JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - P, Total count: 66751

Reg.No Company
5643511000 PREŠEREN & CO. zasebno podjetje za turizem, prevoze in trgovino, d.n.o. - v stečaju
5417627000 PANTA RHEI & CO., družba za trgovino, storitve in izobraževanje d.n.o.
5483760000 PERSPEKTIVA OBLAK inženiring, storitve, trgovina,, d.n.o.
5336791000 PRIMUS - Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje Mag.arch. Podreka Boris & Dipl.ing. Podreka Gisela, d.n.o. Piran
5456576000 PENCA IN DRUGI prevajanje in svetovanje d.n.o. Novo mesto, Valantičevo 18
5853940000 POLAK IN DRUŽBENIKI inženiring, svetovanje in turizem, d.n.o.
5758696000 PODBEVŠEK IN PARTNER, MODEX trgovina, storitve in inženiring, d.n.o. Brezovica pri Ljubljani
5646286000 PV - PETEK IN DRUGI mednarodna trgovina, d.n.o.
5623324000 PIETAS ZRIMŠEK & Co. Pogrebno podjetje d.n.o.
5888255000 PERGAR & CO. trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.
6681026000 PROSOVET, svetovanje, d.o.o.
5653746000 PRODAN & CO. inženiring d.n.o.
5687845000 PIRC & CO., zastopstva, organizacija, transport, d.n.o., Ljubljana, Polanškova 26
5728851000 PRELUDE HABIČ & CO. Družba za trgovino in storitve d.n.o.
5752418000 PENE & CO., družba za finančno svetovanje in računovodske storitve, d.n.o.
5760372000 P.B.R. - BOŽIČ & CO., trgovina in gradbeništvo, d.n.o., Ljubljana Polanškova 29
5770955000 PHARMA & COSMETICS ŽBONTAR, proizvodno-trgovska družba, dva družbenika, d.n.o. Kranj
5857783000 PEDIATRIC, POPADIČ & CO. d.n.o. storitve in pediatrični pregledi, Trzin
5794307000 Petra transport, podjetje za gradbeno mehanizacijo, trgovino, proizvodnjo in posredovanje d.o.o.
5834988000 PLAVČAK TRANSPORT podjetje za transport, trgovino in storitve d.n.o.
5866294000 POTRBIN AS IN OSTALI Storitve in trgovina, d.n.o.
5895430000 PETERLIN & KOS trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana, Ulica bratov Jakopičev 3
1201328000 PLANINŠEK - PLIGER podjetje za proizvodnjo kovinskih izdelkov d.n.o.
5879078000 PARTELI T&M storitve in trgovina d.n.o.
1198939000 PERŠA IN PERŠA BAR JAN proizvodnja izdelkov iz lesa in trgovinske storitve, d.n.o., Beričevo 19, Dol pri Ljubljani 1262
1198530000 PODRŽAJ & C0 podjetje za trgovino in storitve, d.n.o., Ig
1126504000 PRODEX PRCIĆ JASMINA IN ZIJAD storitveno podjetje, d.n.o., Domžale
1358898000 PUCELJ BOJAN IN RADOJKA, POTRDITEV Izobraževanje, svetovanje, supervizija in prevajanje d.n.o.
1446878000 PKD-ROŽNIK & CO proizvodnja drobnih kovinskih delov d.n.o.
1337912000 PEKARNA KRUHEK, MUQAJ IDRIZ IN OSTALI, d.n.o. - v stečaju
1532308000 PAN ŠOLA, STARMAN-GERJOL, ustvarjalne delavnice d.n.o.
1563360000 PREGO CO., gostinstvo d.o.o.
1647610000 PROFILEA, projektiranje in gradbeni inženiring, d.o.o.
6554652000 Poslovno svetovanje, Stanko Gaberc s.p.
1786440000 PETKA PUŠNJAK IN PUŠNJAK računovodske in druge storitve, d.n.o.
1700308000 PORTAL - MILIVOJEVIĆ IN PARTNER, polaganje in obdelava naravnega kamna, d.n.o.
1926837000 POVŠE&POVŠE, družba za vzdrževanje in popravilo motornih vozil d.n.o. v likvidaciji
1963287000 PONUDBA ALIBABIĆ IN DRUGI trgovina, storitve, d.n.o.
2014971000 PODOBNIK IN TEKAVČIČ Servis in trgovina d.n.o.
2020459000 POVEZAVA MATJAN IN ZEKOVIĆ Informacijske storitve in trgovina d.n.o.
2187426000 PRO.ARH, Prostorsko in Arhitekturno načrtovanje Goričan in Goričan, d.n.o.
2221241000 PUTERLE & PARTNER d.n.o. Zavarovalno zastopanje
2236192000 PALMA IN DRUGI svetovanje in zastopanje d.n.o.
2341859000 PLESKARSTVO KASTELIC IN DRUGI, Družba za storitve in trgovino, d.n.o.
3637310000 PRO ANIMA CORP, Pestner in partnerji, glasbena produkcija, d.n.o.
2288761000 PULČINELA VIŽINTIN IN OSTALI, lutkovni center, d.n.o.
3714365000 PUPA STUDIO NOVAK IN DRUGI trgovina in storitve d.n.o.
2282224000 PETJA PIRC - ODVETNICA
6682898000 PROSING Perčić & Partnerji, družba za zastopanje, posredovanje, svetovanje in inženiring, d.n.o.
5858461000 PEDENJPED - KARMEN BRAČIČ proizvodnja, trgovina in storitve, k.d.
5907870000 PAVŠIČ LUPUS IN DRUGI prevozi k.d.
5832560000 PROSENIK, podjetje za računovodsko finančne storitve, k.d., Ljubljana
5836174000 POPS - KRISTAN & CO. Proizvodnja, obdelava podatkov in storitve k.d.
1197509000 PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE STANIČ B. k.d.
1293591000 POSLOVNI SISTEM KASTELIC družba za storitve, proizvodnjo in trgovino, k.d., Ljubljana
5948754000 PAVLIN & CO. Podjetje za trgovino in gostinstvo k.d. Nova Gorica
1123106000 POLY BROS FILM - ŠUŠNJAR k.d. prodaja in distribucija
1254740000 PREVOZI NOVAK prevozništvo, storitve, trgovina k.d.
1510576000 PAČNIK proizvodnja, storitve, trgovina, k.d.
1554905000 PEDANT PUGELJ storitve, trgovina, k.d.
1710877000 Pintar&Co, trgovina in storitve, k.d., Ljubljana
1721178000 PUPOVAC gradbeništvo, storitve in trgovina, k.d.
1590103000 PTS JEŽ & CO., proizvodnja, k.d., Ankaran
1629409000 PLESNA METROPOLA TALJAN storitve k.d. - v stečaju
1785761000 PROJIĆ & CO., družba za gostinstvo in storitve, k.d., Ljubljana
6281044000 Poslovno svetovanje Uroš Jutraž s.p.
1828339000 PINTARIĆ GTS kovinska galanterija, trgovina, storitve, k.d.
3381374000 PRIBOŠEK, ČISTILNI SERVIS, k.d., LJUBLJANA
6913474000 PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER, Podjetje za finančne, poslovne in pravne rešitve ter svetovanje, d.o.o. -NALOŽBE, Družba za investiranje in upravljanje, k.d.
6882803000 Podjetniški naložbeni center, Podjetje za finančne, poslovne in pravne rešitve ter svetovanje, d.o.o.
3739619000 Posredništvo pri prodaji in druge storitve, Boris Švajgl s.p.
3490793000 PERPAR PREVOZI, prevozne storitve, k.d.
5033705000 PREVENT&DELOZA proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5939836000 POMORSKA DRUŽBA, upravljanje holding družb d.d., Portorož
5000653000 PECA podjetje za inženiring in poslovanje z nepremičninami d.o.o.
3746178000 Pravno svetovanje, Anton Jagodic, s.p.
5049318000 Pivovarna Laško Union d.o.o.
5703654000 POCINKOVALNICA, storitveno podjetje, d.o.o.
5067502000 Poslovna hiša K 7, družba za poslovne storitve, d.o.o.
5066786000 PEKARNA proizvodnja in trgovina d.o.o.
1196987000 PROBANKA NEPREMIČNINE družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
5066174000 PROJEKTIVNI BIRO-INŽENIRING d.o.o.
5048885000 PRIMORSKE NOVICE, Časopisno - založniška družba, d.o.o., Koper Azienda giornalistico - editoriale, s.r.l., Capodistria
5075840000 PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve - v stečaju
5049512000 PODJETJE ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA, časopisno založniška družba, d.o.o.
5053803000 PINESTA, turizem in gostinstvo, d.o.o.
5313821000 PROTENEX, PODJETJE ZA TRGOVINO NA DEBELO, TRGOVINO na drobno, zunanjo trgovino, poslovne storitve, raziskovalno in razvojno delo, marketing, gostinstvo, turizem in rekreacija, d.o.o.
1872125000 POTEZA PODJETNIŠKE FINANCE, poslovno, davčno, pravno, finančno svetovanje in posredništvo, d.o.o. - v likvidaciji
2260212000 POSPOS d.o.o., poslovno svetovanje in posredništvo
5459702000 PROBANKA, d.d.
1956949000 PRE, Podjetje za trgovino in gostinske storitve, d.o.o.
5041678000 Poclain Hydraulics, razvoj, proizvodnja in prodaja hidravličnih sestavin in sistemov, d.o.o.
5041210000 POLZELA tovarna nogavic d. o. o. - v stečaju
5049164000 PAVLIHA Časopisna dejavnost, komuniciranje in trženje d.o.o.
5034477000 PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o.
5077133000 PROJEKTIVNO PODJETJE KRANJ d.o.o.
2034549000 PISTOTNIK upravljanje z družbami, trgovina in storitve d.o.o.
6636179000 PIROJA, upravljanje z družbami, trgovina in storitve d.o.o.
5040361000 PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
5036488000 PREVENT GLOBAL družba za upravljanje, investicije in razvoj d.d. - v stečaju
5076285000 PGP, projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o. - V STEČAJU
5025087000 POMURSKE MLEKARNE d.d.
5545897000 PETROL, TOPLARNA HRASTNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, DISTRIBUCIJO IN PRODAJO TOPLOTNE ENERGIJE, D.O.O., HRASTNIK
5034639000 Paloma, higienski papirji, d.d.
5025796000 PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
5003890000 PARTNER BIRO d.o.o. Grosuplje
6021026000 PRVA STIGMA, poslovno svetovanje, posredništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
1658026000 PREVIS, poslovne storitve in upravljanje, d.o.o.
5006112000 PRALNICA LUCIJA, d.o.o. - v stečaju
5151309000 PANVITA, AGROMERKUR - proizvodnja perutninskega mesa, d.o.o.
5458897000 PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d.
6859771000 PRAVNA IN INSOLVENČNA PISARNA, Katja Lušina s.p.
5075742000 PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
5268770000 PLURIS upravljanje naložb in storitve d.o.o.
1469231000 PRIMOR, inženiring, projektiranje in izvedba d.o.o. Koper
5048877000 PPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.
5286034000 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o.
5279577000 PROMIS Družba za proizvodnjo, trgovino, zaposlovanje in usposabljanje invalidov d.o.o.
2247852000 PETER TANKO - ODVETNIK
5286808000 PARTNER proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5443741000 POS ELEKTRONČEK Trgovina in storitve d.o.o.
5284490000 PINIJA Podjetje za turistične in ekonomske storitve d.o.o. Portorož
5288371000 POT podjetje za trgovino na debelo, izvoz-uvoz, marketing d.o.o., Ljubljana
5288835000 PIRAMIDA trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o. - v stečaju
3852598000 PAN-NIK trgovina in storitve d.o.o.
5288690000 PODJETJE ZA OBDELAVO KAMNA - INŽENIRING RUDA, d.o.o. Sečovlje
5289947000 POSLOVNI AMBIENT - podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
5288878000 PAN ELEKTRONIK, inženiring za alarmne sisteme, Naklo, d.o.o.
5288886000 PRO COMMERCE podjetje za propagandno in komercialno dejavnost, d.o.o.
5911559000 PLESNI KLUB MAMBO PTUJ
5290104000 PGS Koper, logistične storitve, d.o.o.
5292182000 PROTRADE Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5143691000 PTB PROJEKTIVNO TEHNOLOŠKI BIRO d.o.o.
1782215000 POŽARNI SISTEMI družba za inženiring, trgovino, storitve in gradbeništvo d.o.o.
5094542000 POLIDENT d.o.o. Industrija dentalnih proizvodov, Dental Products Industry
3765059000 POSLOVNO SVETOVANJE VALTER STEPAN S.P.
5291453000 PROINFO, podjetje za proizvodnjo, informatiko in trgovino, d.o.o., Kranj
5292549000 PORTOSOL Turizem in trgovina, d.o.o. Portorož
5292867000 PEM COMPANY mednarodno podjetje za marketing, trgovino in investicije, d.o.o.
5291909000 PREMISA poslovne rešitve d.o.o.
5291879000 PIRAMIDA podjetje za razvoj, organizacijo in uvajanje računalniških programov, d.o.o.
5290902000 PAVELTUR Družba za turizem, šport in gostinstvo d.o.o. Predgriže 9A, Črni vrh nad Idrijo
1468286000 POTEZA NALOŽBE podjetje za naložbe in financiranje, d.o.o. - v stečaju
5291640000 PROM poslovne storitve d.o.o.
5290937000 PROING projektiva in inženiring, d.o.o.
5294711000 PRENOS proizvodnja opreme, d.o.o.
5297117000 PRI-MA d.o.o. veletrgovina
5293553000 POSTOR podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Celje
5297419000 POLITEX storitve d.o.o.
5296820000 PORT d.o.o., podjetje za projektiranje, razvoj in trgovino
5320305000 PHILA filatelija Ljubljana d.o.o.
5297222000 PRIMC, marketing storitve Kranj, d.o.o.
6429017000 PILAT Trgovina in posredništvo d.o.o.
5295459000 PEGO trgovina, d.o.o.
5291089000 PANTA RHEI podjetje za tekoče in investicijsko vzdrževanje, d.o.o.
5293901000 PAN družba za komuniciranje d.o.o.
5296579000 PROPAK d.o.o., trženje, ekonomika, organizacija poslovanja - v stečaju
1837702000 PET PROGRAM, družba za kmetijske dejavnosti, proizvodnjo, založništvo, trgovino, storitve, promet, posredništvo, gostinstvo in najem d.o.o. - v stečaju
5294754000 POK podjetje za preoblikovanje in obdelavo kovin d.o.o.
5295203000 PRIZMA, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitveni inženiring, d.o.o.
5075343000 PIONIR B & M, poslovne storitve, d.o.o.
5295645000 PROVELE trgovina na debelo z oblačili, d.o.o.-v stečaju
5485520000 PARNA PEKARNA, PETER KUDER S.P.
5301360000 PERSPEKTIVA podjetje za gospodarsko svetovanje in inženiring d.o.o.
5295220000 PTS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5303044000 PLINKON, podjetje za proizvodnjo, prenos in distribucijo tehničnih in žlahtnih plinov, d.o.o., Stritarjeva 2, Rogaška Slatina
5300258000 PAX svečarna Stele d.o.o.
5563674000 PLANUM podjetje za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo, trgovino in druge storitve d.o.o.
5917433000 Pronikena, farmacevtsko in poslovno delovanje, d.o.o.
5297575000 PROMETNI STUDIO inženiring, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5328454000 PROMET, TOURISM & TRANSPORT Turistično poslovne storitve, d.o.o.
5300967000 PRO-92 podjetje za informacijski inženiring d.o.o., Ljubljana
5885809000 PID KMEČKA DRUŽBA, POOBLAŠČENA INVESTICIJSKA DRUŽBA , D.D.
5306515000 PACUKI trgovina in servis za elektroniko, d.o.o.
1492195000 PA proizvodnja, trgovina in svetovanje d.o.o.
5327881000 PLASTOMAT, storitve, d.o.o.
5305900000 PRIMA trgovina in storitve d.o.o.
5076277000 PROJEKTA INŽENIRING PTUJ D.O.O.
3805425000 PRO-ŽT2, posredništvo in inženiring, d.o.o.
5851858000 PARON lesna industrija d.o.o.. - v stečaju
5299624000 PLASTRO Proizvodnja, trgovina, d.o.o., Velenje, Žarova 16
5274435000 PRESKRBA, trgovina na debelo in drobno d.d.
5328063000 PLAST, družba za predelavo in trgovino, d.o.o.
5146984000 PP - AGRO, poljedelstvo in proizvodnja d.o.o.
5304377000 PEDAGOŠKA OBZORJA podjetje za pedagoški inženiring d.o.o.
5304610000 PANPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
5327172000 PILOT Računalništvo, trgovina in druge poslovne storitve d.o.o.
5306523000 PEČOVNIK Konstruiranje, proizvodnja strojev, orodij in naprav, d.o.o. Koroška 31 a, Velenje
5306043000 PIT REVIZIJA d.o.o.
5039843000 POMURSKA ZALOŽBA d.o.o. - v stečaju
5303516000 PONTING, inženirski biro d.o.o.
5377960000 PIL 90 - projektiranje, inženiring, lesni izdelki, d.o.o. Celje
5314828000 PŠENIČNY CONSULTING Podjetje za podjetniško svetovanje, marketing, ekonomiko, organizacijo poslovanja, informatiko in pravno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5304075000 PAN ALP, fotografija, založba, promocija, d.o.o.
5327687000 PRODOK profesionalna foto in filmska dokumentacija d.o.o. Ljubljana
5328110000 PERCOM Podjetje za izvoz-uvoz, servis in inženiring, d.o.o.
5771960000 POLOPLUS proizvodnja, gradbeništvo, posredništvo, trgovina, gostinstvo, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne dejavnosti in storitve d.o.o. - v stečaju
6246770000 PLCA svetovanje d.o.o.
5303583000 PUPA d.o.o. Trgovina na debelo in drobno, Nova Gorica
5315085000 POINT arhitektura, design, inženiring, d.o.o.
5226236000 PAPIR SERVIS d.o.o., Družba za ravnanje z odpadki - v stečaju
5314348000 PROMETEJ INŽENIRING Izobraževanje in oblikovanje, d.o.o. Ljubljana
5304989000 PC H.AND računalniški inženiring d.o.o.
3872467000 PCH skupina, naložbena dejavnost, d.o.o.
6264344000 PAKPRO, trgovina in storitve, d.o.o.
5165717000 POLIX, razvoj, izdelava in trženje armatur in drugih kovinskih izdelkov, d.o.o.
1324276000 POSLOVNO TRGOVSKI REKREACIJSKI CENTER d.o.o.
5099595000 POSLOVNI SISTEM ZA AVTO Trgovina na debelo in drobno z avtomobili, rezervnimi deli in materialom, d.o.o., Ljubljana
5001609000 PRIMORJE EXPORT, Svetovanje in trženje, d.o.o.
5309581000 PREALPI podjetje za trgovino, posredovanje in zastopanje d.o.o.
2145081000 PIKET TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
5306329000 PIP podjetje za informacijsko tehnologijo d.o.o.
5354137000 PLOJ trgovina, storitve in prevozništvo d.o.o.
2173042000 PROJEKT HOTEL, investiranje in upravljanje naložb, d.o.o.
1582437000 PLATAN, gostinske storitve, d.o.o., Ljubljana
5910234000 PURO TEHNIKA podjetje za predelavo in trženje poliuretanske pene d.o.o.
5317576000 POPCO proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5305616000 PAVLIČ, ogrevalni sistemi in trgovina, d.o.o. - v stečaju
8087539000 Poslovno in insolvenčno svetovanje, Grega Rutar s.p.
5141966000 PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o.
5004071000 PODJETJE TRG trgovina d.o.o., Ljubljana
5310032000 PRELET - promet s tekstilnimi izdelki, Metlika, d.o.o.
5305926000 PLASTRON Podjetje za proizvodnjo plastičnih in elektronskih izdelkov Gornja Radgona d.o.o.
5310202000 PERLA, grafični inženiring, Škofja Loka, d.o.o.
5309760000 PODHOSTNIK gostinstvo, hotelirstvo, turizem, trgovina d.o.o.
5356679000 PIL inženiring, d.o.o., Grosuplje
5310644000 PITT proizvodnja, inženiring, tehnologija, trženje d.o.o.
5460271000 PRIGO podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brezovica
5309590000 PINTARŠPED Transport in špedicija d.o.o.
5407036000 PROMIC računalniški inženiring, d.o.o.
5310113000 PIGAL d.o.o. Hotelirstvo, turizem in igralništvo
5308232000 PROJEKT BIRO, izdelava izdelkov iz usnja, papirja in plastike, d.o.o. - V STEČAJU
5324947000 PETRA MARKETING Podjetje za zunanjo trgovino, turizem in marketing d.o.o.
5312361000 POP projektiranje in opremljanje prostora, d.o.o., Velenje
2031906000 PALADINO storitve d.o.o. - v stečaju
5325510000 PROFIL, management consulting d.o.o.
3865983000 PROFIL PARTNERJI, poslovno svetovanje, d.o.o.
5310466000 PENTA Podjetje za marketing, kooperacijsko proizvodnjo, oblikovanje in organizacijo d.o.o.
5324467000 PETLJA trgovina in storitve d.o.o.
6438369000 Poslovno svetovanje, Vida Gaberc, s.p.
5312841000 POSSEHL POSEBNE GRADNJE d.o.o.
5323061000 PRIJON d.o.o. Kozmetika in čistila Solkan-Nova Gorica
5383021000 PROTEH družba za informatiko in avtomatiko d.o.o.
5319447000 PRO AREA, trgovina in storitve, d.o.o.
5312116000 PRIMTEX Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Budanje 7a, Vipava
5316995000 PRESTA podjetje za proizvodnjo in prodajo kruha, peciva in testenin d.o.o.
1474812000 PRESTA PRESTIŽ, podjetje za proizvodnjo in prodajo kruha, peciva in testenin, d.o.o.
5340004000 PENTIV trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
6738877000 Poslovno svetovanje Mihael Cerar s.p.
5312175000 PEND posredništvo in trgovina, d.o.o.
5317177000 PELOZ Predelava mesa in proizvodnja mesnih izdelkov d.o.o.
5316642000 PETEK podjetje za inženiring procesne tehnike in strojnih instalacij, d.o.o.
5319668000 PARTNER - Turistična agencija, d.o.o. Koper
5319455000 PONI, inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav, d.o.o., Komenda
5316146000 PROINVEST elektro d.o.o.
5322065000 PROTES Proizvodnja kovinskih izdelkov, trgovina in servis, d.o.o.
5333695000 PEREC trgovina in storitve, d.o.o.
5318076000 PUR-PLA-TEX, d.o.o., podjetje za proizvodnjo in predelavo poliuretana, plastičnih mas in tekstila
5321590000 PROKEMING svetovanje, projektiranje, inženiring, d.o.o. Novo mesto
5343127000 PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert
5524113000 PROFIL d.o.o. Proizvodnja in marketing
1429876000 PIPITRONIK SVETOVANJE d.o.o. - v stečaju
5320763000 PRESENT d.o.o. grafično podjetje
5326052000 PRIMOPLAST proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5321310000 PLANTA PRELESJE trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5320976000 PROMARKT marketing, d.o.o. Ljubljana
5337968000 PRESTO prevozništvo in storitve d.o.o.
5873142000 PARKS PLUS, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5340527000 PELTA Industrijsko oblikovanje in svetovanje d.o.o.
5339600000 PEG, podjetje za izdelavo embalaže in papirne galanteri je, d.o.o., Žabnica
5132452000 P&F LJUTOMERČAN, KMETIJSTVO IN PREDELAVA, D.O.O.
3815161000 P&F Jeruzalem Ljutomer, vinogradništvo in vinarstvo, d.o.o.
5098599000 Puklavec Family Wines, vinogradništvo, vinarstvo, turizem, d.o.o.
5338654000 PRIMA podjetje za tisk in oglaševanje, d.o.o.
5322430000 PTS, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5311195000 PAMISO Uvoz-izvoz, trgovina, Nova Gorica, d.o.o.
5324980000 PETEZE Podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopanje d.o.o.
5335027000 PIS, Podjetje za projektiranje, izvedbo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5467926000 PERFECTA Vodenje in upravljanje družb d.o.o. Idrija
5330092000 PROJEST trgovinska dejavnost d.o.o.
5326427000 Peti vogal d.o.o., oblikovanje, inženiring, storitve
5325684000 POD-DOB Proizvodnja in trgovina Medana d.o.o.
5354684000 PRIMAE, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5347165000 PLANPRINT d.o.o., tiskarstvo, založništvo in trgovina s knjigami in papirnimi izdelki - v stečaju
5322642000 PONTIS zastopstvo, posredništvo, trgovina, d.o.o.
5855152000 PANTA - RINA d.o.o., Trgovina in storitve - v stečaju
5487641000 PRILIKA, video dejavnost, zastopstvo, marketing, d.o.o.
5274141000 PRIS projektiranje informacijskih sistemov, d.o.o.
5332168000 PLURAL, trgovina, servisiranje in posredništvo, d.o.o., Portorož
5336821000 PIS RADOVLJICA, podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5873649000 PREKOV Podjetje za predelavo kovin in izdelkov iz plastičnih in umetnih mas ter orodjarstvo d.o.o.
5324360000 PROINN, podjetje za trgovanje in poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Radovljica
5361044000 PROFI projektiranje in finančni inženiring, d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 13
5336210000 ProTax, računovodstvo in davčno svetovanje, d.o.o.
5343577000 PICO letalsko turistično podjetje, d.o.o.
5329434000 PETAN storitveno podjetje, d.o.o., Vilharjeva 7, Celje - v stečaju
5334438000 PAN GOSLAR Poslovne storitve, proizvodnja d.o.o.
5337607000 PROTOTIP CC, Izdelava strojev in naprav, d.o.o. - v stečaju
5884373000 PIRNAR & SAVŠEK, Inženirski biro, d.o.o.
5310024000 PCK TRGOVSKA DEJAVNOST NA VELIKO IN MALO TER GOSTINSKE IN OSTALE USLUGE NOVO MESTO D.O.O.
5495407000 POLICA, Podjetje za storitve in trgovino d.o.o. Cerklje-Pšenična Polica
5616883000 POLJE Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Buče
5719470000 POMLAD podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5346908000 PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
5336058000 PANTEON COLLEGE šola za tuje jezike d.o.o., Ljubljana
5332419000 PLAZMATIK proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.
5322685000 PUPI trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5339138000 PRIMA FILTRI podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje vseh vrst filtrov d.o.o.
5583420000 PADEŽNIK posredništvo in trgovina d.o.o.
5344786000 PGD, družba za premoženjskopravni in gradbeni ingeniring d.o.o. Ljubljana
5350417000 PREREZ, projektantski in izvajalski inženiring, d.o.o.
5340764000 P.U.Z. inženiring d.o.o.
5853435000 PROTON računalniški inženiring d.o.o.
5033217000 PREDILNICA LITIJA d.o.o.
1254103000 PREDILNICA LITIJA HOLDING d.d.
5338905000 PAGAL poslovno svetovanje d.o.o.
5333032000 PARS d.o.o. Podjetje za geodezijo in prostorsko informatiko Idrija
5405980000 PICOLINO storitve d.o.o. - v stečaju
5337089000 PROMA d.o.o. Nova Gorica Proizvodnja, inženiring in marketing
5391326000 POTOČNIK Vzdrževanje in upravljanje objektov d.o.o. Podnanos
5338085000 PRELOG podjetje za projektiranje, storitve in prodajo elektromateriala d.o.o. - v stečaju
1303651000 PRIMA COMMERCE trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
5347238000 PRISTOVŠEK & PRISTOVŠEK, računovodstvo in storitve, d.o.o.
5342180000 PROTOS Inženirski biro, d.o.o.
5337992000 PLANING podjetje za načrtovanje in inženiring d.o.o.
5352312000 PET Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5343704000 PEKARNA PLANIKA, d.o.o. Bled
5341868000 PROSTT proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5406013000 PTS Proizvodnja, trgovina, storitve, Celje, d.o.o., Celje, Zagrad 61 d
5344476000 PUTR, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o.
5840694000 P & R, Gospodarsko svetovanje, inženiring in zunanjetrgovinsko poslovanje, d.o.o.
5405637000 PAUER TRGOVSKO PODJETJE d.o.o.
5345065000 PRODAJNI CENTER ČEBELICA trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5338247000 PAN-JAN proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5341825000 PIO transportno in trgovsko podjetje, izvoz-uvoz d.o.o.
5338158000 PAV, Turizem in rent-a-car, d.o.o., Vrhnika
5342783000 PLEZZO Trgovina na drobno in debelo, export - import, rezervni deli za belo tehniko, d.o.o.
5382521000 PODGAJ trgovina in gostinstvo, Loka pri Žusmu 2, Loka pri Žusmu, d.o.o.
5339553000 PROLOG raziskovalno razvojne storitve, izdelava programske opreme, servis računalniške opreme, trgovina in računovodske storitve d.o.o., Logatec
5343879000 PRVA IP, podjetje za trženje d.o.o. - V STEČAJU
5342236000 PARNAD trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5337763000 PRESVIT Predelava kovin in trgovina d.o.o.
5344751000 PROCESNI INŽENIRING podjetje za inženiring procesnih in energetskih naprav d.o.o.
5344913000 PUST, Podjetje za proizvodnjo, usluge, servisi, trgovino montažo, projektiranje in konstruiranje v Radencih d.o.o.
5511402000 PORTING, gradbeništvo, trgovina in turizem, d.o.o
5405688000 PROVITA, inženiring d.o.o.
3457818000 Pranje in čiščenje, Nermin Nanić, s.p.
5341116000 PLANINA, trgovina d.o.o.
5595363000 P&C VELENJE, poslovno svetovanje, d.o.o.
5511518000 POSLOVNI SERVIS, podjetje za gospodarsko svetovanje in poslovne storitve, d.o.o.
5339910000 PIROKA podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o.
5362105000 PRE-COM, proizvodnja, prodaja in storitve d.o.o.
5350727000 PINKY družba za trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana, Kraška 18
5348935000 PLUS podjetje za poslovne storitve d.o.o.
5402557000 PICO družba za trgovino in storitve, d.o.o.
6889301000 POSLOVNO SVETOVANJE, MARJAN DIKAUČIČ, s.p.
5431581000 PLAZ, proizvodno in trgovsko podjetje, Kranj, d.o.o.
5344298000 PROMA inženiring d.o.o.
1953613000 PRINCIPALIS storitve in svetovanje d.o.o.
5071747000 PRELOVŠEK, proizvodnja elektroizolacijskih cevi in kablov, d.o.o.
5350204000 PRO HORTO STRGAR družba za urejanje prostora, gojitev in prodajo rastlin ter tehnične opreme d.o.o.
5358213000 PRIMAX pleskarska in fasaderska dela d.o.o.
5348242000 PAH - Proizvodnja hidravličnih komponent d.o.o.
5351952000 PIKA sredstva in oprema za keramiko d.o.o. - v stečaju
2006324000 POSLOVNO SVETOVANJE, SIMON PRELOGAR S.P.
5384834000 PROLOG družba za projektiranje in izvajanje inženiringa na področju logističnih sistemov d.o.o.
5279020000 PROJEKTIVA INŽENIRING PIRAN, podjetje za projektiranje, urbanizem in inženiring d.o.o.
5350131000 PRODUKT oprema za avtoservisno dejavnost d.o.o.
5361338000 PIN podjetje za projektiranje, inženiring, urbanistično načrtovanje in druge storitve, d.o.o.
5347963000 PROTEKS proizvodnja in promet s tekstilnimi in drugimi proizvodi d.o.o.
1614576000 PREVOZNIŠTVO KLAUT Prevozništvo, storitve in trgovina d.o.o.
5351847000 PRIREDITVENA AGENCIJA 19 d.o.o., Zg. Jevnica 18, 61281 Kresnice
5372291000 PLANA proizvodnja, trgovina, gostinstvo, nepremičnine, prevozi, kmetijstvo in storitve d.o.o.
5352673000 PROFIT finančno računovodske storitve, Ljubljana, d.o.o.
5352304000 POREDOŠ, trgovsko, proizvodno in storitveno, d.o.o.
5351375000 PEGAZ, gostinstvo, d.o.o.
5362458000 PLESKAR, slikopleskarske storitve, d.o.o.
5373921000 PRIMAKEM, d.o.o., Kemijski izdelki
5356121000 PENTAGRAMA, inženiring, marketing in trgovina d.o.o.
1760955000 POSLOVNO SVETOVANJE ANDREJ MARINC S.P.
5374219000 PREVOZI ŽIŽEK, trgovina in storitve d.o.o. - V STEČAJU
5364914000 PEMI avtošola in prevozi, d.o.o.
5360340000 PAL - POLAJŽER IN DRUŽBENIKI podjetje za trgovino in transport d.o.o.
5870984000 PIP Proizvodnja in prodaja elektrotehničnih, kovinskih in plastičnih izdelkov, d.o.o., Žalec
5372593000 POSREDNIK Trgovina, d.o.o., Ljubljana
5352886000 PROLINE, podjetje za svetovanje, trgovino in turizem, Kranj, d.o.o.
5417724000 PRIMATOM trgovina, zastopstva d.o.o.
5357209000 PAVLIN proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5350743000 PRIZMA, podjetje za proizvodnjo, prodajo in uvoz in izvoz lesnih izdelkov, d.o.o., Pivka, Snežniška 34
5365333000 PPS PRIZMA, podjetje za poslovne storitve d.o.o.
5363144000 PALADA Družba za proizvodnjo, marketing in inženiring, d.o.o., Grosuplje
5356555000 PRIMADA Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5356377000 PALETA Zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5369410000 P.S.O.P. podjetje za posek, spravilo, odkup in prodajo lesa d.o.o.
2240742000 PERITORI, gradbeno podjetje, d.o.o. - v stečaju
5365759000 PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
5405122000 PRIMA POTOVANJA, družba za turizem, trgovino, posredništvo in storitve, d.o.o.
5366976000 PRO-MAG Servis in trgovina Novo mesto, d.o.o.
5364507000 PIK AS, podjetje za trgovino in prevoz Tržič, d.o.o. - V STEČAJU
5373069000 PING, podjetje za racionalizacijo energije in hladilno tehniko, Škofja Loka d.o.o.
5365341000 PETICA Trgovina in posredništvo d.o.o.
5402476000 PERK trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
3357449000 Pro CONTUS, poslovne storitve, d.o.o.
5363861000 PETRA inženiring, proizvodnja in trgovina Brežice d.o.o.
1563211000 POMGRAD - GRADBENI MATERIALI d.o.o.
5409403000 PENZION JAGODIC, gostinstvo in turizem, Vopovlje, d.o.o.
5372836000 PIRANHA, Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino Škofja Loka, d.o.o.
5369924000 PC SERVIS računalniški inženiring, trgovina, servis in proizvodnja, d.o.o.
5371007000 PROCESNI INŽENIRING podjetje za razvoj in trženje računalniške strojne in programske opreme Mengeš d.o.o.
5372917000 PEGARA Razrez lesa, trgovina in transport d.o.o., Bilje
5374570000 PAP INFORMATIKA INŽENIRING Podjetje za projektivo, inženiring in intelektualne storitve, d.o.o.
5387329000 PRIMA, projektiranje, d.o.o.
5369550000 PREMICA podjetje za inženiring, d.o.o.
5373492000 PORTAL Podjetje za izvajanje zaključnih del v gradbeništvu d.o.o. Tolmin - v stečaju
5327024000 PETAL PEČNIK, proizvodnja in prodaja kovinskih izdelkov, d.o.o.
5132398000 PEKARNA POSTOJNA, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o. - v stečaju
5379296000 PALES proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ribnica Goriča vas 74/A
5421730000 POLLUX računalništvo, moda in šport, d.o.o.
5422914000 PULITUS, podjetje za vse vrste čiščenja ter negovanje vseh vrst tekstilij, d.o.o.
5378842000 PROSTEP trgovina in servis d.o.o.
5375142000 PANGEA podjetje za geodezijo in urejanje prostora, d.o.o.
5380642000 PELIKAN RECORDS kulturno glasbena dejavnost, založništvo, trgovina in posredništvo, d.o.o.
5394961000 PTUJSKE VEDUTE podjetje za turizem, trgovino in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
5378397000 PUBLISHOP, Podjetje za grafično dejavnost, trgovino in turizem, d.o.o. Koper
5387906000 PLAMATIK Proizvodnja, trgovina, plastika, elektronika, avtomatika, d.o.o.
5378745000 PROJEKT T inženiring, Lendava d.o.o.
5431930000 PLUS Podjetje za proizvodnjo,trgovino in turizem d.o.o.
3471055000 Puklavec Family Wines Holding, dejavnost holdingov, d.o.o.
5399521000 PMI, procesna oprema, Kranj, d.o.o.
5395283000 PRESENT gradbeništvo in storitve d.o.o.
5384516000 PAKART, dajanje v najem in zakup d.o.o.
5391067000 PUMAT Gostinstvo, šport in trgovina, d.o.o.
5385571000 PTP INTEGRAL poslovno svetovanje, turizem in posredništvo, d.o.o.
5382955000 PROFLIGHT proizvodnja in storitev, d.o.o.
5388333000 PRO podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, računalniški inženiring in storitve d.o.o.
5390290000 POSVET PLUS, računovodstvo in davki, d.o.o.
2034239000 PONDS, svetovanje d.o.o.
5395178000 PRODUCTA, trgovinsko - proizvodno podjetje, d.o.o.
5396085000 PUTAR podjetje za pridelavo in prodajo sadnih in trsnih sadik in cepljenk d.o.o.
5493862000 PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana
5752205000 PRODES podjetje za računalništvo, svetovanje in založništvo d.o.o.
5393710000 PRO-ECO svetovanje in storitve na področju upravljanja z okoljem in razvoja, d.o.o. - v stečaju
3380912000 Podjetniško svetovanje Tanja Praprotnik s.p.
5396026000 PIRAT, gostinstvo, trgovina, storitve, proizvodnja, posredništvo d.o.o.,
5396875000 PRAKTIKUM, podjetje za promet, trgovino in storitve, d.o.o.
5396310000 PORA proizvodno, trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o.
5033721000 PAPIRNICA VEVČE d.o.o.
5399807000 POGREBNIK, pogrebne storitve Dvorje, d.o.o.
5399815000 POLYCOM predelava plastičnih mas in orodjarstvo Škofja Loka d.o.o.
5397880000 PAMEX inženiring, uvoz-izvoz, leasing, d.o.o.,
5399033000 PICCADILLY gostinstvo, turizem ter trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5399181000 Posestvo Plana, objem narave, d.o.o.
1627791000 PETROVIČ JANI S.P.- DAJANJE MOTORNIH VOZIL V NAJEM
5389712000 PEKARNA KONEČNIK, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5851971000 PUHEK, svetovanje, trgovina in elektroinstalacije, d.o.o.
5400937000 PETINA, tehnologija, informatika, načrtovanje, avtomatizacija d.o.o.
5895081000 PRODUKCIJA PLUS storitveno podjetje d.o.o. LJUBLJANA
5401291000 PFEIFER, transport in logistika, d.o.o.
5410037000 PLASTEX, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5393213000 PORTAL & M Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Zaloška c. 110, Ljubljana
3612406000 Poslovne storitve, Jože Podržaj s.p.
5404509000 PROMO DARILA, poslovna in promocijska darila, d.o.o.
5410533000 PAMOG BB proizvodnja aluminjastih montažnih odrov d.o.o. Trbovlje
5394031000 PUBI proizvodnja in trženje plastične galanterije d.o.o.
5413354000 PREIS SEVNICA proizvodnja in trgovina d.o.o.
5407613000 PAM, zavarovalno zastopništvo, d.o.o. - V STEČAJU
5394660000 PEKARNA BLATNIK Proizvodnja in trgovina d.o.o. - v stečaju
5409250000 PROMPT - podjetje za inženiring, svetovanje in proizvodnjo d.o.o. - V STEČAJU
5409586000 Prodajno servisni center Hotko d.o.o.
5845823000 PRINC, podjetje za marketing, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
5413427000 PRELES, lesno podjetje, d.o.o., Škofja Loka
5412935000 PAGRAT papir, grafika in trgovina, Krško d.o.o.
5413877000 PLARD, avtoprevozništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5438551000 Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o.
5891604000 PILOTI KOPER pomorska pilotaža d.o.o.
5429366000 PIANTA trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5658730000 PEVEC trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5167183000 PECA COMMERCE trgovsko podjetje d.o.o.
5439361000 PANDEL TRADE mednarodno trgovsko podjetje in transportni inženiring d.o.o.
5413796000 PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA d.o.o.
3915204000 PRO-BIT PRO.4, storitve d.o.o.
8068518000 Poslovno svetovanje, Anže Planinšek s.p.
5436478000 PIGRAD gradbeništvo in trgovina d.o.o.
5416612000 P & P Trgovina in servis d.o.o. Bilje
5406978000 PETER-S TELEURH telekomunikacijski inženiring in trgovina Ljubljana, d.o.o.
5429951000 POMPS proizvodnja, trgovina, transport, Zgornja Draga 16a, Višnja gora, d.o.o.
5407176000 POLIDANI, transportne dejavnosti, d.o.o.
5412528000 PAMI, podjetje za trgovino in založništvo, d.o.o.
5419468000 PROSTEL proizvodnja elektromehaničnih aparatov, d.o.o. - v stečaju
5418577000 POTEZA-DU d.o.o. računovodske storitve in poslovno svetovanje
5418453000 PINSTEP KRIŽE d.o.o., izdelovanje anatomskih vložkov za obutev
5417503000 PLESNI STUDIO REBULA Podjetje za organizacijo in izvedbo plesnih prireditev d.o.o. Šempeter
5587352000 POPOTNIK avtobusni promet in trgovina Telčice d.o.o.
5431247000 PET CELIN podjetje za projektiranje, inženiring, trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju
5421209000 PLANINČIĆ storitve d.o.o.
5453771000 PRIMA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
5419379000 PAN MEDICO inženiring, servis in trgovina, d.o.o., Rusjanov trg 3, Ljubljana
5416906000 PROMOTION družba za storitve, proizvodnjo, posredništvo in trgovino d.o.o.
5421349000 PROMAP trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. - V STEČAJU
5422370000 PROJEKT DESIGN - Gradbeno podjetje, d.o.o. Izola
5421411000 PIKAS Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5422396000 PRAZNIK videoteka d.o.o.
5458854000 PRAŠIČEREJA PODGRAD d.o.o. - V STEČAJU
5151317000 POMURKA mesna industrija d.d., Murska Sobota - V STEČAJU
5422086000 PALMA, Mednarodno turistično podjetje, d.o.o., Celje
3275442000 PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji
5420318000 POINT-A trgovina in storitve d.o.o.
5430429000 PETROV & PETROV podjetje za komunikacijski inženiring d.o.o.
5468108000 PIN, računalniški sistemi, d.o.o., Jesenice
5430127000 PLANEN, proizvodno-tehnične storitve in trgovina, d.o.o. Škofja Loka
5423961000 PAN TRADE gradbeništvo in druge storitve d.o.o.
5432383000 PULMODATA Profesionalna medicinska oprema d.o.o.
5430801000 PRIMC trgovina in gostinstvo Novo mesto, d.o.o.
5438748000 PREM, projektiranje, elektromehanika, kovinska galanterija, d.o.o., Posavec
5422795000 PROTIP Gradbena mehanizacija d.o.o. - v stečaju
5427444000 PARTY - PRO d.o.o., organizacija prireditev in ostale storitve
5426910000 PLENIT trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
5432049000 PINO Gradbeni inženiring, d.o.o.
5428335000 PAKIMPEX Trgovina in storitve d.o.o. Šempeter
5438381000 PAMA, Podjetje za poslovnoinformacijske storitve, d.o.o. Ljubljana, Kuzmičeva 5
3401413000 PRUSNIK & PARTNERJI, davčno svetovanje in računovodstvo d.o.o.
5432952000 PROMON d.o.o. proizvodnjo - trgovsko podjetje uvoz-izvoz
5426766000 PRO MOTIONS Zastopstva, inženiring, marketing d.o.o.
5437628000 PEKLENK, lesno podjetje, d.o.o.
5433533000 PRIMAS, poslovne storitve in turizem, d.o.o.
5607493000 PIGMENT trgovina in grafika, d.o.o.
5429005000 POLŽEVO gostinstvo, turizem, d.o.o.
5571910000 PRISTOP SKUPINA Družba za komunikacijski management d.o.o.
5433240000 PINSS Podjetje za projektiranje, inženiring, nadzor in strokovno svetovanje d.o.o.
5485452000 PAVLIČ - LINE, d.o.o., podjetje za gradbeništvo in trgovino
5454808000 PRODING inženiring, d.o.o., Stritarjeva 11, Grosuplje
5428351000 PINO MARKETING, računovodske in elektro storitve, d.o.o.
5132126000 PARALELE založništvo, marketing, inženiring d.o.o.
5443083000 PROAGENT Podjetje za svetovanje, prodajo in posredovanje d.o.o. Nova Gorica
5300231000 Poslovni sistem Mercator d.o.o.
5463041000 PUNTA d.o.o., Ljubljana, podjetje za marketing, inženiring, design in trgovino
5433592000 PREMO - design, inženiring in trgovina, d.o.o., Koper
5439752000 PACOM trgovina in storitve Novo mesto d.o.o.
5436567000 PLEŠKO CARS Podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o.
5435994000 PRO EMBA prodaja embalaže d.o.o.
5440548000 PROMOBILE gradbeni inženiring, d.o.o.
5440122000 PS družba za projektiranje in izdelavo strojev d.o.o. Logatec
5443458000 PROCESSI, podjetje za poslovno svetovanje in informatiko d.o.o.
5443091000 PROINŽENIRING, podjetje za inženiring d.o.o.
5435706000 PGM HOTIČ proizvodnja gradbenega materiala, d.o.o.
5441609000 PROVIN vinarstvo d.o.o. Ankaran
5444632000 PANO gradbeni inženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
5509637000 PROELSIS, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5494826000 PANDA proizvodnja, trgovina, izvoz-uvoz d.o.o. Brusnice
5470161000 PACIFIC, trgovina in gostinstvo d.o.o.
5481082000 PETRE ŠOTORI - HALE d.o.o.
5445574000 PNEVMOTEX proizvodnja, trženje, storitve, d.o.o.
5881315000 POVEZAVA družba za mobilno telefonijo, trgovino, gostinstvo in druge poslovne dejavnosti in storitve d.o.o.
5442095000 PONI Podjetje za trgovino, prevozništvo, posredovanje in storitve d.o.o. Ajdovščina
5437407000 PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.
5443130000 POSVET, poslovno svetovanje, d.o.o., Kranj
5840325000 PRAGMA TRADE, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5441935000 PIKA Tekstilna proizvodnja in trgovina, d.o.o. Komen
5455316000 PERSONA, trgovina in storitve, d.o.o.
5659663000 POSREDNIK trgovina, uvoz in izvoz ter posredovanje d.o.o.
5445256000 PROBIT projektiranje, inženiring, gradbeništvo in trgovina d.o.o.
5451914000 PERTOCI, podjetje za proizvodnjo, trgovino ter uvoz - izvoz Bakovci d.o.o.
5458048000 PEPELKA, storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
5446767000 PROFORMA Podjetje za trgovino, računalništvo in grafično tržne komunikacije d.o.o.
5445701000 PETEK podjetje za proizvodnjo in prodajo ter prevoz izdelkov iz lesa d.o.o., Goriča vas 45, Ribnica
5468531000 POLUKS, zunanja trgovina, d.o.o. Hruševje 1/b
5553067000 PIRUETA plesna dejavnost in storitve d.o.o., Ljubljana
6902294000 PLY invest, d.o.o.
5448387000 PSM merilni sistemi d.o.o.
5446112000 PRIMIUS podjetje za inženiring, gradbeništvo, promet blaga in drugih gradbeno-tehničnih storitev d.o.o.
5448492000 POLISTOR Podjetje za servisne in poslovne storitve d.o.o.
5456819000 PLAYSTAR, informacijske tehnologije, d.o.o.
5449421000 PLETENINE ROS Ljubljana, d.o.o.
5481473000 PROGRAD Gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o.
5504171000 PRIZ Podjetje za projektiranje, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5659736000 PIMA, promet in storitve, d.o.o.
5466121000 PRIJON KAJAK CENTER Podjetje za turizem in šport d.o.o.
5458102000 P & P, strojna oprema in varstvo pri delu, d.o.o.
5459966000 PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
5462860000 P-WINNER podjetje za storitve v prometu, avto servis, gostinska dejavnost, trgovina, agencija za nepremičnine in delo, d.o.o., Ljubljana
5464668000 PRIMUS CAD CAM SISTEMI družba za proizvodnjo in trgovino z mehaniko in elektroniko d.o.o.
5449707000 POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o.
5498317000 PAPIROTI, vse iz papirja, d.o.o.
5274168000 POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO
5460832000 PREZENT d.o.o. import-export, trgovina in zastopstva, inženiring, Vogrsko
5462720000 PATRICK SPORT trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
5483948000 PHARMAGAN, podjetje za trgovino, trženje in tržno svetovanje, d.o.o.
5467861000 PROTON PROJEKT trgovina in storitve d.o.o. - V STEČAJU
5469660000 PAL-TOP, podjetje za zastopanje, prodajo in proizvodnjo, d.o.o.
1673629000 PRIMORJE HOLDING d.d. - v stečaju
5456568000 PRESTA, Podjetje za gostinstvo in nočitvene storitve d.o.o.
3376427000 PEROTA trgovina in storitve d.o.o.
5475040000 PRIS - PITAMIC projektiranje informacijskih sistemov d.o.o., Ljubljana
5462339000 PETKOVŠEK, trgovina in predelava lesa, d.o.o.
5816017000 PRETENT Podjetje za proizvodnjo regulacijske tehnike in trgovino d.o.o., Dobrova
5469007000 POLINOM, trgovina in storitve, d.o.o.
5478855000 PRALIK storitve pranja, likanja in šivanja d.o.o.
5461715000 PREHRANA d.o.o. Lendava
6760449000 PROJEKT 019, družba za proizvodnjo in storitve d.o.o.
5468841000 PERFEKTA Podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kamnik
5575982000 PLINAR, storitveno in servisno podjetje, d.o.o., Ljubljana
5470803000 PARTNER storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5471940000 PICEA - proizvodnja in trgovina d.o.o. Postojna
5464439000 P & I, prevozniško podjetje Zalog, d.o.o.
5881447000 POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
5463866000 PALCOM, računovodstvo, informatika in upravljanje nepremičnin, d.o.o.
5490928000 PROMONTANA trgovina, zastopstva, turizem, d.o.o. - v stečaju
5472091000 PSC STEPAN prodajno servisni center d.o.o.
2065355000 PROTEJ, holdinška družba, d.o.o.
5481929000 PRO5, svetovanje, trgovina, storitve, d.o.o. - v stečaju
5480914000 PROMOTRADE storitve in prodaja d.o.o.
5502128000 PII poslovno informacijski inženiring d.o.o. Kočevje
5486823000 PUŠENJAK Podjetje za nakup in prodajo živine, prodaja kmetijske mehanizacije ter zaščitnih sredstev, Cezanjevci d.o.o.
5477301000 PAHL d.o.o. predelava kovin, trgovina na debelo in marketing, IG
5470641000 PETREX INTERNATIONAL podjetje za proizvodnjo tekstilne konfekcije in trgovino, d.o.o.
5482089000 PALECO proizvodnja in razvoj strojev in naprav d.o.o.
5470455000 PO TRANSPORT d.o.o. transport in trgovina Spodnja Idrija
5480183000 PREMA, d.o.o., proizvodnja, storitve, trgovina, Ilirska Bistrica
5477247000 PAT Projekti, aplikacije, trgovina d.o.o.
5473233000 Promed Pharma Europe, trgovina, d.o.o.
5476925000 PUST IN PUST, proizvodnja in trgovina d.o.o.
1365983000 PROSO Podjetje za trženje, projektiranje in izvajanje del iz elektronike in informatike, d.o.o. Brezovica
5476089000 PJP založništvo, trgovina, najem, medicina, arheologija in druge storitve d.o.o.
5488249000 PETER-5 trgovina d.o.o. - v stečaju
5481279000 PANIMPEX d.o.o. trgovina na debelo in drobno export-import
5484146000 PAJEK - ČERNILOGAR Podjetje za višinska dela d.o.o.
5482364000 PIPO Trgovsko podjetje, d.o.o.
6802257000 Peritus, poslovno svetovanje, d.o.o.
5149304000 PLASTENKA predelava plastičnih mas d.o.o.
5495105000 PEMONT trgovina in transport, d.o.o.
5491312000 PM & A d.o.o. Mednarodna trgovina, Ljubljana
5715423000 PM & A FA finančno svetovanje d.o.o. - v stečaju
5481295000 Pekarna Balkan, Peka kruha in slaščic, d.o.o.
5485517000 PI-COMM Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, M. Krpana 18
5481783000 PLIMA družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5487137000 PAJAC, Podjetje za grafično in inudstrijsko oblikovanje, d.o.o.
5504104000 PROKOS NOVAK podjetje za proizvodnjo, kooperacijo in poslovne storitve, d.o.o.
5486521000 POTOVANJA PISANEC, turistična agencija d.o.o.
5508088000 POTOČNIK podjetje za posredništvo, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
5488605000 PAPAJA trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5484464000 PRIS - RAVNIK projektiranje informacijskih sistemov d.o.o.
5487226000 PRIS CONSULTING projektiranje informacijskih sistemov, d.o.o.
5487579000 PRIS - KOVAČIČ projektiranje informacijskih sistemov, d.o.o., Pijava Gorica
5488931000 PEA, d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring in izobraževanje s področja strojnih instalacij, elektroinstalacij, arhitekture, gradbeništva, ...
5662427000 PKB STAVBENIK LJUBLJANA podjetje za projektiranje in svetovanje, d.o.o.
5487609000 POPULUS Prostorski inženiring d.o.o.
5488974000 PEGAZ, računalniški in informacijski inženiring, d.o.o.
5624932000 PAPILOS Podjetje za proizvodnjo, trgovino in posredovanje, d.o.o.
5494435000 POTI, Podjetje za organizacijo in transportni inženiring, d.o.o., Koper
5492980000 PRAGMA, kadrovsko svetovanje d.o.o.
5505640000 PIRAMIDA nepremičnine, projektiranje in druge storitve d.o.o.
5508240000 PLIMA družba za gradbeništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
5495024000 PREBIL, storitve, trgovina, proizvodnja in računalništvo, d.o.o.
5494648000 PEKARSTVO GORENC Podjetje za proizvodnjo, trgovino in transport d.o.o.
5075963000 PODJETJE ZA VZDRŽEVANJE AVTOCEST D.O.O.
5143250000 POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d.
5495849000 PIL IMPEX Trgovina in servis d.o.o.
5497914000 PROMES nakup, prodaja in predelava mesa in prehrambenih proizvodov d.o.o., Lavrica, Šeparjeva pot 8, 61291 Škofljica
5509114000 PAB, podjetje za trgovino, zastopanje in posredovanje d.o.o., Naklo
5917697000 PRIMAGRI proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5508355000 Promo Chemicals, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
5515157000 PROMETNI CENTER BLISK izobraževanje d.o.o.
5503477000 PAR računovodstvo in svetovanje, d.o.o.
5499003000 P TEAM oprema za povezovanje in dvigovanje, d.o.o.
5756448000 PLAVŠE prevozi in trgovina, d.o.o
2129892000 PITOBO, proizvodnja in inženiring d.o.o.
5513537000 PTUJČANKA trgovsko podjetje na veliko in malo d.o.o.
5513057000 PLP Lesna industrija d.o.o. Velenje
5042348000 PLAMA-PUR, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.o.o.
3364372000 PROEKO PLASTIKA, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5500567000 PRINS, proizvodnja, trgovina, storitve, uvoz, izvoz, d.o.o., Snežniška 3, Ilirska Bistrica
5498139000 PIN-EST, gostinstvo in trgovina d.o.o.
7199651000 PARAGRAPHUS, upraviteljstvo v insolvenčnih postopkih, pravno svetovanje in storitve, Franci Krivec s.p.
5501229000 PROIZVODNO GRADBENO PODJETJE SNEŽNIK d.o.o.
5501695000 PROFILES, proizvodnja, trgovina, izvoz, uvoz, d.o.o.
5504040000 PMS Pozicijski merilni senzorji, d.o.o. Ljubljana, Pod hribom 74
1849255000 PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, MAČEK JANKO S.P.
5511640000 PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o.
5518610000 PME podjetje za projektiranje, inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Cerknica
5510236000 PENTI-UM, trgovina in storitve, d.o.o.
5508037000 PARTNER & PARTNER, trgovska družba d.o.o.
5510252000 PETEL prostorske in tržne informacije d.o.o. Šentjernej
1201573000 PROTIM RŽIŠNIK PERC arhitekti in inženirji d.o.o.
5508878000 PREŠA, d.o.o., trgovina in servis Cerklje
5512387000 PMM trgovina, gostinstvo in turizem, Semič, d.o.o.
5518601000 PODGORJE tovarna ploskovnega pohištva d.o.o. Šentjernej
5207377000 PRI MARJANI, gostinstvo, MARIJA REJC S.P.
5504716000 PRO 55 projektiranje in inženiring d.o.o.
5510996000 PROMISE, proizvodnja, inženiring, montaža in trgovina, d.o.o.
5517150000 PEGAZ INTERNATIONAL Podjetje za založniško, galerijsko in marketinško dejavnost d.o.o. Ljubljana
5511461000 POSVET, d.o.o. Podjetje za posredovanje, svetovanje in trženja Breg
5510724000 POHIŠTVO DARO, proizvodnja in montaža d.o.o.
5517958000 PRONA taksi prevozi d.o.o. - v stečaju
5522277000 PCX COMPUTERS računalniški inženiring, d.o.o. - v stečaju
5520169000 PUČKO cementni izdelki d.o.o.
7212984000 Pravno in poslovno svetovanje, Anže Ozimek s.p.
6973060000 PAX PANIS, družba za kulturo bivanja d.o.o.
5520550000 PODGORNIK Avtoprevozništvo, storitve in trgovina d.o.o. Tolmin
5521726000 PROFI K 2 inženiring d.o.o. Ljubljana
5532167000 PNEWS CENTER Podjetje za proizvodnjo in prodajo vulkanizerskega orodja in naprav d.o.o. Tolmin
5712598000 PROMINA, DR. IRENA LESJAK S.P., PODJETNIŠKO SVETOVANJE
5409705000 PROJEKT P, trgovina, storitve in posredovanje, d.o.o.
5532965000 PROLES proizvodnja in trgovina z lesom in z lesnimi izdelki Novo mesto d.o.o.
5528356000 POGLED podjetje za trgovino, turizem, storitve, razvoj in svetovanje, izvoz-uvoz d.o.o.
5532272000 PISANA BESEDA družba za knjigotrštvo, knjižničarstvo, založništvo in storitve d.o.o.- v stečaju
1764373000 POSLOVNO SVETOVANJE GREGA ERMAN S.P.
5531349000 PIRAT d.o.o. Ravnica, proizvodnja, inženiring, računovodstvo, analize in trgovina
5531314000 PAMI Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Nova Gorica
5523346000 PEST, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5547725000 PROJEKTIVNI BIRO 91 d.o.o.
5542405000 PEGAZ FILM Filmska in video produkcija d.o.o. Ljubljana
5533015000 PARTNER Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Metlika
5532906000 PRO-STAN, trgovina, storitve, inženiring in svetovanje d.o.o.
5575737000 PASUS gostinstvo d.o.o.
5523150000 PEI, Podjetje za projektiranje, inženiring in management d.o.o., Ljubljana
5048591000 PIVOVARNA UNION D.D.
5531012000 PRE-TRGO prevozno in trgovsko podjetje d.o.o.
5680590000 PROMING trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5560900000 PLANING, projektivno podjetje, d.o.o., Križe
5534003000 PLUT, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5523869000 Philip Morris Ljubljana, storitveno podjetje, d.o.o.
5533279000 PAG trgovsko izvozno-uvozno podjetje, Kapele d.o.o.
1244060000 PRVA FINANCE družba za poslovne storitve, d.o.o.
5539803000 PENA podjetje za inženiring storitve, d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5578655000 PAVČNIK d.o.o. Nizke gradnje, transport in storitve
7069723000 pRo SKUPINA, upravljanje družb, d.o.o.
5526302000 PRACTIC Montažno in servisno podjetje, d.o.o., Ljubljana
5538726000 PODJETJE ZA STANOVANJSKE STORITVE, STANOVANJSKE IN POSLOVNE STORITVE d.o.o.
5525632000 PROCES Podjetje za inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o.
5569443000 PELETRADE storitve in trgovina d.o.o.
5526132000 PANSAN trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana
5526515000 PLANTA inženiring in tehnično svetovanje, d.o.o.
5526035000 PVT popravila vozil, vulkanizerstvo, trgovina d.o.o.
1357662000 PALOMA tovarna lepenke Prevalje d.d. - v stečaju
5546257000 PONI gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o. Naklo
5525713000 PARCOM Inženiring in trgovina d.o.o. Nova Gorica
5535344000 POZITIVNA GRADNJA INŽENIRING, gradbeništvo, d.o.o.
5547091000 PAMA d.o.o., podjetje za finančna in računovodska opravila
5539897000 PETA Pan Evropska Trgovska Agencija d.o.o.
5534364000 PESKOKOP UNIVERSAL proizvodnja gradbenega materiala d.o.o. Ivančna Gorica
5527040000 POMA d.o.o. Ljubljana, trgovina na debelo in drobno, podjetje za uvoz in izvoz
5539838000 PIC ENGINEERING Poslovne storitve, svetovanje in inženiring, d.o.o.
5539129000 PARA podjetje za marketing, sitografijo in trgovino d.o.o.
5541298000 PRO-OPTA podjetje za projektiranje, proizvodnjo in inženiring, d.o.o., Pod jelšami 42, Ljubljana
5540038000 PARASOL Izdelovanje in prodaja dežnikov, senčnikov, senčil in podstavkov d.o.o. Ljubljana
5541174000 PAMP, poslovna in promocijska darila, tisk d.o.o.
5537517000 PRIBOR družba za trgovino in storitve d.o.o.
5539064000 PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
5534216000 PRETTI, trgovina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica
5042275000 PLAMA-G.E.O, izdelovanje galvanskih, čistilnih in drugih naprav ter opreme iz plastičnih materialov, d.o.o., Podgrad
5503361000 PLAMING, PROJEKTIRANJE IN IZDELAVA TEHNOLOŠKE OPREME, D.O.O.
5855772000 PRIMSELL TRADING Trgovina, zastopstva, storitve d.o.o.
5540917000 PLADENT d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in trgovino
5559383000 P.S.T. proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5549248000 POS PLASTIKA proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Sodražica
5560497000 PRIMAVERA trgovina in storitve, d.o.o.
5559359000 PILON podjetje za kadrovske in organizacijske storitve, d.o.o. Celje
5550807000 POLARYS trgovsko, storitveno podjetje d.o.o.
5547067000 PRIMEX CONSULTING Poslovne storitve d.o.o.
5692806000 PRIMET, trgovanje s kovinami d.o.o.
5548659000 PRENOVA storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o. Dob
5549523000 PRIMA ZASTOPSTVO Zavarovalna zastopniška družba d.o.o.
5548209000 PLETIKO Pletiljstvo in kovinarstvo d.o.o. Slap
5546079000 PIMA Trgovina in inženiring d.o.o. Spodnja Idrija
5553750000 PUPINOVA PLAVA LINIJA, komunikacije, d.o.o.
5591830000 PODHOD podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in turizem d.o.o.
5564107000 Podgoršek nepremičnine, storitve in trgovina, d.o.o.
5543959000 POPULI Podjetje za trgovino, turizem in zastopanje d.o.o.
5552249000 PLAKUS podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in inženiring, d.o.o. Ig
5573572000 PUŠTAB kultura, turizem in izobraževanje, d.o.o.
5558085000 PROXIMA, družba za informacijski inženiring, d.o.o.
5717914000 PRIT podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.
2145294000 PAKLINE proizvodnja in prodaja d.o.o.
5558492000 POLAK PLOVILA, d.o.o., Bled
5548527000 PAPIR GRIČ podjetje za trgovino in proizvodnjo Krško d.o.o.
5571073000 PERLA - ZORIČ, svetovanje, trgovina in druge storitve, d.o.o.
5553300000 PREBIL servis in montaža grelnih in klimatskih naprav ter trgovina, d.o.o., Ljubljana
5557968000 PEMOS podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Litija
5560802000 PIBER, podjetje za storitve, Bled, d.o.o.
5548586000 PRONET, Kranj, d.o.o., računalniški inženiring in trgovina
5569630000 POIL podjetje za organizacijo, inženiring, leasing, d.o.o. - v stečaju
5566711000 PROCES - PDF podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5580056000 PAVZA, trgovsko podjetje in poslovne storitve, d.o.o.
5563496000 PAVAL, storitve, trgovina, inženiring, d.o.o.
5561558000 PKP proizvodnja in trgovina d.o.o. Trebnje
5577551000 PETEK TRANSPORT družba za transport, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ribnica
5558930000 PLAURA proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5564972000 PAF export-import, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5562163000 POLIKONS d.o.o., Center za ekonomske in družbene analize, Mengeš
5578353000 PASTA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5579538000 PHOENIX, trgovina, posredovanje in storitve, Kranj, d.o.o.
5563747000 PROTER gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
5608023000 PIU'92 trgovina, zastopstvo, marketing, d.o.o., Ljubljana
5554691000 PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina
5555850000 Pograjec transport, transportne storitve, d.o.o.
5584965000 PTS PROIZVODNJA, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
5564204000 PANTRADE trgovsko, gradbeno in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
5563313000 PRIMA Gostinstvo, turizem, trgovina d.o.o.
5556210000 PANNA d.o.o. družba informacijskih tehnologij
5571812000 PEKLAJ-A storitve in trženje d.o.o.
5578906000 PRIZMA Trgovsko-storitveno podjetje d.o.o. Idrija
5850843000 PREZA LOGISTIKA avtopralnica d.o.o.
1721933000 PREZA špedicija in transport, d.o.o.
5554110000 PATENTNA PISARNA družba za zastopanje in svetovanje s področja intelektualne lastnine d.o.o.
5566444000 PINEL elektroinženiring, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5571405000 PRIMA - PLUS d.o.o. za upravljanje , vzdrževanje in vodenje stanovanjskih objektov
5564212000 PROLAT Trženje medicinskih pripomočkov Trebnje d.o.o.
5583101000 PZR, požarna zaščita Radovljica, d.o.o.
5577969000 PROMO-CLUB podjetje za založništvo, reklamo, propagando, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5572436000 PREMA trgovina, inženiring, zastopstva, d.o.o.
5573696000 POPREIL inženiring in razvoj d.o.o.
5688531000 PANGERŠIČ-CAR d.o.o., podjetje za avtomobilske storitve
5565316000 PETRIČ Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5569419000 PJANIĆ transport logistika d.o.o. - v stečaju
5572576000 PIRGOS podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o.
5579899000 PROMAX računalniški inženiring d.o.o.
5567823000 P.V.S. proizvodnja in storitve reciklaže d.o.o.
5573360000 POTOKAR Podjetje za trgovino, transport, turizem in storitve, d.o.o., Ljubljana
5581052000 PRO podjetje za računalniški inženiring in trgovino, d.o.o., Celje
5574161000 PRINSIS močnostna elektronika-proizvodnja, razvoj, inženiring d.o.o.
2168707000 PRINSIS SKUPINA, investiranje in svetovanje, d.o.o.
5567238000 PORT, računovodstvo in nepremičnine, d.o.o. Portorož
5574641000 PROJEKTMONT podjetje za projektiranje, montažo in ingenering, d.o.o.
5827809000 PRIMAS, podjetje za posredovanje, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Gorenja vas
5577853000 PROKAST, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5584345000 PEGAS, Trgovina in storitve, Ljutomer d.o.o.
5213649000 PROJEKT INŽENIRING d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji
5575524000 PRIAS podjetje za inženiring d.o.o.
5583276000 POPAJ - podjetje za proizvodnjo, trženje in svetovanje Beltinci d.o.o.
5582172000 POMURSKE MESNINE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d. o. o.- v stečaju
5612071000 PRIVEZ družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
5729483000 PONT nepremičnine d.o.o.
5639140000 PR PLUS, agencija za odnose z javnostmi, trgovina, založništvo, poslovanje z nepremičninami, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
5596866000 PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o.
5580285000 PROGALANT Proizvodnja in prodaja galanterije d.o.o. Ajdovščina
5593409000 PANCE-TOP okrepčevalnica, trgovina in storitve d.o.o.
1254154000 PETPET poslovne storitve d.o.o.
5635349000 PRISLAN, šport, rekreacija in gostinstvo, d.o.o., Velenje
5573912000 PENTLJA P d.o.o. proizvodnja pletenin in trikotaže, trgovina na debelo in drobno s tekstilom in stroji
5588928000 PŽS URŠIČ predelava žice in storitve d.o.o. Črna 5, Stahovica
5580986000 PROSET, podjetje za proizvodnjo, servis, trgovino na drobno in na debelo, import-export Segovci d.o.o.
5630142000 PROTEX proizvodnja, trženje in marketing d.o.o.
5821703000 PLASTLES d.o.o., Proizvodno in trgovsko podjetje, gostinstvo Breže 18, Ribnica
5601967000 PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
5583438000 PLAMEN podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5584540000 PITAGORA proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
5574315000 PRONIZ podjetje za projektiranje, d.o.o.
5625246000 POTEL elektrostrojne storitve in trgovina d.o.o.
5578337000 POLDU družba za trgovino in storitve d.o.o.-v stečaju
5588278000 PINGO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
5585988000 PRINTS Projektiranje in gradbeni inženiring, d.o.o., Aškerčeva 28, Mozirje
5597749000 PATRING družba za trgovino, promet, skladiščenje, gostinstvo, poslovanje z nepremičninami in druge dejavnosti d.o.o.
5580404000 pfm medical s, trgovina z medicinskimi proizvodi, d.o.o.
5597269000 PINUS, vrtnarija s trgovino, Škofja Loka, d.o.o.
5590051000 PLATO d.o.o. podjetje za trgovino na veliko in drobno, Ljubljana
5630860000 PROMING Projektiranje, inženiring, nadzor, izvajanje konstrukcij, trgovina, svetovanje, izvedeništvo in cenilstvo, d.o.o., Celje
5588693000 PSC PAIČ prodajno servisni center d.o.o.
5615283000 PINTER predelava lesa, gostinstvo, turizem, d.o.o.
5601410000 PRELES Podjetje za trgovino, uvoz - izvoz in prevozništvo, d.o.o. Šmartno ob Paki
5600863000 PROPACK TRADE COM, proizvodnja, d.o.o.
5589983000 PROTECT GL proizvodno podjetje, storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
5674522000 PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11
5559499000 PAJ kovinsko predelovalna dejavnost, d.o.o.
5586399000 POLAK, gostinstvo, d.o.o.
5592267000 PLANETA trgovina in storitve, d.o.o. Ljubljana
5755492000 PRINTEKS trgovsko-storitveno podjetje d.o.o. Sevnica, Tržišče 13,
5598257000 PLESNIK turizem in marketing d.o.o.
5645565000 PRIVILEGIJ trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5596831000 POBLES, proizvodnja in trgovina s pohištvom in opremo, d.o.o.
5594014000 PELKO izvajanje zaključnih del v gradbeništvu, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5586615000 POPAJ, šport in rekreacija, d.o.o., Kranj
7095627000 Pravno in poslovno svetovanje, Sanja Purić s.p.
5633427000 PERPETIA podjetje za poslovno finančne in podjetniške storitve d.o.o.
5600022000 PORTOVAL svetovanje, posredništvo in trgovina Novo mesto, d.o.o.
5593476000 PROMI Podjetje za marketing in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
5310571000 PANLES, mizarstvo in gradbeništvo, d.o.o.
5623332000 PLINMONT servis, storitve in trgovina d.o.o. - v likvidaciji
1488961000 PAJK KLOBUKI družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ljubljana
6306721000 Poslovno svetovanje Milorad Vidović s.p.
5688019000 PRETOK podjetje za blagovno in finančno posredovanje, svetovanje in trgovino d.o.o., Ljubljana,
5599679000 POLUTKE turistično, gostinsko podjetje d.o.o.
5589517000 PIVOVARNA IN PIVNICA KRATOCHWILL d.o.o. Ljubljana
5641039000 PT HOZJAN prevozno trgovsko podjetje d.o.o.
5644496000 PLAM strojne instalacije in trgovina, d.o.o.
5002885000 Poslovni sistem Zupanc d.d.
5595312000 PGI prodaja in projektiranje d.o.o.
5592283000 PINS filmska in video dejavnost d.o.o Ljubljana, Streliška 37 a
5612799000 PANDA'S, proizvodnjo, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5594251000 PLEVNIK inženiring in proizvodnja, d.o.o.
5605598000 PE - TI KONTO knjigovodski in finančni servis, d.o.o.
5610036000 PRONEK knjigovodski servis d.o.o.
5593450000 PIRADEL podjetje za inženiring, marketing, razvoj in proizvodnjo računalniških, informacijskih in komunikacijskih sistemov, Ljubljana d.o.o.
5151333000 Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.o.o.
5777160000 PLANT Podjetje za upravljanje, trgovino, zastopanje in storitve Ljubljana, Cesta v Mestni log 55
5793734000 PRO FORM TRADE podjetje za ekonomski inženiring, servis in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5620210000 PRAJS d.o.o. Marketing, inženiring in trgovina
5659167000 Prevozništvo Daniel Fijavž, podjetje za transport in logistiko, d.o.o.
5613710000 PROSTOR Podjetje za prostorske storitve d.o.o.
5635080000 PIBA podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, zastopanje, posredovanje in storitve d.o.o. Novo mesto
5620287000 PJOR, prevozi v hladni verigi in ostale storitve, d.o.o., Kočevje
5593662000 PROCOM, inženiring in gradnje d.o.o.
5604958000 PANTA INS zastopanje v zavarovanju, d.o.o.
5878195000 POGON podjetje za avtomatizacijo, razvoj, komercialne in finančne storitve d.o.o.
5608899000 PROPLUS inženiring, projektiranje, družba za inženiring, projektiranje, gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
5604796000 PHILADRIA Prodaja in posredovanje znamk in starin, d.o.o. Ljubljana-Šentvid
5671558000 PIMA-INTER d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve Ljubljana
5594090000 PLIVA LJUBLJANA, farmacevtska industrija d.o.o., Ljubljana
5601851000 ProAktiv Sport Turizem in Gostinstvo d.o.o.
5617634000 PIKOLO proizvodnja, storitve, gostinstvo in trgovina d.o.o.
7268971000 PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o.
5626633000 POZITRON podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.
5662982000 PROR.I.S.K., finančni inženiring d.o.o.
5631467000 P&K inženiring d.o.o.
5609933000 PROJEKTIVNI BIRO CELJE, družba za projektiranje in inženiring, d.d. v stečaju
5696194000 PIKAT Podjetje za gradbeništvo, proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. IOC Trzin, Špruha 42
2371197000 PRO KONTO, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5625874000 PUMEJ, gradbeništvo, storitve in trgovina, d.o.o., Ribnica
5663555000 PINTAR, trgovina, zastopstva in storitve, d.o.o.
5625009000 PUNTI prevozništvo, trgovina, gostinstvo, turizem, posredništvo, zunanja trgovina d.o.o. Ivančna Gorica, Ul. Dolenjskega odreda 11
5653436000 PNT svetovanje, posredovanje in storitve d.o.o.
5140501000 PLANINSKO DRUŠTVO CELJE - MATICA
5441455000 PERAL Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5703158000 PREIN d.o.o., podjetje za projektiranje, nadzor in izgradnjo električnih in telekomunikacijskih omrežij, Trbovlje
5616735000 PIAST trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5645832000 PARITET Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5613205000 PROSYS, podjetje za avtomatizacijo proizvodnih procesov, d.o.o.
5382670000 PRENOVA talne obloge in naprave d.o.o.
5637376000 PRINT, podjetje za proizvodno, trgovsko in storitveno dejavnost, d.o.o., Kranj
5715024000 PKK Inženiring, d.o.o.
5620724000 PROMANDS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana
5618452000 POLITIKO podjetje za storitvene in komercialne dejavnosti d.o.o.
5620473000 PRO UNIVERZUM podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o. Ljubljana
5655528000 PLAND trgovina, zastopstvo in proizvodnja d.o.o. Mozirje - v stečaju
5643155000 POLES - TRADE trgovina, uvoz - izvoz, prevozništvo, proizvodnja storitve, d.o.o., Vitanje
5641667000 PLATANA podjetje za proizvodnjo, storitve, gostinstvo in trgovino, Ljubljana, d.o.o.
5675235000 Parudy, proizvodnja in storitve d.o.o.
5630533000 POLI-FAR predelava, storitve, d.o.o.
5794005000 PROKUM, storitve in trgovina, d.o.o.
5649218000 PORTAL-ITN inženiring in trgovina d.o.o. Unec
5630231000 PARTNERS, podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo d.o.o.
5625025000 PROLOCO JEZERSKO, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. - V STEČAJU
5666481000 PS & G INŠTALATER podjetje za inštalacije, trgovino in storitve Novo mesto d.o.o.
5794137000 PIN projektiranje-inženiring-nadzor, Črnomelj, d.o.o.
5636272000 PRIMI, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5643554000 PREMZL TRADE proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5671914000 PRIMTES obrtno podjetje, d.o.o., Lavrica
2315173000 PD PLAN, podjetje za finančno in drugo poslovno svetovanje d.o.o.
1214918000 POBOT, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5629764000 PBS, Pakirna tehnika, proizvodnja, inženiring, zastopstvo d.o.o.
5628717000 PAN, trgovina, inženiring, svetovanje, d.o.o. Portorož
5628725000 PEMICON podjetje za inženiring, svetovanje in storitve d.o.o.
5641055000 PLETINA trgovsko in tekstilno podjetje d.o.o.
5625033000 P+5 d.o.o. Inženiring
5635403000 POČKAJ proizvodnja pohištva in trgovina d.o.o.
5673194000 PHONIC Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5763401000 PAKO CELJE trgovina in storitve, d.o.o.
5622638000 PROJEKTIVNI ATELJE ABC, arhitektura, urbanizem, projektiranje in inženiring, d.o.o.
5627567000 PROTECT FIT sistemi varovanja premoženja d.o.o.
5806283000 PROTECT INFRA varnostni inženiring d.o.o.
5622654000 PROJEKTIVNI ATELJE - PROSTOR d.o.o., Prostorsko in urbanistično načrtovanje
5622646000 PROJEKTIVNI ATELJE - NIZKE GRADNJE d.o.o., projektiranje, inženiring in storitve
5628563000 PROMETAL, kovinsko predelovalna industrija, d.o.o.
5632234000 PALLADION podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5777925000 PROFILKOV, proizvodnja, trgovina, uvoz in izvoz d.o.o.
5634652000 PIKO'S PRINTSHOP, štampiljke, vizitke, nalepke, tiskovine, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5657881000 PROGRAF TRADE podjetje za propagando, marketing in trgovino d.o.o.
5639921000 PERLA-STAR, podjetje za trgovino in storitve, Škofja Loka, d.o.o.
5644097000 PERPEN - Podjetje za proizvodnjo, montažo, trženje in svetovanje, Murska Sobota d.o.o.
5660483000 POLYSTAR, trgovina in storitve, d.o.o.
1190563000 PLUT Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5655846000 PRIMOTEHNA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5662419000 PYRAMIDIA, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
5777526000 PENZION MIKLIČ & MIKLIČ, podjetje za turizem, gostinstvo in trgovino, d.o.o
5689708000 PEROMA, glamping, proizvodnja, trgovina in druge storitve, d.o.o.
5662320000 PAR družba za gostinstvo, trgovino in svetovanje, d.o.o.
5803918000 PROJEKTNA RAZVOJNA AGENCIJA IN KOMUNIKACIJA d.o.o.
5928486000 PREVENT-HALOG avtokonfekcija d.o.o.
5646669000 POLES, podjetje za predelavo in prodajo lesa, Železniki, d.o.o.
5878543000 PRO TRADE d.o.o., Podjetje za distribucijo, uvoz in zastopanje, Kranj
5667097000 PIRPS računovodske in prevozne dejavnosti d.o.o.
5840490000 PRIMOL Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
5682053000 PAPER LINE podjetje za storitve, proizvodnjo, trgovino, turizem in gostinstvo d.o.o.
5649056000 PRESING, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj
5660556000 PRELE izdelava klišejev d.o.o.
5666449000 PEKARNA REDNAK d.o.o. Mežica
5653649000 PELCAR transport, trgovina in storitve d.o.o. - v likvidaciji
5650054000 PRECIZ storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5657725000 PINGI podjetje za kulturno-plesni management, trgovino in storitve d.o.o.
5682002000 POPO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5659833000 PREVOZNIŠTVO PEČENKO Transport-skladiščenje-trgovina d.o.o. Batuje
5666589000 PROMIS RS, podjetje za proizvodnjo, obrt, trgovino in storitve, d.o.o.
5659469000 PEKLAR podjetje za izobraževanje in organizacijo prireditev d.o.o.
5661692000 POLIESTET proizvodnja in trgovina d.o.o. Podpreska 1, Draga
5659809000 PULZAR podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Komenda, Sadarjeva 21
5812224000 PROMEL, projektiranje in izvedba električnih inštalacij, d.o.o. Velenje
5670489000 PRING podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. Notranje Gorice
5670977000 PROTO-RUDOLF, razvoj, proizvodnja in usluge v kovinsko-strojni industriji, d.o.o.
5658080000 PREVC, saloni pohištva, d.o.o.
5662435000 PUN podjetje za upravljanje in promet z nepremičninami d.o.o.
6743439000 PROJEKT 9, posredništvo pri prodaji, d.o.o.