JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - T, Total count: 28525

Reg.No Company
5307805000 TARA-OSTERC & CO. Trgovsko podjetje, d.n.o.
5310989000 TOPIS - GORJANC IN DRUGI, družba za servisiranje biro opreme in koles, d.n.o.
5487722000 TRČEK & CO. podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.n.o.
5478383000 TIM MUŠIČ računovodstvo, d.o.o.
5526523000 TOMI ŠKERGET D+F proizvodno, transportno, trgovinsko in storitveno podjetje d.n.o.
5724279000 TIGRIS - TITAN, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.n.o.
5499593000 TE-KO 01, ČERNE IN OSTALI trgovina na drobno in debelo, proizvodnja galanterije d.n.o., Ljubljana, Skopčeva 2
5887798000 TAVI CONSULTING POLJŠAK IN DRUGI finančno tehnične poslovne storitve d.n.o. Ljubljana
5691257000 TRANSPORT KAMPUŠ IN KAMPUŠ prevozi in storitve, d.n.o.
5783577000 TRGO - TRAF PODVIZ NINA IN OSTALI, trgovina in storitve, d.n.o.
5835445000 TAPETNIŠTVO ZALOKAR, storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o., Bohinjsko jezero
5903866000 TOMAŽIN ART & CO d.n.o., storitve in trgovina, Ivančna Gorica
1300202000 THIN'S MEZEK IN OSTALI, servis, montaža, trgovina in proizvodnja toplotno-hladilne tehnike in izolacije, d.n.o.
1273183000 TOSKA & RAVMANOVSKI trgovina d.n.o.
1446703000 TREND INTERNATIONAL LJUBENOVIĆ IN DRUGI d.n.o., trgovina
1357352000 TRGOVINA ŠKULJ & CO podjetje za trgovino in storitve d.n.o.
1554069000 TOTIĆ-ŠMRKOVIĆ, gradbeništvo-ključavničarstvo, gostinstvo in prevozništvo d.n.o.
1572253000 TIŠ, ŠKVARČA & CO., Parketarstvo, d.n.o.
1605992000 TIM COMPANY & ŠKULJ Podjetje za trgovino in storitve d.n.o. - v stečaju
1682679000 TOP RAČUNOVODSTVO storitve, trgovina, gradbeništvo, gostinstvo in svetovanje, d.o.o.
1639587000 TOMIĆ IN SIN poslovno svetovanje, d.n.o.
2119749000 TRGOVSKO RIBOLOVNA DRUŽBA OKRAS POLJŠAK d.n.o.,
1520881000 TURISTIČNO ZALOŽNIŠKO DRUŠTVO SPLAVAR
3287572000 TO-RA gradbeništvo d.n.o. - v stečaju
3871886000 Tomšič & Co, servis, storitve, d.n.o.
6186076000 TEMPLJAR, VOJANOV IN DRUGI, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.n.o.-v stečaju
3485714000 TURLES OGRINC & CO organizacija prireditev, varovanje in rediteljstvo d.n.o.
8258937000 Tvoja Stran – Domanjko in drugi, trgovina, računalniške in druge storitve, d.n.o.
6195377000 TANGA - VREČKO in DRUGI, servis in trgovina, d.n.o.
6277136000 TTG, OGRINC IN DRUŽBENIK, storitve, d.n.o.
5539463000 TOP JOB SLABE k.d., trgovina, proizvodnja in storitve, Ljubljana
5606799000 T. KNEZ komercialni posli, zastopanje tujih firm in organizacijske, finančne, administrativne in tehnične stanovanjske storitve ..., k.d. Ljubljana
1213377000 TMP PRIMC k.d., Trgovina, proizvodnja in storitve
1263021000 TURŠIČ VIKA storitve k.d.
1244876000 TORKAR CONSULTING računalniški inženiring in zastopstva, k.d., Ljubljana
1532235000 TIJA, JURENEC podjetje za trgovino in storitve k.d.
1201310000 TEATEX, posredništvo, prodaja in druge storitve, Čandek, & Co. Komanditna družba
1399586000 TIVAK, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1534483000 TISKARSTVO PAJK, grafično oblikovanje in tiskarstvo, k.d.
1853643000 T.P. ŠTEBIH storitve in trgovina, k.d.
2040239000 TONEJC inženiring, k.d., Ljubljana - v likvidaciji
2585359000 TILEN TACOL - ODVETNIK
2244411000 THURN TAXIS mednarodni prevajalci k.d.
3400123000 TRGOMAR, trgovina in marketing d.o.o.
2277662000 TOMO MOTO MATJAŠIČ, servis in storitve, k.d
2319276000 THURN TAXIS & CO. KMETIJSKO GOZDARSKA DRUŽBA k.d.
3294846000 TTR, TATJANA CIUHA nepremičnine k.d.
2298007000 TESLATEH ELVIS MUŠIĆ, družba za elektroinštalacije, k.d.
5143926000 TAPO proizvodnja pohištva in opreme d.o.o. - v stečaju
5437130000 TEHNOSERVIS, servisno in trgovsko podjetje, d.o.o. - v stečaju
5041929000 Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohištvenega okovja, d.o.o.
7260571000 Titus Group, upravljanje podjetij d.o.o.
5066522000 TROBEC posredovanje v prometu nepremičnin, d.o.o.
5040060000 TRGOVINA NOVOTEKS d.o.o.
5158010000 TERMOPOL, predelava plastičnih mas d.o.o., Sovodenj
2334976000 TROJ svetovanje in druge dejavnosti, d.o.o.
5072239000 TABOR LJUBLJANA, gostinstvo, turizem in opravljanje storitev poslovnim zgradbam, d.o.o.-v likvidaciji
5075076000 Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o.
5066808000 TISKARNA KNJIGOVEZNICA RADOVLJICA, d.o.o.
5149398000 Tajfun Planina proizvodnja strojev d.o.o.
5924260000 TRIBUNA KAPITAL, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.
5033772000 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.
3676366000 TORION, poslovno svetovanje, d.o.o.
5406838000 TRANSING transportni inženiring, d.o.o. - v stečaju
5040388000 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
5033195000 TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
5048621000 TOVARNA OLJA GEA d.o.o.
5033675000 TANIN SEVNICA Kemična industrija d.d.
5875455000 TRINGRAD d.o.o. inženiring, projektiranje in izvedba Koper
5918685000 TOJA PROPAGANDA, družba za reklame in druge storitve d.o.o.
5286042000 TRANZIT mednarodna špedicija in transport, d.o.o.
5286115000 TRIALOG, družba za upravljanje in svetovanje v gospodarstvu, d.o.o.
5171318000 TURISTIČNI CENTER SORIŠKA PLANINA d.o.o.
5003296000 TRIFIX, tovarna pritrjevalne tehnike d.o.o., Tržič - v stečaju
5351502000 TECA družba za inženiring, projektiranje in prenos tehnologij, d.o.o.
5572463000 TELEFONIJA BIZJAN storitve, trgovina, tehnično svetovanje, d.o.o. - v stečaju
5081408000 TISKARNA FORMATISK d.o.o.
5289122000 TIS trgovina, inženiring in svetovanje d.o.o.
5025729000 TAPETNIŠTVO TR d.o.o. - v stečaju
5499887000 TOM tovarna opreme d.d. - v stečaju
5541492000 TRANSAGENT, mednarodna prometna agencija, d.o.o., Koper
5043123000 TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.
5292905000 TISKARNA SAJE, podjetje za tiskarstvo in druge storitve d.o.o.
2161940000 TMT SKUPINA, investiranje in svetovanje, d.o.o.
5290350000 TROPIK družba za turizem, gostinstvo in trgovino z mešanim blagom, d.o.o.
5293138000 TISKARNA VEK KOPER - VELNAR & SIN d.o.o. Koper
5294193000 TIP, trgovsko podjetje d.o.o., Grosuplje
5707617000 T & M transport, logistika d.o.o.
5293758000 TESTING projektiranje testne opreme in inženiring, d.o.o. Tržaška 2, Ljubljana
5033411000 TRIMO, arhitekturne rešitve, d.o.o.
5294347000 TIP trgovina, inženiring, proizvodnja, d.o.o.
5009278000 TMG telekomunikacije d.o.o.
5295122000 TERNA, računovodske storitve, d.o.o.
5297656000 TRIADA družba za razvoj programske in aparaturne opreme, d.o.o.
5296919000 TMP podjetje za inženiring in trgovino, d.o.o., Dunajska 421 - v stečaju
5297087000 TRANSPORT-BIRO, transportne storitve, d.o.o.
5301734000 TESNILA proizvodnja in zastopanje Trzin d.o.o.
5300100000 TEHNICOM d.o.o. Podjetje za avtomatizacijo procesov - v stečaju
5298008000 TIMEX AH Proizvodnja, montaže, notranja in zunanja trgovina transport, inženiring, marketing d.o.o. - v stečaju
5298121000 TESTING družba za tehnično preizkušanje, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5301149000 TREF, Podjetje za svetovanje, inženiring in trgovinsko posredovanje, d.o.o.
5299012000 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.
5313554000 TARA trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana, Štihova 17
5296404000 TAURUS Podjetje za prodajo, proizvodnjo in zastopanje, d.o.o.
5299420000 TRAIDING d.o.o., trgovina in storitve
5313988000 TEMA trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5298482000 TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5042046000 TSN tovarna stikalnih naprav d.o.o.
5304784000 TELE-TV, komunikacijski engineering d.o.o.
5298164000 TIPOTEHNA, podjetje za opravljanje trgovinske dejavnosti na drobno in debelo, proizvodnjo, gradbeništvo, inženiring ter druge storitve, d.o.o.
5302293000 TRIDESIGN svetovanje, projektiranje in oblikovanje, d.o.o. Ljubljana
5298440000 TINE COMMERCE trgovina, inženiring in posredovanje d.o.o.
5304768000 TEHCENTER trgovina, proizvodnja, storitve, uvoz in izvoz d.o.o. - v stečaju
5301165000 TENG tesnilna tehnika d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5284112000 TPV AUTOMOTIVE, Tovarna avtomobilskih komponent d.o.o.
2251213000 TPV GROUP, naložbe in inženiring d.o.o.
5298806000 TRGOSTROJ družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
1319540000 TAMAK podjetje za poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kosova ul. 13
5307023000 TISA podjetje za opravljanje gozdarskih storitev, d.o.o.
5300835000 TSE d.o.o., audio video inženiring, Ljubljana
5321956000 TERABIT podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5015286000 TISKARNA NOVO MESTO, d.o.o.
5301211000 TEHNOCOM trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5304059000 TIPOM družba za trgovino in storitve d.o.o.
5300894000 TRISTIL proizvodnja in trgovina, d.o.o. Radeče, Titova 68
5302935000 TEHNOS proizvodnja strojev in naprav d.o.o.
1716379000 TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d.
5310415000 TES inženiring in druge storitve, gradbeništvo in trgovina d.o.o.
5306078000 TEMPO gradbeništvo, inženiring, projektiranje, d.o.o.
5327768000 TRAST INTERNATIONAL alarmni in identifikacijski sistemi, d.o.o.
5296137000 TRAKO poslovne storitve d.o.o. Ljubljana
5302749000 TAPRO GROSIST veletrgovina, uvoz - izvoz, d.o.o.
5296013000 TOKAM Podjetje za zaključna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina d.o.o.
5304733000 TANKO podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d.o.o.
5305110000 TOP TRADE d.o.o. trgovsko podjetje Ljubljana, Cesta v gorice 39
5311411000 Teloh, poslovno svetovanje in rešitve d.o.o.
5328926000 TRADE-COMMERCE zunanjetrgovinska in trgovska d.o.o. Ljubljana
5307716000 TERA RD družba za trgovino in proizvodnjo d.o.o. Komenda - v stečaju
5310687000 TRIMAD, procesna oprema, d.o.o.
5302943000 TELMA TRADE Telekomunikacije, elektroenergetika Ljubljana d.o.o.
5307597000 TEHNA podjetje za marketing in inženiring, d.o.o., Ljubljana
4087135000 TENIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO GT
5327946000 T-LOTUS, podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5330963000 TRON trgovsko, izvozno uvozno podjetje d.o.o. Ljubljana
5132533000 TOBAČNA LJUBLJANA trgovsko podjetje za tobačne izdelke, d.o.o.
5791979000 TOBAČNA družba za upravljanje podjetij, d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5
8211841000 TM invest, dejavnost holdingov, d.o.o.
5318297000 TV CELJE d.o.o., Celje
5306434000 TV IDEA - KANAL 10, družba za televizijsko dejavnost d.o.o.
4089600000 Turistično društvo EM TURIZEM
5306973000 TE-CO, PAKIRNI STROJI IN MATERIALI, d.o.o.
5312655000 TISM, družba za trgovino, inženiring, storitve in marketing, d.o.o.
1468812000 TRGOVSKA DRUŽBA RADEČE d.o.o.
5361460000 TRGOPRO trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5306744000 TAO trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
6449441000 TB investicije, družba za upravljanje s podjetji, d.o.o.
5306299000 TELEFAX vzdrževanje in popravila elektrotehničnih naprav d.o.o. Brežice, Samova 16 - v stečaju
5309441000 TRAVA, trgovsko in transportno podjetje Škofja Loka, d.o.o.
5306167000 TOPP Podjetje za transport, odkup, proizvodnjo in prodajo na debelo, d.o.o.
5314259000 T & B, trgovina in storitve, d.o.o.
5309611000 TEKO Tehnologija in konstrukcije d.o.o.
5372364000 TEN-SKI d.o.o. Agencija za turizem, šport, kulturo in zabavne prireditve
5314062000 TAHTING Inženiring podjetje za trgovino, finance, marketing, tehnologijo in razvoj d.o.o.
5312523000 TAMES podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o.
5374758000 TOMI podjetje za trgovino d.o.o.
5361699000 TREN družba za proizvodnjo, posredništvo in trgovino d.o.o.
5373000000 TIP-SPIN, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5323541000 TIMO proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5316898000 TEDA d.o.o, Podjetje za proizvodnjo in prodajo, Škofja Loka
5323797000 TRIS IN TRIS proizvodnja, oglaševanje in svetovanje d.o.o.
5316634000 TEPRO družba za razvoj krmiljenje tehnoloških procesov in storitve d.o.o.
5311837000 TEMARK trgovinska dejavnost in storitve, d.o.o.
5310814000 TUTELA trgovina in storitve, d.o.o.
5375495000 TORSO proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
5371228000 TECHNOBELL d.o.o. Koper, Inženiring inovativnih tehnologij
5316944000 TIPO podjetje za trženje, organizacijo proizvodnje in storitve, d.o.o.
5318700000 TURBO ENERGETIKA, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5319633000 T.F.T družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5340519000 TRAMONTANA Proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o. Portorož
5320658000 TABOR d.o.o., podjetje za finančno in organizacijsko svetovanje, Logatec
5330351000 TERING - Tehnološki, investicijski in upravljalski inženiring, d.o.o. Izola
5358647000 TRADEX zastopanje, marketing, proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
5816718000 TESTOR inženiring d.o.o., Ljubljana, Na peči 12
5336643000 TERMOTOM, zastopanje, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5320020000 TENNIS ACADEMY podjetje za nudenje športnih in rekreativnih dejavnosti d.o.o.
5335701000 T & S poslovno - turistične storitve in inženiring d.o.o., Ljubljana
5317606000 TRIDEX podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5339677000 TIK TRANSFORMATORJI proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5406706000 TRTA trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Povodje 3
5352215000 TEMPUS, trgovina in gradbene storitve, d.o.o.
5325919000 TIPS d.o.o. proizvodno in trgovsko podjetje
2245671000 TAJNIŠTVO, Računovodske storitve d.o.o.
5356725000 TRIPEX, trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5354927000 TB podjetje za marketing, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5318645000 TICCOPI, trgovina kooperacija in proizvodnja d.o.o.
5325161000 TP PLUS urejanje okolice d.o.o.
5321115000 TRIBOR, računovodstvo, svetovanje in storitve, d.o.o.
5324734000 TIMEXIM trgovsko proizvodno storitveno podjetje d.o.o.
5602033000 TOORMAS podjetje za izdelavo in prodajo elektro konstrukcij d.o.o.
5343224000 TRINS storitve in trgovina d.o.o.
5950996000 TDN marketing d.o.o.
5332311000 TRIMPEKS družba za trgovino, storitve in posredništvo d.o.o.
5335752000 TELPROM informacijske tehnologije d.o.o.
5335949000 TOTAL trgovina na debelo, d.o.o.
5326214000 TELEKOMUNIKACIJE-SENIČAR Družba za vzdrževanje in izgradnjo telekomunikacijskih objektov, d.o.o.
5325463000 TINKOM trgovska in svetovalna dejavnost d.o.o. - v stečaju
5324653000 TEKOS podjetje za razvoj proizvodnje in gospodarnosti v poslovanju d.o.o.
5333750000 TRIVAL TRADE proizvodnja in trgovina d.o.o.
5360382000 T&T AOP Računovodsko finančne storitve in svetovanje d.o.o.
5330068000 TTR, podjetje za razvoj in proizvodnjo kibernetskih sistemov, d.o.o., Zgornje Gorje
5342279000 TRINKO trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5334306000 TSP ELEKTRONIKA trgovina, servis in posredništvo, d.o.o., Ljubljana Polje
5361478000 TRGOŠPAR-R računovodske storitve in svetovanje d.o.o.
6239269000 T.M. DOMING, poslovne storitve, d.o.o.
5326818000 TEKONT trgovina in poslovne storitve d.o.o.
5326800000 TEKOR družba za proizvodnjo oblazinjenega pohištva, d.o.o.
5007828000 TOPDOM, trgovsko podjetje, d.o.o.
5213397000 TRGOVINA HAUPTMAN ZDENKA HAUPTMAN S.P.
3638669000 TRGOVINA HAUPTMAN, trgovsko podjetje, d.o.o.
5334675000 TERNA, trgovina z elektronskim materialom d.o.o., Ljubljana
5354650000 TINAM Trgovina in storitve, d.o.o.
1545949000 TERRA AUSTRALIS, trgovina in gostinstvo d.o.o.
5330823000 TINA proizvodnja, predelava in trgovina z živili d.o.o.
5039819000 TEKSTINA tekstilna industrija d.o.o.
5335566000 TEHNOCOMMERCE podjetje za trgovino in zastopništva, d.o.o.,
5340276000 TOM prevozi in storitve d.o.o.
5334047000 TEAM COMMERCE Trgovina, inženiring in posredovanje, d.o.o. Koper
5006198000 TEKSTILNA MEDVODE, industrija tehničnega tekstila, d.o.o.
3705897000 TABOLA trgovina in storitve d.o.o.
5385539000 T.M. d.o.o. turizem in nepremičnine, Ljubljana
5341922000 TINEX, trgovska družba, d.o.o.
5342503000 TO-PO, predelava plastike, d.o.o., Škofja Loka
5333636000 TIPOS - I inženiring, d.o.o., Vrhnika
5353165000 TEKOS tehnično komercialne storitve in prodaja za črno metalurgijo d.o.o.
2273632000 TELERO storitveno podjetje d.o.o. - v stečaju
5333652000 TOMI tehnologija, oprema, marketing, inženiring d.o.o. Črnomelj
5405700000 TEES d.o.o. Trgovinske, organizacijske in obrtne storitve
5352029000 TRONIC trgovina in storitve, d.o.o. Ljubljana
5345774000 TOLOS podjetje za finančno, informativno, marketinško, proizvodno, trgovsko in zunanjetrgovinsko dejavnost, d.o.o. Kamnik
5336686000 TRIK kamenine d.o.o.
7029047000 TRANS OPTIMUS, transport in storitve, d.o.o.
2251507000 TERA-PAN, trgovina in storitve, d.o.o.
5376424000 TIR INŽENIRING d.o.o.
5387558000 TEHO informacijski inženiring d.o.o.
5337852000 TEHNO-TRADE Družba za tehnično-tehnološke storitve d.o.o. Nova Gorica
5525462000 TEMAG Podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo in svetovanje d.o.o., Ljubljana
5343151000 TERMOTEHNIKA proizvodnja in trgovina s tehničnim blagom, d.o.o.
5339286000 TOP SERVICE servis, proizvodnja in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5399432000 TOM-FIN, finance in nepremičnine d.o.o.
5353157000 TELEMONT podjetje za šibkotočne naprave, instalacije in trgovino d.o.o. Log pri Brezovici, Ivana Kavčnika 16
5363349000 TEHNOTRADE trgovina-servis-proizvodnja d.o.o. - v stečaju
5343542000 TECHNOL, podjetje za inženiring in proizvodnjo izdelkov iz umetnih mas, Portorož d.o.o.
5367816000 TELERAY, podjetje za razvoj, proizvodnjo in promet elektronskih naprav in storitev, d.o.o., Ljubljana
5399513000 TUHNA trgovsko podjetje d.o.o.
5363284000 TROJA trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Trzin
5345057000 TOP KAMENIKS, polaganje kamna, d.o.o.
5356423000 TITRO Bazeni d.o.o.
6932916000 TITRO WELLNESS, inštalacije vseh vrst bazenov in wellness oprema d.o.o.
5352649000 TRIBEX podjetje za veletrgovino in zunanjo trgovino Tavčarjeva 11, Ljubljana, d.o.o.
5371147000 TE-KRO - splošno gradbeno podjetje, D. Bistrica d.o.o.
5374243000 TIDVIG gradbeni inženiring in projektiranje d.o.o.
5354633000 TORIPRINT, tiskarna in trgovina d.o.o.
2039672000 TINK INVEST proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. - v stečaju
5381541000 TEC Gradbeni inženiring d.o.o. Nova Gorica
5355826000 TIM GRAD družba za inženiring, trgovino in promet z nepremičninami, d.o.o. - v stečaju
5350891000 TOMOZ gostinstvo, trgovina in turizem d.o.o.
5359422000 TIN, design, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5361923000 TRGOST, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5362245000 TRUNKL, strojegradnja, inženiring, trgovina, storitve in gostinstvo, d.o.o.
5358850000 TEC, proizvodna in trgovska družba d.o.o.
5354030000 TOSOT trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5348480000 TISKARNA PAGINA, tiskarstvo in druge storitve d.o.o.
5384117000 TAFOS trgovina in storitve d.o.o.
5348668000 TOGRES Export - import d.o.o. Šempeter pri Gorici - v stečaju
5364329000 TRGOLES trgovina, proizvodnja lesa in storitve Gradac, d.o.o.
5376637000 TINE d.o.o. Podjetje za trgovino in posredništvo, Ljubljana
5348412000 TOP LINE PORTOROŽ, turizem, svetovanje, trgovina, d.o.o. Portorož
5420792000 Telemach UG, upravljanje in gradnja omrežij, d.o.o.
5692229000 Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o.
5357047000 TAXA Podjetje za davčno svetovanje in računovodske storitve d.o.o. Ajdovščina
6189601000 TAKSA UPRAVLJANJE d.o.o.
5362857000 TRGOTUR nepremičnine, d.o.o.
5374685000 TEMPEX, trgovina in storitve, d.o.o.
5199328000 TOVARNA MOČNIH KRMIL Črnci d.d. - v stečaju
5365406000 TRATA podjetje za vzdrževanje javnih površin in gradnje Novo mesto, d.o.o.
5373077000 TRGO ABC prodajno servisni center d.o.o.
5366631000 TARRA podjetje za računalniški inženiring in izobraževanje d.o.o. Ljubljana
5371856000 TAHO ROGAŠKA trgovsko, proizvodno, servisno podjetje d.o.o.
5407133000 TERMOCENTER-TPS trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
5409233000 TOMBY, podjetje za predelavo plastike, kovin in trgovino, d.o.o.
5371139000 TRIOTEHNA, poslovno svetovanje in storitve, d.o.o.
5389984000 TENZOR podjetje za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.o.o.
5372160000 TAVČAR A & B d.o.o., špedicija, izvoz, uvoz, transport
5699193000 Tairoski, gradbeništvo, d.o.o.
5374669000 TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR trgovina in servis optičnih in medicinskih aparatov d.o.o.
5375037000 TERLEP Kovinsko predelovalno podjetje, d.o.o.
5424739000 TELEAKO družba za opravljanje servisnih storitev in vzdrževanje telefonske in krmilne elektronike d.o.o., Ljubljana
2244748000 TUŠ HOLDING, upravljanje družb in naložb, d.o.o.
5541450000 TIDA, trgovina in inženiring, d.o.o.
5384656000 T.P.R., Trgovina, finančno - računovodsko svetovanje in storitve, d.o.o.
5377897000 TRAMPA gradbeništvo in storitve d.o.o. - v stečaju
5382068000 TC RAHTEL turistično-gostinsko podjetje d.o.o.
5378532000 TAJLES stavbno pohištvo d.o.o.
5380383000 TRI JT, poslovno svetovanje, d.o.o.
5376173000 TECHNOPROCUR podjetje za elektroniko, merilne in regulacijske sisteme d.o.o.
5384150000 TEOSS Birotehnika d.o.o. Ajdovščina, Lavričev trg 9
5375738000 TA-BU Poslovanje z nepremičninami, inženiring, d.o.o. - v stečaju
5379059000 TILIA trgovsko in proizvodno podjetje Novo mesto, d.o.o.
5574153000 TRECON, podjetje za industrijski inženiring, d.o.o.
5615682000 TOPKOR podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5375967000 TILA LE proizvodnja in promet lesenih elementov d.o.o.
5380766000 TECO proizvodno in trgovsko podjetje, projektiranje in inženiring, d.o.o.
5410983000 TOMEX, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica
5383498000 TOLO, vizualne komunikacije in reklamne storitve, d.o.o.
5385164000 TAM-TAM, podjetje za ekonomsko propagando, d.o.o.
5380898000 TAHOGRAF Podjetje za finomehaniko d.o.o. Nova Gorica
2166917000 TA PRAVE STORITVE poslovno svetovanje d.o.o.
5382513000 TOPS, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5392888000 TOMCO, podjetje za trgovino in poslovne storitve, d.o.o.
5382335000 TIMI servis vozil, avtoelektrika, trgovina, d.o.o. Novo mesto
5387248000 TISE Trgovina, gradbeništvo in gostinstvo, d.o.o.
5398398000 TENS - TRADE proizvodnja in trgovina, d.o.o. Novo mesto
5398428000 TERINDA podjetje za trgovino in posredništvo d.o.o.
5395810000 TREDA, računovodstvo, svetovanje in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica
5399394000 TKT podjetje za storitve, zastopstvo in trgovino Ljubljana, d.o.o.
5395658000 TONKA, trgovina, posredništvo in druge storitve, d.o.o.
5394562000 TUTI - FRUTI, podjetje za trgovino na drobno in debelo, Naklo, d.o.o.
5355435000 TLAK Podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.
5399114000 TOTAL ENGINEERING, kibernetika d.o.o.
5400538000 TYPE ART, svetovanje, trgovina, oblikovanje in propaganda, d.o.o., Kranj - V STEČAJU
5390249000 TRG BLED, trgovsko in komisijsko podjetje, d.o.o.
5401224000 TEHNOBIRO, podjetje za inženiring, proizvodnjo, promet, trgovino in posredništvo, d.o.o.
7191723000 TELOG, družba za investicije, d.o.o.
5405475000 TETRA podjetje za globalni inženiring d.o.o.
5399475000 TRGOPROMET trgovsko podjetje, d.o.o. Ob potoku 1, Ivančna gorica
5417635000 TRSNIČARSTVO TOPLAK, proizvodnja trsnih cepljenk, kmetijstvo in turizem, d. o. o.
5401992000 TECHNOPLAST, predelava plastike in izdelava orodij, d.o.o. Bled - V STEČAJU
5401828000 TRIADA, audio in video produkcija, d.o.o.
5404649000 TEKAVEC podjetje za inženiring in consulting, d.o.o.
5393965000 TS MATERIALI, tehnologije, sanacije in materiali v gradbeništvu d.o.o.
5410851000 TEVŽ, trgovsko podjetje, d.o.o.
6986668000 TOOLS SERVICE proizvodnja in projektiranje naprav d.o.o.
5409667000 TRIPLES Trgovina in proizvodnja d.o.o. - v stečaju
5419140000 TEHNOFAN d.o.o., proizvodnja, trgovina, Ljubljana
3332519000 TRI B finančno svetovanje d.o.o.
5411122000 TEGMA, računovodske storitve in davčno svetovanje, d.o.o.
5412234000 TAGE Trgovina in storitve d.o.o.
5407141000 TOLEX podjetje za proizvodnjo, trgovino in marketing d.o.o.
5947103000 TECHNO BERGLEZ, trgovina, storitve, marketing, d.o.o.
5452333000 TORPEDO trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
5411076000 TECNIPLANT, kmetijstvo in trgovina, d.o.o. Škocjanska pot 8, Koper - agricoltura e commercio, S.R.L. Strada di San Canziano no 8, Capodistria
5411327000 TEHNO-HIŠA podjetje za trgovino d.o.o. Kočevje - v stečaju
5407737000 TAVIJA družba za računalniški inženiring d.o.o.
5407605000 TOMLAU trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5414148000 TRGOINOX sanacija dimnikov, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5424771000 TISS trgovina, informacijsko trženje in servisiranje, d.o.o., Ljubljana, Dergomaška 36
5103363000 TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d.
5412480000 T G P OZMEC - trgovsko, gradbeno in prevozniško podjetje d.o.o.
5422833000 TONIDA, računovodske in knjigovodske storitve, d.o.o.
5412447000 TOTTER zavarovalno zastopanje d.o.o.
5415861000 TEAM TRADE trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.
5419310000 TOMYCO podjetje za računalniški inženiring d.o.o.
5408571000 TRISKELION, trgovina in storitve, d.o.o.
5418330000 TECHDENS, Zobozdravstvene in druge storitve, d.o.o.
3649920000 TAKS-I Insolvenčne storitve Marija Zimšek s.p.
5435234000 TISA, trgovina in storitve, d.o.o., Pivka
5432995000 TRANSCAR podjetje za cestni transport Novo mesto, d.o.o. - v likvidaciji
5425956000 TRGOVINA PRI MARTINU prevoz in trgovina d.o.o.
5415403000 TELKOM, trgovina in storitve, d.o.o.
5421454000 TESMA SPORT, šport, marketing, d.o.o.
5429595000 TEBAG, podjetje za globalni inženiring, d.o.o., Zagorje ob Savi
5433401000 Third Millennium Knowledge, družba za razvoj in inovacije, d.o.o.
5424623000 TALABER Podjetje za storitveno dejavnost d.o.o. Ljubljana
5455880000 TEHNO-POD podjetje za trgovino, zastopstvo, uvoz, izvoz in proizvodnjo d.o.o.-v stečaju
5426448000 TEMPO, export-import Begunje, d.o.o.
5435803000 TOUR AS, agencija za opravljanje turističnih in gostinskih storitev in trgovina, d.o.o.
5424852000 TMS podjetje za trgovino, gostinstvo, proizvodnjo in servisiranje, Brežice, d.o.o.
5427452000 TISCHER d.o.o. Instalacijski sistemi, gradbeništvo, trgovina in gostinstvo, Turjak 41, Turjak
5433916000 TISK PINTAR, grafika, sitotisk in trgovina, d.o.o.
5451175000 TRIMEX, podjetje za trgovske in storitvene dejavnosti d.o.o.
5432022000 TOK Podjetje za proizvodnjo, trgovino in posredovanje d.o.o. Šentvid pri Stični, Praproče 1a
5444691000 TOMEK, družba za trgovino, proizvodnjo in storitve Žirovnica, d.o.o.
5427240000 TOBO'S Podjetje za trženje in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
5445086000 TONIC, podjetje za šport in rekreacijo, d.o.o.
5426596000 TOME - globalni projektni management d.o.o.
5434106000 TRGOBOMIJAL Trgovina, gostinstvo in gradbeništvo Črnomelj d.o.o. - v stečaju
5433215000 TOPLARNA ŽELEZNIKI, proizvodnja in distribucija toplotne energije, d.o.o.
5014018000 TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
5427576000 TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o.
5442605000 TIPPS, zavarovalniško zastopanje, d.o.o. Trbovlje
1358286000 TARI, Inženiring in svetovanje, d.o.o.
5503647000 TEKOM trgovina, proizvodnja, kooperacije in storitveno podjetje Ljubljana-Polje d.o.o.
5445337000 TEHNOJUR, prevozi in storitve, d.o.o., Rovte
5440785000 TREND, trgovina in storitve, d.o.o.
5906687000 TRDNJAVA HOLDING, finančna družba d.d.
5438888000 TKB Podjetje za prevoze, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5463661000 TIMTRADE inženiring in trgovina d.o.o.
5444764000 TREKING - ŠPORT šport in športna oprema d.o.o., Ljubljana
5451736000 TEVEL, TEVE Varnost Elektronika, d.o.o.
5677602000 TVINS, investicije in svetovanje, d.o.o.
5446180000 T.S.L. družba za transport in skladiščenje, d.o.o., Vodice
5437393000 TR 8 svetovanje d.o.o.
5442419000 TAM BUS proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
5463432000 TETRA-MARK Proizvodnja, trženje, storitve, d.o.o., Ljubljana
5442478000 TAM STANOVANJA gospodarjenje s stanovanji in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
5290074000 TAM MARIBOR družba za upravljanje in financiranje podjetij d.d. - v stečaju
5442508000 TAM TEHNOLOŠKA OPREMA proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
5442516000 TAM MOTOR proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
5442524000 TAM TRADE trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5445434000 TRGOUP Podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o. Velike Lašče
5445809000 TABOR TRADE, računovodstvo in finance, d.o.o.
5448298000 TRGOS, podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo, d.o.o.
6031587000 TSG holding d.o.o.
5450829000 TURK-LES Podjetje za predelavo lesa, trgovina, izvoz - uvoz in transport d.o.o.
5443946000 TOP GUARD - okna in vrata d.o.o. - v stečaju
5448441000 TIPRO, razvoj, proizvodnja in trženje računalniških terminalov in perifernih enot, d.o.o.
5483409000 T.D.M. Proizvodnja, inženiring, svetovanje, d.o.o., Litija
5458200000 TEHNIČNI SISTEMI proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o.
5448328000 TAG transportno gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o.
5449286000 TEHNOPROMET podjetje za trgovino, prevoz ter izvoz in uvoz d.o.o., Dolenja vas 27, Polhov Gradec
5455839000 TIVO GTS podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.
5457963000 TELE TOP storitve d.o.o.
5516536000 TAMIZ PLUS, storitve, d.o.o. - v stečaju
5455863000 TEXTA tovarna sukancev in trakov d.o.o. - v likvidaciji
5454433000 TSinpo, storitveno in invalidsko podjetje, d.o.o.
5485908000 TOKAS Inženiring, zaključna gradbena dela, d.o.o.
5459176000 TAEN Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Litija
5448255000 TIP BIRO - Trženje, inženiring, proizvodnja d.o.o.
5468485000 TEKNODET, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5458161000 TONELI trgovsko podjetje d.o.o.
5455049000 TRGO-GRAD Trgovina, marketing in storitve v gradbeništvu Vinica d.o.o.
5460433000 TOPOL energetski sistemi d.o.o.
5449740000 TRGOPROMET-ENIKO, trgovina, d.o.o.
5460298000 TOČKA, frizerstvo, gostinstvo, trgovina in turizem d.o.o. - V STEČAJU
5454611000 TEGRAM trgovina s tehnično gradbenim materialom, d.o.o. Koper
5458757000 T.I.P., transport, inženiring in proizvodnja d.o.o.
3984613000 TIP SERVIS, trgovina in storitve d.o.o.
5040868000 TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo
5004896000 TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi
5461634000 TIPO - GRAF inženiring, marketing d.o.o., Ljubljana
5467292000 TOMO podjetje za proizvodnjo, posredništvo, trgovino in zunanjetrgovinski posli d.o.o. Šentvid pri Stični
5462690000 TOMI TRADE gostinstvo in turizem d.o.o.
5467225000 TTIJ, toplotno tehnični inženiring, d.o.o., Jesenice
5467586000 TESMA Podjetje za projektiranje, inženiring, svetovanje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Trbovlje
5476364000 TORING inženiring in storitve, d.o.o.
5532728000 THAICO trgovina, zastopstvo, agencija d.o.o. Radovljica - V STEČAJU
5698855000 TRINIA, Zračni promet in vzdrževanje zračnih plovil, d.o.o.
5468906000 TU-VAL proizvodnja in trgovina d.o.o.
5470790000 TRIO Poslovne storitve d.o.o. Ajdovščina
5466873000 TRAFT Turizem, računovodstvo, finance, trgovina d.o.o. Bovec
5473071000 TGM PETEK turizem, gostinstvo, mehanizacija d.o.o.
5464935000 TENIT Podjetje za montažo, ingeniring, trgovino in razvoj, d.o.o., Gašperšičeva 23, Ljubljana
5469465000 TRINTRADE podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
5470536000 TILT trgovina in storitve d.o.o.
5468680000 TOMI PRESS vulkanizerstvo d.o.o.
5679338000 TWINS Poslovno svetovanje d.o.o.
5467039000 TRANSPORTNE STORITVE JUDEŽ d.o.o.
5464064000 TERMOMAX proizvodnja, marketing, trgovina in zastopstva d.o.o. Nova Gorica
5470501000 TOMAŽ BAKOVNIK, trgovsko storitveno podjetje, d.o.o.
5479193000 TALCOM, podjetje za trgovino, inženiring in svetovanje, Škofja Loka, d.o.o.
5462959000 TOBAČNA GROSIST, trgovsko podjetje, d.o.o.
5796679000 TERMIX, trgovina in gostinstvo d.o.o.
5472776000 TEHNOCAR, d.o.o., podjetje za servisiranje, uvoz, izvoz, trgovino, proizvodnjo in posredništvo Škofja Loka
5495954000 TRICO Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Križe
5562317000 TIMI proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5587603000 TELD Podjetje za telefonijo, avtomatiko in montažo električnih naprav, d.o.o.
5480523000 TW, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Kranj
5483433000 TRC - TEHNOLOŠKO RAZVOJNI CENTER, proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.
5490804000 TUN d.o.o., družba za medije, založništvo, internet, trgovino in svetovanje
5478804000 TOVARNA DUŠIKA RUŠE-INŽENIRING podjetje za projektiranje in izvajanje svetovalnega in izvajalskega inženiringa d.o.o.
5479550000 TABULA podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in izobraževanje d.o.o.
5532108000 TIMBERIA družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5519136000 TRANS FAIR, tolmačenje, prevajanje, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5149363000 TIBA ELEKTROMOTORJI d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji
5483131000 TIM - MLAKAR d.o.o. Trgovina instalacije montaža Idrija
5482712000 TOLMINKA d.o.o. Trgovsko in storitveno podjetje
5485665000 TELESTE, podjetje za trgovino, inženiring in zastopstva d.o.o.
5492998000 TEKSTILANA, družba za proizvodnjo, d.o.o.
5488516000 T.K.B.M., tiskarstvo, trgovina, inženiring, d.o.o.
5487196000 THE BEST, transport, trgovina in gradbeništvo, d.o.o.
5434769000 TIMIJA-FIN računovodske in finančne storitve, d.o.o.
5812119000 TYPOGRAFIKA JK, podjetje za opravljanje trgovskih, proizvodnih in storitvenih dejavnosti, Naklo, d.o.o.,
5515009000 TELSIM SISTEMI, inženiring, projektiranje in izvajanje del na telekomunikacijskih sistemih d.o.o.
5493056000 TKT trgovina, kmetijstvo, turizem d.o.o. - v stečaju
5495474000 TINA-TRADE, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5515955000 TEHNOMEDIA, Podjetje za trgovinske, storitvene, proizvodne in inženiring dejavnosti export-import,Šalinci d.o.o. - v stečaju
5654599000 TRANSCON, trgovina in svetovanje, d.o.o.
5514690000 TECHNOSOFT podjetje za avtomatizacijo projektantskih, poslovnih in proizvodnih procesov, d.o.o. Velenje, Lipa 22
5550262000 TENTOURS turistična agencija, d.o.o., Ljubljanska 85, Domžale
5514410000 TERCA, upravljanje, vzdrževanje in promet z nepremičninami, d.o.o.
5499291000 TEO - TEN, D.O.O., podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ljutomer
5003865000 TIMA HOLDING družba za posredovanje in poslovno svetovanje d.o.o.
5497027000 TOVARNA KOVINSKE OPREME d.o.o.
1313819000 TRIGLAV STEBER I, DELNIŠKA INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.D.
5500800000 TOKO-LINE tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov, d.o.o.
5042399000 TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad
5514606000 TIPING podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5502012000 TELEKOM Informatika, inženiring in telekomunikacije d.o.o.
5499810000 TEČAJ izobraževalne in organizacijske storitve, trgovina, turizem d.o.o.
5506972000 TGS TRANSPORT Podjetje za trgovino, gostinstvo in prevoze d.o.o.
5501741000 TUDI, gostinsko podjetje, d.o.o.
5518423000 TOJAL podjetje za svetovanje, organizacijo in proizvodnjo d.o.o.
5503507000 TISKARNA ŠULC, Kranj, d.o.o.
5033373000 TOVARNA KOS IN SRPOV proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5504635000 TEMIDA podjetje za računalniški inženiring, d.o.o. Ljubljana
5515777000 TRIM SERVIS, podjetje za storitve in proizvodnjo d.o.o. Šepulje
5521785000 TEEL podjetje za storitve in trogvino s področja telekomunikacij in telefonije, Ljubljana, d.o.o.
5515840000 TKANINA, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5504244000 TOTRA PROM trgovsko in posredniško podjetje d.o.o., Ljubljana
5560314000 TIO podjetje za tesarstvo in strešne izolacije d.o.o. - v stečaju
5508649000 TERMO MR merilna tehnika, trgovina, uvoz-izvoz d.o.o.
5510040000 TEAM 2001, trgovina, kmetijstvo, proizvodnja, založništvo, gradbeništvo, najemi, gostinstvo in storitve d.o.o.
5000947000 TEHNOUNION zastopstvo tujih firm, izvoz-uvoz, d.o.o.
5576571000 TAMASCHI kozmetika in storitve, d.o.o., Ljubljana
5510678000 TERMOOPEKA podjetje za komercialne posle v prometu blaga in storitev, posredovanja in opravljanja montažnih del ter finančnega inženiringa d.o.o.
5511453000 TRIIS, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Železniki
5791596000 TO-TI d.o.o. Trgovina in storitve
5518024000 TEHNUM trgovina in servis, d.o.o. Ljubljana
1897829000 TERA-VIZIJA računovodstvo, mediacija, davčno, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5520673000 TERMOSIL proizvodno montažno in trgovsko podjetje d.o.o. Izola
5519993000 TEHNOMAT, proizvodno in trgovsko podjetje Kranj, d.o.o.
5520835000 TEAM-TOUR, zasebna družba za transport, špedicijo in trgovino Kranj, d.o.o.
5521203000 TRANSGLOB mednarodna špedicija d.o.o. - v stečaju
5527996000 TABAKUM EXPORT-IMPORT Novo mesto d.o.o., podjetje za proizvodnjo in prodajo
5521076000 TRGOVINA KOVAČIČ d.o.o. Bizeljsko
5528674000 TIPIS proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
5528585000 TDR-MARKETING, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5528593000 TRGODOM NO. 1, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5523915000 TIRCOM podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. - V STEČAJU
5533520000 TAWADA knjigovodske in računovodske storitve d.o.o.
5531560000 TERA&MD računalniški inženiring, poslovno svetovanje d.o.o.
5531357000 T & P CARS, proizvodno podjetje, d.o.o., Materija, Povžane 1
5550068000 TOMAS proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Novo mesto
5400511000 TELMAR, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Kranj
5579163000 TOP-FIT Center za zdravje in rekreacijo, d.o.o.
5523753000 TULI Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5560829000 TRGOS, podjetje za proizvodnjo, računovodske storitve, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Bled
5524199000 TAJA d.o.o., proizvodnja in trgovina, Trata VII/28, 1330 Kočevje
5535794000 TOMMAS, trgovina in storitve d.o.o.
5533457000 TOS CELJE d.o.o., trgovina in inženiring
5525039000 TOMSTROJ podjetje za inženiring, strojegradnjo in trgovino d.o.o.
5540313000 TAMI Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5536596000 TELEINFORMATIKA storitve d.o.o., Trbovlje
5526345000 TILS Proizvodnja, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana
5534569000 TODI trgovina in storitve, d.o.o
5536715000 TAGOR trgovina, marketing in svetovanje Mengeš, d.o.o.
5545803000 TELESAT, d.o.o., Jesenice, operater kabelsko distribucijskih sistemov
5547024000 TRIS Trgovina in servis d.o.o.
5536588000 TINGO, družba za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.
5546311000 TEHMAX, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Mengeš
5545579000 TRIAS, Transport, informatika in agencijske storitve d.o.o. Jesenice
5538912000 TRGOPROMET d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Zreče - v likvidaciji
5534534000 TELES, telekomunikacije, d.o.o.
5547059000 TRANSKOR prevozi, servis, trgovina d.o.o.
5547300000 TEVEX tehnološki, ekološki in varnostni inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5540127000 TIKLE podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o., Kleče pri Dolu 33, 61262 Dol pri Ljubljani - v stečaju
5542278000 TSR posredovanje in storitve d.o.o.
5545935000 TIMO Podjetje za proizvodnjo, inženiring, marketing in promet blaga d.o.o.
5549906000 TOP CAD podjetje za računalniški inženiring, d.o.o., Velenje, Cesta II/8
5786738000 TOP CARS Trgovsko, turistično in gostinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5550548000 TEVES podjetje za proizvodnjo in trgovino elektronske opreme, d.o.o.
5557399000 TIM SVETLOBA invalidsko podjetje d.o.o.
5542979000 TIMEX TRANS transport špedicija in trgovina d.o.o. - v stečaju
5749654000 TIJA trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana
5564824000 TRIVAL ELEKTROIZOLACIJE d.o.o., Kamnik
5559669000 TEMPO 92 gradbene storitve, d.o.o.
5542731000 TCČ - AVTOMARKET, trgovina in storitve, d.o.o.
5564476000 TRGOCENTER d.o.o., trgovsko in storitveno podjetje, Vitanje
5552656000 TEVIS- AGENCIJA ZA KADRE, Podjetje za tehnično vzdrževanje in kadrovske storitve ter usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Ljubljana
5557160000 TISKARNA GTO KOŠIR, Grafika, trgovina, oblikovanje Kranj, d.o.o.
5548420000 TRGOVSKO PODJETJE FOTO LEVAC, d.o.o. Koper - v stečaju
5552460000 TEMPO notranja oprema, izvoz, uvoz, d.o.o., Medvode
5560004000 TEHIMPEX Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.
5565863000 TRGOJAN Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5558913000 T.B.W. Tehnični biro za orodne stroje in naprave d.o.o., Velenje
5556112000 TRGOPREVOZ d.o.o. Podjetje za mednarodni transport in špedicijo
5564271000 TEHNA PROJEKT družba za inženiring in projektiranje d.o.o.
5986842000 TOMHEN proizvodno in storitveno podjetje d.o.o. Šentjanž 6, Rečica ob Savinji
5552206000 TRIAL svetovanje, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
5599229000 TERMO SHOP d.o.o., trgovina in inženiring za toplotno in hladilno tehniko
1215043000 T-BIRD Projektiranje - montaža namakalnih sistemov, zelenic, parkov in športnih objektov d.o.o.
5753155000 TECHNIX, projektiranje in proizvodnja, d.o.o.
5554713000 TIPON Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ljubljana
5555426000 TANGRAM TQC podjetje za svetovanje in inženiring, d.o.o.
5554705000 TOPLING podjetje za proizvodnjo in prodajo toplotnih naprav d.o.o.
5846137000 TISKARNA ŽBOGAR, proizvodnja in storitvene dejavnosti, d.o.o.
5641225000 TRIL, transportne naprave in logistika, d.o.o.
5556082000 TGI,TROHA GRADBENIŠTVO INŽENIRING, d.o.o.
5562945000 TEPS PNM, pravo, nepremičnine, mediacija d.o.o.
5553881000 TRIBO, storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5571421000 TOP STAFF, šport, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. Preddvor
5570875000 TENVIP proizvodno in trgovska družba, d.o.o.
2148072000 T.L.Sirk, Transport, logistika Sirk d.o.o.
5686334000 TING inženiring, gradnja, projektiranje, trgovina, uvoz-izvoz Krško d.o.o.
5563461000 TIR Podjetje za transport in trgovino d.o.o. Idrija
5048869000 Tastepoint Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o.
5556058000 TERMOTEH, projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o.
5569397000 TT SPORT, proizvodnja in trgovina športne opreme, d.o.o. Golnik
5567378000 TEHNOPROJEKT, inženiring, prodaja in posredništvo, d.o.o., Trbovlje
5567548000 TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija
5576512000 TURBO IDEAL podjetje za prodajo in popravilo turbo kompresorjev in njegovih delov, d.o.o.
5555027000 TRAJAN Podjetje za transport, trgovino in gostinstvo, d.o.o. Ljubljana
5577039000 TRGOMOTO trgovina in servis Krško d.o.o.
5564409000 TRANSPORT-TOS-ZABRET, podjetje za prevoz blaga in potnikov v domačem in mednarodnem prometu, d.o.o.
5566428000 TRS + CO družba za trgovino, poslovne storitve in svetovanje d.o.o.
5567114000 TOP AGENT, detektivska agencija in druge storitve, d.o.o.
5583900000 TEHNO SHOP uvoz-izvoz, trgovina, d.o.o. Rogaška Slatina, Cesta na Boč 1/a
5572177000 TRIF, trgovina, računovodstvo in finance d.o.o.
5571928000 TECH TRADE podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o. Trzin
5635209000 TOPSTREAM televizijska dejavnost d.o.o.
5567572000 TCR BIRSA Proizvodno storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5726409000 TRAMONTANA Podjetje za trgovino, zastopstvo, turizem in rekreacijo, d.o.o. Komenda
5572215000 T-ITEC podjetje za medijske komunikacije d.o.o., Ljubljana, Štefanova 5
5592003000 TIM-PRO trgovsko storitveno podjetje d.o.o.
5579716000 TERMODOM, podjetje za trgovino, storitve in inženiring d.o.o.
5815509000 TERMAL TRADE trgovina in storitve d.o.o.
5613124000 TITANIC, proizvodnja, trgovina in marketing, d.o.o., Naklo
5605342000 TANGENS izobraževanje in svetovanje d.o.o.
5688728000 TOMIS d.o.o., gostinstvo in storitve
5580668000 TEHNIŠKI BIRO ZAJEC d.o.o. za projektiranje, zastopanje, Kočevje
5868688000 TUR SERVIS, turistična agencija, mladinski servis in oglaševanje d.o.o.
5575109000 TAVI Podjetje za trgovino na debelo in drobno, Vrhovci c. XVII/16, Ljubljana
1191080000 TETIS gradbeništvo d.o.o.
5626684000 TI-SA trgovina in storitve d.o.o.
6035817000 TOČKA NEPREMIČNIN posredništvo v prometu z nepremičninami d.o.o.
5690498000 Tapetništvo FIJAVŽ, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5596025000 TAJČMAN proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Semič
5585805000 TOPTERM proizvodnja in trgovina d.o.o., Celje, C. na Ostrožno 8/a
5581559000 TRAJANUS storitve d.o.o.
5588880000 TELSAT servis, montaža, trgovina in proizvodnja d.o.o. Brestanica
5595339000 TRUPI trgovina in storitve d.o.o. Radeče
5576580000 TRSTENJAK, podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5594600000 TRIVAL KOMPOZITI d.o.o., Kamnik
5582075000 TBK trgovina d.o.o. Boštanj
5601100000 TRIM, Trgovina s tekstilom d.o.o.
5581923000 TRAMTO trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5655200000 TGP, turizem, gostinstvo in trgovina, Lesce, d.o.o.
5583098000 TRANSLES, prevozno in trgovsko podjetje, d.o.o., Železniki
5580897000 TEHNOMARKET d.o.o., trgovina, proizvodnja in storitve
5587344000 TRIMKO podjetje za šport, trgovino in zastopstvo d.o.o.
5627486000 T CENTER trgovina in storitve d.o.o.
5574781000 TEAM STORITVE Podjetje za trgovino in storitve pri gradnji in vzdrževanju zgradb, d.o.o.
5667976000 TSP, PISKAR izdelava reklamnih napisov d.o.o.
5594499000 TROHA Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Domžale
5587875000 TERRAPEVT, storitve v hortikulturi, d.o.o.
5585236000 TEMPSON Trgovina in storitve d.o.o. Nova Gorica
5596092000 TEAL trgovsko podjetje d.o.o., Radomlje
5598516000 TAUBI-T.R., storitve, d.o.o.
5592569000 THESAURUS Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5602700000 TERLES, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Bistrica
5357985000 TERMIKA Podjetje za izolacijski inženiring d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5585945000 TEHINVEST, investicijski inženiring, d.o.o. Koper - v stečaju
5590906000 TENIS ŠMARTNO Šport center d.o.o., Ljubljana
5604974000 TORO podjetje za trgovino in druge storitvene dejavnosti d.o.o., Ljubljana
5596840000 TRI-ING družba za računalniški inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5597986000 TEHNOTIM podjetje za gradbeni inženiring, trgovino in storitve d.o.o.
5604273000 TRANŽAN logistika d.o.o.
5629314000 TISA proizvodnja in storitve d.o.o. Črnomelj
5599237000 TIT Transport in trgovina Novo mesto, d.o.o.
5615704000 TINTRADE trgovina in proizvodnja Sevnica d.o.o.
5604052000 TRAS trgovina, računovodstvo, svetovanje d.o.o., Ljubljana
5646642000 TINE & CO. podjetje za turizem, šport in rekreacijo d.o.o. Radenci ob Kolpi
5606241000 TEHNO-CAD, proizvodnja, projektiranje, trgovina in servis, d.o.o.
5602467000 TK ČOP, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. - V STEČAJU
5608210000 TOTAL SYSTEM Podjetje za servis in zastopanje d.o.o., Ljubljana
5617294000 TERGLAV inženiring in storitve d.o.o.
5611431000 TERMOINŽENIRING proizvodnja in trgovina, Lemerje d.o.o.
5594383000 TECHNICAL OFFICE KLUN podjetje za projektiranje, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ljubljana
5604672000 TB ŠPORTNA OPREMA Podjetje za trgovino, proizvodnjo in gospodarske storitve, d.o.o.
5594430000 TRIAR podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5608082000 TAPKO Podjetje za storitve, trgovino in turizem d.o.o., Ljubljana
5646391000 TGT 56 - ODISEJ, turizem, gostinstvo, trgovina, d.o.o. - v stečaju
5830052000 TRSNIČARSKA ZADRUGA VRHPOLJE Z.O.O.
5705398000 TRSNIČARSKA ZADRUGA JURŠINCI Z.O.O.
5617936000 T.I.P. ENGINEERING Trgovina, inženiring, proizvodnja d.o.o. Solkan
5600120000 TERME KRKA, zdraviliške, turistične in gostinske storitve, d.o.o., Novo mesto
5625459000 Termoflor, proizvodnja, trgovina in zastopanje, d.o.o.
5624282000 TANJA trgovsko in proizvodno podjetje Drnovo, d.o.o.
5603200000 TRIMUŽIJAT Trgovina in zastopanje d.o.o.
5650801000 TRGOŠPED - trgovina, gostinstvo, špedicija d.o.o. Sevnica
5611075000 TRGOLES Trgovsko lesno podjetje d.o.o.
5664241000 TOPOS, Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje d.o.o.
5843227000 TIMA-TRO poslovne storitve d.o.o.
5619718000 TILER d.o.o., podjetje za proizvodnjo in storitve Rakek
5644003000 TRI TE d.o.o. Turizem, trgovina, transport
5624185000 TVIS, trgovina in računalništvo, d.o.o. Koper
5642841000 TRM elektronika, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, vzdrževanje in trgovino
5629861000 TOPLAR podjetje za trgovino, gostinstvo in storitvene dejavnosti, d.o.o.
5621852000 TISKARNA LIST grafična proizvodnja, trgovina in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 4o
5610133000 TILA, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
5663024000 TEKTOM podjetje za trgovino, proizvodnjo, prevozništvo in inženiring, d.o.o., Ljubljana
5627982000 TINATEKS trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Komenda
1423541000 TURNŠEK BRANKO S.P., POT
5637007000 TAI PAN storitve, informatika, trgovina, d.o.o., Ljubljana
5131596000 TURISTIČNO DRUŠTVO SOLČAVA
5639476000 TOP STIL podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana
5829569000 TEXIMA-KONTA podjetje za ekonomske, revizijske in svetovalne storitve d.o.o.
5613027000 TINGTONG, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
5626463000 TEHBO proizvodnja, posredništvo, najem, gradbeništvo, gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
5606519000 TENIS KLUB KUBU VODICE podjetje za športno rekreativno dejavnost, gostinske storitve in trgovino, d.o.o.
5871891000 TRGOSET trgovina, zastopanje in storitve, d.o.o.
5827272000 TRGO-SVET trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana
5614171000 TERBOVŠEK Mednarodni transport, d.o.o.
5625831000 TELEM inženiring, avtomatizacija, zastopstva d.o.o.
5626889000 TEHNO CENTER - trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5659981000 TISCHLER proizvodnja in trgovina, d.o.o. Nova cerkev, Socka 24/b
5630657000 TRINA, svetovanje in storitve, d.o.o.
5616395000 TRI-CONTINENTAL, INC. import-export, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5629845000 TOPORŠ, orodja in naprave, d.o.o.
5632480000 TIKLES servis - pohištvene storitve, d.o.o. Dobrova
5634806000 TRGONET proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5660432000 TGO transport & gostinstvo, d.o.o., Turje 9a, Dol pri Hrastniku
5631505000 TEMPO-TRANS Podjetje za transportne storitve, d.o.o., Ljubljana
1589482000 TK 3, investiranje in svetovanje d.o.o.
6166857000 TK 1, investicijska družba, d.o.o.
5627184000 TIŠLER lesno proizvodna in trgovska družba d.o.o.
5629217000 TEHNOHIT podjetje za trgovino, proizvodnjo, servis in zastopanje d.o.o., Vodnikova 2, Dob
5645735000 TECHNOHIT, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, inženiring, trgovino in kooperacije elektronskih naprav, Podnart
1616757000 TERNANA projektiranje, inženiring, gostinstvo in turizem d.o.o.
3295265000 TGM TIM, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5622557000 TITER-TRADE d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, marketing, inženiring, storitve, gostinstvo, turizem,....Ljubljana
5637287000 TRIO-B Marketing, inženiring, svetovanje, posredovanje, proizvodnja, zastopstva, storitve, trgovina in gostinstvo d.o.o. Ljubljana
5643988000 TANA - ELEKTRONIKA, trgovina in storitve Škofja Loka, d.o.o.
5638020000 TRINET informatika, d.o.o., Ljubljana
5644232000 TRAMIN, podjetje za prevoz blaga v mednarodnem in domačem prometu, špedicijo in trgovino, d.o.o.
5628814000 TERA Zastopanje, trgovina, svetovanje in proizvodnja d.o.o.
5622239000 TOMAJ C.I.E., trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o.
5654548000 TROPICAL d.o.o., podjetje za storitve in trgovino, Loka, Mengeš
5656168000 TAJAS, trgovina, posredovanje, zastopanje d.o.o., Sežana
5639549000 TRADEX d.o.o. Storitveno in trgovinsko podjetje Izola, Kosovelova 19
5636612000 TRNOVSKI PROJEKT, družba za investicije, d.o.o.
5636345000 TRANSPORT KOCJANČIČ, prevozi in storitve, d.o.o.
5161711000 TURISTIČNO DRUŠTVO LESCE
5640946000 TRIKO, trgovina, proizvodnja in druge storitve, d.o.o.
5640458000 TUROPOLJE - podjetje za proizvodnjo, trgovino in servis drobne mehanizacije Murska Sobota d.o.o.
5724724000 TRANSLES, proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o.
5666244000 TOVO TRADE družba za posredništvo, trgovino in gostinstvo d.o.o.
5676835000 TAMAR podjetje za organizacijo športnih aktivnosti, trgovino in storitve d.o.o. Krško
5649919000 TOGO, proizvodno-trgovsko podjetje, d.o.o.
5657369000 TELKOM SISTEMI d.o.o., storitve in trgovina, Velenje
1195611000 TRENDNET d.o.o. računalniški inženiring
5655331000 TERMOTEHNIKA storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5646863000 TRAC, procesni sistemi, inženiring in trgovina, d.o.o.
5650178000 TO - DA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce
1954067000 TELETECH Telekomunikacijske tehnologije, proizvodnja, posredništvo, trgovina in svetovanje d.o.o.
5664713000 TSP, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Portorož
5657474000 TILERSON podjetje za gradbene storitve in trgovino d.o.o.
5655064000 TEMA servis in trgovina, Vinica d.o.o.
5668930000 TIKRA d.o.o. Proizvodnja in marketing
5653037000 TOLAR knjigovodsko finančni servis in trgovina, d.o.o. Ljubljana
5644518000 TINDE, Trebanjsko invalidsko podjetje d.o.o. Trebnje
1555677000 TUŠ TELEKOM PODJETJE ZA TELEKOMUNIKACIJE D.D.
3496791000 Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.
5655005000 TEHNOMATICA trgovina, zastopstva in inženiring, d.o.o., Trzin
5837952000 T.R.I., trgovina in storitve, d.o.o.
5690951000 TPC podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5670918000 TAKT Podjetje za trgovino, zastopanje in proizvodnjo d.o.o., Ljubljana, Omersova 67
5734002000 TGM-AKVARIUS trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5678129000 TAHT - LAZAR & CO. proizvodno podjetje d.o.o.
5034035000 TIK d.o.o., proizvodnja medicinskih pripomočkov
5667160000 TPS trgovina, proizvodnja in servis, d.o.o.,
5694124000 TM-TRADE podjetje za storitve in promet blaga d.o.o.
5668000000 TIM-TRADE, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5723957000 TRGO trgovina in gostinstvo d.o.o.
5665167000 T.P.S. ZELKO Trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje Črešnjevci d.o.o.
5667895000 TPPP Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Stahovica, Zg. Stranje 4
5670241000 TIGRAM specializirani tečaji tujih jezikov, d.o.o.
5686784000 TRIMWEX podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.
5692296000 Transformacija, razvoj človeških potencialov, d.o.o.
5669162000 Telco Communication, telekomunikacije, d.o.o.
5680727000 TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK turizem, storitve, posredništvo in trgovina d.o.o.
5674310000 TERA NOVA Gradbeno podjetje, d.o.o. Vrhnika
5675081000 TEN proizvodnja in projektiranje, d.o.o.
5672104000 TERMING termografija d.o.o.
5675006000 TARANTELA trgovsko, posredniško in gostinsko podjetje d.o.o.-v stečaju
5675928000 TECNOMAR hladilni sistemi d.o.o.
5679265000 TGT JAME Turizem, gostinstvo, transport d.o.o.
5681952000 TRISA, trgovina, turizem in druge storitve, d.o.o.
5689244000 TERRA MEDIUM podjetje za trgovino, proizvodnjo in zastopanje, d.o.o.
5710324000 THS trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5705673000 TIGRAS grafično podjetje d.o.o.
5733324000 TIMITRANS prevozniško podjetje d.o.o.
5682932000 TAJGA, prevozniško prodajno podjetje, d.o.o.
5673569000 T-PIRC podjetje za transport in trgovino d.o.o. Lavrica
5680468000 TERMO - IT Podjetje za strojno in termično obdelavo strojnih elementov in sklopov, d.o.o., Kočevje, Reška c. 13
5685524000 TOKADA Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5702925000 TINLES podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
5691460000 TERACERSTVO IN KAMNOSEŠTVO, trgovina in opravljanje storitev, Murska Sobota d.o.o. - v likvidaciji
5717752000 T. APARATI TRAPEZ proizvodnja, prodaja in servis d.o.o.
5702437000 TMD INVEST podjetje za investicijsko dejavnost, trgovino in storitve d.o.o.
5691389000 TODOGRAD gradbeno podjetje d.o.o.
5703506000 TRGO-CENTER trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
5703891000 TRANSPEER, mednarodna špedicija, d.o.o., Celje, Maistrova 12
5838584000 TAXUS trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o. Celje, Salmičeva 1
5698898000 TEAM TRAINING Podjetje za menedžersko usposabljanje in svetovanje d.o.o.
5689643000 TIBWAY d.o.o. proizvodno in servisno podjetje Grgar
5712530000 TRI-K proizvodnja, trgovina na debelo in drobno, gostinstvo in storitve, Dvor d.o.o.
5697697000 TOMCOM trgovina, oprema, marketing, d.o.o.
5687861000 TEKNOXGROUP SLOVENIJA podjetje za uvoz, izvoz, trgovino, zastopanje in servisno dejavnost d.o.o.
5699681000 TEKSTIL BETI trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
2456486000 TADEJA TAMŠE - ODVETNICA
5691028000 TINTTER, Podjetje za transport in trgovino, d.o.o.
5691494000 TERMOLAK Trgovina in posredništvo d.o.o.
5696569000 TIPOGRAFIJA družba za grafične storitve, d.o.o.
5648521000 TEME Projektiranje, inženiring in proizvodnja d.o.o.
5648491000 TZT, trgovsko, zastopniško in transportno podjetje d.o.o.
5730481000 thyssenkrupp dvigala, podjetje za dvigalogradnjo, d.o.o. - v likvidaciji
5708702000 TERMOGLAS proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5699231000 TRUNK, inženiring in storitve, d.o.o.
8107700000 TOJ lab, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
8104867000 TUMEBO računovodske storitve, d.o.o.
5706068000 TEKSAS podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.
5709563000 TOPOS HOTAVLJE, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5819296000 TIRING inženiring, d.o.o, Trzin
1201743000 TRNO 55, hotelirstvo in gostinstvo, d.o.o.
5710103000 TARTUFFE storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5917948000 THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
5758947000 TEPS Proizvodnja za šport in prosti čas, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Bokalce 45
5705479000 TOLOS - proizvodno, trgovsko podjetje d.o.o. Lokev
5705592000 TOMITRADE, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
1214381000 TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d.o.o.
5720648000 TAL 15, Trgovina, storitve d.o.o.
5703832000 TUŠAR INŽENIRING d.o.o. Trgovina, inženiring in gradbeništvo Idrija
5710308000 TIOS, trgovina, investicije, oprema, servis d.o.o.
5709415000 TRSAD podjetje za kmetijstvo in trgovino d.o.o.
5715954000 T.T.G. turizem, trgovina, gradbeništvo d.o.o.
5722357000 TRITECH d.o.o., proizvodnja, inženiring in trgovina
5711231000 TERMAL, Proizvodno in trgovsko podjetje Kranj d.o.o.
5723850000 TEHNOSERVIS, storitve in trgovina z bioenergenti ter ogrevalnimi napravami, d.o.o.
5712696000 TENDA podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5710685000 TISKARNA GREŠOVNIK d.o.o.
5730155000 TEMS-US trgovina, marketing, turizem, zastopstva, inženiring, proizvodnja d.o.o. Ljubljana, Cesta na Vrhovce 12
5453836000 TISKOVNO DRUŠTVO OGNJIŠČE, Associazione per la stampa Ognjišče
5718716000 TRODENT dentalna medicina d.o.o.
5736722000 TEMPO - TEAM podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Ribnica
5714532000 TRANSPORT KONRAD, trgovina in storitve, d.o.o.
5720532000 TEHNOMAG proizvodnja in storitve d.o.o.
5695139000 TEXTRADE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
5739268000 TLOAL, podjetje za predelavo in obdelavo kovin, d.o.o. Kranj
5741882000 TISKARNA ATLANTIK založništvo, trgovina in grafični inženiring d.o.o
5736544000 TEAM DESIGN, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5759277000 T2G trgovina in storitve d.o.o.
5728177000 TE.ING inženiring in druge storitve d.o.o.
5740819000 TIM inženiring in trgovina Leskovec d.o.o.
5744890000 TO-DA trgovina in zastopanje, d.o.o., Boletina 6, Ponikva
5720770000 TGN - trgovina s kmetijskimi proizvodi Nedelica d.o.o.
5727499000 TOMAN COMPANY podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5723329000 TASSIMPEX, trgovina, storitve, import, export, d.o.o. Sveto, Komen
5733022000 TENIS SCHWEIGER, podjetje za šport in trgovino, d.o.o. Ljubljana
5720630000 TEHNOPLAST d.o.o. trgovina in proizvodnja Kamnik
1981161000 T3 NEPREMIČNINE d.o.o., družba za investicije in storitve
5726093000 TRATNJEK, servis in trgovina d.o.o.
5736056000 TENDO podjetje za svetovanje in storitve na področju računalništva d.o.o.
5725798000 TURISTIČNA AGENCIJA BELE SKALE, d.o.o., turizem, storitve in trgovina
5739071000 TROJAN podjetje za predstavništvo trgovino in proizvodnjo, d.o.o. Trojane
5843782000 TOP START trgovina in storitve d.o.o.
5753597000 TERTINEK marketing, trgovina, inženiring d.o.o.
5754704000 TRIO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5740681000 TRIVAL ANTENE oprema za telekomunikacije d.o.o.
5729882000 TRIAS WTC GROUP trgovina in prevozništvo d.o.o.-v stečaju
5721920000 TA-DA Podjetje za trgovino, servisno dejavnost, zastopanje in agencijo, d.o.o., Ljubljana
5739381000 TAVČAR Podjetje za gostinstvo, trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5873487000 TATJANA TRADE podjetje za trgovinsko in storitveno dejavnost d.o.o. Ljubljana
5739977000 TISKARNA GLEM grafično podjetje d.o.o. Glem
5800170000 TRILES trgovina s pohištvom, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 337
5737249000 TIGER BOHINJ, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. - V STEČAJU
5737222000 TRGOVSKO PROIZVODNO PODJETJE DOLMAN d.o.o.
5743737000 TOP-MODELTEHNIK Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5768144000 T2 STUDIO grafično podjetje d.o.o.
5750636000 TRAL, razrez in prodaja rezanega lesa d.o.o. Dolenja vas
5873860000 TRAVNIK Družba za gostinstvo, storitve in trgovino d.o.o. Ljubljana
5761115000 TERO plus, celovito vzdrževanje strojev in opreme ter avtomatizacija proizvodnih naprav, d.o.o.
5774080000 TOP MARK storitve in trgovina d.o.o.
5746752000 TRASA projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.
5779944000 TERRAPLAN geodezija, turizem in šport, d.o.o.
5775221000 TURK CONSULTING podjetje za finančno svetovanje d.o.o. Ljubljana
5755328000 TIEGO Mednarodni transport in trgovina d.o.o.
5778816000 TAMAGRO, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5762472000 TRIVA KONJICE d.o.o., proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, Slovenske Konjice
5750261000 TOP MARKETING SLOVENIJA založba, d.o.o.
5755123000 TARO R & B podjetje za trgovsko in storitveno dejavnost d.o.o.
1286455000 TANKO OLGA - ODVETNICA
5752655000 TOTUS proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5757282000 TRGOFORT, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5760275000 TEBRA Trgovina, storitve, proizvodnja d.o.o. LJUBLJANA
5753180000 TIPSU, d.o.o., Prodaja in servis biro opreme
5765234000 TEHNOKON, storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5770262000 TEHNOLES proizvodnja in prodaja lesenih izdelkov, gradbeništvo in trgovina d.o.o.
5750423000 TRADEWAYS d.o.o., Koper, Storitve v pomorskem prometu
5780233000 TGP ŽNIDARŠIČ trgovina na drobno in debelo, d.o.o., Šmarje Sap, Jurčičeva 15
5757975000 TERACO trgovina in zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5748640000 TO podjetje za trgovino, servis in storitve d.o.o.
5764181000 TRGORAZREZ d.o.o., proizvodnja, storitve in trgovina, Zreče
5473047000 TOVARNA MUTA-KMETIJSKA MEHANIZACIJA d.o.o. - v stečaju
5761581000 TISKARNA VOVK d.o.o. Grafična delavnica
5307503000 TIKOMEX podjetje za marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5777828000 TACTIC TRADE trgovina, inženiring, poslovno svetovanje d.o.o.
5888832000 TEHMANS trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
5508576000 TRUCK prevozno in trgovsko podjetje d.o.o.
3815722000 TPA tehnološki center d.o.o.
5771323000 TIBO tehnološki inženiring d.o.o.
5776929000 TOP LINE podjetje za trgovino, marketing, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5790247000 TEC POINT, Posredovanje v gospodarskih in trgovinskih poslih, d.o.o.
5760747000 T530 Podjetje za trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana
5786142000 TOAZA podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in turizem d.o.o.
5832187000 TELIČ izdelava kamionskih nadgradenj d.o.o.
5759528000 TIM-IMPEX, gradbeni inženiring, d.o.o.
5761328000 TALUM IZPARILNIKI, proizvodnja izparilnih plošč, lesenih in drugih izdelkov, storitve in trgovina d.o.o.
5781434000 TENGRA, podjetje za šport, trgovino, turizem in gostinstvo d.o.o.,
5770513000 TRANSPORT S.A.T. ALBATROS družba za organizacijo kombiniranega transporta d.o.o.
5763223000 TUSI Turizem, upravljanje, storitve, inženiring d.o.o. Bovec
5764734000 TWO storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5833981000 TRETJE OKO, svetovanje, d.o.o.
5783801000 TERMOSAN storitveno podjetje, projektiranje in inženiring d.o.o.
5761999000 TRINGO Transport d.o.o.
5862442000 TERPLAN, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
5780357000 TAVA, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, uvoz in izvoz d.o.o.
5791073000 TJT BURAZER trgovina in agroproizvodnja d.o.o. - v stečaju
5792533000 TAGIJA, podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5769299000 TWIN TRADE podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5793726000 TRADE & ART, d.o.o., podjetje za trgovinsko in kulturno dejavnost Ljubljana
5791464000 TINING popravilo žaluzij, čiščenje in vzdrževanje, d.o.o.
5873207000 TFS, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Logatec
5789648000 TELFEX podjetje za proizvodnjo, prodajo, montažo in servisiranje ter uvoz-izvoz d.o.o. Zagorje ob Savi
5787513000 TPLAST Proizvodnja in prodaja izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o.
5778930000 TEHNOSTOR, suha gradnja d.o.o.
5773741000 TOGOMAL družba za trgovino, komercialne posle, projektiranje in promet z nepremičninami d.o.o.
5772419000 TINEL trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
6972977000 TELAS, trgovina in storitve, d.o.o.
5771340000 TALON, trgovina, storitve, menjalnice, d.o.o.
5774942000 TRUECAD podjetje za razvoj CAD opreme in multimedijo d.o.o.
5773059000 TEKSTILING - Proizvodnja tekstilnih izdelkov Bratonci, d.o.o.
5854253000 TRAT d.o.o., export-import
5774861000 TLAKI STRDIN proizvodnja in izdelava industrijskih podov d.o.o.
5784409000 TOLEON Trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Ribičičeva 25
5784620000 TREF TRADE avtoprevozništvo, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
5778913000 TEHNICOM, prodaja, svetovanje in montaža notranjih instalacij in naprav, d.o.o.
5778778000 TERRA JCB, podjetje za gradbene, komercialne in finančne storitve, d.o.o.
5793327000 TITANO Trgovsko podjetje, d.o.o.
5808014000 TIMAR družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
5878381000 TISKO, predelava papirja, grafika in trgovina, d.o.o., Kranj
5788633000 TIMOTEOS trgovina in gostinstvo d.o.o., Ljubljana
5804701000 TAJO B podjetje za trgovinsko in storitveno dejavnost, d.o.o. Videm-Dobrepolje, Ponikve 70a
5801508000 TEHNOTREND družba za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o.-v stečaju
5790131000 TEUS, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5811937000 TEHNA PLUS trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5791090000 TRANSCOM - Mednarodna špedicija in transport, d.o.o. Koper
5791499000 TRIO-NEVAR GOLD, proizvodnja in trgovina d.o.o. Izola
5812780000 TEO Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici
5789508000 TSU trgovina in storitve d.o.o.
1365592000 T&T GROUP prevozi, gradbeništvo, trgovina d.o.o.
5794757000 TOMANA podjetje za proizvodnjo, trgovino in gostinstvo d.o.o.
5796555000 TA-DEVA, družba za vzdrževanje in popravila motornih vozil, d.o.o.
5837871000 TERMOCENTER IMAM, trgovina in storitve, d.o.o.
5800862000 TEGOMETALL OPREMA TRGOVIN, storitve in proizvodnja, d.o.o.
5832535000 TIPOCOM podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopanje d.o.o.
5808006000 TRIUMPH trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5814855000 TALISMAN, razvojno podjetje - inženiring, proizvodnja industrijske opreme in avtomatizacija tehnoloških procesov, d.o.o.
5824788000 TRADE & TRAVEL - LIBERTY INTERNATIONAL, podjetje za turistične storitve d.o.o.
5804507000 TIBA zastopstva in storitve d.o.o. Koper
5813468000 TRIS prevozne storitve in trgovina, d.o.o.
5805228000 TIS inženiring za telematiko in software d.o.o.
5816599000 TEHNOUNION AVTO, trgovina in vzdrževanje, d.o.o.-v likvidaciji
3454819000 TU FIN, finančne naložbe, d.d.
5809819000 TIM 44 gradbeništvo, transport in druge storitve d.o.o.
5806224000 TRENTON storitve in trgovina d.o.o.
5866804000 TIMIA, proizvodna in trgovska družba, d.o.o. - v stečaju
5820472000 TECHNO TRADE podjetje za storitve in trgovino d.o.o. Novo mesto
5806755000 T O P Organizacija in izvedba športnih in turističnih aktivnosti d.o.o. Nova Gorica
5813298000 TDR RAFISE, računovodsko-finančni servis, davčno svetovanje, trgovina in storitve, d.o.o.
5816505000 TISKARNA KALIPSO Tiskarsko podjetje d.o.o.
5813611000 TIARA - trgovina in storitve d.o.o.
5818117000 TENDER, Trgovsko podjetje in servis, d.o.o., Koper
5873274000 THOR PLUS, trgovina, storitve in inženiring d.o.o., Ljubljana
5818222000 TIROS, trgovina na debelo in drobno ter trgovinske storitve, d.o.o.
5816858000 TELMAK trgovsko podjetje, d.o.o.
5821274000 TOOLCO proizvodnja in prodaja orodja in strojev d.o.o.
5823897000 TONCITY PACIFIK INVESTICIJE d.o.o. - v stečaju
5698006000 TACOM podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5825075000 TOCOM podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5822041000 TOTI RADIO, radijska postaja, d.o.o.
5829291000 TAVČAR IN TAVČAR Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Jesenice
5832454000 TELPLAST - družba za trgovino in storitve d.o.o.
5825369000 T-DEA proizvodnja, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5833582000 Tesarstvo Kralj d.o.o.
5006082000 TURISTIČNO PODJETJE PORTOROŽ, d.d.
5832667000 TERRA - R.B. trgovsko podjetje, d.o.o.
5834015000 TETRA PAK trgovinska družba, d.o.o.
5839009000 TEXFIL, trgovina in zastopstva, d.o.o., Medno
5838436000 TEMPO 5, poslovno svetovanje, d.o.o.
5838479000 TAGROS - popravilo in servisiranje vozil, delovnih strojev in naprav d.o.o.
5834651000 TVT-STORITVE družba za storitve, trgovino, turizem in posredovanje d.o.o.
5835755000 TAFIS podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5842964000 TISKARNA ČAKŠ grafično, transportno in storitveno podjetje, d.o.o., Grosuplje
5867177000 TEHNY Podjetje za proizvodnjo kovinskih izdelkov, d.o.o.
5853915000 TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.
5855896000 TESTEN Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5858054000 TPJ, proizvodnja in prodaja tehničnih plinov, d.o.o. Jesenice, c. 1. maja 42
5845688000 TISKARNA ROJKO podjetje za tisk in izdelavo kartonske embalaže, trgovino in storitve d.o.o.
5835879000 TRI KRONE, trgovina in storitve, d.o.o.