JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - E, Total count: 16212

Reg.No Company
5383862000 EKO - KONC & PARTNER podjetje za intelektualne storitve Sevnica d.n.o.
5454417000 EGIDA - PRIGORA IN OSTALI, trgovina, posredništvo in storitve d.n.o.
5624983000 EMI, proizvodnja kruha in testenin, trgovina na debelo in drobno, d.n.o. Škofije, Zadnik Edi in Ivanka
5789613000 EKOTIP proizvodnja in storitve, d.o.o.
5856922000 ELEKTRO TROP IN TROP d.n.o., družba za električne instalacije, meritve in trgovino, Letuš
5838185000 ERZAR TRANSPORT IN ČLANI, prevozništvo, trgovina, storitve, d.n.o., Visoko
5858976000 EDIS KOS IN ČLANI d.n.o. Ljubljana, družba za trgostoritve
5909724000 EUROSERVIS KENDI, LEKIĆ & OSTALI, marketing in storitve, d.n.o.
1214284000 ELTING ING storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5913462000 ERČULJ ERČ & CO Storitve in trgovina, d.n.o. - v likvidaciji
5980992000 EPAT, TIŠOV ALEKSANDER, elektroinštalacije, d.n.o.
1199382000 EXTRA-CAR VINDIŠ & CO. Trgovina in storitve, d.n.o., Trbovlje
1537407000 ELEKTRONIKA ŠESTAK IN DRUGI proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
1562258000 ELMI URŠIČ IN OSTALI Proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
1763962000 EbTs, podjetje za izdelavo in trgovino točilnih naprav, d.o.o.
1965298000 ELEKTRO PETRIČ IVAN & DRUGI d.n.o., trgovina in storitve Krmelj - v stečaju
1808877000 ELPIK RADMAN IN DRUGI proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
2131978000 EGELIČ & CO., d.n.o. podjetniško in poslovno svetovanje, Ljubljana
1828193000 EVROPSKI GOSPODARSKI INŠTITUT zavod za raziskave v gospodarstvu in podjetniški inkubator
2285592000 E-REŠITVE, INFORMACIJSKI SISTEMI VOVČAK IN MRAK, d.n.o.
6415067000 ERIL gradbeništvo d.o.o.
7192380000 EGIBA audio Ostanek & Co., ozvočenje in studijska dejavnost, d.n.o.
5958598000 EURO AŽMAN, k.d., trgovina, proizvodnja, gostinstvo in storitve
1243144000 EXOT BURZIĆ & CO. družba za trgovino in storitve, k.d., Ljubljana
5885418000 EDO PIRKMAJER UPRAVLJANJE D.O.O. Ljubljana, k.d.
5859620000 EDO PIRKMAJER Upravljanje d.o.o. Ljubljana
1274457000 EM-VITOŠ ZUPAN elektromehanika, k.d., Dol pri Hrastniku, Na Selah 1
1399489000 ELLOG - UROŠ LOGAR trgovina in storitve, k.d. - v likvidaciji
1572369000 ELAB - BORIS HRIB, storitve, trgovina in proizvodnja, k.d.
1847023000 EUROBLUE LINE GANONI IN OSTALI k.d., trgovina in storitve - v stečaju
1846825000 EDELSBAHER IN DRUGI, družba za storitve k.d.
1939238000 ELEKTRO MIKULIĆ podjetje za trgovino in montažo k.d.
2192268000 EXLE, nepremičnine, trgovina in druge storitve, k.d.
3335763000 ERNET Ermin Šečkanović, družba za elektroinštalacije, k.d.
6078818000 E-sklepanje, premoženjsko svetovanje, d.o.o.
5145198000 ELEKTROSIGNAL elektro tehniško podjetje, d.o.o. Celje
2044277000 ELEKTRA SERVIS, trgovina, gradbeništvo, poslovanje z nepremičninami, svetovanje in investicije d.o.o.
5144604000 EKO DIM družba za opravljanje dimnikarske dejavnosti d.o.o.
2229447000 EKOREL, ekološke storitve, d.o.o.
5051452000 EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o.
5071909000 ETP - Podjetje za izvajanje elektro in strojnih inštalacij, trgovino ter inženiring Kranj d.o.o. - v stečaju
1317202000 EKOSUR - SL, ekologija, raziskave in razvoj d.o.o. - v stečaju
1882805000 EKOSISTEMI družba za ekološke projekte, zbiranje in predelavo odpadkov, d.o.o. - v stečaju
8093695000 EKO JEKLO, posredovanje in prodaja d.o.o.
1779036000 EMAFIN, trgovsko in investicijsko podjetje, d.o.o.
3678652000 ENERGOTRANS trgovska družba d.o.o.
5142415000 EGOLES, d.o.o. Škofja Loka - gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo
5825326000 ECM Partnerji, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.
5042852000 EMO emajlirnica, metalna industrija, orodjarna, d.o.o. Celje "v stečaju"
1253280000 EKOPUR, poslovne storitve in upravljanje investicij, d.o.o.
1623320000 EBS GROUP, družba za poslovne rešitve d.o.o.
5711827000 EUROIN FOND MANAGEMENT družba za finančni inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5286450000 EVJ ELEKTROPROM trgovina, proizvodnja, instalacije d.o.o.
5287022000 ELAU družba za projektiranje, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5042178000 ETI Elektroelement, d.o.o.
5288177000 EKORA - proizvodnja, trgovina in inženiring, d.o.o.
5288215000 ELTERM, podjetje za elektro strojno montažo in trgovino, Bled, d.o.o.
5288428000 EHO Elektrika, hladilništvo, ogrevanje d.o.o.
5288827000 EZŽ komunikacijski izdelki d.o.o.
5288738000 ECUM RRF d.o.o., šport in nepremičnine
5288657000 ELEKTRO-PARTNER servis in prodaja gospodinjskih aparatov d.o.o.
5280478000 ELSAS komercialne in tehnične storitve, d.o.o., Ljubljana
5291267000 ETOS ekonomsko-poslovne storitve d.o.o.
1270605000 ELEKTROKOVINA MOTORJI proizvodnja črpalk in motorjev d.o.o.
2158973000 ERAR, proizvodnja, posredništvo, trgovina, najem in storitve, d.o.o.
2361221000 ENTERFIN, finančna družba, d.d. Koper - v stečaju
5292654000 ERIS proizvodnja, inženiring in svetovanje, d.o.o.
5292557000 ELLING PLUS trgovina in svetovanje, d.o.o.
5303788000 ESKULAP družba za zdravstvene storitve d.o.o.
5293880000 ENERGOTERM SI visokogradnja, inženiring, montaža, d.o.o.
5285054000 ETE Podjetje za ekološko tehnološki engineering d.o.o.
5290406000 ELEKTRO ŠTUMPFL elektrotehnično podjetje d.o.o.
5292972000 EHG PLUS, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
1296248000 ERCEG DARJA - ODVETNICA
5296706000 EUROCON podjetje za evropske projekte in povezovanje, d.o.o.
5033241000 ETIKETA, tiskarna, d.d.
5697425000 ELISA PLUS, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5295629000 ELTEN proizvodnja signalno stikalnih elementov in trgovina na debelo in drobno z elektromaterialom d.o.o.
5297028000 ELF, podjetje za toplotno tehniko, Kranj, d.o.o.
1754963000 ENPET poslovne storitve d.o.o.
5049237000 ETA živilska industrija, d.o.o.
1803786000 ELVEL - elektrostrojni inženiring, trgovina in storitve d.o.o.
5301181000 EUROMICROM podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5301092000 ELEKTRAL, podjetje za projektiranje in inženiring elektroopreme, Radovljica, d.o.o.
5297338000 EUROCOM, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Kranj
5041805000 ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava, d.o.o.
5295718000 EURODESIGN Podjetje za opremljanje objektov Apače d.o.o.
5299799000 EUROLESCO, inženiring, d.o.o.
5298326000 EKO Raziskave in razvoj d.o.o.
5002249000 ELEKTROTEHNA ELEX INTERNATIONAL TRADE d.o.o.
5298474000 ECONOMIC COMMERCE trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5298873000 EUROCONSULTING družba za svetovanje, trgovino, turizem in storitve d.o.o.
5617391000 EUROCITY podjetje za transport in proizvodnjo d.o.o.
5306248000 EKOKLIMA inženiring, projektiranje, svetovanje in nadzor d.o.o. Celje
5316006000 EXPOT Podjetje za transport in špedicijo, d.o.o., Ljubljana
5302714000 ELDATA inženiring d.o.o.
5296145000 EMA d.o.o - označevanje in sledljivost v industriji in logistiki
5309280000 ELSAT Prodajni inženiring, Radenci d.o.o.
5417104000 EPILOG proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5302650000 ECL IMP trgovina na debelo d.o.o.
5309034000 ECO-COP, trgovina in posredništvo d.o.o.
1189930000 EBURO, telekomunikacije, trgovina in storitve, d.o.o.
5448751000 EKOSOLUTIONS, Podjetje za ekologijo, d.o.o.
5350816000 ECOM, trgovina, gostinstvo in posredništvo, d.o.o.
5308828000 ESKIM Podjetje za servisiranje, montažo in trženje, d.o.o.
5309719000 E.T.C. Elektro trgovinski center d.o.o. - v stečaju
5309263000 EKORIST, podjetje za gospodarsko svetovanje, d.o.o.,
2307545000 EMMELIA, svetovanje in investiranje, d.o.o.
5381282000 ELQ d.o.o., podjetje za inženiring, proizvodnje storitve in trgovino, Ljubljana
5306370000 ELEKTA podjetje za inženiring in storitve d.o.o.
5341817000 ED ELECTRONIC DESIGN, podjetje za projektiranje in montažo elektronskih naprav in sistemov d.o.o.
5305845000 EMENS Podjetje za elektroniko, računalništvo, trgovino in zastopanje, d.o.o., Hrastnik - v stečaju
5306400000 EMOS družba za projektiranje, tehnično svetovanje iz električnih inštalacij in naprav, storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5308755000 ENRA podjetje za električne in energijske rešitve d.o.o.
5326974000 EMONA RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO d.o.o.
5059054000 EMONA EFEKTA, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
5328438000 EKOSVET ekonomsko svetovanje d.o.o.
5308313000 Elephant Group, družba za investiranje, d.o.o.
8097909000 Elephant group, družba za investiranje, d.o.o.
2227550000 ELEKTRONČEK investicijsko podjetje d.o.o.
5358418000 ELECTA Inženiring d.o.o. Ljubljana, Mestni trg 8
5316120000 ETIS proizvodnja, trgovina, d.o.o.
5563895000 ENERGOZD, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5308658000 EXPERT posredovanje, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5325366000 ELEKTROPLUS, Trgovina, posredništvo in servisna dejavnost, d.o.o.
5315492000 ENTER posli s področja računalništva, elektronike in telekomunikacij, d.o.o. Ljubljana
5887453000 EBRO družba za pospeševanje in razvoj mednarodnih poslov d.o.o. Ljubljana
5312639000 ELMER ELEKTRONIKA, elektronska oprema, d.o.o.
5840937000 ELCOS Elektrotehnično podjetje - proizvodnja, servis, trgovina in zastopanje tujih firm, d.o.o. Ljubljana
5326435000 ELAS podjetje za elektroniko, avtomatiko in transportne sisteme d.o.o.
5311691000 EPRO Elektro inženiring d.o.o. Ajdovščina
5313163000 ENGINEERING BIRO, podjetje za projektiranje, inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5323509000 ELKOR Proizvodno trgovsko podjetje za gradbeno instalacijska dela d.o.o.
5317452000 ELBA proizvodnja in trgovina Novo mesto d.o.o.
5315336000 ENERGO ITAS d.o.o., v likvidaciji
5358043000 EKONOMSKI BIRO knjigovodstvo, trgovina d.o.o.
5322855000 ELMAR družba za storitve in trgovino d.o.o.
5319307000 EDILING, d.o.o. Koper Podjetje za inženirske storitve
5318289000 EMO - ETT proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Celje
5588308000 ELEKTRO TURNŠEK projektiranje in izvedba instalacij in trgovina, d.o.o., Celje
5318416000 EXPRUM podjetje za razvoj in prodajo komunalne opreme d.o.o.
5311756000 EMMA podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5150418000 EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.o.o.
5312094000 EMMI d.o.o. Instalacije Ajdovščina
5326257000 ECLIPSIS svetovanje in trgovina d.o.o.
5517028000 ELEX UNITRADE mednarodna trgovina /financiranje/ consulting d.o.o. LJUBLJANA, Dunajska c. 21
5308119000 EMONA TISKARNA d.o.o. Ljubljana
5004799000 EMONA - KRMILA D.D. LJUBLJANA
5284171000 EMONA - MERKUR TRGOVINA NA DROBNO, D.D.
5004730000 EMONA MAXIMARKET D.D.
5323223000 EKLIPTIK razvoj in svetovanje d.o.o.
5324840000 EKO STIL, dekorativni interieri - zastopstva, izvajanje, d.o.o., Ljubljana
2342464000 EKO STIL SKUPINA, INVESTICIJSKO PODJETJE, D.O.O.
5353661000 ELEKTRO POTOČNIK, inštalacijsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 26, Trbovlje - v stečaju
5323452000 ELGOLINE proizvodno podjetje d.o.o.
5335434000 ETIS elektrotrgovina in servis, d.o.o., Ljubljana
1353098000 ETIS INT. trgovina d.o.o., Ljubljana
5320852000 ESPO, podjetje za propagandni servis, d.o.o., Kranj
5330688000 ELASTIK, Proizvodnja in trgovina d.o.o. Izola
5346932000 ECOT podjetje za proizvodnjo, trgovino in kooperacijo, d.o.o.
5274010000 ENERGOENGINEERING d.o.o. Ljubljana, podjetje za upravljanje z nepremičninami
5326982000 EIS trgovina, svetovanje, servis, d.o.o.
5330190000 ESCO ekonomske storitve in svetovanje, d.o.o.
5678226000 ELWE & CO. storitve, trgovina, inženiring d.o.o.
5334284000 ELEKMA, proizvodnja delov in opreme za motorna vozila d.o.o.
5330653000 EPING grafični marketing, d.o.o.
5326338000 EXPO - ART mednarodno podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in sejemsko dejavnost, d.o.o. - v stečaju
5326834000 EKOSTAR svetovanje s področja varstva okolja, zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, Cesta 7, št. 25
5330297000 ELEKTROTEHNIKA JAMNIK, podjetje za proizvodnjo in trgovino z elektro napravami in elementi, d.o.o.
5332192000 EUROGRAF, Podjetje za grafično dejavnost, poslovne storitve, trgovino, proizvodnjo in gradbeništvo d.o.o.
5324408000 EURO - COM Poslovne storitve d.o.o.
5334667000 ELEKTRONA družba za proizvodnjo, razvoj in inženiring d.o.o. - v stečaju
5333504000 ENTER računalništvo, grafične storitve in posredovanje, d.o.o.
5329671000 EPLAS trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5346223000 ECNOS proizvodnja in trženje, d.o.o., Polhov Gradec
5323690000 EMBAGOS Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5398371000 ECOENERGETIKA družba za varstvo okolja, rudarstvo in gradbeništvo d.o.o. - v stečaju
5406315000 ERFA trgovsko podjetje, d.o.o.
5342406000 EKOSAN podjetje za ekološko sanacijo d.o.o.
5877733000 EKO LES PLUS, ravnanje z odpadki, proizvodnja, trgovina, posredništvo, projektiranje in druge storitve, d.o.o.
5332460000 EVROSTIK, storitve, šport in trgovina, d.o.o.
5406005000 EDITRADE, trgovsko podjetje, d.o.o.
5875889000 EXELLENT & CO. trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5356326000 ELCOM Podjetje za izvajalski inženiring, marketing in trgovino d.o.o.,
5333024000 ENOOP Enološka oprema d.o.o.
5329329000 E.CO Računalniški inženiring in proizvodnja d.o.o. Ajdovščina
5330602000 EFFEKT notranja in zunanja trgovina ter proizvodnja izdelkov, d.o.o.
5394147000 ERO družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5636019000 ELEKTRO TRADE, instalacije, trgovina in servis, d.o.o. - V STEČAJU
5406242000 EUROTRADE HV podjetje za opravljanje intelektualnih storitev, d.o.o., Celje
2036592000 ESPAS trgovina in posredništvo d.o.o.
5333369000 EKO-AGRAL storitve, trgovina, proizvodnja d.o.o.
5362717000 ELEKTRONIKA BORAK proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
5335582000 ELEHID podjetje za opravljanje in servisiranje elektro in hidroinstalacijskih del, d.o.o. Hrastarjeva 1, Medvode
5357632000 EXIMMA inženiring d.o.o.
5338123000 ENERGY Inženiring, d.o.o. Novo mesto
5334691000 ELCOM IN, Poslovno svetovanje in informatika d.o.o.
5346118000 E-MISIJA, podjetje za razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o.
5342961000 ELLMAX, družba za inženiring d.o.o.
5340942000 EMPOR, hladilni sistemi, d.o.o.
5339154000 EUROTON, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5004004000 EKOS SLOVENIJA AVTO podjetje za ekonomske in poslovne storitve, d.o.o.
5953120000 EPOS-PLUS d.o.o., ekonomsko poslovne storitve, Ljubljana
1974327000 ELUCEO trgovina in storitve d.o.o.
5356113000 EMR proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o.
5349362000 ELPRO KRIŽNIČ, proizvodnja-montaža-trgovina, d.o.o.
5347971000 EUROPE COMMERCE trgovsko-proizvodno-posredniško podjetje d.o.o. - v stečaju
5352924000 EXPERTA trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5033829000 ELKROJ - Modna oblačila, d.d. - "v stečaju"
5354447000 ELSA podj.za izvedbo elektroinstalacij.del,proizv.elektrotehn.izd.in vodov.projekt.,nadzor,inženiring, trg.in zunanjetrg.promet, Gornja Radgona d.o.o. - v stečaju
5343763000 ETNA Poslovno in osebno svetovanje d.o.o. Nova Gorica
5344174000 ERPO podjetje za marketing in projektiranje, Trbovlje, Kolonija 1. maja 19 A, d.o.o.
5345677000 EXIMCO Export Import Cooperation d.o.o., Ljubljana
5345987000 EMX, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, Lesce, d.o.o.
5709300000 ENERGOPLAN HOLDING, družba za upravljanje in financiranje d.o.o.
5386748000 ENERGOPLAN gradbeno podjetje d.d., Ljubljana
5346665000 ES trgovina na debelo in drobno, elektroinstalacije, svetovanje, posredništvo, d.o.o.
5363993000 EUROPAŠPED, podjetje za špedicijo, trgovino in storitve, Gornja Radgona d.o.o.
5352118000 ELPRIMA podjetje za trgovske storitve na področju elektrotehnike in elektronike, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji
5347831000 EURO TENEL tovarna energetske elektronike Novo mesto d.o.o.
5378192000 ELPRIM, elektroprojekt, izdelava, montaža industrijske in procesno vodene avtomatike, Kranj, d.o.o.
5352347000 ELESTRA Elektroizdelki, kovinoplastika, orodjarstvo, trgovina d.o.o. Ljubljana
5366097000 ELMARK, izdelava in servis inštalacij ter elektroopreme, d.o.o.
5361028000 ELROTIPS servis, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5374103000 ELEKTROPLASTIKA podjetje za proizvodnjo orodja, izdelkov iz plastičnih mas, merilnih instrumentov, trgovino in zunanjo trgovino, Križevci pri Ljutomeru d.o.o.
5368545000 EKOL, zbiranje in predelava sekundarnih surovin, d.o.o.
5362024000 ERŽEN, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5373174000 ELSTAR CONSULTING, svetovanje, d.o.o.
5828317000 EKO ekoinženiring d.o.o.
5362067000 ELEKTROMARKET, trgovina z elektromaterialom, d.o.o.
5363268000 ELUMITEK napredne tehnološke rešitve d.o.o.
5372879000 EUREX Trgovina, izvoz in uvoz, Šempeter pri Gorici d.o.o
5368197000 EUROEXPRES podjetje za svetovanje, organizacijo in trgovino d.o.o.
5362229000 EPIC COMMERCE - podjetje za zunanjo in notranjo trgovino in športni inženiring, d.o.o. Postojna - v stečaju
2040492000 ELECTA HOLDING, dejavnost holdingov, d.o.o.
5800137000 ESA INŽENIRING podjetje za svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana
2020033000 ESA INŽENIRING podjetje za svetovanje in inženiring, d.o.o.
5380502000 ELEKTRO-TON trgovsko podjetje d.o.o.
5003555000 ELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o.
5412030000 ELGRAF, proizvodnja in trgovina, Bled, d.o.o.
5330815000 EXIM EX Podjetje za trgovino in promet d.o.o.
5370990000 .EXE d.o.o., Računalniški inženiring
5386004000 ELJAN Podjetje za elektroniko in trgovino, d.o.o.
5387361000 ELIPSA d.o.o. podjetje za poslovno in finančno svetovanje trgovino in gostinstvo - v stečaju
5372780000 ELTI - elektronika, telekomunikacije in inženiring d.o.o. - V STEČAJU
5494516000 ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o.
5490952000 ELEKTROSERVIS JUTERŠEK zastopstvo tujih firm in trgovina, d.o.o. Arclin 65, Škofja vas
5382114000 EKO-ELDI, trgovina in druge storitve, d.o.o.
5502705000 EEKKSS trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5373891000 ELMARKT, ekonomski, finančni in investitorski inženiring, d.o.o.
5382092000 EMPORIO podjetje za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
5411939000 ELIZ Podjetje za trgovinske in gostinske storitve d.o.o. Izola - v stečaju
5388171000 EKO TERRA reciklaža kovin in plastike d.o.o.
5451248000 ECOM IMH inženiring in proizvodnja procesne opreme d.o.o.
5668735000 ECOM RUŠE- inženiring, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5380391000 EUROVIA, proizvodno, trgovsko in gradbeno podjetje d.o.o. - v stečaju
5379679000 ELEKO Proizvodnja in trgovina elektronskih in kovinskih izdelkov d.o.o. - v stečaju
5378265000 ELTRAS transportna oprema in trgovina d.o.o.
5857171000 ELPA PLUS trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o. Velenje, Paka 39/d
5384958000 EGAL, d.o.o. družba za trgovino, inženiring, zastopanje, marketing in posredovanje, Ljubljana
5391601000 ESOT elektro strojna oprema, tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1673254000 EPS-IMV storitve in posredništvo d.o.o.
5390028000 ELMIS gradbene instalacije in jezikovno izobraževanje, d.o.o.
5712017000 EKOS Novo mesto, računovodstvo d.o.o.
5390958000 ERKO d.o.o. Podjetje za elektro, računalniške, kovinske in organizacijske storitve Ajdovščina
5403286000 EVRORENT, proizvodnja, storitve in prodaja, d.o.o.
5619505000 ELTERM - Podjetje za svetovanje, meritve, regulacijo, montažo in vzdrževanje elektro, grelnih in hladilnih naprav d.o.o.
5387540000 EUROAGENT, družba za storitve, d.o.o.
5839319000 EVENTUS trgovina, storitve, svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Tržaška 2
5394953000 ELPIS Poslovna informatika in računovodstvo d.o.o. Idrija
5391261000 ELMEG podjetje za izvajalski inženiring, marketing in trgovino, d.o.o., Ljubljanska 26, Šmarje Sap
5386756000 ENERGOMONT montažno podjetje d.o.o. Ljubljana
5408008000 ELTIMA trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o.
5355397000 ELPRA, Elektromontažno trgovsko podjetje, d.o.o.
5397278000 ELMAT Elektronika Avtomatika d.o.o.
5397391000 EUROPLY podjetje za zunanjo trgovino, zastopanje in posredovanje
5388996000 EDIL ING inženiring, marketing in razvoj d.o.o., Ljubljana
5420784000 ELCI, podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino elektro naprav in strojev Preddvor, d.o.o.
5782040000 EMIL & EMIL - TRADE, Družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5396450000 EXPO BIRO družba za izgradnjo objektov, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5674654000 EXPO DEKO, družba za krojenje, varjenje in šivanje platen, proizvodnjo cerad in ponjav ter tekstilne dekoracije, d.o.o.
5813476000 EXPOTERM, storitve, trgovina, proizvodnja d.o.o.
5401542000 EKO, odvoz in deponiranje komunalnih in drugih odpadkov ter trgovina, d.o.o.
5400554000 ELEKTROLUX trgovina z elektromaterialom, Črnomelj, d.o.o.
5401160000 ENDAL, trgovina in storitve, d.o.o.
5406501000 EM-GRAD gradbeništvo d.o.o.
5402077000 EUROLINGUA prevajanje, jezikovno izobraževanje in druge storitve d.o.o.
1313584000 EXE poslovno svetovanje in storitve, d.o.o. Ljubljana
5417830000 EPRA podjetje za ekonomske in trgovsko-gostinske storitve d.o.o., Ljubljana, Tržaška 249
5418224000 E-PROM napredno oglaševanje d.o.o.
5393183000 EVERGREEN predelava sadja, zelenjave, gozdnih sadežev in trgovina Boštanj d.o.o.
5405556000 ELCON podjetje za avtomatizacijo, razvoj in inženiring d.o.o.
5417210000 EXPERT, trgovina in zastopstvo, d.o.o.
5450420000 ECCO ekonomski inženiring in storitve, d.o.o.
5467233000 EVA, podjetje za grafično dejavnost in oblikovanje, d.o.o., Kranj
5412161000 ELISA PRINT, podjetje za proizvodnjo papirnih izdelkov in trgovino, d.o.o.
5768136000 EPSILON SOFTWARE Informacijske rešitve, d.o.o.
5431328000 EDISONTRADE, trgovina d.o.o.
5408245000 EPOCA - Trgovinsko podjetje, d.o.o. Koper
3656241000 ESEMPRA poslovno svetovanje d.o.o.
5425115000 ELTEC Elektrotehnični center Dvornik, d.o.o., Šmartno ob Paki
5420407000 EXALT podjetje za trgovino, zunanjetrgovinski promet in zastopniške posle d.o.o., Ljubljana Šentvid, Selanov trg 5
5430038000 EVENTUS podjetje za trgovino, gostinstvo, storitve, uvoz in izvoz Novo mesto, d.o.o.
5420105000 ELKOS INFORMATIKA podjetje za poslovne storitve in svetovanje d.o.o. Ljubljana, Savlje 89
5415870000 EUROSTIL, čistilni servis d.o.o.
5450411000 ENERGIJA RM družba za gospodarjenje z naložbami d.d.
5436729000 ELAN INVENTA, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
1304836000 ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o.
5445655000 EUROMIX specializirano podjetje za avtomatizacijo transportnih sušilnih in mešalnih procesov, d.o.o.
5103347000 ELEKTRARNE RM proizvodnja električne energije d.o.o.
5444365000 EDIT storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5429773000 ESSA, elektronski sklopi in sistemi avtomatizacije, d.o.o.
2168642000 EUROFIT družba za storitve, posredništvo in trgovino d.o.o.
5797870000 EUREL podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5419743000 EL - ARI elektro - avtomatika, regulacije, instalacije d.o.o.
5416604000 EXCLUSIVE Import, export in trgovina d.o.o.
5419972000 EMERALD svetovanje za izboljšanje življenja, d.o.o.
5461561000 EURO M proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5400104000 EKOHUM proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5425425000 EURO, storitve, d.o.o.
5427118000 EUREKA podjetje za gradnjo, inženiring, prodajo, posredništvo, zastopanje in marketing, d.o.o.
1956558000 EUREKA TRADE podjetje za prodajo, posredništvo, zastopanje in marketing d.o.o.
5421390000 ESPERO nepremičninska družba, ekonomsko svetovanje in investicije d.o.o.
5443300000 EURO MB, nizke gradnje, d.o.o.
5424020000 ETIKA STUDIO FOS računovodske in marketinške storitve, d.o.o.
5456240000 ERGRE gostinstvo, storitve, nepremičnine d.o.o.
5430089000 ELKIM Podjetje za razvoj, inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5430623000 EUROSPORT podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5425603000 ELBEKO d.o.o. Trgovina in storitve Sežana, Vidmašče št. 2 p. Sežana
5432189000 EKOVAT, podjetje za trgovino in posredništvo, d.o.o.
5435242000 ETI transport, trgovina in proizvodnja d.o.o. PIVKA
5447160000 ELTRON PLUS, trgovina in storitve, d.o.o.
5427223000 ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
5453283000 EMOS SI Mednarodna trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5433185000 EKOPLAN A svetovanje, storitve, proizvodnja, d.o.o. - v stečaju
5428815000 EDUKO podjetje za računalniški inženiring in izobraževalno svetovalne storitve ter zunanjetrgovinski promet d.o.o.
5434122000 EPIS, podjetje za ekonomsko, poslovno, informacijsko svetovanje d.o.o.
5656508000 E-KONTO, računovodsko, finančno, svetovalni servis d.o.o.
5431484000 ESPRI agencija za podjetništvo in vodenje, d.o.o.
5434050000 ELPROF proizvodnja električnih strojev in naprav, d.o.o.
5432723000 EURO GRAMS mednarodna gradbena in trgovska dejavnost Černelavci d.o.o.
5434092000 EPS ekonomsko poslovne storitve Črnomelj d.o.o.
5436435000 ELVI Proizvodnja Trgovina Inženiring d.o.o. Ljubljana
5445205000 ENTRY družba za storitve d.o.o.
5445825000 ELIMIN storitve, trgovina in turizem, d.o.o.
5435919000 EMI trgovina in posredovanje d.o.o.
5466466000 ELEKTROTIM podjetje za trgovino, inženiring in montažo d.o.o.
5437717000 EUROTEH podjetje za trženje in zastopanje tujih firm, d.o.o.
5439272000 EIT Elektro inženiring in trgovina d.o.o. Šempeter
5444853000 ETIK proizvodna kooperacija, trgovina, zastopstva, izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 215
5221412000 EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR ekonomske raziskave in podjetništvo d.o.o.
5436079000 EKONOMIK DOS storitve in trgovina d.o.o.
5437997000 ERLING elektro in računalniški inženiring d.o.o.
5453925000 EKOLOGIJA podjetje za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin d.o.o.
5442001000 EMBALAŽE predelava papirja in plastike d.o.o.
5443750000 ENTER, računovodski servis, Kranj, d.o.o.
5448204000 EXPRESTRADE podjetje za prevoz oseb in blaga v cestnem prometu d.o.o. Ljubljana
5451183000 ELDAMEDO Marketing d.o.o.
5445191000 ENLAB intelektualne storitve d.o.o.
5514762000 EURO GLOBTRADE, trgovina, d.o.o., Voklo
5458650000 ENIT - INŽENIRING d.o.o., Kočevje, Roška c. 66
5453917000 EMACO INTERNATIONAL d.o.o., inženiring, marketing, consulting, Ljubljana
5452481000 ELPLIN podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Domžale
5447348000 EUROGOJA, inženiring za računalništvo, d.o.o.
5447577000 EUROTEX trgovina in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
5554101000 EMA d.o.o., ekonomika, marketing, analize
5823676000 ELTI Elektroinstalacije, trgovina, varstvo d.o.o.
5448875000 ELINS elektro storitve, d.o.o., Škofljica
5454379000 ELLE GI, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Koper
5454409000 ELTRON, trgovina, zastopanje, inženiring, d.o.o.
5460743000 EFAFLEX INŽENIRING podjetje za projektiranje in prodajo naprav za notranji transport d.o.o. Ljubljana, Devova 5
5591988000 ELTEH trgovsko, storitveno in posredniško podjetje, d.o.o.
5488788000 ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d.
5453364000 EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o.
5456452000 ELED podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5448549000 EXPRO, Podjetje za inženiring, consulting, proizvodnjo, marketing in trgovino, d.o.o.
5455090000 ELEKTRA podjetje za trgovino in gostinstvo d.o.o. Kočevje, Kajuhovo naselje 7
5453631000 EPI-PACK Consulting, oprema in materiali za pakiranje d.o.o. - v stečaju
5454832000 ELEKTRO INŽENIRING TRAMAR, družba za proizvodnjo, inženiring, servis in trgovino d.o.o.
5426189000 EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
5474647000 EVROPA EXPORT-IMPORT, grosistična in maloprodajna trgovina, d.o.o., Žiri
5470358000 ELEKTRA Elektro inženiring d.o.o. - v stečaju
5460158000 EIGER, raziskave in razvoj d.o.o.
5223067000 ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
5460603000 ESTRA marketing, d.o.o. Ljubljana
5458811000 ELISA Podjetje za opravljanje storitev v cestnem prometu d.o.o., Trubarjeva 5-a, Domžale
5728134000 ELECTRICUS trgovina, inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje d.o.o.
5595843000 EXACTA, podjetje za knjigovodske storitve Kranj, d.o.o.
5513570000 EUROPA PARTNER turistična agencija d.o.o.
5474019000 ELFIS elektrostoritve, trgovina in gostinstvo Novo mesto d.o.o.
5474086000 ENA, informatika, d.o.o.
5469252000 EPRO d.o.o., trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje
5471559000 ELEKTRO BIRO, trgovina in storitve, d.o.o.
5478049000 EOL Podjetje za življenje z naravo, turistično in športno posredovanje d.o.o.
2229765000 ELEMENTUM, trgovina in posredovanje, d.o.o.
2290375000 ELEMENTUM - AG, trgovina s plemenitimi kovinami, d.o.o.
5625963000 ERHART Svetovanje, razvoj in proizvodnja d.o.o.
5486742000 EVER d.o.o. Podjetje za izvajanje instalacij in prodajo proizvodov, Polzela
5725054000 EMA družba za inženiring, trgovino in storitve d.o.o.
5478669000 ETP NOVO MESTO, elektrotehnično podjetje, d.o.o.
5470366000 EMO-TRADE, Proizvodno - trgovsko podjetje d.o.o. CELJE
5470625000 EMONEC KAFE, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Koper
5483565000 ELEKTROMEHANIKA KRAMARIČ Storitve in trgovina d.o.o., Črnomelj
5482224000 EDIBO, podjetje za strojniški inženiring, računalniške sisteme, varstvo pri delu, varstvo pred požarom, varstvo okolja in storitve, d.o.o.
5487773000 ENERGOMONT trgovina, storitve, založništvo, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o.-v stečaju
5497353000 ENERGOVIR Energetski inženiring, d.o.o., Velenje
5486696000 EMBEA svetovanje, trgovina d.o.o.
5482003000 ERIDAN, varnostni inženiring, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5481350000 ELTA telekomunikacije d.o.o.
5485924000 EUROPA-LINE d.o.o., podjetje za investiranje, inženiring in nepremičninske posle, d.o.o.
5483883000 ELBI, elektroinstalacije, projektiranje, trgovina, d.o.o., Kranj
5481139000 ESP, proizvodno servisna družba, d.o.o.
5514860000 ECOINVEST, trgovina, naložbe in storitve d.o.o.
6429661000 EPID MONTIUM, družba za investicije, d.o.o.
5485274000 EGRO trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Krško
5489962000 ELECTRUM proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5489636000 EHC, oskrba na domu d.o.o. - v stečaju
5514053000 EME-T & T, transportna tehnologija d.o.o.
5484260000 EXPOR, trgovina in servis, d.o.o., Sr. Bitnje
5487153000 ENA + ENA Podjetje za storitve, zastopanje in marketing d.o.o.
5490383000 EDC elektronik design center d.o.o.
5486629000 ETHNOS poslovodenje in svetovanje d.o.o.
5484570000 ESTOLAST Družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
5503442000 EVIDENCA poslovne dejavnosti d.o.o.
5493617000 ETRA proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5490944000 ELKOPLAST - IMPORT EXPORT proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Bevško 2, Trbovlje
5509505000 ELLATRON računalništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5510155000 ELTROMING proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5489547000 ENAJSTA ŠOLA-ŠALA izobraževalno in trgovsko podjetje d.o.o.
5503418000 ELEKTROINŽENIRING LILIJA proizvodnja, izvajanje, servis in trgovina, d.o.o.
5495342000 ELEKTROKOVINA PN proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
5515297000 EKONOM, svetovalne, računovodske in knjigovodske storitve d.o.o. Radeče
5499976000 EUROL d.o.o. Predelava brusnih trakov
5500516000 ENERKON zastopanje, inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
5513227000 ERA KOPLAS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
5025923000 ERA TRGOVINA Z ŽIVILSKIMI IN NEŽIVILSKIMI IZDELKI, D.D., VELENJE
1450905000 ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve, d.o.o. - v stečaju
5497710000 ELDOM, družba za vzdrževanje in upravljanje nepremičnin, d.o.o.
5231698000 ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
5045932000 ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - razvoj in inženiring d.o.o.
5502683000 EGIDA računovodski servis d.o.o.
5512301000 EMKA organizacija, prodaja, posredništvo, svetovanje, uvoz-izvoz, zastopanje tujih firm, d.o.o., Kamnik - v stečaju
5508665000 EHM avtoelektrika, avtomehanika, hidravlika d.o.o.
5510392000 EL-KK trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5501423000 EDINPEX export, import in trgovina d.o.o. Koper
5515904000 EDVIN trgovina s tekstilom, d.o.o.
5504139000 ESTA d.o.o. Podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, zastopstvo, storitve in inženiring, Vodovodna 100, Ljubljana
2192349000 EOS NALOŽBE, upravljanje naložb d.o.o.
5516030000 ETEX podjetje za proizvodnjo in posredovanje d.o.o.
5504317000 ELEKTRONIKA PAHOR d.o.o.
5505321000 ENKA - storitve, d.o.o.
5505003000 ELEKTROVOD d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje - v stečaju
5510406000 EVROPA, podjetje za poučevanje tujih jezikov in prevajanje Bled, d.o.o.
5509980000 ELECTRIC inženiring in projektiranje d.o.o.
5512212000 EUROPRINT Podjetje za tiskanje in predelavo tkanin d.o.o.
5505470000 EDEX d.o.o., Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino na debelo in malo ter opravljanje storitev Sežana, Partizanska 37 a
5511798000 ELPRO, podjetje za meritve, servis, proizvodnjo, trgovino in zastopstva, d.o.o.
5805830000 ELCATEL, podjetje za inženiring elektronskih naprav, marketing in prodajo, d.o.o.
5518679000 EKOTAL, čiščenje in urejanje okolja d.o.o.
5529239000 ENTER, posredovanje in zastopanje, d.o.o., Izola, Oktobrske revolucije 19/b
5528127000 EKI proizvodnja elektromehanskih komponent, d.o.o., Črnomelj
5521041000 ELEKTRO INDUSTRIJSKA MONTAŽNA DEJAVNOST - EIMD d.o.o.
5519071000 EMEL - Knjigovodske in računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje d.o.o.
5522749000 ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o.
5522447000 ERGOLES proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o., Ljubljana
5557534000 EXPERT Podjetje za finančno, komercialno in davčno izvedenstvo d.o.o.
5522994000 EURO VARIA podjetje za organiziranje prireditev, sejmov in razstav d.o.o.
5531454000 EGIDA, center za lokalni razvoj, svetovanje in storitve, d.o.o.
5531730000 EKSTRA-KOVINA podjetje za proizvodnjo in trgovino z izdelki iz kovine, lesa in plastike d.o.o.
5536570000 EMILY Podjetje za ekonomsko finančni inženiring d.o.o.
5540186000 ELPI trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
5545838000 ELSE podjetje za elektro inštalacije, servisne storitve in trgovino, d.o.o. Cerknica
5537002000 ELCA Servisno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Cerknica
5525527000 EVA-KARIN Podjetje za trgovino, storitve in zastopanje, d.o.o.
5535930000 EUROCUT proizvodnja, trgovina d.o.o.
5540585000 E-PREVOZI, prevozniške storitve, d.o.o.
5547865000 EKOTES Poslovne storitve d.o.o.
5537584000 ELIS proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5541344000 ELEKTRO TREVEN proizvodnja, trženje, storitve, inženiring, d.o.o., Ljubljana
5537983000 ECOPACK predelava bioplastike d.o.o.
5538700000 ELEKTRO GAJŠEK & SIN elektro-strojno vzdrževanje elektromehanskih naprav d.o.o.
5541093000 EGUS Storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.
5556929000 ELEKTRO KOVAČIČ, elektro inštalacije in storitve, d.o.o.
5570484000 ELNOT proizvodnja, montaža in trgovina, Logatec, d.o.o.
5542855000 ELI trgovina, turizem in proizvodnja, d.o.o.
5548870000 EMBY, izdelava, montaža, vzdrževanje elektronskih naprav in trgovina, d.o.o.
5548225000 ELMINT proizvodnja in storitve, d.o.o.
5542871000 e-Conet, optimizacija poslovnih procesov d.o.o.
5541662000 ELDRO nepremičnine, projektiranje in organizacija dogodkov d.o.o.
5584795000 ELEKTROMEHANIKA trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5548179000 ELOGOT trgovina in servisi, d.o.o.
5564042000 EPROS elektro storitveno trgovsko podjetje, d.o.o.
5560047000 ELMI elektromehanika in trgovina Črnomelj, d.o.o.
5557461000 EXLESIOR, trgovina in posredovanje, d.o.o.
5562155000 EYE TELECOMM, trgovina in telekomunikacije, d.o.o.
5550033000 EFEKT proizvodna, trgovinska in storitvena dejavnost, Krško, d.o.o.
5552958000 EKSO računovodski servis d.o.o.
5557933000 EVI elektroservis in trgovina, Črnomelj, d.o.o.
5565162000 ELPA, okoljski management in tribotehnologija, d.o.o.
5559766000 ELSTIK Elektro storitve d.o.o.
5552745000 ELTEZ d.o.o. trgovina in inženiring Ljubljana
5559863000 EKO PLUS podjetje za izvajanje nalog na področju ekologije, organizacije, trgovine in poslovnih storitev d.o.o
5672147000 ESTELA trgovsko-proizvodno podjetje, d.o.o.
5554411000 EMSA zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
5887585000 ENSICO d.o.o., Ljubljana, projektiranje, razvoj, inženiring - v stečaju
3314375000 ENSICO S, družba za športne inovacije, d.o.o. - v stečaju
2260573000 ENSICO GAMING, družba za igralništvo, d.o.o. - v stečaju
5580382000 EMA TRADE proizvodno in trgovsko podjetje,d.o.o., Kamnik, Bevkova 14
5559901000 ETEL storitve, trgovina, d.o.o.
5596955000 ELTOBA kartonska in papirna embalaža d.o.o. Unec
5543797000 ELEKTROVOD PLAST, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5561973000 ELEGANT podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5556694000 EDLEJA d.o.o., trgovina in posredništvo, d.o.o.
5573378000 ELTUS Podjetje za marketing, proizvodnjo, trgovino, usluge, storitve in izvoz-uvoz neživilskih in živilskih proizvodov, d.o.o.
5601991000 EXPONENT trgovina, posredovanje, uvoz-izvoz d.o.o.
5552869000 EUROMARKT,NC za upravljanje d.o.o.
5570654000 ELACSS podjetje za posredovanje, zastopanje in prodajo blaga in storitev, d.o.o., Ljubljana
5658870000 ENERKO ENERGO KONZALTING projektiranje in inženiring d.o.o.
5569613000 ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in predelava plastičnih mas, d.o.o.
5566924000 ESPRIT, podjetje za energetsko svetovanje, predstavništvo, inženiring in trgovino d.o.o. Škofja Loka
5759960000 Erjavec in partner, vodenje računovodstva in svetovanje d.o.o.
5579686000 EMAB, storitve, montaža in najem vozil, d.o.o. - v stečaju
5568064000 EUROHIT podjetje za proizvodnjo, storitve, zastopstvo, trgovino in organizacijo prireditev d.o.o.
5576393000 EUROMARINE, navtično podjetje d.o.o. - v stečaju
5570808000 ELECTRA BEMA podjetje za servisiranje in trgovino d.o.o.
5577837000 EURO KRAS KARAVAN COMMERCE, podjetje za trgovino, izposojo in transport d.o.o.
5544157000 ETERNA, trgovsko podjetje d.o.o.
5602548000 ETHIC INTERNATIONAL, finančno svetovanje, d.o.o.
5732417000 EUROFORM d.o.o. Črnomelj, Storitve, trgovina in proizvodnja
5611059000 ELIN podjetje za inženiring storitve d.o.o.
5569923000 ENERGOTEHNA, inženiring, projektiranje, nadzor in raziskave, d.o.o.
5568439000 EDEX, trgovsko podjetje, d.o.o.
5678196000 EVROKARTON, proizvodnja ter predelava valovitega kartona in druge storitve, d.o.o.
5574234000 ELECOMP trgovina, inženiring in svetovanje d.o.o.
5582733000 EXBAU podjetje za trženje, proizvodnjo in storitve d.o.o. - v stečaju
5575583000 EL - SO storitve in svetovanje d.o.o.
5690498000 EVROPA-ROK podjetje za predelavo in promet z lesom, d.o.o., Žeče
5583080000 EUROBOYS transport, servis in trgovina d.o.o.
5626579000 ER.BA, trgovina in storitve, d.o.o.
5033098000 EXOTERM Holding, d.d.
5662443000 EYRA elektronika in fotografija d.o.o.
5590230000 ETI proizvodnja in prodaja živil d.o.o.
5583667000 ECU trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5600499000 EM - PLUS Podjetje za trgovino in posredovanje z neživilskimi proizvodi, d.o.o.
5617669000 EUROPLAKAT d.o.o., podjetje za ekonomsko propagando in reklamo, Ljubljana
5920540000 EKOBON, podjetje za storitve, d.o.o.
5583055000 Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.
8002312000 Eurofins Holding za okoljske raziskave d.o.o.
5576458000 ENJA podjetje za založništvo in svetovanje, d.o.o.
5598125000 E B I T revizija, računovodske storitve in davčno svetovanje, d.o.o.
5855063000 EURO GRAFIK proizvodnja, trgovina, gostinstvo, turizem, marketing in storitve, d.o.o.
5628229000 ELMAR, podjetje za elektroinženiring, trgovino, turizem in transport, d.o.o.
5451108000 ECHO Instruments, inženiring d.o.o.
5589592000 ELCO Trgovsko podjetje d.o.o., Vipotnikova 7, Ljubljana
5735009000 ELING podjetje za inženiring, trgovino, uvoz in izvoz Apače d.o.o.
5595070000 ET COMMUNICATIONS - Komunikacijski in računalniški inženiring, d.o.o.
5588227000 ELOR-STAN Storitve - svetovanje - vzdrževanje d.o.o.
5575079000 EPRO Podjetje za projektiranje, proizvodnjo, zastopanje, trgovino in gostinstvo Ljutomer d.o.o.
5600693000 ERMAC, računovodski servis, d.o.o.
5584698000 ELEXIS Trgovina in storitve d.o.o.
5603986000 EKVINOKS razvoj projektov d.o.o.
5874408000 EMTEEM finančne storitve, d.o.o.
5592542000 Eutropia, kreativne rešitve, d.o.o.
5634733000 EK podjetje za obdelavo in predelavo kovin d.o.o.
5593093000 EUROCOM TRADING, poslovne storitve, d.o.o. Ljubljana
5607256000 EMONA PLUS, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb, poslovnih in energetskih objektov, d.o.o.
5879337000 EMONA UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI d.o.o.
5653100000 EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o.
5600839000 EBITDA, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5596190000 EKOR Podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in inženiring d.o.o. Grosuplje
5651832000 ELEKTROINSTALACIJE VRBEK, d.o.o.
5033187000 EMBALAŽA, podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino, d.o.o.
5593689000 ELMIS proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5361443000 EUROZEIT PODJETJE ZA TRANSPORT, STORITVE IN PROIZVODNJO D.O.O.
5610915000 ELSTIK proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5615798000 E CO, slikopleskarstvo, d.o.o.
5604869000 ENZ.ZO Turistična agencija, d.o.o.
5612667000 EMV VRŠČAJ elektroinstalaterstvo - meritve, Črnomelj, d.o.o.
5672783000 ERIKOR storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Brilejeva 13, Ljubljana
5624177000 EUROGLASS Trgovina-proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
5592682000 ENERGOGRADNJE Gradbeno in investicijsko podjetje d.o.o.
5604044000 ENAJSTA ŠOLA prevajanje, izobraževanje, svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Škrabčeva 8
5629799000 EFEKTA proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Šentrupert
5072212000 ELMONT BLED, proizvodnja, inženiring in storitve, d.d.
5629586000 EXPO COMM inženiring d.o.o. Ljubljana
5727430000 EMPLOY podjetje za proizvodne in trgovinske storitve, d.o.o., Ljubljana
5944210000 ELVO proizvodnja, servis in trgovina, d.o.o., Petrovče
5631238000 EUROPRO Podjetje za računalniške storitve, inženiring in marketing, d.o.o.
5655676000 ELPAGRA d.o.o., trgovina, proizvodnja, marketing
5608830000 ERMED, medicinska tehnika, d.o.o.
5649498000 EUROMARK, proizvodnja, trgovina, intelektualne storitve, d.o.o., Celje
5607825000 EUROWEST, izvozno - uvozno podjetje, d.o.o.
5651794000 EMTE, družba za zastopanje, uvoz, izvoz in trgovino, d.o.o.
5718732000 EUROPEA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. - V STEČAJU
5802482000 EKIPO podjetje za ekološke in poslovne storitve, d.o.o. Trzin, Lobodova 22
5613019000 EDUARD, inženiring d.o.o.
5305721000 ETIKS podjetje za energetski in tehnološki inženiring za kompletacijo sistemov d.o.o.
5616212000 ESSILOR trgovska družba d.o.o.
1191233000 ESA-AIRCO energetski sistemi, avtomatika in klimatizacija d.o.o.
5632323000 EL.SER.US., proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Mavčiče
5613698000 ELFORM, proizvodnja neživilskih proizvodov, uvoz-izvoz, prodaja in nabava na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi, d.o.o. - v stečaju
5761654000 EUROTEH 2, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5619351000 EKONCEPT storitveno podjetje d.o.o.
5647169000 EDEN podjetje za upravljanje z nepremičninami d.o.o. - v stečaju
5647142000 ELOSALE d.o.o., marketing, svetovanje, trgovina, uvoz, servis
5621704000 ES-RICHTIG gradbene storitve d.o.o.
5654246000 EKO raziskovalno-razvojne storitve, projektiranje, inženiring, trgovina, uvoz - izvoz d.o.o. Krško
5619530000 EX trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5626366000 ELECO inženiring, servisiranje in trgovina d.o.o.
5617421000 EKOMET proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.-v stečaju
1404121000 ELEKTRIS trgovina in proizvodnja d.o.o.
5755662000 ELSTOCOM storitve in proizvodnja d.o.o.
5619289000 EUROMETER podjetje za proizvodnjo in marketing merilnega programa d.o.o.
5621801000 ELMAJ podjetje za trgovino, finance in storitve d.o.o.
2010593000 E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
5623979000 EVA Podjetje za zdravstveno dejavnost, Krško d.o.o.
5628113000 EMO-VENS podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o., Celje
5620775000 EMONA GLOBTRADE LJUBLJANA trgovina in storitve d.o.o.
5667925000 E.M.T. inženiring, storitve, trgovina d.o.o.
5710669000 ELESTA trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5626943000 EURODENTES CENTER zobozdravstvena dejavnost d.o.o.
5688671000 EUROTHERM proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.-v stečaju
5623472000 EURO CC trgovina in storitve, d.o.o.
5875412000 ELBI TRADE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5639344000 EKO RPM d.o.o. proizvodnja cevnih sistemov - V STEČAJU
5641241000 EURO FOTO, D.O.O., KRANJ
5629136000 ELTEH Servis, trgovina, import-export, proizvodnja d.o.o Nova Gorica
5650780000 EMADA projektivni biro d.o.o.
5631041000 EUROMIX Otroška igrala in oprema d.o.o.
5651921000 EGO družba za nepremičnine in investicije d.o.o.
5631939000 EUROTEKSTIL Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5652081000 ENICA, zavarovalno zastopanje d.o.o.
5652880000 EUROPLAST, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
5640202000 EMPRO d.o.o., Svetovanje, projektiranje in inženiring
5710715000 ECOCON storitve, prevozi, nepremičnine, posredništvo, trgovina, gostinstvo, gradbeništvo, d.o.o.
5651611000 ESL, Elektronski sistemi, d.o.o. Ljubljana
5657431000 EMO-TECH, proizvodna družba d.o.o.
5534089000 EKO-LES PODJETJE ZA EKOLOGIJO, TRGOVINO, POSREDOVANJE, INŽENIRING IN STORITVE D.O.O.
5856906000 EKO SOLAR, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5655030000 EUROTOURS PROMET, mednarodna špedicija, d.o.o., Celje
5659825000 EUROSTANDARD trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Kresnice
5656346000 EXPERTO INTERNATIONAL proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5662761000 EMPORIO MEDICAL podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o. - v stečaju
5685117000 EPETICUM mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.
5899869000 EKO LINE TRADE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5663326000 ENERG trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. - v stečaju
5656249000 EUROAVTO, trgovsko podjetje, Postojna, d.o.o.
5681332000 ELEKTRO MATERIAL SENEKOVIČ trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5661625000 ERO trgovsko proizvodno podjetje d.o.o. Krško
5654858000 ELVES elektro servis, trgovina, turizem, uvoz-izvoz, d.o.o. - v stečaju
5657890000 EDPLAST družba za proizvodnjo in prodajo plastičnih izdelkov d.o.o.
5665159000 ESEA izdelava pohištva d.o.o. Lož
5659353000 ENCIJAN INC. Gostinstvo in turizem d.o.o. Log pod Mangrtom
3619869000 EVENT MANAGER, obratovanje spletnih portalov, d.o.o. - v likvidaciji
5856248000 EUROKABEL Proizvodnja in trgovina d.o.o. Kanal - v stečaju
1201298000 ENNES proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Celje
5688124000 EL-TRAN, storitveno podjetje, d.o.o.
5667623000 ERIK - LOKA proizvodnja in trgovina d.o.o.
5668522000 ERLANG, podjetje za računalništvo, storitve in izobraževanje, d.o.o., Kranj
5661161000 ETREND spletne vizije in rešitve d.o.o.
5661587000 ESKO trgovsko podjetje d.o.o.
5843243000 EDONA, gradbeništvo d.o.o.
5665302000 EUROTUR Transport in špedicija d.o.o.
5594847000 EPROM, računalništvo in informatika, d.o.o.
5704308000 EKOS CELJE, trgovina in storitve, d.o.o.
5690510000 EUPROM trgovina, storitve, transport d.o.o.
5669375000 ENYA storitve d.o.o., Vrbno 23, Šentjur
5686849000 ETIRA, družba za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5461430000 ECONTRADE podjetje za poslovne storitve, consulting in trgovino d.o.o. Ljubljana
5678170000 ENERGETIKA NAZARJE, proizvodnja in distribucija energij, d.o.o.
5693284000 ELLE - BIRO finančne, računovodske in komercialne storitve, d.o.o. Kidričeva 5, Laško
5689341000 EQUEL, zastopanje in posredništvo, d.o.o.
5672236000 EUROSPORT TRADE Trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
5677475000 ETA CERKNO d.o.o. Tovarna elektrotermičnih aparatov
5692008000 ELKOH, proizvodno, prodajno in storitveno podjetje, d.o.o., Šenčur
5681421000 EVACO inženiring, trgovina, storitve d.o.o. - v likvidaciji
5687128000 EUROGELD d.o.o., družba za računovodske storitve
5687977000 ELBOG izvozno, uvozno trgovsko podjetje d.o.o.,
5686245000 EMBAPRINT d.o.o. ekonomsko komercialne storitve, Celje
5689457000 ELKI trgovina in storitve d.o.o. Slovenske Konjice
5685133000 ENERGOCONSULTING podjetje za inženiring, storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5822432000 ELEKON proizvodno, trgovsko, storitveno in gostinsko podjetje d.o.o.
5703298000 E.A.B, montaža in popravila industrijskih strojev in naprav , d.o.o.
5763975000 ELEKTRON KNEZ, podjetje za poslovne storitve d.o.o.
5688442000 EURO BATIM, gradbena dela, d.o.o. - v stečaju
5697328000 ETALINE Inženiring d.o.o. - v stečaju
5758459000 ENKO IMPULZ, gradbene storitve, d.o.o.
5690986000 EUROTOUR Prevoz potnikov in blaga d.o.o. Novo mesto
1779346000 ENDOSKOPIJA NALOŽBE, naložbena dejavnost, d.o.o.
5734215000 E & E Trgovina in storitve d.o.o. Ajdovščina
5688337000 ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o.
5698936000 EMM družba za projektiranje in inženiring elektronske ter video opreme d.o.o., Ljubljana
5700744000 ELEKTRO DEKLEVA Trgovina in servis z elektromaterialom d.o.o.
5786673000 EGT proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
3646076000 ENERGO DENUS, storitve in trgovina, d.o.o.
5840651000 EJUP podjetje za gostinstvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5700728000 EUROCAPITAL PARTNERS ESTATE d.o.o., consulting in trgovina Ljubljana
5709334000 ENSI Energetski sistemi in inžiniring d.o.o.
5699894000 ECOPLIN ZADEL, d.o.o., prodaja in transport plina
5714982000 Enervizor, računalniški inženiring, d.o.o.
5713323000 EMBRA Storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o.
5706297000 ETAŽA, nepremičninsko in poslovno svetovanje, d.o.o.
5717264000 ER KONDOR, servisne in poslovne storitve d.o.o.
5714389000 EDIGS PEGE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Mengeš, Šolska ulica 4
5700981000 EURO AGENT posredništvo, trgovina in storitve d.o.o.
5708320000 EURO PLUS d.o.o., Computer Engineering
5695112000 E Q inženiring kvalitete d.o.o.
5720869000 ELSONIC zastopanje, inženiring, trgovina, d.o.o., Trzin
5710294000 E MAG, Proizvodnja, servis in trgovina d.o.o.
5728614000 EKOP Proizvodnja ekološke opreme d.o.o., Ribnica
5712084000 EIS d.o.o., Energetski inženiring Sežana
5718767000 EXPERT EZ prevozništvo, proizvodnja, storitve, d.o.o. Ljubljana
5712793000 ELCOMP računalniški inženiring in elektroinstalacije Krško d.o.o.
5733448000 EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o.
5721326000 ELVIKO elektro, storitvena, trgovska družba d.o.o.
5722632000 EVROAKTIV trgovsko, transportno, gradbeno in storitveno podjetje d.o.o.
5723833000 EUPOT storitve in turizem d.o.o.
5733413000 ENERGENT trgovina in storitve d.o.o.
5715113000 ELTRAC, transport, špedicija, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Bohinjska Bistrica
5725879000 EDIST, podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Kranj
5716888000 ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.
5717981000 EMK d.o.o., podjetje za energetski inženiring
5723884000 EX LIBRIS, trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Lesce
5726514000 ELPAN, ogrevalne in klimatske naprave d.o.o.
5732557000 ERNA Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5890608000 ELKOS Proizvodnja betonskih izdelkov in trgovina, d.o.o.
5723175000 ETIGRAF - podjetje za marketing, tisk in dizajn, d.o.o.
5737168000 ERO d.o.o., podjetje za proizvodnjo, inženiring in servisiranje Roženpelj
5728282000 EXPERTA INVEST d.o.o., Podjetje za poslovne storitve, Ljubljana
5724520000 EGOS ELEKTRONIKA podjetje za industrijsko elektroniko, računalništvo in trgovino d.o.o.
1882694000 EUDACE-INS, družba za svetovanje v postopkih zaradi insolventnosti, d.o.o.
5724295000 ELTIP, storitveno podjetje Škofja Loka, d.o.o.
5734428000 ELEKTROMATICA, proizvodnja avtomatsko krmiljene industrijske opreme, d.o.o.
5723299000 EKOVID, podjetje za odvoz odpadkov in čiščenje javnih površin, d.o.o.
5718503000 ELEMENT 29, storitve, d.o.o.
5730759000 EM.GE podjetje za poslovno svetovanje in trgovino, Ljubljana, Pavšičeva 6
5733464000 ELMEG, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Selca
5740550000 ECOLAB podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev in drugih kemičnih proizvodov, trgovino in storitve d.o.o.
5733227000 ECOGAS, podjetje za distribucijo plina, tehnične storitve in inženiring d.o.o.
5727642000 ENERGOVOD podjetje za energetskogradbeni inženiring, storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5865328000 ENDOMED Specialistični ambulantni diagnostični center d.o.o.
5734533000 EDES, Podjetje za izvajanje gradbenih del d.o.o.
2258579000 ELECTA NALOŽBE d.o.o.
5734223000 EJMI INTERNATIONAL, trgovina, proizvodnja, engineering Podnart, d.o.o.
5721601000 EMKV Podjetje za kadrovski inženiring d.o.o., Ljubljana
5737559000 ENSO, gradbene in plinske instalacije d.o.o.
2117878000 EPICENTER podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5736510000 ELEKTRON Elektrovzdrževanje d.o.o. Most na Soči
5748984000 EDVARD d.o.o. podjetje za zastopanje, trgovino, reklamo in propagando Ljubljana
5749379000 EUROCLAS & CO. d.o.o. igralni aparati Polhov Gradec
5776538000 EFCOM, trgovina, uvoz-izvoz, konsignacija in zastopanje d.o.o.
5842476000 EVENT PLUS, prireditve in turizem, d.o.o.
5744334000 ELKO ELEKTROKOVINA proizvodnja elektromotorjev, črpalk in livarna Maribor d.o.o.
5759099000 ERIAN mednarodna trgovina, inženiring, finančno posredništvo in davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5746043000 EUROSEA, Storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5758343000 ELGRIN elektro gradbeni inženiring, d.o.o., Radomlje
5751322000 EKO - T.D.S. transport, drobljenje in sejanje gradbenega materiala, d.o.o. - v stečaju
5875676000 EKO KOZMETIKA, trgovina z izbrano naravno kozmetiko d.o.o.
5750903000 ERLAH, podjetje za gostinstvo,turizem in lesno dejavnost, d.o.o., Srednja vas v Bohinju
5771064000 EKOMOT proizvodnja, trgovina, servis Artiče d.o.o.
5747228000 ECOP AGENT trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5754348000 EMITT trgovina in storitve d.o.o.
5766877000 ELEKTRONIC servisiranje in trgovina d.o.o. Brežice
5758050000 ECOTECH, inženiring, d.o.o.
5760470000 EGERIJA trgovina in poslovno svetovanje d.o.o.
5791766000 EURO STROP, podjetje za gradbeni inženiring, storitve in trgovino d.o.o.
5786991000 EUROWELD Podjetje za izdelavo in popravilo priklopnih vozil, d.o.o.
5771765000 EUROFOOT Trgovina in zastopanje d.o.o. Novo mesto
5754461000 ETRUST, svetovanje in računalništvo, d.o.o.
5755298000 ES GORICA Energetski sistemi d.o.o. - v stečaju
5754518000 EKO-INVEST, podjetje za upravljanje, financiranje in kapitalske naložbe, d.o.o., Kranj
5783941000 ERMIC podjetje za projektiranje, inženiring, ekonomsko in organizacijsko svetovanje ter storitve, d.o.o., Ljubljana
5784468000 ECOTIP - podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5760046000 ELEKTRO MAKŠE, Elektroinštalacije in storitve, d.o.o.
5763703000 ELEKTRONIKA STRNIŠA računalniški inženiring d.o.o.
5787394000 EKO podjetje za promet, proizvodnjo, razvoj, raziskave in svetovanje ekološko ugodnih kemičnih izdelkov, d.o.o.
5787599000 ELMARS podjetje za trgovino, storitve, inženiring, uvoz in izvoz, d.o.o., Lukovica 27 a, 1225 Lukovica pri Domžalah
5768730000 EMONAPROJEKT projektiranje in inženiring, d.o.o.
5787882000 EBERCE, Informacijsko komunikacijska tehnologija in svetovanje, d.o.o.
5764645000 EVITA trgovina in storitve d.o.o.
5794790000 ELCOM proizvodnja, servis in trgovina d.o.o. Črnomelj
5839556000 EXOR gostinstvo, trgovina na debelo in drobno, export- import, d.o.o.
5770505000 ENERGO projektiranje, izvajanje in storitve, d.o.o.
5779693000 ELEKTRO LABEL proizvodnja in storitve d.o.o.
1512072000 ELEKTRONIK KRANJC servis, inženiring, proizvodnja in trgovina d.o.o. Brežice
5787769000 E.R.S. ROKADA inženiring d.o.o.
5845572000 ELEGANCE podjetje za trgovino, finančne in gostinske storitve d.o.o.
5803608000 EKOPLAN Podjetje za proizvodnjo, trgovino in marketing, d.o.o., Trzin
5775736000 EXPERTA M&J d.o.o. ortopedski-rehabilitacijski pripomočki in oprema
5768497000 EXCEL INTERNATIONAL Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5773814000 ELEKTRO BENČIČ trgovsko storitveno podjetje d.o.o.
5774616000 ENOTEKS trgovina in zastopstva d.o.o.
5791871000 EUROLEX, svetovanje, d.o.o.
5786690000 EURONOVA veleprodaja kozarcev in gostinskega pribora d.o.o.
5775132000 ECOOP Trgovina in storitve d.o.o.
5781086000 Ezoterika, trgovina in storitve, d.o.o.
5793114000 EL-TRIMA Storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5781981000 EXACTA NORMALIJE, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Žirovnica
5777500000 ENIGMA Kreativne rešitve d.o.o.
5781825000 ELSIS Sistemi elektronike in energetike, d.o.o.
5828732000 ES SONCE, zavarovalno zastopništvo d.o.o.
5792053000 EUROALBA LJUBLJANA Trgovina in storitve d.o.o.
5828791000 EVA zavarovalniško zastopanje d.o.o.
5786304000 EL-NI, trgovina in transport, d.o.o., Jesenice
5781957000 EUROTEHNA, gradnje in inženiring, d.o.o., Jesenice
5888328000 ENOMONT, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
5800129000 ENERGETIKA LONČAR 1, vzdrževanje toplotnih in hidrofornih postaj, d.o.o.
5790743000 EUROPAPIER ALPE Trgovina na debelo d.o.o.
5786282000 EL'DORADO, poslovne storitve d.o.o.
5837880000 EUROIMPEX Trgovina, proizvodnja, storitve, inženiring, d.o.o.
5808294000 EN - podjetje za prostorsko načrtovanje in ekonomsko svetovanje, d.o.o.
5789176000 ELSING Inženiring, d.o.o.
5795290000 E & T PLANINC, servisne storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5851297000 ENDI trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o., Tepanje 54, Slovenske Konjice
5795524000 ENOMARKET Vinarstvo, kletarstvo in trgovina d.o.o.
5776341000 ELAB PRO, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5928818000 EEA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
5796750000 EKOD, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o.
5799007000 EURO-CARS podjetje za trgovino in transport, Ljubljana d.o.o.
5853397000 EUROBENZ trgovsko podjetje, d.o.o.
5794854000 EUROMARK - Trgovina in marketing, d.o.o. Koper
5796067000 EDICOM izvoz-uvoz, trgovina in storitve d.o.o. Šentjur
5796687000 EMBLES, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5868866000 EPROMAR, računalniški inženiring in marketing, d.o.o.
5809720000 ECO-FIL Filtri in tesnila, d.o.o., Ljubljana
5812178000 EURO AVTO NOVA promet, zastopanje in storitve d.o.o.
5828708000 ENELING podjetje za proizvodnjo električne energije in inženiring d.o.o.
5814944000 ERCAN prodaja sadja in zelenjave d.o.o.
5799937000 E-LEDER podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5835160000 ERAL, proizvodnja, trgovina, uvoz in izvoz d.o.o., Postojna
5836336000 ERCOMP d.o.o., trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, Loče pri Poljčanah
5820430000 ELEA podjetje za razvoj, trgovino in gradbeništvo, Metlika d.o.o.
5812836000 EUROSONG Transport in mednarodna trgovina d.o.o. Sežana
5820936000 EMLES izdelava embalaže in raznih lesenih izdelkov d.o.o.
5820952000 EKAMANT brusni materiali, proizvodnja uvoz izvoz d.o.o.
5829925000 ebm-papst Slovenija proizvodnja elektromotorjev, d.o.o.
5823358000 ELPAS INTERNATIONAL, proizvodnja, trgovina in informiranje d.o.o.
5828244000 ELVIP elektromehanika, vzdrževanje, inženiring, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5831687000 EQUI-MEX, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5834082000 ECO TRANS EVROPE, prevozništvo in storitve, d. o. o.
5834708000 EDS, ekonomsko in družbeno odgovorno svetovanje, d.o.o.
5842956000 ELTOK trgovina in storitve d.o.o.
5856612000 ESG TEHNIKA Družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. Meškova 2, Celje
5860733000 ENERGOGROUP, inženiring, gradnja in vodenje investicijskih projektov d.o.o.
5867649000 EURO CEHNER podjetje za trgovino, transport, zastopanje in druge poslovne storitve, d.o.o.
5867673000 EDIL INŽENIRING Investicijski inženiring d.o.o. Nova Gorica
5871174000 EKOSAL trgovina, inženiring in zastopanje d.o.o.
5878063000 E-POTEK informacijski inženiring, finančne in računovodske storitve d.o.o.
5858810000 ELEKTRO ČEŠNOVAR Družba za trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana
5865450000 EUROWORK podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5846960000 ENDRESS + HAUSER d.o.o., svetovalni inženiring
5879205000 E D & F MAN trgovina d.o.o.
5879060000 ELEKTRO VMS Proizvodno, projektantsko podjetje d.o.o.
5877997000 EVOSTIL lesni inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5871441000 ENERKO-PRO podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.
5887330000 EURO-FER-INT. Obdelava kovin d.o.o. Ajdovščina - v likvidaciji
5858399000 ELEKTRONIKA NAGLIČ d.o.o.
5885043000 ETG EDITREND Trgovina in gradbeništvo d.o.o.
5877822000 EUROTEK mednarodni transport in špedicija Trebnje, d.o.o.
5893569000 EDUCATIO MEDICA podiplomska šola za zdravnike d.o.o.
5886031000 EMBAL-P družba za proizvodnjo in trgovino z embalažo in plastiko d.o.o.
5891043000 ELVIN Gradbene in gostinske storitve d.o.o.
5893674000 ECUM, računovodske, davčne in finančne storitve, notranja revizija, d.o.o.
5847311000 ELTECE, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5898609000 EDINA, založniška družba, d.o.o.
5890241000 ENG podjetje za elektro in strojni inženiring d.o.o.
5900310000 ELMETOOL Družba za prodajo orodij in maziv d.o.o.
5885795000 ELBATEX, podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o.
5893917000 ELMAK PLUS zastopstva in inženiring d.o.o.,Komenda
5899770000 EKO - VIG Trgovina z elektrotehničnim materialom d.o.o.
5898897000 ER-Nepremičnine d.o.o.
5898161000 EVROSAD proizvodnja, trgovina, svetovanje d.o.o. Krško
5904013000 ESOL lesna predelava d.o.o.
5897807000 EVROLINK trgovina, uvoz-izvoz, zastopstvo d.o.o.
5898307000 EKOVET podjetje za storitve, trgovino in veterinarstvo d.o.o.
5906296000 ENERGOVOD KRUŠIČ, družba za storitve, d. o. o.
5898226000 ERGOLINE SUN FOR YOU družba za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju
5902983000 EMDI, gradbena in obrtniška dela, d.o.o.
5904463000 ERVO-TRADE podjetje za proizvodnjo, prodajo, projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje d.o.o.
5903653000 EDUARD KETTNER trgovina in storitve, d.o.o.
5872715000 EFEKTA PLUS, knjigovodstvo in davčno svetovanje, d.o.o.
7030789000 Ervin Novak, upravitelj insolvenčnih postopkov, s.p.
5901073000 ELBOJS storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5911435000 EPS GRAFIKA podjetje za grafične storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5904706000 EHO-KAT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o.
5915031000 ELOR - GOST Gostinsko podjetje d.o.o.
5908370000 ENVITA, storitve in svetovanje d.o.o.
5898137000 EUROFFICE, inženiring, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5908108000 EDER-HELOPAL okenske police d.o.o.
5913357000 EŠEM inženiring d.o.o.
5909937000 EUROMODE IN, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5880653000 EPLAST, podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino in mednarodni transport, d.o.o. Koper
5920701000 ETK, inženiring, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
5925045000 ENERGOTHERM podjetje za izrabo obnovljivih virov d.o.o.
5922445000 ELEKOM KOŠIR, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5926475000 ELRAD INTERNATIONAL razvoj in proizvodnja elektronskih naprav d.o.o.
5924111000 EXPERTUS storitve, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5920256000 EKO-PRO TIM, ekološke rešitve, svetovanje in storitve d.o.o.
5910595000 EVIDENCA B podjetje za poslovno-računovodske storitve, promet, trgovino in gostinstvo d.o.o.
5909660000 ELEKTROINVEST d.o.o. prozvodnja in montaža električne opreme Koper - v stečaju
5925991000 EMPLOIDIUM, storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
5926394000 ENDECON podjetje za storitve, d.o.o.
5929938000 EXPLORA Trgovina in turizem d.o.o.
5926050000 Epic lab, oglaševanje, d.o.o.
5921708000 EXCELZA LESARSTVO, podjetje za proizvodnjo, zaposlovanje in usposabljanje invalidov, d.o.o.
5914531000 ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o.
5930871000 ELTRAF, Družba za proizvodnjo navitih komponent, d.o.o.
5929547000 EUROLES FABJAN družba za sečnjo in predelavo lesa, trgovino, transport in storitvene dejavnosti, d.o.o., Pleš
5930197000 ECOMAF Trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5932122000 EG GRUPA inženiring, trgovina in posredovanje, d.o.o
6948499000 Emil Frey Automobil Holding, poslovne storitve, d.o.o.
5914400000 ELVAKS - Proizvodnja strojev in naprav, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
5932203000 ERICSSON trgovanje s telekomunikacijskimi sistemi in proizvodi, d.o.o.
5934940000 EMF - FURLAN & CO. elektronika za medicino, d.o.o., Ljubljana
5936420000 ERMA CONSULT finančno-računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana
5939313000 ENIAC Računalniški inženiring in trgovina d.o.o.
5939470000 EM.TRONIC projektiranje, razvoj, proizvodnja in trgovina elektromehanskih sistemov d.o.o.
5940516000 EC družba za informatiko, proizvodnjo in trženje, d.o.o.
5294576000 ELEKTRO TABGA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
5943892000 EKTEN inženiring za ekološko in tehnološko opremo, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. Krško
5929644000 ELTAS Proizvodnja membranskih tipkovnic d.o.o.
5939925000 European Contract Logistics, podjetje za špedicijo, prevozništvo in trgovino d.o.o. - v likvidaciji
5922356000 EPNS elektro projektiranje, nadzor in svetovanje d.o.o.
5944970000 EMV d.o.o., podjetje za montažo in vzdrževanje instalacij
5943213000 EZS proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o., Grosuplje
5943329000 EURASIA TRADE, trgovina, d.o.o.
5948053000 EPONA d.o.o., svetovanje in poslovne storitve
5934087000 E.D.T. SERVIS, vzdrževanje energetskih naprav in objektov, d.o.o. - v stečaju
5957249000 EXPRES LAB FOTO družba za foto storitve in trgovino d.o.o.
5959667000 ESPOIR storitve in trgovina, d.o.o.
5958059000 EKI TRADE, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, Kranj, d.o.o.
5944376000 ETS PREGL trgovina in storitve d.o.o.
5934532000 ECOWASH, trgovsko in servisno podjetje, d.o.o.
5970393000 E JIMM, posredništvo in prevozi, d.o.o.
5985935000 Eurotax Družba za raziskavo trga motornih vozil in založništvo d.o.o.
5970890000 EUROKOVINAR CELJE kovinsko predelovalna strojegradnja d.o.o.
6173993000 ELING SOLAR, investiranje in izgradnje sončnih elektrarn, d.o.o.
1123360000 ELTEH PUNGERL podjetje za storitve, servis in nadzor, d.o.o.
5588359000 EUROINVEST Gradbena dejavnost, izvajanje, trgovina d.o.o. - v stečaju
5947138000 EMEND proizvodnja orodja in storitve d.o.o.
5943264000 ELO d.o.o., Podjetje za ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve - v stečaju
5987245000 ELEKTRONIK KOMPONENTS Proizvodnja elektronskih komponent d.o.o. Nova Gorica
5997275000 ELEKTROSPOJI proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5986788000 EPAKTA, naložbe in razvoj, d.o.o.
5987113000 ENDOSAN družba za trgovino, posredništvo in proizvodnjo d.o.o.-v stečaju
5992192000 EISBAR, izsuševalna tehnika, klima in hladilna tehnika, d.o.o.
1122096000 ENERGODATA trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
1123491000 ELLUMA INTERNATIONAL d.o.o., Podjetje za mednarodno trgovino in design, Ljubljana
1125621000 EVROSTROJ CNC obdelava kovin d.o.o.
1121090000 EURORASTER, Proizvodnja, založba in trgovina, d.o.o.
1121189000 ELEKTRO SLANIČ proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5969867000 EURO CONSULTING svetovanje d.o.o.
1189654000 EP-COMERCE podjetje za prodajo in dobavo nafte in naftnih derivatov d.o.o.
1192272000 EUROLUX podjetje za izvajanje elektroinštalacij in inženiring d.o.o.
1121456000 ELPRO LEPENIK & CO. podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1191462000 ENERGETIKA - MARKETING, podjetje za tehnične in poslovne storitve ter trgovino, d.o.o.
1193619000 ELEK načrtovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana
1193783000 EKOGA podjetje za čiščenje in ekologijo, d.o.o.
1993771000 EKOTRI, d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
1013246000 ELTER, trgovina in storitve d.o.o.
1195905000 EUROPAP trgovina d.o.o.
1196111000 EUROMETALL trgovina in inženiring d.o.o.
1193376000 EUROSOL, d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Jesenice
1194259000 ESDEKA družba za dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov d.o.o.
1198327000 EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o.
1197029000 EOHIPPUS družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
1215655000 EUROAIR d.o.o. Ljubljana, družba za inženiring, trgovino in servis
1201999000 ENERGOSTIK, elektro storitve, d.o.o.
1215868000 ENIGMA NVG, storitve, d.o.o.
1202189000 ELUM poslovno svetovanje d.o.o.
1214314000 ENIGMA F.K. družba za trgovino in storitve d.o.o.
1233203000 EKOPLANTIM proizvodnja, trgovina, posredništvo ter storitve d.o.o.-v stečaju
1195352000 ETI PROPLAST, plastika, orodja in naprave, d.o.o.
1227220000 ERINOX, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1227181000 EUROMEDIA marketing, d.o.o.
1214969000 EBV ELEKTRONIK, družba za posredovanje d.o.o.
1233882000 ELGRAD CO. podjetje za storitve in trgovino d.o.o., Ljubljana
1234013000 ESTATE trgovina in proizvodnja d.o.o.
1272888000 ELANDA d.o.o. Trgovina, založništvo, časopisna dejavnost
1270508000 ELIS ČUBEJ Izvajanje in posredovanje d.o.o.
1253344000 Eternit Slovenija Gradbeni materiali d.o.o.
1273671000 EVERTEC TECHNOLOGY d.o.o., informacijski inženiring
1105086000 ELEKTRO KLIMA KALAN d.o.o. trgovina, montaža in servis hladilnih ter klima naprav
1273868000 ELEKTRO KVATERNIK, elektroinštalacije in servisiranje d.o.o.
1253506000 ELNET d.o.o., podjetje za storitve in trgovino
1270966000 EUREKA KRASNOV, trgovina, d.o.o.
1278673000 ENOT inženiring in trgovina d.o.o.
1293958000 EMUNIO gradbeni inženiring, d.o.o.
1294482000 ECO-LUX DTM INTERNATIONAL podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1272942000 ELEKTRO PEČAVER, Izvajanje, projektiranje in meritve elektroinstalacij, d.o.o.
5374057000 EMS SEJMI, podjetje za oskrbo sejemskih dejavnosti d.o.o.
1300342000 EPI SPEKTRUM varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
1301012000 EVROMAT družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1305557000 ERNST & YOUNG SVETOVANJE, davčno svetovanje, d.o.o.
1306057000 ERGOMED MEDICINSKI CENTER, družba za medicinsko dejavnost, d. o. o.
1318969000 ELIND proizvodnja in storitve d.o.o.
1274651000 ELEMENT-ARE d.o.o., trgovina, inženiring in zastopanje
1317911000 EUROGEL, proizvodnja, trgovina in posredovanje, d.o.o.
1319183000 EXPOLINE proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
2337681000 E - INVEST, turizem in investiranje, d.o.o.