JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - H, Total count: 7796

Reg.No Company
5440718000 HORVÁTH & Co. - LOBO, podjetje za storitve in trgovino, d.n.o., Ljubljana - v stečaju
5595479000 HAMBERGER & CO d.n.o., Obdelava kamna, šivilstvo in trgovina
5894689000 HOMEC & HOMEC, storitveno podjetje, d.n.o., Jesenice
5858780000 HORVAT & CO. storitveno in trgovsko podjetje d.n.o. Ljubljana
1317466000 HALILI & CO Gradbeništvo d.n.o.
1538179000 HOMESITE, KOS & CO, informatika, turizem in druge storitve, d.n.o., Ljubljana
2599503000 HILDA BASSANESE - SOBODAJALKA
1582119000 HRUŠEVAR in partnerji, storitve d.n.o.
1533959000 HOMPRES - HOMAR & PRESTOR, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve, d.n.o.
2153815000 HPC ŠOPIĆ računalniško grafični sistemi d.n.o. HPC ŠOPIĆ computational and graphics clusters pa
2316838000 HOČEVAR & CO., svetovanje in projektiranje, d.n.o.
3866661000 Hišne storitve Branka Pekovec in ostali d.n.o.
6174841000 HORVÁTH & HORVÁTH, Trgovina, posredništvo in proizvodnja, d.n.o. - V STEČAJU
5377617000 HOPO HOČEVAR JOŽE trgovina in kooperacija k.d. Drnovo
5903076000 HRAST ŽNIDARŠIČ k.d., trgovina, proizvodnja, gostinstvo in storitve, Ambrus
1570323000 HARAMIJA - Drina Haramija & Co., čistilni servis, k.d., Portorož
2226243000 HADŽALIĆ, zavarovalniško zastopanje, k.d.
3283453000 HREN IN DRUŽBENIKI gostinstvo in storitve k.d.
7251424000 HORVAT IN OSTALI gradbeništvo k.d.
6119492000 Hrovat Jani, krovstvo, kleparstvo, k.d.
6728871000 HARMONIKE BUTOLEN, izobraževanje, storitve, proizvodnja, k.d.
5859298000 HRAM Holding, finančna družba, d.o.o.
5232058000 HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
5157714000 Herz, Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o.
5001935000 HOTEL GRAD PODVIN d.o.o.
5001382000 HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o.
3291324000 Hypo Real, gradbeništvo in trgovina, d.o.o. - v stečaju
1662970000 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
5035511000 HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o.
5142334000 HIDRO KOPER podjetje za gradbeništvo in vodno gospodarstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5844789000 HERMES - podjetje za trgovino in posredništvo d.o.o. Koper
5075971000 HIDROMONTAŽA elektro in splošna montaža d.o.o. - v stečaju
5288061000 HIBISKUS Družba za trgovino, zastopanje, marketing, d.o.o., Ljubljana
5025311000 Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.
5043492000 Helios Kemostik, tovarna lepil in kemičnih izdelkov, d.o.o.
5043158000 HELIOS sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o.
5291836000 HMEZAD - TMT transport, mehanizacija, trgovina, d.o.o., Ljubljana
5292808000 HIDRAVLIKA podjetje za trgovino na debelo in drobno, d.o.o.
5295548000 HI-PO Proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o., Grosuplje
5510201000 HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini
5045398000 HIDRIA, razvoj in proizvodnja avtomobilskih in industrijskih sistemov, d.o.o.
5045541000 HIDRIA AET Družba za proizvodnjo vžignih sistemov in elektronike d.o.o.
5313546000 HIDRIA HOLDING d.o.o., Podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb
5043212000 HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
5295912000 HANA-HARI uvoz, izvoz, storitve d.o.o. - v stečaju
5095018000 HGtrade, trženje barv, d.o.o.
5949351000 H & R d.d. Družba za upravljanje z naložbami
5049270000 HP hrana, pijača - svetovanje, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5301572000 HERBALUX 22 naravna kozmetika d.o.o.
5302340000 HERI podjetje za proizvodnjo, storitve in prodajo d.o.o.
5150876000 HMEZAD KMETIJSTVO ŽALEC, d.o.o.
5186340000 HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA TRNAVA - GOMILSKO z.o.o. Trnava " V STEČAJU "
5186323000 HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA PETROVČE, z.o.o., Petrovče
5186382000 HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA GOTOVLJE z.o.o. Gotovlje
5186366000 HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA BRASLOVČE z.o.o. Braslovče
3918530000 HOBOTNICA SISTEMI, svetovanje in posredništvo, d.o.o.
5308615000 HESTIA SI, trgovina in posredovanje d.o.o.
5950619000 Holcim, prodaja cementa, d.o.o.
5335922000 HcH, svetovalno podjetje, d.o.o. - v stečaju
5306981000 HITELEKTRONIK d.o.o., proizvodnja, svetovanje, trženje in izvozno-uvozna dejavnost
5814588000 HIGIEA trgovina z medicinskimi in farmacevtskimi proizvodi ter zastopstva d.o.o.
5327504000 HTE podjetje za trgovino, storitve in inženiring s področja elektronike, d.o.o. Ljubljana
5004853000 HOTEL SLON d.d. Ljubljana
5313295000 HYDRO PLAN Inženiring d.o.o.
5312892000 HIDRO ELEKTRO BOHINJ, podjetje za proizvodnjo električne energije in inženiring pri izgradnji in obratovanju elektroenergetskih objektov d.o.o., Ljubljana
5360633000 HITING inženiring d.o.o.
5436354000 HARDING inženiring, trgovina, proizvodnja, servis, d.o.o.
3788091000 HTI INVEST, hoteli, turizem, igralništvo in investicije, d.o.o.
5316529000 HELP Tehnično informacijski inženiring d.o.o. Nova Gorica
2352591000 HARONA, svetovalno investicijski center, d.o.o. - v stečaju
5314011000 HAJTEK, svetovanja in storitve d.o.o.
5319790000 HIB, podjetje za proizvodnjo, trgovino na debelo in dro bno, servis, ekonomske, organizacijske in tehnološ ke stor.,in projektir. v gradbeništvu,Kranj, d.o.o - V STEČAJU
5479126000 HYB Proizvodnja hibridnih vezij d.o.o.
5321182000 HOČEVAR AGRO TRGOVINA, d.o.o.
5323835000 HART, družba za transport, logistiko, trgovino in druge storitve d.o.o.
5073251000 HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost
5004837000 Hoteli Bernardin d.d. Portorož
5384206000 HYDEG hidro elektro gradbeništvo d.o.o.
5342805000 HORVAT WOOD, trgovina z lesom, d.o.o.
5584027000 HIŠA Stanovanjsko podjetje d.o.o. Cerkno
5408946000 HOTEL CERKNO Gostinsko turistično podjetje d.o.o.
5355877000 HIDROPNEVMATIK trgovina,strojni inženiring, izdelava hidravličnih cevi, d.o.o.
5329612000 H.D.I., gostinstvo in posredništvo, d.o.o.
5339260000 HRIBAR d.o.o., podjetje za svetovanje, marketing in trgovino s področja gradbeništva
5324564000 HONEYPLANT podjetje za proizvodnjo čebeljih izdelkov, organizacijo, posredništvo, trgovino Tržišče d.o.o.
5854733000 HEITECH podjetje za zunanjo in notranjo trgovino in consulting, d.o.o.
5488699000 HYDRYLEK d.o.o., podjetje za izgradnjo hidroelektrarn in proizvodnjo elektrike
5324068000 HOTELI WINKLER Gostinstvo in turizem, Lokve d.o.o.
5332729000 Hörmann Slovenija, montaža, zastopanje in posredovanje d.o.o.
5336414000 HIDEX hidravlika, pnevmatika, avtomatizacija, d.o.o.
6163700000 HESER, proizvodnja signalnovarnostnih naprav, d.o.o.
5335442000 HELPY pomožna sredstva za invalidne in bolne osebe d.o.o.
5345162000 HEXIM, podjetje za izvoz, uvoz in trgovino d.o.o.
5340683000 HIRON, svetovanje, trgovina in servis, d.o.o.
5340373000 HIDROMAT d.o.o., Podjetje za trgovino in servis
5143799000 HOTELSKO TURISTIČNO PODJETJE SIMONOV ZALIV, d.d. Izola
5340306000 HISTRIAS podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
5352827000 HELIX Družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5496179000 HQL Podjetje za doseganje visoke kvalitete življenja d.o.o.
5371350000 HAM - HAM Predelava mesa, trgovina, gostinstvo, d.o.o. Bizovik
5350603000 HERKULES Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5346819000 HARPHA, finančne, podjetniške in poslovne storitve, d.o.o. Koper
5363276000 H.M. podjetje za organizacijo, raziskave in vzdrževanje informacijskih sistemov, d.o.o.
5354617000 HORJAK - PRECISE Podjetje za precizno strojno obdelavo kovinskih izdelkov in sklopov, d.o.o. Domžale
5369134000 HRIBERŠEK, trgovina in storitve, d.o.o.
5362695000 HIS FERUM hidravlika in strojništvo d.o.o.
5371694000 HIK, trgovsko podjetje, d.o.o.
5358876000 HGT TIM transport in storitve d.o.o.
5873525000 HOT - HORSE, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5372003000 HAPRO trgovina in storitve s področja kovinsko predelovalne lesne in papirne industrije d.o.o.
5368855000 HARTMAN družba za glasbeno založništvo, trgovino, posredovanje, svetovanje, najem, storitve in proizvodnjo d.o.o.
5382564000 HIDRO - INŽENIRING d.o.o.
5377927000 HEVIL, trgovina in storitve, d.o.o.
5375584000 HEKRA, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5376491000 HAM, proizvodnja stolov SpinaliS, d.o.o.
5640652000 HOSTING turistično svetovanje, gostinstvo in turizem d.o.o.
5382475000 HENKEL SLOVENIJA podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike in drugih kemičnih proizvodov in za izvajanje trgovinske dejavnosti d.o.o.
5383463000 HEKOS, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5413486000 HOLC proizvodnja, posredništvo, trgovina, založništvo in storitve d.o.o.
5355443000 HERZMANSKY Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5397405000 HOMAN Podjetje za inženiring, proizvodnjo, trgovino uvoz in izvoz, d.o.o.
5405050000 HOM gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o. Šentrupert
5405025000 HIGI-ROKI, družba za uničevanje škodljivcev in predelavo lesa d.o.o., Kropa
5403235000 HARPOON elektronika, d.o.o.
5405360000 HSH marketing, proizvodnja, servis, uvoz-izvoz, zastopanje, d.o.o., Ljubljana
5404690000 HELP, svetovanje, storitve, marketing, d.o.o.
5410550000 HTT KRPAN proizvodnja specialnih priklopnih vozil in kamionskih nadgradenj d.o.o.
5418216000 HARFA V VETRU, muzeji in galerije, d.o.o.
5406412000 HIGH QUALITY zastopstvo in prodaja d.o.o. - v stečaju
5412960000 HERBBY storitve d.o.o.
5407184000 HABJAN trgovina na veliko in drobno z neživilskimi proizvodi, d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5408733000 HERBANA, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5408601000 HIFA, ključavničarstvo in varilstvo, d.o.o.
5428955000 H+P CENTER Podjetje za zastopanje, servis in montažo pnevmatske in hidravlične opreme d.o.o. Ljubljana
5429781000 HRIBAR IN GA-GA avdio in video marketing, d.o.o.
5422604000 HELP trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5414911000 HAMEX, trgovina in storitve, d.o.o.
5423325000 HEDERA podjetje za zeliščne izdelke d.o.o. Vrhnika
5430445000 HIP PLUS d.o.o., gradbeno in trgovsko podjetje, Vače, Vače 103
5005060000 HOTEL LOVEC, hotelsko turistično podjetje, d.o.o. - v stečaju
5431948000 HERMES računalništvo in poslovne storitve d.o.o.
5442559000 HANDLING trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5013968000 HORTIKULTURA plantaže in gradnje Brežice d.o.o.
5435471000 HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o.
5428734000 HURWITS SHOPS trgovsko podjetje d.o.o.
5426855000 HIPNOS podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5428858000 HAES Inženiring, d.o.o., Ljubljana
5432871000 HAPY DAY, podjetje za trgovino, gostinstvo, uvoz in izvoz Ivanji grad, d.o.o.
5437733000 HERMES ANALITICA, Trženje in inženiring medicinske opreme, d.o.o. Ljubljana
7218699000 HS INŽENIRING gradnje, investicije in inženiring d.o.o.
5706874000 HLAPON Turistično podjetje, d.o.o., Cesta M. Zidanška 24, Šentjur
5458170000 HRAST Podjetje za računalniški inženiring d.o.o.
5450772000 HAVE podjetje za zastopanje posredništvo, trgovino in storitve d.o.o.
5447542000 HORIZONT TRADE gostinstvo in turizem d.o.o.
5462479000 HABITUS Podjetje za ekologijo in ekonomiko v kmetijstvu d.o.o.
5494028000 HIMOMONTAŽA družba za montažo, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5455073000 HRVATIN & PARTNER, računovodske in davčne storitve, d.o.o.
5450110000 HENELIT, LACKFABRIK INTERNATIONAL podjetje za mednarodno trgovino in promet z barvami, laki in lepili, d.o.o.
5461154000 HOTENJKA lepila, barve, parketi, d.o.o.
5458447000 HOTEL BRDA Podjetje za gostinstvo in druge storitve d.o.o.
5474353000 HIMONT, industrijska oprema, hidravlika, strojegradnja, trgovina, servis, d.o.o.
5459796000 HOJA OBLAZINJENO POHIŠTVO d.o.o. Ljubljana
5482267000 HEF zastopanje, trgovina in storitve, d.o.o.
5464382000 HEDONI Intuicija d.o.o.
5468086000 HABITAT d.o.o. podjetje za zaključna gradbena dela in trgovino, Koper
5482054000 HERMAN d.o.o. slikopleskarstvo in trgovina
3306763000 Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
5547164000 HUMKO, d.o.o., vrtnarske tehnologije, materiali in oprema Bled
5489423000 HIPOS, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5816971000 HUBERTUS CLUB lovni turizem d.o.o.
5478405000 HIGRA družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
2318733000 HOTEL INVEST DOMŽALE turizem, gostinstvo in hotelski inženiring, d.o.o.
5476372000 HITTOURS International, turizem d.o.o. Nova Gorica v likvidaciji
5485487000 HERMES - FIRA, finance in računovodstvo, d.o.o.
5491371000 HOPSTYRIA, proizvodnja hmelja, d.o.o.
5490251000 HRVATIN & HRVATIN - Podjetje za transport in turizem, d.o.o.
5488206000 HIDROCONSULTING, podjetje za raziskave, storitve in zastopanje, d.o.o.
5486033000 HERMES - OPREMA zastopstva in trgovina d.o.o.
5741912000 HOSTEL 24 hostel in hotelske dejavnosti d.o.o.
5487269000 HERMES - COMMERCE inženiring, zastopstvo, zunanja in notranja trgovina, d.o.o.
5495555000 HOBI Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Ajdovščina
5495962000 HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
5495652000 HEP BERGLEZ storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5488290000 HOFMAN TELEKOM podjetje za telekomunikacije, informatiko in inženiring, d.o.o., Ljubljana
5497655000 HAPING, arhiviranje, media in razvoj d.o.o.
5513332000 HAGRO, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5501474000 HARJEN, Trženje, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Škofja Loka
1890689000 HOTEL PALACE PORTOROŽ, hotelirstvo in turizem d.o.o.
5506867000 HIP HOP 3 trgovina, storitve, izvoz, uvoz d.o.o.
5516285000 HMEZAD EXPORT IMPORT INŽENIRING d.o.o.
5150973000 HMEZAD EXPORT-IMPORT d.o.o.
5505194000 HIPIS Inženiring, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o
5557739000 HERLE M & V podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., IC Trzin - v stečaju
5532361000 HUDA TURA, turizem, trgovina in storitve d.o.o.
5078156000 HIDROINŽENIRING d.o.o. Ljubljana
5516978000 HOBIT, učinkovite računalniške rešitve, d.o.o.
5186234000 HMEZAD HRAM kmetijstvo in trgovina, d.o.o.
5517486000 HARDING STS servis, trgovina, sistemi, d.o.o., Ljubljana-Škofljica
5519195000 H.B.C. trgovina proizvodnja in storitve d.o.o.
5459745000 HOJA ŽAGA ROB podjetje za predelavo lesa, d.o.o.
5529409000 HANDTE - OST zaščita okolja d.o.o.
5520088000 HIGIA, storitve in trgovina, d.o.o., Jesenice
5523818000 HAAJ, družba za mednarodno trgovino in zastopstva, d.o.o.
5538157000 HABJAN TRANSPORT, prevozna in trgovska družba, d.o.o. Škofja Loka
5526485000 HYUNDAI AVTO TRADE družba za zunanjo in notranjo trgovino z avtomobili d.o.o., Ljubljana
5525934000 HITRO-LAHKO finančni inženiring d.o.o.
5035945000 HELLA SATURNUS SLOVENIJA, proizvodnja svetlobne opreme za motorna in druga vozila, d.o.o.
1814303000 HH dejavnost holdingov d.o.o.
5536448000 HERA Trgovina, računovodstvo in druge storitve d.o.o.
3442748000 HCC Agencija, logistične in oglaševalske storitve, d.o.o.
5540305000 HIPPER družba za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
6976336000 Hangar Aviacija, inovacije v aviaciji, d.o.o.
5545668000 HISTRIA COMMERCE trgovina, posredništvo, kmetijstvo, d.o.o. Portorož
5542235000 HERA družba za vizualne komunikacije in elektronske medije d.o.o.
5868190000 HYTECO inženiring in svetovanje v energetiki, industriji in ekologiji, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo ter storitve d.o.o.
5543487000 HOT PLUS trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana
5552478000 HITTI, avtomatizacija, d.o.o.
5576911000 HRGA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5544670000 HARTING podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
5567807000 HISTI, projektiranje in storitve d.o.o.
5615038000 HADOLIN, trgovina in storitve, d.o.o.
5549515000 HANSA trgovinsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
5557771000 HIT-FIT, podjetje za šport in rekreacijo, d.o.o., Mengeš
5543410000 HABULIN logistika d.o.o.
5557135000 HARTWIG gradbeništvo in trgovina d.o.o.
5543851000 HIT PRELESS, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5550041000 HOLC IN LOPERT, družba zastopanje v zavarovalništvu d.o.o.
5561370000 HIS informacijski sistemi, d.o.o.
5595622000 HETAL proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Kočevje
5580625000 HABAT zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5045061000 HIDRIA P, podjetje za proizvodnjo, prodajo in razvoj električnih strojev in naprav, d.o.o.
8187738000 HGR naložbe, upravljanje naložb, d. o. o.
6829732000 HDR naložbe, upravljanje naložb, d.o.o.
5589606000 HERNEC, podjetje za izdelavo in montažo vlečnih kljuk in trgovino, d.o.o.
5552605000 H2O 2000 storitve d.o.o.
5568455000 HALO, svetovanje, turizem, trgovina d.o.o.
5555698000 HEKER upravljanje in storitve d.o.o.
5560586000 HARTCHROM LEVART kromanje, trgovina in storitve, d.o.o.
5697662000 HIŠNI SERVIS MATIČ d.o.o.
5592127000 HOUSING CO. Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
5570662000 HIGI-EFECT, storitve in trgovina, d.o.o.
5579198000 HERBLAN d.o.o., podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino in proizvodnjo
5566371000 HAL COM d.o.o. Podjetje za inženiring na področju telekomunikacij
5576326000 HAND-ESKO, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
5577063000 HIDUS proizvodnja in montaža hidravlične opreme, trgovina in druge storitve d.o.o.
5584531000 HIMOS proizvodnja in montaža hidravlične opreme, trgovina in druge storitve d.o.o.
5585074000 HUMANITAR družinska vzgoja, usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb d.o.o. Lepa pot 7, Šentjur
5604141000 HIDROENERGIJA inženiring d.o.o. Ljubljana
5581176000 HIPLEX Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5594677000 HELVER proizvodno, storitveno podjetje in trgovina d.o.o.
5619939000 HELAN d.o.o. Inženiring, trgovina, storitve
3905071000 HIŠE INTAL, tovarna montažnih hiš - prodaja, marketing d.o.o.
5590337000 HYDRO-HIT inženiring za hidroenergetske objekte d.o.o.
5595711000 HOMAR & CO poslovne storitve, gostinstvo, trgovina, d.o.o., Domžale, Pot za Bistrico 61
5621011000 HOCEM podjetje za proizvodnjo, trgovino, razvojno inovativo in svetovanje, d.o.o., Logatec
5620635000 HL HANGLOOSE, trgovina, zastopanje, svetovanje d.o.o.
5674620000 HIŠKA ABC družba za promet z nepremičninami d.o.o.
5609755000 HARTMANN družba za mednarodno trgovino in zastopstva, d.o.o., Ljubljana
5333687000 HIDROPLANUM gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5840724000 HEMINGWAY d.o.o. podjetje za turizem in zastopanje Ljubljana - v stečaju
5691656000 HUMER, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj,
5620694000 HRIBOVŠEK Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5600871000 HIGRAD - Gradbeno podjetje, d.o.o.
1957589000 HAPUN, PRIPRAVA VODE d.o.o.
5615500000 HIPET proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5629128000 HOMAR, trgovina in storitve, d.o.o.
5689783000 HYDROTECH Projektiranje in inženiring d.o.o.
5644577000 HAMPI proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Predenca 28 Šmarje pri Jelšah
5625793000 HMEZAD TRGOVINA ŽALEC d.o.o., nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
5634750000 HERAL proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5625688000 HC HIDROMONTAŽA, inženiring, trgovina in storitve d.o.o.
5656940000 HED posredništvo in trgovina d.o.o.
5662508000 HELION, podjetje za poslovne in druge storitve, d.o.o.
5042518000 HOLDING IMV, UPRAVLJANJE NALOŽB IN STORITVE, D.D.
5621518000 HAMSTERDAM, grafične storitve in oblikovanje, d.o.o.
5636701000 HIPODROM gradbeništvo, inženiring in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
5644283000 HLAD, družba za servisiranje in montažo hladilnih naprav d.o.o., Škofja Loka
5649803000 HIDROMIKO, storitve s področja hidravlike in pnevmatike, d.o.o., Kranj
5694655000 HAN podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in gostinstvo d.o.o.
5846153000 HIŠA DARIL, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
5646014000 HEROBO podjetje za trgovino, uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o., Kočevje
5640849000 HILTI SLOVENIJA, trgovsko podjetje, d.o.o.
1470647000 HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje
5678684000 HORG podjetje za vzdrževanje, popravilo in izdelavo glasbenih instrumentov d.o.o.
5666490000 HAGSPIEL & DOBLER podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5670381000 HARTMANN COMMERCE Podjetje za storitve in trgovino, d.o.o. Ljubljana
5685346000 HWA-RANG varnostni inženiring in varovanje d.o.o. Cesta na Roglo 11/j, Zreče
5662303000 HI COM GROUP Podjetje za mednarodno posredovanje, razvoj in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
5693497000 HARTCHROM RENDULIČ, d.o.o., površinska obdelava kovin
5689953000 HELENA podjetje za opravljanje trgovskih, gostinskih, storitvenih in tržnih poslov d.o.o.
5692075000 HOPRA, zavarovalna zastopniška družba, d.o.o. - V STEČAJU
5675499000 HAC tehnološke rešitve d.o.o.
5676223000 HIKO TRADE družba za skladiščenje, trgovino in druge storitve d.o.o.
5682479000 HERMES, trgovina, prevoz in storitve, d.o.o.
5754623000 HIP trgovsko, storitveno podjetje, d.o.o.
5682916000 HA - GEA proizvodno, trgovinska in storitvena dejavnost d.o.o. Krško
5705169000 HERBI Proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5690501000 HPS hidro pnevmatski servis d.o.o.
5705614000 HLADNIK d.o.o. trgovina in storitve
5686652000 HUŠKO, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5707340000 HENA trgovina in storitve d.o.o.
5697786000 HLM 4U, storitve in prodaja, d.o.o.
5689023000 HIPOX gradbeništvo, hidroizolacije, industrijski tlaki, d.o.o.
5701562000 HEROE družba za trgovino, gostinstvo, posredovanje in storitve d.o.o.
5699690000 Huppenkothen Podjetje za Trgovino d.o.o.
5716691000 Horizont CLAIR trgovsko podjetje d.o.o.
5725046000 HATRANS podjetje za transport, trgovino in kooperacijo d.o.o.
5732638000 HRUŠI podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Trbovlje Gabrsko 73
5714249000 H P A Kovinarstvo in strojništvo d.o.o. Bilje
5732140000 HIŠNIK Storitveno podjetje d.o.o. Krško
5744458000 HEFIS knjigovodski servis d.o.o., Rogaška Slatina
5740665000 HITEC trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Krško
5756286000 HAL INTERACTIVE informacijske rešitve, d.o.o.
5759757000 HOLZ IMPEX trgovsko in posredniško podjetje d.o.o.
5741343000 HOBA svetovanje, inženiring, trgovina d.o.o.
5760674000 HLP - LES družba za trgovino in obdelavo lesa d.o.o. Ljubljana
1883747000 HIRPUS, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
5756332000 HOBO TRADE Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Trbovlje, Gimnazijska c. 22a
6579078000 HEBAS, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5750873000 HEMA TEL trgovina z elektroniko d.o.o. - v stečaju
5840856000 Hagen, poslovne rešitve, koncepti in svetovanje d.o.o.
5745306000 HIDROMATIKA trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
5753422000 HEKOM MARKETING podjetje za trgovino in komercialne storitve, d.o.o.
5843588000 HANDLER, trgovina in storitve, d.o.o.
5755883000 HRIBENA, Družba za davčno svetovanje in finančni management d.o.o.
2360560000 HTS Industrial d.o.o., industrijski sistemi
5766354000 HUDELJA, podjetje za gradbeno dejavnost, d.o.o., Preddvor
5765447000 HT TRADE, Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Tržič
5765706000 HIDRO WATT, proizvodnja in distribucija električne energije, trgovina in storitve, d.o.o., Tržič
5904030000 HOBOTNICA, d.o.o. Kranj - inženiring, proizvodnja, trgovina in storitve
5762111000 HORTI Proizvodnja-storitve-trgovina d.o.o.
5785383000 HELIANTH svetovanje in prehranski inženiring d.o.o.
5783607000 HELLO, jezikovna šola in računalništvo, d.o.o.
5763681000 HAUSBRANDT CAFFE, trgovina, finančni in komercialni posli, d.o.o.
5809452000 HOJAN & CO elektro storitve, d.o.o.
5782236000 HAFLES podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5784255000 HA-RA METZGER uvoz-izvoz, trgovina na debelo in drobno ter zastopanje, d.o.o. - v likvidaciji
5775337000 HIDROX, gradbeništvo, d.o.o. Ljubljana
5779294000 HIDRA trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5873746000 H.Q., servis, d.o.o.
1619845000 HANSA INVEST - Svetovalno - storitvena družba d.o.o.
5795613000 HABERKORN, trgovina in storitve d. o.o.
5806585000 HUMEK podjetje za proizvodnjo, predelavo in trgovino d.o.o. Novo mesto
5886996000 HOPINET Podjetje za inženiring, elektroniko in telekomunikacijo d.o.o.
5800919000 HABITAT MONT d.o.o., tesarstvo, montažna in klasična gradnja, montaža, trgovina in podjetniško svetovanje.
5802318000 HANA-ANA trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o. - v stečaju
5805805000 HALDER norm+technik, trgovina, d.o.o.
5800811000 HIDROSVET Projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o.
5828228000 HOLCER proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5809479000 HORIZONT intelektualne in svetovalne storitve, d.o.o., Ljubljana, Bezenškova 35
5819156000 HOBO FINANCE d.o.o.
5815541000 HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje d.o.o. Koper - v stečaju
5837928000 HANI družba za trgovino in storitve d.o.o.
5897459000 HOLOS, družba za trgovino in storitve d.o.o.
5821541000 HUMAR PLAST Predelava plastičnih mas d.o.o.
5824877000 HELICA Podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o. Ljubljana-Šentvid
5833299000 HAVAS, poslovne storitve d.o.o.
5824222000 HOLINVEST podjetje za inženiring d.o.o.
5825083000 HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
5006104000 HOTELI PALACE, DELNIŠKA DRUŽBA, PORTOROŽ
5825105000 HETA, trgovsko podjetje, d.o.o.
5841194000 HRIBAR IN HRIBAR avtoservis d.o.o.
5867746000 HEDENS zobozdravstvo, storitve in trgovina d.o.o. Petrovče
5877873000 HAKL & HAKL, Podjetje za računalništvo, izobraževanje in trgovino d.o.o.
5868769000 HEKTAR d.o.o. Podjetje za geodezijo Idrija
5843413000 HORJAK d.o.o., proizvodna in trgovska družba, Celje
5860458000 HYLA TRADE, zastopanje, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana
3864570000 HYLA, Proizvodnja, razvoj in trgovina d.o.o.
5871204000 HARTEX d.o.o. trgovina in storitve
5876036000 HOTEL KOTNIK, turizem in gostinstvo, d.o.o.
5877814000 HST - INVEST inženiring, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o
5879272000 HLEVSKA OPREMA ŠTEFAN KOBAL proizvodnja, trgovina in zastopstva d.o.o. - v stečaju
5899281000 HORIZONTE družba za razvoj podjetij, d.o.o.
5878659000 HUAN CHENG, Podjetje za gostinstvo, trženje in storitve d.o.o.
5901219000 HISOFT PLUS Računalniški inženiring d.o.o.
5896096000 HABI TRADE, gradbeno, trgovsko in turistično podjetje, d.o.o., Ljubljana
5859123000 HYDROIZOLACIJA Družba za storitve in trgovino d.o.o.
5898587000 HORIZONTE VENTURE MANAGEMENT družba za svetovanje d.o.o.
5910404000 HOEDLMAYR logistika d.o.o.
5888352000 HELIAIR CENTER družba za poslovne storitve d.o.o.
5897912000 HOLDEN, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5908167000 HENKEL-STORITVE invalidsko podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.
5913110000 HIC SALTA d.o.o., Sistemska integracija in komunikacije, Ljubljana
5914787000 HRUŠKA, družba za nove medije, informacijske tehnologije in tržno komuniciranje, d.o.o.
5928435000 HRIBLES ŽAGA proizvodnja in trgovina z lesom, d.o.o.
5926432000 HOLIN d.o.o., Zastopanje tujih firm, Ljubljana
5924006000 HRIBERNIG strešne konstrukcije, d.o.o.
5903700000 HUAN GONG, podjetje za gostinstvo, trženje in storitve d.o.o. Kranj
2272806000 HITRA IDEJA, trgovina in upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
5556678000 HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d.
5897815000 HEBA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5938384000 HICON oglaševanje, trgovina in proizvodnja označb d.o.o.
5936241000 HIKO servis in montaža hladilnih naprav d.o.o.
5940648000 HAŠIČ podjetje za posredovanje in trgovino d.o.o.
5942489000 HOČEVAR MOKOREL PRETNAR, odvetniška družba, o.p. d.o.o.
5942764000 HOMEC, storitveno podjetje, d.o.o., Jesenice
5904633000 HOYER - Mednarodna špedicija d.o.o.
5959454000 HOLY DRAGON trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji
5943809000 HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.
5949696000 HOBY COMMERCE CENTER, podjetje za proizvodnjo, trgovino, turizem in gostinstvo, d.o.o.
5957125000 HA VOOL Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5934109000 HIM TRADE, Proizvodnja, trgovina in storitve, gostinstvo in turizem d.o.o.
1399152000 HYPO ALPE-ADRIA-CONSULTANTS, PODJETJE ZA SVETOVANJE D.O.O.
5952930000 Heliclip, družba za trgovino in storitve d.o.o. - v stečaju
5981344000 HIPOT - RR nastanitve in storitve, d.o.o.
5966990000 HISHA, projektiranje in prodaja notranje opreme, d.o.o.
5981883000 HARTMAN & HARTMAN, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
5966574000 HERVIS Šport in moda d.o.o.
5970547000 HIDROREMONT , podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice - v stečaju
1124781000 HOPING družba za projektiranje, inženiring in zastopstva v industrijski energetiki d.o.o.
1195808000 HIFI COLORSTUDIO, družba za pripravo in izdelavo tiskarskih form, tiskarstvo, založništvo, poslovne storitve in trgovino, d.o.o.
1124374000 HADRIJAN soboslikarska in druga gradbena dela d.o.o.
5406986000 HERMES SOFTLAB PROGRAMSKA OPREMA D.D. FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: HERMES SOFTLAB SOFTWARE SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY
1199994000 HIŠA IDEJ inovativna skupina d.o.o.
1196839000 H.D.L. INTERNATIONAL okulistična ambulanta, d.o.o., Ljubljana
5957559000 HRIBERŠEK-M proizvodnja strojev in orodij, d.o.o.
1195662000 HSH CHEMIE, zastopanje in distribucija, d.o.o.,
5838096000 HIDMETAL - EKO, podjetje za proizvodnjo, trgovino, svetovanje, transport in inženiring, d.o.o., Cerklje, Slovenska c. 14
1226894000 HIDRO MAT, montaža, storitve in svetovanje d.o.o.
1254553000 HTML storitve in posredovanje d.o.o.
1293613000 HEUREKA, zavarovalniško zastopanje in zavarovanje, d.o.o.
2107163000 HIT BOVEC, hoteli in turizem d.o.o., Bovec - v stečaju
1244981000 HELIS trgovina in storitve d.o.o.
1274759000 HIPPA, finančne storitve, d.o.o.
1300415000 HOTEL EQUIPMENT storitve, proizvodnja, hotelirstvo d.o.o.
1271288000 HASLAUER projektiranje in svetovanje, d.o.o.
1306049000 HOTEL MEDIJSKE TOPLICE d.o.o., turistično in gostinsko podjetje - v stečaju
1300458000 HAGSPIEL podjetje za proizvodnjo industrijskih pralnih strojev, trgovino in storitve d.o.o.
1317369000 H.B.A. proizvodnja iz lesa, obdelava in predelava lesa, storitve, posredništvo in trgovina d.o.o.
1318705000 HARDSTORE družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1318241000 HUMAR – Tretje Oko, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o.
1216481000 HIT LAB, IT rešitve in storitve, d.o.o.
1272837000 HIS EKOPROJEKT podjetje za projektiranje, ekologijo in inženiring, d.o.o.
1339362000 HARLEKIN TRADE d.o.o., podjetje za storitve, gostinstvo in turizem, Ljubljana
1339265000 HUI HUANG trgovina in gostinstvo d.o.o.
1357913000 HELIOTROP družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1358979000 Hotel Dvorec gostinstvo in turizem d.o.o.
1363301000 HAAD, hišniške storitve, d.o.o.
1381113000 HEMAMED družba za trgovino in poslovne storitve d.o.o. Ljubljana
1381393000 HSK podjetje za posredovanje in storitve d.o.o.
1323997000 HRC informacijski inženiring d.o.o.
7181540000 HANGA GIP, gradbeništvo, inženiring, projektiranje, nadzor, d.o.o.
1403559000 HOTELI MANZATO d.o.o.
1411314000 HOTEL BELLEVUE, hoteli in gostinstvo, d.o.o.
1430416000 HALILOVIĆ, družba za gostinstvo, d.o.o. - v stečaju
1429043000 HABJAN & HABJAN podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1450867000 HIPERON, razvoj programske opreme, d.o.o.
1462032000 HIŠA IN DOM, nepremičnine in marketing, d.o.o.
1458612000 HUA XIA Trgovina in gostinstvo d.o.o.
1462598000 HOLO MEDICO družba za izvajanje celostnega zdravljenja in ohranjanja psihofizičnega stanja, svetovanje, posredništvo in trgovina d.o.o.
1462148000 H.F. METALTRADE, trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o
1469304000 HUBAT d.o.o., transport, trgovina in storitve
1483803000 HIDRA-FLEX, hidravlika, trgovina in servis d.o.o.
1492187000 HOSTA IN CVET trgovina, zastopanje in storitve d.o.o.
1511840000 HOTEL KRANJSKA GORA, dejavnost hotelov, d.o.o.
1519727000 HARVEY NORMAN TRADING družba za trgovino d.o.o.
1532642000 HARVEY NORMAN EUROPE, družba za trgovino, d.o.o.
1715127000 H4 US.COM d.o.o., Podjetje za kvaliteto bivanja
1511360000 HYGAL hidravlična galanterija d.o.o.
1537717000 HAPPY LIFE trgovina d.o.o. - v stečaju
1537440000 HPE Storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
1528297000 HOTEL CENTER LAN gostinstvo in turizem d.o.o.
1537725000 HEIDELBERG, tiskarski stroji, d.o.o.
1555456000 HD +, finančne storitve, d.o.o.,
1554140000 HLEVČEK storitve d.o.o.
1562142000 HAFNER BOŠTJANČIČ, gradbeno podjetje, d.o.o.
1554301000 HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o.
1554409000 HERLES, računovodski servis in tehnične storitve d.o.o.
1562606000 HOW - TO storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
1581716000 HAUSER, Trgovina in storitve, d.o.o.
1570307000 HIDRAVLIK SERVIS, servis dvigal, tehnične storitve in trgovina, d.o.o., Postojna
1555685000 HILS, podjetje za trgovino, storitve in gradbeništvo, d.o.o.
2350599000 HRM One, družba za kadrovski management, izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o.
1576151000 HRIBI - trgovina in storitve d.o.o.
1581236000 HOTEL MARKO, gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
1584766000 HAIR BEAUTY, zastopanje, trgovina, d.o.o.
1587048000 HIDROOPREMA, predstavništvo in inženiring, d.o.o.
1587676000 HARVEY, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
1594397000 HALO PINKI gostinstvo in marketing d.o.o.
1602373000 HOT-TEN družba za šport, turizem in gostinstvo d.o.o.
1613448000 HYDRO PRO marketing in oglaševanje d.o.o.
1604929000 HPS ALUPRODUKT, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1619187000 HUNGARIKUM, podjetje za trgovino in posredništvo d.o.o.
1606069000 HR SVETOVANJE, d.o.o.
1613502000 HELIOPOLIS izobraževanje, d.o.o.
1605178000 HINET, računalništvo, računovodstvo in druge poslovne storitve d.o.o.
1604821000 HUMAR INŽENIRING, d.o.o.
1613723000 HC CENTER družba za informacijske tehnologije, d.o.o.
5605008000 HOSPITALIA trgovina z zdravili in medicinskimi pripomočki, d.o.o. - v stečaju
1658476000 HITSPED storitveno podjetje d.o.o.
1639404000 HIŠA OTROK MALI PRINC storitve d.o.o.
1646460000 HONG YUN, trgovina in storitve, d.o.o.
1640747000 HOSTAR, storitve in proizvodnja d.o.o.
1647717000 HOTEL SAVA ROGAŠKA, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
2338726000 HUDEJ poslovne storitve d.o.o.
1660942000 HAJFA storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
1661787000 H2O SPORT, družba za trgovino in storitve, d.o.o. - v stečaju
1661868000 HM, svetovanje in razvoj d.o.o.
1657356000 HIDROREZ, gradbene storitve, d.o.o.
1673343000 HESER PSI, proizvodnja, servis in inženiring, d.o.o. - v stečaju
1674811000 HERMAN'S HARDLAB, družba za računalniške storitve, d.o.o.
1647962000 HARTIS, trgovina, prevozništvo in gradbena mehanizacija, d.o.o.
1686216000 HYLE, trgovsko podjetje, d.o.o.
1683306000 HERMI, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1685830000 HANA-IN trgovina na drobno po pošti ali po internetu d.o.o.
1614789000 HLEBČEK, družba za proizvodnjo, trgovino in turizem d.o.o.
1701428000 HIPERGO spletna agencija, d.o.o.
1683519000 HOMAN TRANS, družba za prevoze in storitve, d.o.o., Škofja Loka
1710133000 HEON d.o.o., Stomatološka dejavnost
1715771000 HGEM, d.o.o. Hidrogeologija, geotehnologija, ekologija in monitoring
1574728000 HARLEM d.o.o. računalniški inženiring
1716689000 HUMANA, družba za trgovanje z oblačili, d.o.o.
1552767000 HIBEL proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
1482076000 HIGEJA trgovina in storitve d.o.o.
1607758000 HESTIA PRO, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1716263000 HIŠASI INVESTICIJE, poslovanje z nepremičninami, d.o.o. - v stečaju
1574256000 HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
1482351000 HANCMAN proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o.
1708414000 HIŠE-PTUJ nepremičninska družba d.o.o.
1721259000 HIŠA PLUS, Družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Ljubljana
1715909000 HUBER EKIPA Signage reklamni in označevalni sistemi d.o.o.
6702503000 HELOS trgovina, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
1465864000 HLADILNE NAPRAVE MEGLEN, proizvodnja, servis, montaža in trgovina, d.o.o.
1535404000 HVALA-TOPLI VAL turizem in gostinstvo d.o.o.
1465899000 HROVAT UB, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
1721488000 HYPO-BA projekt, financiranje d.o.o.-v likvidaciji
1763318000 HSPC, podjetje za gradbeništvo, transport in turizem, d.o.o.
1723260000 HIŠKA, družba za investiranje, storitve in svetovanje, d.o.o.
1722930000 HARVEST, poslovne storitve, d.o.o.
1762958000 HOTEL SLATINA, turizem, proizvodnja in ostale storitve, d.o.o.
1775570000 HAFNER, družba za svetovanje, d.o.o.
1785095000 HATUNŠEK, trgovina, gradbeništvo, proizvodnja d.o.o.
1789317000 HELIA, turistična agencija, d.o.o.
1789422000 HVAC PROJEKT d.o.o., svetovanje-projektiranje-nadzor
1760203000 HECTOR d.o.o., marketing, inženiring, investicije
1797131000 Harvest Hub, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
1787098000 HARVEST BOW, poslovne rešitve, d.o.o.
1732684000 HOTEL CAPODISTRIA, hotelirstvo in aktivni turizem d.o.o.
1798022000 HMETALS trgovina d.o.o.
1775952000 HRAMČEK, trgovina in storitve, d.o.o.
1797263000 HMELJ DORNAVA proizvodnja in prodaja hmelja in drugih kmetijskih proizvodov d.o.o.
1804073000 HOLMED, Zasebna zdravstvena ordinacija, d.o.o. Škofja Loka
1807358000 HIŠA GRAFIKE, vidne komunikacije, d.o.o.
1816047000 HIS TRADE, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
1807293000 H & D, frizerski atelje, d.o.o.
1814443000 HIDRIA - IP, d.o.o., družba za proizvodnjo izolacijskih izdelkov, Tolmin
1833588000 H.O.X., poslovno svetovanje in storitve d.o.o.
1840967000 HISOFT IT Informacijske tehnologije d.o.o.
1840142000 HEDA d.o.o. gradbena dela
1847287000 HOMMER, trgovina in storitve, d.o.o.
1824058000 HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o.
1849735000 HAURATON, gradbeni elementi, d.o.o.
1843699000 HELITOURS, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1851608000 HOME, računalniški inženiring d.o.o.
1853406000 HU JIANMIN gostinstvo in trgovina, d.o.o.
1884026000 HIERRO, trgovina in odkup sekundarnih surovin, d.o.o.
1868748000 HYPNOTIK center za oblikovanje in trženje d.o.o.
1857410000 HRAM MODROSTI svetovanje in storitve d.o.o.
1869132000 HALO ARX nepremičnine d.o.o.
1889770000 HIMERA storitve in trgovina d.o.o.
6635636000 HR Global, kadrovsko svetovanje d.o.o.
1893378000 HLEBEC, krovsko - kleparska dela, d.o.o.
1893912000 HOVERCRAFT proizvodnja in storitve d.o.o.
1860712000 HOPLA - podjetje za trgovino, proizvodnjo in razvoj, d.o.o. - v stečaju
1893211000 HOBY LES, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1876511000 HISAR LJUBLJANA, prevoz potnikov, d.o.o. - v stečaju
1890271000 HORTIKULTURA SEŽANA vrtnarstvo, gozdarstvo in komunalne storitve d.o.o.
1900129000 HL TRGOVINA trgovina, posredništvo in proizvodnja d.o.o.
1913271000 HAMISS PLUS, gradbene storitve d.o.o. - v stečaju
1912968000 HERMINE WECH-KOROŠKA PERUTNINA proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
1893319000 HPX, družba za finančni inženiring, d.o.o. - v stečaju
1910051000 HIDRO GEOTEH storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
1917293000 HIŠA JUTING, proizvodnja, gradbeništvo in inženiring, d.o.o.
1925024000 HTS d.o.o. materiali in tehnologije
1917587000 HREN INŽENIRING d.o.o.
1919741000 HAMAR, charter in šola jadranja, d.o.o.
1914413000 HERUS, podjetje za nepremičnine in storitve, d.o.o.
1899856000 HIPPOS investicijsko in finančno svetovanje d.o.o.
7197195000 HAMLET1, poslovno svetovanje d.o.o.
1919598000 HAJDIN 011 gostinstvo, storitve in trgovina d.o.o.
1926632000 HRBTENICA CENTER, zdravje in preventive d.o.o.
1923951000 HOSEKRA proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, posredništvo, projektiranje in druge storitve ter izdelava in montaža strešne kritine d.o.o.
1942352000 H & M HENNES & MAURITZ d.o.o., družba z modnimi oblačili
1936859000 HERMAN družba za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
1924877000 HOGI, gradbeništvo in računovodske storitve d.o.o., Hrastnik
1934791000 HOMBRE, gostinstvo in turizem, d.o.o.
1965131000 HIP KOMUNIKACIJE hitre internet povezave d.o.o.
1946331000 HAGLEITNER HYGIENE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1943081000 HOMBRE CLUB, gostinstvo in turizem, d.o.o.
1934406000 H.H., gradbeništvo d.o.o.
1954466000 HIDROINVEST družba za hidrogeološka vrtanja d.o.o.
1970089000 H - MONT, montaža, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
1982893000 HIŠA NA TRAVNIKU, hiša športa, zdravja in dobrega počutja, d.o.o.
1972936000 HIKIKOMORI, multimedijska produkcija in arhitektura, d.o.o.
1974246000 HMR podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
1967045000 HOTEL storitveno podjetje d.o.o.
1983644000 HABRA, gradbeno podjetje d.o.o. - v likvidaciji
1993453000 HUGO trgovina in turizem d.o.o.
1987364000 HIDROTISK uvoz in izvoz d.o.o.
1993658000 HA - 5, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
1993615000 HAJNA, poslovne storitve, d.o.o.
1992309000 HIRTGEN storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
2009293000 HBO poslovne storitve d.o.o.
1992414000 HOFER trgovina na drobno d.o.o.
2015277000 HALI, trgovina in storitve d.o.o.
2020513000 HOČEVAR, podjetje za živilsko industrijo in trgovino, d.o.o.
1999931000 H - BIRO, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1990896000 HAWE Hidravlika d.o.o., družba za projektiranje, proizvodnjo in prodajo hidravlike ter podobnih naprav
2029219000 HELIJ, proizvodnja, trgovina, promet in storitve, d.o.o.
2025353000 HAKO storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
2025205000 HARPER, trgovina, d.o.o.
2019973000 HIJA gostinstvo in turizem d.o.o.
2192802000 HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o.
2020696000 HOLOSTART, mednarodna trgovina, inženiring, proizvodnja in svetovanje d.o.o.
2036436000 HP - HIŠA PROJEKTOV, Podjetje za projektiranje in svetovanje, d. o. o.
2028310000 HANKAI restavracija in trgovina d.o.o.
2028476000 HUA NAN trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o.
2044501000 HUTAR trgovina, d.o.o.
2028913000 HATAL, trgovina in storitve, d.o.o.
2042428000 HANNA LUX CONSTRUCTION trgovina in storitve d.o.o.
2040999000 HABOT trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
2047802000 HOBIS upravljanje, vzdrževanje in druge storitve d.o.o.
2059061000 HOTEL MANTOVA storitve in trgovina d.o.o.
2063239000 HYDAC, podjetje za trgovino s hidravličnimi in drugimi napravami d.o.o.
2059738000 HIDROPROJEKT, družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring objektov, d.o.o.
2060051000 HIŠE PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o.
2087642000 HN SELAN, podjetje za montažo, izdelavo in servis hladilnih naprav, d.o.o.
2091437000 HOP KLUB šport in rekreacija d.o.o.
2111357000 HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o.
2097524000 HERLAH, informacijske tehnologije d.o.o.
2111659000 HUKI, trgovina in posredništvo, d.o.o.
8089817000 HCG holding d.o.o.
2113945000 HAMLET PROJEKT, investicije, d.o.o.
2125013000 HEDELE vinogradništvo in vinarstvo d.o.o.
2130351000 HEPRA računalniški inženiring d.o.o.
2132095000 HLADILSTVO, servis, prodaja in montaža hladilne, klimatizacijske, ogrevalne in gostinske opreme d.o.o.
2132281000 HAPIS, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
6842054000 HARLACH, poslovno svetovanje, d.o.o.
2138085000 HGI, informacijski inženiring, d.o.o.
2135558000 HALIAETUM, storitve in trgovina, d.o.o. - servizio e commercio, s.r.l.
2136074000 HIP CENTER - 3, upravljanje nepremičnin, d.o.o. - v stečaju
2077353000 HOPPRIS, proizvodnja in storitve d.o.o.
2148773000 HUDL PROJEKT, družba za posredništvo in trgovino, d.o.o.
2152550000 HVAC trgovina d.o.o. - v stečaju
2153726000 HO NEPREMIČNINE d.o.o.
8053634000 HASB, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
2153459000 HIŠA VIZIJ storitve in trgovina, d.o.o.
2153114000 HDS svetovanje d.o.o.
2160293000 H6 Podjetje za izgradnjo in prodajo nepremičnin, d.o.o.
2158086000 HRIBIS, projektiranje in založništvo, d.o.o.
2361744000 HAK CENTER, distribucija in obdelava jekel d.o.o.
2161559000 HESPERIA - trgovina in storitve d.o.o.
6126529000 HEADS ADRIATIC, kadrovsko svetovanje, d.o.o.
2167387000 H2N, montaža in servisiranje hladilnih naprav, d.o.o.
2161494000 HESTIJA nepremičninska družba d.o.o.
2172216000 HITRI KREDITI, družba za svetovanje, kreditiranje, trgovino in storitve d.o.o.
2170698000 HE-US trgovina in svetovanje d.o.o.
2171465000 HABITARE, Atelje za notranjo opremo in inženiring d.o.o.
2172429000 HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.o.o.
1277600000 HERAK trgovina, posredovanje, svetovanje d.o.o.
2186586000 HIRA, storitve in trgovina, d.o.o.
2188627000 HOJAK d.o.o. Proizvodnja kovinskih izdelkov
2188481000 HIT-MAC, zastopanje, trgovina in storitve, d.o.o.
2190621000 HLAJ, trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.
2188350000 HACH LANGE storitve in trgovina d.o.o.
2172305000 HVS FIN zastopanje, trgovina, posredništvo in svetovanje d.o.o.
2225697000 HARON gradbeništvo in storitve d.o.o.
2191741000 HAJDINJAK, storitve z gradbeno mehanizacijo, d.o.o.
2196450000 HORIZONT SKUPINA proizvodnja, gradbeništvo, posredništvo, trgovina, najem, izobraževanje, poslovno svetovanje in storitve d.o.o.- v stečaju
2195399000 HSL inštalacije ogrevalnih in vodovodnih napeljav d.o.o. - v stečaju
6894526000 HAMSA, izdelava in prodaja elektro konstrukcij ter druge storitve, d.o.o.
2195879000 HISTRA PTS, družba za svetovanje in investiranje d.o.o.
2210835000 HOFFMANN storitve, trgovina, posredništvo, gradbeništvo d.o.o.
2222345000 HVS storitve in trgovina d.o.o.
2221128000 HERES Inženiring, trgovina in druge poslovne storitve d.o.o.
2198002000 HAFESAN trgovsko podjetje d.o.o.
2230097000 HOPS Trgovina in storitve d.o.o.
2214504000 HP PLUS storitveno podjetje d.o.o.
2228823000 HUA SHEN, gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
2227622000 HRIB ŠI krovstvo, kleparstvo, gradbeni inženiring in vsa vzdrževalna dela na objektih d.o.o.
2227355000 HIMOND trgovina in posredništvo d.o.o.
2227614000 HERBEK, trgovina, posredništvo in turizem d.o.o. - V STEČAJU
2226952000 H&K trgovina in storitve d.o.o.
2227410000 HOJKA gozdarske storitve, trgovina, storitve, gradbeništvo, d.o.o.
2234025000 H-VIK storitve in trgovina d.o.o. - V STEČAJU
2234041000 HARVEY NORMAN CEI družba za upravljanje d.o.o.
2239485000 HIDRO-SERVIS, proizvodnja, prevoz, trgovina, posredništvo, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
2226421000 HOTEL MARINA, hoteli in turizem, d.o.o.
2245442000 HURIKAN, organizacija prireditev in tehnična izvedba d.o.o.
2238772000 HOLIMED družba za zdravstvene storitve in svetovanje d.o.o.
2253984000 HIPOKRAT svetovanje in storitve d.o.o.
2246449000 HOVING, Napredne gradbene storitve, d.o.o.
2239981000 HIPOING, hišna popravila in inženiring d.o.o.
2249456000 HP INVESTA, družba za upravljanje z naložbami, d.o.o.
3648150000 HOMEN svetovanje in investiranje d.o.o.
2250748000 HRANVITA, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
2267004000 HIAN podjetje za trgovino, storitve in inženiring, d.o.o.
6195113000 HIŠA TISKA tiskarna d.o.o.
2271133000 HAMO GRADBENIŠTVO, novogradnja in adaptacijska dela d.o.o.
2246848000 HOČKA KOČA, gostinstvo in turizem, d.o.o.
2275961000 HONOR trgovina, storitve, gostinstvo, proizvodnja, poslovanje z nepremičninami d.o.o.
2272563000 HIŠA SOČA gostinstvo in turizem d.o.o.
2275317000 HOTEL CENTER, dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, d.o.o.
2277328000 HOTEL MALOGRAJSKI DVOR trgovina in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
2272717000 HOGA, gostinstvo in storitve, d.o.o.
2338149000 HIŠA NALOŽB, naložbe in projekti d.o.o. - v likvidaciji
2284618000 HBS internetne storitve in trgovina d.o.o.
2270706000 HAJMI d.o.o., vzdrževanje in popravila motornih vozil
2277425000 HEKSA trgovska družba d.o.o.
2292769000 HEGRAD gradbeništvo, trgovina in svetovanje d.o.o.
2293170000 HABILIS, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
2285266000 HESA PLUS gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. - v stečaju
2285223000 HALAL družba za trgovino in posredništvo d.o.o.
2293935000 HEROLINDA gradbeništvo d.o.o. - v stečaju
2288397000 HAZ Izobraževanje, raziskovanje, svetovanje d.o.o.
2298392000 HAMELI, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
2294770000 HMB svetovanje d.o.o.
2295954000 HEGAR, trgovina in transport, d.o.o.
3664945000 HRMENTUM, družba za pridobivanje električne energije, proizvodnjo, posredništvo, trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju
2292467000 HERMES GP, gradbeništvo in transporti, d.o.o.
2302454000 HARREITHER, družba za trgovino, proizvodnjo, posredovanje in storitve d.o.o.
2297035000 HIPOFIZA, storitve in svetovanje, d.o.o.
2305658000 HOTEL MANAGEMENT d.o.o.
2306603000 HITRO d.o.o., družba za trgovino, storitve in logistiko
2312786000 HITROST.COM internet storitve d.o.o.
2313421000 Hyprcom, razvoj, svetovanje in inženiring, d.o.o.
2318121000 HARIS izolacijska dela d.o.o.
2315858000 HIŠA KUHINJ, družba za trgovino in posredništvo, d.o.o.
2317346000 HIŠA REŠITEV, svetovanje, d.o.o.
2318881000 HOTEL TRIGLAV d.o.o. Bled, turizem in storitve
2319837000 HIDRO SONDA storitve, trgovina, d.o.o. - v stečaju
2320967000 HANZA PERSONAL, elektroinštalacije in druge storitve d.o.o.
2320088000 HOTEL DIANA, družba za turizem in izvajanje projektov d.o.o. - V STEČAJU
2316196000 HAS-PEK, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
2322498000 HOTEL ALEKSANDER, družba za trgovino, gostinstvo, posredništvo in druge storitve d.o.o. - v stečaju
2335034000 HD INŽENIRING storitve d.o.o.
2344068000 HIDO, transport in storitve d.o.o. - v stečaju
2350289000 HITEK inženiring, trgovina, elektronika, kovinarstvo d.o.o.
2348489000 HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
2343983000 HRIBAR-OS, mednarodna trgovina, d.o.o. - V STEČAJU
2348527000 Hoch&Tief Bau, gradbene storitve, d.o.o.
2347725000 HSC, poslovno in finančno svetovanje, d.o.o.
2361302000 HB MOTO-MOTIVE, uvoz-izvoz d.o.o.
2364042000 HIDRO M Zastopstva in svetovanje d.o.o.
3580024000 HTS HOLDING d.o.o. poslovni inženiring
2351897000 HIŠA BARVE umetniška obdelava površin d.o.o.
2363151000 HITRE STORITVE družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
2364077000 HTG, družba za investicije d.o.o.
5197856000 HTG Hoteli, turizem in gostinstvo, d.d.
2365910000 HI-KVAL, storitveni inženiring, d.o.o.
2366487000 HD PROJEKTI, proizvodnja in storitve, d.o.o. - v stečaju
2363984000 HLADILSTVO KMETIČ trgovina in storitve d.o.o.
2360845000 HRNČIČ prevozništvo, gostinstvo, gradbeništvo in storitve d.o.o.
2347318000 HISTORIA, raziskovanje in promocija kulturne in naravne dediščine, d.o.o.
2360586000 HERMIONA, davčno svetovanje, d.o.o.
2366924000 HOSTING ZAHOD&VZHOD SVETOVANJE, kreativno, poslovno in tehnično svetovanje v turizmu, d.o.o. - v stečaju
2365596000 HAJDARI BAU, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
2353113000 HITRO TIPKANJE podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
2372738000 HADES TRGOVINA, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
2373246000 HELICOP prevozi v zračnem prometu d.o.o.
3755886000 HOLDING POSLOVNI MEDIJI medijske storitve d.o.o.
2374587000 HOA PROJEKT, družba za svetovanje, storitve in trgovino d.o.o.
3265498000 HPM, turizem in šport, d.o.o.
3271374000 HOBOFIN pisarniške storitve d.o.o.
3271781000 HOBOTIM računovodske storitve in svetovanje d.o.o. - v stečaju
3273865000 HASH, informacijske tehnologije, d.o.o.
3273822000 HONOS prevozi, trgovina in storitve d.o.o.
3273130000 HOTEL DRAVOGRAD, turizem in gostinstvo, d.o.o.
3276457000 HIŠA SONCA, turizem in prevajanje, d.o.o.
3277291000 Herba medica, proizvodnja in trgovina d.o.o.
3273458000 HALTEK, prevozne in druge storitve, d.o.o.
3276368000 HumanikDent dentalna medicina d.o.o.
3279014000 Hevka finančno in poslovno svetovanje d.o.o.
3279707000 HEKS, Hiša ekspertov, d.o.o.
3281680000 HAPE proizvodnja oblačil in druge storitve d.o.o.
3281728000 HAL, računalniški inženiring d.o.o.
3282864000 HANNY trgovina in storitve, d.o.o.
3289443000 HIPO INVEST TRGOVANJE Z NEPREMIČNINAMI IN DAJANJE V NAJEM d.o.o.
3290913000 HOMER, merilna tehnika d.o.o.
3290468000 HO-BE trgovina in storitve d.o.o.
3293645000 HERA MEDIA, družba za oglaševanje in storitve, d.o.o.
3296598000 HONG SOL, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
3298710000 HOT 3, finančne storitve d.o.o.
3302202000 HS INVEST, storitve, d.o.o.
3311716000 H2O CENTER, prodaja in popravila plovil d.o.o.
3310655000 HERBIDUS storitve za izboljšanje kvalitete življenja d.o.o.
3313697000 HONIRE, inovativne informacijske tehnologije, d.o.o.
3316076000 HOPA, družba za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
3319679000 HTTP hotelsko turistično transportno podjetje d.o.o.
3319806000 HOLTERMIT, holdinška družba d.o.o.
3321029000 HARIJ Transport in mehanizacija d.o.o.
3327531000 HEDONIA, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
3325474000 HASK, družba za logistiko in poslovne storitve, d.o.o.
2162423000 HIDRIA INŠTITUT ZA MATERIALE IN TEHNOLOGIJE d.o.o.
3344100000 HLS, podjetje za transport in logistiko, d.o.o.
6158013000 HID svetovanje d.o.o.
3348385000 HERLE skupina, proizvodnja, zastopanje, svetovanje in prodaja, d.o.o.
3349993000 HUA LI, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
3352021000 HALTA Gradbeništvo in turizem d.o.o.
3358291000 HUBRIS, poslovne investicije, d.o.o.
3361217000 HIDROSTIG, PODJETJE ZA TRGOVINO IN GRADBENIŠTVO, d.o.o.
3363180000 HIP kopiranje KLISARIČ d.o.o.
3367029000 HORTI KULT, Podjetje za projektiranje in urejanje vrtov d.o.o.
3365646000 HARPAGO d.o.o., Družba za gradnjo in prodajo nepremičnin
3372553000 HANA, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
3373509000 HIŠCA, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
3376389000 HOVAR, gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
3373908000 HAJLERO,družba za inovativne tehnologije, storitve, trgovino in posredništvo d.o.o.
3378144000 HADOUTA gostinstvo in turizem d.o.o. - v stečaju
3377873000 HITECTA investicije, storitve, trgovina d.o.o.
3380645000 HTC DVA, družba za upravljanje d.o.o. - v stečaju
3381242000 HUA KAN gostinstvo in trgovina d.o.o.
3379825000 HORNIT, parketarstvo in storitve, d.o.o.
3387925000 HidroSolar, trgovina na debelo, d.o.o.
3390632000 HI3, trgovina z avtodeli d.o.o.
3389472000 HORA MG, razvoj in proizvodnja strojev in naprav, d.o.o.
3389537000 HD TECTUM, postavljanje ostrešij in krovska dela, d.o.o.
3391493000 HOLCAR, trgovina in proizvodno servisne dejavnosti za gozdarstvo, d.o.o.
3396169000 HOTELSKO GOSTINSKO PODJETJE HGP d.o.o.
3394794000 HIŠA 8, podjetje za gradbeništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
3400522000 HIŠA ZAVAROVANJ, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.
3412865000 HEHE, programska oprema, d.o.o.
3645983000 Hermes Consilium, poslovno svetovanje, d.o.o.
3420892000 HORO CUSTOM COOKING, proizvodnja kuhinj d.o.o.
8035482000 HORO KITCHENS trgovina in posredništvo d.o.o.
3424731000 HOTEL LEONARDO, gostinstvo, cementninarstvo, prevozništvo, d.o.o.
3431576000 HIDROCEV, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
3437256000 HUM - MED, svetovanje in trgovina, d.o.o.
3986217000 HCC storitve in trgovina d.d.
3443159000 H.A.A., Organizacija športnih prireditev, d.o.o.
3447901000 HOTEL MARINŠEK, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o.
3453987000 HPB nove tehnologije, svetovanje in raziskovanje d.o.o.
6064191000 HIŠA ŽAN, podjetje za gradbeništvo in trgovino, d.o.o. - v stečaju
3455653000 HOTI 1 trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
3722686000 Hybridia Tech, zastopstvo, posredništvo in svetovanje, d.o.o.
3467546000 HRENIČ gradbeništvo, posredništvo, trgovina in storitve d.o.o.
3468763000 HIŠA PRAVA, upravljanje, pravno in nepremičninsko svetovanje d.o.o.
3474593000 HOODFOOD.si, spletni marketing in spletno oglaševanje, d.o.o.
3475522000 HERINGRAD, gradbeništvo, posredništvo in storitve, d.o.o.
3485536000 HUDAURA, zastopstvo in trgovina, d.o.o.
3487911000 HRF, Družba za opremo hotelov in stanovanj d.o.o. - v stečaju
3490297000 HLS MONTER, izvajanje strojnih inštalacij, d.o.o.
3491749000 HITUR, Poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
3493644000 HELI ALPS letalski prevozi d.o.o.
3500004000 HAUSMART, stavbno pohištvo, d.o.o.
3498395000 H&B TRANS, družba za transport, trgovino, posredništvo in storitve, d.o.o.
3502287000 HOLISTIK, zdrava prehrana in zdravo življenje, d.o.o.
3506304000 Harmonija, upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
5641276000 HINCO - trgovsko proizvodno podjetje Lendava d.o.o. - V STEČAJU
3510255000 HM DATA trgovina in storitve d.o.o.
3521028000 H SPORT, športne storitve, d.o.o.
3522954000 H&D STORITVE poslovno svetovanje, računovodstvo in storitve d.o.o.
3529274000 HBL, logistika, d.o.o.
3532763000 HABITAT 32, storitve, d.o.o.
3533174000 HM STORITVE, izobraževanje, vozniška šola, prevozništvo, d.o.o.
3538885000 HONG XIANG, trgovina, gostinstvo in najem d.o.o.
3544796000 HOLDING UNITEHNA d.o.o., družba za proizvodnjo, trgovino in druge storitve
3547809000 HTT KAMBIČ, podjetje za hotelirstvo, turizem in trgovino d.o.o.-v stečaju
3550524000 HEROS GRUPA kadrovsko poslovno svetovanje d.o.o.
3556549000 HUA MEI, gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
3555461000 HERAKLES, pravno in poslovno svetovanje, d.o.o. - v likvidaciji
3557855000 HMS print, podjetje za oblikovanje in tisk d.o.o.
3559378000 HOC CENTER trgovina in storitve d.o.o.
3562778000 HANŽELIČ, kovinarstvo, d.o.o.
3570142000 HUTKO, delamo za otroke, d.o.o.
3571084000 HOSTKO, internet storitve, d.o.o.
3577830000 HIŠA ARTES kultura in turizem d.o.o.
3583805000 HARMONIJA LEPOTE, prodaja in svetovanje, d.o.o.
3584461000 HIŠA OKUSOV, gostinske storitve in druge dejavnosti, d.o.o.
3586995000 HIT SVETILA, trgovina s svetili, d.o.o. - v stečaju
3586880000 HERBACOM trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
3594769000 HISPA trgovina in storitve d.o.o.
3593371000 HIPNOSAN, zdravstvene in finančne storitve, d.o.o.
3598837000 Hotel CUBO, turizem in gostinstvo, d.o.o.
3597423000 HB strojne inštalacije, d.o.o.
3605744000 Hotel Mons hotelirstvo in gostinstvo d.o.o.
3607020000 HDS SKUPINA, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
3613658000 HUBAT PETER, vrtnarstvo, avtoprevozništvo in trgovina, d.o.o.
3626261000 H2O skupina, konzorcij za optimizacijo d.o.o.
3626067000 HUDODOBR, agencija za organizacijo in storitve d.o.o. - v stečaju
3627543000 HIDROLAB, projektiranje in inženiring, d.o.o.
3629643000 HERBUS proizvodnja in trgovina d.o.o.
3634205000 HILMAN, elektro in strojne inštalacije d.o.o.
3635589000 HUDO družba za umetniško ustvarjanje d.o.o.
3640086000 HT inštalacije, strojne inštalacije, d.o.o.
3640183000 HBH, trgovina na debelo z ostanki in odpadki, d.o.o. - v stečaju
3652670000 HUASHENG, gostinstvo, trgovina in posredništvo, d.o.o.
3651240000 HTJ, tehnične meritve, d.o.o.
3655814000 Hersheys SEE, prodaja čokoladnih izdelkov, d.o.o.
3656225000 HP INVEST, investicijski inženiring in svetovanje, d.o.o.
3660800000 H.VALA 10, gostinske storitve, d.o.o.
3661296000 HORIZONT NAUTIKA najem plovil d.o.o.
3662217000 HIPRO tehnološke rešitve, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
3664627000 HIŠA 0 PLUS, namestitve in izobraževanje, d.o.o.
3663752000 HERMES-ES, gradbeništvo, fotovoltaika in transporti, d.o.o.
3667553000 HEPILAND, podjetje za posredništvo in trgovino, d.o.o. - v stečaju
3665828000 HLT, montažne gradnje in hoteli, d.o.o.
3676218000 HESPER GOSTINSTVO, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
3673804000 HERCOG, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
3684245000 HidroGib, proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev d.o.o.
3685705000 HEMISFERA, razvoj programske opreme in svetovanje, d.o.o.
3685438000 HUMATRONIK, razvoj in storitve, d.o.o. - v stečaju
3685861000 HIŠA NEPREMIČNIN RE, posredovanje z nepremičninami in poslovno svetovanje, d.o.o.
3698696000 HAPECE gostinstvo d.o.o.
3703444000 HIPERBOLA, izobraževalne storitve, d.o.o.
3703568000 HIŠA M, trgovina in storitve, d.o.o.
3703819000 HANSA-FLEX-Nova, Hidravlični sistemi, d.o.o.
3705285000 HIDROPOD, podjetje za proizvodnjo električne energije d.o.o.
3396401000 HIDRING trgovina, storitve, d.o.o.
3706338000 HITRI SERVIS, vizualne komunikacije, d.o.o.
3708039000 HMM TIM, grafične storitve, d.o.o.
3708373000 HAJROSKI, gradbeništvo, d.o.o.
3711412000 HEIKE, družba za napredne poslovne rešitve, d.o.o.
3713288000 HENIGMAN d.o.o., razvoj in proizvodnja elektronskih merilnih inštrumentov
3720730000 H.S. NIZKE GRADNJE, družba za gradbeništvo, prevozništvo, trgovino in druge storitve, d.o.o.
3721434000 HAJDARI CONSTRUCTIONS, gradbene in druge storitve, d.o.o.
3727866000 HVD Trgovsko, storitveno in prevozniško podjetje d.o.o.
3350690000 HERAIDA, mednarodno finančno davčno svetovanje, d.o.o.
3733696000 HIŠA DOBROT, gostinske storitve, d.o.o.
3734706000 HALO BETON, podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
3738370000 HIDO INŽENIRING, projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o.
3737985000 HD MONT., montaža industrijskih naprav d.o.o. - v stečaju
3739155000 HISTRIA TURIZEM, hotelirstvo in gostinstvo, d.o.o.
3740285000 HM GRADNJA, gradbene storitve, d.o.o.
3741168000 HYPEX, Industrijska avtomatizacija, d.o.o.
3740684000 HIŠA UDOBJA oddajanje nepremičnin d.o.o.
3749304000 HAJP družba za knjigoveštvo in storitve d.o.o. - v stečaju
3751481000 HP HLEBEC & PARTNERS, vinogradništvo in svetovanje, d. o. o.
3755096000 HEPTAGON INŽENIRING, družba za inženiring, proizvodnjo, nadzor in montažo, d.o.o.
3762866000 HERMANOV TRG, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
3763978000 HITRI TONI, ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, D.O.O.
3765237000 HGW, vinogradništvo d.o.o.
3766306000 HORIZONT LOGISTIKA, logistično svetovanje, transport, posredništvo in druge storitve, d.o.o.
3770184000 HERAG, specializirana trgovina z vini in alkoholnimi pijačami, d.o.o.
3772497000 HTehnika, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
3772314000 HIDROSANIR, gradbeništvo, storitve in proizvodnja, d.o.o.
3780708000 HOLDINVEST naložbe in storitve d.o.o.
3783022000 HIDROVITA posredništvo, trgovina, svetovanje d.o.o.
3786170000 HB, razvoj, proizvodnja, inženiring in svetovanje, d.o.o.
3790355000 HIDRO SAN, izolacijska in druga zaključna gradbena dela, d.o.o.
3787451000 HIDROEKOL, podjetje za inženiring, svetovanje in trgovino, d.o.o. - v stečaju
3792200000 H I D R O P O VV E R Inženiring in proizvodnja d.o.o.
6142508000 HARVINTER trgovina in storitve d.o.o.
3799255000 HidroSistemi, trgovina, d.o.o.
3799204000 HKL & IZO, izolacije, transport in trgovina, d.o.o.
3805182000 HERMINA turizem in nepremičnine d.o.o. - V STEČAJU
3812626000 HERMES Softlab programska oprema d.o.o.
3812731000 H.RAMO, gradbene storitve, d.o.o.
3812758000 HT SISTEM družba za gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
3812936000 HSG Hiša staromodne glasbe - radijska nostalgija d.o.o.
3824799000 HALOŽANKA, trgovina na drobno, d. o. o.
3826996000 HVACTEH, družba za trgovino, storitve in inženiring, d.o.o. - v stečaju
3826490000 HARVEST AG, poslovno svetovanje, d.o.o.
6381197000 HA3 poslovno svetovanje d.o.o.
3832031000 h.i.s. proizvodnja pohištva d.o.o.
3830039000 Harsco Minerali, proizvodnja in predelava kovin in žlindre d.o.o.
3846768000 HTEH proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
3846687000 H.E.S. SKUPINA, storitve, servis in inženiring d.o.o.
3847420000 HIPRI, hiša prihodnosti, d.o.o.
3853748000 HIŠA VINA CUK, gostinstvo in nastanitve d.o.o.
3855228000 HOTI GROUP, gradbeništvo in storitve, d.o.o.-v stečaju
3856887000 H&BCC, center za zdravje in lepoto, d.o.o.
3856984000 HELPAK proizvodnja prehranskih dopolnil d.o.o.
3857425000 Hiša Niša, načrtovanje in svetovanje, d.o.o.
3860990000 HERMES INŽENERING svetovanje, nepremičnine in storitve d.o.o.
3865215000 HIDROTERM Vzdrževanje in servisiranje toplotnih postaj d.o.o.
3879054000 HABA GI gradbeni inženiring d.o.o.
3884490000 HK INŽENIRING, storitve, d.o.o. - v stečaju
3884333000 HORTIS BIRO, krajinska arhitektura, d.o.o.
3885038000 Hotel Vijolica turizem in storitve d.o.o.
3886972000 HIGER BUS, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
3895220000 HAK PLUS podjetje za gradbeništvo in izolacije d.o.o.
3907414000 HOME DECOR, uvoz in prodaja, d.o.o. - v stečaju
3905136000 HRM Info, kadrovske rešitve, d.o.o.
3912566000 HEMERA, družba za poslovno svetovanje, trgovino, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
3915522000 HITRI IN ŽEJNI gostinstvo storitve in prevozi d.o.o. - v stečaju
3918297000 HIŠA OB PARKU, trgovina, gostinstvo, gradbeništvo, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
3925013000 HORIZON, gostinstvo, d.o.o. - v stečaju
3928896000 H-M PLUS gradbeništvo d.o.o.
3931200000 HREKO, pleskarstvo, fasaderstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
3932478000 HIŠA ZEENIA, turizem in storitve, d.o.o.
3932842000 HITEX SPANJE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
3935175000 HME Mehatronika, strojegradnja in mehatronična dejavnost, d.o.o.
3937747000 HITRO FIT Družba za rekreacijo, razvedrilo in kozmetične storitve, d.o.o.
3941302000 HARENA, prevozništvo in storitve, d.o.o.
3948307000 HSM, računalniške storitve in trgovina, d.o.o.
3954811000 HITRA ČEBELICA, knjigovodske storitve, d.o.o.
3962130000 HIŠA LUKSUZA, založništvo, d.o.o.
3968472000 HSI inovativne in tehnične rešitve d.o.o.
3970957000 HALERS, trgovina, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
3971848000 H&B MONT storitveno podjetje d.o.o.
3972950000 HIPRA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
3973093000 HERIEL, gradbeno podjetje d.o.o. - v stečaju
3975711000 H&H STORITVE proizvodnja, založništvo, gradbeništvo, gostinstvo, storitve in trgovina d.o.o.-v stečaju
3977676000 HR PLUS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
3977609000 HIŠA INVEST, gradnje, d.o.o.
1277103000 HMEZAD JEKLO proizvodnja utopnih odkovkov in kovanih izdelkov d.o.o.-v stečaju
3988996000 HANISA skladiščenje d.o.o.
3994589000 HMC TRANS, mednarodni transport in trgovina, d.o.o.
6000657000 HARAS, poslovno svetovanje, d.o.o.