JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - C, Total count: 13031

Reg.No Company
5593298000 CIBES KOBAL IN OSTALI d.n.o., Trgovina, proizvodnja in storitve, Logatec
5754470000 CARBON KLJAJIČ ŠIROVNIK, modeliraje, servisiranje in proizvodnja lesnoplastičnih in tekstilnih izdelkov, d.n.o.
5809983000 COPLET, OGRAJENŠEK CVETKA IN IZTOK, pletilstvo, d.n.o.
5935644000 CIUHA & CIUHA proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o., Šujica 2, Šujica, Dobrova
5949491000 COMAR MARŠIČ & CO., radijska in televizijska dejavnost, d.n.o.
2340488000 CAPL IN ONIČ, proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o., Lesce
1510754000 CKOVI-VICKOVIĆ IN PARTNER, zavarovalniško zastopanje d.n.o.
1640356000 CIBER IN OSTALI, konstruiranje, d.n.o.
1972570000 ČISTKO, TASSI IN DRUŽBENIK, čistilni servis, d.n.o.
1851853000 CENTAVA-ŽIBERT & OSTALI, storitve in svetovanje d.n.o.
1906267000 CELAREC, družba za storitve, d.o.o.
1834355000 CIKOTIĆ IN PARTNER gostinstvo, trgovina, storitve, d.n.o.
6267971000 CERAR IN DRUGI, družba za storitve, d.n.o.
6539696000 ČELHAR in PARTNERJI računovodske storitve d.n.o.
5328560000 C & I - LONGER IN DRUŽBENIK consalting in informacije, k.d., Ljubljana
5722764000 ČRT ČRTALIČ storitve k.d. Studenec
5801494000 CINOBER JURIJ KMETIČ trgovina in storitve k.d. Boštanj
5601584000 CANDOR-DOMINKO delavnice tujih jezikov, k.d., Vrhnika
5592151000 CUNDER PLUS računovodski in finančni inženiring k.d. TRZIN
1318217000 CAN CAPUDER K.D. Trgovina, proizvodnja in storitve
1319582000 ČUDEN MARČ storitve in trgovina, k.d.
1511947000 ĆEHIĆ & CO., gostinstvo in storitve, k.d.
1754807000 ČELIĆ, trženje, k.d., Ljubljana
1787055000 CHI HILARIJ RIMELE svetovanje k.d.
2168979000 CONRAD ELECTRONIC d.o.o., družba za trgovino k.d.
2145138000 CONRAD ELECTRONIC, družba za trgovino d.o.o.
5880742000 CWS WORKWEAR tekstilne storitve d.o.o.
5057108000 CRI CELJE rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o.
1934520000 CENTER NALOŽBE, finančna družba d.d. - v stečaju
1715755000 CG INVEST, investiranje in upravljanje naložb, d.d. - v stečaju
5290325000 CLASS I d.o.o., podjetje za agencijske storitve, proizvodnjo, trgovino in zunanjo trgovino Ljubljana - v stečaju
5966698000 CENTERKONTURA družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo, d.o.o., Ljubljana
5033314000 ČASOPISNO ZALOŽNIŠKA DRUŽBA KMEČKI GLAS, d.o.o.
5893895000 CAPITA, Investicije, d.d. - v likvidaciji
3910083000 Cottagon Invest, upravljanje naložb in svetovanje, d.o.o.
5283973000 CREINA FOND, upravljanje z lastnim premoženjem, d.o.o.
3548031000 CREINAINVEST upravljanje z nepremičninami d.o.o.
5286395000 COX, proizvodnja, svetovanje in storitve, Ljubljana, d.o.o.
5286573000 CEMENTAR, družba za izdelavo in trgovanje na debelo in drobno ter montažo s cementnimi izdelki in drugim gradbenim materialom, d.o.o., Kranj - V STEČAJU
5286751000 COMA Veletrgovina, zastopstva, d.o.o. Ljubljana
5288002000 CARAVAN podjetje za trgovino, turizem, kooperacijo in servisiranje, d.o.o., Ljubljana
5287880000 CEGRAM, Cementni izdelki in storitve d.o.o.
5176352000 ČEBELARSKO DRUŠTVO KRŠKO
5287758000 CONTROLMATIK COMMERCE bazeni in bazenska tehnika d.o.o.
5289238000 CONSULT & COMMERCE, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5288797000 CAPRIS mednarodna pomorska agencija d.o.o.
5288550000 CARNIOLA ANTIQUA trgovina in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 9
1585703000 CEEREF MNP nepremičninski projekti d.o.o.
5291429000 COPECO, računovodske in druge poslovne storitve d.o.o.
5294533000 CEMPO, podjetje za kooperacijo, organizacijo proizvodnje, inženiring in marketing, Križe, d.o.o.
5308020000 COSMODENT zasebno podjetje za svetovalne, izobraževalne in druge storitve v zobozdravstvu, d.o.o.
5295688000 CONSTRUCTA inženiring, d.o.o.
5069041000 CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
5297184000 C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o.
3638685000 C & G SKUPINA, investiranje in svetovanje, d.o.o.
5300045000 ČUDEN vrtnarstvo d.o.o.
5298156000 COMTRON napredna računalniška tehnologija d.o.o.
1625438000 COMTRON IN, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
5302056000 CONVEX podjetje za računovodske, marketinške in računalniške stortive ter proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
3929922000 COATRANSPORTI, prevozi, d.o.o.
5090806000 CENTROMERKUR Trgovsko podjetje d.o.o.
5298857000 CIMMEX Inženiring in trgovina d.o.o.
5298580000 CABLEX, podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje elektrotehničnih izdelkov d.o.o.
5296374000 CIRRUS Trgovina proizvodnja, d.o.o.
5302757000 CENTER ZA GOSPODARSKO SVETOVANJE d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji
5305136000 CDS inženiring, marketing, proizvodnja, servis in leasing d.o.o.
5318793000 COSMOS, Podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
3276074000 Certo podjetje za oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin in druge storitve d.o.o.
5327849000 CAMPO družba za proizvodnjo in trgovino z neživilskimi izdelki, Ljubljana, d.o.o.
7184654000 CORSIN, upravljanje naložb, d.o.o. - v likvidaciji
5307546000 CPS, družba za korozijsko katodno zaščito, d.o.o.
5327580000 COPIA, investicije, gostinstvo in turizem d.o.o.
5328624000 CENTRALOG, pomorska agencija in logistika transporta d.o.o. Koper
5308984000 COTROS podjetje za trgovino na debelo in drobno d.o.o.
5309115000 CHEMCOLOR barve, laki, kemikalije Sevnica d.o.o.
5313449000 CMF trgovsko podjetje d.o.o.
5024757000 CENTER RADEČE trgovska družba d.o.o.
6205569000 CENTER TRGOVINE, maloprodaja d.o.o.
5308640000 CENTER ISI invalidsko podjetje, d.o.o. - v stečaju
5310130000 CONTA storitve in svetovanje d.o.o. Ljubljana
5374448000 CHIPY d.o.o., podjetje za računalniško opremljanje
5406099000 CERESin, družba za zavarovalno posredovanje, d.o.o.
5313082000 ČEBELICA proizvodnja in trgovina d.o.o. Podturn 85 A Dolenjske Toplice
5311853000 CASTRUM Atelje za projektiranje, inženiring in urbanizem d.o.o. Ajdovščina
5315506000 CB Montage, podjetje za montažo industrijskih strojev in naprav, d.o.o.
5314950000 CSI podjetje za računalniško svetovanje, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.
5317967000 CICERO, podjetje za grafično proizvodnjo in storitveno dejavnost, Begunje, d.o.o.
5331951000 CIPROŠ trgovina, gradbeništvo, gozdarstvo, poslovne storitve d.o.o.
5413915000 ČETISK, grafično podjetje, d.o.o.
7213395000 Compos, podjetje za inženiring d.o.o.
5325374000 CENTER ZA POSLOVNO SVETOVANJE Ljubljana d.o.o.
5033918000 CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.
1254375000 CALCIT Družba pooblaščenka, d.d.
7146078000 CHL upravljanje naložb d.o.o.
5321972000 CENTRUM, organizacija transporta, prevoz in špedicija d.o.o.
3486800000 CURATOR NOVA, posredovanje in prodaja, d.o.o.
5320674000 CCE, svetovanje in inženiring, d.o.o.
5316162000 COLOR SYSTEM, trgovina z barvami, d.o.o.
5387485000 CAR - STAR avtoelektrika in organizacija pomoči na cesti, d.o.o., Notranje Gorice
5456037000 CMP consulting, marketing, produktion d.o.o.
5663458000 CENTRALEX, prodaja in montaža klimatskih naprav, trgovina in storitve d.o.o.
5341027000 CAMERA grafična priprava d.o.o.
5323967000 CIKLON, trgovsko proizvodno podjetje, Begunje na Gorenjskem, d.o.o.
5329418000 CERAM GROUP, gradnja, d.o.o.
5388236000 CHEMETS, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5318734000 COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos
6045227000 COMBIC INVEST Podjetniško svetovanje d.o.o.
5336651000 ČARMAN, podjetje za gradbeništvo, poslovanje z nepremičninami in turizem, Bled, d.o.o.
5606748000 CVETLICE DORNIG podjetje za cvetličarstvo in vrtnarstvo d.o.o.
5329825000 CONMAR TRADING, podjetje za zunanjo trgovino, inženiring in poslovno svetovanje d.o.o., Ilirska Bistrica, Prešernova 14
5509432000 CE DESIGN, projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o.
5854300000 CASABLANCA proizvodnja filma in videa ter agencijske dejavnosti, d.o.o., Ljubljana
5338409000 CARNIOLIA, gradbeni inženiring, d.o.o. - v stečaju
5335655000 CHEMIE NPK, podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.
5351138000 CEMBOS - Podjetje za trgovino in turizem, d.o.o. Koper
5337682000 CONTAL trgovsko proizvodno podjetje d.o.o.
5849420000 ČIŽMAN & CO., inženiring, d.o.o.
2145456000 CONVERTA družba za finančne rešitve d.o.o.
5337976000 ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o.
5358060000 CONTOR GROUP, trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o.
5338743000 CORIUM, zastopstvo, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5376386000 CARPE DIEM podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5343534000 CULTURA EUROPAEA podjetje za informiranje, izobraževanje, znanost, kulturo, umetnost, d.o.o.
1924664000 CATE d.o.o., družba za inženiring in trgovino
5779103000 CONTALL d.o.o., poslovne storitve, Nova Gorica
5350719000 CASUM PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o.
5359619000 COLF, razvoj in trženje d.o.o.
5626978000 CVEB trgovsko, storitveno in posredniško podjetje d.o.o.
5442885000 CEYA podjetje za opravljanje storitvenih dejavnosti z omejeno odgovornostjo - v stečaju
5346312000 CEFIM, elektroinstalacije, d.o.o.
5352517000 CEVOS, Proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje Goriče, d.o.o.
5360889000 COLBYCO inženiring in projektiranje, d.o.o.Ljubljana
1296027000 ČAD TOMAŽ - ODVETNIK
5354374000 COTA, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
5348994000 CRAFT, nepremičnine, gradbeništvo in inženiring, d.o.o.
5379954000 CONSULT & TRADE podjetje za svetovanje in storitve v blagovnem prometu d.o.o.
5361362000 CENTRO mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.
5350085000 COSTON proizvodnja, trgovina, zunanja trgovina d.o.o., Podgrajska c. 4, Ljubljana
5367247000 CNB, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj
5518199000 CO CARINTIA podjetje za turizem in gostinstvo d.o.o.
5359724000 CARCOMMERCE, avtokleparstvo, trgovina in zastopanje, d.o.o.
5370833000 CURIOUS turistično, gostinsko in prometno podjetje, d.o.o., Križevec 44 a, Stranice
5150949000 CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje
5380723000 CARGO Podjetje za prodajo na debelo in drobno, notranja in zunanja trgovina d.o.o. Nova Gorica
5376076000 CEKIN podjetje za gradbeništvo, storitve, trgovino in gostinstvo d.o.o.
5371244000 CENTER Trgovina na debelo in drobno, turizem in nastanitve, Gornji Lakoš d.o.o. - v stečaju
5368600000 CRESYS podjetje za razvoj, konstruiranje in projektiranje elektromehanike, elektronike in fotonike, d.o.o.
5380677000 COLUMBUS družba za turizem, storitve, gostinstvo in trgovino d.o.o.
5875153000 CICERO, tisk in prodaja d.o.o., Ljubljana
5385032000 CESTNIK podjetje za izobraževanje in prosti čas d.o.o.
5385881000 ČAPLJA Podjetje za trgovinsko dejavnost d.o.o.
5378699000 ČERTRADE Podjetje za transport, inženiring, trgovino d.o.o. Stomaž
5427762000 CONETRA INT svetovanje, inženiring in trgovina, d.o.o.
5376190000 CFA, center fleksibilne avtomatizacije d.o.o. Ljubljana
5400490000 CAST trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o.
5387116000 C.P.BIRO podjetje za svetovanje in inženiring d.o.o.
5387272000 CIM, podjetje za trgovino, d.o.o.
5384427000 COSMANOVA kozmetika, parfumerija, drogerija d.o.o. Portorož
5409560000 CHEMTROL podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5386268000 CODE servis, trgovina, d.o.o.
5392446000 ČAČKA osvetljevanje d.o.o.
5390303000 CENTRING d.o.o., gradbeni inženiring
5386225000 COPIS podjetje za opravljanje grafičnih in servisnih storitev, trgovino in marketing d.o.o. Ljubljana
5434653000 COTING d.o.o. komercialno tehnični inženiring, trgovina, proizvodnja
5399041000 CHIP TRADE družba za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o.
5403430000 CONTO inženiring, storitve, trgovina, d.o.o., Grosuplje
5411734000 COBRA servis in trgovina, d.o.o. Celje, Razgledna 23
5398665000 CONTREX, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
5396468000 CORDIA d.o.o. DAF CENTER, zastopstvo in prodaja motornih vozil
5400031000 COP Center obdelave pločevine, d.o.o.
5393396000 CMC GROUP inženiring, svetovanje in zastopanje d.o.o.
5392861000 CENTER ČEBELICA center za elektronsko, tehnično, higijensko vzdrževanje in opremljanje objektov d.o.o.
5398266000 CONTRADE trženje, svetovanje in zastopanje d.o.o.
5400643000 CC CONSULTING CENTER, trgovina, proizvodnja in grafične storitve, d.o.o.
5402921000 CONIMEX podjetje za zastopanje in posredovanje pri prometu blaga d.o.o. Nova Gorica
3847411000 CLS, družba za upravljanje, svetovanje in storitve, d.o.o.
5412633000 ČETRTA POT PLAČE, informatika in računalništvo, d.o.o.
5402581000 C-RING d.o.o. računalništvo
5623995000 CENTROCOM d.o.o. Ljubljana, podjetje za trgovino, marketing in finančni inženiring
5409624000 CAREX podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
1813277000 CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o.
5410215000 CONTRAST družba za trgovino na debelo in storitve d.o.o.
5407192000 CVETKA, finančni inženiring, d.o.o.
5416850000 CHARLIE podjetje za trgovino in zatopanje, d.o.o., Trbovlje, Ulica 1. junija 5
5526680000 CHORUM uvoz, izvoz, zastopstva, trgovina, d.o.o.
5421934000 CANTHUS inženiring, d.o.o., Grosuplje
5875633000 CMC ŠPORT, trgovina in storitve, d.o.o.
5444233000 ČIP, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5423783000 CITADELA, trgovina in inženiring d.o.o. - v stečaju
5430186000 ČADEŽ-ing, servis računalnikov d.o.o.
5424674000 CREA DOM Trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana
5426359000 C & C podjetje za trgovino in marketing, d.o.o.
5432553000 CM Svet, poslovno svetovanje, d.o.o.
5433576000 CASTELLUM inženiring, turizem, gostinjstvo, trgovina d.o.o. Fara 25, Vas
5586356000 CELESTRA proizvodno, trgovsko in transportno podjetje, d.o.o.
5435374000 CENO podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o., Žibrše
5436389000 CENTER ODSEV svetovanje, trgovina in storitve d.o.o.
5450438000 CESTNO PROMETNI INSTITUT d.o.o.
5452180000 CEMPRIN proizvodno-trgovsko podjetje d.o.o.
5645867000 Caretronic, razvoj in proizvodnja naprednih informacijskih rešitev d.o.o.
5509807000 CERES, Trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5448042000 CLOUDY Trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o. Ljubljana
5507570000 COMLAND razvoj informacijskih rešitev d.o.o.
5447046000 CIMOS IP, invalidsko podjetje za storitve in proizvodnjo d.o.o.
5040302000 CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
5446953000 C & C ekonomske in računalniške storitve d.o.o.
2039605000 CINC inženiring d.o.o.
5451990000 ČIŠČENJE DK NAPRAV, dimnikarske storitve Martjanci d.o.o.
5871573000 CORDA - ORODJARNA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5840244000 CRANCONT podjetje za inženiring, marketing, svetovanje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana Ul. Mire Lenardičeve 5
5473969000 COMIX proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Medvode
5452058000 ČISTO OKOLJE KDN dimnikarske storitve Gornja Radgona d.o.o.
5873495000 COSTA d.o.o. inženiring in računalništvo, Ljubljana
5454891000 CADIS - računalniško projektiranje d.o.o.
5069149000 CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
5305233000 CAM TEHNIK, Zunanjetrgovinska družba za trgovanje s tehničnim blagom in ostalimi neživilskimi proizvodi ter za poslovne storitve d.o.o.
5478065000 COMETAL, podjetje z lastno proizvodnjo, komercialnimi posli in trgovino, Radovljica, d.o.o.
5477875000 CIFRA komunikacijski sistemi, d.o.o., Ljubljana
5495741000 COMMIS trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5470129000 CEMA računovodske in druge storitve, d.o.o. Dob
5474388000 CLIP proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5478499000 CENTO, gradbene instalacije in trgovina, d.o.o., Jesenice
5469236000 CONCORDE PS, premoženjsko svetovanje, d.o.o.
5469775000 ČERIN storitveno podjetje d.o.o.
5469376000 CONTRADE - Trgovinsko podjetje, d.o.o. Koper
5484502000 CEDATA inženiring, d.o.o.
5464897000 CAST CO., trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
5464986000 CEE Inženiring za energetiko in ekologijo, d.o.o. Ljubljana, Jamova cesta 20 - v likvidaciji
5480876000 CONTAL podjetje za trgovino, opremo, proizvodnjo in export - import Brežice d.o.o.
5704197000 CAROLINE 66, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5480116000 CORPORATE - špedicija, trgovina in propaganda, d.o.o. Sežana
5480809000 CENTROS storitveno podjetje d.o.o. Senovo
5492513000 CASSINI, svetovalna družba, d.o.o.
6599559000 CNMT, center novih medicinskih tehnologij d.o.o.
7058802000 CIMA, naložbe, d.o.o.
5482909000 CONTENT družba za projektiranje, inženiring, izdelavo in trgovino d.o.o.
5487200000 CONFIDIA trgovina na debelo d.o.o.
5491568000 CORPORATING - špedicija, uvoz-izvoz d.o.o., Sežana
5493528000 CORNER servisiranje in druge storitve d.o.o. Mengeš
5779227000 CPI - TURISTA podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o.
5495326000 CIZEJ podjetje za trgovino, instalacije in storitve, d.o.o. - v stečaju
5487803000 CETRON, podjetje za trgovino, posredovanje in zastopanje, d.o.o.
5489440000 CASA DOMO d.o.o. Ljubljana, Proizvodnja, trgovina in posredovanje
5496128000 CD projektiranje, vzdrževanje, ingeniring, trgovina Gor. Sušice d.o.o.
5472288000 Car & hifi Oldtimers, storitve in trgovina, d.o.o.
5076790000 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. - v stečaju
5143241000 CM CELJE, d.d. - Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje - v stečaju
5143284000 CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
5143578000 CESTNO PODJETJE MARIBOR družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d., v stečaju
5502365000 C & P INŽENIRING d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
5497477000 CVETJE REGINA cvetličarsko, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
5515343000 CDR finančno računovodske in druge storitve, d.o.o. Celje
5514118000 CIGLER Trgovsko storitveno podjetje, d.o.o., Ravne pri Šoštanju 103 - v stečaju
5034400000 COLOR INDUSTRIJA SINTETIČNIH SMOL, BARV IN LAKOV D.D.
5565839000 CENTRAL zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5512557000 ČRKO, trgovina in storitve, d.o.o.
5512662000 CIM GRAFIKA izdelava reklamnih napisov in ekonomsko propagandne storitve, d.o.o. Ljubljana
5518008000 CHEMOPLAST trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5485002000 COMPEX CO vzdrževanje stavb in druge storitve, d.o.o.
5521769000 ČESNIK PROJEKT podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.
5520029000 COSTA COMMERCE Trgovinsko podjetje, d.o.o. Koper - v stečaju
5520037000 CONES - Consulting in ekonomske storitve, d.o.o. Koper
5531039000 CAPRISPORT d.o.o. podporne storitve za poslovanje Koper
5532043000 COALA podjetje za proizvodnjo in prodajo računalniških naprav, trgovino in storitve d.o.o.
5530598000 CURADEN SLOVENIJA, trgovsko, storitveno in gostinsko podjetje d.o.o.
5541182000 CLINEX, podjetje za čiščenje objektov in opreme, d.o.o.
5547261000 ČOMPA Finančne storitve d.o.o.
5524652000 COFACE SLOVENIJA STORITVE d.o.o.
5534194000 CARVIT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Voklo
5533783000 ČAR trgovsko podjetje d.o.o. Celje
5533473000 CETIS-GRAF, tiskarsko in storitveno podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o.
5042208000 CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.
5040477000 COMET, UMETNI BRUSI IN NEKOVINE, D.O.O.
5545641000 CLAUDIA TRADE, POSREDOVANJE IN TRGOVINA, D.O.O.
5549493000 CC MARKETING poslovne storitve in trgovina d.o.o.
5529450000 CENER transport, špedicija, trgovina, gostinstvo d.o.o. Brestanica
5538823000 CAR Trgovina in storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici
5543240000 COPEX d.o.o., trgovsko podjetje
5546052000 COMCOM Računalništvo - komunikacije d.o.o. Idrija
5544823000 CHARME Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5557062000 CENESA, knjigovodstvo, prevozništvo in založništvo, d.o.o.
5548411000 COOKINOX izdelava in prodaja gostinske opreme d.o.o.
5563194000 CHROMEX finančne, tehnične in poslovne storitve d.o.o.
5092108000 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SLOVENIJA, podjetje za prodajo in distribucijo brezalkoholnih pijač, d.o.o.
5581087000 CARPE DIEM podjetje za turizem, trgovino in športni management d.o.o., Krka 27, Krka
5558336000 CELOVITO, inženiring, d.o.o.
5594901000 ČIŽMEK elektroinstalacije d.o.o. Senovo
5552729000 CAMBIO, založništvo, d.o.o.
5561124000 CHIP podjetje za računalniški inženiring in ekonomske storitve, d.o.o.
5553903000 COMAL d.o.o. prevozi, trgovina, proizvodnja in storitve Ig, Dobravica 23
5619661000 ČAR, avto-trgovina in gostinstvo, Hrastnik, d.o.o
5554039000 CLEANING družba za storitve in trgovino d.o.o.
5575214000 CORDO Trgovina, storitve in izvedba d.o.o.
5565448000 CONTRACO INŽENIRING, storitve in trgovina, d.o.o.
5556341000 CETIS FLEX, fleksibilna embalaža in etikete, d.o.o.
5552320000 C.A.C. - CONTACT AGENT COMPANY, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5570824000 CEMI, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5566886000 CERO, verižni in jermenski pogoni d.o.o.
5577519000 ČIPO d.o.o., gostinsko turistične usluge
5556171000 CLIMASOL Podjetje za projektiranje, nadzor in svetovanje, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5560764000 CHEMCO proizvodnja barv in lakov, d.o.o.
5566363000 ČEBAŠEK, podjetje za proizvodnjo strojev, orodij in naprav, trgovina in storitve, Kranj, d.o.o.
5612853000 CIMEX trgovina in storitve, d.o.o.
5566088000 CIRLES, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, storitve in marketing, Preddvor,
5600740000 CAS podjetje za gradbeništvo, proizvodnjo, inženiring, trgovina in storitve d.o.o.
5568382000 CIFRA, finančne, računovodske in svetovalne storitve, d.o.o., Begunje
5556597000 COLLEGIUM GRAPHICUM tisk, grafično oblikovanje in storitve ter trgovina, d.o.o.
5589118000 ČESNIK storitve in trgovina, d.o.o.
1191144000 CHA trgovsko podjetje d.o.o.
5688639000 CIZERL trgovina, storitve in gostinstvo d.o.o.
5620074000 CMDM podjetje za promet blaga na debelo in drobno, transport,gostinstvo,videoteko, posredn.,storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., Mengeš, Slovenska cesta 77
5568960000 CO MAGMA inženiring, d.o.o., Pot na debeli hrib 47, Lavrica - Škofljica
5616654000 ČRANS Trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5585163000 CESTERA podjetje za cenitve, promet z nepremičninami in opravljanje birostoritev d.o.o.
5571677000 CAR CENTER avtoservis in trgovina, d.o.o. Ljubljana
5577446000 CONTOFORM storitve in trgovina d.o.o.
5887623000 CENTE trgovina in storitve d.o.o.
5574480000 CHICO PLASTIK podjetje za trgovanje, posredništvo in proizvodnjo d.o.o.
1616765000 CASTIS družba za inženiring in poslovno trženje d.o.o.
5571669000 COSINUS, storitve in svetovanje, d.o.o.
5878136000 C & H storitveno podjetje d.o.o.
5571561000 CEREJA, zdravstvene storitve, trgovina in zastopstva d.o.o. Ljubljana
5575702000 CELOS, nepremičninsko posredovanje, trgovina, svetovanje, zastopstva, d.o.o.
5575869000 C.E.T.A. družba za mednarodno trgovino in zastopstva, d.o.o., Ljubljana
5580773000 CO. ANDRAŽ proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Celje
5846625000 CT - CEVNA TEHNIKA, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5598397000 COMLAN trženje in servis računalniške opreme d.o.o.
5628628000 CIMKO podjetje za mednarodno trgovino in finance d.o.o.
5602661000 ČRTA M oblikovanje, ekonomska propaganda, keramika in šport, d.o.o., Kamnik
5619327000 CEBRON trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5575729000 CROMA SISTEM, trgovina in storitve, d.o.o.
5599300000 CONSTANT, d.o.o., podjetje za poslovne storitve ter trgovina Bled
5593913000 CATALINA posredovanje športne opreme d.o.o.
5594081000 CALLME, trgovina in storitve, d.o.o.
5592348000 COMA COMMERCE trgovina na debelo d.o.o. Ljubljana
5595762000 CRP inženiring in trgovina d.o.o.
5595517000 COAL, podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. V STEČAJU
5607973000 CELZIJA podjetje za marketing, sitografijo in trgovino d.o.o., Ljubljana
6747582000 ČAROBNA LUČKA, terapevtski center, d.o.o.
5593867000 COMIT trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana
5619513000 CVET, cvetličarstvo in vrtnarija, d.o.o., Kranj
5601070000 COLOR AVTO podjetje za storitve, zastopanja, posredovanje in trgovino d.o.o.
5605164000 CETIX podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana
5613191000 CURHALEK poslovne storitve d.o.o. - v stečaju
5620805000 CAKI podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o. Ljubljana
5606349000 CAD STUDIO Računalništvo in inženiring, d.o.o.
5629683000 CUBUS IMAGE podjetje za arhitekturo, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
5694540000 C-GRAF grafika, založništvo in trgovina d.o.o. Horjul
5834961000 CONCORDIA podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. Gimnazijska cesta 9, Trbovlje
5609666000 CEGROS trženje, d.o.o.
5656460000 CSM, storitvene dejavnosti, d.o.o. Velenje
5654726000 CHROMA-PARK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Celje
5042801000 CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d.
5803349000 CELINA podjetje za trgovino, računovodstvo in komercialne storitve d.o.o. Senovo
5663431000 CONTRADE S & B družba za računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana
5617600000 CESTOGRADNIK Podjetje za gradbeništvo, gostinstvo, trgovino in turizem, Ljubljana, d.o.o.
5613086000 CA - Bau d.o.o., gradbeništvo in strojništvo - v stečaju
5607876000 CAMIGO d.o.o., storitve in trgovina
5888395000 CAESARIS FORUM - CEZARJEV CENTER Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5716365000 COPLAND Trgovina, proizvodnja, inženiring d.o.o.
5645123000 CARPE DIEM, kreativni inženiring, d.o.o., Kranj
5607132000 CD-COM Založniško trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5613264000 COPSA transport in poslovne storitve d.o.o. Kočevje
5626277000 COBOL, storitveno podjetje, d.o.o., Bled
5617057000 CITRA Podjetje za trženje, računovodske in administra- tivne storitve Tešanovci d.o.o.
5669057000 CONTAINER proizvodno podjetje, d.o.o.
5608244000 CESTEL cestni inženiring d.o.o.
5632315000 CNIPING proizvodnja, vijaki, trgovina, d.o.o.
1471678000 CLARCK Gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
5628644000 COSMOS, trgovsko in servisno podjetje, Trdkova d.o.o.
5725224000 CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČNA
5634822000 CHAD trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5655617000 CONSAL d.o.o., Podjetje za storitve in trgovino, Kamnik
5689384000 CERES podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5649838000 ČOP, d.o.o., vulkanizerstvo, avtooptika, storitve in trgovina - V STEČAJU
5619432000 ČAR - Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5626838000 CANYON 4 Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino d.o.o.
2138352000 CONS, Podjetje za poslovno in tehnično svetovanje, d.o.o.
5634695000 COMARK, consulting, marketing in inženiring, d.o.o.
5645697000 CONDY, mednarodna trgovina, posredovanje, zastopanje in transport d.o.o.
5656079000 CIF COMMERCE mednarodna špedicija d.o.o.
5637848000 CHARGONET poslovni projekti d.o.o. - v stečaju
5635381000 CONTALL TURIZEM IN POSLOVNI INŽENIRING d.o.o. Turistične nastanitve in oddajanje nepremičnin v najem
5869021000 ČEPIN trgovina in storitve d.o.o.
5635195000 CESTOGRADNJE splošne gradnje, izvoz-uvoz, trgovina, gostinstvo, storitve in proizvodnja d.o.o.
5644305000 CEKIM proizvodnja, trgovina na veliko in malo d.o.o.
5653967000 ČELHAR, prevozništvo in trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.
5699401000 CIC nepremičnine d.o.o.
5767547000 CORNUS, raziskovanje in svetovanje v kmetijstvu d.o.o.
5812038000 CIFRA FIPS finančno in poslovno svetovanje d.o.o.
5652596000 CALLIDA računalništvo, d.o.o
5644208000 Crefoport, poslovno-informacijske storitve, d.o.o. Ljubljana
5663270000 C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje
5804264000 ČURK gostinstvo in druge poslovne storitve d.o.o.
5646111000 CIKLUS - consulting, projektiva, trgovina d.o.o. Domžale, Pot za Bistrico 54
5657148000 ČISTO MESTO PTUJ podjetje za gospodarjenje z odpadki d.o.o.
5652014000 CARKA maserski in kozmetični salon, d.o.o. Ljubljana
5647274000 COM.ON CONSULTING, svetovanje d.o.o.
5653312000 CLAMAT d.o.o. gostinstvo in storitve
5644771000 CUMULUS - zastopništvo, posredništvo, vizuelne komunikacije d.o.o.
5579104000 CENEX, trgovina in posredovanje, d.o.o.
5712661000 CREATIVE DETAIL, video produkcija in grafično oblikovanje d.o.o.
5649340000 COMPEL Trgovina in storitve d.o.o. Ajdovščina
5659019000 CADNEX podjetje za inženiring, razvoj, proizvodnjo in svetovanje d.o.o.
5650623000 ČUK, gostinstvo, trgovina in zastopanje, d.o.o., Postojna
5657547000 COKAN družba za trženje d.o.o. - v stečaju
5665337000 COSULICH INTERNATIONAL, trgovina in storitve d.o.o.
5667852000 COKLA N1, proizvodno prodajno podjetje, d.o.o.
5812640000 CENTRAL, inštalacijsko podjetje, d.o.o., Škofja Loka
5668450000 CEH, trgovina d.o.o.
5664837000 CHEMECO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Kilovče 14, Ilirska Bistrica
6115039000 CAPITA KVARTA, podjetje za poslovno komunikacijo in organizacijo dogodkov, d.o.o.
5670942000 CUZAK & CO., podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o. - v stečaju
5680158000 COLOR STUDIO propagandne storitve in trgovina, d.o.o.
5724368000 CYCLE podjetje za splošne storitve d.o.o.
5822017000 CIFRA-ZUPANC & CO. podjetje za finančni inženiring d.o.o.
5706238000 COMTEH podjetje za avtomatizacijo, inženiring in zastopništvo, d.o.o.
5691354000 COM - JUMA inženiring, d.o.o.
5785073000 CASTECH inštitut za nove tehnologije d.o.o.
5685486000 COLBEX proizvodnja in trgovina d.o.o.
5682584000 CFR, storitve d.o.o.
5679613000 CALETA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5681227000 CALZE podjetje za nogavičarstvo, zastopanje in trgovino d.o.o.
5734207000 CPZ, podjetje za carinjenje, posredovanje, zastopanje, proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Kranj
5691940000 C.TEC Proizvodnja in razvoj d.o.o. Idrija
5749689000 ČERNIČ TEAM storitve, proizvodnja d.o.o.
5698448000 COSMODROGS Podjetje za storitve, trgovino in zastopanje d.o.o. Ljubljana
2250845000 CLARINOS, Proizvodno podjetje, d.o.o.
5701856000 CAR-PLAST - proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5771455000 CBH - finančno in poslovno svetovanje d.o.o. - v stečaju
5843502000 CER, Podjetje za uvoz, izvoz, trgovino in zastopanje, d.o.o. Koper
5710499000 ČISTILNICA IN PRALNICA CENTER, storitveno in trgovsko podjetje, d. o. o.-v stečaju
5716993000 COMPAT zastopanje, trgovina in storitve d.o.o.
5705240000 CLEAN BEAT d.o.o., podjetje za izvajanje in organiziranje čistilno vzdrževalne dejavnosti, Trzin, Pod gozdom št. 17
5700183000 CLARK, trgovsko podjetje, d.o.o.
5724244000 CENC podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5711843000 COGITO finančno posredovanje in trgovina d.o.o.
5715571000 CPA PERNER podjetje za notranjerevizijske, računovodske in svetovalne storitve, d.o.o., Reboljeva 2, Ljubljana
5715750000 CD INŽENIRING načrtovanje, proizvodnja in prodaja d.o.o.
5718511000 ČREŠNIK podjetje za izvoz-uvoz in trgovino, d.o.o., Medvode, Spodnja Senica 20
5718759000 CDS COM proizvodnja, inženiring, marketing, servis, trgovina in zastopanje, d.o.o.
5733332000 CASIS trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5811724000 CHARGED MARKETING, virtualne rešitve, d.o.o.
5717825000 COMGRAD trgovina in gradbeništvo d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5755930000 CERKOVNIK storitveno podjetje d.o.o., Šmartno pri Litiji
5839068000 CLAPA gradbeno podjetje d.o.o.
5740509000 COIN, trgovina, turizem in storitve, d.o.o., Pivka
5731909000 CURK, trgovina in zastopanje d.o.o.
5721938000 COLBY, podjetje za računalništvo d.o.o.
5741319000 CIFRA ENA d.o.o. Trgovina in storitve
5728487000 C.J.I., trgovina in storitve d.o.o.
5762553000 CLAUDIA proizvodnja, trgovina - izvoz in uvoz in storitvena dejavnost d.o.o. - v stečaju
5780667000 CHRO-MA CERKNICA Podjetje za promet in storitve d.o.o. Cerknica
5737583000 CREATIV, novi mediji d.o.o. Murska Sobota
5742200000 ČIŽMAN Proizvodnja, trgovina, servisiranje d.o.o. Ljubljana
5748020000 ČRKA Proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Ljubljana
5774012000 CEING, trgovina in svetovanje, d.o.o. - v stečaju
5752051000 COMMLINE d.o.o., Trgovsko in storitveno podjetje Slovenske Konjice
5746841000 CWG podjetje za dobavo, montažo opreme in trgovino d.o.o.
5754534000 CC - LINE, računalniške storitve, d.o.o., Bohinj
5917042000 CN EUPORT, storitve in trgovina, d.o.o.
5762383000 CEDOM, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5840864000 CENTER SI konjeniški center d.o.o.
5774063000 CHARLY d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, Podvine 37, Zagorje
1506854000 CELICA, biomedicinski center, d.o.o.
5759811000 CBNU družba za promet nepremičnin d.o.o. - v stečaju
5750440000 CARGO LINE d.o.o. prevozniške storitve
5786436000 CEKIN gostinsko, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Krško
5767997000 CONPHIS merilna tehnika d.o.o.
5752809000 CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
5762227000 CRISTY d.o.o., podjetje za trgovino na debelo in drobno, Izola
5774446000 CHEERS, gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
5768462000 CONNECTA, Oglaševalska agencija d.o.o.
5779405000 ČEŠMIN trgovina in storitve d.o.o.
5772788000 CF GROUP ADRIA trgovina in storitve d.o.o.
5806135000 CASTRUM prevozi oseb, d.o.o.
5776007000 CBM COUTURE BODY MOVEMENT oblikovanje in trgovina d.o.o.
5803748000 COPY-LINE d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Vrhnika, Gradišče 5
5814979000 CENTER AG podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in gostinstvo, d.o.o.
5783259000 CELZIJA, računalniško programiranje in izobraževanje, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
5816360000 C.D., trgovina, storitve, gostinstvo d.o.o.
5844223000 CERAR, trgovina in storitve, d.o.o.
5853648000 ČARLI J. podjetje za gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o.
5779421000 CODEX, podjetje za trgovino in posredovanje d.o.o.
5782228000 CCLAN, transport, d.o.o., Kranj
5825423000 CPZ - INTERNATIONAL Center za promocijo znanja, d.o.o.
5792622000 CLICHE podjetje za oblikovanje, produkcijo in trgovino d.o.o. Ljubljana
5791367000 C.C.T. COMBINED COINTAINER TRANSPORT d.o.o. Koper
5814332000 CIGRAD, gradbeno podjetje d.o.o. - v stečaju
5814880000 CVETLIČNI GAJ, trgovina in storitve, Kranj, d.o.o.
5807905000 CUORE - trgovina, marketing in zastopstva, d.o.o. Tomaj
5804922000 CABLEX-M podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje elektrotehničnih izdelkov d.o.o.
5805716000 COMPACO Trgovina in storitve d.o.o.
5889987000 ČRPALKE POTNIK, proizvodnja, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5806143000 CASTLE storitve d.o.o.
5810027000 CONSULTING & TRADING INTERNATIONAL, svetovanje, gradbeništvo, trgovina in čiščenje, d.o.o. - v stečaju
5806151000 ČREŠNJAR trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5822572000 CAFE SERVIS, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O., Pot na žago 15, Domžale
5818389000 CVETKO, podjetje za trgovino in zastopanje d.o.o.
5818893000 COAGENS, organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg d.o.o. - v stečaju
5526949000 CITY EXPRESS kurirske storitve d.o.o. - v stečaju
5829003000 ČEVELJ IN ČEVELJ, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5844681000 CONCEPTIO ALPE ADRIA, organizacija kulturnih prireditev d.o.o.
5113609000 CEMENTNI IZDELKI JUHANT d.o.o.
5841488000 CONTALL - FINNUM računovodstvo, davčno svetovanje in poslovne storitve, d.o.o.
5842018000 CWS higienski sistemi in vzdrževanje d.o.o.
5841984000 "Centrotrans-Eurolines" d.o.o. Ljubljana, družba za prevoz, turizem, trgovino in svetovanje
1662589000 CONSUL, podjetniško svetovanje, d.o.o.
5856205000 CARL ZEISS trgovina optičnih izdelkov in pripomočkov d.o.o.
5680859000 CASINO PORTOROŽ, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo
5851483000 CERKVENIK, trgovina, proizvodnja in poslovno tehnične storitve d.o.o.
5857341000 CORONA DENTIS zobozdravstvena dejavnost, zobotehnična dejavnost in trgovina d.o.o.
5847770000 CILJ DRUŽBA ZA POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o.
5859859000 ČRNI TULIPAN cvetličarna, aranžerstvo d.o.o.
5535000000 CONSTRUCTA, gradbeni inženiring, vrednotenje nepremičnin, d.o.o. Idrija
5880769000 CAVALLO TRAVEL turizem in trgovina d.o.o.
5872111000 CHEMTRADE d.o.o., Podjetje za mednarodno in notranjo trgovino, Ljubljana
5886236000 CELADA, obdelovalni stroji, d.o.o.
5884454000 CATV MIKLAVŽ podjetje za vzdrževanje, izgradnjo, razvoj in projektiranje kabelskega sistema Miklavž d.o.o.
1339133000 COPARTNER d.o.o. Ljubljana, Svetovanje v partnerstvu
5878969000 CHIESI SLOVENIJA, posredovanje farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
5879442000 CAMPUS gradbeništvo d.o.o. - v stečaju
5891680000 ČEVLJAR, proizvodno in trgovska družba, d.o.o.
5894000000 CHANG HSING ENTERPRISE trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.
5903548000 CPA, izobraževanje, prodaja in storitve, d.o.o.
5906717000 CEM-TIR Mednarodni transport d.o.o.
5906580000 CA - TEKS podjetje za posredništvo in trgovino d.o.o. Ptuj
5911001000 CDS PRO, proizvodnja, inženiring, marketing, servis, trgovina in zastopanje, d.o.o.
5906954000 CWS WORKWEAR IP tekstilne storitve d.o.o.
5913420000 CETON podjetje za svetovanje, zastopanje in posredništvo d.o.o.
5914507000 CESTIM gozdarstvo in gradbeništvo d.o.o.
5897980000 CITO ET BENE trgovsko podjetje, d.o.o., Domžale
5918499000 CAPTAIN svetovanje ins toritve, d.o.o.
5924782000 COMPLAST, predelava plastike, trgovina, d.o.o., Borovnica
5931673000 COBIRO založništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5907306000 COLONIA, družba za upravljanje, d.o.o.
1900307000 COLONIA MAXIMA, družba za upravljanje d.o.o.
5914779000 CAROLINER ZAJEC avtoservis d.o.o.
5929849000 ČIS-TEAM čiščenje, inženiring, storitve d.o.o.
5925797000 CASTER inženiring, projektiranje, izdelava, montaža in servisiranje vseh vrst dvigal in transportnih naprav d.o.o.
5934737000 C Automobil Import, podjetje za distribucijo avtomobilov, d.o.o.
5926033000 CUPOLA, družba za arhitekturo, inženiring in gradnjo, d.o.o.
5934389000 CURARE, trgovina, proizvodnja in svetovanje, d.o.o.
5938732000 CARGO-PARTNER, transport in logistika, d.o.o.
5944244000 CENTER POSLOVANJA, računovodske, finančne, glasbene storitve, d.o.o.
1786687000 CINEMANIA GROUP, družba za filmsko tehnologijo, d.o.o.
1323784000 CANMAL družba za trgovino in storitve d.o.o.
5947073000 CONSULTING PROJEKT družba za projektiranje, storitve in svetovanje d.o.o.
5947243000 CPPD, storitve, izvedbe in trgovina d.o.o.
5956978000 CIH, CEMENTNI IZDELKI HORVAT proizvodnja, trgovina, storitev, posredništvo, gostinstvo d.o.o.
5971055000 CERTIUS bvg, svetovanje, d.o.o. - v likvidaciji
5971250000 CARNIOLA turizem in marketing d.o.o.
5943388000 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. - v stečaju
5949025000 CESTE - KANALIZACIJA CELJE proizvodnja in storitve, d.d.
5957826000 COLORDISKONT trgovina, inženiring, zastopstva, d.o.o.
5985455000 C.- M.A.S.K. poslovne in finančne storitve d.o.o.
5985315000 Crowe BFS, biro za finančne storitve, d.o.o.
5985447000 CYCLE PROJECT proizvodnja in trgovina d.o.o., Ljubljana
5966892000 COOL TRADE družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5985790000 CHART Družba za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana
5900328000 ČASLES - predelava in trgovina z lesom, d.o.o. Rečica ob Savinji
5996651000 CHS Distribucija računalniške opreme d.o.o.
1126296000 CI & CA proizvodnja, prodaja, gostinstvo in turizem, servisiranje, testiranje, posredovanje, svetovanje uvoz-izvoz, zastopanje tujih firm, d.o.o. Kamnik
5996554000 CARDIAL specialistična ambulantna dejavnost d.o.o.
1122843000 CREATIM trgovina in storitve d.o.o. Polzela - v stečaju
1122258000 CHROM-CNC tehnologija, trgovina in storitve d.o.o.
5996856000 Comett oskrba, dejavnost oskrbe na domu, d.o.o.
1122762000 CERDONIS časopisno založniška družba d.o.o.
1189492000 CITRO AVTO trgovina z avtomobili d.o.o.
1196529000 C.NET PODJETJE ZA UVAJANJE INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, D.O.O.
1196448000 Colgate-Palmolive Adria, d.o.o., Zastopstvo in storitve, Ljubljana
1126245000 CONTROLMATIK ABW družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, Domžale, d.o.o.
1197380000 ČISTA NARAVA, javno komunalno podjetje d.o.o.
1194526000 CING podjetje za inženiring, svetovanje in trgovino, d.o.o.
1197436000 CNTs storitve d.o.o.
3281841000 Comtrade programske rešitve d.o.o.
1198556000 CONINT podjetje za inženiring in trgovino d.o.o.
5941075000 CAPINVEST 2 D.D. POOBLAŠČENA INVESTICIJSKA DRUŽBA LJUBLJANA
1196359000 ContiTech Slovenija, družba za proizvodnjo gumenih tehničnih izdelkov, d.o.o.
1215515000 ČERAL podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1214187000 CD CONSULTING Poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
1941305000 COLLIS, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1215671000 CEBORT izposoja vozil in prevozi d.o.o.
1216015000 CONFIDAS, logistika in transport, d.o.o.
1214900000 CARDIOFIT samostojna zdravstvena dejavnost d.o.o.
1233319000 CVETLIČARNA, organizacija prireditev, d.o.o.
1226754000 CYBROTECH oprema in sistemi za avtomatizacijo d.o.o.
1233246000 CAMELIA cvetličarna d.o.o.
1233459000 C.J.I. KOMERCIALNA SKUPINA podjetje za opravljanje komercialnih in skupnih opravil, d.o.o. - v likvidaciji
1242946000 CADIA podjetje za arhitekturo, gradbeništvo, oblikovanje, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
1254472000 CRONO Družba za posredništvo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina
1272918000 CATERVA LUPORUM intelektualne storitve d.o.o.
1243292000 CAP DESIGN družba za grafično oblikovanje d.o.o.
1277332000 C-IMTEX d.o.o. Notranja in zunanja trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, Nova Gorica
1274643000 CALEFFI HIDROTERMIKA, trgovina in storitve, d.o.o.
1270567000 CDC, družba za trgovino, montažo in svetovanje d.o.o.
1270702000 CENTER ZA POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA PIRAN d.o.o. CENTRO DI PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA - PIRANO S.r.l.
1300431000 CHEMASS d.o.o., merilni sistemi
1263145000 CELJSKE MESNINE-STORITVE proizvodnja in zaposlovanje invalidov d.o.o.
1313932000 CENTER ZA PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA d.o.o., Družba za svetovanje in založništvo
1318519000 Celit, računalniško programiranje, d.o.o.
1323245000 CIMMEX COMMERCE Trgovina, posredništvo, inženiring d.o.o.
1327666000 CERRUTI, trgovsko podjetje d.o.o.
1318764000 CARNIUM COMMERCE, zastopanje in storitve, d.o.o.
1338668000 CLEANPORT, družba za poslovne storitve d.o.o. - v stečaju
1328336000 COMIK kovinska obdelava, montaža in konstrukcije d.o.o.
1328573000 CALMO vezenje in promocija d.o.o.
1338013000 CARSYSTEM, trgovina s kemičnimi proizvodi, d.o.o.
1353756000 CISUM svetovanje d.o.o.
1353942000 ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o.
1353926000 ĆIRO, strojni ometi in fasade, d.o.o.
1363484000 COLLEGIUM akademska popotniška agencija d.o.o.
1357581000 CSO ORMOŽ center za starejše občane d.o.o.
1363786000 CENTER ZA NARAVNO ZDRAVLJENJE, zobozdravstvena dejavnost, d.o.o.
1403737000 CARPEDIEM Trgovina in storitve d.o.o.
1365452000 CAT LOGISTIC transportna d.o.o.
1399799000 CORTEC DESIGN storitveno podjetje d.o.o.
1413406000 ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE LJUDSKA ČEBELA družba za založništvo in kulturne dejavnosti d.o.o., Ljubljana
1422332000 CEMT TRANSPORT Logistika in transport v cestnem prometu Krško d.o.o.
1411861000 CEP, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
2214148000 CARNIUM Trgovina in storitve d.o.o. - V STEČAJU
1420780000 CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1446983000 CONFIDA Poslovno svetovanje d.o.o.
1459066000 CESARSKI DVOR gostinstvo, trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o. Kamnik
1447254000 CNC TECH podjetje za prodajo strojev, strojne opreme, proizvodnjo in servis, d.o.o.
1470787000 CARISMA TEAM, engineering, d.o.o. - v stečaju
1467514000 CARD & D poslovno svetovanje d.o.o.
1459384000 ČARA storitve, proizvodnja in zastopanje d.o.o.
1467808000 CREATIV PLUS d.o.o., založništvo na novih medijih in svetovanje, Ljubljana
1468804000 CASTEL COMPUTERS računalniški sistemi d.o.o.
1453963000 ČLOVEK, založništvo, storitve in izobraževanje d.o.o.
1468570000 ČISTA DOLINA - SHW, Komunalno podjetje, d.o.o.
1488791000 CARBO LINE, proizvodnja in inženiring, d.o.o.
1491547000 COMCO Marketing in svetovanje d.o.o., Ljubljana
7261241000 CSA SLO, poslovne, tehnične in druge storitve, usposabljanja, posredovanje in trgovina, d.o.o.
1422812000 CROMA-TRADE trgovina in storitve d.o.o.
1491245000 CSS, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1490800000 COBIT d.o.o. Oblikovanje, računalniške storitve, oglaševanje
1489259000 CONDOR TRAVEL turizem in storitve, d.o.o.
1507249000 CULMEN gradbeništvo, inženiring, trgovina d.o.o.
1490435000 Center medicine dela, prometa in športa Zagorje ob Savi, d.o.o.
1492543000 CVETLIČARNA ARKADE, cvetličarstvo, d.o.o.
1507672000 CON FILM družba za distribucijo in promocijo filmov d.o.o. Ljubljana
1527509000 COMNET GLOBAL, posredovanje in poslovne storitve d.o.o.
1519174000 CUP BERTONCELJ storitve in trgovina, d.o.o.
1526383000 ČERNE M & N Računovodske storitve in davčno svetovanje d.o.o.
1532162000 CHEMCOM, družba za storitve in poslovno dejavnost d.o.o.
1537474000 CHIARA B., založba in trgovina, d.o.o.
1528211000 Creatim, spletne rešitve d.o.o.
1537709000 CNC BURICA, struženje in obdelava kovin, d.o.o.
1510347000 CRONING LIVARNA podjetje za proizvodnjo in prodajo jeklolitin in modelov d.o.o.
1545230000 CEBRAM produkcija in restavriranje filmov d.o.o.
1539752000 CE VIT, storitve in trgovina, d.o.o.
1549901000 comTEC, vizualne komunikacije, proizvodnja, trgovina, poslovne in druge storitve, d.o.o. - v stečaju
1535145000 CMS - CONCEPT, MARKET, SERVICE, družba za trgovino, ekonomsko propagiranje in druge storitvene dejavnosti, d.o.o.
1550535000 COMMEX SERVICE GROUP Storitve in trgovina d.o.o.
1562835000 COUNTRY WEST, gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
1538446000 CAFETINO, trgovsko podjetje, d.o.o.
1563513000 COVER trgovsko podjetje d.o.o.
1537989000 CELARC projektiranje, inženiring in marketing d.o.o.
1555316000 Chemo Invest Beta upravljanje z nepremičninami d.o.o.
1569368000 CAPIC FINANCE, naložbeno svetovanje, d.o.o.
1527363000 COPY kopiranje načrtov, sitotisk, knjigoveštvo, fotokopiranje in prodaja papirja, d.o.o.
2161621000 COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.
1562444000 CeFormT zastopanje, svetovanje in prevajanje, d.o.o.
1571907000 COMPRESS, oblikovanje in grafična priprava, d.o.o.
1582291000 ČEBAŠEK, družba za svetovanje in trgovino d.o.o.
1525492000 ČEŠNJA, trgovina z mešanim blagom d.o.o.
1572580000 COMPRESSORS INTERNATIONAL, družba za trgovino, inženiring in servis d.o.o.
1584901000 COMPUTEL d.o.o. programska oprema in sistemi
1569384000 CS & BE trgovina s športno opremo d.o.o. Ptuj - v likvidaciji
1587773000 CORPO zastopstvo in trgovina d.o.o.
2322846000 CEEREF PORTIN, nepremičnine in storitve, d.o.o.
1593536000 CONSULTUS - podjetje za poslovno svetovanje, d.o.o.
1587480000 COM-ARH arhitekturno projektiranje, trgovina in druge storitve, d.o.o.
1593773000 CANON ADRIA trgovina d.o.o.
1604759000 CIP, center za inženiring in projektiranje, d.o.o.
1602306000 C 4, družba za trgovino, proizvodnjo, kmetijstvo, posredništvo in druge storitve d.o.o.
1589768000 CAPRIS TRANS prevozništvo d.o.o.
1589172000 CREATIVE STUDIO, izdelava spletnih strani, multimedijske prezentacije in grafično oblikovanje, d.o.o.
1619861000 CNC-TEHNIK, proizvodnja in trgovina d.o.o.
1605607000 CENTER ERM, Podjetje za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
1614215000 CAR - POTISEK ARHITEKTI, d.o.o., Družba za projektiranje
1628704000 CCM, pogodbeno poslovodenje in svetovanje d.o.o.
1593862000 CVELE kamnoseštvo in polaganje kamna d.o.o.
1909886000 CREDERE, družba za poslovne in finančne storitve, d.o.o.
1626167000 CINS Center za izolacijo naravnih substanc d.o.o.
1640208000 CASICOS, igralništvo, trgovina, d.o.o.
1625870000 CROMEX-SMOGAVC, trgovina in neurgentni zdravstveni prevozi, d.o.o.
1646559000 CADCAM LAB, Podjetje za računalništvo, projektiranje design, proizvodnjo, zastopstvo in inženiring d.o.o.
1640615000 CMG, družba za podjetniško svetovanje, d.o.o.
1639196000 CULAJ gradbeništvo in druge storitve d.o.o.
1619373000 CAMINCAM moderne proizvodne tehnologije d.o.o.
1666673000 COPIGRAF FAGANELJ Proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
1639285000 ČISTILNA NAPRAVA LENDAVA d.o.o.
1638980000 ČASPAL, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
1636456000 CONS 1, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1636430000 CMC GALVANIKA, proizvodnja in trgovina, Lesce d.o.o.
1636600000 CHAIRMAN INVESTMENTS, turizem in storitve, d.o.o.
1666177000 CALZE NOGAVICE, zastopanje in trgovina, d.o.o.
1587218000 CREDITEXPRESS, storitve in poslovno svetovanje d.o.o.
1615351000 CARDEA, svetovanje, posredništvo in trgovina, d.o.o.
1658450000 CALYPSO NAUTICA storitve in trgovina d.o.o.-v stečaju
1657933000 CIKO PLUS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1674889000 CA - SMREKAR, družba za storitve, d.o.o.
1682881000 ČIŠČENJE LESK, družba za gradbeništvo, storitve in svetovanje d.o.o.
1701479000 CMN, posredništvo, d.o.o.
1686135000 ČISTO pranje in čiščenje d.o.o.
1701568000 CENTER NEP-VIL, trgovina, posredovanje, storitve, d.o.o.
1694812000 CARUS LAPIS, družba za inženiring, proizvodnjo, promet, trgovino, posredništvo, gostinstvo in storitve, d.o.o.
1701851000 CULT, proizvodnja in prodaja koles, d.o.o.
1662716000 COSYLAB, LABORATORIJ ZA KONTROLNE SISTEME, D.O.O.
1701169000 CHEMOSS, trgovsko proizvodno podjetje, uvoz-izvoz, d.o.o.
1714864000 CONSENS, trgovina in storitve, d.o.o.
1714716000 COSMO trgovina in storitve, d.o.o.
1593838000 C & A MODA d.o.o.
1865641000 CEOS d.o.o. Center za ekonomsko in organizacijsko svetovanje
1708759000 COTIS, grafika, telekomunikacije, d.o.o.
1552465000 CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov d.o.o.
1574396000 CORALA, poslovno svetovanje in storitve d.o.o.
1617419000 CORES, informacijski sistemi, d.o.o., Kranj
1518194000 CAST-TEAM družba za poslovno svetovanje, trgovino, posredovanje, zastopanje in proizvodnjo, d.o.o.
1518305000 CPK INVEST družba pooblaščenka d.o.o.
1574523000 CHANG, podjetje za gostinstvo in storitve d.o.o.
1533916000 CONTEX NOVI družba za zastopanje, svetovanje in trženje d.o.o.
1617249000 ČEPLAK vulkanizerstvo d.o.o.
1433792000 COSTELLA polnilnica mineralne vode in vod z okusi d.o.o.
1717642000 CVETJE OREHEK, trgovina in storitve, d.o.o., Dol pri Ljubljani
1721623000 CANDY HOOVER, gospodinjski aparati, d.o.o.
1732889000 CONETICA Podjetje za založništvo, trgovino in storitve d.o.o.
1722484000 CHEMIA, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
1755188000 CARMEC Trgovina in storitve d.o.o.
1719041000 COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL potovalna agencija d.o.o.
1754904000 CERJAK, PROIZVODNJA IN STORITVE d.o.o.
1763954000 CLAVIS, posredništvo in storitve, d.o.o.
1765655000 ČRNA PLUS - posredništvo, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.
1779257000 CONFIDAS HOLDING, družba za upravljanje in svetovanje, d.o.o.
1775464000 Copula svetovanje, trgovina in inženiring d.o.o.
1778811000 C.A.B. 68, Celostne komunikacije, d.o.o.
1787004000 ČERNOGA IM trgovina in storitve d.o.o.
1786636000 CF CONFIDAS, davčno svetovanje, d.o.o.
1775502000 CATV SELNICA-RUŠE, kabelsko komunikacijski sistem d.o.o.
1786954000 CENTER PERKO servis in trgovina d.o.o.
1794809000 CGP-GIP, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5363926000 CGP-VISOKE GRADNJE d.o.o.
1797344000 ČBR, transport, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
1789678000 CAUTUS zavarovalno posredništvo d.o.o.
1797689000 CPIN promet, investicije d.o.o.
1809237000 CITEX INT trgovina d.o.o.
1808958000 CHEMKOP trgovina in storitve d.o.o.
1812980000 CVETKOVIČ proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1806939000 CAMBRIDGE PROGRAMI računalniško programiranje d.o.o.
1813285000 CVETLIČARNA NEPREMIČNINE poslovanje z nepremičninami d.o.o.
1814184000 ČOB GRAFIKA podjetje za tisk in storitve d.o.o.
1816586000 CIS PLUS, tehnične in druge inštalacije, d.o.o.
1453530000 COMETT INŽENIRING gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
3837475000 CEMTRA, poslovne storitve, d.o.o.
1808869000 CATV RADLJE-VUHRED kabelsko komunikacijski sistem d.o.o.
1828258000 CASA IN trgovina in svetovanje d.o.o.
1826905000 CANTAL MARINE, poslovno svetovanje in zastopanje tujih firm, d.o.o.
1843532000 CENTER ROKODELSTVA, družba za pospeševanje rokodelstva, d.o.o., Ljubljana
1837630000 CONSULTCOM, trženjsko komuniciranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
1827421000 COMFORT P.J. - Marketing, posredovanje in zastopanje, d.o.o.
1846663000 C.C.S., gradnje, d.o.o. - v stečaju
1846566000 CRR, celovite IT rešitve, d.o.o. - v stečaju
1851730000 ČIP ATELJE, podjetje za posredništvo pri prodaji elektronskih izdelkov d.o.o.
1853465000 COGITEX poslovno svetovanje in storitve d.o.o.
1853708000 COMSHOP, trgovina za računalniško, pisarniško in medijsko opremo d.o.o. - v stečaju
1869230000 C.S. družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1864670000 ČEPELNIK montaža stropov in sten d.o.o.
1869019000 CO. FGM družba za storitve in trgovino d.o.o.
1875604000 CENTER SONCE, družba za opravljanje storitev, d.o.o.
1876350000 CYCLOPET Radiofarmaki in diagnostika d.o.o.
1875914000 CEDRIS, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
1864840000 CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
1868276000 CEKO IN, podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.
1880128000 CGS plus, informacijske tehnologije, d.o.o.
1861557000 C2 gostinstvo d.o.o.
1884549000 Central RE, nepremičninska družba d.o.o.
1888439000 CPH, trgovina in posredništvo, d.o.o.
1876007000 CNC P&K-PUŠNIK proizvodnja in trgovina d.o.o.
1889842000 CENTER JEREB prodaja in servisiranje vozil d.o.o.
1865498000 COMMA, družba za trgovino in storitve d.o.o.
1898159000 CONSULE, Podjetje za trgovino d.o.o.
1900340000 CVV, družba za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
1900331000 ČRNI VRH proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1900277000 CANKARJEVA ZALOŽBA - ZALOŽNIŠTVO d.o.o.
1888064000 ČEVLJARSTVO JAZBEC PAVEL d.o.o. Čevljarsko in trgovsko podjetje
1917773000 CONDOR PLUS storitve in trgovina d.o.o.
1924028000 C. VISTA, vizualne komunikacije, d.o.o.
1900447000 CNC-PRO, zastopanje, d.o.o.
1924087000 COST IN trgovina, storitve in svetovanje d.o.o.
1906526000 ČUK SVETOVANJE, svetovanje in storitve d.o.o.
1917374000 CARPUS izobraževanje in storitve d.o.o.
1932870000 CONSENSUS, komunikacije za odgovorno družbo, d.o.o.
1925016000 ČIŽMAN - A d.o.o. trgovina in gostinstvo
1926624000 CONSORTES poslovno svetovanje d.o.o.
1934007000 CATING konstruiranje, svetovanje, inženiring d.o.o.
6512534000 CUNJA, investicije in naložbe, d.o.o.
1956671000 CAR TRADE trgovina in storitve d.o.o.
7210779000 COB INDUSTRIES, Proizvodnja d.d.
1946161000 CAPITALIS, poslovno svetovanje in druge storitve, d.o.o.
1941356000 ČARMAN MOTOSPORT, podjetje za vzdrževanje in popravilo motornih vozil, d.o.o.
1940589000 CANGURA d.o.o., marketing in trgovina - v stečaju
1934643000 CESIJA Poslovne storitve, d.o.o.
1942514000 ČAPITAN, družba za storitve trženja in poslovno svetovanje d.o.o.
1965395000 CARDINALIS, trgovina, proizvodnja, gostinstvo, kulturne prireditve d.o.o.
1972987000 CARRUS PRO trgovina, logistika in posredovanje d.o.o.
1973436000 CMA CGM pomorska agencija Slovenija, d.o.o.
1957520000 COL družba za projektiranje, gradnjo in opremo objektov d.o.o.
1981374000 CITADEL FINANČNO SVETOVANJE, družba za finančno svetovanje, d.o.o.
1983369000 CALART, podjetje za storitve d.o.o.
1964852000 CERES NEPREMIČNINE d.o.o.
1991396000 CLINRES FARMACIJA raziskave d.o.o.
1994131000 CENTER ZABAVE družba za opravljanje gostinske, trgovske, proizvodne in oglaševalske dejavnosti d.o.o.
1970283000 CANGRAD, gradbeništvo, d.o.o. - v stečaju
2009056000 CENTER INVEST, trgovina s plemenitimi kovinami, d.o.o.
7078013000 CAPITAL T&T, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov d.o.o.
2010801000 ČREŠNJAR IN ČREŠNJAR, računovodske, knjigovodske in druge storitve, d.o.o.
2010356000 CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o.
2009510000 CS-EUROTRADE, trgovina, d.o.o. CS-EUROTRADE, trading, Ltd.
2024616000 CENSUM MC, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
2025965000 ČERNOGA trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o. - v stečaju
2013819000 CONSORIANA družba za računalništvo in nove medije d.o.o.
2000105000 ČEPLES, Proizvodnja in storitve d.o.o. - v stečaju
2028484000 CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA, založništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
2029065000 ČRNI LABOD investicije d.o.o.
2034093000 CELAS - podjetje za storitve d.o.o., Ljubljana
6573126000 CEMA Tech, tehnologije, d.o.o.
1934228000 CUNCA čistilni servis d.o.o.
2043238000 CRMT svetovanje in rešitve d.o.o.
2029235000 CD STUDIO, družba za proizvodnjo, trgovino, storitve, računalništvo in gostinstvo d.o.o.,
2040069000 CIMPERMAN STRUGARSTVO, obdelava kovin, uvoz - izvoz, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
2048302000 CESARICA, trgovina s tekstilom d.o.o.
2236834000 CENTER-FIN ekonomske in finančne storitve d.o.o. - v stečaju
2036380000 CONFIDO ALPE, trgovina in storitve, d.o.o.
2044439000 COOL TEAM trgovina in zastopanje d.o.o.
2028646000 CRING INFORMATIKA d.o.o., Računalništvo, trgovina in storitve
2043319000 CEV družba za proizvodnjo, prodajo, izvoz, uvoz instalacijskega blaga, d.o.o.
2047551000 ČEBUL LOGISTIKA IN TRANSPORT d.o.o.
2048400000 CENTER ZA PROJEKTNE STORITVE IN POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o.
2054264000 CALIFIT, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
2044129000 CEMENTNI IZDELKI ZOBEC d.o.o.
2044137000 CV + AR družba za trgovino in storitve d.o.o.
2063603000 CEDRICA, poslovne storitve, d.o.o.
2061864000 C.A.T. AGENCIJA, center za podporo v transportu, d.o.o. C.A.T. AGENZIA, centro assistenza trasporti, s.r.l.
2063611000 CULT, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
2056810000 CREO DRUŽBA ZA POSREDOVANJE, PROJEKTIRANJE, GRADNJO IN OPREMO OBJEKTOV, TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE D.O.O.-v stečaju
2084201000 CHIO IPS, inženiring in poslovne storitve d.o.o.
2084562000 CETERUM podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
2074931000 ČOKOLADNICA, družba za proizvodnjo in prodajo čokolade, d.o.o.
6026630000 CORPUS ARTIS, trgovina in storitve, d.o.o.
2059380000 CENTER ZA PRAVNO INFORMATIKO IN SVETOVANJE, posredništvo, raziskovanje, storitve in izobraževanje d.o.o.
2086824000 CATACEA, svetovanje, d.o.o.
2075121000 CASEM proizvodno in servisno podjetje d.o.o.
2086859000 CITIPLAKAT, agencija, d.o.o.
2092069000 CONMED družba za zastopanje, trgovino in storitve, d.o.o.
2111080000 CAPELO, oblikovanje, d.o.o.
2077434000 CEEREF UPRAVLJANJE, nepremičnine, investicije in upravljanje, d.o.o.
2322455000 CEEREF C2C, nepremičninski projekt, d.o.o.
2107341000 COMPEKS, storitve in trgovina, d.o.o.
2117550000 CBS GRUP d.o.o., proizvodnja, storitve, trženje
2119781000 ČUDEŽ storitve in trgovina d.o.o.
2117711000 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o.
6205674000 CREDO PROJEKTI, investicije, d.o.o.
2127601000 CMS SVETOVANJE d.o.o.
2118645000 CHANG-LAND nepremičnine d.o.o.
2136279000 CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. - v likvidaciji
2136627000 COSBERG avtomatizacija in sistemi za sestavljanje d.o.o.
2143518000 CHARLES VOEGELE, trgovina s tekstilom d.o.o. - v likvidaciji
2125030000 CALCULUS računovodstvo in svetovanje d.o.o.
2138751000 ĆUK STREHE, krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in vzdrževalna dela, d.o.o.
2138905000 CLARK INVESTICIJE, poslovanje z nepremičninami d.o.o.
2138590000 CompEdu, računalniško izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
2145707000 CRM SISTEMI, celovite rešitve v managementu d.o.o.
2145065000 CANTONA gostinstvo d.o.o.
2145499000 COMMERCE TRGOVINA - zastopanje, posredovanje in svetovanje d.o.o.
5000181000 COMMERCE, Trgovina, zastopstva, posredništvo, proizvodnja, storitve d.d.
2147017000 CAFFE CARRARO trgovina s kavo d.o.o.
2137950000 CONTEX MEDIA, družba za zastopanje, svetovanje in trženje d.o.o.
2145995000 CONSORTIUM PAULINUM, proizvodnja, kmetijstvo, vinogradništvo in sadjarstvo d.o.o.
2144298000 CJ, gostinstvo in storitve, d.o.o.
2135540000 CENTER ZA RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU SONCE d.o.o.
2146576000 CUSPIS Zobozdravstvo, trgovina in ostale storitve d.o.o.
2147459000 CENTER ZA PRAVNE EKSPERTIZE, raziskave, svetovanje in druge poslovne dejavnosti, d.o.o.
2145359000 CONTEXTICS, Tehnologije, d.o.o.
2156890000 CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje
2158027000 ČISTADEŽELA storitve d.o.o.
2155729000 ČEH prevozništvo in selitve d.o.o.
2157306000 CEKOM, trgovina in storitve, d.o.o.
2159210000 CASABELA promet z nepremičninami, posredovanje in svetovanje d.o.o. CASABELA commercio, mediazione e consulenza immobiliare s.r.l.
2159651000 CPV, varstvo pri delu, požarna varnost, varstvo okolja, d.o.o.
2157454000 CYCORP, raziskovanje in eksperimentalni razvoj, d.o.o.
1422804000 CENTER MLADIH, interesne dejavnosti otrok in mladine
2144930000 CENT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
2162075000 Computer Controls družba za proizvodnjo, zastopanje in storitve d.o.o.
2161656000 CRS, Klinične raziskave in storitve, d.o.o.
2162962000 CHOKOLAND, investicijsko podjetje, d.o.o.
2168260000 CV KONCEPT multimedija d.o.o.
2172828000 CANDELA d.o.o. oblikovanje osvetljave
6392075000 CAA E, organizacija prireditev, d.o.o. - v stečaju
2173107000 CELUKS, poslovno svetovanje in posredništvo d.o.o.
2171597000 CARBONAUTICA, proizvodnja kompozitov, d.o.o.
2186179000 CDE, nove tehnologije, d.o.o.
2188180000 CEJA Trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
2187124000 CESAR SHOP trgovina in storitve d.o.o.
2188503000 CARPIO trgovina in posredništvo d.o.o.
2129795000 CANDOR komunikacije d.o.o. - v stečaju
2188244000 Čadonič storitve d.o.o.
2189003000 CRISMANI ekološke storitve Koper d.o.o.
2188236000 Center Harmonija, središče ugodja, d.o.o. - v stečaju
2194180000 C.I.A.K. d.o.o., družba za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, posredništvo in storitve
2190265000 CARSO pharm, specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov, d.o.o.
2194864000 CESTAR proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
2196204000 CARPINUS, uvoz, izvoz in posredništvo, d.o.o.
2196760000 COBIO, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
2195178000 CONSISTO, gostinstvo, nepremičnine, gradbeništvo, posredništvo, najemi in storitve d.o.o.
2195461000 CABLEX PLASTIK, orodjarstvo in predelava plastičnih mas d.o.o.
2212960000 CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA, oskrba in varstvo starejših oseb in druge storitve d.o.o.
2221543000 CRMA projektiranje in izvedba na področju restavratorstva in likovne umetnosti d.o.o.
2211238000 CARTHAGO proizvodnja avtodomov d.o.o.
2220881000 C.T.M. posredništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
2222272000 CBD gradbeno in poslovno projektiranje d.o.o.
2214962000 CONFORMA, razvoj in informacijske rešitve, d.o.o.
2214121000 CENTER GRAJSKI VRT BOŠTANJ - družba za turizem, gostinstvo, prenočišča, organizacijo prireditev d.o.o.
2229293000 CELESTA, družba za storitve in trgovino, d.o.o.
2226871000 CHA CHA CHA , Plesni center Gorenjske d.o.o.
2222612000 CHEP Logistika, d.o.o.
2229404000 COMPOSITA združeno podjetje za investicije d.o.o. - v stečaju
2234629000 ČIPS, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
2224291000 CIVIC GRADBENIŠTVO, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, posredništvo, gostinstvo in druge storitve, d. o. o.
3377601000 CENTER ZA PRAVNO POMOČ, druge pravne dejavnosti, d.o.o.
2237199000 CA TRENDI trgovsko in posredniško podjetje d.o.o.
2238047000 COMIS d.o.o. Informacijske rešitve in sistemi
2229145000 CLERC IMEGUISA, distribucija sestavnih delov in dodatne opreme za motorna vozila, d.o.o.
2239191000 CPO Center požarne opreme, d.o.o.
2238764000 ČRN družba za prevoze, storitve in trgovino d.o.o.
2238004000 CT svetovanje in trgovina d.o.o.
2236494000 CCS TRIBUNAL družba za drugo trgovino na debelo in proizvodnjo igralnih pripomočkov in igrač d.o.o.
2238187000 CRATOS, gostinstvo in turizem d.o.o.
2244608000 CONTINVIT družba za finančne storitve in delovnopravno svetovanje d.o.o.
2249944000 CAMELOT družba za turizem in marketing d.o.o.
2252511000 CENTER OČESNE OPTIKE C.O.O. d.o.o.
2252635000 COMIT PLUS trgovina in storitve d.o.o.
2250764000 COLDAL, družba za trgovino, d.o.o.
2258927000 COOP NEPREMIČNINE, družba za posredovanje v prometu z nepremičninami, d.o.o.
2256932000 CELINVEST, gradbeni inženiring, d.o.o.
2263548000 CAJTNG, oglaševanje d.o.o.
2265044000 CAR AVTO, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
2267373000 CUBE, trgovina, posredništvo in svetovanje d.o.o.
2267195000 CASITEC, proizvodnja elektronskih naprav in trgovina, d.o.o.
2264749000 CH, Težka Gradbena mehanizacija, pridobivanje gramoza in nepremičnine, d.o.o. - v stečaju
2268337000 ČAZIMOSKI gradbena dela d.o.o.
2267705000 CURSOR storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o.
2272776000 CATENA, trgovina, posredništvo, proizvodnja in storitve d.o.o.
2276836000 CERTILABO storitve d.o.o.
6319963000 CS2, proizvodnja in prodaja naftnih derivatov d.o.o.
2267187000 C & D HOTEL INTERIERI d.o.o.
2275848000 CE-INVEST, inženiring in nepremičnine d.o.o.
2273926000 CARLOINTI družba za nadzor in druge storitve d.o.o. - v likvidaciji
2290405000 CZS posredništvo d.o.o.
2290502000 CTD, Računalniške storitve, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
2286378000 COLLIS PLUS, upravljanje naložb d.o.o.
2287404000 CALIPO, storitve in trgovina, d.o.o.
2276976000 ČUNI pekarstvo d.o.o.
2287137000 CANINUS družba za posredništvo, trgovino, poslovanje z nepremičninami in storitve d.o.o.
2293765000 CARNIOLA 94, prevajanje in oblikovanje, d.o.o.
2301652000 CSC Servis center d.o.o. - v stečaju
2295598000 ČOLAKAJ, družba za proizvodnjo, gostinstvo, gradbeništvo in trgovino, d.o.o.
2292688000 CEVOTRADE, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
2296136000 CELU, geodetski inženiring, d.o.o.
2304422000 CPE, gradbeništvo, trgovina, storitve, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
3806731000 CENTER INVESTICIJE poslovno svetovanje in inženiring d.o.o.
2298198000 CENTRA DESIGN globalni energetski sistemi d.o.o.
2307294000 CNR trgovina d.o.o. - v stečaju
2312778000 CEZER trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. - v stečaju
2306760000 CENTAURI, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.
2305712000 C 5 poslovne storitve d.o.o.
2316536000 CID - ČISTILNE NAPRAVE, družba za projektiranje, izgradnjo in upravljanje čistilnih naprav, d.o.o.
2321807000 CME ORODJARSTVO, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
2316641000 CORVUS, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o. - v stečaju
2297132000 CONSI. družba za proizvodnjo in storitve d.o.o. - v likvidaciji
2306930000 Center komplementarne medicine, Antonina Rome in partnerji, d.o.o.
2319390000 CACI, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
2323478000 CESTNI INŽENIRING biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o.
2333619000 CONDUCTOR, tiskarstvo, proizvodnja, trgovina, promet in storitve, d.o.o.
2333147000 Chess Raiders, razvoj aplikacij, d.o.o.
2333228000 CONERIS, inženiring in druge poslovne storitve, d.o.o.
2332884000 CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o.
2307022000 CONVENTI mednarodna trgovina d.o.o.
2333066000 CANA WATER, polnjenje pijač d.o.o.
2323150000 ČRNOGRAD splošna gradbena dela d.o.o.
2333490000 CAL, svetovanje, vzdrževanje, strojegradnja, d.o.o.
2337541000 CMIK, Podjetje za posredovanje in svetovanje d.o.o.
2337100000 CP NEPREMIČNINE, nepremičninski projekti in storitve, d.o.o.
1834401000 ČRNI BARON, upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
2346982000 CAMPAGNOLO KOPER cestni tovorni promet d.o.o.
3343839000 CENT SI, informacijske storitve, d.o.o.
2335018000 ČUDEŽNA FIRMA, družba za trgovino in storitve d.o.o.
2347270000 CATANIA PRO, Družba za marketing in storitve, d.o.o.