o.
1571699000 NEVRIT podjetje za zdravstveno dejavnost in svetovanje d.o.o. prof. dr. Miro Denišlič
1587803000 NASTRAN IN PARTNER, finance, trgovina in svetovanje, d.o.o.
1593919000 NOTICA d.o.o., elektronska trgovina in posredovanje informacij - v likvidaciji
1605712000 NOVO AKTIV d.o.o., Podjetje za trgovino in storitve
1605011000 NN OCULUS trgovina in storitve d.o.o. - v likvidaciji
1606620000 NOMEL podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje d.o.o. - v stečaju
1585622000 NASTOP, poslovno svetovanje, d.o.o.
1613910000 NARAVNO gostinstvo in storitve d.o.o.
1625586000 NOVA TILIA, lesno podjetje, d.o.o.
1605356000 NOM BIRO, projektiranje in svetovanje d.o.o.
1619748000 Nobis Group, trgovina, proizvodnja in storitve d. o. o.
1624156000 NDT Service, analiziranje in merilne storitve, d.o.o.
1625837000 NEMEZA, finančni inženiring in storitve d.o.o.
1563840000 N2, konstruiranje strojev in naprav, d.o.o.
1629506000 NAROBE STUDIO, oblikovanje, d.o.o.
1638742000 NOVAK M proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1646729000 NAVKOM proizvodnja elektronskih naprav d.o.o.
1662996000 NEP-INVEST, poslovne storitve, d.o.o.
1646621000 NUMINA, poslovno svetovanje in investicije, d.o.o.
1666533000 NNK d.o.o., dejavnost restavracij in gostiln
1639226000 NOVI MOST - trgovina in poslovne storitve, d.o.o. - v stečaju
1662163000 nChain, storitve in svetovanje, d.o.o.
1661949000 NOVAX razvoj, inženiring d.o.o.
1674161000 NAKUPI Storitveno podjetje d.o.o.
1673785000 NEGOCOM, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
3296318000 Newton Media SEE, družba za upravljanje z naložbami, d.o.o.
1674153000 NET ART d.o.o., oblikovanje in multimedijske predstavitve
1686500000 NEAP design arhitektura tehnologija produkti d.o.o.
1684825000 NOBLE davčno, finančno in računovodsko svetovanje d.o.o.
1657739000 NATURAFIT, poslovno svetovanje in trgovina, d. o. o.
1689789000 NIS reševalni prevozi d.o.o.
5213622000 NARAVNI PARK TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE D.O.O.
1685597000 NFT LIMITED, spletne aplikacije, d.o.o.
1689231000 NAUTA trgovina in storitve d.o.o.
1683608000 NEKSUS PRO, poslovno svetovanje d.o.o.
1690108000 NUEDI, multimedijske komunikacije, d.o.o.
1707914000 NOX TEHNOLOGIJE, inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1715941000 NOTRANJSKE NOVICE, izdajanje časopisov, d.o.o.
1716247000 NEA INVEST, poslovne dejavnosti, d.o.o.
1599704000 NOMOS transport in trgovina, d.o.o.
1682814000 Nepremičnine 5RA, upravljanje in trženje nepremičnin, d.o.o.
1518682000 NTV GRADBENIŠTVO, trgovina, gradbeništvo in storitve d.o.o.
1433733000 NAFČE Gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o.
1433776000 NASMEH ZOBOZDRAVSTVO zobozdravstvene storitve d.o.o.
1715585000 NOKI, trgovina, zastopanje, posredništvo, d.o.o.
1719190000 NOVE TEHNOLOGIJE raziskave in praksa d.o.o. - v stečaju
1717782000 NAVONA, družba za stomatološko svetovanje, zobna ordinacija, ordinacija splošne medicine in sprecialistična ambulanta d.o.o.
1617087000 NSY, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
1723286000 NAJ podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
1719505000 NORSKE SKOG ADRIA, prodaja papirja, d.o.o.
3344754000 nota bene, napredne rešitve, d.o.o.
1719858000 NAMASTE nepremičnine d.o.o.
1732137000 NASTOP PLUS, komunikacijske rešitve d.o.o.
1754211000 NAPRO BIRO Projektiranje in inženiring d.o.o.
1722131000 NAFTA STROJNA, proizvodnja kovinskih konstrukcij d.o.o.
1722107000 NAFTA - PETROCHEM, proizvodnja organskih osnovnih kemikalij d.o.o. - V STEČAJU
1732315000 NACL proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
1759663000 NOBA trgovina in storitve d.o.o.
1754742000 NEBULA računalniške storitve in finančno svetovanje, d.o.o.
1466119000 NOVA FIN, družba za investiranje, d.d.
1763440000 NEXTRA INŽENIRING d.o.o.
1608398000 NALAS transport, trgovina in storitve d.o.o.
1782282000 NOVA ODŠKODNINA pravno svetovanje in storitve d.o.o.
1786482000 NEBES trgovina in storitve d.o.o.
1785532000 NI-BO Zavarovalna posredniška družba d.o.o.
1775707000 NOVERA d.o.o., projektiranje, svetovanje, inženiring
1785028000 NICHA, agencija za tržno komuniciranje in svetovanje, d.o.o.
1799371000 NET - C, svetovanje in trgovina, d.o.o.
1795694000 NASVET, Pravno poslovni sistem, d.o.o.
1798332000 NOVA KOMUNIKACIJA družba za marketing in storitve d.o.o.
1795287000 NEMESIS NEPREMIČNINE, družba za posredovanje pri prometu nepremičnin d.o.o.- v stečaju
1806629000 NAOKO UNIKATNO OBLIKOVANJE d.o.o.
1806564000 NEVTRINO proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
1775944000 NAR trgovina in storitve d.o.o.
3377849000 NETVIZIJA, Trženje, marketing in informacijske tehnologije, d.o.o.
1795023000 NEW MOMENT, podjetje za komunikacije d.o.o.
1799444000 NOVA ASTREJA trgovina in storitve d.o.o.
1822152000 NIZKE GRADNJE KOPER, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
1789759000 NIVO BETON Proizvodnja gradbenega materiala, d.o.o. - v stečaju
1824562000 NEOBIT - storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
1827251000 NONA družba za gostinstvo d.o.o.
1834649000 NJAM NJAM SLAŠČICE gostinstvo d.o.o.
1834568000 NAVACOS inženiring d.o.o. - v stečaju
1837699000 NUTUS, družba za računovodske storitve d.o.o
1778536000 NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji, d.o.o.
1662457000 NIVO INVESTICIJE, družba za investicije in upravljanje, d.d. - v stečaju
1840061000 NATUR investicije, d.o.o.
1837311000 NAMA KOČEVJE, Trgovsko podjetje, d.o.o., Kočevje
3451062000 NOGRAD GRADNJE, gradbeno podjetje d.o.o.
1861662000 NAVITER - tehnologije, d.o.o.
1864599000 NEES KIPER IN PARTNERJI, gradbene, strojne in prevozne storitve, d.o.o.
1847058000 N STERN gostinsko podjetje d.o.o. Ljubljana - v stečaju
3399079000 NAJ - INVEST, nepremičninska družba, d.o.o.
1860321000 NATURAMEDICA - družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Trbovlje
3623114000 NOVI KROG promet z nepremičninami d.o.o.
1880241000 NGP nastanitve, gradbeništvo, posredovanje, d.o.o.
1888196000 NET - RAČUNALNIŠKI SISTEMI mreže, servis, prodaja d.o.o.
1876031000 NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
1884557000 NOV DAN, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
2344947000 NEPKO storitve d.o.o.
1888447000 NORA oglaševalska agencija d.o.o.
1871978000 NULTA, marketing in storitve, d.o.o.
1861409000 NOVI OKRAS, družba za gradbeništvo in trgovino d.o.o.
1884662000 NOVO SKLADIŠČENJE d.o.o.
1894668000 NOVKO, trgovina in svetovanje, d.o.o.
1913174000 NOVA FINRA, poslovno svetovanje, d.o.o.
1899864000 NOSTROMO - finančno svetovanje d.o.o.
1917897000 NOVO GP gradbeno podjetje d.o.o.
1917340000 NETWORX, omrežna in programska oprema, d.o.o.
1934473000 NATALIJA IN GEORG, trgovina in storitve, d.o.o.
1926519000 NETIC, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.
1924427000 NANA Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
1925857000 NIK LOGISTIKA d.o.o. prevozno storitvena družba
1917528000 NFR frizerski salon d.o.o.
1938894000 NATHALIE trgovina in storitve d.o.o. Brežice
2190109000 NAJDI.SI, informacijske storitve, d.o.o.
7184166000 NAZA, poslovno svetovanje d.o.o.
1945050000 NKB, gradbeništvo, d.o.o.
1954474000 N.R.B., družba za razvoj regije, d.o.o. - v stečaju
1946609000 NOVAKLIMA ENERGETSKI SISTEMI storitveni inženiring d.o.o.
1965247000 N3 PROFIS, poslovne storitve, d.o.o.
1956736000 NUT podjetje za marketing in trženje d.o.o.
1972421000 NAVEZA, podjetje za informatiko in storitve d.o.o.
1970291000 NART trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o. - v stečaju
1985965000 NAJGO, oddajanje nepremičnin, d.o.o.
1993801000 NOVA PANORAMA družba za integrirano varovanje d.o.o.
1994212000 NEUROTRENING, storitve in svetovanje d.o.o.
1973452000 NERTHUS finančne storitve d.o.o.
1993585000 NOVATEKS 1 zastopanje in posredovanje d.o.o., Ljubljana
1983539000 NORTADA poslovno svetovanje d.o.o.
1996754000 NUMERIK PLUS Podjetje za investicije, projektiranje in trgovino, d.o.o.
1992392000 NOVERA PROJEKT, projektiranje in inženiring d.o.o.
2013215000 NOVI LOGISTIČNI CENTER, cestni tovorni promet d.o.o.
1994298000 NIGEJA trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
1983636000 Naravni pretok, storitve, d.o.o.
5241308000 NOGOMETNI KLUB IB 1975 LJUBLJANA
2010895000 NEPTUNČEK gostinstvo d.o.o.
6966730000 NEPOS, nepremičnine in posredniške storitve d.o.o.
2032236000 NIK-LES trgovina s pohištvom d.o.o.
2029464000 NEPTUN - ECO ladjarstvo, transport, trgovina in turizem, d.o.o.
2015170000 NEO LEASING, družba za finančni in operativni leasing, d.o.o.
2039176000 NUTUS TRGOVINA družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
2034140000 NOV DOM GRADNJE družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
2043459000 NOGRAD - GRADBENI MATERIALI, proizvodnja gradbenih in drugih materialov, d.o.o.
2054418000 NAPISI ANDERLE, podjetje za vizualne komunikacije in druge storitve, d.o.o.
2036304000 NORIK SISTEMI, oskrba z računalniškimi programi in svetovanje d.o.o.
1953966000 NOVE STORITVE, gostinstvo in ostali servisi d.o.o. - v stečaju
2059975000 NASPRO storitve, svetovanje in prodaja, d.o.o.
2063492000 NOVAKERAMIKA, proizvodnja porcelana in keramike, zastopništvo svetovanje, d.o.o.
2077205000 NAINO projektiranje in oblikovanje d.o.o.
2059487000 NABLA projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o.
2074877000 NAVTIKA TEKSTIL proizvodnja in storitve d.o.o.
2060329000 NEXT MEDIA, družba za radijsko dejavnost, trgovino in storitve, d.o.o.
2077272000 NATURAMED, trgovina in storitve, d.o.o.
2091453000 NOVOFORM Inženiring in izdelava izdelkov iz plastičnih mas d.o.o.
2087715000 NEPREMIČNINE ORKUS, družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o. - v stečaju
2098199000 NGD, Gradbeni inženiring, d.o.o. - v stečaju
2113961000 NIKON TRANSPORT podjetje za transport in storitve d.o.o.
2118904000 NEKAJ VEČ, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
2117541000 NEGANA, družba za svetovanje, d.o.o. Ljubljana - v stečaju
2108038000 NESTO, poslovne storitve, d.o.o.
2113686000 NOMAD 2000 storitve d.o.o.
2118777000 NETINET storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
2127881000 NEOMEJENA, svetovanja in ideje, d.o.o.
2118696000 NAKOM družba za informatiko in storitve d.o.o.
2134705000 NEMO organizacija nepremičninskih projektov d.o.o. - V STEČAJU
2133598000 NAL, Zobozdravstvena dejavnost, d.o.o.
2114313000 NIKAS INŽENIRING IN EKONOMSKE STORITVE d.o.o.
2135868000 NASSA d.o.o. finance in trgovina - v stečaju
2129973000 NSR, Napredne sistemske rešitve, d.o.o.
2127814000 NSK gradbeništvo, storitve in trgovina d.o.o.
3002306000 NAVANDI, pravno in poslovno svetovanje d.o.o.
2143615000 NIPRET Trgovina in posredništvo d.o.o.
2146983000 NOVALIS, družba za kmetijstvo, posredništvo, trgovino in storitve d.o.o.
2147696000 NMH, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5351413000 NIKO TRANSPORT d.o.o. - v stečaju
2148676000 NIKL KRAVOS, zdravstvena dejavnost, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
2147530000 NUMMUS, finančno svetovanje, d.o.o.
2349817000 NOVO AS igre na srečo na igralnih avtomatih, trgovina in storitve d.o.o.
2147955000 NUKLEUS trgovina in storitve d.o.o.
2154838000 NIRIS, razvoj informacijskih sistemov, d.o.o.
2155613000 NACIONAL HASB, izobraževanje, kultura in turizem d.o.o.
2156415000 NEPA trgovina in storitve d.o.o.
2154099000 N.K.L. inženiring, svetovanje in storitve d.o.o.
2157098000 NIP d.o.o., družba za storitve in trgovino
2156636000 NMB, gostinstvo, igre na srečo, trgovina, založništvo, najem, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne dejavnosti in storitve d.o.o.
2156288000 NOV IZZIV, finance, nepremičnine, obdelava podatkov in druge storitve, d.o.o.
3048012000 NE-FIS, nepremičnine in finančni inženiring, d.o.o.
2159660000 NEVTRIN družba za razvoj elektronike d.o.o.
2156423000 NEPREMIČNINE 360, inženiring in posredništvo, d.o.o.
2160790000 NAVARE trgovina, gostinstvo, proizvodnja, gradbeništvo, posredništvo in druge storitve d.o.o.
2162032000 NIKOM, nepremičnine, d.o.o. - v stečaju
2166909000 NNRN NEPREMIČNINE d.o.o. Novo mesto, posredovanje v prometu z nepremičninami
2158540000 NUCLEUS PLUS, računovodska družba, d.o.o.
2161966000 NANOSOFT, napredne rešitve d.o.o.
2162547000 NIT - Napredne informacijske tehnologije d.o.o.
2170027000 NEKS OSANA izobraževanje d.o.o.
2169665000 NID NEPREMIČNINSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA, storitve, trgovina in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
2161443000 NEBESA Gostinske storitve d.o.o.
2172097000 NANOSVET, trženje, svetovanje, izobraževanje, d.o.o.
2170922000 NEROM nepremičnine in inženiring d.o.o.
2170302000 NAGELE BETA Nepremičnine d.o.o.
2170299000 NAGELE ALPHA Nepremičnine d.o.o.
2179393000 NATIONAL OPAŽNI SISTEMI d.o.o., podjetje za proizvodnjo, prodajo in najem opažne tehnologije
2181371000 NOVA NIMS, Trgovina in storitve d.o.o.
2181878000 NG SISTEM, nizke gradnje, d.o.o. - v stečaju
2171210000 NOPIS proizvodnja in storitve d.o.o.
6847013000 NH INVEST, razvoj in investicije, d.o.o.
2182742000 NOVO ANALITICA, trgovina in storitve, d.o.o.-v stečaju
2189127000 NAIAS, družba za proizvodnjo, gradbeništvo, posredništvo in storitve d.o.o.
2188538000 NUSSI FOUNDATION, poslovno svetovanje, d.o.o.
2186837000 NITRO družba za zavarovalno zastopanje d.o.o.
2189330000 NARAMO, oblikovanje modnih in uporabnih predmetov, d.o.o.
2190761000 NORDIAN Trgovina in storitve d.o.o.
2195887000 NUTRIVITA, posredništvo pri prodaji mineralno-vitaminskih dodatkov d.o.o.
2190516000 NASTANITVE, družba za oddajanje turističnih zmogljivosti v najem, d.o.o.
2190966000 NOVI CONSILIUM, podjetniško svetovanje, d.o.o. - v stečaju
2197332000 NEXI svetovanje d.o.o.
2198371000 NALEA, računovodstvo, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.
2198231000 NAJ TURA, poslovno svetovanje, posredništvo in turistične storitve, d.o.o.
2212200000 NOGOMANIJA športni medij d.o.o.
2197456000 NAVIGO LOGISTIKA pomorska agencija, posredništvo in trgovina d.o.o.
5551579000 NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR
2158965000 NAŠA ENERGIJA oskrba z energijo, proizvodnja, gradbeništvo in storitve d.o.o.
2225417000 NORDING, trgovina, marketing, storitve d.o.o. - v stečaju
2229706000 NOVO NORDISK trženje farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
2214873000 NORVIK klimatizacija d.o.o.
2226561000 NET-IT, računalniške storitve, trgovina, proizvodnja in drugo, d.o.o.
2225824000 NASTA TRANS, trgovina in storitve d.o.o.
3665275000 NAVISA svetovanje d.o.o.
2224194000 NEPTUNE PROPERTY BHJ storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
2236303000 NAHRIN, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
2237911000 Nokia Solutions and Networks, telekomunikacijske rešitve, d.o.o.
2363062000 NOVAL sodobne tehnologije d.o.o.
2239396000 NARAVNA POT, širjenje naravnih poti do zdravja in sožitja d.o.o.
2237873000 NATURA 1 storitve in trgovina d.o.o.
2244420000 NTD, dizajn novih tehnologij, d.o.o. - v stečaju
2238403000 NOVI LIST, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
2239329000 NEPREMIČNINE INVEST investicije in svetovanje d.o.o.
2240262000 NEMUS, družba za gradbeništvo, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
2246759000 NEPROMA nepremičnine d.o.o.
2318164000 NANOS, raziskave in svetovanje d.o.o.
2245833000 NTS INT informacijske rešitve d.o.o.
2259923000 NJORKA Informacijske rešitve d.o.o.
2258501000 NONIT, inženiring in storitve, d.o.o.
2259648000 NARAVNO ZDRAVILIŠČE BUKOVNICA d.o.o.
2246503000 NEW WORLD TRADING, trgovina na drobno d.o.o.
2264161000 NAKUPOVANJE družba za trgovino in storitve d.o.o.
2264854000 NOV-GRAD gradbeništvo in inženiring d.o.o. - v stečaju
2267071000 NAVDIH.NET vizualno komuniciranje, informacijske rešitve, založništvo, trgovina in storitve d.o.o.
2276763000 NEOCELICA storitve, raziskovalni in eksperimentalni razvoj in posredništvo d.o.o.,
2268558000 NIPA, storitve, posredništvo in trgovina, d.o.o. -.v likvidaciji
2272849000 NEROS, navtika, elektronika, servis in trgovina, d.o.o. - V STEČAJU
2267918000 NOTRANJGRAD, gradbeno podjetje d.o.o.
2274990000 NEPAS storitve in posredništvo d.o.o.
2273934000 NOSTOL storitveno podjetje d.o.o.
2272873000 NIHO-KOM podjetje za gradbena dela d.o.o.
2286955000 NIT - MREŽA, napredne internetne tehnologije d.o.o.
2274906000 NAJEM & KAMPING, prodaja počitniških vozil, trgovina in storitve, d.o.o.
2289911000 NOVOTEL, prevozi v cestnem prometu in turizem, d.o.o.
2292572000 NP CONSULTING, družba za poslovno in pravno svetovanje, d.o.o.
2277450000 Nova Planina, investicijska družba, d.o.o.
2275376000 NOVA NEPREMIČNINA družba za nepremičnine d.o.o. - v stečaju
2294303000 NOBL VILA, investicije in storitve, d.o.o.
2294141000 Niteo SI, raziskave in razvoj, d.o.o.
2290260000 NEKSIA, inovativne tehnologije d.o.o.
2298635000 NORDMANN, RASSMANN, trgovina, posredništvo in skladiščenje, d.o.o.
2297841000 NAGODETI LOGATEC OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o.
2297361000 NOVALIS TRADE, trgovina in storitve, d.o.o.
2337053000 NaSvoje družba za gradbeništvo, najem, trgovino in poslovne storitve, d.o.o. - V STEČAJU
2305445000 NOVIKO, svetovanje, inženiring, trgovina, d.o.o.
3656543000 NAVITAS INŽENIRING, podjetje za svetovanje in trgovino, d.o.o.
2301644000 NEUROEDINA, zdravstvena dejavnost d.o.o.
2312727000 NAVTEH, razvoj in proizvodnja strojne in programske opreme d.o.o.
2312808000 NEPTUN DIGITAL, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije d.o.o.
2307332000 NIBE prevozne in gradbene storitve d.o.o.
2311739000 NAŠA SOSESKA, celovito upravljanje nepremičnin, d.o.o.
2313413000 NUMERIS družba za storitveno dejavnost d.o.o.
2306352000 NT LOGISTIKA, skladiščenje, prevoz in distribucija blaga, d.o.o. - v stečaju
2321734000 NIZKE GRADNJE CELJE gradbeno podjetje d.o.o.
2312280000 NUMERA +, družba za računovodstvo in davčno svetovanje, d.o.o.
2318458000 N.D.G., inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o.
2315165000 NNURR projektiranje, posredništvo in trgovina d.o.o.
2322897000 NAKLON, poslovni inženiring, d.o.o.
2323559000 NEPIS posredovanje in trgovina d.o.o.
2342910000 NEVROMED diagnostični center d.o.o.
2337339000 NGRAD gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o. - v stečaju
2341999000 NETICA storitve d.o.o.
2344050000 NEPREMIČNINE PTUJ, nepremičninska agencija, d.o.o.
2336715000 NATAK storitve in trgovina d.o.o.
2338483000 NUFRAME d.o.o., filmska in video produkcija
2345544000 NANOTUL družba za sintezo in komercializacijo materialov d.o.o.
2348519000 NOVITAS storitve d.o.o.
2349876000 NKCLOUD računalniške storitve d.o.o.
2347890000 NADGRADNJA, trgovina in storitve, d.o.o.
3761622000 NALOŽBE SKUPINA, družba za finančne storitve, proizvodnjo, posredništvo, trgovino in druge storitve d.o.o.
2351404000 NANOMONT - montaže, gradnje, proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
2351102000 NAMIS d.o.o., posredništvo, storitve, trgovina in gostinstvo
2353679000 NAPREDNE TEHNOLOGIJE d.o.o., družba za razvoj in storitve - v stečaju
2348748000 NAUPORTUS, gradbeništvo d.o.o.
2353148000 NEOLAB, razvoj informacijskih rešitev, d.o.o.
2360616000 NERMA gradbeništvo d.o.o.
2361949000 NEAL INVEST, investicije in storitve, d.o.o.
6056814000 NEAL PROJEKT, inženiring in storitve, d.o.o.
2365430000 Nu Gen,svetovanje, storitve in preventiva, d.o.o.
2363135000 NPG, trgovina in gradbeništvo, d.o.o.
2363321000 N-KOP, storitveno podjetje d.o.o.
2338076000 NESTOS nepremičninske storitve in svetovanje d.o.o.
2373467000 NET PLUS TRD trgovina in informacijske storitve d.o.o. - v stečaju
2366533000 NOVAQUA, storitve in trgovina, d.o.o.
3265480000 NORSFIN, finančne storitve in posredovanje, d.o.o.
3273733000 NORMACOM PLUS, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o. - v stečaju
3274306000 NUMISMA, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
3274578000 NADA STIL družba za trgovino d.o.o.
3273687000 NJORD, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. - v stečaju
3273415000 NEXT MARKETING, marketinška agencija, d.o.o.
3281493000 NOPROMAT, elektrostrojni inženiring, avtomatizacija in storitve, d.o.o.
3281566000 NOMIT, uvoz, izvoz, trgovina, d.o.o.
3277488000 NABIUM, svetovanje in oglaševanje d.o.o.
3283526000 NESTA nepremičnine in storitve d.o.o.
3287971000 NADA, gostinstvo, d.o.o. - v stečaju
3288021000 NATURA STIL, storitveni center d.o.o.
3293769000 NEPTIKA, poslovno svetovanje, d.o.o.
3296237000 NETMEDIA, družba za informacijsko komunikacijske tehnologije in medije, d.o.o.
3300366000 NASTIJA, gostinstvo in turizem d.o.o.
3300048000 NAMESTNIK, proizvodnja, trgovina in montaža pohištva, d.o.o.
3301435000 NALOŽBENIK, poslovno svetovanje, d.o.o.
3307433000 Novolink, investicije, d.o.o.
3302539000 NTR INŽENIRING, podjetje za projektiranje, gradbeništvo, proizvodnjo, inženiring in izvedbo tehnoloških projektov ter prodajo tehnološke opreme, d.o.o.
3307247000 NAŠA MALA CONA BIVJE, gradbeništvo, trgovina, nepremičnine, d.o.o. - v stečaju
3308197000 NORMALA, gostinstvo, d.o.o.
3310442000 NADEJDA, nepremičnine, proizvodnja, trgovina in posredovanje, d.o.o.
3309894000 NASMEH IN PISANICE, doživljajski turizem, trgovina in storitve, d.o.o.
3312453000 NENSI, družba za obdelavo in vzdrževanje podatkovnih baz o izdelkih, d.o.o.
3312593000 NTS, navtika, trgovina in storitve, d.o.o.
3314456000 NET INFORMATIKA DRUŽBA ZA RAZVOJ SODOBNIH TEHNOLOGIJ D.O.O.
3315592000 NI.CRO, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
3316548000 NATAL, nepremičninski projekt d.o.o.
3321665000 NOVA NAVTIKA trgovina in posredništvo s plovili d.o.o.
3327680000 NJK, podjetje za mednarodni transport, d.o.o.
3332250000 NAMIBA Računovodski servis,trgovina in storitve d.o.o.
3320324000 NOVI STIL gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
3334511000 NASTOSKI Storitve in trgovina d.o.o.
3335500000 Nevrokard Kiauta, intelektualne storitve, d.o.o.
3335879000 NOTIK&V, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
3341879000 Nanokinetik, svetovanje in posredništvo d.o.o.
3344002000 NOVA SER prodaja na debelo d.o.o.
3344789000 NEKSUS AGENCIJA, oglaševanje, podjetniško, poslovno in pravno svetovanje, d.o.o.
3346072000 NORTIA, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
3343707000 NORKA GUMITEHNIČNI IZDELKI, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o.
3347800000 NAMET gostinstvo in druge storitve d.o.o.
3347885000 NIANS, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
3348296000 NABOS, svetovanje, d.o.o.
3349861000 NAVIGARIS, poslovne rešitve, svetovanje, storitve, d.o.o.
3434362000 NAPROS, poslovanje z nepremičninami, gradbeništvo, turizem in poslovne storitve, d.o.o.
3356949000 NO DOL, zobozdravstvene in protibolečinske storitve, d.o.o.
3360555000 NARKHOV trgovina in storitve d.o.o.
3359948000 NOVATEL, družba za informacijske tehnologije d.o.o.
3362302000 NEEM, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
3359662000 NIBIRU 300 Podjetje za trgovino, gostinstvo in šport d.o.o.
3361250000 NA SONČNI STRANI proizvodnja sončne energije d.o.o.
3368076000 NOVA PROPAGANDA, proizvodnja, tiskarstvo, posredništvo, trgovina, transport in storitve, d.o.o.
3375854000 Nepremičnina d.o.o.
3387542000 NAMERA, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
3391124000 Napovednik, založništvo d.o.o.
3391221000 NOBELCOS, zastopstvo, trgovina in svetovanje, d.o.o.
3399958000 N. H. JOST, trgovina, storitve, proizvodnja, gradbeništvo, promet d. o. o.
3410846000 NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.
3411702000 N TEAM, posredništvo, storitve in trgovina d.o.o.
3420736000 NETPRO informacijski sistemi d.o.o.
3431096000 NASVET TUŠ poslovne storitve d.o.o.
3430405000 NAJAKS, trgovina, čistilni servis in druge storitve, d.o.o.- v stečaju
3434451000 NUTRIFIT trgovina in storitve d.o.o.
3437272000 NOVATA gradbeništvo, nepremičnine in trgovina d.o.o.
3442667000 NOVELISH, založništvo, d.o.o.
3442519000 NuLab, sodobne spletne rešitve, d.o.o. - v stečaju
3446743000 NIO natančna izdelava orodja d.o.o.
3443191000 NIMCO investicijska podjetniška družba d.o.o.
3447910000 NASPLETU, poslovne storitve, d.o.o.
3454355000 NOVA SENOVA proizvodnja, storitve, vzdrževanje in inženiring d.o.o.
3454088000 NEMSIS, podjetniško svetovanje in poslovne storitve d.o.o. - v stečaju
3452093000 NAHTIGAL, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
3455912000 NOVOPROJEKT inženiring d.o.o.
3456161000 NOVINEC trgovina, turizem in storitve d.o.o. Koper
3456617000 NSP ZELENA DOLINA, poslovno svetovanje in poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
3464482000 NEPREMIČNINSKA DRUŽBA, nepremičninsko svetovanje, d.o.o.
3466116000 NATUR SENS, kozmetični studio in trgovina, d.o.o.
3470890000 NASTRAN prevozi, storitve, trgovina d.o.o.
3469689000 NEUROVIRTU, komunikacijsko svetovanje, d.o.o.
3471888000 NERA-SA, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
3472892000 NAVO, industrijska merilna elektronika d.o.o.
3473074000 Neos Fin, finančno svetovanje, d.o.o.
1710206000 NR storitve in trgovina, d.o.o.
3472574000 NOTRINA, notranja oprema, d.o.o. - v likvidaciji
3477738000 NTR INVEST investicije d.o.o. - v stečaju
3475557000 NOVI SERVISINVEST trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
3486923000 NORTEK trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
3491269000 NORSE, storitve d.o.o.
3489752000 Notio, poslovne storitve, d.o.o.
3490335000 NUMAT, gradnje, trgovina in storitve d.o.o.
3491617000 NAVIGATOR PTUJ GROUP, navtika, trgovina in servis, d.o.o.
3492141000 Noletus, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
3501949000 NANO ELEKTRONIKA, trgovsko podjetje, d.o.o.
3499308000 Noveptis, učinkovite rešitve, d.o.o.
3503895000 NAUTICUS, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
3637204000 NANOCELL, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
3502635000 NET2 trgovina d.o.o.
3505081000 NAJ SPLET, poslovni sistemi, d.o.o.
3509869000 NOVO PIVO, trgovina z alkoholnimi pijačami, d.o.o.
3510182000 NATURA VePo družba za komunalne storitve d.o.o.
3506576000 NAN investicije d.o.o.
3512967000 NTBI svetovanje d.o.o.
3511472000 NSB, družbena prehrana, d.o.o. - v stečaju
3520412000 NK GOSTINSTVO, gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o.
3524418000 NERED FRANC, prevozne in druge storitve d.o.o.
3526925000 NAFTA - VAROVANJE IN POŽARNA VARNOST, zaščita in reševanje, d.o.o.
3539369000 NAJEM KG, oddaja in najem nepremičnin, d.o.o.
3548686000 NITEO, posredništvo in trgovina, d.o.o.
3548759000 NUH BAU TEAM gradbene storitve d.o.o.
3549135000 NOVIMAT, pretovarjanje, d.o.o.
3550109000 NIZ INŽENIRING, družba za investicijski inženiring, d.o.o.
3552438000 NEPREMIČNINE CANTANTE, družba za nepremičnine, gostinstvo in druge poslovne dejavnosti, d.o.o.
3561267000 NATURA ELEKTRIKA, proizvodnja in trženje energije, d.o.o.
3560350000 NESSAJA, storitve in trgovina, d.o.o.
3566340000 NOELE, kreativne rešitve, d.o.o. - v stečaju
3564878000 NOVI SVET, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.-v stečaju
3565157000 NAVDIHI, svetovanje, izobraževanje, marketing, d.o.o.
3563715000 NIMBUSI, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
3568326000 NERO d.o.o., Turizem in promet
3570274000 NEJA 09 prevozništvo d.o.o.
3568377000 NOVELLUS, specializirano posredništvo in distribucija, d.o.o.
3577180000 Nova pot poslovno svetovanje d.o.o.
3576388000 Nepremičnine Mahnič, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
3576949000 NSV, inženiring in svetovanje, d.o.o.
3578313000 NT - TRANSPORT, Mednarodni prevozi d.o.o. - v stečaju
3578615000 NOVIGRE družba za trgovino in storitve d.o.o.
3581381000 NOVA DEVETKA, nepremičninska družba, d.o.o.
3580202000 NOVA PERSPEKTIVA, ZAVAROVALNO POSREDNIŠTVO d.o.o.
3580601000 NAPREJ.NET spletno komuniciranje d.o.o.
3581799000 NIVEUS trgovina, posredovanje pri prodaji, izobraževanje in druge storitve d.o.o.
3582990000 NIMBIS, informatika in trgovina, d.o.o.
3584470000 NAVTIKA CAPPELLO d.o.o. - v stečaju
3583376000 NIHAJ, Urarstvo in trgovina, d.o.o. - v stečaju
3586715000 NAVRH, inženiring, storitve in trgovina, d.o.o.
6194184000 NANO PLUS, trgovina in storitve, d.o.o.
3592910000 NOKA, poslovno in tehnično svetovanje, d.o.o.
3594572000 NATURALICA FOODS, družba za proizvodnjo in druge storitve, d.o.o.
3593568000 NALOŽBA PLUS, storitve d.o.o.
3595226000 NIKA, računovodstvo, davčno svetovanje, D.O.O.
3598063000 NUTRI VISION, spletna prodaja, d.o.o.
2600056000 NATAŠA KOZELJ - ODVETNICA
3604357000 NV SKUPINA, gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o.
3616975000 NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o.
3617378000 NAVARI Trgovina in storitve d.o.o.
3618480000 NIMAS, družba za trgovino, d. o. o.
3617998000 NETKO, informacijske storitve, d.o.o.
3619354000 Nanobit, tehnološki razvoj in storitve, d.o.o.
3628205000 NANOTEN, družba za inovativne tehnologije, inženiring, prodajo in storitve d.o.o.
3629562000 NIKINA, trgovina in storitve, d.o.o.
3633411000 NALLUNA, storitve in trgovina, d.o.o.
3635953000 N2-IMA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
3643921000 NeLes, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
3645215000 NVP, trgovina in storitve d.o.o.
3645169000 NEPREMIČNINSKA HIŠA ETOS, nepremičninske in pravne storitve, d.o.o.
3644774000 NEPRUS, družba za nepremičninske in pravne storitve, d.o.o.
5809088000 NIMING podjetje za inženiring, marketing in proizvodnjo d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2 - v stečaju
3649113000 NOVIDENT, Zobozdravstvena dejavnost, d.o.o.
3652378000 NOETO, podjetje za poslovne storitve, razvoj in trgovino, d.o.o.
3654338000 NIMA,družba za gostinstvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
3653196000 NGIT, nova generacija informacijske tehnologije, d.o.o.
3659020000 NAVIGATIO, prodaja letalskih kart in organizacija potovanj, d.o.o.
3660648000 NAJEL.BI, oglaševalske storitve, d.o.o.
3662233000 NITRI, storitve, d.o.o.
3662772000 NB TRANSPORT, mednarodni prevozi in druge storitve, d.o.o.
3663221000 NESONI TRANSPORT, cestni tovorni promet, d.o.o.
3663876000 NULA, računovodstvo in trgovina d.o.o.
3664210000 NP RESTAVRACIJE, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
3663710000 NAVTRONIC trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
3667073000 NEMOCOM telekomunikacije in inženiring d.o.o.
3685969000 NATURA FARMA trgovina in posredništvo d.o.o.
3692655000 N2M, inženiring in trgovina, d.o.o.
6973051000 NEPREMIČNINSKI SERVIS holdinška družba d.o.o.
3694984000 NUFIRA, podjetje za računalništvo, trgovino in posredništvo, d.o.o.
3696685000 NEA ESTIA, trgovina in zastopanje, d.o.o.
3700372000 NITJA - zobozdravstvena dejavnost d.o.o.
3699986000 NEIMAR INVEST d.o.o. gradbeništvo in inženiring
3702626000 NEO, posredništvo, oglaševanje, gradbeništvo in druge storitve d.o.o.
3703380000 NEBIA, poslovne storitve, d.o.o.
3706508000 NAJA GPI, gradbeništvo, posredništvo in investicije, d.o.o.
3706281000 NINIKOM, obratovanje nepremičnin, d.o.o.
3707377000 NEPREMIČNINE KOČEVJE, posredovanje in prodaja nepremičnin, d.o.o.
3710866000 NOVOTA, družba za trgovino, gradbeništvo, gostinstvo, najeme in druge storitve, d.o.o.
3711676000 NUTRISSLIM, proizvodnja in distribucija živil, d.o.o.
3712338000 NB OPREMA, družba za proizvodnjo, trgovino in poslovno svetovanje, d.o.o. - v stečaju
3713407000 NTI, tehnološki inženiring in druge storitve, d.o.o.
3712753000 NaPoK organiziranje in svetovanje d.o.o.
3715906000 NV DIZAJN, oblikovanje in storitve, d.o.o.
3716040000 NEKSTER FINANCE, financiranje, d.o.o.
3720322000 Niederl, prodaja hlevske opreme d.o.o.
3721353000 NANO IT informacijske tehnologije d.o.o.
3721345000 NOV DOM A.V., Proizvodnja in prodaja usnjenih izdelkov d.o.o., v likvidaciji
3724930000 NEČKO, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
3726029000 NEA CULPA, agencija za marketing, d.o.o
3732797000 NOVA SMER VIP, storitve, d.o.o.
3734331000 NOTESDENT zobozdravstvo in trgovina d.o.o.
3739422000 NET-PLUS, trgovina in storitve, d.o.o.
3740455000 NOVA MN, transportne storitve, d.o.o.
3740633000 NEO IT storitve d.o.o.
3744973000 NEKS, družba za inženiring, meritve in prometno signalizacijo, d.o.o.
3748812000 NI - JO, popravilo strojev in naprav, d.o.o. - v stečaju
3751287000 NAJTAJA, gostinske storitve, d.o.o.
3751198000 NOVI AVTO CENTER, servisno in trgovsko podjetje d.o.o.
3751899000 NEOAVTO, trgovina z motornimi vozili, posredništvo in druge storitve, d.o.o.
3752747000 NON PLUS ULTRA, gostinstvo in zabaviščne dejavnosti d.o.o. - v stečaju
3754588000 NARDA - Kareta Turizem, trgovina, turizem in storitve d.o.o.
3755100000 NARDU, prevozništvo in čiščenje, d.o.o.
3755657000 Nepremičnine KRAJC, oddajanje nepremičnin d.o.o.
3761924000 NELIK, čiščenje in druge storitve, d.o.o.
3764109000 NEKONA storitveno podjetje d.o.o.
3767337000 NEREUS gradbeništvo, posredništvo, trgovina, najemi in storitve d.o.o.
3769526000 NIA IN proizvodnja in prodaja orodij, d.o.o.
3770567000 NESTHOR, svetovanje in celovite komunikacijske rešitve d.o.o.
3767973000 NINEL, zavarovalno zastopanje in premoženjsko svetovanje, d.o.o.
3772772000 NESA PLUS, pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o.
3773825000 NOX, trgovina in storitve, d.o.o.
3781879000 NKT, nove komunikacijske tehnologije, d.o.o.
3782557000 Nellit, nepremičninsko podjetje d.o.o.
3784215000 NEJC TURIZEM prodaja in najem plovil d.o.o. - v stečaju
3786269000 NOKUS, prevozi, trgovina in storitve, d.o.o.
3786323000 NOTRANJA MOČ, center za razvoj človeških potenicalov, d.o.o.
3790096000 NORRIS IN PARTNERJI, trgovina in storitve, d.o.o.
3786773000 NELIS storitve d.o.o.