JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - F, Total count: 15184

Reg.No Company
5286832000 FORM - KOPITAR & CO. podjetje za grafične storitve, d.n.o.
2239094000 FERBOS, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5573831000 FISTOR - MARTINČIČ IN MARTINČIČ podjetje za finance, trgovino in zastopanje, d.n.o. Ljubljana, Novo Polje c. X/9
5662524000 FONT - FURLAN IN DRUŽBENIKI podjetje za storitve in trgovino, d.n.o., Ljubljana, Matjaževa 5
5690722000 FORST FORSTNERIČ & CO. družba za storitve, trgovino in proizvodnjo d.n.o.
5846129000 FIDERŠEK & FIDERŠEK prevozi, trgovina in storitve, d.n.o.
1198505000 FLORJANČIČ & CO. trgovsko podjetje d.n.o., Ljubljana Ulica bratov Komel 22
5907357000 FIFER IN DRUGI posredništvo, trgovina, gostinstvo, promet in druge storitve d.n.o.
5949955000 FRI G IN G finančni in računovodski inženiring Gerjevič in partner d.n.o.
1453122000 FABJAN A.J. IN DRUGI proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
1451359000 FONDA SERVICE GOTTI & FONDA Gradbeništvo in trgovina, d.n.o.
1467379000 FINISTUS - BLATNIK&BLATNIK družba za upravljanje nepremičnin, svetovanje in finančni inženiring, d.n.o. Ljubljana
1816292000 FINANČNI BIRO d.n.o., GOŠNIK & CO., naložbeno zavarovalno zastopanje - v likvidaciji
2193701000 FRIKASE KOŠČAK IN PARTNERJI, družba s trgovino, proizvodnjo in storitvami, d.n.o.
2224801000 FILM HORIZONT VRTAČNIK IN DRUGI produkcija d.n.o.
6179550000 FRIKO, Mikša in partnerji, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d.n.o.
7292279000 Fingerbear, Skrbiš in partnerji, podjetje za trgovino in proizvodnjo d.n.o.
8005761000 FINANČNA DRUŽINA VUČKO & PARTNERJI, zavarovalno zastopanje d.n.o.
5872570000 FILIP FIRM, družba za storitve in svetovanje, d.o.o.
5929652000 FINŽGAR FIMA IN DRUGI trgovina, svetovanje in transport k.d.
1581694000 FIRMA NEPREMIČNINE MARTINOVIĆ & CO. Posredovanje in svetovanje, k.d., Ljubljana
1623869000 FRIZERSKI SALON NADJA, LAZAR, k.d.
1590065000 FANTASY - ŠPRAH, marketing in storitve, k.d.
1622579000 F.J.S. - FINŽGAR & PARTNER družba za storitve in gostinstvo k.d. Mivka 40, 1000 Ljubljana
1714538000 FERRARI - RARRO, modno oblikovanje, k.d.
1946412000 FIZIOTERAPEVTSKI CENTER BARBARA PURKART k.d., fizioterapija
2172461000 FORTITUDO MARN, družba za proizvodnjo in storitve k.d.-v stečaju
3695000000 FinTel Holding d.o.o. & co k.d., holdinška družba
3684903000 FinTel holding d.o.o.
5360641000 FMR Financiranje in upravljanje naložb d.o.o.
5504619000 FLOORING trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
1930125000 FS - FRIZERSKI SALON GALIĆ d.o.o.
2577593000 FILIP KUKOVEC - odvetnik
5957532000 FINEA, poslovno svetovanje in druge storitve, d.o.o.
5295700000 FORI, Fleksibilno organiziranje razvojnih idej, d.o.o.
5811643000 FORMA INN investicijski in gradbeni inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5042933000 FLUIDMASTER Predelava plastike d.o.o.
1554263000 FOND INVEST, družba za ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.
5069084000 FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o.
5294231000 FACTOR ZASEBNO PODJETJE ZA SVETOVANJE IN ZUNANJO TRGOVINO D.O.O. - V STEČAJU
5144655000 FRIZERSTVO SEŽANA d.o.o.
1014935000 FINANČNI INŽENIRING ZLATKO VILI HOHNJEC S.P.
1273795000 FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d.
1446509000 FM-NET, podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost d.o.o.
5073090000 FIGARO Storitve in trgovina, d.o.o.
5777011000 Factor banka d.d.
5142768000 Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
5198976000 FARMIN Inženiring za izgradnjo, opremljanje in dajanje objektov v najem, d.o.o.
7129840000 FAGALES, nepremičnine, d.o.o.
5576237000 FINIKS, finančne investicije, kooperacije in storitve, d.o.o.
5048664000 FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.
5279836000 FIDO Podjetje za računalniški inženiring in procesno računalniško opremo, Ljubljana d.o.o.
5060788000 FARMA STIČNA d.o.o.
5288363000 FRI, finančno računalniški inženiring, d.o.o.
5289882000 FINESA podjetje za razvojno inovativno, izobraževalno in svetovalno dejavnost na področju računalništva in informatike, d.o.o.
5292581000 FORMA, podjetje za proizvodnjo in promet grafičnih proizvodov, d.o.o.
5290228000 FORS, družba za finančno, organizacijsko in računovodsko svetovanje, d.o.o.
5655188000 FEDOM, Podjetje za elektrostoritve, trgovino in svetovanje d.o.o.
5293669000 FLUIDIKA družba za proizvodnjo in prodajo elementov in sistemov ter opravljanje storitev s področja fluidne tehnike d.o.o.
5294878000 FRANK-I-E Trgovina, trženje d.o.o.
1429639000 FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o.
5302277000 FOTON podjetje za uvajanje racionalne rabe energije in informacijski inženiring d.o.o.
5868181000 FORMAT, zasebna družba za grafično dejavnost, Kranj, d.o.o.
5413761000 FAZER, trgovina in proizvodnja dodatne avtoopreme d.o.o.
5300932000 FCC, informacijski sistemi, d.o.o.
5302129000 FIRA, Finance, računovodstvo, računalništvo, d.o.o.
5303184000 FORMICA podjetje za opravljanje in posredovanje storitev d.o.o.
5298113000 FLORIST Podjetje za cvetličarstvo in vrtnarstvo d.o.o.
5339642000 FLEXATEC, fleksibilna avtomatizacija d.o.o.
3835057000 FIMA PROJEKTI, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5303486000 FORUM EXP.-IMP. Trgovina storitve proizvodnja d.o.o. Zagorje
6333559000 FORENSIS PLUS forenzično računovodstvo in svetovanje d.o.o.
5307856000 FIRST, Škofja Loka, d.o.o., podjetje za finančne in računovodske storitve
5302374000 FURMANITE, podjetje za tehnične storitve, d.o.o.
5309018000 FENIKS, trgovina in storitve Križe, d.o.o.
5328578000 FIBO podjetje za inženiring, marketing, svetovanje, komercialno posredovanje, zastopanje, promet blaga na debelo in drobno ter proizvodnjo, d.o.o.
3948048000 FABRIKA DOBRIH IDEJ, podjetje proaktivnih komunikacij, d.o.o.
5802032000 FINFLOOR nepremičnine d.o.o.
5305942000 FE - GO proizvodnja, trgovina, turizem, d.o.o., Trzin
5308950000 FENCO podjetje za trgovino na debelo in drobno d.o.o.
5304920000 FAMILIA, podjetje za procesno avtomatizacijo in računalniški inženiring d.o.o.
5316197000 FRANC MEDIA, podjetje za ekonomsko propagando d.o.o.
5306868000 FOLIG podjetje za proizvodnjo in trgovino Tolmin d.o.o.
5316499000 FIMA Trgovsko zastopanje in posredovanje Novo mesto, d.o.o.
5312345000 FLIS SPECIAL, trgovina in storitve, d.o.o.
5388562000 FIST podjetje za finančni inženiring, ekonomske storitve in trgovino, d.o.o.
5312973000 FIRŠT Kovinarstvo, prevozništvo in trgovina Vrtovin d.o.o.
5310610000 FIRMMA finančna intelektualna idejna reklamna mnogostranska mednarodna aktivnost, d.o.o.
5874041000 FELINA produkcija tržnih komunikacij, d.o.o.
1637207000 FRAKTAL-CONSULTING družba za upravljanje in poslovne storite d.o.o. - v stečaju
5332095000 FORMULA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
6165800000 FSTIM, projektiranje,inženiring,nadzor in gradnja,d.o.o
1552341000 FEROKOV gradbeni žerjavi d.o.o.
5324122000 FORTUNA storitve in trgovina d.o.o.
5435862000 FAX MAX družba za ekonomsko svetovanje, inženiring, trgovino, marketing in posredovanje, d.o.o.
5323576000 FINANČNI INŽENIRING podjetje za računovodsko-finančne storitve in trgovino d.o.o.
5418291000 FABRIKA 13 podjetje za marketing in trgovino, d.o.o.
5331188000 FEMEC, gostinstvo, turizem, trgovina in druge poslovne storitve, d.o.o.
5333075000 FORMA 1 podjetje za oblikovanje, tisk, propagando, trgovino, proizvodnjo in kooperacijo d.o.o.
5352045000 FINANCE-OPERATIVA Podjetje za vzdrževanje in upravljanje stanovanjskih in drugih objektov d.o.o.
5342066000 FRANCE Trgovina in storitve d.o.o.
5405882000 FORMIN podjetje za gospodarsko-finančno svetovanje, d.o.o. Drešinja vas 8/a, Žalec
5356709000 FERAL podjetje za komercialne posle pri uresničevanju funkcije blaga in storitev, izvoz-uvoz ter izdelavo pripom.za želez. industrijo, Trzin d.o.o.
5358221000 FORMIN marketing, svetovanje, zastopanje, d.o.o.
5045550000 FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o.
5493668000 FRAGMAT podjetje za proizvodnjo, gradbeništvo in trgovino d.o.o.
5354013000 FANTASY 2000, podjetje za finance in posredovanje, d.o.o.
5339243000 FORZA družba za ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot ter druge poslovne dejavnosti, d.o.o. Ljubljana
5333610000 FORMA podjetje za trgovino, kooperacijo, inženiring in proizvodnjo Brežice d.o.o.
1332007000 FELIX TRADE export-import d.o.o.
5337542000 FINANCMANAGEMENT Družba za gospodarsko svetovanje, d.o.o.
5337488000 FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI proizvodnja, trgovina, montaža in storitve d.o.o.
5034183000 FILC tovarna filca d.o.o.
5339758000 FOKUS, računalništvo, d.o.o., Ljubljana
5045223000 FOTONA, proizvodnja optoelektronskih naprav d.o.o.
5365783000 FEGAL storitve d.o.o.
5332028000 FENOMENA, komunikacije d.o.o.
5350336000 FORTUNA TRADE trgovsko podjetje in storitve, d.o.o. Vodice nad Ljubljano
5346339000 FOTO BONI, foto usluge d.o.o. Kranj
5355087000 FENIKS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5375509000 FEM CONSULTING projektiranje, inženiring, računalništvo d.o.o.
5349737000 FREETIME Turistična in športna agencija, d.o.o.
5384885000 FORTUNA TRADE Podjetje za promet blaga in storitev d.o.o.
5072280000 FASADE, družba za vodenje investicij, d.o.o. - v stečaju
5362334000 FLEX Proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. Nova Gorica
5384338000 FOTO MOJCA, podjetje za turizem in trgovino, d.o.o., Kranjska gora
5356857000 FIT MEDIA, založništvo in tržne komunikacije, d.o.o.
5384826000 FRIGOPAK, Hlajenje, sortiranje, pakiranje, d.o.o.
5362903000 FP-TECH Podjetje za razvoj in proizvodnjo pnevmatskih in hidravličnih komponent in sistemov, Šmartno ob Paki, d.o.o., Šmartno ob Paki
5356610000 FIRMA MOČNIK Konstruiranje in izdelava strojev in naprav d.o.o. Cerkno
5367140000 FOKUS podjetje za gospodarsko svetovanje, marketing in transfer tehnologije, d.o.o.
5358264000 FBB podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve Koprivnica d.o.o.
5360803000 FAXICOMM d.o.o., svetovanje in posredništvo
5699304000 FUX potovanja - turizem, d.o.o. - v stečaju
5371171000 FIDEMAR, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5405009000 FEROPROM, proizvodnja, posredništvo in trgovina d.o.o.-v stečaju
5381193000 FISPAT d.o.o., finančni inženiring, storitve, proizvodnja, agencija in trgovina
5380090000 FELOLUX, trgovina, izvajanje in proizvodnja d.o.o.
5375223000 FISKO, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Ljubljana
5435315000 FIBAS, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Kamnik
5417384000 FIRA, podjetje za svetovanje Bled, d.o.o.
5849969000 FOR trgovina in storitve d.o.o.
5378508000 FARME IHAN - MPR, mesna proizvodnja in razsekovalnica d.o.o.
7019343000 FARME IHAN - KPM, kmetijstvo in proizvodnja mesa, d.o.o.
5378869000 FORUM COLORUM, družba za trženje d.o.o.
5380421000 FERBA Storitve, trgovina, servis d.o.o.
5385067000 FAMA gradbeno podjetje, d.o.o.
5403057000 FUN ELEKTRONIK, storitve, proizvodnja, trgovina, svetovanje, d.o.o.
5386195000 FAMA TREND trgovsko podjetje d.o.o.
5396123000 FURLAN podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5385717000 FIDUCIA podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem ter druge storitvene dejavnosti d.o.o.
5395801000 FABI d.o.o. Gostinstvo in trgovina Vipava, Budanje 3c
5400767000 FARMING TURIZEM VIDMAR Kovk d.o.o.
5408792000 FLAKSY Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Medvode
5390508000 FAMA d.o.o. podjetje za trženje Vipava
5395143000 FINESA podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.
5391458000 FELKOM trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5397766000 FANOR d.o.o., orodjarstvo in kovinoplastika
5825300000 FAF-INGENIRING film, arhitektura, finance, d.o.o.
5402735000 F.I.T., trgovina in storitve d.o.o.
5404215000 FILCO Podjetje za trgovino d.o.o.
5410045000 FUTURA eksport-import Kanal d.o.o.
5407206000 FI-BI, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Ljubljana, d.o.o.
5406587000 FERDINAND POSEDI, prodaja avtomobilov in storitve, d.o.o.
5412951000 FBS ELEKTRONIK, podjetje za proizvodnjo elektronskih izdelkov, d.o.o.
5406471000 FATAMORGANA družba za video in avdio produkcijo ter stike z javnostjo d.o.o. Ljubljana
5845947000 FINDAL, računovodske in poslovne storitve, d.o.o.
5410606000 FULL POINT, trgovina in storitve, d.o.o.
5420938000 FEKU storitveno, trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o.-v stečaju
5408024000 FASADERSTVO KOSTREŠ, gradbeništvo, d.o.o.
5452341000 FINAL PASARIČ proizvodnja in trgovina d.o.o.
5408687000 FORTUNA Podjetje za marketing, inženiring, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5742528000 FIRAST finančno-računovodske storitve, d.o.o.
5433568000 FRAGROS Podjetje za ekonomske storitve in trgovino d.o.o. Nova Gorica
5408644000 FRUTINA proizvodnja, marketing, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
5420709000 FMB poslovno svetovanje, d.o.o.
5729092000 FEROINOX, trgovinsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5569974000 FI Finančni inženiring d.o.o.
5421152000 FOFO čistilni servis in trgovina Sevnica d.o.o.
5414938000 FMG STORITVE, POSLOVNE STORITVE IN TRGOVINA d.o.o.
5428238000 FORMALES Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5423864000 FINESTO-NALOŽBE naložbena dejavnost d.o.o.
5424500000 FACKELMANN trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5443571000 FUŽINAR RAVNE informiranje, svetovanje in založništvo d.o.o
5430682000 FUŽINAR proizvodnja in storitve d.o.o.
5421446000 FERTIS d.o.o. Upravljanje stanovanj in inženiring
5457050000 FRS podjetje za finančno računovodske storitve d.o.o.
3871096000 FLORO, trgovina, transport in storitve, d.o.o.
5503876000 FACIG, raziskave, razvoj in svetovanje d.o.o.
5425182000 FORTES, trženje, ekspertize in svetovanje, d.o.o.
5425816000 FIDAS d.o.o. finančne in računovodske storitve
5448913000 FINESSE Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. Ribnica, Grič, Cesta IV/1
5442621000 FRAPOL podjetje za elektro gradnje in storitve d.o.o.
5425808000 FIBMARKT družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5434386000 FIDES podjetje za trgovino in posredništvo d.o.o.
5428637000 FAVN podjetje za predelavo zdravilnih zelišč, d.o.o.
5428688000 FINESSE Zaključna dela v gradbeništvu in trgovina d.o.o.
5440173000 FIGARO Kulturno turistična agencija d.o.o.
5435226000 FITTING, podjetje za inženiring, finance in trgovino, d.o.o. Postojna - v stečaju
5496268000 FABIA podjetje za trgovino na debelo in drobno d.o.o.
5441145000 FORMA d.o.o. Cerknica, inženiring - proizvodnja - trgovina
5439973000 FRAMAT Kooperacija, veletrgovina, uvoz-izvoz, inženiring, d.o.o., Kamnik
5877571000 FLUKS IN DECIBEL Elektroakustika, videotehnika d.o.o.
6379036000 FAVO Storitve in upravljanje naložb d.o.o.
5436249000 FANCY - turizem, gostinstvo, trgovina in proizvodnja, d.o.o. Portorož
1768263000 FINSTRO holdinška družba d.o.o.
5444349000 FIMAK transport, turizem, trgovina, grafične in športno rekreacijske aktivnosti d.o.o.
5450985000 FEMETIX trgovinske storitve, d.o.o. - v stečaju
5477590000 FIMAX - M Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5453526000 FIMA projektiva, špedicija in telekomunikacije d.o.o.
5449006000 FINRASS finančno računovodske in svetovalne storitve, d.o.o., Ljubljana
5447267000 FIGELJ Transport in trgovina d.o.o.
5448140000 FIN-ING, poslovno-finančne, računovodske storitve in trgovina, d.o.o.
3661750000 FINIMO, nepremičnine in storitve d.o.o.
5467195000 FORTINA Podjetje za trgovino na drobno in debelo d.o.o.
6697941000 FIN.asist, družba za upravljanje s terjatvami, d.o.o.
5530881000 FRAST, nepremičnine in druge storitve, d.o.o., Kranj
5803489000 FA-GO Proizvodnja, trgovina in svetovanje d.o.o. - v stečaju
1190776000 FIN-PRO informacijski inženiring d.o.o.
5472849000 FTN proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5472032000 FAST podjetje za poslovne storitve in trgovino Novo mesto d.o.o.
2145561000 FIALA storitveno podjetje d.o.o.
5469295000 FURLAN Stavbno ključavničarstvo d.o.o. Cesta
5488869000 FACTORY STORE trgovina, proizvodnja, gostinstvo, storitve, d.o.o.
5471583000 FENIKSŠPED, podjetje za mednarodno špedicijo, uvoz-izvoz in notranjo trgovino, d.o.o., Brnik
5479312000 FOKLEM podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.
1465791000 FIONA, računovodski, davčni in poslovni inženiring d.o.o.
5668247000 FINK d.o.o. Podjetje za storitve in svetovanje
5654777000 FAMILY SHOP - Trgovina, turizem in storitve, d.o.o. Koper - v stečaju
5866472000 FLORJANC, prevozništvo, storitve d.o.o.
5490600000 FUŽINAR d.o.o. Trgovina, storitve, inženiring Ajdovščina
5494796000 FRIDRO trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5483026000 FAGUS storitve in trgovina d.o.o. Črnomelj
5434599000 FALCON AIR, letalske in letališke storitve, d.o.o.
5483972000 FITNESS STUDIO IRENA, rekreacija, šport, trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5496276000 FA & MA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Radovljica
5491673000 FIRAX trgovina in storitve d.o.o.
5489245000 FASHIONINTER modne kreacije in trgovina d.o.o.
5518393000 FI-JO SERVIS storitveno podjetje d.o.o.
5493692000 FIRŠT podjetje za raziskovalno, razvojno, storitveno, proizvodno in trgovsko dejavnost d.o.o.
5493790000 FINRA, podjetje za opravljanje finančno-računovodskih in drugih storitev in trgovanje, d.o.o.
5515050000 FREND gostinsko, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Domžale
5496896000 FLORA, trgovsko, izvozno-uvozno in proizvodno podjetje, d.o.o.
6030386000 FINAKOS, posredništvo pri prodaji in svetovanje, d.o.o.
5492408000 FIPOS, računovodske storitve in svetovanje d.o.o.
5500052000 FI_COM trgovina, proizvodnja, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
5498660000 FABIANI, gradbene in računovodske storitve, d.o.o.
5498961000 FORMITAS MP, agencija za marketing d.o.o.
6410944000 Formitas skupina, družba za komunikacije, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.
5498074000 FILTRIRNA INDUSTRIJA PLETILNICA IN ITPP, d.o.o.
5615518000 FT engineering, proizvodnja, storitve in posredovanje d.o.o.
5514665000 F & D Podjetje za poslovno svetovanje in druge storitve, d.o.o.
5514622000 FINOM finomehanika, servisiranje, montaža in trgovina d.o.o.
5537428000 FI.DE Immobiliare, nepremičnine, d.o.o.
5511178000 FIPREN podjetje za marketing, trgovino in storitve d.o.o.
5512336000 FINEA TRADE trgovsko in proizvodno podjetje, gostinstvo, promet, upravljanje z nepremičninami, razvedrilne dejavnosti in storive d.o.o.- v stečaju
5523010000 FREDIDANCE plesni center, d.o.o.
5531276000 FREMA, d.o.o., podjetje za organizirano rekreacijo, šport in trgovino, Radovljica
5510635000 FINOLES Finalna obdelava lesa, d.o.o., Grosuplje, Rožna dolina 3b
5521025000 FORMAT d.o.o. Trbovlje, podjetje za poslovne storitve
5532230000 FLORES Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, Petanjci d.o.o.
5536090000 FINK proizvodnja, arhitektura, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o., Slovenske Konjice
5532515000 FLAMINGO ZALOŽBA Založništvo, trgovina in storitve d.o.o.
5532612000 FORMULA MARIBOR, družba za izobraževanje d.o.o.
8211418000 FOR MARIBOR, družba za izobraževanje, trgovino, raziskovanje in druge storitve d.o.o.
5536138000 FAZA d.o.o., družba za gospodarsko svetovanje
5525799000 FORMALLE projektiranje, inženiring in posredovanje d.o.o.
5525594000 FLEK grafično podjetje d.o.o., Ljubljana
5634008000 FOTO FORMAT Trgovsko podjetje d.o.o.
5538025000 FARMEX kmetijsko in trgovsko podjetje d.o.o.
5526736000 FRA. M & I založništvo in marketing, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156 - v stečaju
5537673000 FARMEX Proizvodnja in trgovina d.o.o. Nova Gorica
5545170000 FIRST, finančne in računovodske storitve, d.o.o.
5548560000 FINALE, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Mojstrana
5552818000 FLUX, ekologija in storitve, d.o.o.
5541115000 FIZATO finance, zastopanje in trgovino, d.o.o.
6935010000 FLAMEDIS družba za upravljanje z naložbami d.o.o.
5549949000 FUTUR, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.
5541999000 FITT Podjetje za finance, računovodstvo in informatiko d.o.o.
5552508000 FORAS podjetje za finančne in računovodske storitve, davčno svetovanje, trgovino in grafične storitve, d.o.o. Malovaška 21 Brezovica pri Ljubljani
5543118000 FINAC svetovanje in trgovina d.o.o.
5549302000 FRANCFRANC, oblikovanje in komunikacije d.o.o.
5557828000 FINGRA inženiring, proizvodne storitve in trgovina v gradbeništvu d.o.o.
5557526000 FUCHS MAZIVA LSL proizvodnja in prodaja d.o.o.
5828937000 FIDATO trgovina in storitve d.o.o.
5544726000 FERROT, nepremičninsko posredovanje in najem motornih vozil, d.o.o.
5557810000 FELIX Trgovina, prevoz, storitve d.o.o. Idrija
5560985000 FIDELIS računalniški inženiring, export-import d.o.o.
5572274000 FIRIKOM trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5553946000 FININVEST Storitve, trgovina in transport d.o.o. Ljubljana
5592089000 FAM d.o.o. podjetje za poslovne storitve
5690978000 FIR d.o.o., podjetje za proizvodnjo in storitve Dragomer, Na grivi 31
5567408000 FORMATO ekonomski inženiring d.o.o.
5569982000 FIPRAS STORITVE d.o.o.
5564506000 FINANDER - trgovina in storitve d.o.o.
5573050000 FD AVTODELI podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5571391000 FORTE INŽENIRING Podjetje za inženiring in storitve, d.o.o. Ljubljana
5578914000 FINIS, računovodske, knjigovodske storitve, davčno in drugo svetovanje, d.o.o. Celje
5581435000 FERINA, finančne storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5576865000 FORTIA ekonomski inženiring in trgovina d.o.o.
5598958000 FI LES Lesna proizvodnja, trgovina in prevozi, d.o.o.
5588332000 FOREGO proizvodnja in storitve, d.o.o. - v stečaju
5568498000 FRAMA podjetje za proizvodnjo merilnih orodij in trgovino d.o.o.
5438420000 FISK podjetje za posredništvo in svetovanje, računovodske storitve in trgovino d.o.o.
5609151000 FINANC DILLAR podjetje za finance, finančno svetovanje, trgovino in storitve d.o.o.
5578027000 FIAT LUX proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5579341000 FINET, poslovne storitve, d.o.o.
1795597000 FINA, investicijski inženiring, d.o.o.
5613132000 FREEZE SYSTEM ŠMERC montaža, servisiranje in trgovina d.o.o.
5583217000 FIZIS podjetje za fizioterapijo, posredovanje, trgovino in storitve d.o.o.
5580293000 FELCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5586518000 FRANGROS mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.
5600138000 FIRABA, Računovodske in knjigovodske dejavnosti ter svetovanje, d.o.o.
5597838000 FRIGOTRADE d.o.o., INŽENIRING - TRGOVINA
5586925000 FEROCOM Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana
5643066000 FÜRST podjetje za špedicijo, gostinstvo in trgovino d.o.o.
5592712000 FINANCE CONSULTING družba za investicije d.o.o.
5641942000 FIDEM - Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter marketing d.o.o.
5597617000 FEROS podjetje za trgovino, proizvodnjo, promet in storitve d.o.o.
5599245000 FONTRADE podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5698782000 FITOLAB športni inženiring d.o.o. - v stečaju
1760084000 FAGOT podjetje za komercialne in poslovne storitve d.o.o.- v stečaju
5598052000 FORMATOR INTERNATIONAL trgovina in storitve d.o.o.
5590981000 FERING računalniški inženiring d.o.o. - v stečaju
5615801000 FIJAVŽ UROŠ TRANSPORT d.o.o.
5597285000 FEROTON storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5603323000 FAHO Podjetje za trgovino in zastopanje d.o.o.
5606446000 FLEKS podjetje za storitve d.o.o.
5609020000 FISA nepremičnine d.o.o.
5613485000 FARADAY, podjetje za trgovino storitve, d.o.o.
5626234000 FILIPCOMPANI podjetje za notranjo in zunanjo trgovino d.o.o.
5608376000 FONEX LAHARNAR Trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5623928000 FA podjetje za knjigovodski in ekonomski inženiring, storitve in trgovino d.o.o.
5601517000 FIN-ART trgovina in storitve d.o.o. Nova Gorica
6168159000 Finforti holding d.o.o.
5690641000 FERTRADE, trgovina, proizvodnja, svetovanje, d.o.o.
5616255000 FORMA-M, podjetje za storitve, d.o.o. - V STEČAJU
5643333000 FINARS d.o.o., podjetje za poslovne storitve, marketing in trgovino, Ljubljana
5635616000 FILTER d.o.o. Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
5622972000 FPS finančno poslovno svetovanje, Ljubljana d.o.o.
5686032000 F TEHNIK Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5622301000 FILCOBAR Podjetje za storitve in trgovino d.o.o. Ljubljana, Rozmanova 6
5633451000 FX, Podjetje za gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana
5956820000 FAST - proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5629080000 FINAL A, Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5640628000 FBS foto-biro, servis, trgovina in druge storitve, d.o.o.
5654319000 FTONI Trgovina na debelo in drobno in gostinstvo, d.o.o. Litija
5836263000 FINARES, računovodske-finančne-obračunske storitve, svetovanje, d.o.o.
5644020000 FIBIS d.o.o. finančno poslovanje in svetovanje
5475511000 FMP inženiring d.o.o.
5627630000 FIRST, finančne in računovodske storitve, Murska Sobota d.o.o.
5627621000 FRIZERSTVO, opravljanje storitev, Murska Sobota d.o.o.
5624304000 FMN družba za trgovino in storitve d.o.o.
5631459000 FESTO avtomatizacijska tehnika d.o.o. Ljubljana
5629934000 FIN IMPEX Trgovina in inženiring, d.o.o. Komen
5631645000 FINANCE IN TRGOVINA ZPS d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5631661000 FURLANI Poslovne storitve d.o.o.
1714546000 FINIG družba za finančne storitve in svetovanje d.o.o.
5840821000 F.A. BOBO foto agencija - podjetje za fotografske storitve d.o.o.
5692814000 FINERANO Storitve in trgovina d.o.o.
5644917000 FEAL-INŽENIRING podjetje za proizvodnjo, predelavo in trgovino d.o.o.
5664969000 F.A. MAIK transport, špedicija, skladiščenje d.o.o.
2167158000 F.A. MAIK SKUPINA, svetovanje, investiranje, nepremičnine, trgovina, posredništvo, storitve in promet, d.o.o.
5642701000 FESEM podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5794196000 FIDA, Računovodske in poslovne storitve, d.o.o.
5687551000 FLY Zavarovalniško zastopanje d.o.o.
5850576000 FIRAMA družba za storitve in trgovino d.o.o.
5691737000 FEROTEHNA zastopstva, trgovina in storitve d.o.o.
5662214000 FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje -v stečaju
5649285000 FRTICA podjetje za trgovino, proizvodnjo in predelavo živilskih proizvodv, d.o.o.
5839874000 FINNOVA podjetje za poslovno - kontaktne, operativne in razvojne storitve d.o.o. - v stečaju
5739063000 FAAN vinogradništvo, kletarstvo, storitve d.o.o. Brestanica
5652553000 F.S. prodaja kruha in slaščic d.o.o.
5852609000 FIRA gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
5659400000 FRAMADA gradbeno-trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5657121000 FARMEL proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5671795000 FIZIOTERAPIJA TEZO d.o.o.
5863104000 FRAMA podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Skozi gaj 19, Prebold
5660645000 FIRAS, podjetje za finance, računovodstvo in svetovanje, Kranj, d.o.o.
5664055000 FAJDIGA & CO. podjetje za transport in mednarodno špedicijo, d.o.o.
3385876000 FINALDA INVEST upravljanje z nepremičninami in svetovanje d.o.o.
5665574000 FAKTOTUM računovodski servis d.o.o.
5783461000 FENIK trgovina, gostinstvo in posredništvo, d.o.o. Šmarje pri Jelšah
5663644000 FOTOPROSPEKT podjetje za propagandne in fotografske storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5663989000 FITEX izvoz, uvoz, zastopanje d.o.o.
5845874000 FRIBA, družba za gradbeništvo, trgovino, proizvodnjo, posredništvo, turizem, gostinstvo, promet, najemi, poslovanje z nepremičninami in storitve d.o.o.
5665604000 FORTRADE trgovina s pohištvom d.o.o.
5678668000 FIPOSOR finančno poslovne storitve in davčno svetovanje d.o.o.
5680484000 FONTANA - gostinstvo, trgovina, turizem, izvoz-uvoz d.o.o.
5671353000 FM TIM, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
5674468000 FINPROM podjetje za finančno računovodski inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5673747000 FRANCELJ podjetje za storitve d.o.o.
5828376000 FLORJANČIČ TISK tiskarstvo, založništvo in trgovina d.o.o.
5668476000 FASA Gradbeništvo in trgovina d.o.o. Nova Gorica
5680204000 FERROS podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5678528000 FINAL TURISTIČNI CENTER d.o.o.
5672627000 FREE 3 Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5687772000 FAMM COMMERCE, trgovina in storitve d.o.o.
5712190000 FAMAR, proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona, trgovina in ostalo, d.o.o.
5701716000 FISTORA Računovodske in finančne storitve, d.o.o.
5878128000 FINMAR marketing, d.o.o.
5693314000 FLOK podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5707676000 FERODEN podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Podpeč ob Dravinji 17, Loče pri Poljčanah
5648378000 FIDOM poslovne storitve, d.o.o.
5684617000 FJF ŠKRILEC Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5691761000 FI-TO Računovodske storitve in špedicija, Dolga vas d.o.o.
5690773000 FUNFOOD, trgovina na debelo in drobno d.o.o
5688540000 FENDE podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21
5701511000 FINGAR trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o. - v stečaju
5698731000 FRAKTAL Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana
5712459000 FERROČRTALIČ uvoz-izvoz, d.o.o.
5897939000 FIZIOTERAPIJA TRŠAN, fizioterapija in druge storitve, d.o.o.
5694426000 FRIGOR trgovina, zastopanje in servis d.o.o. - v stečaju
5699061000 FINALI OCEPEK IN OCEPEK storitveno-trgovsko podjetje d.o.o.
2124696000 FIDINA, finančne in nepremičninske storitve d.o.o. - v stečaju
2258498000 FINETOL, finančna družba d.d. - v stečaju
5714753000 FORUM PIRANENSE d.o.o. storitveni inženiring za kulturno, umetniško, izobraževalno-raziskovalno ter informativno dejavnost Koper
5713587000 FASADER podjetje za opravljanje zaključnih del v gradbeništvu d.o.o.
5705223000 FABIO LINE, podjetje za gradbeni engineering, d.o.o., Kranj
5704901000 FLORA vzgoja in distribucija cvetja, gostinstvo, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5711126000 FORM projektiranje in ekonomske storitve Brestanica d.o.o.
5709342000 FARGO uvoz in izvoz, Novo mesto, d.o.o.
5710413000 FAZONA, trgovina in proizvodnja d.o.o. Žabnica
5700230000 FINIA CONSULT računovodske storitve in davčno svetovanje d.o.o.
5877580000 FLM, Družba za poslovno svetovanje in finančne storitve, d.o.o.-v stečaju
5723868000 FILLES inženiring, d.o.o., Ribnica, Hrovača 20
5714702000 FORM TEHNIK Proizvodnja orodij in izdelkov iz plastičnih mas d.o.o.
5706793000 FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA, Trgovsko in proizvodno podjetje medicinske opreme d.o.o.
5710081000 FLYCOM Aviation, družba za letalske in komunikacijske storitve d.o.o.
5970113000 FIPSTRO trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5794374000 FESST, podjetje za finančne, elektro in strojne storitve, d.o.o.
5717400000 FRONTIER podjetje za consulting, marketing in advertising, d.o.o.
5714974000 FUN - informatika, izobraževanje in založništvo, d.o.o. Koper
5714443000 FERING, Podjetje za projektiranje in kompleksni inženiring iz strojnih instalacij in naprav Murska Sobota d.o.o.
5726115000 FIST, podjetje za finančne, računovodske in poslovne storitve, Lendava d.o.o.
5727332000 FA-LA veleprodaja, maloprodaja in uvoz-izvoz d.o.o.
5732751000 FLOW Q, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.
5722420000 FLIS, trgovina in storitve, Lesce. d.o.o.
5731917000 FERGO podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve Črnomelj, d.o.o.
1461940000 FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5757924000 Frenk bus, podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.
5723647000 FORPLAST Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5736277000 FLORA Lesarstvo in vrtnarstvo d.o.o., Radmirje 66/a, Ljubno ob Savinji
5727014000 FIBA - proizvodno, storitveno iin trgovsko podjetje d.o.o.
5732794000 FALCO Trgovina - storitve d.o.o.
5731887000 FINING, mednarodna spedicija in finančno svetovanje, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5743419000 FREYJA trgovina in storitve d.o.o.
5764033000 FAMMIT Družba za finančno in računovodsko svetovanje d.o.o.
5745926000 FABER MARKETING avtomobilski deli in oprema d.o.o.
5741190000 FIRIS IMPERL razvojni inženiring socialnega varstva d.o.o.
5743206000 FIMEX 2000 družba za trgovino in storitve, d.o.o.
5736803000 F.V.-ŠNAJC, Trgovsko-storitveno podjetje, export-import, Tešanovci d.o.o.- v stečaju
5737427000 FOREM, proizvodno podjetje, d.o.o.
5744130000 FRBEJZAR, prevozništvo in organizacija vseh vrst prevozov d.o.o.
5741424000 FREEDOM, grafična dejavnost, prevajanje in lektoriranje, d. o. o.
5741238000 FRAMI težka gradbena mehanizacija, vinoteka, trgovina, kmetijske storitve in proizvodnja d.o.o.
5775400000 FOTOLITO DOLENC podjetje za grafične storitve, d.o.o., Ljubljana
5747171000 FINERA, Finančne in računovodske storitve, svetovanje, d.o.o.
5782392000 FERMONT gradbeno, tehnično in trgovinsko podjetje d.o.o., Mengeš, Hribarjeva 22
5721679000 FRANCA HOLDING, svetovalni inženiring, posredovanje in turizem, d.o.o. - v stečaju
5750822000 FERENZZ proizvodnja, servis, trgovina, d.o.o. Slovenske Konjice
5749751000 FIAS, avtoservis d.o.o.
5761603000 FALCOPA trgovina in storitve d.o.o.
5782724000 FAMILIA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
1526944000 FINNAL NF, Poslovno svetovanje, d.o.o.
5752337000 FININVEST, podjetniško in poslovno svetovanje ter izobraževanje d.o.o.
5760879000 FARCOM farmacija, kozmetika, trgovina, d.o.o.
5825598000 FORMAPLAST orodjarstvo d.o.o.
5789605000 FRANKOVIČ d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve
5781272000 FEKT d.o.o., Servisno-trgovsko podjetje, Litija
5762502000 FEMATRADE trgovsko podjetje d.o.o.
5858097000 FAARST storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5773784000 FEGTRA storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5765650000 FLISEK razvoj, proizvodnja in trgovina z izdelki za šport d.o.o. - v stečaju
5783267000 FIRST & OJ finance, računovodstvo, svetovanje, zastopanje, uvoz-izvoz Vrhnika d.o.o.
5784085000 FRAZA podjetje za razvoj, elektroniko, programsko opremo in trgovino d.o.o.
5763142000 FORSTEK orodjarstvo, inženiring, trgovina, zastopstvo d.o.o.
5792894000 FUNTEX Podjetje za trgovino, posredovanje in zastopstva d.o.o.
5758378000 FAS trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje d.o.o.
5768403000 FRILI, Družba za proizvodnjo, trgovino, inženiring in razvojne dejavnosti d.o.o.
5779383000 FENUS proizvodnja, trgovina, gostinstvo, turizem in inženiring d.o.o.
5773121000 FINANCOM finančno računovodske storitve in davčno svetovanje d.o.o.
5772834000 FRANZ KRAINER meso in mesni izdelki d.o.o.
5762154000 FOB podjetje trgovskih storitev d.o.o.
5766206000 FINALI TRADING, zbiranje in predelava gradbenih odpadkov, zemeljska in rušitvena dela d.o.o.
5794366000 FANTOM, računovodske storitve, Novo mesto, d.o.o.
5802849000 FOKUSS financiranje razvojnih projektov, d.o.o.
5773466000 FRAMBO podjetje za proizvodnjo, trgovino, ekonomske storitve in zastopstva d.o.o.
5770874000 FINMARK, storitveno in trgovsko podjetje Odranci d.o.o.
5798914000 FOTO GRAFIKA trgovina, d.o.o.
5775710000 FISKAL Finančno-ekonomski inženiring d.o.o., Ljubljana, Cesta v hrib 7 - v stečaju
5796903000 FERIJA Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ribnica
5777674000 FERMA - JR Komercialni posli, proizvodnja d.o.o.
5793068000 FLO & BOY trgovina in posredovanje, d.o.o., Ljubljana Kvedrova 8
5778506000 FREKVENCA, družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
5780098000 FARTRADE trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5808588000 FARMEDICA Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5804248000 FARMER poslovni in komercialni inženiring d.o.o., Šentvid pri Stični
5790611000 FRT, podjetje za finance in računovodstvo Dolga vas d.o.o.
5871409000 FLOTEC STYLE, storitve in trgovina, d.o.o.
5793602000 FAIN razvojno prototipni center d.o.o. Ljubljana
5788382000 FLENCO proizvodnja, trgovina, montaža in servis d.o.o.
5793190000 FALERA numizmatika, starine, filatelija, minerali in militarija d.o.o.
5807638000 FEROGALANT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in turizem, d.o.o., Šenčur
5787351000 FANELL, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5805732000 FREN COMMERCE Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Trbovlje Majcenova 4a - v stečaju
5796199000 FORŠ podjetje za trgovino na malo in veliko z neživili, računovodske in druge intelektualne storitve, posredovanje in zastopanje d.o.o.- v stečaju
5800498000 FORMULA trgovina in storitve d.o.o.
5791570000 FORS d.o.o. Storitveno podjetje
5800820000 FISKUS, podjetje za proizvodnjo in predelavo, d.o.o. - v stečaju
5790263000 FILVENT, trgovina, proizvodnja, marketing, d.o.o.,
5789907000 FORMAT izolacijski sistemi d.o.o.
5844428000 FACTA, računovodsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5808081000 FIKISS, proizvodno podjetje, d.o.o.
5813182000 FEMELLA trgovsko, storitveno in gostinsko podjetje d.o.o.
5718201000 FLORIN storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana, Cimermanova 7
5804841000 FC - GROUP, projektiranje, proizvodnja, montaža in trgovina specialnih strojev in naprav, d.o.o.
5812534000 FKM, komercialno posredništvo d.o.o., Kranj
5806763000 FANTASY MODA - Trgovina in marketing d.o.o. Izola
5851181000 FIT AM VSE ZA ZDRAVO TELO d.o.o.
2138816000 FLAMIN AVTO družba za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju
5718147000 FINCY finančni in informacijski inženiring, d.o.o.
5836417000 FIVIA, podjetje za distribucijo, produkcijo, intelektualne storitve in trgovino, d.o.o.
5828031000 FRESCOM, nepremičnine in poslovne storitve, d.o.o.
5829607000 FINANČNIK PETAČ poslovne storitve, trgovina, inženiring d.o.o.
5010423000 FAJS, izdelovanje gumijastih izdelkov, d.o.o.
5830010000 FINCOMMERCE davčno, finančno in računovodsko svetovanje d.o.o. Celje
5835631000 FERING projektiranje in inženiring d.o.o.
5832217000 FAMAR podjetje za finance in marketing d.o.o. Hrastnik
5848130000 FULGUR PROJEKT, poslovne storitve, d.o.o.
5847729000 FEZNAL trgovsko podjetje d.o.o.
5847796000 FOOD.com 2 d.o.o. Družba za trgovino, zastopanje in storitve d.o.o.
5857023000 FORTRA mednarodna trgovina d.o.o. Nova Gorica
5847915000 FISTO, poslovne in druge storitve, d.o.o.
5287309000 FIAT VOLVO GRAČNER, družba za servisiranje in trgovino z motornimi vozili d.o.o.,
5868033000 FPL AVTOCENTER PUŠNIK podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5851831000 FILING trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5870950000 FINSVET finančno svetovanje d.o.o. - v stečaju
5878217000 FITNES STUDIO PETER KLEPEC športne dejavnosti d.o.o.
1214209000 FLAMIN HOLDING družba za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.-v stečaju
5877962000 FLEXIBLE - VM RECORDS, podjetje za glasbeno produkcijo, založništvo in trgovino, d.o.o., Mengeš
5885078000 FRUTTOR trgovina d.o.o.
1300261000 FINNET Finančne in ekonomske storitve d.o.o. Nova Gorica
5885108000 FINTHINK, knjigovodsko-računovodske storitve d.o.o.
5893607000 FARMTECH, Proizvodnja kmetijskih strojev, okoljske tehnike in opreme ter trgovina d.o.o.
5889952000 FINFORM trgovina, storitve in zastopstvo d.o.o.
5890985000 FACULTAS, poslovno svetovanje, d.o.o.
5891337000 FORTUNA-PIL, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5579619000 FASTCOOP Podjetje za trgovino, kooperacijo, posredovanje in ostale storitve, d.o.o., Rakek, Pod Srnjakom 24
5894263000 FC - MODUL, moduli, vibracijska tehnika, d.o.o.
5899966000 FRS Štumberger, podjetje za ekonomsko tehnični inženiring in trgovino d.o.o.
5847621000 FIN.PLUS družba za organizacijske, ekonomske in knjigovodske dejavnosti d.o.o.
5896053000 FUGA gradbene in druge storitve, d.o.o.
5904005000 FRANCJOŽEF, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5913837000 F & F PROFILES d.o.o., proizvodnja pohištva
5909538000 FIC, Trgovsko podjetje, d.o.o.
5913918000 FINI OGLASI trženje oglasnega prostora, oblikovanje in druge storitve d.o.o
5910498000 FIN.F. poslovno svetovanje d.o.o.
5919584000 FS prevozi, storitve in trgovina, d.o.o., Žužemberk
5914981000 FRIN, vodovodne inštalacije, uvoz izvoz, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Kamna gorica
5909643000 FINEX trgovina, storitve, inženiring, d.o.o. - v stečaju
1973410000 FUTURA TIM, trgovina in storitve, d.o.o.
5889391000 FLEMING D.O.O.
5920124000 FINGRAF, tiskarstvo, trgovina, finančno-računovodske storitve, d.o.o.
5924758000 FIMAGO Finančno svetovanje in marketing d.o.o.
5923646000 FOLIO PLUS računovodsko finančne storitve d.o.o.
5924472000 FIMEX-N trgovina, zastopstva, svetovanje in turizem d.o.o.
5924898000 FREISING, d.o.o., izobraževanje in poslovne storitve
5914710000 FEHR, trgovina in storitve d.o.o.
5560635000 FPM ČERNIGOJ Proizvodnja in storitve d.o.o.
5926262000 FONOLA storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5929784000 FIMEDIA fizioterapija d.o.o.
5933706000 FIŠER & FIŠER podjetje za posredovanje in trgovino, d.o.o.
5931738000 FORT podjetje za mednarodno trgovino, d.o.o. - v stečaju
5929261000 FARMA Veterinarska ambulanta, d.o.o.
5926734000 FIN NALOŽBE, upravljanje naložb, d.o.o.
5935849000 FAMERS svetovanje in prodaja d.o.o.
5935890000 FISTIA trgovsko podjetje, d.o.o. - v stečaju
5929032000 FRANC AMBROŽ, gostilna in prenočišča, d.o.o.
1666860000 FINANCE VB poslovno svetovanje in posredniška dejavnost, d.o.o.
5898773000 F 1886, svetovanje in storitve d.o.o.
5932262000 FINODA podjetje za investicijsko svetovanje, d.o.o.
2162288000 FINODA SKUPINA, naložbena dejavnost d.o.o.
5940176000 FINTIM podjetje za finančne storitve in trgovino, d.o.o.
5922470000 FABIJAN, trgovina in proizvodnja z vinogradniško in kletarsko opremo, d.o.o.
5939097000 FILBO, projektiranje in proizvodnja odsesovalnih in transportnih naprav, d.o.o. - V STEČAJU
5938465000 FOKAB Proizvodnja optičnih kablov, d.o.o.
5942721000 FEDER - URBAN, vzdrževanje in popravila motornih vozil, d.o.o.,
5934184000 FAMM proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.
5952565000 FIN - SVE, KRIŽAJ, družba za finančni inženiring, d.o.o.
5947987000 FEWI proizvodnja, trgovina, storitve in svetovanje d.o.o.
5950538000 F.U.T., družba za prodajo prehrambenih izdelkov, d.o.o. - v likvidaciji
5957699000 FIBERNET storitve, d.o.o., Ljubljana
5950678000 FMR PLUS fizikalna medicina in rehabilitacija d.o.o., Ljubljana
5947120000 F JAMAR, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Bohinjska Bela 70
5971438000 FRKO storitveno podjetje d.o.o.
5894271000 FAVENTO, knjigovodski in računovodski servis d.o.o.
5958806000 FORTI storitve d.o.o.
5966779000 FORM - AT Družba za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje, d.o.o.
5967210000 FAB, razvoj, proizvodnja, storitve in trgovina z računalniško in elektronsko opremo d.o.o.
5992079000 FRIDRA, svetovanje in upravljanje holdinških družb, d.o.o.
5981484000 FREESTYLE družba za trgovino in storitve d.o.o.
5968305000 FINADA zavarovalno zastopanje d.o.o.
5934095000 FIR POHIŠTVO, notranja oprema in storitve d.o.o.
5985595000 FRIGOSTROJ d.o.o., Servis in trgovina, Škofljica
5992451000 FRAS-GO računovodske in finančne storitve, d.o.o. Kamnik
1585142000 FUTURA DDB, oglaševalska agencija d.o.o.
1960385000 FUTURA FMLY, naložbena dejavnost, d.o.o.
5986133000 FINAIN inženiring d.o.o.
5981522000 FC1, trgovsko, posredniško in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
1191624000 FARINA marketing d.o.o.
1191748000 FIRA BIRO, Poslovne storitve, d.o.o.
1125524000 FARMAVET družba za živinorejo in veterinarstvo, d.o.o.
1123157000 FREUDENBERG GOSPODINJSKI PROIZVODI d.o.o.
1126016000 FONS, poslovne storitve in mednarodna špedicija, d.o.o.
1192744000 FERI-AVTO proizvodnja, trgovina in posredništvo, d.o.o.
1197231000 FENIK LINE trgovina, gostinstvo in posredništvo, d.o.o. Šmarje pri Jelšah
1189514000 FIBKOMERC družba za poslovanje z nepremičninami, proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1196456000 FAN FANG d.o.o., gostinstvo in trgovina
1191438000 FI LINE d.o.o., storitve in trgovina, Ljubljana
5043441000 FENOLIT d.d. sintetične smole in mase
1213385000 FINTRADE CONSULTING, podjetje za finančno svetovanje, d.o.o.
1198866000 FRUMIT, družba za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
1214390000 Franck Ljubljana, trgovina in storitve d.o.o.
1227734000 FOMES gradbeništvo d.o.o.
1215256000 FISSIM svetovanje in posredništvo d.o.o.
1226924000 FAAC trgovina in storitve d.o.o.
1277502000 FIDAK Finančno računovodske storitve d.o.o.
1272730000 FORMATURA storitve d.o.o.
5981719000 FORMA B podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
1278118000 FINALIS-TIPOPLASTIKA storitve in posredovanje d.o.o.
1293583000 FORMEDOM, družba za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
1300504000 F CITY, družba za storitve in trgovino, d.o.o.-v stečaju
1263404000 FLOPI storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
1293966000 FIADOR investicijsko podjetje, d.o.o. Domžale
2040476000 FACIO računovodstvo, svetovanje in posredništvo d.o.o.
1306529000 FINE CULINAR, proizvodnja, trgovina, svetovanje, d.o.o.
5890888000 FEMINISTIČNO INFORMACIJSKO KULTURNO SREDIŠČE - v likvidaciji
1317229000 FINNKO, posredništvo in trgovina d.o.o.
1313517000 FMC, Sistemski Integrator d.o.o.
1317474000 FLAMINGO INŽENIRING Računalniški in gradbeni d.o.o.
1319671000 FIERA d.o.o., trgovina in storitve, Ljubljana
1328123000 FI-CAD finačne investicije, d.o.o.
1319833000 FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o.
1328212000 FLEXIS poslovne storitve d.o.o.
1328131000 FOTA-COP d.o.o., Trgovina, storitve, fotokopiranje
1353616000 FATUR ZORAN servisiranje, inštaliranje grafične opreme, d.o.o.
1358707000 FELIK, gradbeništvo, d.o.o.
1893602000 FACT INTERNATIONAL, inženiring in svetovanje d.o.o.
1357859000 FEBRIS zdravniške usluge in svetovanje d.o.o.
1358600000 FIDEX trgovina, storitve d.o.o.
1357387000 FORK LIFT trgovina z viličarji d.o.o. - v likvidaciji
1358596000 FURI podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
1365827000 FINDIAL storitve in trgovina d.o.o.
1353993000 FILTEC filtracijske tehnologije, svetovanje in inženiring d.o.o.
1399934000 FRIKOR, finančno računovodski inženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
1331434000 FOTO FANTASY, trgovina in fotografske storitve, d.o.o.
1387944000 FINCONSULT Trgovska in finančna družba d.o.o.
1400053000 FREDY COMPANY, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
1392271000 FINKI podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
1404474000 FELB Proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
1415328000 FAV MAJERIČ proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1414062000 FENIX INVEST d.o.o., trženje in proizvodnja
1413716000 FITOFARMACIJA lekarne, zastopstvo in trgovina d.o.o.
1412051000 FIMOLA finance, montaža lakirnic Krško d.o.o.
1413988000 FEMINA CENTER medicinsko svetovanje, specialistična oskrba in pregledi d.o.o., Ljubljana
1420640000 FORMULA 1 podjetje za trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o.
5851947000 FAN SPORT trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1446860000 FANINA Poslovne storitve d.o.o. Ljubljana
1451324000 FRE-TEX trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o.
1451189000 FRIGO SYSTEM Trgovina in storitve d.o.o.
1462113000 FEROGRAF družba za trgovino, posredništvo, svetovanje in storitve d.o.o.
1462636000 FALCO INŽENIRING projektiranje, izvajanje in nadzor v gradbeništvu d.o.o.
1491741000 FABULA družba za kulturne dejavnosti, d.o.o.
1488619000 FASTFORWARD INTERNATIONAL družba za svetovanje in mednarodno špedicijo, d.o.o.
1511424000 FELSTOR orodjarstvo, obdelava kovin, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
1519115000 FIKS, družba za zastopanje in računovodske storitve d.o.o.
1519514000 FUJIFILM Slovenija, trgovsko podjetje d.o.o.
1470868000 FOTOKOP, trgovina in posredništvo d.o.o.
1526715000 FINATEL Podjetje za finančno svetovanje in inženiring d.o.o.
1511246000 FILTOP, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
1527568000 FI POTENCIAL svetovanje in storitve d.o.o.
1537571000 FRST, finančno računovodske storitve d.o.o.
1420143000 FOR CAR, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Grosuplje
1532294000 FKS storitve in svetovanja d.o.o.
1563491000 FANTASY, FOTOGRAFSKI IN DIGITALNI STUDIO d.o.o. - v stečaju
1563602000 FOLEX proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
1555111000 FOMI, podjetje za proizvodnjo orodij in trgovino, d.o.o.
1532952000 FRONT, modno svetovanje, d.o.o.
1545957000 FIVE ADCJ, avtomobilski demontažni center Jerebič, d.o.o.
1550373000 FLAVIA SOLVA podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
1527851000 FRAJLA montaža, storitve, trgovina d.o.o.
1587404000 FIDA-FIN računovodstvo, analize, finance d.o.o.
1580841000 FOTO ASJA storitve in trgovina d.o.o.
1582143000 FELCO, tehnične in komercialne storitve d.o.o.
1576674000 FERODA, proizvodnja, obnova, servis in prodaja, d.o.o.
1605747000 FIN-KODA, svetovanje in inženiring d.o.o.
1576224000 FINES proizvodnja in prodaja kovinske opreme d.o.o.
1572318000 FOCUS COMMUNICATIONS, propaganda in storitve, d.o.o.
1605488000 FMR-MEDIA Založništvo, publikacije in promocija d.o.o.
1619705000 FELICIJAN, storitve in trgovina, d.o.o.
1640267000 FIDARA računovodstvo, finance, svetovanje d.o.o.
1605127000 FEGY-TEL, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1602411000 FRAMIN, inženiring in storitve, d.o.o. Velenje
1646443000 FINESTO, poslovne storitve d.o.o., Ljubljana - v stečaju
1603116000 FI MED, družba za zobozdravstvene storitve, d.o.o.
1648365000 FIN CONSULTING, finančno, investicijsko in poslovno svetovanje d.o.o.
1639625000 FULI GROUP gradbeništvo, prevozi in storitve d.o.o. - v stečaju
6274099000 Formator FSI, storitve, d.o.o.
1647377000 FUTURA MONT, proizvodnja, montaža in prodaja, d.o.o.
1637339000 FIPO Podjetje za računovodsko knjigovodske storitve in finančno svetovanje d.o.o.
1661132000 FIT TIM, športne dejavnosti, trgovina in druge storitve, d.o.o.
1614681000 FARA tiskarstvo, storitve, trgovina, d.o.o.
1658743000 FORPLAN, svetovanje, poslovne storitve in trgovina, d.o.o.
1640194000 FAKT, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. - v likvidaciji
1614720000 FORGRAD, Splošna dela v gradbeništvu, d.o.o. - v stečaju
1673068000 FILMPLAST trgovina in proizvodnja d.o.o. Miren
1658123000 F.BIT, notranja in zunanja trgovina, d.o.o.
1673025000 FIN - KOM KUNEJ, družba za storitve d.o.o.
1674749000 FUTURAHAUS, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
1710109000 FCB oglaševalska agencija d.o.o.
1760149000 FONEM trgovsko podjetje d.o.o.
1708775000 FLOP, računalništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
1689878000 FRANKSTAHL d.o.o. družba za trgovino na debelo z jeklom in jeklenimi izdelki
1647687000 FRANKO A & B, zastopanje, posredništvo in svetovanje d.o.o.
1700219000 FERBIT, računalniški inženiring, d.o.o.
1600079000 FIM Storitve in trgovina d.o.o.
1518534000 FREITON d.o.o. Podjetje za glasbeno dejavnost
1710672000 FASCIKEL računovodske in finančne storitve d.o.o.
1599640000 FENESTRA družba za posredovanje, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
1711016000 FEM, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
1552759000 FARMA - PROMET trgovina in storitve d.o.o.
1701053000 FIRSE, finančno računovodski servis, d.o.o.
1686003000 FOTO PRINCESS, fotografske storitve in trgovina, d.o.o.
1715267000 FUTURE ART studio za arhitekturno, grafično in web oblikovanje d.o.o.
1708562000 FELIX YACHTING d.o.o. profesionalni servis plovil
1717359000 FOSIL gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
1433881000 FRANADRIA franšizno svetovanje d.o.o.
1518640000 FANTOM INTERNATIONAL, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
1807315000 FINANC SVETOVANJE, knjigovodske, finančne storitve, svetovanje, posredništvo d.o.o.
1433857000 FIGO, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.
1721437000 FAROS LOGISTIKA globalne logistične storitve d.o.o. - v stečaju
1721887000 FISTIN, družba za opravljanje storitev, d.o.o.
1754505000 FURIOSO, marketing, inženiring, posredovanje, trgovina, turizem, gostinstvo in zastopanje, d.o.o.
1719238000 FLOR podjetje za gradbeni inženiring in zaključna dela d.o.o.
1482025000 FANTASY INVEST, finance in posredovanje, d.o.o.
1754971000 FAKTURA, računovodske storitve, d.o.o.
3441229000 FP, podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o.
1732641000 FORMA G, strojne instalacije in industrijsko oblikovanje d.o.o., Ljubljana
1763229000 FIBECO, tehnično svetovanje, d.o.o.
2168782000 FOCUS PLUS svetovanje d.o.o.- v stečaju
1778463000 FRECE proizvodnja in storitve, d.o.o.
1763857000 FIDAN, finančni inženiring d.o.o.
1768093000 FIŠ, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1778862000 FICTUS, finančne storitve, d.o.o.
1786750000 FORTCOM d.o.o., zavarovalno zastopanje
1790358000 FOTO LADO Fotografske storitve in trgovina d.o.o.
1789686000 FENIKS PRO svetovanje, projektiranje, inženiring in izvedba avtomatizacije v zgradbah in industriji d.o.o.
1767704000 FORTUNAS, storitve in svetovanje, d.o.o.
1795821000 FINEST, trgovina in zastopanje, d.o.o.
1797352000 FOTO BRBRE, fotografska in video dejavnost d.o.o.
1813447000 FORTUNA INT. poslovne storitve d.o.o.
1824341000 FIDELITAS zobna ambulanta in storitve d.o.o.
3351416000 FELIKSBAU, Trgovina in gradbeništvo, d.o.o.
2270617000 FINREAL poslovno svetovanje in izobraževanje d.o.o.
1822110000 FIN - KOM, storitve in svetovanje, d.o.o.
1824902000 FERLIP prevozništvo d.o.o.
1837745000 FAM-IMPEX Trgovina in storitve d.o.o.
1824635000 FIN-SI, storitve, posredništvo in trgovina, d.o.o. - v stečaju
1840550000 FIMARA, finančno ekonomske storitve, svetovanje d.o.o.
1837516000 FORTIS 3000, trgovina in storitve, d.o.o.
1843800000 FLAKUS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1828371000 FELON podjetje za posredovanje, storitve in trgovino d.o.o.
1839497000 FRANGRO 3000, trgovina in storitve, d.o.o.
1850008000 FOR TRANS d.o.o., trgovina na debelo in dejavnosti drugih prometnih agencij
1828304000 FORMAL, poslovno svetovanje, d.o.o.
1840762000 FANZOJ, proizvodnja in trgovina d.o.o.
1846922000 FOND S družba za promet z nepremičninami d.o.o.
1858181000 FRIGOLOGO, prevozi in logistika, d.o.o.
1860135000 FORENZIK svetovanje in storitve, d.o.o.
1860216000 FELIX ART izdelovanje kovinskih izdelkov d.o.o.
1857657000 FOTO TONE fotografske storitve, proizvodnja, trgovina, kmetijstvo in druge storitve d.o.o.
1868551000 FENA GRADNJE, gradbeno podjetje d.o.o.
1868403000 FERODOM proizvodnja in storitve d.o.o.
1868608000 FININCOM upravljanje in naložbe d.o.o.
1882708000 FODRA Trgovina, storitve in svetovanje d.o.o.
5183054000 FIRŠT - ROTOTEHNIKA ELIZABETA FIRŠT, PROIZVODNJA ELEKTROKOVINSKIH IZDELKOV, S.P.
1884522000 FIENA, storitve d.o.o.
1880063000 FUTURMEDIA internet rešitve d.o.o.
1889737000 FITODA, storitve in zastopanje, d.o.o.
1888226000 FIZIKALIJA, fizikalna rehabilitacija d.o.o.
1882511000 FTA Podjetje za proizvodnjo, trženje, trgovino in druge storitve d.o.o.
1890450000 F ARK, inženiring in druge storitve, d.o.o.
1884638000 FI BOR, sistemske rešitve in turizem d.o.o.
1890751000 FABJAN INTERIERI, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1869124000 FRIZERSTVO TINA frizerske storitve d.o.o.
1899783000 FORMALIBRE, družba za komunikacijo d.o.o.
1909746000 FIBRAN proizvodnja izolacijskih materialov d.o.o.
1899724000 FI.SVET d.o.o., poslovne storitve
1906372000 FERDI, gradbeništvo in trgovina, d.o.o. - v stečaju
1906186000 FRONTAL, d.o.o., Družba za komunikacijski management
1897772000 FUNGUS podjetje za proizvodnjo komposta, gob, trgovino in storitve d.o.o.
1918214000 FRIZER RATAJEC, podjetje za frizerstvo, kozmetiko in pedikuro d.o.o.
1906194000 FEROLIN strojništvo, trgovina, poslovne storitve d.o.o.
1922998000 FESTINANS, svetovanje, storitve, trgovina in turizem, d.o.o. - v stečaju
1922980000 FORUM MEDIA, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
1913409000 FIN-TEX d.o.o. trgovska družba
1903152000 FETE gradbeništvo d.o.o.
1917579000 FORMAT STORITVE podjetje za posredništvo in servis vozil d.o.o.
1913344000 FINANČNA HIŠA, zavarovalno zastopniška družba d.o.o.
1918168000 FINOFORMA izdelava orodij d.o.o. Radovljica
1934112000 FLAMMING, storitve in inženiring, d.o.o.
1932497000 FINANČNI CENTER, poslovno finančne storitve, d.o.o.
1939106000 FITEKS INTERNACIONAL podjetje za proizvodno trgovinsko dejavnost d.o.o.
1945092000 FINAL INTERIER, notranja oprema, d.o.o.
1940724000 FINNBOJ računovodstvo in druge poslovne storitve d.o.o..
1945009000 FREY WILLE LJUBLJANA, Družba za prodajo draguljev d.o.o.
1934198000 FOTO ZAUNEKER, podjetje za fotografsko dejavnost d.o.o.
1956680000 FINDOM poslovno svetovanje d.o.o.
1963201000 FIBI-LES, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1956884000 FLEK, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
7036558000 FINA-MAVI, promet storitev in blaga ter poslovno svetovanje, d.o.o.
1963252000 FORMILES proizvodnja in storitve d.o.o.
1953567000 FINVEST, družba za investiranje, d.o.o.
1937375000 FINEURO - poslovno investicijsko podjetje d.o.o. FINEURO - impresa economica e di investimenti s.r.l.
1954580000 FINANČNA POT, upravljanje naložb, d.o.o.
1953575000 FEBRUS d.o.o., trgovina, proizvodnja in storitve
1973533000 FIN TRA, finance in davki d.o.o.
6720994000 FORESTRADE, trgovina in storitve d.o.o.
1944835000 FENIKS BISTRO, gostinstvo in storitve, d.o.o.
6548962000 F STORITVE, gostinstvo in storitve, d.o.o.-v stečaju
1983741000 FINEL Zaključna dela in inženiring d.o.o. - v stečaju
5144922000 FINAL Inženiring in gradbeništvo d.d. Nova Gorica - v stečaju
1983881000 FORCA NOVA gostinstvo, turizem in šport d.o.o.
1978705000 FAETON trgovina in izobraževanje d.o.o.
1990870000 FINMART zavarovalno zastopniška družba d.o.o.
3780309000 FINMART DIREKT, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.
1689380000 FINSTART, zavarovalno zastopniška družba d.o.o.
1987674000 FRIKUS ŠPEDICIJA d.o.o.
1999699000 FASADE VOGLAR, gradbeništvo, trgovina, posredništvo, gostinstvo, kmetijstvo, prevozi in storitve d.o.o.
2008998000 FT in Partnerji, družba za finančno svetovanje, d.o.o.
1991051000 FARM TRANS, posredništvo, d.o.o. - v stečaju
1997092000 F.U.N.T.E.C.H d.o.o. Zabavna tehnologija
1996746000 FLAMULA podjetje za raziskave in marketing d.o.o.
1943391000 FIA INVEST finančna družba d.o.o.
2010429000 FIPRO, Podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o., Lesce
2013452000 FRATELLI PAGANI podjetje za proizvodnjo in trgovino,d.o.o.
1978969000 FDS VISION, sistemi za računalniški vid, d.o.o.
2028697000 FIRSK, finančne in računovodske storitve d.o.o.
2009048000 FLO PLUS posredništvo in trgovina d.o.o.
2025566000 FAN gradbeništvo, trgovina, prevozništvo d.o.o.
2025027000 FRECE FGP d.o.o. gradbeno podjetje
2020637000 FINA GRADNJA Gradbeništvo in trgovina d.o.o. - v stečaju
2020246000 FIDEAM trgovina, posredovanje, finančno svetovanje in izobraževanje d.o.o.
2028964000 F. DVOR, storitve in trgovina d.o.o.
2028948000 FIDELA zaključna gradbena dela d.o.o.
6627439000 FLAGMAN TRADE, trgovina in investicije d.o.o.
2047764000 FINIMAN družba za naložbe in svetovanje d.o.o.
2033356000 FLISEK SPORT INNOVATIONS razvoj, izobraževanje, športni inženiring in trgovina d.o.o. - v stečaju
2043530000 FMS, finance, marketing, svetovanje, d.o.o.
2059614000 FAF, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
2044102000 FilRouge, produkcija filmov in medijskih vsebin d.o.o.
2063255000 FOTO GM LAB d.o.o.
2059908000 FedEx Express Slovenija kurirske storitve d.o.o.
2059967000 FI PRODUKCIJA d.o.o.
2074583000 FORTUNA PLUS INŽENIRING, inženirske storitve in inženirsko svetovanje, d.o.o. - v stečaju
3977544000 FORTUNA MARKETING storitve, trgovina d.o.o. - v stečaju
2092026000 FORBIZ podjetje za prevoz blaga v notranjem in mednarodnem prometu d.o.o.
2080222000 FILIPIČ SREČKO TRANSPORT mednarodni prevozi, posredovanje in trgovina d.o.o.
2091291000 FINPOST, finance, posredništvo in trgovina, d.o.o.
2107503000 FRAMITA krovsko kleparske in druge storitve d.o.o.
2079933000 FiReP Rebar proizvodno, trgovsko in gradbeno podjetje d.o.o.
2024969000 FALCO PEREGRINUS d.o.o., družba za svetovanje
2111519000 F&B Španska keramika, transport in druge storitve, d.o.o.
2107350000 FERLIN storitve d.o.o.
2118165000 FINPLUS, finančno in poslovno svetovanje, d.o.o.
2127636000 FERAX, proizvodnja, gradbeništvo, finančne in poslovne storitve, najemi ter svetovanje, d.o.o.
5868629000 FORIS trgovsko, storitveno in svetovalno podjetje d.o.o. - v stečaju
2113422000 F3M LEVSTEK, posredništvo, storitve, svetovanje, d.o.o.
2118009000 FILMOSTOVJE, kinematografska dejavnost, d.o.o.
2136287000 FS GROUP, storitve, šport in rekreacija d.o.o.
2145162000 FORA, FOrum RAčunalništva, d.o.o.
2133717000 FENIKS TEAM, posredovanje in storitve d.o.o., Celje
2145677000 FTS, finance, trgovina in svetovanje d.o.o.
2144921000 FIN ARS Center za arhitekturo, gradbeno projektiranje in druge storitve d.o.o.
2154480000 FRONTLAB, spletne informacijske rešitve d.o.o. - v likvidaciji
2155265000 F. P. STRAS, storitve d.o.o.
2148200000 FUNDERE, družba za posredništvo, trgovina in storitve d.o.o.
2147688000 FA DA gostinstvo in trgovina d.o.o.
2147467000 F- FAKTORING, družba za faktoring in druge finančne storitve d.o.o.-v stečaju
2157829000 FIGURA M, proizvodno in prodajno podjetje d.o.o.
2157616000 FINOROS d.o.o., računovodske storitve, poslovno in davčno svetovanje
2160021000 FA - ST, gradbeništvo d.o.o.
2155516000 FIMI, storitve d.o.o.
2158302000 FRIKOM frizerstvo, kozmetika in trgovina d.o.o.
2161699000 FONETIKA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
2157853000 FLORENS, montaža in vzdrževanje plovil in druge storitve, d.o.o.
2159317000 FAMMOS svetovanje, posredovanje, trženje d.o.o.
2161320000 FIRMUS, računovodstvo, gradbeništvo in proizvodnja, d.o.o.
2161818000 FASINO trgovina in storitve d.o.o.
2158531000 FOKUS FAKTORING, družba za poslovne storitve in svetovanje d.o.o.
2163217000 FIRAL I. gostinstvo in turizem d.o.o.
2169908000 FACE trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
2170752000 FESTFEST, podjetje za organizacijo kongresov, raziskovanje trga in svetovanje, d.o.o.
2171317000 FILIPČIČ, podjetje za gradbeništvo, storitve in trgovino, d.o.o.
2168332000 FOTO ČERIČ, trgovina, najem, fotografske in poslovne storitve d.o.o.
2168120000 FINAVAL, poslovno svetovanje d.o.o.
2161435000 Fingrad gradbeništvo in finančni inženiring d.o.o.
2181266000 FIGURA-MS, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
2179377000 FRIPAS storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
2179105000 FONAR, storitve, posredovanje in trgovina, d.o.o.
2186012000 FORTIUS, posredništvo, trgovina, finance, nepremičnine in storitve, d.o.o.
2187400000 FINKAM Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje d.o.o.
2185962000 FINATI, storitveno podjetje, d.o.o.
2182572000 FM CENTER gostinstvo in trgovina d.o.o.
2191199000 FINRAST finančno - računovodske storitve d.o.o.
2190796000 FD7 napredne tehnologije d.o.o.
2191725000 FINGAL, podjetje za trgovino in servis strojev d.o.o.
2194236000 FRING, nepremičninsko posredovanje in storitve, d.o.o.
2185105000 FONDA.SI, ribogojstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2194775000 FLORENTINA, Trgovina in dekoracije, d.o.o. - v stečaju
2210886000 FRANEL, Trgovina in storitve d.o.o.
2197898000 FINTIM PLUS, podjetje za računovodsko in davčno svetovanje, d.o.o.
2210355000 FINKIT, informacijske rešitve d.o.o.
2189739000 FIN-MAT storitve in svetovanje d.o.o.
2197812000 FORNO, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
2198479000 FORMA URBIS, družba za urbanistično in arhitektonsko načrtovanje, svetovanje in inženiring d.o.o.
2214369000 FINNI, računovodske in druge storitve, d.o.o.
2214431000 FIN ART posredovanje in storitve d.o.o.
2229528000 FLECTO, inovacije in storitve d.o.o.
2213389000 FULI INŽENIRING gradbeništvo in prevozi d.o.o.
2230020000 FOTOVOLT, podjetje za solarno tehniko in obnovljive vire energije, d.o.o.
2229919000 FLIB, Podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
2213729000 fides bilanca, računovodsko in storitveno podjetje, d.o.o.
2228343000 FDC, trgovina d.o.o.
5918405000 FIN A družba za storitve, svetovanje, šport, turizem in trgovino d.o.o.
2230046000 FINCOMMERCE RAČUNOVODSTVO, poslovne storitve, d.o.o.
2214415000 F & A TRANSPORT, d.o.o.
2236877000 FIT MED izobraževanje, svetovanje, storitve in trženje d.o.o. - v stečaju
2212366000 FRANKINA, družba za trgovino in storitve d.o.o.
2237954000 FEKI trgovsko, storitveno in glasbeno podjetje d.o.o.
2226626000 FLORINT, računovodske storitve d.o.o.
2238322000 FORMA KULTURA BIVANJA, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
2239345000 FPT-LIV, kovinska galanterija, d.o.o.
2261316000 FIZIO CENTER PLUS, zasebna fizioterapija Savšek, d.o.o.
2245035000 FREYSSINET ADRIA SPECIALNI INŽENIRING, d.o.o.
2239124000 FINMA podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
2236753000 FALCON produkcija d.o.o.
2245965000 FINANCE MUŠEVIČ, davčno in finančno svetovanje, d.o.o.
2238802000 FINBIRO trgovina, storitve, gostinstvo in turizem d.o.o.
2250071000 FRIGOTRANSPORT PIŠEK&HSF, logistika, prevozi, trgovina in storitve, d.o.o.
2254352000 FRUMA trgovina, posredništvo, nepremičnine in investicije, d.o.o.
2245647000 FUR, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. - v stečaju
2245698000 FIDURO inovativne in zanesljive računalniške rešitve d.o.o.
2249863000 FORCH, družba za trgovino, d.o.o.
2250063000 FIDUCIARIA davčno in podjetniško svetovanje, druge storitve, trgovina in posredništvo d.o.o.
2251728000 FMM finančni mednarodni management d.o.o.
2253496000 FRANCIS d.o.o., kleparstvo, krovstvo in izolaterstvo
2253470000 FIDIUS DRUŽBA ZA TELEKOMUNIKACIJE, TRGOVINO, FINANČNO POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O. - v stečaju
2257467000 FIMA ŽERJAV, prevozi, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
2257254000 FAHRNER LOGISTIKA družba za promet in logistiko d.o.o.
2259249000 FONTIS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
2259010000 FINIS MUNDI, prireditvena agencija in založništvo, d.o.o.
2260344000 FINERA SVETOVANJE, davčno in pravno svetovanje, d.o.o.
2266962000 FIDES GTS Gostinstvo, trgovina, storitve d.o.o.
2256916000 FJORD trgovina in storitve d.o.o.
2266938000 FOCUSS STORITVE, družba za trgovino in optične dejavnosti, d.o.o.
2258633000 FUTURUS družba za trgovino in storitve d.o.o.
2268388000 FIGURA VGS vinogradništvo, gostinstvo, storitve d.o.o. - v stečaju
2266601000 FRISTADS TRGOVINA d.o.o.
2268469000 FA - LN, svetovanje d.o.o.
2264927000 FILNET storitve in inženiring d.o.o.
2260336000 FLOVAC ADRIA, okoljska in vakuumska tehnologija, d.o.o.
2263343000 FORWARD, agencija za digitalni marketing, d.o.o.
1525883000 FAD proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.- v stečaju
2263211000 FM agencija, ustvarjamo doživetja in blagovne znamke d.o.o.
2274213000 FI TRGOVINA, mednarodno prevozništvo d.o.o. - v stečaju
2275341000 FLIKKA kompozitna tehnologija, športna trgovina in oglaševanje d.o.o.
2277891000 FINAVEST, nepremičnine, investicije in posredništvo d.o.o. - v stečaju
2271958000 FINICO, finančno svetovanje, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
2270315000 FAMTEH proizvodnja, projektiranje in zastopstvo d.o.o.
2270366000 FEMOS družba za proizvodnjo, gradbeništvo, trgovino, storitve in nepremičnine, d.o.o.
2277476000 Fidelio, poslovno svetovanje, d.o.o.
2277956000 FIRES finančne in revizijske storitve, d.o.o.
2288869000 FASKOR, slikopleskarstvo, d.o.o.
2275406000 FT PRETIUM, zavarovalno posredovanje, d.o.o.
2274710000 FARMANOVA, svetovanje in trženje d.o.o.
2290286000 FRANŠIZA, zavarovalno zastopanje d.o.o.
2287625000 FERA AVTO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2289890000 FRAPI, proizvodnja, ogrevanje in vodovod, d.o.o.
2289326000 FGI trgovina in storitve d.o.o.
2302144000 FULTURA, ključavničarstvo in Inštalacije d.o.o.
2303922000 FRTUNSKI zaključna gradbena dela d.o.o.
2306611000 FINHOLDING, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
2313545000 FEROLES Avtoprevozništvo in gozdarstvo d.o.o.
2312417000 FATI storitve in trgovina, d.o.o.
2230526000 FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
2316439000 FMC TECH družba za kriptografijo, računalniško in komunikacijsko varnost d.o.o.
2319250000 FRANJO d.o.o. Gradbeništvo in storitve
2307286000 FLUCHER TURIZEM, turistična agencija, avtobusni prevozi, d.o.o.