JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - R, Total count: 23274

Reg.No Company
5374634000 RUŽIČ & CO., poslovne in druge storitve, d.n.o.
5353319000 REICH IN REICH podjetje z delovanjem v elektroenergetiki na vseh področjih gospodarstva, d.n.o. Šmarje pri Jelšah, Rimska ceta 29
5382459000 REMO - ZRINSKI IN DRUGI, inženiring, posredništvo, trgovina d.n.o.
5403294000 REX LAVRIČ & CO. trgovina, storitve in zastopstva d.n.o.
5875137000 RIS ŠKOF 2 DRUŽBENIKA turistično posredovanje, d.n.o. Ljubljana
5483514000 RUMIK KENK IN PARTNERJI Družba za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve d.n.o. Črni vrh nad Idrijo
5356385000 RENOVA SLEVEC & CO strokovno tehnično svetovanje, renoviranje usnjenih izdelkov iz usnja, d.n.o. Domžale
5595827000 RASTA D.N.O. BRATINA & BRATINA Trgovsko, računovodsko in storitveno podjetje Cerkno
5831814000 RAVNIKAR & IMPLANT podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.n.o.
5528151000 ROMANOFF MAČEK & CO. podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem ter druge storitve d.n.o. Škofljica
5868882000 RODIČ IN RODIČ trgovina, inženiring, gostinstvo, d.n.o.
2504219000 RAJKO DOMJO - sobodajalec
5900948000 R & M JAKŠA, družba za gostinstvo in trgovino, Kamna gorica, d.n.o.
1331370000 RODICA & CO. podjetje za storitve, d.n.o.
1603205000 ROZMAN pritrdilna tehnika proizvodnja trgovina in storitev d.o.o. - V STEČAJU
1710451000 RADIO BIZJAK & CO., družba za multimedijsko komunikacijo, d.n.o. - v stečaju
1861891000 RADIX, GLIHA & CO, popravilo električnih naprav D.N.O.
2113252000 RAČUNOVODSTVO ORHINI IN DRUGI, d.n.o.
1866915000 REPNIK BOŠTJAN - ODVETNIK
2192047000 R TIM FEDRAN IN OSTALI, reklamni napisi in posredništvo, d.n.o.
2190613000 REMA & REID d.n.o. Koper Trgovsko uvozno - izvozno in proizvodno podjetje
6400922000 Rabuzin in partnerji, podjetje za design in marketing, d.n.o.
3885186000 REMIC in drugi, družba za poslovne storitve, d.n.o.
6023002000 RANT, računovodske storitve, d.o.o.
6115411000 Repac in družbeniki, družba za upravljanje skupnih prostorov, d.n.o.
7122861000 RAZVOJNI STUDIO DR. ŠULIGOJA IN PARTNERJEV D.N.O.
6804993000 Rakun in Rakun, Tiskovna agencija, d.n.o.
5552907000 RAFIX DUNJA TURK IN DRUŽABNIK podjetje za računovodske in finančne storitve, k.d., Drenov grič 141, Vrhnika
5912733000 RESISTEC UPR D.O.O. & CO. proizvodnja elektronskih elementov in uporov k.d.
5673003000 RESISTEC Podjetje za proizvodnjo uporov d.o.o.
1624067000 RESISTEC UPR upravljanje družb d.o.o.
1403931000 ROBNIK A.J. podjetje za storitve in posredništvo k.d.
1534947000 REGULACIJSKA IN TOPLOTNA TEHNIKA MUNDA, inštalacije in storitve, k.d.
1663224000 RISTANC SAŠEK, trgovina in svetovanje, k.d.
1471627000 RADIO FM komercialne in propagandne storitve, d.o.o.
1717600000 REALSTAR Lavrič, trženje in storitve, k.d., Ljubljana-Šmartno - v stečaju
1871994000 RMJ ANŽUR, tovorni promet, gradbeništvo in druge storitve, k.d.
2144557000 REALSTAR LAZNIK, trženje in storitve, k.d., Ljubljana
2250136000 RODIĆ RM družba za trgovino in storitve k.d.
3431002000 REALTA ŠMID, nepremičninsko posredovanje in svetovanje, k.d.
3710777000 RAČUNOVODSTVO Magda Kovačič k.d.
7115334000 Rok Budja s.p., marketinške in izobraževalne storitve, investiranje
2286319000 RIBOLOVNA DRUŽBA FURJA ERIKA SAKSIDA k.d.
2289741000 RAKOVIĆ gradbeništvo k.d.
5854814000 REPUBLIKA SLOVENIJA
5005175000 REKLAMA, opravljanje storitev s področja ekonomske propagande, d.o.o. Celje, Ul. XIV divizije 6
1196413000 RAM INVEST podjetje za investicijski inženiring d.o.o. - v stečaju
2316757000 REALITETA KOPER, posredovanje z nepremičninami d.o.o.
5579660000 REŠET, proizvodnja & trgovina & pridelava & usluge, d.o.o., Kranj - V STEČAJU
5053471000 RADIO GORENC, lokalna radijska postaja Tržič, d.o.o.
5053463000 REGIONALNA RADIJSKA POSTAJA RADIO KUM TRBOVLJE, d.o.o.
5033292000 RADIO TEDNIK PTUJ družba za časopisno in radijsko dejavnost d.o.o.
6186696000 REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o.
3646220000 RECIKEL, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o.
5039711000 RADEČE PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. " - v stečaju"
1869329000 RE FINANCE, naložbe in svetovanje d.o.o.
5159709000 RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.
5055938000 RADIO ŠTAJERSKI VAL d.o.o.
5003717000 RUDIS poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.o.o. Trbovlje
7095155000 RIM projekt, družba za gradbeništvo in storitve d.o.o. - v likvidaciji
5056152000 RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.
5062438000 RADIO GLAS LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
1491784000 RAŠICA POINT Invalidsko podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. - v stečaju
5053102000 RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.
5268737000 RADIO SORA, podjetje za informiranje, d.o.o.
5114535000 RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, d.o.o.
5286948000 Raycap, prenapetostne zaščite, d.o.o.
5285208000 RATING podjetje za gospodarski inženiring d.o.o. Ljubljana
5279216000 RASTO podjetje za proizvodnjo, storitve, posredništvo in trgovino d.o.o.
5287766000 REALITY, podjetje za organizacijske in ekonomske storitve na področju prometa nepremičnin, gradnje objektov in trgovina z gradbenim materialom, d.o.o.
5288207000 RATIO, knjigovodsko računovodske storitve, d.o.o.
5280486000 REVULK podjetje za proizvodnjo in prodajo kemičnih, gumarskih in drugih proizvodov d.o.o.
5291291000 ROTOSI, d.o.o., tisk, marketing in samozaložništvo
5682843000 RIKOM računalništvo, proizvodnja, trgovina, storitve in turizem d.o.o.-v stečaju
3686388000 RBS TURIZEM, doživljajski turizem, d.o.o.
5297036000 RDEČA RAKETA, družba za opravljanje grafičnih, oblikovalskih in marketinških storitev, d.o.o.
5293324000 REGENERACIJA nakup, predelava, prodaja, d.o.o. - V STEČAJU
5292948000 ROFRAM proizvodni inženiring za konstruiranje in izdelavo kovinskih predmetov d.o.o.
5289696000 REMET, podjetje za proizvodnjo, trgovino, montažo, projektiranje in konstruiranje, Gornja Radgona d.o.o.
5293570000 REFLEX podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina Gornja Radgona d.o.o.
5294479000 ROLOPLAST Podjetje za predelavo plastičnih mas, obdelavo kovin, lesa in tkanin d.o.o. Tolmin
5294339000 RAMAYANA d.o.o., svetovanje, razvoj, inženiring, trgovina, turizem
5889057000 ROGA proizvodnja, gradbeništvo, posredništvo, trgovina, gostinstvo, promet, finančno poslovanje, storitve, poslovanje z nepremičninami, izobraževanje d.o.o.
5295297000 RUBIKON, informacijski inženiring, d.o.o.
5294720000 RAZGORŠEK oblazinjeno pohištvo, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5076153000 REGION projektivni biro Brežice d.o.o.
5294380000 RUDOLF, storitve in trgovina d.o.o. Žalec
5305829000 RO-STAN knjigovodske storitve in storitve gospodinjstvom, d.o.o.
5035163000 REPRIZA trgovsko podjetje d.o.o.
1890565000 REALEST, poslovno svetovanje in računovodske storitve, d.o.o.
5295831000 RADIO BREŽICE družba za radijsko dejavnost d.o.o. Brežice, Trg izgnancev 12
5306582000 RCG informacijske tehnologije d.o.o.
5301343000 RR Računalniške rešitve, d.o.o.
5408628000 RIVAL TRADE proizvodnja in trgovina, d.o.o., IOC Trzin, Peske 8, 1236 Trzin
5305349000 RIAS računalniški inženiring d.o.o.
1818635000 RSZ-RAČUNOVODSTVO, SVETOVANJE IN ZASTOPANJE ANDREJA TERPOTEC S.P.
5298849000 RAZVOJNI CENTER družba za storitve d.o.o. - v likvidaciji
5095387000 RIBE MARIBOR, kmetijstvo d.o.o.
2063310000 ROTO GROUP, podjetje za predelavo in trženje d.o.o.
5299691000 REJA Podjetje za transport in špedicijo d.o.o. Vrtojba - v stečaju
5307171000 R + P marketing in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
5315875000 ROCK podjetje za proizvodnjo, trgovino, posredništvo in servisiranje d.o.o. Ljubljana
4083148000 ROLERSKI KLUB GORICA
5304130000 REVIDERA RAČUNOVODSTVO, družba za opravljanje računovodskih, davčnih in finančnih storitev, d.o.o.
5312922000 RAMBIT d.o.o., Podjetje za računalniški marketing, biroopremo, inženiring in trgovino
5909368000 RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.
2618486000 RAJKO ROPRET - SOBODAJALEC
5309875000 REVI družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5312167000 RINA, gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o.
5307228000 RAMDA kmetijsko-vrtnarska trgovina in servis, d.o.o.
1332384000 RADOX podjetje za trgovino, storitve in inženiring d.o.o.
5315867000 RAP - ING Računalniško-Audio video-Projektiranje-Inženiring- Trgovina-Storitve-Zastopstva-Avtomatizacija procesov, d.o.o.
5319358000 RUMIS, proizvodnja prehrambenih izdelkov in trgovina d.o.o.
6731058000 RUMI STORITVE, svetovanje, d.o.o.
5316103000 RIMA družba za gradnjo objektov, izvedbo adaptacij, spuščenih stropov in predelnih sten d.o.o. - v stečaju
3592928000 RIMA SKUPINA, investicije in upravljanje, d.o.o.
5316561000 RENOVA 412 Gradbeništvo in inženiring d.o.o.
5315247000 RLS Merilna tehnika d.o.o.
5873185000 R.S.T. podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.
5329663000 REMF proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
3959554000 REMF REMA proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5337879000 REMENIH podjetje za električne storitve, d.o.o. Šentjanž 61, Rečica ob Savinji
5319374000 ROMA Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Malnarjeva 35, Ljubljana
5335507000 REOS računalništvo, elektronska oprema, svetovanje, d.o.o.
5321646000 RTG SLIVNIŠKO JEZERO ribištvo, turizem, gostinstvo, d.o.o.
5140536000 RIBIŠKA DRUŽINA VOGLAJNA
5326206000 ROMICA trgovina, d.o.o.
5335698000 RAST-KOMERC Podjetje za trgovino, zastopništvo in posredovanje d.o.o.
5235006000 RADIKAL PLUS podjetje za računalniški inženiring d.o.o.
5844274000 RAMONA lasna kozmetika, d.o.o. Celje, Savinjsko nabrežje 5
5318564000 RADIO CERKNO d.o.o.
5879850000 ROY INŽENIRING nepremičnine, posredništvo in storitve d.o.o.
5324335000 RADIO KRKA Novo mesto, d.o.o.
5329221000 REPROMAT proizvodnja in storitve, d.o.o.
5913187000 REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d.
6280781000 Ronnie Christopher Horvat, druge pravne dejavnosti, s.p.
5338948000 REPROGRAFIX podjetje za grafično proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5341051000 REYAN, podjetje za organizacijo, turizem, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
5334390000 ROBOPLAST Podjetje za grafično dejavnost in marketing, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40
5339529000 REGISTRATOR računovodski servis d.o.o.
5342040000 REŠILEC podjetje za zdravstvene in druge storitve d.o.o.
5354072000 RC PERSONAL podjetje za zastopanje, proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5336341000 REKA ekonomske in tehnološke storitve in trgovina d.o.o.
5851866000 RETRA, trgovina s kmetijsko mehanizacijo, d.o.o.
5331463000 RADIO KRANJ, Podjetje za informiranje in ekonomsko propagando, d.o.o.
5335205000 RESULT računalniški sistemi, d.o.o.
5589657000 RADAN & CO Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, zastopanje in mednarodno špedicijo, d.o.o. Ljubljana, Štula 19
5353912000 REBUS družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
5342163000 RIPRO Družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o., Velenje
5333377000 RODEX, trgovsko podjetje, d.o.o.
5718830000 RI gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
1298224000 RADOVANOVIĆ STEVO - ODVETNIK
5345740000 Rotar Art storitve d.o.o.
5345316000 RALLY PLUS poslovne storitve d.o.o.
5773385000 RIKO EKOS industrija ekoloških strojev, d.o.o.
5334900000 RAJ JEZERSKO, turizem, gostinstvo, trgovina, d.o.o.
5420806000 RUBICO TRADE, trgovina in storitve, d.o.o.
5372771000 ROS računalniško programiranje, proizvodnja, trgovina, najemi, gostinstvo, izobraževanje, svetovanje in storitve d.o.o.
5339863000 RIOSI Podjetje za razvojni in organizacijsko svetovalni inženiring d.o.o.
5343852000 ROTO podjetje za predelavo in trženje d.o.o.
5362130000 RAMAJ BAU gradbeništvo d.o.o.
5355761000 ROKO inženiring, proizvodnja, trgovina d.o.o.
5344590000 REVIZOR računalniški inženiring d.o.o.
5589142000 ROGAČ proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1422618000 ROBOTIKA KOGLER - pakirno paletirni sistemi d.o.o.
5343801000 RUTAR INTERNATIONAL trgovinska d.o.o.
5336627000 RDP INVEST, investicije, d.o.o.
5360544000 REBERLES proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Kamnik
5356091000 ROSS podjetje za trženje in oblikovanje, d.o.o.,
5204925000 RCI - RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI CELJE d.o.o.
5076196000 Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje
5098513000 RAZVOJNI CENTER IRC CELJE, d.o.o.
5347572000 ROČAJ trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5359287000 R DOMŽALE trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o. - v stečaju
5359767000 ROSA d.o.o., zastopanje, kooperacija in trgovina
5430526000 REMA grafično in trgovsko podjetje d.o.o.
5365660000 RIKO KOR kovinska industrija, d.o.o.
5412625000 RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o.
5361907000 ROBOTINA, Podjetje za inženiring, marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5412510000 RONIDA podjetje za servisiranje športne opreme, trgovina in turizem d.o.o. - v stečaju
5374405000 REAL DISKONT, trgovina in storitve, d.o.o.
5886503000 REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE
5129494000 RADGONSKE GORICE Gornja Radgona d.o.o.
5367778000 RIBCA, trgovina in storitve, d.o.o.
5379628000 REGAL lesno in trgovsko podjetje d.o.o.
5379326000 ROVA proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5003555000 Rexel, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali in storitvami, d.o.o.
5378524000 RESNIK, skladiščenje in prevozi blaga, d.o.o.
5583942000 RODEO TRADE, trgovina na debelo in drobno, Škofja Loka, d.o.o.
5384737000 ROKS Trgovina in storitve d.o.o. Idrija
5930944000 ROXOR d.o.o. trgovina in posredovanje Portorož
5430461000 REVISTO družba za revizijo in računovodstvo d.o.o.
5395585000 REICHENBERG ARHITEKTURA podjetje za projektiranje in storitve d.o.o.
5371058000 RADANOVIČ trgovsko podjetje Brežice, d.o.o.
5374774000 RENES trgovina in storitve d.o.o.
5376068000 ROYAL CLUB Rekreacijski center, d.o.o.
1316745000 REVIS veletrgovina, inženiring in storitve d.o.o.
3618102000 ROBLEK, poslovno svetovanje, d.o.o.
5403898000 ROK podjetje za prevoz, storitve, izdelavo izdelkov, trgovino in gostinstvo d.o.o.
5541271000 RISS instalacije, servis, trgovina, d.o.o.
5917514000 ROŽA & ROŽE podjetje za storitve in prodajo, d.o.o.
5375860000 RSI inženiring d.o.o.
5512786000 RESOR proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5376262000 R & V trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5385784000 ROLBA stroji in oprema d.o.o.
5395631000 RDS, računovodsko in davčno svetovanje d.o.o.
5387108000 R. A. podjetje za umetniško ustvarjanje in poustvarjanje d.o.o. Ljubljana, Borutova 9
5558140000 RITEM, studio za avdio in video storitve d.o.o.
5390877000 RR - LINE posredništvo z nepremičninami in gostinstvo, d.o.o.
5395623000 R center storitve in nepremičnine d.o.o.
8003114000 RESOURCE, poslovno svetovanje d.o.o.
5387132000 REMI, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5397359000 RINA INVENT podjetje za ekonomske in tehnološke storitve, d.o.o.
5394848000 RADIO ROBIN Radijska dejavnost d.o.o.
5546109000 REAL ENGINEERING svetovanje in promet z nepremičninami, gradbeni in finančni inženiring d.o.o.
5392292000 RIAL podjetje za izvajanje inženiringa d.o.o.
5395712000 RIP COMPUTER računalniško podjetje d.o.o.
5393817000 RING d.o.o., računalniški inženiring, Logatec
5397693000 ROMAN, izdelava kovinske opreme, d.o.o.
5873401000 ROTAL JV proizvodnja in trgovina d.o.o.
5389747000 RBM podjetje za trgovino d.o.o.
5402182000 RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.
7189125000 Robert Šuran s.p., upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti
5490880000 RS - SUHOMONTAŽA, gradbena dela in druge storitve d. o. o.
1430572000 RENTA svetovanje in trgovina, d.o.o.
5887666000 RAVBAR, trgovina, posredništvo, d.o.o., Ljubljana
5402298000 ROMA-TEX, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
5410118000 RIHTER montažne gradnje d.o.o.
5409276000 R.D. Trgovina na debelo in drobno in storitve v blagovnem prometu d.o.o. Ljubljana Dolenjska cesta 11
5418054000 RUTAR studio za poslikavo svile d.o.o.
5404312000 RC DESIGN, podjetje za oblikovanje d.o.o.
5801516000 REDOX - Uvoz-izvoz, trgovina, postavitev in vzdrževanje elektronskih in elektrotehničnih naprav d.o.o. Portorož
5411718000 RIVAL Razvojni inženiring, d.o.o.
5410746000 RAINBOW, trženje - športni marketing, d.o.o.
5413494000 RPO, računalniško podprto oblikovanje industrijskih izdelkov, d.o.o.
5413273000 RI & CO Trgovina, export, import, gostinstvo d.o.o. - v stečaju
5596491000 ROLAND Podjetje za proizvodnjo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
5421039000 ROMANCA podjetje za gostinstvo, trgovino in storitve d.o.o.
5425468000 ROSI ZGONC podjetje za gradbeno, trgovinsko in gostinsko dejavnost d.o.o.
5416736000 RAMS družba za proizvodnjo, inženiring in trgovanje d.o.o.
5412269000 RB RESMAN proizvodnja kovanih izdelkov in trgovina d.o.o.
5419166000 RUPAR avtomatizacija v industriji, d.o.o. Škofljica, Klanec 78
5435447000 RD Elektronika, računalništvo, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5416400000 ROLES gradbeno in trgovsko podjetje Dol. Sušice d.o.o.
5429625000 REMONT RF, podjetje za projektiranje, svetovanje, inženiring in izvedbo strojnih instalacij d.o.o. - v stečaju
5423775000 REGIS računovodstvo, finance, d.o.o. Ljubljana
5431689000 RIBOGOJNICA BERLEK vzreja rib, dvoživk in mehkužcev d.o.o.
5419905000 RUBIL, Računovodstvo in poslovno svetovanje, d.o.o.
5432502000 RAFIS, Računovodsko finančne storitve d.o.o.
5443431000 RIGO d.o.o., prodaja in servisiranje šivalnih strojev, Komen
5423937000 ROŽLE podjetje za trgovino, d.o.o.
5424429000 RACMAN audio video studio d.o.o., Ljubljana
5426464000 RADIX trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5434947000 RABI inženiring, računovodstvo in svetovanje d.o.o.
5432570000 RF4000, razvoj tehničnih rešitev, d.o.o.
5458463000 READY - proizvodnja in trgovina d.o.o.
5467144000 RAZVOJ, inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Braslovče
5351405000 RMN inženiring d.o.o.
5440394000 RG HAUPTMAN trgovsko podjetje d.o.o.- v stečaju
5471150000 RAFINA podjetje za storitve, gradbeništvo, posredovanje in trgovino d.o.o.
5446031000 RS1, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5439078000 RITTER plastične inovacije d.o.o.
3416011000 RE INVEST, družba za poslovanje z nepremičninami in investicije d.o.o.
2349221000 REN, nepremičnine, trženje, investicije in gradbeništvo d.o.o.
5438292000 REZULTAT d.o.o., Ljubljana, podjetje za finančno- računovodsko, knjigovodsko in administrativno- tehnično svetovanje in izvajanje storitev
1298283000 RAZDRIH ANDREJ - ODVETNIK
5474787000 RUJZ DESIGN podjetje za proizvodnjo, trgovino, obrtne in poslovne storitve, d.o.o.
5474132000 RH, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5494885000 RUBIN GEOINFORMATIKA, podjetje za računalniški inženiring in turizem, d.o.o.
5449359000 REGRAD podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5459931000 REDLINE Podjetje za trgovino d.o.o.
5593859000 RESOL podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5448603000 ROTIS plus, družba za proizvodnjo in trgovino na debelo in drobno z mešanim blagom d.o.o.
6063748000 ROTIS SKUPINA, družba za proizvodnjo in trgovino na debelo in drobno z mešanim blagom, d.o.o.
5452163000 RUBIKON, digitalni kreativni studio d.o.o.
5451680000 RSL PRODUCTION avdio & video produkcija d.o.o.
5452201000 REMAX trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5455154000 RE.IG - Trgovinsko in proizvodno podjetje, d.o.o. Portorož
5462681000 RETIP informacijske storitve d.o.o.
5455774000 REK podjetje za trgovino, izvoz-uvoz, proizvodnjo in svetovanje d.o.o.
5460867000 R-SVARUN podjetje za trgovino, zastopanje in storitve d.o.o. Ljubljana
5450209000 RS-BIRO, družba za računovodstvo in davčno svetovanje, d.o.o.
5466601000 RADIO 94, produkcija radijskega programa d.o.o. Postojna
5459435000 REMATS Reciklaža materialov, trgovanje doma in na tujem d.o.o.
5521688000 RUDAR SENOVO poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o.
5523699000 RNB, gradbene storitve, d.o.o.
5465729000 RE-MI Proizvodnja, inženiring, storitve, trgovina d.o.o. Idrija
5466989000 R-TEHNIKA proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o.
5493269000 RIJO podjetje za proizvodnjo, storitve, gostinstvo in trgovino d.o.o.
5472300000 RESKI, finančne in računovodske storitve, d.o.o., Bled
5471737000 ROBERT HRIBAR, podjetje za kovinsko predelavo, vzdrževanje in trgovino, d.o.o., Jesenice
5481015000 ROZABIT računalniški inženiring d.o.o.
5489482000 ROYAL - S podjetje za trgovino, zastopanje, svetovanje in storitve d.o.o., Ljubljana
5472377000 ROTOMETAL trgovina, proizvodnja, storitve in kooperacije d.o.o.
5476046000 REFLECT družba za storitve, trgovino in marketing, d.o.o.
5491622000 RCU rekreacijski center d.o.o.
5470811000 RONA - proizvodno trgovsko podjetje Kranj, d.o.o.
3411737000 RONA SKUPINA, investicijska dejavnost, d.o.o.
5484499000 REZ KOSER podjetje za gradbeništvo d.o.o. - v stečaju
5483271000 RATING, družba za ekonomsko svetovanje, d.o.o.
5494010000 RANČ, računovodske storitve, d.o.o.
5513839000 RUDENSA zobna tehnika d.o.o.
5483336000 RAVNIKAR Gradbeništvo, inženiring, storitve d.o.o.
5481775000 RIKO ROBOTIKA d.o.o., Lepovče 23, Ribnica - v stečaju
5149312000 RESTAVRACIJA PARK, gostinstvo in turizem d.o.o.
5491231000 RVR trgovina, usluge in gostinstvo, Trebnje, d.o.o.
5502756000 RANG elektronika in računalništvo d.o.o.
5519284000 RUDOLF podjetje za trgovino in gradbeno dejavnost d.o.o.
5493684000 RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
5493455000 RETEX trgovina in poslovne storitve Količevo d.o.o.
5494761000 RANGUS Mlinarstvo in trgovina, Dol. Vrhpolje d.o.o.
5530024000 RIS podjetje za trženje in posredovanje d.o.o.
5489237000 ROLU proizvodnja in trgovina Zalošče d.o.o.
5500222000 RASKO računovodske-finančne-obračunske storitve, svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5497337000 R GAMA - MM podjetje za proizvodnjo vizualnih in audio komunikacij d.o.o., Ljubljana
5513103000 RADIO PRO 1, radijska produkcija, d.o.o.
5504708000 ROBEKS podjetje za uvoz-izvoz, svetovanje, projektiranje in opravljanje storitev, d.o.o., Ljubljana
5920850000 RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.-v likvidaciji
5503809000 RC CIZEJ rekreacijski center in storitve, d.o.o.
5515807000 RUDL trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5512344000 RETA trgovina, izvoz, uvoz, svetovanje, trženje, marketing, d.o.o. Ribnica
5570689000 ROZMAN R & B proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o. Grosuplje
5509513000 RO-90 Podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5509211000 RŽIŠNIK PERC, poslovne storitve, upravljanje in naložbena dejavnost, d.o.o.
5509106000 REGULAR, izvajanje, popravila in vzdrževanje raznih vrst inštalacij in naprav, trgovina na debelo in drobno, uvoz in izvoz, d.o.o.
5642205000 RAQUEL transportna in kmetijska družba d.o.o.
5512263000 ROYAL IMPEKS d.o.o., inženiring, trgovina, zastopanje.
5509700000 RŠA VLEK - meritve in servisno dimnikarske storitve d.o.o.
5516960000 RPS Računalniško podprti sistemi za inženiring in proizvodnjo d.o.o. Ljubljana
5512069000 REMONT Gradbeno podjetje d.o.o. Ajdovščina
5520851000 RAČUNOVODSTVO RAFI d.o.o.
6396291000 ROŽNA, družba za upravljanje z naložbami d.o.o.
5500184000 ROK proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Loka, Črni kal
5537100000 RENČELJ Proizvodnja kozmetike, d.o.o. POVIR
5531098000 RAMAINOKS trgovina, proizvodnja, špedicija d.o.o.
5530172000 REMES podjetje za prodajo in proizvodnjo repromateriala, meso in stroji, d.o.o., Kočevje
5523907000 RUBIN podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5523885000 ROKSANS trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana
5536928000 RO-SO METAL proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
5526868000 RADON, družba za opravljanje kozmetičnih storitev, d.o.o. - v stečaju
5541565000 R & S inženiring d.o.o.
5533708000 RONZULLO, transport, trgovina, turizem in gostinstvo, d.o.o. - v stečaju
5545005000 RR & CO. Raziskave, razvoj in prenos znanja, d.o.o.
5551749000 RA, mehanska obdelava kovin in druge storitve d.o.o.
5535662000 ROMO, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
5545757000 RENE, podjetje za agrokemijo, posredništvo in trgovino, export import d.o.o.
5544599000 RUDMAN zunanjetrgovinsko podjetje d.o.o., Ljubljana
5824737000 RACING - R trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.
5540542000 RIBA, ribištvo na morju, d.o.o, Izola
5546176000 ROYAL CORPORATION d.o.o., Podjetje za inženiring, svetovanje, proizvodnjo in trgovino
5542847000 ROTTMANN-S proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5541212000 RENTTOUR, podjetje za transport, špedicijo in turizem d.o.o.
5548900000 RUSTJA Gostinstvo in turizem d.o.o. Skrilje
5567254000 REMCOLA-REMCHEM podjetje za proizvodnjo, projektiranje, trgovino in storitve d.o.o.
5547997000 ROLF AS, elektroinštalacije in zaključna gradbena dela d.o.o.
5553164000 ROJEC & CO trgovsko podjetje d.o.o.
6596185000 REHA OPREMA, trgovina, proizvodnja in svetovanje, d.o.o.
5809991000 REHA trgovina, proizvodnja, svetovanje, d.o.o.
5550734000 RENTAX podjetje za trgovino in zastopstvo, d.o.o., Trbovlje
5577489000 ROMIH, trgovina in storitve, d.o.o.
5893534000 ROGELJ ROMAT avtostoritve in trgovina z rezervnimi deli d.o.o.
5550246000 RAAL Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Trbovlje - v stečaju
5557763000 RENTING d.o.o. Podjetje za posredovanje, svetovanje, izposojanje ter najemanje strojev, naprav in pripomočkov, Koper
5854458000 RARIKA marketing,trgovina, servis, storitve d.o.o.
5550394000 R-STROJ trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. - v stečaju
5568242000 RENGEO notranja in mednarodna trgovina Beltinci d.o.o. - V STEČAJU
5560209000 RAMS družba za proizvodne in uslužnostne dejavnosti d.o.o., Grosuplje, Stritarjeva 3
5845629000 RENOVA storitve, trgovina in proizvodnja d.o.o. Novo mesto
5557941000 RBM COMMERCE podjetje za trgovino, obnovo, gostinstvo in turizem d.o.o.
5554993000 ROTAR kmetijsko-vrtnarska trgovina in servis, d.o.o.
5561221000 ROLAN proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5555507000 RESORT podjetje za proizvodnjo, posredništvo, trgovino, finančno računovodske in druge storitve, d.o.o. Ljubljana
5565502000 REGAL, storitve d.o.o.
5577276000 ROPIK podjetje za računalniško obdelavo podatkov in knjigovodske storitve d.o.o.
5842689000 REN'S, trgovina, turizem, komercialne in svetovalne storitve, d.o.o. - v likvidaciji
5565006000 ROOF - RR, zaključna dela, engineering, d.o.o.
5556147000 REFLEX MM, montaža in varilstvo d.o.o.
5555680000 RVC Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5554861000 RAČUNOVODSKI SERVIS, Podjetje za računovodske in knjigovodske storitve Ljutomer d.o.o.
5555434000 REBERNIK d.o.o., avtovleka, servisi, prevozi, trgovina
5580129000 RTU, informacijski sistemi, d.o.o.
5568277000 RUDA proizvodnja in trgovina Sevnica d.o.o.
5576687000 ROMEO Proizvodnja, mednarodna in notranja trgovina d.o.o.
5599326000 REMOP, remont električne in mehanične opreme plovil, d.o.o.
5586186000 RENER storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5597684000 ROMB, Nove tehnologije, d.o.o., Laško
5314364000 RAČUNALNIŠTVO JAMNIK d.o.o.
5621593000 RIMI podjetje za storitve, trgovino in inženiring d.o.o. - v stečaju
6850227000 R2 INVESTICIJE, investiranje, d.o.o.
5300061000 REX proizvodnja in prodaja izdelkov iz sivke d.o.o., Komen
5588979000 RAINBOW MUSIC INTERNATIONAL glasbena in tehnična trgovina, d.o.o.
5829500000 RIMESSA poslovne storitve d.o.o.
5586500000 ROMES, trženje in prodaja, d.o.o.
5586771000 RAPAL podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o. - v stečaju
5583152000 RMP & CONSULTING d.o.o., Podjetje za računovodstvo in finance malih podjetij, Nova Gorica
5580811000 RODEO TEAM, trgovsko podjetje, d.o.o.
5590426000 RED CAT Svetovanje in obdelava podatkov d.o.o. Ljubljana
5590680000 ROTI razvoj, organizacija, trženje, inženiring, d.o.o. Ljubljana, Škrabčeva 4
7198647000 ROTOS INŽENIRING, proizvodnja orodja za stroje d.o.o.
5601169000 ROVAŠ Podjetje za ekonomsko organizacijske storitve d.o.o.
5604699000 RAZOR Podjetje za urejanje in posredovanje premoženjskih in drugih storitev, d.o.o.
5597714000 RAMEK, podjetje za računalništvo, meritve in krmilja, d. o. o., Radovljica
5661099000 RELOC proizvodnja in trgovina d.o.o.
5607213000 RUPINI & CO podjetje za mednarodno trgovino in inženiring d.o.o. Ljubljana
5611334000 RAST računovodsko finančne storitve, Metlika, d.o.o.
5617316000 RAFAEL gradbena dejavnost d.o.o. Sevnica
5630118000 ROBOCOM, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o. Celje
5655781000 RICA, računovodski servis, d.o.o.
5628431000 ROT d.o.o. Elektro trgovina in servis
5662516000 RIGEL zastopstva, trgovina, raziskovanje, svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5727979000 RST podjetje za elektroinstalacije, trgovino in inženiring d.o.o.,
5636078000 RAFO, proizvodno, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o. Šenčur
5605300000 RIM storitve in trgovina d.o.o.
5610931000 R M proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5626986000 RiseUp dvigala in pomične stopnice, d.o.o.
5599547000 REPRO STUDIO FRANC LESJAK d.o.o.
5626455000 ROBS podjetje za računovodske, finančne in računalniške storitve d.o.o.
5615453000 RIMLJAN-TRADE trgovsko gradbeno podjetje d.o.o. - v stečaju
5618592000 ROMA - IMPEX podjetje za marketing, svetovanje in posredovanje d.o.o.
5317991000 R.S.L. Levec, d.o.o., prodajno servisno podjetje - v stečaju
5615747000 RUS-MEDIG proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5635837000 RATAJC D&P, podjetje za gradbeništvo, projektiranje, storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5626170000 RESMAN trgovina, gostinstvo, servisiranje d.o.o.
5611989000 ROJAN predelava in prodaja d.o.o.
5622743000 ROBIKUM podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Šmarska cesta 34, Škofljica
5613922000 RESET Inženiring d.o.o.
5604664000 RENIWAX Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5609356000 RAVAGO BUILDING SOLUTIONS, podjetje za trgovino, gradbeništvo in storitve d.o.o.
5661005000 RS, računovodske in finančne storitve, d.o.o.
5614929000 RESORT LOKVE gostinstvo in turizem d.o.o.
5607361000 REDS svetovanje in poslovne storitve d.o.o.
5655323000 RAGRAF grafični inženiring d.o.o.
5412129000 ROBEL, podjetje za elektro - obrtne storitve, d.o.o.
5744474000 RO + SO trgovina in servis d.o.o.
5641756000 ROBO & GEODET biro, geodezija, svetovanje, trgovina d.o.o. Krško
2198355000 RED razvoj nepremičninskih projektov d.o.o. - v stečaju
3579409000 RED INVESTICIJE d.o.o.
5616271000 RADIO KOBARID Radijska dejavnost d.o.o.
5349311000 RADIOKLUB KRN KOBARID
5821908000 ROSTROJ RAKEK d.o.o., podjetje za proizvodnjo in storitve
1121677000 ROSENBAUER, proizvodnja in trgovina za gasilsko dejavnost, d.o.o.
5844053000 RAFTIS, storitve in trgovina, d.o.o.
5628598000 RARA AVIS podjetje za storitve, trgovino, inženiring in gradbeništvo d.o.o.
5986893000 ROMER proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5654971000 RIANA proizvodnja, servis, inženiring in trgovina d.o.o.
5633125000 RWA Slovenija proizvodnja, zastopanje in trgovina, d.o.o.
5625505000 REBEL, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve ter uvoz-izvoz, Murska Sobota d.o.o.
5629349000 RIL, gostinsko podjetje, d.o.o., Škofja Loka
5662494000 RELEVANT podjetje za proizvodnjo in trženje d.o.o.
5654343000 RATEL podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5637171000 ROŽLE G & M, d.o.o., podjetje za turizem, storitve, trgovino, Kranjska gora
5632188000 RIKER špedicija, prevozništvo in posredništvo d.o.o.
5641969000 RARITETA poslovno svetovanje, d.o.o.
5640563000 RETIS, trgovina, d.o.o. - v stečaju
5642094000 RHODODENDRON CENTER, podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.
5632765000 RONDES zastopanje in trgovina d.o.o. Ljubljana
5658110000 RATNERS trgovina, gradbeništvo, posredništvo in storitve d.o.o.
5660467000 ROMAS, servisna in proizvodnja dejavnost, d.o.o., Cerklje
5657873000 RIZMAL IN PARTNERJI proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5650232000 ROSTE trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5656702000 ROLES proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5647215000 RA-FIN računovodstvo d.o.o.
5800641000 RATIN trgovska in storitvena družba d.o.o.
5958849000 RICHI prevozno, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5513065000 RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
5647746000 ROCOM podjetje za proizvodne, storitvene, trgovinske dejavnosti in inženiring export-import d.o.o.
5664462000 RU - FI, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Radovljica
5647932000 RUZIO d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje, posredovanje in prevoz - v likvidaciji
5704596000 ROMING proizvodnja, servis, trgovina in transport d.o.o.
5668174000 ROMAX podjetje za prevoz in trgovino d.o.o.
5764963000 ROJC podjetje za servisno dejavnost in trgovino d.o.o. Žalec, Galicija 16 - v stečaju
5647738000 RAZVOJ - Informacijski inženiring, d.o.o.
5649404000 RAFIS, finance, knjigovodstvo, računovodstvo in računalništvo d.o.o. Koper
5663288000 REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
5758653000 REMEC inženiring, d.o.o., Ljubljana, Stara Slovenska 10
5652839000 REGROS trgovina in inžiniring d.o.o.
5684129000 Rogaška Slatina LINE moteli, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. - v stečaju
5723361000 RIMAZ, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Škofja Loka
5664071000 RASTODER, družba za gostinstvo in trgovino, d.o.o.
5648297000 RONIK Gradbeništvo, marketing in trgovina, Ljubljana d.o.o.
5660939000 R - NEŽA trgovina na drobno in debelo d.o.o.
5664365000 RODEX MECHATRONICS d.o.o., razvojno in proizvodno trgovsko podjetje – sistemski dobavitelj
5899001000 RMS INVEST, finančno poslovne storitve, d.o.o.
5996643000 Resultant poslovno svetovanje d.o.o.
5665060000 REC TRADE mednarodno trgovsko in prevozno podjetje, d.o.o. - v stečaju
5661714000 RIPITZ Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Grosuplje - v stečaju
5758629000 RAFI trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5871018000 RECON podjetje za zastopanje, uvoz, izvoz, d.o.o.
5564301000 ROBINS podjetje za trgovino, inženiring in storitve, d.o.o.
5676037000 ROSLER trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5679257000 RA-MUR, Trgovina in storitve d.o.o.
5668085000 RID - Trgovina, marketing in turizem, d.o.o. - v stečaju
5729793000 REGNUM podjetje za mednarodno trgovino, d.o.o.
5966639000 RIVAL - VTS sistemi in varovanje, d.o.o., Ljubljana
5684145000 ROBO - TRADE trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 3, Šentjur
5673160000 RESTEL, postavljanje električnih inštalacij, d.o.o.
5689422000 REXDESIGN, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5684536000 RIZLA podjetje za trgovino in gostinstvo d.o.o.
5689945000 RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5685052000 ROTEX, proizvodnja, trgovina in inženiring, d.o.o., Tržič
5688515000 ROBERT BOSCH, trgovsko in servisno podjetje, d.o.o.
5689686000 ROKLES, trgovina z lesom in posredništvo, d.o.o.
5732891000 RISS TRADE proizvodnja, kooperacija in trgovina, d.o.o., Šentjur
5714842000 RIRO, inženirstvo in svetovanje, d.o.o.
5702895000 ROK, diamantno vrtanje in rezanje betona, d.o.o.
5705037000 ROGO proizvodno, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o.
5697778000 RESTAVRATORSTVO MALI, Družba za restavratorstvo, trženje in trgovino, d.o.o.
2170205000 ROKO BAROKO d.o.o., računovodstvo in finančno svetovanje
5698979000 RANDY Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem, inženiring, storitve in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana
5698758000 R.S.B. BIRO, poslovne storitve, d.o.o.
5717124000 RCT Realizacija ciljev in transformacije, d.o.o. Ljubljana
5860989000 ROAL TRADE trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o., Obrtniška 17, Grosuplje
5677017000 RORC - ASFALT podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Litija
5704758000 RETOS avto šola d.o.o.
5716845000 RASTOR, storitve, d.o.o.
5700060000 RAIS Računalniške aplikacije in svetovanje d.o.o., Ljubljana
5700248000 RIKOM trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5746434000 ROSIDD, tisk, trgovina, gradbeništvo, poslovno svetovanje in druge storitve, d.o.o.
5720052000 RELS servis in trgovina d.o.o.
5708001000 RADIO SLOVENSKE GORICE podjetje za informiranje, radijsko in televizijsko dejavnost d.o.o.
5709385000 R & B, trgovina, zastopstvo, gostinstvo in turizem d.o.o.
5709962000 REGNSKAP, računovodstvo in druge storitve d.o.o.
5889618000 RE-MONT strojništvo, elektrika, montaža d.o.o.
5724759000 ROTEUS d.o.o. storitveno, trgovsko, proizvodno podjetje
5732107000 RODVEX zunanja, notranja trgovina in marketing Globoko d.o.o.
5712335000 ROYAL HORVAT Podjetje za proizvodnjo, trgovino in gostinstvo d.o.o. - V STEČAJU
5714621000 RADIO OGNJIŠČE, ustvarjanje in predvajanje radijskega in televizijskega programa d.o.o. Koper
5713056000 RE - BO Podjetje za racionalizacijo energije, ogrevalne in hladilne tehnike d.o.o.
5718651000 REHAMED podjetje za medicinsko rehabilitacijo, d.o.o., Ljubljana
5715156000 RADE - Trgovina in zastopanje, d.o.o. Koper Vanganel 60 - v stečaju
5730210000 ROOF krovstvo in kleparstvo d.o.o.
5729106000 REDUX, podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5734118000 ROJC - storitve in trgovina d.o.o. Ilirska Bistrica
5729700000 RAR proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.
5745519000 RADTRANS, podjetje za transportno dejavnost in trgovino Radmožanci, d.o.o. - V STEČAJU
5726026000 RAPIDUS, računovodske, organizacijske storitve, d.o.o. Koper
5727065000 R & R TUŠEK, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5744687000 REDEK proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
5726638000 RE-SPORT podjetje za organizacijo športnih in turističnih prireditev in tekmovanj, d.o.o. Koper
5733880000 ROLPAP trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5743168000 RAKAR trgovina, gostinstvo, import, export, d.o.o. Glavarjeva 47
5743567000 RDESIGN namizno založništvo, elektrotehnika d.o.o.
1833057000 RATONCITO, upravljanje podjetij, d.o.o.
5761646000 Računovodski studio G-KOM d.o.o.
5737281000 R TRADE, družba za trgovino, storitve in svetovanje, d.o.o., Škofja Loka
3548538000 REDINET, trgovina in storitve, d.o.o.
5734720000 RELIVE, center športa in zdravja, d.o.o.
5740541000 RENE, keramičarstvo, d.o.o.
5740436000 REPNIK, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Selca
5762847000 RUP predelava in prodaja mesa in mesnih izdelkov, d.o.o., Gornji Grad, Attemsov trg 11
5754356000 ROHR-BLITZ zaščita okolja in komunalne storitve Sevnica d.o.o.
5739624000 RO.STYLE - podjetje za izvoz-uvoz, trgovsko, turistično- gostinsko ter proizvodno-storitveno dejavnost, d.o.o.
5748704000 REMAS posredovanje in zastopstvo, d.o.o. Ljubljana
5742960000 RIKO RIBNICA d.o.o. Ribniška industrija kovinske opreme
5721989000 ROTO INOX Proizvodnja in prodaja d.o.o.
5790891000 ROLINE proizvodnja in marketing d.o.o.
5817650000 Računovodstvo Epsilon, d.o.o.
5752400000 REKS TRADE, Gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 22
5775779000 RADIOTRANS proizvodnja, prodaja, servis, prevozi in transporti d.o.o.
5833256000 RAND & CO. elektroinštalacije in gradbeništvo, d.o.o.
5743192000 REAM trgovina in storitve d.o.o.
5747716000 RED SOX podjetje za šport, gostinstvo in turizem d.o.o.
5756545000 ROFI podjetje za trgovino, gostinstvo in storitvene dejavnosti d.o.o.
8056536000 Renee - Zdravilišče Rogaška, holdinška družba d.o.o.
5752175000 R FIRMA Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Ljubljana
5768756000 RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring d.o.o.
2034085000 RAM HOLDING upravljanje z družbami, d.o.o.
5755042000 ROGAŠKA VAS, turistično naselje, nega starejših občanov in promet z nepremičninami, d.o.o. Rogaška Slatina, Ratanska vas 17
5755255000 R 8 INŽENIRING sejmi, storitve, trgovina in restavriranje, d.o.o.
5764289000 RS 4950 Projektiranje in inženiring d.o.o.
5756430000 ROTAL trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5772478000 REDOS Trgovina in storitve d.o.o. Nova Gorica
5761476000 RIBOGOJNICA RAI ribiške storitve, trgovina, proizvodnja in posredovanje d.o.o.
5800838000 R.A.S., trgovsko podjetje, d.o.o., Portorož
5786002000 ROBOT trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
5762405000 RONIX, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Naklo
5757746000 R.M. INTERNATIONAL, Traktorski priključki, d.o.o.
5781116000 Robas d.o.o., Trgovsko podjetje
5752817000 R.E.Z. inženiring, d.o.o. Ljubljana
5766869000 RAKOVC MIN, trgovina z minerali, fosili, nakitom in drugim blagom, proizvodnja, gostinstvo in druge storitve, d.o.o., Kranj
5769221000 RAUNIG podjetje za servisiranje strojev, d.o.o.
5759633000 REMA TIP TOP gumarska in kemična proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5762863000 ROMB Računalniški inženiring d.o.o.
5771625000 ROSTEP Trgovina in storitve d.o.o. Potoče
5779669000 RAJBI instalacije d.o.o.- v stečaju
5760135000 REMONTUS vodoinštalaterstvo in centralne kurjave, d.o.o.
5768349000 ROSENBERG KLIMA, podjetje za zastopanje, inženiring in trgovino, d.o.o. Trzin
5775051000 ROBOTRADE, podjetje za trgovino, promet, turizem in storitve, d.o.o., Bled
5799619000 REM POWER SKUPINA, družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5799210000 RUFUS svetovanje, storitve, trgovina d.o.o.
5814499000 RAKUN Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Rečica
5786061000 RABON LES proizvodnja in trgovina d.o.o. Ljubno ob Savinji
5784590000 RAVNJAK trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5778247000 ROJ izdelki za šport, elektroakustična dejavnost, Novo mesto d.o.o.
5779758000 RIMEX, trgovina in storitve, d.o.o., Knežak
5784069000 REMAP, proizvodnja s trgovino, Reteče, d.o.o.
5783925000 RADINSKI trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5785006000 REGENERATIVNI CENTER RIKLI, podjetje za šport, rekreacijo in turizem, d.o.o., Bled
5777151000 REMARE d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, storitve, marketing, gostinstvo
5803764000 RARU družba za organizacijo, izobraževanje, vzdrževanje, trgovino in storitve, d.o.o., Logatec
5799031000 REMILEV gostinstvo in turizem in trgovina d.o.o.
5776481000 RAGA, Podjetje za ekonomske in tehnološke storitve, d.o.o.
5808073000 RBM JERMAN prevoz in gradbene storitve, d.o.o. Radomlje
5799406000 RM DESIGN Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5795362000 ROTAS družba za trgovino proizvodnjo in storitve d.o.o.
5817501000 ROSSANA, turizem in izobraževanje, d.o.o.
5883504000 RAJMAX Proizvodnja ALU in PVC stavbnega pohištva d.o.o.
5813786000 REXTOM ekonomski inžiniring, trgovina in zastopanje d.o.o. Novo mesto
6238602000 REGISTER 5000, poslovno svetovanje in storitve d.o.o.
5889685000 R TENIS storitve d.o.o.
5784018000 RONAS Podjetje za vzdrževanje in trženje počitniških domov d.o.o.
5811848000 R.A.C. gostinstvo in storitve, d.o.o. Celje, Valvazorjeva 54
5804051000 RIMOS TRADE Trgovsko proizvodno podjetje d.o.o. Radmirje 88, Ljubno ob Savinji
5805988000 RAZ-IM-EX Poslovne storitve, Import-Export in trgovina, d.o.o. Celje
5799961000 RT ELEKTRO, podjetje za proizvodnjo, vzdrževanje in instalacije, d.o.o.
5804183000 RENA trgovina, posredništvo in proizvodnja Srebrniče d.o.o.
6498825000 ROBUST, razvoj, proizvodnja, trženje, d.o.o.
5813824000 RAJ podjetje za gostinstvo in trgovino Novo mesto d.o.o.
5815649000 RACA trgovsko, storitveno, zastopniško in proizvodno podjetje d.o.o.
5880092000 Remeda, Medicinski center Domžale, d.o.o.
5827361000 RADIO CITY družba za radijsko in televizijsko dejavnost, trgovino in storitve d.o.o.
5812062000 REJA TRANSPORT, Transport, trgovina, turizem, d.o.o.
5812810000 ROGEL - METAL, Proizvodno, trgovsko podjetje, d.o.o.
5813522000 RHYDCON Spojni elementi za hidravliko d.o.o. Šmarje pri Jelšah
6517897000 RADEČE PAPIR NOVA proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5821835000 REMONTING kovinska oprema, d.o.o.
5827477000 RG družba za trgovino, storitve, posredništvo in gostinstvo d.o.o.-v stečaju
5824621000 REŠEVALEC prevozi bolnikov, d.o.o., Ljubljana
5269784000 RUDNIK SVINCA IN CINKA MEŽICA V ZAPIRANJU d.o.o. - v likvidaciji
5828848000 RUBICON - SM, zavarovalno posredništvo, d.o.o.
5833329000 RIŽA, proizvodnja električne energije, d.o.o.
5830125000 RUT Družba za proizvodnjo elektro in kovinskih izdelkov d.o.o. - v likvidaciji
5830109000 REMOS trgovina, gradbeništvo, svetovanje in inženiring Novo mesto, d.o.o.
5838258000 REMIH & CO proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
5690263000 ROMIKRON Tiskarstvo, trgovina in storitve d.o.o.
5847010000 RANCAS mednarodni prevozi potnikov d.o.o.
5847753000 ROGELJ & ROGELJ, gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o., Preserje
5845793000 RO & SA, urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice d.o.o.
5857350000 REGAL - Trgovina d.o.o.
5865425000 RACI racionalizacija procesov zgorevanja d.o.o.
5867568000 RACE, trgovina in storitve, d.o.o., Lokev
5845335000 RIVI polnilna tehnika d.o.o.
3732363000 RADUM, PODJETJE ZA POSLOVNE STORITVE d.o.o.
5778336000 Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor
5867495000 REDTENBACHER precizni deli d.o.o. - v likvidaciji
5852323000 REPAR Z&G, računovodske storitve, d.o.o.
5865883000 ROLGRAF tiskarna d.o.o.
5343112000 R AVTODELI trgovina, posredništvo, vzdrževanje vozil d.o.o.
5866103000 ROKS & W d.o.o., Prevozi, trgovina, zastopstva, Ljubljana
5877911000 ROCK RADIO, družba za radijsko dejavnost, trgovino, posredništvo, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5877768000 RODICA HVALA, proizvodnja in prodaja električne energije, d.o.o.
5872723000 REMIH INŽENIRING podjetje za inženiring, marketing in trgovino, d.o.o.
5884411000 REVIZIJA družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
5884403000 RADITERM družba za trgovsko, storitveno in proizvodno dejavnost d.o.o.
5872855000 RODIJ, družba za investicije, d.o.o.
5859166000 RESK d.o.o. proizvodno montažno podjetje Kavškova 2, Ljubljana
5888859000 RONDAL predelava barvnih kovin d.o.o.
5889308000 RAL-GB, veleprodaja, maloprodaja in posredništvo d.o.o.
1779044000 RUBICO AGENCIJA, trgovina in storitve, d.o.o.
5894654000 ROLTEK družba za izdelavo, montažo in servis rolet, žaluzij, garažnih rolo vrat in markiz, d.o.o.
5897785000 REPRO - PRINT, družba za grafične storitve, d.o.o.
5511348000 RESULT PROIZVODNO, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
5878896000 RO-LO vgrajevanje stavbnega pohištva in čiščenje stavb d.o.o.
5897548000 RO NET MOJSTRANA, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1605780000 RADIO S MARKETING, radio produkcija, d.o.o.
5894034000 RADIO S SPLETNA PRODAJA, računalniške, audio-video storitve in trgovina, d.o.o.
1662538000 RES, družba za upravljanje in svetovanje, d.o.o.
5907004000 R.TRIS gradbeništvo in trgovina d.o.o.
5907721000 RIHOR Trgovina in gostinstvo d.o.o. Trnovo
5912725000 RO & MA d.o.o., družba za prodajo in izvajanje zdravstvenih in drugih programov ter blaga in storitev, Ljubljana
5912768000 R & F CO. finančni posli, d.o.o.
5901600000 RODAT SKUPINA, inštalacije d.o.o.
5890144000 RALES trgovina in storitve d.o.o.
5915465000 ROSING podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.
5921236000 ROEFIX gradbeni materiali, d.o.o.
5913667000 RA-FI MOMENTI, računovodstvo, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
5921295000 Radio GEOSS, d.o.o.
5924049000 RECENT, Trgovina in storitve, d.o.o.
5921414000 RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU d.o.o., Črnomelj- v likvidaciji
5919924000 RUDNIK SENOVO v zapiranju d.o.o. - v stečaju
5919916000 R.M. TRADE proizvodnja in storitve d.o.o. - v stečaju
5931894000 ROMIZ, podjetje za svetovanje, trgovino in storitve d.o.o.
5933587000 RAR-ECO, storitveno podjetje, d.o.o.
5933935000 ROŽMAN - TELEKOMUNIKACIJE Trgovina in storitve, d.o.o.
5935431000 RAFF proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
5938104000 RECINKO, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje
5935610000 RADIO MAKSI, radijska produkcija, d.o.o.
5928257000 ROPRET, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5929482000 REPRO POINT izdelava grafičnih predlog, trgovina in storitve d.o.o.
5939461000 RTI znanstveno raziskovalne, tehnične in poslovne storitve d.o.o.
5940419000 RADONIČ proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana
1105043000 RECIKLIRANJE TEKSTILA, HAFNER BOGDAN S.P.
5943019000 Računovodstvo Pavliha, d.o.o.
5934605000 RENT d.o.o. Podjetje za posredovanje, svetovanje, izposojanje ter najemanje strojev, naprav in pripomočkov
5948746000 REŠILKO, neurgentni prevozi in storitve, d.o.o.
5956960000 RENTING VRTOJBA najem, prodaja, servisiranje gradbene mehanizacije d.o.o.
5941113000 RCL INT. Računalniški in informacijski inženiring, d.o.o.
5949467000 RUDOLF T.P.P.A. Trgovsko proizvodna družba, d.o.o.
5943558000 REVIDICOM revizijska družba d.o.o.
5935032000 RUTAR MARKETING, trgovska d.o.o.
5949823000 RRA Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o. - v stečaju
5076170000 RAZVOJNI CENTER podjetje za strateško usmerjanje Ulica XIV. divizije 14, Celje, d.o.o. " v stečaju"
5957133000 RIK - PU Kovinska industrija, d.o.o.
5956935000 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA d.o.o. - V STEČAJU
5792037000 RAZVOJNI CENTER OBČIN: LENDAVA, ČRENŠOVCI, KOBILJE, ODRANCI IN TURNIŠČE -LENDVA, ČRENŠOVCI, KOBILJE, ODRANCI ES TURNIŠČE FEJLESZTESI K0ZPONTJA - V LIK
5981310000 RETAN Montaža in servis elektronskih vezij d.o.o.
5966965000 ROPEN, pekarstvo in druge storitve, d.o.o. - v stečaju
5930111000 RADOLES, trgovina, storitve, predelava lesa, d.o.o.
5970504000 RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Domžale
5967619000 RADIO VILI d.o.o., Prodaja in montaža avtoakustike, Ljubljana
5996287000 REMTY engineering, d.o.o.
5986044000 RACOON trgovina, založba, turizem ter Center za promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma, d.o.o., Ljubljana
5986745000 REMOPLAST podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
1124447000 RM, gostinstvo in turizem, d.o.o.
5980968000 REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ d.o.o.
5920809000 RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU d.o.o., Zagorje, Grajska 2-v likvidaciji
5970903000 ROBISSEC, trgovina, storitve, proizvodnja in gostinstvo, d.o.o.
5996597000 RAFI - ZOKO računovodske storitve d.o.o.
1121855000 REKLAM GARDE Družba za oglaševanje in trgovino d.o.o.
5981565000 RAMZES pravno svetovanje d.o.o.
1121472000 RIAG, reciklaža izrabljenih avtogum, podjetniško svetovanje in poslovne storitve d.o.o.-v stečaju
1123912000 RD PLUS družba za svetovanje, inženiring in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5556724000 RAZVOJNA DRUŽBA d.d. razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomšičeva 3
1125141000 REAL BIRO nepremičnine d.o.o.
1194267000 REDA potovanja in storitve d.o.o.
1123904000 RONES inženiring, proizvodnja, trgovina d.o.o.
1192833000 ROŠELL, trgovina in storitve, d.o.o.
1196251000 ROCKSTOCK družba za posredovanje d.o.o.
1774999000 RIKO INVEST, investiranje in svetovanje, d.o.o.
1199838000 RONDO TRADE, trgovina, d.o.o., Škofja Loka
5748178000 REVALART, trženje in storitve d.o.o.
1214691000 RADIO SEVNICA d.o.o.
5493048000 RADIO MORJE AUDIO STUDIO D.O.O.
1198009000 RT - TRI, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1214152000 RIKO HIŠE proizvodnja in trženje d.o.o.
1125893000 REAL-FIN posredovanje z nepremičninami d.o.o.
1216376000 Rent Event, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. - v stečaju
1195026000 REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o.
1201638000 RAPRO računalniško programiranje, d.o.o.
1227319000 RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.
1228021000 ROB & AS, proizvodnja pohištva, d.o.o.
1233629000 R.E.INVEST, promet z nepremičninami in investicije d.o.o.
2212242000 REIT investicije d.o.o.
1216040000 RODMAN MGM, organiziranje kongresov, d.o.o.
1227459000 Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.
1226975000 RUBIS zdravstvo d.o.o.
1253263000 Računovodstvo in podjetniško svetovanje PANN d.o.o.
1317636000 ROGAŠKA CRYSTAL HOLDING D.D.
1228404000 RE-ING d.o.o. računovodski inženiring Koper
1244329000 REGAL SHOP, trgovina, d.o.o.
1270915000 RIKO TEAM kovinska industrija, d.o.o.
5628415000 R MERCURI, trgovina in storitve, d.o.o.
1243918000 RUDNIMMO družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
1245015000 RDO družba za trgovino in storitve, d.o.o. - v stečaju
1277898000 Razvojna agencija SINERGIJA d.o.o., Pospeševanje razvoja
1244299000 REGENT marketing & consulting d.o.o.
1244116000 RASKOM družba za svetovanje, projektiranje in raziskovanje na področju računalništva in telekomunikacij, d.o.o. Ljubljana
1271199000 RUF-ING, gradbeništvo in druge storitve d.o.o. - v stečaju
1274163000 RADIS računovodstvo, davki, svetovanje d.o.o.
1273574000 RUGEL okulistična ambulanta, optika, storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana
1294393000 R-INGO Rent inženiring, gradbena operativa, trgovina d.o.o.
1273027000 RN terapija, d.o.o., Ljubljana
1304640000 RADIO ANTENA podjetje za informiranje, založništvo, radio in video produkcijo d.o.o., Ljubljana
1304003000 RADIO BELVI, radijska in televizijska dejavnost, d.o.o.
1303635000 RENATA TRADE, Posredništvo in trgovina d.o.o.
1304020000 REALIS informacijske tehnologije, d.o.o.
1317075000 RAMDEX 1 zastopanje, trgovina in storitve d.o.o.
1602322000 RMK, prevozništvo, trgovina in storitve d.o.o.
1278746000 ROSA GAŠPAROVIČ računovodske storitve d.o.o.
7261365000 R-POST-R založništvo d.o.o.
1319248000 RECCOM proizvodnja, trgovina in zastopanje, d.o.o.
1319779000 RAIFFEISEN trgovina d.o.o.
1316630000 RADIOMED svetovanje in servisna dejavnost s področja radiologije in ultrazvoka d.o.o.
1330993000 REMKO, trgovina, storitve in gostinstvo, d.o.o., Jesenice
1323334000 R MONT, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1339176000 REVIDA, svetovanje in računovodstvo, d.o.o.
1300768000 RETKO proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
1327704000 RR SYSTEM poslovne storitve, d.o.o.
1358022000 RADIO NET podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
1328450000 RITTAL prodaja stikalnih omar d.o.o.
1353659000 ROMKO grafična dejavnost, d.o.o., Ljubljana
1338935000 RENDERSPACE D.O.O., agencija za interaktivne storitve
5928222000 RATING N, družba za svetovanje, d.o.o.
1331957000 R-SELENA proizvodnja, storitve, d.o.o. - v stečaju
1363379000 RO-VIT TRADE zastopstva d.o.o.
1399349000 RH PLUS storitve d.o.o.
1363859000 RAZPLET, marketing in consulting, d.o.o.
1411306000 REBOLKOP, prevozi in zemeljska dela, d.o.o.
6378927000 RIEMER posredništvo in prodaja umetnin d.o.o. - v stečaju
1413694000 RUDNIDIS trgovina, d.o.o.
1365754000 RENOX trgovina in storive d.o.o.
1400070000 RÖDL & PARTNER Družba za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o.
1400100000 RUSIMPEX inženiring in trgovina, d.o.o.
1420666000 RENI procesni inženiring d.o.o.
1404229000 ROLETARSTVO MEDLE proizvodnja, trgovina in inženiring d.o.o.
1387405000 RANRAN Raziskovanje, d.o.o.
1422367000 RASTKI Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinske in druge storitve d.o.o., Hrastnik
1428861000 ROYAL PARKETI MARIBOR izdelovanje in polaganje parketa, trgovina d.o.o.
1430785000 RAČUNOVODSKA PISARNA storitve d.o.o.
1461974000 RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
6712479000 RŠ NALOŽBE, naložbe, storitve, poslovno svetovanje, d.o.o.
1467875000 RMM&CO., ŠKUFCA, čiščenje ter polaganje talnih oblog, d.o.o.
1468413000 RAJN, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
1469045000 RADIEL GROUP, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
1462814000 RELIEF družba za storitve in trgovino d.o.o.
1490460000 RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o.
1468219000 R.B. TRADING d.o.o., trgovina in storitve, Ljubljana
1483323000 RAVENNA trgovina in storitve d.o.o.
1488546000 REEF storitve in trgovina d.o.o.
1483641000 RACIO PLUS storitve d.o.o.
1468464000 RSTM, Računovodske storitve d.o.o.
2286122000 ROBIN SKUPINA, proizvodnja in storitve d.o.o.-v stečaju
1511157000 RESINEX trgovina in zastopstva d.o.o.
1489151000 RIVA TGS trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o. - v stečaju
1510258000 RESJE, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
6130194000 RFS & BŠ, poslovne storitve in svetovanje, d.o.o.
1491903000 R.U.R., podjetje za poslovno svetovanje in raziskovanje, d.o.o.
1492560000 RASS, družba za storitve, d.o.o.
1526766000 REMIS, računalništvo, elektronika in trgovina, d.o.o.
1510274000 RINO, trgovina in ostale storitve, d.o.o.
1534688000 ROTOPLAST proizvodnja in predelava plastičnih mas d.o.o.
1534955000 RESMAN SF d.o.o. Zasebno patronažno varstvo
1489208000 Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.
1539680000 REXASOL, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
1532472000 RIP, Podjetje za trgovino, storitve, organizacijo in inženiring, d.o.o.
1539655000 RP DESIGN, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o. Mengeš
1545884000 RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d.o.o.
1538292000 RAČUNALNIKI BOCOM, svetovanje in prodaja, d.o.o., Ljubljana
1540378000 RONA TRGOVINA Proizvodnja in storitve d.o.o.
1546082000 RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN GROUP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
1545248000 RIMSKE TERME, zdravje, program dobrega počutja, turizem, d.o.o. - v stečaju
1527649000 RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA d.o.o., družba za razvoj in svetovanje
1561677000 RAČEK sodobne informacijske rešitve d.o.o.
1554573000 ROMEO PLUS, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem, inženiring in storitve d.o.o., Ljubljana
1561880000 RAS, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
1550446000 RO-TEHNOLOGIJA trgovina in storitve d.o.o.
1563459000 RADIO CENTER, družba za radijsko dejavnost, trgovino in storitve d.o.o.
1550225000 RRA Zeleni kras, d.o.o.
1570315000 REŠITVE, družba za poslovne in organizacijske rešitve, d.o.o.
1581937000 RATING - INVEST, družba za naložbe in poslovne storitve, d.o.o.
1556045000 RB Nasvet gradbeni inženiring d.o.o.
1580558000 R-KRKA , televizijska dejavnost, d.o.o.
1811673000 Ruska dača, turizem, d.o.o.
1570366000 ROKAM d.o.o., trgovina s kamnoseško opremo
1576402000 RODE JK trgovina in storitve d.o.o.
1571664000 ROVS, gradbeništvo, projektiranje, hidrogradnja, d.o.o.
1569317000 RAZVOJNO TEHNOLOŠKI CENTER d.o.o.
1582127000 ROBA, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1585738000 RAIFFEISEN FUTURA, svetovanje in storitve d.o.o.
1581210000 ROMET podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1581333000 RDM PAK, razvoj ter konstrukcija naprav in kartonske embalaže, d.o.o.
1581856000 REPAR REPROSTUDIO d.o.o., podjetje za reprofotografske in ostale storitve, trgovino in posredništvo, Ljubljana
1587650000 RAJH COM, podjetje za proizvodnjo, posredovanje, trgovino in storitve, d.o.o.
1589105000 RAPID, projektiranje in storitve, d.o.o.
1581112000 REVIZIJSKA HIŠA BORERA, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
1576909000 RESMAN PLUS - trgovina in gostinstvo, d.o.o.
1602683000 ROBINI LINE trgovina, gradbeništvo in storitve d.o.o.
1593617000 RUGELJ IN LOGAR, gostinstvo, turizem in trgovina d.o.o.
1587285000 ROSINA podjetje za svetovanje in trgovino d.o.o.
2031779000 REZERVIRAJ, spletni portal, d.o.o.
1589466000 REAL ESTATE, gradbeništvo in inženiring, d.o.o.
1338811000 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE
1415425000 RAZVOJNO RAZISKOVALNI ZAVOD 2010 SEVNICA - v likvidaciji
1618946000 RZ Gradbeništvo d.o.o.
1614061000 RUSKI EKSPRES, poslovne storitve, d.o.o.
1603132000 RIBS COM trgovina in storitve d.o.o.
1614169000 RESTAVRACIJA ARBORETUM, gostinstvo in storitve, d.o.o.
1619667000 REMOPOL podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1402714000 RDEČI OBLAK, razvoj vsebin za komunikacije, d.o.o.
1629603000 RELIEF 2001, geodetske in ostale storitve, d.o.o.
1918265000 REOR poslovno svetovanje d.o.o.
1605798000 RMS INFO CENTER, raziskave in svetovanje, d.o.o.
1622951000 RAKETA d.o.o., Biro za komunikacijo
1646508000 RE PLUS, računovodstvo d.o.o.
1647628000 R COM, trgovina in storitve, d.o.o.
1636472000 RAMAX ENGINEERING, orodjarstvo in predelava plastičnih mas, d.o.o.
1637363000 RB INKASO, storitveno podjetje d.o.o.
1646630000 RAR NOVI, proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.
1533592000 REGINA, transport in storitve d.o.o.
2039397000 ROVANO poslovne storitve d.o.o.
1636553000 ROK-LAB, Zobozdravstvo, d.o.o.
1639030000 REGIONALNI TEHNOLOŠKI CENTER ZASAVJE d.o.o.
1648144000 ROJAL NOVO MESTO Trgovina in storitve, d.o.o.
1639552000 REA, družba za poslovne storitve in trgovino, d.o.o.
1658662000 R.P. Razvoj projektov d.o.o.
1647849000 REM montaža in kleparstvo d.o.o.
1659146000 RO-JAN d.o.o., vzdrževanje in upravljanje objektov
1638688000 REMIND - proizvodnja, vzdrževanje, storitve, d.o.o.
1673416000 REMEI proizvodnja in prodaja betonskih barv d.o.o. - v likvidaciji
1673858000 RAMT INVESTMENT trgovina in investicije d.o.o. - v stečaju
1659227000 RKH družba za nepremičnine d.o.o. - v stečaju
1657496000 R IN R STRELA, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
1673467000 REBOLE Oblazinjeno pohištvo in galanterija d.o.o.
1659405000 REMTY-R podjetje za inženiring in trgovino d.o.o.
1682920000 ROTO - PAVLINJEK, proizvodnja plastičnih izdelkov in trženje d.o.o.
1674137000 ROOT-MM storitve in posredovanje d.o.o.
1662040000 RR MEDICAL storitve d.o.o.
1614991000 RM VUK montaža industrijske opreme, naprav in cevovodov, gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o.
2145740000 RMV HOLDING D.O.O.
1682725000 ROJA INTERNACIONAL podjetje za trgovino in transport d.o.o.
1673548000 ROSAMA družba za storitve in trgovino, d.o.o.
1672851000 RSH, Računalniški sistemi Hrovatič, d.o.o.
1694944000 R.A.M. export d.o.o. Dajanje strojev in naprav v najem
1686470000 RACIO razvoj, d.o.o.
1545558000 RATRONIK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1686704000 RENDEZ VOUS, podjetje za gostinstvo, storitvene dejavnosti in trgovino d.o.o.
1660616000 RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.
1695673000 REAL SECURITY svetovanje, storitve, inženiring d.o.o.
1694936000 RADIO URBAN, radijska in televizijska dejavnost, d.o.o.
1694766000 RAFAEL gradbeni in finančni inženiring d.o.o. Sevnica
1701886000 REMATOM, storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana - Dobrunje - v stečaju
1702335000 RENOME KRSTOVSKI storitve d.o.o.
1686372000 ROBLES proizvodnja pohištva d.o.o. Ivančna Gorica
1707981000 RUGAR, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
1702076000 RH.si informacijsko svetovanje in računovodenje d.o.o.
1599151000 REPAR d.o.o., podjetje za tiskarstvo, trgovino, kmetijstvo, turizem in storitve
1617273000 RS - TÜRHA, Računovodski servis d.o.o.
1708929000 ROSA TEAM, trgovina in storitve, d.o.o.
1708872000 ROSA RAZISKAVE IN RAZVOJ, d.o.o. RAZVOJ RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV
1719254000 ROYAL NEPREMIČNINE d.o.o.
5590825000 RAUCH trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
1763768000 R.INŽENIRING trgovina in storitve d.o.o.
1722077000 RM KAPITAL finančno svetovanje in investicije d.o.o.
1767909000 RSN MEDIA, vizualne komunikacije in grafične storitve, d.o.o.
1775243000 ROXORZ informatika d.o.o.
1767364000 RAČUNOVODSTVO D&D, računovodske storitve d.o.o.
1779265000 RIBON ŠPORT, proizvodnja, trgovina in druge storitve, d.o.o.
1786652000 RIK d.o.o. trgovina in storitve Ljubljana
1787004000 ROLLING ISTRA, storitve d.o.o.
1786512000 ROŽICA, cvetličarna d.o.o.
1789554000 RGD-E Rudarsko gradbene elektroinstalacije, servis in montaža potopnih črpalk d.o.o., Trbovlje
1782223000 RIBIČIJA družba za energijo, gostinstvo, turizem, trgovino, poslovanje z nepremičninami in storitve d.o.o.
6907652000 RAJMAR, gostinstvo in storitve, d.o.o.
1785290000 RAČUNOVODSKI SERVIS ROVES, računovodske storitve, d.o.o.
1786822000 RIMC Mehanooptika, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1782410000 RUBIKA d.o.o., Družba za opravljanje storitev
3983625000 RELOT, organizranje, d.o.o.
1775626000 RAVE gostinstvo in turizem d.o.o.
1789325000 RESALE, trgovina in storitve, d.o.o.
1798944000 ROMAKS KRANJ, d.o.o., prodaja in servis kmetijskih strojev
1798685000 REBEC trgovsko podjetje d.o.o.
1798847000 R KANAL+ organizacija in predvajanje lokalnega TV in radijskega programa d.o.o.
1806548000 RIZE 2 družba za upravljanje, finance in trgovino d.o.o.
1433954000 RADIO CAPRIS d.o.o. radijska dejavnost
1804359000 RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve gradbene mehanizacije, d.o.o.
1795317000 RIS RAČUNOVODSTVO, računovodski servis, d.o.o.
1808753000 RENOME d.o.o. Podjetje za poslovanje z nepremičninami
1814567000 RAVBAR POTOVANJA, turizem in potovanja, d.o.o.
1813536000 ROUS, Računovodski in finančni inženiring d.o.o. - v stečaju
1813021000 RV MONT, elektro-strojne instalacije, trgovina in druge storitve, d.o.o.
1804235000 RH JEREB, podjetje za storitve, d.o.o.
1821440000 RAKAN gradbeništvo in trgovina d.o.o.
1828525000 RAČUNOVODSKI SERVIS Z63, računovodstvo, svetovanje in storitve, d.o.o.
1826921000 RMS BEČAN, računalniške storitve, d.o.o.
1821865000 RESEDA proizvodnja, trgovina in svetovanje d.o.o.
1833197000 REPLIKA, napredne rešitve, d.o.o.
1834789000 Reklam Studio - Foto Life podjetje za reklamne, grafične, fotografske in jezikovne storitve d.o.o.
1813307000 RUSEMONT, gradbeništvo, trgovina, čistilni servis, d.o.o.
1814532000 RIS CONTO, svetovanje, zastopanje in storitve, d.o.o.
1816306000 RAMOJA, računovodske storitve, d.o.o.
1834681000 RICCARDO računovodske in poslovne storitve d.o.o.
1840444000 REFERENCA podjetje za knjigovodstvo, finance in trgovino d.o.o. - v stečaju
1834339000 RONIZA, trgovina, proizvodnja in druge storitve, d.o.o. - V STEČAJU
1846841000 RITS Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije, d.o.o. Celje - v stečaju
5865018000 RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE (v angleščini: Slovenian Tool and Die Development Center)
1824171000 RP INŠTITUT ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ VISOKO tehnoloških proizvodov d.o.o.
1840568000 RIBIŠKA OSMICA gostinstvo in turizem d.o.o. - v stečaju
1846914000 RD BORGIS, družba za oblikovanje in grafični inženiring d.o.o.
1834827000 RAVNIKAR POTOKAR arhitekturni biro d.o.o.
1847317000 REAL INTEGRAL družba za projektiranje, storitve in svetovanje d.o.o.
1853414000 RAPP PRODAN d.o.o., organizacijske, svetovalne in oblikovalne storitve
1840592000 RE FORM - zavarovalniško zastopanje d.o.o.
1860186000 ROMEO'S restavracija s hitro prehrano, d.o.o.
1860399000 RIKI trgovina in storitve d.o.o.
1857746000 RECA, VIJAKI-ORODJA-STANDARDNI DELI, d.o.o.
1852086000 RB VIZUALNE KOMUNIKACIJE vizualne komunikacije in storitve d.o.o.
1857665000 RELAX TRANS podjetje za prevoze in izobraževanje d.o.o.
1868519000 RIN PLUS inženiring in projektiranje d.o.o. - v stečaju
1868900000 ROLFIX trgovina, posredništvo, storitve d.o.o. - v stečaju
1869205000 Repro-Pharm, dejavnost holdingov, d.o.o.
1868578000 Računovodske storitve in svetovanje AlfaMirgal d.o.o.
1865013000 RAFKO, slikopleskarstvo, d.o.o.
1873440000 RBT gradbeništvo d.o.o.
1861549000 ROZMAN čistilni servis d.o.o.
1869299000 RIBOGOJSTVO GORIČAR reja in prodaja rib ter ribjih proizvodov d.o.o.
1875990000 RAVNE PRESSES, družba za proizvodnjo stiskalnic, strojnih delov in naprav d. o. o. - v stečaju
1872354000 RAČUNOVODJA d.o.o. Računovodske storitve
1883984000 REFOPLESK gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
1879944000 ROBNIK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1883526000 RO-TRG, trgovina in storitve, d.o.o.
1873369000 RA-STIL računovodske storitve d.o.o.
1888200000 RAČUNOVODSTVO JURMAN, računovodske storitve d.o.o.
1890719000 REBR d.o.o. proizvodnja-trgovina
1882856000 REGULATOR, posredništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
1873164000 RAST KOČEVJE d.o.o. Računovodski servis
1893904000 RMT proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
1890514000 RIGIP, storitve in trgovina, d.o.o.
1898272000 R & M TRADE d.o.o. Trgovina, gostinstvo in storitve
1893572000 RIKOTECH Inženiring d.o.o.
2274523000 REALITETA, Družba za poslovne storitve, d.o.o.