JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - Z, Total count: 22704

Reg.No Company
5463513000 ZALOŽBA KARANTANIJA - TASIĆ & CO. izdajateljsko, trgovskko in storitveno podjetje, d.n.o., Ljubljana
5600715000 ZORE & CO lesno predelovalno podjetje Črnomelj d.n.o.
5614660000 ZAKRAJŠEK & CO. podjetje za transport, trgovino in storitve, d.n.o. - v stečaju
5689066000 ZAKRAJŠEK & CO. Podjetje za vodenje finančnih in računovodskih del, računalniški inženiring in trgovino, d.n.o., Ljubljana
5752574000 ZORVES ZORC IN DRUGI storitve d.n.o.
5859085000 ZILA ČERNE, ČERNE IN DRUGI Družba za posredništvo in športni marketing d.n.o., Ljubljana, Mestni trg 9
5867401000 Z - OREL trgovina in storitve d. o. o.
5918596000 ZDRAVKOVIĆ IN OSTALI servis za čiščenje, d.n.o.
5907934000 ZUPANC IN ZUPANC, družba za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo in storitve, Zasip, d.n.o.
1192523000 ZALOŽBA TURISTIKA, CHVATAL IN CO., d.n.o.
1546139000 ZIDARSTVO ZENDELOSKI IN DRUGI d.n.o.
1602292000 ZUKANOVIĆ & CO. Družba za gostinstvo, trgovino, turizem in storitve d.n.o.
2065495000 ZABUKOVŠEK IN PARTNERJI proizvodnja, trgovina, storitve d.n.o.
2075318000 ZUPANČIČ+DRUŽBA, Trgovina, gostinstvo in zastopanje, d.n.o.
2171333000 ŽARKOVIČ IN OSTALI, čiščenje prostorov in opreme, d.n.o.
2167620000 ZAVARUJTE SE, RUS in družbeniki, zavarovalniško zastopanje d.n.o.
3693287000 ZIHER, VESEL in družbenik, agencija za sklepanje vseh vrst zavarovanj d.n.o.
5391318000 ZELENI VAL ŠTRUKLEC k.d., Urejanje in vzdrževanje objektov, Mengeš
6771041000 ŽS Tekavčič, servis in trgovina d.o.o.
5912806000 ZAGORAC ZUPANČIČ k.d. Ljubljana, Vzdrževanje objektov, Oddajanje nepremičnin
5953014000 ŽAGAR IN PARTNER proizvodnja in storitve, k.d.
1689894000 ZIPP MOBIL HUDINA, trgovina in storitve, k.d.
1960415000 ZOFA REJC, posredništvo in trgovina, k.d.
2113902000 ZRS ĆEHIĆ gradbeništvo, storitve, trgovina, k.d.
3434630000 ZVONAR Jože komanditna družba za opravljanje svetovalne dejavnosti, k.d.
3902811000 ZAVAROVANJA KOSI, zavarovalniško zastopanje, k.d
7205619000 Zavarovalno zastopanje Gajšek, družba za zavarovalno zastopanje, k.d.
5054095000 ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
5156700000 ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
5066204000 ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
1323903000 ZLATA MONETA II finančna družba, d.o.o. - v stečaju
5777950000 ZADRUŽNA OSKRBA trgovsko, posredniško in storitveno podjetje d.o.o.
5051746000 Z E U družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
5066239000 ZAVOD ZA URBANIZEM VELENJE, d.o.o., Velenje, Trg mladosti 2
2118769000 ZABAVNA ZNANOST, laserske igre in druge dejavnosti za sprostitev, d.o.o.
5024820000 ZVON, trgovsko podjetje, d.o.o.
5021987000 ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE, zadruga z omejeno odgovornostjo, Ljubljana
5055580000 ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
5063345000 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
5222125000 ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o.- v stečaju
5226996000 ZAVOD ZA PROSTORSKO, KOMUNALNO IN STANOVANJSKO urejanje Grosuplje d.o.o., Taborska 3, Grosuplje
5284317000 ZALOŽBA FORMA 7 Podjetje za založniško dejavnost d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5272599000 ZVEZA POMORSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV KOPER
5095654000 ŽAGA TRBOVLJE d.o.o. družba za proizvodnjo in trgovino z lesom
5147581000 ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5291763000 ZORN PLUS podjetje za inženiring, kooperacijo in svetovanje d.o.o.
5294371000 ZRIM-KO podjetje za trgovino d.o.o.
1786121000 ZR INVEST nepremičninska družba d.d.
5716004000 ZORKO podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5294690000 ZATEX Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju
5294134000 ZRNO družba za komercialne, finančne in administrativne storitve, d.o.o.
5298997000 ZETING družba za zastopanje v zavarovalništvu d.o.o.
5048397000 ZLATARNA TRBOVLJE proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5097444000 ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.o.o.
5039053000 ŽAGA MISLINJA d.o.o.
5039118000 ŽAGA GAŠPER žagarstvo in lesna predelava d.o.o.
1599186000 ŽLAHTIČ proizvodnja, gradbeništvo, inženiring in trgovina d.o.o.
5313368000 ZALOŽBA TANGRAM, založništvo, izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5327148000 ZTS družba za zastopanje, trgovino in svetovanje d.o.o.
5158770000 ZVEZA ZADRUG z.o.o.-v stečaju
5301173000 ZALET svetovalna, trgovska in proizvodna dejavnost d.o.o
5313406000 ZLATI D proizvodnja-trgovina-gostinstvo, d.o.o. Žalec, Vrbje 6
5303630000 ZAVESA proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5314356000 ZELTRA, podjetje za projektiranje, proizvodnjo in trgovino elektrotehnike, Naklo d.o.o.
5296056000 ŽIGA TRADE trgovsko podjetje d.o.o.
5327857000 ŽGAJNER - ŽIS, podjetje za popravilo cestnih motornih vozil in trgovino, d.o.o., Rogaška Slatina
1119265000 ŽUPNIJA ROGATEC
5308097000 ZALOKER & ZALOKER trgovinska in proizvodna d.o.o.
5048192000 ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.o.o.
5320810000 ZLATARSTVO DAR d.o.o. angelski nakit, urarstvo in graverstvo
5366569000 ZZI Svetovanje in inženiring, proizvodnja in prodaja programske opreme d.o.o.
5316693000 ŽORŽ Kovinarstvo in trgovina d.o.o. - v stečaju
5332338000 ZUPAN podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5317975000 Zollipops, trgovina z zdravo prehrano d.o.o.
5952506000 ZALOŽBA TUMA založništvo in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5929288000 ZVEZDA - DIANA - podjetje za turizem, gostinstvo in trgovino, Murska Sobota d.o.o. - V STEČAJU
5377161000 ŽNIDERČIČ - VARIA, računovodstvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
5325501000 ŽURBI TEAM družba za gradbene storitve, d.o.o., Kamnik
5341884000 ZALOŠČAN Vina De ADAMI d.o.o.
5884314000 ZO - FING svetovalno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5336597000 ŽAGA COMMERCE d.o.o.
5337500000 ZORA trgovsko storitveno podjetje d.o.o.
5386039000 ZNALČEK Podjetje za razna vzdrževalna dela, obrtniške usluge in popravila, d.o.o.
5336619000 ZGONC podjetje za proizvodnjo in trgovino, Sodražica, d.o.o.
5346487000 ZAPA proizvodno, gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o. - v stečaju
5342155000 ZABRA, poslovne storitve, d.o.o.
5351634000 ŽAC marketing, inženiring, proizvodnja d.o.o.
5348919000 ZOMI proizvodno trgovsko podjetje Trebnje d.o.o.
5697301000 ŽAK podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5360242000 ZVR ŠPED podjetje za proizvodnjo, trgovino z živilskimi in neživilskimi proizvodi, zunanjo trgovino, inženiring, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5369177000 ŽAGA - TIPLES Trgovina in predelava lesa d.o.o.
5376157000 ZALOŽBA KRES založništvo in trgovina d.o.o.
5147573000 ZAMP Avtorska družba d.o.o.
5373280000 ŽMLJ, inženiring in marketing d.o.o.
5388228000 ŽAGAR COMMERCE, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5380600000 ZHOULIN BIO-SPECTRUM Zastopanje in trgovina d.o.o. - v stečaju
5384354000 ZUPANČIČ ČRNOMELJ, turistične in ostale storitve, d.o.o.
5391814000 ŽITO prehrambena industrija, d.o.o.
5394902000 ZIPEX, inženiring in svetovanje, d.o.o.
5396859000 ZZ COMPANY izvajalski inženiring gradbene stroke d.o.o., Ljubljana
5385113000 ŽURNAL d.o.o., Ljubljana, podjetje za finančno- računovodsko, knjigovodsko in administrativno- tehnično svetovanje in izvajanje storitev
5404908000 ZMAJ, podjetje za projektiranje, inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5391075000 ŽIGON d.o.o. trgovsko podjetje
5392217000 ŽAML trgovina, zastopanje in storitve, d.o.o.
5518547000 ŽIHER podjetje za trgovino, proizvodnjo, prevozništvo in storitve d.o.o.
5395771000 ŽIVILA, trgovsko podjetje, d.o.o., Sežana
5400929000 ZAVAROVALNA AGENCIJA SLIP d.o.o.
7116845000 Žiga Stamenković s.p. stečajni upravitelj
5149703000 ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE - ZSSS, OBČINSKI SVET LJUBLJANA ŠIŠKA
5546290000 ZORA, storitve in trgovina, d.o.o.
5403014000 ŽIVEX Trgovina in storitve d.o.o. Volčja Draga - v stečaju
5420687000 ŽITNIK podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5413621000 ZORICA elektroinstalacije in proizvodnja d.o.o.
5430399000 ZVIREX, uvozno-izvozno podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem ter storitve, Tržič, d.o.o.
5416361000 ZOD Gradbeništvo in trgovina d.o.o. Šempas
5425239000 ZUPO proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Zaboršt 11 b, Dol pri Ljubljani
5425557000 ZELINKA & SINOVI Zastopanje in trgovina d.o.o.
5163099000 ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE - ZSSS
5431077000 ZEPTER-SLOVENICA podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5432677000 ZIP INŽENIRING Inženiring, zastopanje in posredovanje d.o.o. Tolmin
5616468000 ZEMAN trgovina, storitve, turizem in gostinstvo d.o.o.
5436800000 ZAJC TRANSPORT, podjetje za prevozništvo d.o.o.
5440149000 ZAMORC, podjetje za opravljanje in posredovanje storitev, Škofja Loka, d.o.o.
5033306000 ZALOŽNIŠKO PODJETJE MLADIKA d.o.o.
5015669000 ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
5407630000 ŽIVAS COMMERCE podjetje za trgovino, servisno proizvodnjo, predstavništvo in posredništvo,d.o.o.
5437440000 ŽIBA Podjetje za proizvodnjo in trgovino z živilskimi proizvodi d.o.o.
1318152000 ŽELEZAR ŠTORE D.P. delniška družba pooblaščenka d.d.
5448476000 ZABUKOVEC, podjetje za vodenje, sestavljanje in svetovanje na finančno-računovodskem področju, prodaja na debelo in drobno d.o.o.
5449987000 ZAKLAD založništvo d.o.o. - v stečaju
5477352000 ZOBKI zasebna zobna ordinacija d.o.o.
5132371000 ŽITO ŠUMI TOVARNA BONBONOV LJUBLJANA, D.O.O.
5054575000 ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
5141800000 ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE
5054630000 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO
5054613000 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
5148375000 ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, OBMOČNA ORGANIZACIJA DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA
5155932000 ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA KRŠKO
5155789000 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO
5512140000 ZALOŽBA ROTIS, založništvo, izobraževanje in trgovina d.o.o.
5464277000 ZIL Inženiring NG agencija za razvoj in investicije d.o.o.
5227020000 ZIL inženiring, družba za razvoj, inženiring in vodenje investicij, d.o.o.
5761310000 ZADRUGA AVTOPREVOZ transport, gradbeništvo, trgovina in storitve z.o.o.
5475236000 ŽELVA podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana
5147301000 ZVEZA SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
5510279000 ZAGROS proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5486653000 ZEMLJAK proizvodnja, transport, trgovina d.o.o. Ljubljana
5475619000 ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o.
5487013000 ZN TECHNIK družba za storitve d.o.o.
5493170000 ZALOŽNIK, trgovina, proizvodnja in servisne storitve, d.o.o. Kokra
5508215000 ZIDARSTVO MAUČEC, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina d.o.o.
5488460000 ŽABA trgovina z lovsko, ribiško in športno opremo, d.o.o., Ljubljana, Ob dolenjski železnici 30 - v stečaju
5487749000 ZAK inženiring d.o.o.
5961840000 ZAS, ZDRUŽENJE ASFALTERJEV SLOVENIJE
5535760000 ZEKE HAMBI PEK predelovalne dejavnosti, gostinstvo, trgovina d.o.o.
5491665000 ŽAGA IN VAGA trgovina d.o.o.
5488397000 ŽITO maloprodaja d.o.o.
5514878000 ZASTOR zastopanje in posredništvo, d.o.o.
5502179000 ŽELEZNINA REŠ, trgovina in storitve, d.o.o., Radovljica
5506905000 ZDM, družba za trajnostni razvoj, d.o.o.
5504490000 ZLATE, Proizvodnja kovinskih konstrukcij, d.o.o.
5515688000 ZUPAN & CO., podjetje za proizvodnjo strojev in naprav, trgovino, posredovanje in zastopanje Kranj, d.o.o.
5509521000 ZRNO trgovina, kmetijstvo, uvoz in izvoz d.o.o.
5509858000 ZE-GO trgovina in proizvodnja d.o.o.
5509971000 ZAHRAT-IMPEX, podjetje za vzrejo, reprodukcijo, izvoz in uvoz živine in drugih proizvodov, d.o.o., Odolina 1, Materija
5102049000 ZLATI GRIČ proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5932343000 ZASTAVA AVTO zastopanje in trgovina, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5510988000 ZIMM Inženiring, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. Tolmin
5521483000 ZARJA KOVIS d.o.o., Kamnik
5521475000 ZARJA ELEKTRONIKA proizvodnja, montaža, inženiring in projektiranje sistemov in naprav za tehnično zaščito d.o.o.
2286696000 ZARJA, INVESTICIJE IN RAZVOJ, d.o.o.
6837891000 ZIMONT Proizvodnja sistemov in naprav za tehnično zaščito d.o.o.
6837824000 ZITEH montaža in projektiranje sistemov in naprav za tehnično zaščito d.o.o.
5521360000 ZLATI M Podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana
5532132000 Z.M.E.S. Notranja in zunanja trgovina d.o.o. Tolmin
5553873000 Žaga holding, dejavnost holdingov, d.o.o.
5530890000 ŽIČNICE JAVORNIK Družba za šport, rekreacijo, gostinstvo in turizem d.o.o.
5539978000 ZALOŽBA ROKUS KLETT, podjetje za založništvo učbenikov in revij, d.o.o.
5547733000 ŽAREK, poslovno in podjetniško svetovanje, d.o.o.
5542812000 ZOP INFORMACIJSKI INŽENIRING d.o.o., Ljubljana
5549604000 ZAGOŽEN, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
3291537000 ZAGOŽEN TRGOVINA, trgovina in finančne storitve, d.o.o.
5542804000 ZOP MANAGEMENT CONSULTING d.o.o.
5229642000 ZVEZA DRUŠTEV ZA VARILNO TEHNIKO SLOVENIJE
5544734000 ŽUR Peljhan, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5558859000 ZRNO, podjetje za trgovino, marketing in storitve, d.o.o., Kranj
5561469000 ZAHRIBAR, podjetje za komercialne storitve, gradbeništvo in trgovino, Železniki, d.o.o.
5583551000 ZLADA podjetje za opravljanje storitev in trgovino d.o.o.
5609453000 ZOJA družba za trgovanje z mešanim blagom, d.o.o.
5715547000 ŽIŽA SHOP Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o. Medvode, Bernikova 1
5676592000 ZADRUGA SOČA-TRENTA zadruga z omejeno odgovornostjo članov, Trenta
5588219000 ZAITEX, Trgovina, gostinstvo in avtoprevozništvo, d.o.o.
5569893000 ZAVAROVALNA PREMIJA podjetje za svetovanje na področju zavarovanja, d.o.o. Kamnik - v stečaju
5602823000 ZALOKAR razvoj, proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.
5596343000 ZALOKAR, tisk in izdelovanje športne opreme, Kranj, d.o.o. - V STEČAJU
5612233000 ZARJA podjetje za trgovino in prevoze, d.o.o., Šentjernej
5590817000 ZIPS Podjetje za gradbeni inženiring in trgovino d.o.o. Ljubljana
5516609000 ZLOT Finančni inženiring, svetovanje, zunanja trgovina, d.o.o. Ljubljana
5641217000 ŽAD GAMSOV RAJ podjetje za finančni inženiring in svetovanje, d.o.o. - V STEČAJU
5606292000 ZAPE d.o.o., podjetje za inženiring, proizvodnjo in storitve
5677491000 ZIBTR Trgovsko podjetje d.o.o.
5842735000 ZTT, transport in trgovina d.o.o.
5616824000 ŽAK, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Žiri
5636493000 ZAGRAD zaključna in gradbena dela v gradbeništvu, d.o.o., Spodnji Prhovec 10, 1411 Izlake
5616867000 ZLATOROG OPREMA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5607477000 ZVIJEZDA Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana
5614511000 ZEMPOL proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Črnuška cesta 2/b, Črnuče
5662630000 ZALOŽBA VIJA Založništvo, zastopstvo, prodaja, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana
5628369000 ŽAGA ROBNIK proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5617189000 ZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto
5813247000 ZLATNIK proizvodnja in trgovina d.o.o. Celje
5624860000 ZVING - Poslovne in finančne storitve d.o.o.
5370400000 ZAUPANJE invalidsko podjetje za zaključna in obrtna gradbena dela d.o.o. Celje
5640636000 ZIROK, d.o.o., avtomatizacija in tehnika
5622263000 ZELENA TOČKA, cvetličarstvo, d.o.o.
5319382000 ZOOM PROMOTION PODJETJE ZA PROMOCIJSKO IN DRUGO DEJAVNOST, D.O.O. LJUBLJANA - V STEČAJU
5642248000 ZEIA družba za računalniški inženiring, gradbeno projektiranje, trgovino in storitve d.o.o.
5658489000 ZKZ proizvodna, trgovska, gostinsko-turistična in storitvena družba d.o.o.
5649552000 ZORI menjalniški posli in trgovina d.o.o. Kamnik
5664853000 ZLATOROG SPORT trgovina, posredovanje, storitve, d.o.o. - v stečaju
5658047000 ZAMERNIK, trgovina, komercialni posli in inženiring, d.o.o. Ljubno ob Savinji, Janezovo polje 34
5661552000 ŽAGA BOŽNAR, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5658292000 ŽKG - podjetje za trgovino in storitve Grad d.o.o.
5685923000 ŽIBERNA, proizvodnja, trgovina in turizem Žeje, d.o.o.
5677424000 ZALES proizvodnja in trgovina z lesom in lesnimi izdelki d.o.o. Zapudje
5682266000 ZMRZLAK mesno-predelovalno in trgovsko podjetje, d.o.o., Polzela 82
5748534000 ZDOVC, podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Slovenske Konjice
5681430000 ZEGA podjetje za servisiranje vozil, storitve, trgovino in turizem d.o.o., Gorjansko
5689724000 ZLATAR, storitvene dejavnosti in trgovina, d.o.o.
5697107000 ZAGORC d.o.o. proiozvodnja, trgovina, storitve
5284163000 ZIR d.o.o., Podjetje za inženiring in izvedbo gradbenih del
5648645000 ZEVS INTERNACIONAL trgovina, turizem in marketing d.o.o., Ljubljana
5684781000 ZAVA zavarovalno zastopanje d.o.o.
5684676000 ZABELI Gradbeno obrtniška dela d.o.o.
5712599000 ZOBNA VILA, dentalni studio, d.o.o.
5701520000 ZVONČEK trgovsko, proizvodno in gostinsko podjetje, d.o.o.
5692857000 Zing & Co., zobozdravstvene storitve in prodaja, d.o.o.
5704359000 ZIST Prevoz, storitve in trgovina d.o.o.
5708141000 ZETA Podjetje za posredovanje in trgovino d.o.o. Piran
5689473000 ŽGUR Inženiring opreme objektov d.o.o.
5702208000 ZAPIS, podjetje za zastopanje zavarovanj d.o.o.
1853732000 ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju
5699789000 ŽAGAR T. storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Ig
5706530000 ZID Gradbeništvo d.o.o.
5709318000 ŽGAJNER SERVIS d.o.o., podjetje za vzdrževanje vozil, Rogaška Slatina
5764017000 ŽALUJKA, podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5719810000 ZUPAN-TRADE uvozno-izvozno podjetje d.o.o.
5710880000 ZAAL inženiring, svetovanje, marketing, kmetijstvo, proizvodnja, trgovina, posredništvo, gradbeništvo, promet, gostinstvo, najemi in storitve d.o.o.
5718066000 ZVEZA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Kranj, d.o.o.
5726743000 ZASKO proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Radeče
5740673000 ZORIN IN ZORIN, finančne storitve, d.o.o.
5716454000 ZASA TRADE - Trgovina, marketing in turizem, d.o.o. Koper
5747597000 ZVONE TRADE podjetje za trgovinsko in storitveno dejavnost, d.o.o. Domžale-Prelog
5726492000 ZEVNIK, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5733707000 ŽAGA NOVOSEL Proizvodno in transportno podjetje d.o.o.
5734649000 ZIDOTRANS gradbene in transportne storitve d.o.o.
5745527000 ŽEJN, informacijske rešitve d.o.o.
5741742000 ŽLOTA, gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
5755816000 ZIT, storitveno podjetje, d.o.o.
5817781000 ZVEZDA DANICA intelektualne storitve, d.o.o.
5743524000 ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - TERMALNI VRELCI terme, d.o.o., Rogaška Slatina - v stečaju
1277090000 ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d. - v stečaju
5768004000 ZAJEC realizacija lutkovnih projektov, d.o.o.
5745730000 ŽGAJNAR podjetje za avtoprevozništvo, trgovino in svetovanje, d.o.o., Krka
5755387000 ŽISA-ALTI, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o.
5748666000 ŽEŽELJ, krovsko kleparska dejavnost, d.o.o. - v stečaju
5753368000 ZIMAT d.o.o., poslovne storitve in ocenjevanje vrednosti
5746604000 ZOPLAST proizvodnja in storitve d.o.o.
5788315000 ZIM MONT, obdelava kovin, d.o.o.
5754089000 ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-ZDRAVSTVO d.o.o.
5755140000 ZAJŠEK, podjetje za prevoze, elektro storitve, trgovino, gradbeništvo in gostinstvo, d.o.o., Mojstrana
5774721000 ZGORNJI ZAVRATNIK podjetje za storitve in proizvodnjo d.o.o.
5758157000 ŽAR, Gostinstvo, turizem, elektroservis in trgovina, Gornja Radgona d.o.o.
5786215000 ZAVČAN d.o.o., proizvodnja in trgovina, Rovte
5770718000 ZI & M trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
5765471000 ŽEPRO, trgovina na debelo in drobno, storitve, d.o.o.
5786592000 ŽABJEK podjetje za trgovino, uvoz in izvoz ter gostinstvo d.o.o.
5787777000 ŽUŽEK - LES, družba za storitve, d.o.o.
5762286000 ZLATO SIDRO, podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino in storitve d.o.o. Portorož
5764483000 ZVON, čolnarstvo in turizem, d.o.o., Bled
5769060000 ZELENI HIT, podjetje za oskrbo, pridelavo, prodajo in svetovanje v kmetijstvu, d.o.o.
5774829000 ŽIRO, Žgajner Ivan Rogaška, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5769035000 ZOM-TRADE trgovina d.o.o. - v stečaju
1317121000 ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju
5799252000 ŽENKO servisno storitvena dejavnost, d.o.o. Vrhnika, Velika Ligojna 52 a
5779154000 ŽLEBOVI GRIČ Trgovina d.o.o.
5800617000 ZAVAR podjetje za plinsko in varilno tehniko, splošno strojništvo in trgovino s tehničnimi proizvodi d.o.o.
5781540000 ZOX, gostinstvo, turizem, trgovina in storitv Jesenice d.o.o.
5796652000 ZOMA podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5799791000 ZAVAS, poslovne rešitve, d.o.o.
5792029000 Zasebni vrtec, ZVEZDNATO NEBO, d.o.o.
5803390000 ŽIGART, proizvodnja, trgovina, gradbeništvo, posredništvo in druge storitve, d. o. o.
5795150000 ZIMZELEN, storitve, trgovina, d.o.o.
5789095000 ZIGANTE TARTUFI d.o.o., tartufi in proizvodi s tartufi
5801729000 ZITIS trgovina in zastopanje d.o.o.
5794340000 ZANESTRA, trgovina in ribištvo, d.o.o. Koper
5803209000 ZELDA GROUP, storitve in svetovanja, d.o.o.
5805724000 ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.
5812321000 ZAKLAD finančno posredništvo, inženiring, storitve in trgovina d.o.o. Kostanjevica na Krki
5818672000 ZABRET, instalacije, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
5822882000 ZAVARUJ zavarovalna agencija d.o.o.
5063400000 Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d.
5832608000 ZUPAN CONSULTING, poslovno svetovanje in storitve, d.o.o.
5852595000 ZOBOZDRAVSTVO DRGANC - ŠTORMAN d.o.o.
5834945000 ŽNIDER'S menjalniški posli, storitvene in proizvodne dejavnosti d.o.o.
5841356000 ŽLEB GRADNJE d.o.o.
5841828000 ZALOŽBA GRAHOVAC založništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
5847575000 ZELENA PUŠČICA, transport in najemi d.o.o. - v stečaju
5847109000 ZLATARSTVO DR zlatarstvo, urarstvo, trgovina, d.o.o., Grosuplje
6026834000 Zasebni zobotehnični laboratorij, Boštjan Podgornik, s.p.
5345574000 ZAJC DESIGN, industrijsko oblikovanje, d.o.o.
5843839000 ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o.
5845521000 Zvokec, glasbena produkcija d.o.o.
5879841000 ŽELE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5869048000 ZUPIN, tehnično svetovanje, d.o.o.
5850240000 ZLATI CVET, cvetličarstvo in trgovina, d.o.o.
5878756000 ZIMA, gostinstvo in turizem, d.o.o., Žirovnica
5881196000 ZEC-COMMERCE trgovsko podjetje d.o.o.
5892848000 ZALOŽBA KRESLIN, Založništvo in trgovina, d.o.o.
5894913000 ŽAGA - ZORA proizvodnja in trgovina d.o.o.
5894697000 ZORMAN d.o.o. Mojstrana, zaključna dela v gradbeništvu
5904064000 ZIARAT poslovno svetovanje d.o.o.
5892856000 ZA & TE podjetje za proizvodnjo, trženje, turizem in svetovanje d.o.o.
5907730000 ZUERNLIV livarna d.o.o. Nova Gorica
5910048000 Z & O, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
5906725000 ZDOVC - BRAČKO IN DRUGI, proizvodnja, trgovina, storitve, gostinstvo, prevozi, d.o.o.
5915007000 ŽGAJNAR CORPORATION elektronika in trgovina, d.o.o.
5920752000 ZVONČEK - S, cvetličarstvo in trgovina, d.o.o., Jesenice
6216706000 ZAVOD JERNIK, zavod za šport, turizem, reševanje in dela na robu
5926564000 ZHEJIANG, družba za trgovinsko in storitveno dejavnost, d.o.o.
5935873000 ZAKO TRADE, gradbeništvo, d.o.o.
5935296000 ZIKOM zastopstvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
5930774000 ŽUJKA, gradbeništvo, čistilne storitve, uvoz-izvoz, špedicija, d.o.o.
5924189000 ZASLON TELECOM, informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana
5945402000 ZAJEC R. d.o.o., izdelava in popravila pohištva
5942926000 ZAK TRADE proizvodnja, posredništvo, storitve in trgovina d.o.o.
5947472000 ZOLLERN podjetje za proizvodnjo vakuumskih zlitin Ravne d.o.o.
5947600000 ŽERAK TEAM trgovina, posredništvo, gradbeništvo in storitve d.o.o.
5950554000 ZT d.o.o. ključavničarska dela
5951062000 ZLATARSTVO MOČNIK d.o.o.
5950813000 Zdravstveni center LORENA d.o.o
5971411000 ZOP NADA Družba za zobozdravstvo in svetovanje, Zobna ambulanta dr. Nada Puharič, d.o.o., Ljubljana
5937728000 Združenje kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije
5957818000 ZARICA, trgovina in storitve, d.o.o.
5949831000 ZE ER računovodske in poslovne storitve, d.o.o.
2322692000 Zavod za socialno podjetništvo Spin
1121804000 ZAN Trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
1124056000 Z.P.F. inženiring, posredništvo, trgovina, d.o.o.
1732447000 ZANIČ družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
1121219000 ZASVET veterinarska postaja, d.o.o., Izlake, Izlake 48
5992249000 ZARA - MED, Zobozdravstveni center, d.o.o.
1192337000 ZOBOZDRAVSTVO ZUPANČIČ d.o.o., Ljubljana
1124919000 ZADRAVEC knjigovodske in računovodske storitve d.o.o.
1122932000 ŽAGA BELA VODA družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1192485000 ZALAZNIK avtoelektrika, avtoakustika, avtoalarmi, d.o.o., Ljubljana
1196740000 ZAGON Svetovanje, d.o.o.
1125419000 ZVIT, svetovanje in storitve, d.o.o.
1197983000 ZALOŽBA IZOLIT založništvo in trgovina d.o.o.-v stečaju
1198211000 ŽIBRET LAMINATI, upravljanje, trgovina in storitve d.o.o.
1215400000 ŽALAC, pletiljstvo in druge storitve, d.o.o.
1244337000 ZAITEC, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
1270885000 ZNZ ART, Storitve in trgovina, d.o.o.
1254774000 ZENIT-T Trženje, posredovanje, raziskave in svetovanje, d.o.o.
1274082000 ZELENA AGRA podjetje za kmetijsko proizvodnjo d.o.o. Domžale
1277081000 ZAPONKA Proizvodnja, montaža, trgovina d.o.o.
1273892000 ZLATARSTVO RANGUS-LONČARIČ, d.o.o.
1274155000 ŽAGA TRADE Trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o.
1263528000 ZAMET prevozništvo in druge storitve d.o.o.
1306006000 Zavarovalna agencija V in D, zavarovalno zastopanje d.o.o.
1304704000 ZORC K. trgovsko podjetje d.o.o.
1763903000 ŽIMA Nepremičnine d.o.o.
1227122000 ZOBAR zobozdravstvena dejavnost, d.o.o., Trbovlje, Dom in vrt 14
1319086000 ZALOŽBA ARKADIJA založništvo, trgovina, svetovanje, d.o.o.
1313908000 ZALOŽBA PASADENA družba za založniško dejavnost, d.o.o.
1318837000 ZENITH publicistika in storitve, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
1323644000 ZOB d.o.o., družba za zobozdravstvene storitve Vrhnika
1316664000 ZHANG d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, uvoz- izvoz
1338994000 ZAMISEL programiranje, d.o.o.
1254405000 ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti
1304283000 Z 3 svetovanje in storitve, d.o.o.
1331540000 ZIBA gradbeništvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
1358316000 ZAMEG - ZAJC, podjetje za svetovanja iz področja varstva pri delu in trgovino, d.o.o.
1353284000 ZM AMFORA, zavarovalno zastopništvo, d.o.o., Domžale
1316958000 ZAVOD ŠOUM
1363867000 ZVEZDICA družba za gostinske storitve d.o.o.
1381156000 ZALOŽBA AMALIETTI & AMALIETTI založništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5075955000 ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija d.d.
8144419000 ZITRA INVEST, poslovno svetovanje in investicije, d.o.o.
1453297000 ŽGALIN & CO. storitveno podjetje d.o.o.
1488244000 ZIDES Podjetje za gradbeništvo, trgovino, proizvodnjo in zastopanje d.o.o.
1470752000 ZOBOZDRAVSTVO OBLAK specialistično in splošno zobozdravstvo, d.o.o.
5147794000 ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE
1491962000 ZALTIS investicije, svetovanje, nepremičnine, d.o.o., Ljubljana
1507443000 ZIGGI proizvodnja in trgovina d.o.o.
1506935000 ŽAD družba za storitve d.o.o. Ljubljana
1471252000 ZIDARSTVO NAFBA SOČE d.o.o.
1506781000 ZAKRAJŠEK, kovinska galanterija d.o.o.
1510509000 ŽITKO, transport in gradbeništvo, d.o.o.
1417452000 ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU TEHNOLOGIJE ZA POSLOVNO RABO ŠARED
1518976000 ZUPO.SI. d.o.o. Globalna informacijska družba
1537881000 ZAPPA storitve d.o.o. - v stečaju
1550284000 ZLATARSTVO MOHORIČ podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1563033000 ŽOLNIR Geodetska dejavnost in projektiranje, d.o.o.
1537644000 ZARK, gradbeništvo, d.o.o.
1549839000 ZEILBERGER FRUIT SERVICE trgovina s sadjem in zelenjavo d.o.o.
1545400000 ZEBRA GRAPHIC, trgovina na debelo, d.o.o.
1488953000 Zaposlitveni center Dobrošin d.o.o.
1563246000 ZEM-HIMOING družba za montažo, demontažo, prestavitve težke strojne opreme, inženiring, trgovino in storitve d.o.o.
5105498000 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
1581406000 ZARA trgovina in storitve d.o.o.
1569902000 ZOSTERA svetovanje, inženiring, razvoj, oblikovanje, projektiranje, izobraževanje in razmnoževanje d.o.o.
1570331000 ŽIVA SILA, podjetje za obdelavo podatkov d.o.o.
1576216000 ZENER, trgovina in zastopstva, d.o.o.
1570340000 ZLATI ŠKORPIJON družba za gostinstvo, proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
1576453000 Z & Z proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1594346000 ŽOGICA podjetje za prodajo izdelkov za šport in prosti čas, zastopanje in posredovanje v notranjem in zunanjem trgovinskem poslovanju, d.o.o.
1602659000 ŽAGA MARINČIČ, odkup, prodaja in predelava lesa, d.o.o., Pivka
1581155000 ZADRAŽNIK TRANSPORT, d.o.o., prevozi in storitve
1585495000 ZR REAL investicije in upravljanje d.o.o.
1636812000 ZELENJAVA FORMINKA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1646885000 ZALOŽBA UNSU umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami d.o.o.
1666282000 ZIGRAD, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
1662902000 ZDRAVO, gostinstvo in storitve d.o.o. - v stečaju
1666746000 ZAVODNIK TRANSPORT prevozništvo in trgovina d.o.o.
1659065000 ZALOŽBA VIJA 7 založništvo, tiskarske storitve, prodaja in proizvodnja d.o.o.
1674668000 ZDRAVSTVENI CENTER DRAVLJE d.o.o.
1695398000 ZIDENS trgovina d.o.o.
2294664000 ZAVOD KROVNI PODJETNIŠKI INKUBATOR - v likvidaciji
1695339000 ZADRAVEC ARHITEKTI družba za projektiranje, inženiring, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
1700634000 ZOB-EX, družba za zobotehnične in ostale dejavnosti, d.o.o.
1574787000 ŽAGAR NOVO MESTO, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1710397000 ZLATI SIJAJ 2 d.o.o., trgovina in storitve d.o.o.-v stečaju
6814760000 ZLATI SIJAJ, podjetje za čiščenje in trgovina, d.o.o.
1482408000 ZAG STUDIO, stomatologija in založništvo, d.o.o.
2350858000 ZAKLON projektna družba d.o.o.
1533827000 ŽUMER, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
1754220000 ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA ZDRAVSTVO - HOTELI d.o.o.
1760572000 ZAM - STORITVE d.o.o.
5048788000 ŽIMA tovarna ščetk, d.o.o.
1775995000 ZALETELJ transportne storitve d.o.o.
1795392000 ZIG-ZAG, predelava in prodaja lesnih izdelkov, Bled, d.o.o.
1797018000 ZAVAROVALNO ZASTOPANJE AVRORA TIM, d.o.o.
1795139000 ZAHTEVA, družba za posredovanje in storitve d.o.o.
1803891000 ZELENI LOG Zastopanje in svetovanje d.o.o.
1790153000 ŽNIDER SABA, družba za storitve, d.o.o.
1797948000 ZAVAROVALNA DRUŽBA ADMIRAL, zavarovalno posredovanje, d.o.o.
1799878000 ZANA, storitve, poslovno svetovanje, oglaševanje, oblikovanje in trgovina, d.o.o.
1810413000 ZEUS proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
1816241000 ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.
1806408000 ZA & SVET zavarovalno posredovanje, d.o.o.
1828118000 ŽAREN vinarstvo, sadjarstvo d.o.o.
6526179000 ZANUR, poslovno svetovanje d.o.o.
1821288000 ZUPANČIČ & VIB proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
1834592000 ZID-KOM, zidarstvo in komunala, d.o.o.
1829181000 ZOBOZDRAVSTVO ARNEŽ d.o.o.
1833561000 ZG INTERNACIONAL Storitve in trgovina d.o.o.
1816039000 ZAVOD-CENTER SLOVENSKEGA ORODJARSKEGA GROZDA CELJE
1834258000 ZASNOVA gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
1847139000 ZVEZDOGLED, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
2292661000 Zupančič in partnerji, družba za svetovanje, upravljanje terjatev in naložb, d.o.o.
1869094000 ZAVARUJ.SI, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
1875884000 ZELENO, atelje in usmeritve, d.o.o.
1876066000 ŽELEZNIKAR CONTROL, svetovanje, tehnično vodenje in varstveni nadzor d.o.o.
1880039000 ŽIVA CENTER za nego telesa, odnosov in okolja d.o.o.
1882465000 ZAFFIRO trgovina in posredovanje d.o.o.
2250497000 ZZ INVESTICIJE, svetovanje in investicije d.o.o.
6514898000 ZAMDEM, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
1890310000 ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, družba za management in svetovanje, d.o.o.
1924036000 ŽONTA, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d.o.o.
1924656000 ZAI proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1936824000 Z-LES Proizvodnja in storitve d.o.o. - v stečaju
1922726000 ZALAR & CO., trgovina in storitve, d.o.o.
1938860000 ZAPIS PLUS Podjetje za poslovne storitve d.o.o.
1941062000 ZORAL, diamantno vrtanje in rezanje, d.o.o.
1933981000 ZALOŽBA DEŽELA KRANJSKA podjetje za založništvo d.o.o.
1941089000 ŽITJA, poslovno svetovanje, d.o.o.
1917722000 ZOTTEL, d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve
1943553000 ZENMEDIA družba za računovodstvo, grafiko in športne dejavnosti, d.o.o.
1926756000 ZDRAVJE zdravstvene storitve in svetovanje d.o.o.
1942794000 ZAKLADNICA NARAVE, trgovina in storitve, d.o.o. - V STEČAJU
1903179000 ZAR-PRO zavarovalniško zastopanje d.o.o. - v stečaju
1953699000 ZORTAR, ortodontija in arhitektura, d.o.o.
1957694000 ZDRAVI ZOBJE, zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o.
1964607000 ZOBNA, zobozdravstvena dejavnost, d.o.o.
1973100000 ZOBOZDRAVSTVO BUŽINEL d.o.o.
1972740000 ZUJA, proizvodnja in prodaja perila in konfekcije ter druge storitve, d.o.o.
1978667000 ZGRADBA poslovanje z nepremičninami d.o.o.
1974467000 ZIBO, trgovina, d.o.o.
1987542000 ZGONEC proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2009447000 ZIDGAJA, Zidarstvo in fasaderstvo, d.o.o.
3928055000 ZANAJA, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
2000067000 ZOBEK DENTALNI CENTER, zobozdravstvena dejavnost, d.o.o
5673925000 ZDRAVSTVENI ZAVOD ZDRAVJE LJUBLJANA
2009331000 ZENERGIJA, učinkovita raba in obnovljivi viri d.o.o.
2020777000 ZAT, gostinstvo in storitve d. o. o. - v stečaju
2025906000 ŽIGA ŠPORT, trgovina in storitve, d.o.o.
2025477000 ZEP raziskovanje d.o.o.
2028271000 ZAGI, trgovina proizvodnja in storitve, d.o.o.
2019990000 ZELIŠČA SEDEJ - PODBEVŠEK Trgovina in storitve d.o.o.
2271532000 ZAVETJE, storitve, d.o.o.
2020297000 ZASTOP posredovanje zavarovanj d.o.o.
2033810000 ZIBIS trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o.
2033950000 ZDRAV SPLET družba za zdravstveno dejavnost, posredništvo, storitve, trgovino, raziskovanje, računalništvo in razvedrilo d.o.o.
1323067000 ŽUPNIJA BLED
2054523000 ZVC LIPEJ-ŠERBEC d.o.o. Zasebni veterinarski center
2044307000 ZBIČAJNIK -krovstvo, stavbno kleparstvo in izolacije, d.o.o. - v stečaju
2059606000 ZELENI - SISTEMI, družba za trgovino, storitve in zastopništvo namakalnih sistemov d.o.o.
2062321000 ZUUM, proizvodnja in trgovina d.o.o.
2074664000 ZOKI, zidarstvo in fasaderstvo, d.o.o.
2065479000 ZLATA NITKA-SVET MODE, trgovina, gostinstvo, storitve in izobraževanje, d.o.o.
2063204000 ZK, elektroinštalacije in slikopleskarstvo, d.o.o.
6354564000 Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva
2220385000 Zveza društev za čezmejno sodelovanje Murania - Murania-Egyesületek szövetsége a határon átnyúló együttműködésért
2097907000 ZAMET TRANS, prevozi, posredništvo, gostinstvo, gradbeništvo in storitve d.o.o.
2108020000 ZAJC IN, svetovanje in poslovna podpora d.o.o.
2117614000 ZPP d.o.o. transport-storitve-posredništvo
2098032000 ZUPAN.NET informatika d.o.o.
2113333000 ŽLINDRA, podjetje za galvansko obdelavo in svetovanje, d.o.o.
2125161000 ZUPROM Prevozi in trgovina d.o.o.
2098598000 ZOBNA MIŠKA, zasebna zobozdravstvena ordinacija, d.o.o.
2098342000 ZG Lighting trgovina d.o.o.
2113970000 ZETA PLUS, podjetje za posredovanje in trgovino d.o.o.
2125048000 ZOK, gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
2113449000 ŽMUK, trgovina in storitve d.o.o.
2120291000 ZUPANČIČ MIZARSTVO podjetje za izdelavo in montažo stavbnega in notranjega pohištva d.o.o.
2139090000 ZOFIA poslovne storitve, d.o.o.
2120135000 ZM PROVIDUS, družba za zavarovalniško zastopanje d.o.o.
2153599000 ZALIVKA družba za zobozdravstveno dejavnost in druge storitve d.o.o
2143534000 Žurbi EKO družba za saniranje okolja, d.o.o.
2154757000 ZIDAR SVETOVANJE, svetovanje in storitve d.o.o.
2154528000 ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.
2153653000 ŽEMAT Storitveno podjetje d.o.o.
2160480000 ZEČA, gradbeništvo, storitve in trgovina, d.o.o.
2160862000 ZUMIKS TRANS, družba za prevoz blaga v mednarodnem in domačem prometu, špedicija in trgovina d.o.o.
2154170000 ZS Svetovanje, storitve zavarovalnega zastopanja, d.o.o.
2161184000 ZELENCI, dogodivščine v naravi, d.o.o.
1451499000 ZAVOD SITULA - Zavod DNŠ za varovanje kulturne dediščine, turizem in kulturo
8258007000 Zavod novomeških študentov za mladino, kulturo, turizem in šport
2161451000 ZI-VP inženiring-varnost pri delu d.o.o.
2159465000 ZAPOSLITVENI CENTER JADRO družba za socialne dejavnosti, proizvodnjo, trgovino, poslovne storitve in druge storitve d.o.o.
2162695000 ZELENA ENERGIJA proizvodnja električne energije, d.o.o.
5195411000 ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
2171368000 ZUMZUM kreativne rešitve d.o.o.
2169096000 ZAVAROVALEC zavarovalno zastopanje d.o.o.
2182785000 ZOROKS predelava in storitve d.o.o.
2187558000 ZMA, Računalniško svetovanje, d.o.o.
2186861000 ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o.
2182149000 ZAV PLUS, poslovno svetovanje d.o.o.
2193043000 ZVEZDICA ZASPANKA, Podjetje za gostinstvo, turizem in svetovanje d.o.o.
2188767000 ZAMORA posredništvo in trgovina d.o.o., Ljubljana
2195852000 ZEMONO d.o.o. Družba za gradbeništvo in posredovanje
2191008000 ZALIKA d.o.o., družba za opravljanje poslovnih dejavnosti, Ljubljana, - v stečaju
1458531000 ZASEBNI ZDRAVSTVENI ZAVOD ORTHODONTIO
1732676000 ZETA VIZIJA, posredništvo, trgovina, najemi, storitve, d.o.o. - v likvidaciji
2191989000 ZVIZ, storitve in trgovina, d.o.o.
2193795000 ZALOŽBA ČUKEC, izdajanje revij in založništvo, d.o.o.
2211556000 ŽAN ŽAN zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
2196514000 ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o.
2211483000 ZAPLEŠI SI družba za razvedrilne dejavnosti d.o.o.
2210398000 ZA VSE, družba za zavarovalniško zastopanje d.o.o.
2195453000 ZOBOZDRAVSTVO MUC zobozdravstvena dejavnost d.o.o.
2221098000 ZI INVESTICIJE družba za gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o.
2213249000 ZABRDAC družba za proizvodnjo, trgovino, storitve d.o.o.
2229498000 ZVEZDA 11, prevajalska agencija, d.o.o.
2225271000 ZORRO trgovina, storitve, d.o.o.
2235404000 Zasebna investicijska družba, storitve, d.o.o.
2223830000 ZOBOZDRAVSTVO KOZINA, zobozdravstvene storitve, d.o.o.
2227100000 ZVITOREPKA, veterinarska ambulanta za male živali d.o.o.
2236290000 ZVEČEVO prehrambena industrija d.o.o. - v stečaju
1230972000 ŽUPNIJA BELTINCI
2245868000 ZPZ aerospace, družba za vzdrževanje in izobraževanje v zračnem prometu, d.o.o.
2246953000 ŽMITEK proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
2253780000 ZAVAROVANJA POTOKAR DRUŽBA ZA ZAVAROVALNO ZASTOPANJE d.o.o.
2244853000 ZIDARSTVO-GRADBENIŠTVO JERINC d.o.o.
2246325000 ZAPOSLITVENI CENTER ZAŠČITA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. - v likvidaciji
2251426000 ZIDAK MATOSHI, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
2251779000 ZEME poslovne storitve d.o.o.
2239639000 ZE-GRAD gradbeništvo d.o.o. - v stečaju
2252384000 ZAMARO, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o. Ljubljana
2245850000 ZVEZDA SPT tekstilna tovarna, d.o.o.
5089972000 ZVEZDA HOLDING nepremičninska družba d.d. - v stečaju
2267861000 ZAVOD ZA RAZVOJ WALDORFSKIH ŠOL IN VRTCEV SLOVENIJE - ZVEZA
2257726000 ZORO, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
2252147000 ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ zavarovalno zastopanje d.o.o.
2259214000 ZEFIR, podjetniško svetovanje, d.o.o.
2259168000 ZAGA2000, podjetje za storitve d.o.o.
2264692000 Zidarstvo Dolinšek, gradbeno podjetje d.o.o.
2263475000 ZORTOM, strojni inženiring, d.o.o.
1434608000 Zveza mariborskih športnih društev Branik
5606721000 Zavod PARK-kreativne tehnologije
2273772000 ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
5097703000 Železničarsko športno društvo Maribor
2293455000 ŽIRAFA, trgovina d.o.o.
2290626000 ZUPAN INVESTICIJE, družba za nepremičnine, turizem, gostinstvo, posredništvo, promet, najeme, razvedrilne dejavnosti, poslovne in druge storitve d.o.o.
2288184000 ZBR SKUPINA informacijske in poslovne rešitve d.o.o.
2289849000 ŽIDANA MARELA, podjetje za turizem, kulturo, ekologijo in izobraževanje d.o.o.
2287641000 ZAGAJŠEK, cvetličarna, pogrebne in gradbene storitve, d.o.o.
2160005000 ZPPS, ZAVOD ZA PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE
2289814000 ŽUPica - Ženska ustvarjalnica in povezovalnica d.o.o. - v stečaju
2298562000 ZENDO, družba za razvoj in trženje novih tehnologij d.o.o.
2294826000 ZIN, storitve in zastopanje, d.o.o.
2303604000 ZALOŽBA MEŽEK založništvo d.o.o.
2297264000 ZELOA, projektiranje, d.o.o.
2303892000 ZAVRL & ZAVRL, računovodstvo, informatika in svetovanje, d.o.o.
2294486000 Žlebovi KOČEVAR družba za krovska dela d.o.o.
2304228000 ŽUR RIZANAJ, proizvodnja, posredništvo, trgovina, gostinstvo, gradbeništvo in storitve d.o.o.
2311780000 ZI-MAG, podjetje za izvoz-uvoz, zastopstva, konsignacijo in trgovino d.o.o., Ljubljana
1574604000 ZAVOD APOLON za zdravstvene in rekreacijsko-turistične dejavnosti Kobarid
2315432000 Založba Vega d.o.o.
2321874000 ZASUK, podjetje za poslovne in računovodske storitve ter svetovanje, d.o.o.
2320819000 ZLATI SONČEK, posredništvo in trgovina, d.o.o.
2334941000 ZNASS, transport d.o.o.
2317770000 ZALOŽBA SANJE, založba in trgovina, d.o.o.
2323362000 ZEUS DAVKI IN RAČUNOVODSTVO, računovodske in davčne storitve, d.o.o.
5866243000 ZAVRL X, storitve in trgovina d.o.o.
2311607000 ZAG CONTI, organizacija transporta, gradbeništvo in inženiring, d.o.o.
2338700000 ZELENKO AVTOMOBILI Trgovina in Storitve, d.o.o.
2336898000 ZOBNI RTG KRIZANT, podjetje za rentgensko slikanje d.o.o.
2335352000 ZA OTROKE Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe d.o.o.
2335646000 ZUPI ENA, gostinstvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
2098555000 ZAVOD PREMIK - zavod za razvoj mladine, Murska Sobota
2342456000 ŽILA družinsko storitveno podjetje, d.o.o.
2342146000 Z-18M, investicijska družba, d.o.o. - v stečaju
1722549000 ZAVOD ZA PRAVNO SVETOVANJE - TRZIN
2337487000 ŽBOGAR NAVTIKA športne dejavnosti in navtične storitve d.o.o.
2348152000 ZIDARSTVO CAROTTA d.o.o.
2343550000 ŽIVIĆ d.o.o., Podjetje za razvoj, izobraževanje in intelektualne storitve
2344572000 ZARIN storitveno podjetje d.o.o. - v stečaju
2347059000 ZVOH, družba za gostinstvo in turizem, d.o.o.
2352257000 ZIKAS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2350084000 ZI-TI, gradbeništvo, d.o.o.
2353482000 ZOBNI ATELJE, ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE D.O.O.
2361558000 ŽAGA RUPNIK, razrez in trgovina z lesom, d.o.o.
2364387000 ŽPP Ljutomer, poljedelstvo, prašičerejska proizvodnja in trgovina, d.o.o. - V STEČAJU
2361345000 ZAKI, inženiring, storitve in trgovina, d.o.o.
2372169000 ZMAS SI, prometne storitve in signalizacija, d.o.o.
2211980000 ZMAS-PRINT tiskarske in reklamne storitve ter reklamni izdelki d.o.o. - v stečaju
2351854000 Žiher hiše, zelena montažna gradnja d.o.o.
5711738000 ŽUPNIJA PRESKA
2372622000 ZLATI REZ, svetovanje in trgovina, d.o.o.
3270785000 ZINTER, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
3273474000 ZL gostinstvo, turizem in ostale storitve d.o.o.
3274195000 ZOKOM podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopstvo d.o.o.
3277593000 ZIDARSTVO ČRNIVEC d.o.o.
3276961000 ŽEJNE ŽABE, poslovne storitve, d.o.o.
1550217000 ZAVOD POSLOVNO PROIZVODNA CONA TEZNO
3281302000 ZATRIP trženje, razvoj, izobraževanje in podjetniško svetovanje d.o.o. - v stečaju
3282295000 ZBORCI, krovska in gradbena dela, d.o.o.
3290379000 ŽELEZNJAK, gradbeno podjetje, d.o.o.
3307620000 ZDTT, uvoz in izvoz, d.o.o. - v stečaju
3306313000 ZIPTEK, družba za storitve in investicije, d.o.o.
3310701000 Zobozdravstvo Lavtar, zobozdravstvo, d.o.o.
3309428000 ZOBOZDRAVNIK, zasebna zobna zdravstvena ordinacija mag. Tomaž Rotar, dr. dent. med., d.o.o.
3315843000 ZALOŽBA ROSA, založniške storitve, d.o.o.
3319369000 ZA - PO ZAVAROVANJE IN ZASTOPANJE d.o.o.
3319202000 ZELENE STORITVE, svetovanje, d.o.o.
3320901000 ŽELIN, kovinoplastika, d.o.o.
3326756000 ZOBARNICA, družba za zobozdravstvo, storitve, svetovanje in trgovino, d.o.o.
3325377000 ZAFINA, holding družba, d.o.o.
3328643000 ZIBTR PRO trgovinska družba d.o.o.
3329780000 ZIX CARGO, transportno logistično podjetje, d.o.o.
3332357000 ZDRAV SLOG, družba za zdravstvene storitve in svetovanje d.o.o.
3334945000 ZALOG INVEST družba za nepremičnine d.o.o.
3344886000 ZDRAVJE METKA IN BRANIMIR, zdravstvene dejavnosti in storitve, d.o.o.
3346960000 ZOBNA AMBULANTA BINN, zobozdravstvene storitve, d.o.o.
3346455000 ZULAB d.o.o. spletne aplikacije in oblikovanje
3355624000 ZAJČJA d.o.o., podjetje za gostinstvo in turizem - v stečaju
3352030000 ŽAGI Trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o.
3364437000 ZING, inženiring, projektiranje, trgovina in storitve, d.o.o.
3363996000 ZT-ŠKAFAR, trgovina in inženiring, d.o.o.
6109241000 ŽOGA, družba za gostinstvo, posredništvo, trgovino in druge poslovne dejavnosti, d.o.o.
3368394000 ZA-AZ, družba za trgovino in storitve d.o.o.
3368203000 ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA DROFENIK MARKO JOŽEF, družba za zobozdravstvene storitve in svetovanje d.o.o.
3369234000 ZOGA, gostinstvo, d.o.o.
3373843000 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, ŽELJA-BUCO, d.o.o.
3380017000 ŽURKO d.o.o., gostinstvo in trgovina
3381382000 ZEMA, rešitve, d.o.o.
3381714000 ŽERJAL, gradbeništvo in prevozništvo, d.o.o.
1119559000 ŽUPNIJA NOVA GORICA
3388026000 Založba Emanuel d.o.o.
3390730000 Založba Gnostica, izdajanje knjig,d.o.o.
1589687000 ZPV zavod za požarno varnost in varnost pri delu Ljubljana
3400450000 ZOJZI gradbeništvo d.o.o.
3400786000 ZUVAR, proizvodnja in storitve, d.o.o.
3401022000 ZOBNA AMBULANTA KREUTZ d.o.o.
3397866000 ZLATA PODKEV, trgovina in storitve d.o.o.
3401162000 ZOBOZDRAVSTVO POGRAJC & HEDŽET, družba za storitve in svetovanje, d.o.o.
3407772000 ZINA, trgovina, posredništvo, storitve, d.o.o.
3410927000 ZASEBNI VRTEC ZARJA predšolska vzgoja d.o.o.
3414744000 ZOOM ZIMSKI VRTOVI trgovina, zastopanje in svetovanje d.o.o.
5670179000 ZDRUŽENJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNEGA IN GLASBENEGA ŠOLSTVA SLOVENIJE
3422968000 ZECIRI pekarstvo d.o.o.
3421988000 ZOBOZDRAVSTVO TURK, ortodontska in zobozdravstvena ordinacija, d.o.o.
3423816000 ZOLTAN, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
3425690000 ZAŠČITA LUKAČ, Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil, d.o.o.
3433439000 ZALOŽBA TAMAJ, podjetje za založništvo in grafične storitve, d.o.o.
3433455000 ZELENI ZAJEC, oddajanje nepremičnin, d.o.o.
3439046000 ZASAVSKI GEODETSKI BIRO, podjetje za geodetske storitve, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
3448398000 ZAVORE trgovina in storitve d.o.o.
3447804000 ŽMAUC, družba za izvajanje gostinske dejavnosti, d.o.o. - v stečaju
3450031000 ZR grafika, grafično podjetje d.o.o.
3455190000 ZUPAN ORODJARSTVO, proizvodnja termoplastičnih izdelkov in orodij, d.o.o.
3466752000 ZADELJ,proizvodnja lesene embalaže in naftnih derivatov,d.o.o. - v stečaju
3468615000 ZIDARSTVO IN FASADERSTVO HADE, gradbeništvo d.o.o. - V STEČAJU
3469654000 ZFK gradbeništvo, trgovina in nepremičnine d.o.o. - v stečaju
3474011000 ZOIS, družba za pravno svetovanje, zemljiško knjižno svetovanje, odškodnine in storitve d.o.o.
3477690000 ZAGI TPS, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
3477959000 ZOSIM, gradnje, d.o.o. - v stečaju
3484424000 ZAVAROVALNA HIŠA MITO, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
3490556000 ZEROX, montaža, svetovanje, trgovina, d.o.o.
3488314000 ZEMONT, družba za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. - v stečaju
3491951000 ŽONTAR, servis in montaža hladilnih in klima naprav, d.o.o.
3508633000 ZUPAN & ZUPAN, storitve in trgovina, d.o.o.
3509478000 ZVON TRI, upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
2169924000 ZIDAK - GRADNJE, proizvodnja, trgovina in druge storitve, d.o.o.- v stečaju
3512410000 ZVEZDA TURIZEM Podjetje za gostinstvo in turizem d.o.o.
3518442000 ZEON, družba za energetiko, okolje in načrtovanje, d.o.o.
3521486000 ZLATOSREBRO trgovina in storitve d.o.o.
3520935000 ZVEZDAR turizem in storitve d.o.o.
3523071000 ZIDARSTVO IN FASADERSTVO SREČKO storitveno podjetje d.o.o.
3530965000 ZLM čistilni servis d.o.o.
3541835000 ZASEBNI VRTEC MALI GROF, predšolska vzgoja, izobraževanje, storitve, d.o.o.
3548481000 ZUPAN INOVACIJE d.o.o., družba za posredovanje in trženje
3550397000 ZELOS, POŠTNE IN KURIRSKE STORITVE, D.O.O.
3551920000 ZAGA, zaposlitvene dejavnosti, d.o.o. - v stečaju
3559246000 ŽALAR, agencija za zavarovalno zastopanje, d.o.o.
3567141000 Žaga Pogorelc, žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, d.o.o.
3567907000 ŽI GRAD, gradbeništvo, d.o.o. - v stečaju
3567834000 ŽENERAL, storitve d.o.o.
3570240000 ZAJEC GRADNJE, gradbeništvo, urejanje okolice in druge storitve d.o.o.
3568903000 ŽARN prevozi in nizke gradnje d.o.o.
3569110000 ZTEH, posredništvo pri prodaji, d.o.o.
3580270000 ŽELJO TRANSPORT, avtoprevozništvo, d.o.o.
3585654000 ZMAJČEK, gostinstvo, d.o.o.
3585093000 ZELENI E, ekološko svetovanje in storitve, d.o.o.
3596133000 ZINA METAL varjenje d.o.o.
3598373000 ZATO, zveza arhitekture, trgovine in oblikovanja, d.o.o.
3601102000 ZLATARNICA, prodaja in storitve, d.o.o.
3600327000 ZELENA NALOŽBA, poslovno svetovanje, d.o.o.
3600149000 ZALA URSULA gostinstvo, trgovina in turizem d.o.o.
3619702000 ZALEMA poslovno svetovanje d.o.o.
6427286000 ZRE 45 svetovanje d.o.o.
3633667000 ŽUNAR, domače mesnine, d.o.o.
3646041000 ZAPOSLITVENI CENTER LIVIA, čiščenje, trgovina in storitve, d.o.o.
3653820000 ZRNEC, storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
3663116000 ZNS, raziskovanje, razvoj in svetovanje, d.o.o.
3674142000 ŽIGA, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
3676404000 ZELENO POLJE proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
3667928000 ZANESLJIVOST, družba za računovodstvo, davčno in finančno svetovanje, d.o.o.
3679209000 ZAV - FLEKS, zavarovalno zastopanje d.o.o.
3680274000 ZLATARSTVO KAČINARI, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov d.o.o.
3679969000 ZOBOFIT, družba za zobozdravstveno dejavnost d.o.o.
3683478000 ZELENA GORIVA, trgovina in distribucija goriv, d.o.o. - V STEČAJU
3691870000 ŽUPANC popravila poškodovanih vozil d.o.o.
3691993000 ŽIVAHEN, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
6237886000 ZAVOD ZA POMOČ PRI RAZVOJU OTROK IN MLADOSTNIKOV TER ZA UVELJAVLJANJE LJUBITELJSKIH FOTOGRAFOV - KORAK NAPREJ MURSKA SOBOTA, SOCIALNO PODJETJE
3692981000 ZLATO PERO, trgovina in storitve, d.o.o.
3694186000 ZVER sejmi in razstave d.o.o.
3709698000 ZDRAV DIH, razvoj, prodaja, svetovanje, d.o.o. - v stečaju
3711099000 ZDRAVSTVENA ORDINACIJA "DR. ŠOLMAN", zdravstvene storitve, d.o.o.
3711153000 ŽERJAV PLUS, inženiring, d.o.o. - v stečaju
3718999000 Z-DENT-ART, zobna estetika, d.o.o.
3721558000 ZASEBNI VRTEC RAČKA, d.o.o.
3722791000 ŽIVA HIŠA, Razvoj, projektiranje in izvedba pametnih sistemov, d.o.o.
3724859000 ZOF d.o.o., proizvodnja in trgovina
3725812000 ZE arhitekturni biro d.o.o.
3735290000 ZMEŠAJ SI gostinstvo d.o.o.
3739961000 Z-2, slikopleskarstvo, d.o.o.
1902890000 ŽARKO TATALOVIĆ - ODVETNIK
3746283000 ZELENA GRADNJA, organizacija, gradnje in posredništvo, d.o.o.
3744957000 ŽUST-AL, Obdelava kovin in druge storitve, d.o.o.
3746984000 ZLATOLASKA, frizerski salon, d.o.o.
3750248000 ZABUKOVEC MTI vrednotenje nepremičnin in svetovanje d.o.o.
3751627000 ŽU-AL zastopanje servis in trgovina d.o.o.
3751783000 ŽIGATURS GAČIĆ, prevozi, turizem in posredništvo, d.o.o.
3761703000 ZMAS GROUP tiskarske in reklamne storitve ter reklamni izdelki d.o.o.
3765881000 ZAM PLUS gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
3768937000 ZORN investicije d.o.o.
3770036000 ZOBNA ORDINACIJA GORKIČ d.o.o.
1119346000 ŽUPNIJA BILJANA
3780058000 ZM DAVA, proizvodnja, prodaja in posredovanje, d.o.o.
3782301000 ZOLLEKS AVTO, rezervni deli in oprema za motorna vozila d.o.o.
3772845000 ZALOŽBA DLAN, založništvo in knjigotrštvo, d.o.o.
3799409000 Z-log špedicija d.o.o.
3804623000 ZIDARSKI SERVIS, splošno gradbeništvo, d.o.o. - v stečaju
3814289000 ŽLEBNIK TRANSPORT, transport blaga, d.o.o.
2124912000 ZAVOD DETEL, zavod za usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov
3822940000 ZEMAT - TRANSPORT, storitve in trgovina, d.o.o.
3829154000 ZENERGO, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
3826228000 ZIA, storitve, posredništvo in trgovina d.o.o.
3833402000 ZABASTRA, storitve, d.o.o. - v stečaju
3833062000 ZASEBNI VRTEC SONČEK, varstvo, vzgoja in izobraževanje d.o.o.
3839176000 ZOKER, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
3846938000 ZASTOPNIŠTVO T&S, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
3852300000 ZAVAROVAN, zavarovalno zastopanje in premoženjsko svetovanje, d.o.o.
3857123000 ZID DEKOR, gradbene in druge storitvene dejavnosti, d.o.o.
3864090000 ZA - INŽENIRING d.o.o.
3866165000 Zver, dentalne storitve d.o.o.
3866564000 ZASEBNI VRTEC METULJ predšolska vzgoja, telovadba ter popoldansko varstvo d.o.o.
3867536000 ZIDANICA, družba za razvoj in prodajo turističnih produktov, d.o.o.
3868842000 ZASEBNI VRTEC BIBA, VZGOJA IN VARSTVO OTROK d.o.o.
3869121000 ŽALAR TRANSPORT posredništvo, prevozi in trgovina d.o.o.
3869857000 Zobni laboratorij Slavko Brkič d.o.o.
3870740000 ZS STUDIO, oblikovanje, arhitektura, trgovina in druge storitve, d.o.o.
3871037000 Zakladi narave, trgovina in storitve, d.o.o.
3871835000 ZLATI PROCENT, družba za financiranje projektov, d.d.
3870898000 ZMK, zastopanje, marketing in knjigovodstvo, d.o.o.
3879534000 ŽUPA gradbeništvo d.o.o.
3894827000 ŽIČNA KOŠARA Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
3896811000 ZBK KOVINA, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
3903044000 ZGM, zemeljska gradbena mehanizacija, d.o.o.
3904121000 ZDRAV NASMEH, obrazna in ustna kirurgija z implantologijo, d.o.o.
3908160000 ZAKAD začasni gostinski obrati d.o.o.
3908704000 ZBIRNIK proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
3917924000 ŽELJOGRAD, gradbeništvo in ključavničarstvo, d.o.o.
3923118000 ZAM SERVIS, družba za storitve in trgovino, d.o.o.o
3926729000 Zeleni val, servis športne opreme d.o.o.
3936988000 ZUP & VIB, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju
3934373000 ŽI-LU, gostinstvo, trgovina in servis, d.o.o.
3932095000 ZUPANČIČ GRADBENIŠTVO d.o.o. - v stečaju
3940608000 ZIC TRANS, transport in trgovina, d.o.o.
3940802000 ŽARNICA, trgovinska dejavnost, d.o.o.
3941426000 Zasebno varstvo ŽABICE d.o.o.
3941507000 ZILKE, čiščenje, d.o.o. - v stečaju
3302415000 Zavod za raziskave in razvoj turizma, ekologije in agrikulture Grč Vrh
3638235000 Zavod Enthasis, Inštitut za arhitekturno in medijsko raziskovanje - v likvidaciji
3952711000 ZDAJ, knjigarna in mozaik za dušo, d.o.o. - V STEČAJU
3953033000 Zero group, trgovina in storitve, d.o.o.
3957748000 ZA SONČEK, proizvodnja električne energije, d.o.o.
3973646000 ZORBIT,RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O.
3976165000 ZANGRAD, splošna gradbena dela in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o. - v stečaju
3979059000 ZAVEST, podjetje za razvoj, proizvodnjo in prodajo izdelkov in storitev za vestno urejanje, čiščenje in krepitev zavesti, d.o.o.
3985709000 ZONDA, inženiring d.o.o. - V STEČAJU
1519158000 ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko - v stečaju
3993035000 ZADRAVEC B.A.I.T.S., podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1470914000 ZAVOD LESARSKI GROZD
3994155000 ŽLEBOVI BAJC IN STORITVE D.O.O.
6001793000 ZAP doo, poslovno svetovanje, d.o.o.
6000177000 ZOBOZDRAVSTVENI CENTER JAVH, d.o.o.
6006027000 ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o.
6005870000 ZIPI avtoservis in računovodstvo d.o.o.
1936948000 ZAVOD INŠTITUT ZA DALJINSKO ENERGETIKO
6006213000 ZEKIRA IN MECHO storitve d.o.o. - v stečaju
6010571000 ZAVOD ZA RAZVOJ POSLOVNIH IDEJ - V STEČAJU
3866955000 ZAVOD FESTINANS, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, zavod za alternativno zdravljenje, športne, izobraževalne in druge storitvene dejavnosti
6014313000 ZARJA EKOENERGIJA, Proizvodnja in dobava toplotne energije iz obnovljivih virov energije, d.o.o.
6015964000 ZARJON, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
6013457000 ZA-MISLI, družba za medije, založništvo, internet in komunikacije, d.o.o.
6020305000 ZALIV, storitve in investicije, d.o.o.
6016332000 ZAHODNI ZMAJ, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
6022111000 Z2, upravljanje s terjatvami in poslovno svetovanje, d.o.o.
6023134000 ZVEN PLUS, storitve, d.o.o.
6021093000 ZAAND, zasebna ambulanta d.o.o.
6023959000 ZALOŽBA REFORMA d.o.o.
6020798000 ZAROBNICA Proizvodnja električne energije d.o.o.
6027628000 ZLATA SREČA, trgovina in storitve, d.o.o.
6026699000 ZOMAJA, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
6029906000 ZEIB, oglaševanje, prireditve in trgovina, d.o.o.
1349031000 ŽUPNIJA MOZIRJE
6039545000 ZAMANA, družba za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.-v stečaju
6036813000 ZOBNA AMBULANTA dr. KURILJ, zobozdravstvena dejavnost, d.o.o.
6043950000 ZDRAVSTVO BERIĆ, ambulanta splošne medicine in specialistična psihiatrična ordinacija, d.o.o.
6051901000 ZDVEMA, okrepčevalnica in slaščičarstvo, d.o.o.
6053963000 ZOJAL, gostinstvo - trgovina, d.o.o. - v stečaju
6061974000 ZALOŽBA AVTODOM, založništvo in svetovanje, d.o.o.
6064531000 Z.S. JUNIJ, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
6071724000 ZOOM MARKET, trgovina in storitve, d.o.o.
6071643000 ŽIVKO, gradbeništvo, proizvodnja in ostale storitve, d.o.o.
6073344000 ŽABEC, posredništvo in storitve, d.o.o.
6075657000 ŽURAN, deponiranje, predelava in proizvodnja gradbenih reciklatov, d.o.o.
6076840000 ŽAM, proizvodnja, storitve in posredništvo d.o.o.
6083064000 ŽUTEM, posredništvo pri prodaji, d.o.o.
6094007000 ZOBNA ORDINACIJA dr. Bergman, zobozdravstvena dejavnost in svetovanje, d.o.o.
6097928000 ŽGALIN MARKETING, PODJETJE ZA KOMERCIALNO POSREDOVANJE, TRGOVINO IN SVETOVANJE, D.O.O.,
6098380000 ZDRAV IN PIKA, podjetje za trgovino, storitve in svetovanje, d.o.o. - v stečaju
6099408000 ZAM, zlatarski atelje Mengeš, d.o.o.
6091857000 ZOBNA ORDINACIJA SORŠAK, zobozdravstvena dejavnost, izobraževanje in trgovina, d.o.o.
6108113000 ZAVRŠNIK, čistilni servis, d.o.o.
6110568000 ŽELEZO METAL, družba za proizvodnjo, gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
5488311000 ZDRAVSTVENI ZAVOD REVITA
6111661000 ZLATKO SREBRNIK, posredovanje pri nakupu in prodaji plemenitih kovin, d.o.o.
6118399000 ZETA SERVICES, poslovno svetovanje, d.o.o.
6127541000 ZALOŽBA OTROŠKA KNJIGA ZA ŠOLO IN IGRO - OKAŠI d.o.o.
6129455000 ZRNOVITAL Trgovina na debelo in drobno, storitve d.o.o.
6131310000 ZVONČEK PLUS, cvetličarstvo in prodaja na drobno, d.o.o. - v stečaju
6136362000 ZELENE ENERGIJE, družba za storitve, trgovino in gradbeništvo, d.o.o.
6137814000 ZE SOLAR 1, družba za proizvodnjo električne energije, d.o.o.
6137300000 ZELENI HORIZONT, družba za upravljanje nepremičnin, d.o.o.
6141617000 ZLATAR-NAC, zlatarstvo, d.o.o.
6149677000 ZLATAN storitve d.o.o.
6149723000 ZHAN SHUN FA, trgovina in storitve, d.o.o.
6147348000 Z.A. MONT, gradbene storitve, d.o.o.
6156576000 ZP TRANSPORT, prevozi, d.o.o.
6158234000 ZAVITA, svetovanje, d.o.o.
6158749000 ŽIMAR, proizvodnja in prodaja stavbnega pohištva ter druge storitve, d.o.o.
6166644000 ZASEBNA ORDINACIJA dr. JADEK d.o.o.
6173292000 ŽOLI ŠPORT, inženiring, proizvodnja, trgovina in druge storitve, d.o.o. - v stečaju
6177689000 ZOBOZDRAVSTVO LUKAN, zobozdravstvene in druge storitve, d.o.o.
6177573000 Zasebni vrtec Bambi, predšolska vzgoja in izobraževanje, d.o.o.
6178413000 ZINKLOG, logistika in prevozi, d.o.o. - v stečaju
6178758000 ZAPOSLITVENI CENTER KORAK, d.o.o., socialno podjetje
6180914000 ZASEBNI VRTEC DOBRA TETA d.o.o.
6181309000 ŽELJA PLUS gostinstvo d.o.o.
6186114000 ZLATA DOBA, nepremičninsko posredovanje, d.o.o.
6188974000 ZOBNI RAJ zobozdravstve storitve d.o.o.
3904920000 Zavod inkubator idej
6198112000 ZAVAROVANJA URBAS, podjetje za zavarovalno zastopanje, d.o.o.
6201768000 ZIHR, zavarovalno zastopanje d.o.o.
6203531000 ZH-JADEZ, podjetje za gradbeništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
6204708000 ZAUPAJ NARAVI, inovativni ekološki izdelki d.o.o. - v stečaju
6203680000 ZBIR, računovodstvo in druge storitve, d.o.o.
6201733000 ZVEZDA 22 - GRADBENI FINALIST, montaža, gradbeništvo, trgovina in ostale storitve d.o.o.
6208240000 ZRNO LTD, trgovsko podjetje d.o.o.
6208614000 Zasavska turistična organizacija d.o.o. - v stečaju
6208312000 ZENTEH, raziskave, razvoj, svetovanje in inženiring v energetiki d.o.o.
6205844000 ZERI, Zelena energija regijski investitor, d.o.o.
6216463000 ZOJA IN tehnična varnost d.o.o.
6217397000 Zasebna fizioterapija PALMA MANUS d.o.o.
6222447000 ZEPHYRUS, poslovno svetovanje, storitve in trgovina, d.o.o.
6219543000 ZELENA BIOMASNA ENERGIJA, elektro in toplotna energija, d.o.o.
6228135000 ZAPRA, gostinstvo in storitve, d.o.o.
6225616000 ZVEZDAK, svetovanje in storitve, d.o.o.
6228119000 ZOMI INVEST, Nepremičninski posli, d.o.o.
6222641000 ZELA, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
6222749000 ZenLab računalniške storitve in svetovanje d.o.o.
3829570000 Zavod Modri Partner, podjetniško izobraževanje, Maribor
3636569000 ZAVOD MAČJA HIŠA, zavod za oskrbo mačk in osveščanje
6243401000 ZDRAVSTVENA NEGA MAFFI, nega ustne votline, d.o.o.
6246010000 ZOO-OAZA, oskrba, vzreja in nega živali, d.o.o.
6249272000 ZAVAROVALNO POSREDNIŠKA HIŠA MS, zavarovalno posredništvo, d.o.o.
6251366000 ZAJEC ANDREJ TRANSPORT d.o.o.
6251226000 ZOBOZDRAVSTVO BENEDEK, d.o.o.
6256759000 ZAPOL, svetovanje in okoljske tehnologije, d.o.o.
6262198000 ZDRAVJE ZA VSE, svetovanje in storitve, d.o.o.
6265979000 ZANNA-P, posredništvo in trgovina d.o.o.
6505767000 ZAVAROVALNI CENTER ŠČIT, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.
6267912000 ŽERDIN21, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, d.o.o.
6273459000 Zeleni biser, Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, d.o.o.
6279287000 ZALA GALERIJA, umetniška galerija d.o.o.
6288545000 ZA - RA PLUS, oglaševalske in druge storitve, d.o.o.
6288502000 ZU-EL storitve d.o.o.
6291198000 ŽANKO 001 gradbeništvo d.o.o.
6295991000 ZASEBNA AMBULANTA ROJ, dr.med., splošna medicina, medicina dela, prometa in športa, lepotni salon Harmonija, d.o.o.
6297056000 ZAMAN, vodenje poslovnih knjig d.o.o.
6305300000 ZALOGRENT, poslovni najemi, d.o.o.
6308147000 Z DOMAČEGA VRTA, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
6304656000 ŽIČKA, kovinarstvo in storitve, d.o.o.
6311024000 Z FIBER trgovina d.o.o.
6312039000 ZNAJDI SE računovodstvo in poslovne storitve, d.o.o.
6313108000 ŽIVEKS PLUS trgovina d.o.o. - v stečaju
6315968000 ZEPELEN, zelena proizvodnja električne energije, posredništvo in druge storitve, d.o.o.
6314775000 ZOVKO MONTAŽA, varilske in montažne storitve, d.o.o.
6320627000 Zapteh, napredne tehnologije, d.o.o.
6324908000 ZAVARUJ DOBRO, Posredovanje zavarovanj d.o.o.
6324860000 ŽIČNA KOVINA proizvodnja in trgovina d.o.o.
6325025000 ZBG, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
6332838000 ZA-LA GRAD, gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana
6339174000 ZIEGLER STUDIO, urbana oprema, d.o.o.
6337503000 ZARI storitve d.o.o.
6339328000 ZABELGRAD, storitveno podjetje, d.o.o.
6351085000 ZAVAROVALNA AGENCIJA ZA, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
6352006000 ŽARŠČE, projektiranje in inženiring d.o.o. - v stečaju
6355757000 ZERA, marketing in tiskarstvo, d.o.o.
6353061000 ZORAS, gostinstvo in turizem d.o.o.
6366368000 Žaler, center reklam, d.o.o.
6365787000 Za 5, storitve za rastlinsko pridelavo, trgovina, film, računalniške storitve, d.o.o.
6373356000 ZZAD, zdravstvene dejavnosti in svetovanje, d.o.o.
6372805000 Zoti, inženiring in razvoj mehatronskih sistemov, d.o.o.
6375243000 ZAVAROVANJA ŠPOLARIČ, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
6378048000 ŽDNO, upravljanje z nepremičninami, inženiring in storitve, d.o.o.
6381146000 ZDRAVSTVENI CENTER GORNIK, medicinske storitve d.o.o.-v stečaju
6381901000 ŽIBERT, transport d.o.o.
6381448000 ZABOO, informacijske tehnologije, d.o.o.
6382932000 ZVEZDNI PES, medijske storitve, d.o.o.
6383432000 ZR EKSPRES, gradbena dela, d.o.o.
6390307000 ZLAGODA, storitve in trgovina, d.o.o.
6391672000 ZVERINA, spletna trgovina, d.o.o.
6393098000 ZGD MEMO, zaključna gradbena dela, d.o.o.
6394787000 ZUKO SKUPINA, nepremičnine in svetovanje, d.o.o.
6393454000 ZAMA d.o.o. gradbeništvo, trgovina, inženiring in proizvodnja
6410618000 Z & I, gradbeništvo, d.o.o.
1601962000 ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO POMOČ - STROJNI KROŽEK BLED
6412947000 ZAROV, svetovanje in druge storitve d.o.o.
6412289000 ZOBNI RENTGEN CVETKA KALAN d.o.o.
6418147000 ŽIVA V PARKU, zdravstvene storitve d.o.o.
6430848000 ZAMUDA, gostinstvo in turizem, d.o.o.
6434789000 ZBM, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.o.o. - v stečaju
6440029000 ZN123, svetovanje, razvoj in trgovina d.o.o. - V STEČAJU
6444962000 ZDRAVOST, zdravstvene storitve, d.o.o. - v likvidaciji
6448941000 ZoboEstetika, estetsko zobozdravstvo in ortodontija, d.o.o.
6454704000 ZRIHTAMO VSE, hišniška in gradbena dela, trgovina, gozdarstvo, kmetijstvo in posredništvo d.o.o.
6459820000 ZOBOZDRAVSTVO CIZERL, zobozdravstvena dejavnost, d.o.o.
6463924000 ZAVAROVANJA SILVANA, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
6464424000 ŽERJALI d.o.o. proizvodnja, predelava in montaža kovinskih izdelkov
6465846000 ŽIST STAVBNO POHIŠTVO, proizvodnja, posredništvo in trgovina, d.o.o.
6467059000 ZIPRO, proizvodnja elektronskih komponent, d.o.o.
2316994000 ZASEBNI ZDRAVSTVENI ZAVOD NEUROVITA
6475647000 ZELENI SLON, storitve, d.o.o.
6478654000 ZHAN HENG FA, trgovina in storitve, d.o.o.
6478263000 ZAF OKOVJE, podjetje za raziskave, razvoj, proizvodnjo in storitve d.o.o.