JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - U, Total count: 7164

Reg.No Company
2383888000 USTANOVITELJ/ZASTOPNIK NI VPISAN
6957714000 Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti, Aljoša Markovič s.p.
5776953000 UMBRA BRUMEC IN LIPUŽIČ Intelektualne in obrtne storitve, d.n.o.
2312883000 U.P.N. ZRINSKI IN PARTNER, Podjetje za upravljanje in posredovanje z nepremičninami, d.n.o.
3561402000 UVA Javornik in Javornik, studio za oblikovanje prostora d.n.o.
1353381000 ĐUKIĆ PSP COMPANY družba za storitve, proizvodnjo in trgovino, k.d. Ljubljana
2559897000 UROŠ KEBER - ODVETNIK
2058375000 UNKNOWN COMPANY 2058375
1824457000 UTRA - UTRANKER, servis koles in storitve,k.d.
5144302000 UTEŽ podjetje za servis in popravilo tehtnic, d.o.o.
5033632000 ULTRAMARIN razvojno podjetje d.o.o.
5071453000 URARSTVO Murska Sobota d.o.o.
6508006000 UN, upravljanje nepremičnin d.o.o.
5764769000 UNIDEL podjetje za zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb d.o.o.
1317407000 UPIMOL 2000 svetovanje, marketing, storitve in inžinering d.o.o.
5066824000 UKO, umetnokovaška obrt in trgovina, Kropa, d.o.o.
4052714000 USTANOVA MAMUT KAMNIK
6590837000 UKRAS-AG, visokogradnja, marmor in granit, d.o.o. - v stečaju
5066999000 UMETNI KAMEN Zaključna dela v gradbeništvu d.o.o., v likvidaciji
5907772000 UNKNOWN COMPANY 5907772
5042437000 UNIOR Kovaška industrija d.d.
6186386000 Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti Matija Vičar s.p.
5289203000 UNICHEM proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.
5296684000 UNI družba za gradbeni inženiring, izvajanje in proizvodnjo d.o.o. - v stečaju
7044607000 Upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti, Anita Kodba s.p.
5299837000 UNITRADE PLANINA proizvodnja ortopedskih pripomočkov d.o.o.
5111986000 USLUGA ŠIŠKA čistilnica in pralnica d.o.o. Ljubljana
5560799000 URBIS urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o.
5985650000 UNKNOWN COMPANY 5985650
5935628000 UNKNOWN COMPANY 5935628
5298334000 UBI STUDIO inženiring Nova Gorica d.o.o.
5315034000 UNILABOR, družba za prodajo farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
5146894000 UNKNOWN COMPANY 5146894
5303613000 ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav, Cesta Otona Župančiča 23 A, Zagorje ob Savi - v stečaju
5300657000 UNKNOWN COMPANY 5300657
5209897000 UNKNOWN COMPANY 5209897
5306647000 UNI import-export d.o.o.
5311985000 ULTRA prevozi in trgovina d.o.o.
5329213000 UNIVERZAL proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5326648000 UPINA d.o.o. Proizvodnja eteričnih olj, sladil emulgatorjev prehrambenih barv, sladilnih polnil, veletrgovina surovin,....., zastopanje tujih firm
6762905000 Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, Rok Felicijan Pristovšek, s.p.
5323045000 UNIVERZUM trgovsko podjetje d.o.o.
5325412000 UNIVERZAL COMMERCE Podjetje za trgovino, zastopstva, inženiring na področju ekonomske propagande, d.o.o.
5317878000 UNICOMMERCE proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
5321573000 UTRIP proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5326672000 UNISOFT Podjetje za razvoj, izdelavo in prodajo računalniške opreme d.o.o.
5104254000 UNKNOWN COMPANY 5104254
5334420000 Uzin Utz Slovenija d.o.o., proizvodnja in trgovina kemičnih izdelkov
2034042000 UNIREAL d.o.o. trgovina, gradbeništvo, nepremičnine
3868621000 Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti, Branko Mavrič s.p.
5338867000 URBAN, nepremičninske storitve, d.o.o.
5350034000 UNIMETAL Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Ljubljana, Vipavska 26 - v stečaju
6344828000 Upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti, Nataša Jeršič s.p.
5342449000 UNI BLED, storitveno-gostinsko podjetje, Šenčur, d.o.o.
6406181000 UPIn, pravno svetovanje, Bojan Vajzman s.p.
5732344000 UNIVERSE SERVICE, turizem, trgovina, ekonomske in finančne storitve d.o.o.
5344727000 UB 13 storitvena dejavnost d.o.o.
5680921000 ULTRA računalniški inženiring in marketing d.o.o.
5302722000 UNISTAR LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana
1708937000 UROLAB zdravstveno svetovanje, preventivna medicina in laboratorij d.o.o.
5373956000 UNISEL Podjetje za inženiring, trgovino in posredovanje storitev d.o.o. Nova Gorica
5368936000 UVERTURA trgovina in storitve d.o.o.
1966995000 UMS, upravljanje družb d. o. o.
5917484000 USAR podjetje za avtokleparstvo in avtomehaniko ter trgovino, d.o.o., Ljubljana
5373549000 UMARH podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.
5377358000 UTVA podjetje za trgovino na drobno in debelo neprehrambenih proizvodov, zunanjo trgovino, marketing in poslovne usluge, d.o.o.
5372283000 URBAN, storitve in trgovina, d.o.o., Ribnica
5397715000 UBIQ AUDIO, trgovsko podjetje z audio in video opremo, d.o.o.
5370680000 UNIVAR, Pospeševanje varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja, d.o.o.
5381894000 UNEX Inženiring, proizvodnja, trgovina d.o.o. Lucija
5390524000 ULČAR nepremičnine, posredništvo v prometu z nepremičninami , d.o.o.
5378630000 UNIEM, inženiring in trgovina d.o.o.
5382165000 UNIPLAN Prevozi d.o.o.
5408466000 UNITIME Podjetje za oblikovanje, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5415969000 UNIKOM - MIX, računalniški servis, d.o.o.
5425689000 ULČAKAR GRAFIKA d.o.o.
5404029000 UNIA Urbanizem, nadzor, inženiring, arhitektura d.o.o. Idrija
5403065000 ULTUS export-import, trgovina in zastopanje, d.o.o. Petrovče, Petrovče 50
5394643000 UNITHING Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5392977000 ULTRA-IMPEX trgovina in poslovne storitve d.o.o.
5410304000 UPROM podjetje za proizvodnjo in inženiring, d.o.o.
5412366000 U SISTEM, trgovina in storitve Kranj, d.o.o.
5412439000 UNIKA TTI, trgovina, trženje igrač, d.o.o.
5417040000 UNITAD Podjetje za komercialno posredovaje, zastopanje, trgovino na veliko in malo, izvoz in uvoz ter proizvodnja, d.o.o.
5447437000 UMM d.o.o., inženiring, notranja in zunanja trgovina, posredovanje v prometu z nepremičninami, Hrib 3, Logatec
5427193000 UM-UNIMAT inženiring, d.o.o., Ljubljana-Črnuče
5427185000 UNITHAL, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve, marketing in zunanjo trgovino, d.o.o.
5432731000 ULBRICH HIDROAVTOMATIKA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
3615189000 Upraviteljica v insolvenčnih postopkih, Monika Rozman, s.p.
5435307000 UNI - MOBIL inženiring in projektiranje, d.o.o., Ljubljana
5444110000 URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o.
5436150000 UMT trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5437954000 UNIVERZAL TRANS transport, trgovina, posredništvo, proizvodnja in storitve d.o.o. Leskovec pri Krškem
5438110000 UNIKUM, računalniške storitve in izboraževanje, d.o.o.
5445906000 UNIMONT avtomatizacija d.o.o.
5318777000 URŠIČ pekarsko - konditorska oprema, d.o.o.
5454654000 UNITEHNA - Trgovina in poslovne storitve Lendava d.o.o.
5854709000 UNIELLé oblikovanje plovil d.o.o.
5448808000 ULTRAMEDICA d.o.o. podjetje za trgovanje posredovanje in inženiring
5463874000 UNIEL storitve d.o.o. Ljubljana
5732549000 UNKNOWN COMPANY 5732549
1626914000 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
5460590000 UNI-BIRO d.o.o., trgovsko podjetje Ljubljana
5478189000 UHAN-TRANS Rodine d.o.o. transport in špedicija
5478995000 UNIQUE jezikovno izobraževanje d.o.o., Gabersko 69, Trbovlje
5486149000 USLUGA kemično čiščenje, pranje, trgovina, galanterija Novo mesto, d.o.o.
5477824000 URGA d.o.o., čiščenje, storitve, posredovanje, trgovina, Ljubljana
5891531000 UNKNOWN COMPANY 5891531
5835151000 UNKNOWN COMPANY 5835151
5498376000 UNKNOWN COMPANY 5498376
5391296000 UNKNOWN COMPANY 5391296
5323444000 UNKNOWN COMPANY 5323444
5002184000 UNKNOWN COMPANY 5002184
5509831000 UNIMONT-CONSULTING d.o.o., Zreče
5516790000 URŠKA d.o.o., Center za plesno dejavnost - v stečaju
5529182000 UNOWIK Trgovina na debelo in drobno d.o.o. Predmeja 55, Ajdovščina
5522927000 URCA export-import, d.o.o., Ljubljana
5546095000 ULTRA PLUS proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o., Celje
5536456000 UNITRA Trgovina, izvajanje, prevoz d.o.o. Nova Gorica
5536081000 UPI-PO, družba za zavarovalno posredovanje, d.o.o.
5015251000 UNIVERSAL proizvodnja gradbenega materiala d.o.o. Ivančna Gorica
5556830000 UNIKAT, proizvodnja, trgovina in storitve, uvoz, izvoz, d.o.o.
2351005000 UPIS, upravljanje in storitve d.o.o.
5322359000 UNIPRODUKT, univerzalna proizvodna in storitvena družba, d.o.o.
5542685000 URBANIA, prostorske rešitve, d.o.o.
5554551000 UNIX-ČERMA podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljana Jarška 8
5554187000 UNA-LINE Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5565707000 UNIAGENT podjetje za trgovino zastopstvo in storitve d.o.o.
5561876000 UNIAN, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Radovljica
5563631000 UNIK storitve d.o.o.
5553482000 ULTIMA podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
5556554000 URBANC predelava in prodaja plastičnih mas in izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o., Ljubljana
5562775000 ULTRA, podjetje za računovodske storitve, poslovno svetovanje in nepremičnine, d.o.o.
5351693000 UROSCAR vzdrževanje in popravila motornih vozil, inženiring, trgovina in posredništvo, d.o.o.
5560403000 URSARIA mednarodna proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5555884000 UNICOMMERCE, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.
5659485000 URBIS Projektiranje, inženiring, storitve, d.o.o. ŠMARJE PRI JELŠAH
5829933000 U-2, podjetje za gostinske in športne storitve ter trgovino, d.o.o., Kranj
5582326000 UNICOM - Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Coljava
5585635000 UDIR, lesarstvo in trgovina, d.o.o.
5586453000 UNIFOREST proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5602599000 UKMAR & CO Servisne storitve d.o.o.
5600251000 UNIVEL raziskovalno razvojne storitve, d.o.o.
5827183000 UNITRADE Trgovina in storitve, Novo mesto d.o.o.
5576610000 UUNIVEZ storitve pisarniškega poslovanja in trgovina d.o.o.
5597544000 URŠKA trgovsko storitveno podjetje d.o.o.
5584086000 URSA SLOVENIJA, proizvodnja steklene volne d.o.o., Novo mesto
5602203000 UPRINT grafične storitve in trgovina d.o.o.
8070113000 Upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti, Brina Artač s.p.
8090726000 UNIJA NALOŽBE, naložbe in storitve d.o.o.
1797476000 UNIJA SMART ACCOUNTING d.o.o.
5609470000 UNIVOX Podjetje za RTV produkcijo d.o.o.
5637325000 UNIJA XS, računovodske storitve, d.o.o.
7159773000 UNIJA HOLDING, holdinška družba, d.o.o.
5655153000 UPS trgovina in storitve d.o.o., Gabrovnik 19a, Slovenske Konjice - v stečaju
5636809000 UCO inženiring, trgovina d.o.o.
5646499000 UNINVEST, gradbeništvo, trgovina in vzdrževanje agregatov, d.o.o.
5654807000 UNING d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring
5649536000 UNIGAL, trgovina in zastopstvo, d.o.o.
5647665000 UNO ELEKTRONIKA export-import, trgovina in proizvodnja d.o.o., Dolenja vas
5664560000 UNITRADE d.o.o. trgovina, posredništvo, uvoz-izvoz, Nova Gorica
5675839000 UMETNIŠKI KABINET PRIMOŽ PREMZL storitveno podjetje d.o.o.
5708966000 UNISTON, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5679192000 UTRIS, inženiring, projektiranje, izdelava električnih naprav in instalacij, d.o.o.
5686385000 URBAN TRADE Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5693527000 ULYSESS trgovsko, proizvodno podjetje d.o.o.
5715253000 UNITECH d.o.o., razvoj, proizvodnja, prodaja opreme, sistemov in storitev, inženiring, uvoz in izvoz ter zastopanje firm
5709393000 UNIPROMET Trgovsko podjetje d.o.o. Zreče
5707714000 UR - NA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5130026000 UNKNOWN COMPANY 5130026
5688817000 USB HOTEL razvojna družba, d.o.o., Ljubljana
5696593000 UNIPLAST inženiring, d.o.o.
5704413000 UZANCA trgovina, storitve, promet, gostinstvo in turizem d.o.o.
5699266000 UMNIK Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5736196000 UNISTOR, družba za tiskarstvo, računovodske storitve, trgovino in gostinstvo d.o.o.
5724597000 UNIMETAL podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5708915000 Unigo komunikacije in informatika d.o.o.
5720362000 UREK gradbeništvo, storitve, nepremičnine d.o.o.- v stečaju
5717299000 U & G d.o.o., podjetje za trgovino, projektiranje, inženiring ter izvoz in uvoz, Devce 17, Dobrova
5705983000 UNIVERZUM TRADE trgovina in marketing, d.o.o. Šaleška 18 Velenje
5723337000 UFM-UVERA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5922267000 UNICON-SL poslovno svetovanje & management, d.o.o.
5735190000 URJA, poslovne storitve, d.o.o.
5733235000 UNISTEK podjetje za proizvodnjo, storitve, zastopništvo in trgovino d.o.o.
6846149000 Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, Jernej Goričar, s.p.
5744482000 UČILA, založba, d.o.o. Tržič
5756103000 URBA, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5763754000 UNI'VS, proizvodnja in storitve d.o.o.
5906873000 UNDINA, proizvodnja jeklenih konstrukcij in storitve, d.o.o.
5765048000 URSA MAJOR, trgovina in storitve, d.o.o.
5807409000 URODENTEX podjetje za zobotehnične storitve in trženje, d.o.o.
5874084000 UNIFRAN, podjetje za gostinstvo, d.o.o.
5784204000 UTEKSOL podjetje za predelavo usnja in granulatov d.o.o.
5875005000 UDAL gradbene storitve, d.o.o.
5799104000 UNIKOM PROJEKT, specializirana gradbena dela, d. o. o.
5796857000 ULOV - trgovina z lovsko in športno opremo d.o.o.
5882982000 URANKAR, proizvodnja, posredništvo in marketing, d.o.o.
5804094000 UJČIČ, avtoprevozništvo, storitve in trgovina d.o.o., Zarečje 30, Ilirska Bistrica
5809487000 UNAGRADNJA, projektiranje in izvajanje gradbenih del, d.o.o.- v likvidaciji
5822408000 UGOR grafično podjetje d.o.o.
5797888000 URŠULINSKI SAMOSTAN LJUBLJANA
5856019000 URMET trgovina na debelo d.o.o.
5490995000 UNKNOWN COMPANY 5490995
5884691000 UNID, posredništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
5890683000 URBANISTIKA, družba za projektiranje, inženiring in nepremičnine d.o.o.
5848768000 UNKNOWN COMPANY 5848768
5866049000 UKA založništvo, svetovanje, storitve, d.o.o.
5316715000 UNKNOWN COMPANY 5316715
5872600000 URH & CO d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Preserje
5906601000 URBANA urbanizem, projektiranje, Kočar in Kočar, d.o.o.
5910781000 UNIKOP gradbeništvo, trgovina in predelava lesa, d.o.o.
5907985000 UNISTAMP orodjarstvo in proizvodnja d.o.o.
5910803000 URŠIČ COMPANY podjetje za trgovino, storitve in turizem, d.o.o., Ig
5913527000 Uninet informacijski inženiring d.o.o.
5557402000 URŠULA gostinstvo, turizem in kulturna dejavnost d.o.o.
5920612000 URBAN SERVIS IN PRODAJA proizvodno, trgovsko, gostinsko, turistično in storitveno podjetje, d.o.o., Ribnica
5904382000 UNI KRISTAL, podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o.
5926653000 ULTIMO TRADE podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5938198000 U TRADE trgovina in zastopstva, d.o.o.
5945356000 URNI, trgovina, zastopanje in servis, d.o.o.
5934311000 UB URBANISTIČNI BIRO družba za urejanje okolja, d.o.o., Kamnik
5001153000 Union Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d.
5945577000 USNJARSTVO FIŠER - strojenje kož in dodelava usnja d.o.o.
5950708000 UČILNA proizvodnja in trgovina d.o.o. Dob
5996490000 UPZ upravljanje, vzdrževanje in varovanje, d.o.o., Ljubljana
5987105000 UPRA-STAN družba za storitve z nepremičninami, proizvodnja in trgovina d.o.o.
1760394000 UNIT-AS Nepremičnine, d.o.o.
5003903000 UNITEX trgovina, d.d.
5700043000 UNKNOWN COMPANY 5700043
1124846000 UNIPORT - DR računalniški inženiring, d.o.o. Ljubljana
1125257000 UNIFER trgovina s kovinami, d.o.o.
1197819000 UNI&FORMA proizvodnja in trgovina d.o.o.
1215485000 URJO, Poslovno finančne storitve, d.o.o.
5446546000 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
1243535000 UNIVIT trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
1272799000 UNIARH Inštitut za projektiranje, d.o.o.
1277782000 UPS-S družba za organizacijo prireditev, trgovino, posredovanje in proizvodnjo d.o.o.-v stečaju
5085063000 UNIVERZA V LJUBLJANI
1327941000 UNITOURS turizem, zastopstva d.o.o.
1327836000 UNILES TRGOVINA d.o.o., Trgovska družba - v likvidaciji
1323849000 UKING trgovsko podjetje, gradbeništvo, gostinstvo, proizvodnja, predelava in druge storitve d.o.o.
1338919000 URAL trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
1365363000 URANIA CONSULTING & TRADE storitve, trgovina, turizem d.o.o.
1413589000 URISA d.o.o., Podjetje za oddajo nepremičnin, avtomobilov in plovil v najem
1404334000 URARSTVO VRAVNIK podjetje za prodajo ur in servis d.o.o.
5281962000 UNKNOWN COMPANY 5281962
1414402000 UVS družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
1430696000 ULTIMO družba za poslovne storitve, d.o.o.
1414364000 URBI d.o.o., oblikovanje prostora
1450930000 UNIMAT Trgovina in storitve d.o.o.
1422979000 UTIS trgovina in storitve, d.o.o.
1453157000 UNITY Trgovina in zastopstvo, d.o.o.
5920884000 UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica
1509926000 UR-SA podjetje za trgovino in storitve d.o.o. - v stečaju
1511122000 URARSTVO BIG BEN d.o.o. Podjetje za trgovino in storitve
1549723000 URBAN DESIGN planiranje, urbanizem, svetovanje d.o.o.
1549545000 UNILES predelava lesa d.o.o. - v stečaju
1534912000 UGAR Kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, trgovina in storitve, d.o.o.
1554999000 UDOVČ SPA, servis, predelava avtomobilov, d.o.o.
1540653000 URANKAR INVEST, gradbeništvo, investicije, turizem, d.o.o.
1587838000 UČILA INTERNATIONAL, založba, d.o.o., Tržič
1589857000 URVE, finančno svetovanje in inženiring, družba z omejeno odgovornostjo
5385091000 UPC Ljubljanski kabel, širokopasovne komunikacije, d.d.
1628852000 UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o.
6282059000 Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Dušan Marin s.p.
5939062000 UNIHOP trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1689363000 URBANKOD družba za organizacijo, izvedbo, posredovanje, prodajo, gostinstvo, arhitekturo in urbanistično načrtovanje ter druge storitve d.o.o.
1701959000 USZ INŽENIRING urejanje stavbnih zemljišč, d.o.o.
1710974000 USTIL, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1616951000 USPEH marketinško svetovanje in izdelava spletnih strani d.o.o.
1521454000 USO marketing, proizvodnja in storitve d.o.o.
1518054000 UDONI, Trgovina, leasing d.o.o.
1722255000 URETEK, raztezni sistemi d.o.o.
6935761000 UPRAFIN, dejavnost uprav podjetij d.o.o.
5041821000 UNITAS ARMATURE, D.D.
1797638000 URLEP, prevozi in storitve d.o.o.
1796992000 URBANI CENTER, izvajanje nepremičninskih projektov d.o.o.
5895545000 UNKNOWN COMPANY 5895545
1811541000 UNIDID posredovanje, svetovanje, proizvodnja d.o.o.
1814648000 UK, storitve, d.o.o.
1828100000 UNI-MIN, podjetje za gradbeni inženiring, organizacijo, svetovanje, trgovina, posredništvo, proizvodnja d.o.o. - v stečaju
1846612000 UVG podjetje za upravljanje, vzdrževanje in gradnje d.o.o.
1873300000 UNIGLOBAL, storitve d.o.o.
5851260000 UNKNOWN COMPANY 5851260
1882414000 USCOM, telekomunikacije, d.o.o.
1895095000 ULTRAPOLYMERS, trgovina in zastopstva d.o.o.
1870840000 URBO trgovina, zastopanje, servis d.o.o. - v stečaju
1871005000 UGODA, posredništvo in trgovina d.o.o.
1898728000 UMG davčne in podjetniške storitve d.o.o.
1900072000 UGL, upravljanje gostinskih lokalov, d.o.o.
1923269000 UVID, podjetje za svetovanje in organizacijo d.o.o.
1914553000 UBIK proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1960067000 URBING gradbeni inženiring d.o.o.
1934708000 UM PLUS, podjetje za poslovne in druge storitve d.o.o.
1964453000 URBANIJA IN PARTNER, družba za proizvodnjo, zastopanje in posredovanje d.o.o.
1967053000 UMCO TRGOVINA Trgovina podjetje za promocijo, trgovino in založništvo d.o.o.
1983318000 ULAGA družba za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
1992228000 UPAMO SI, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
1999737000 UDARNIK, proizvodnja, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
1994107000 UNI - TEH inženiring d.o.o.
1990888000 UNIVERZALNA KOMUNIKACIJA svetovanje in storitve d.o.o.
2019884000 U.N.E.S., trgovina in posredovanje, d.o.o. - v stečaju
1987461000 URH ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje d.o.o.
2029383000 URTICA poslovne in osebne storitve d.o.o.
1943189000 URBANI CENTER MS investicije in posredovanje d.o.o.
2029430000 UPR - FINANCE d.o.o., storitveno podjetje UPR - FINANCE s.r.l., impresa di servizi
1711237000 UPRAVLJANJE - KSENIJA TOPLIKAR ZORN S.P.
2047659000 URH-COM, trgovina in marketing, d.o.o.
1810014000 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
2043840000 UCS, kupcu prilagojeni proizvodi, d.o.o.
2047616000 URANJEK prevozi, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.-v stečaju
2060167000 UHY Revizija in svetovanje d.o.o.
2062143000 UPC svetovanje, inženiring, trženje in komunikacije d.o.o. - v stečaju
2048019000 UNIJA SIBIT, informacijske rešitve, d.o.o.
2080206000 UDARNI LIST časopisno in založniško podjetje Novo mesto d.o.o.
2080257000 ULTRA LOGISTIKA prevozi in logistika d.o.o.
8195331000 UPRAVITELJ V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI Marko Bandelj s.p.
2107813000 UTRIP ZDRAVJA storitve d.o.o. - v stečaju
3754766000 UNISOL, zelena energija, d.o.o.
2118602000 ULTIMAT, finančno posredništvo, nepremičnine, kmetijstvo, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, proizvodnja, promet, rudarstvo, raziskovanje in storitve d.o.o.-v stečaju
2143844000 UR-DENT d.o.o., zobozdravstvena dejavnost, Ljubljana
2145502000 ULMART montaža, popravila in vzdrževanje obdelovalnih strojev d.o.o.
2155770000 UNIVERZAL KOM storitve d.o.o.
2157721000 UNIKA prodaja, storitve in zastopanje d.o.o.
2154595000 UPRADOM, upravljanje nepremičnin in inženiring d.o.o.
2114623000 URBIT, informacijske tehnologije, d.o.o.
2059690000 UnaVita, proizvodnja, trgovina in turizem d.o.o.
2162300000 UJUT, poslovno svetovanje, d.o.o.
2160838000 UNITEKS ZASTOPSTVA, družba za zastopanje in trgovino d.o.o.
2182025000 U-M-A arhitektura, urbanizem, svetovanje d.o.o.
2190354000 U-96 videoteka, storitve, trgovina d.o.o. - v stečaju
2192357000 UTD družba za oblikovanje d.o.o.
2210452000 U.M.M.C. d.o.o. Storitve in trgovina
2194732000 UPSI, urbanizem, projektiranje, svetovanje, inženiring, d.o.o.
3101690000 UNIPORTAS, podjetje za posredništvo pri prodaji, d.o.o.
2211190000 UMER, agencija ustvarjalcev d.o.o.
1926896000 Univerzitetni inkubator Savinjske regije - v stečaju
2234050000 UROLOGIJA d.o.o. Specialistična izvenbolnišnična dejavnost
2233860000 URANIČ avtoservis d.o.o.
2234114000 URBANISTI, arhitekturno projektiranje in prostorsko načrtovanje, d.o.o.
2247020000 UV produkcija d.o.o.
2253119000 UTRDBA spletne rešitve d.o.o.
2254379000 UTILIS poslovne storitve in svetovanje d.o.o.
2252228000 UPM-KYMMENE papirna in lesna industrija ter posredništvo d.o.o.
2238039000 UNIKAT PROJEKT d.o.o., družba za storitve in proizvodnjo, trgovino in posredništvo, d.o.o.
2264960000 unitedprint.com d.o.o., prodaja na spletu
2268442000 Unik.si, prodaja in posredništvo d.o.o.
2276470000 UPC SVETOVALNA SKUPINA, poslovno svetovanje, d.o.o.
2276844000 UNIKRO d.o.o. Proizvodnja in projektiranje
2267853000 UTENSILIA trgovina in storitve d.o.o.
2287358000 UNIH, Upravljanje nepremičnin d.o.o.
2295768000 UROTEA, prevozi in druga trgovina na drobno zunaj prodajaln d.o.o.
2303329000 UB330.NET, proizvodnja in storitve, d.o.o.
2312310000 UNEP poslovno svetovanje d.o.o.
2303710000 UDC, gradbene storitve in svetovanje, d.o.o.
2296870000 UM-KOM svetovanje d.o.o.
2315670000 ULTRA BAR gostinstvo d.o.o.
2303957000 USLUGE VINKO ŽAKELJ, trgovina, servis vozil in gradbeništvo d.o.o.
2316005000 UNIPROJEKT svetovanje in naložbe d.o.o.
2320592000 ULTIMO INVEST, investicije, d.o.o.
2333864000 USTVARJALNIK, pospeševalnik mladinskega podjetništva, d.o.o., socialno podjetje
2333627000 UNIMEDIA, svetovanje, prodaja in storitve d.o.o.
2344327000 URBANUM, podjetje za oglaševanje, d.o.o.
2195992000 UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
2346915000 UNIVERSALIS, podjetniško in poslovno svetovanje, druge poslovne dejavnosti, posredništvo, trgovina in proizvodnja d.o.o.
3736377000 UNEOS, k zavesti-usmerjeno izobraževanje in terapija, d.o.o.
6514570000 UPRA SKUPINA, posredništvo, storitve in svetovanje d.o.o.
2349272000 UGAR INVEST, družba za upravljanje z investicijami, d.o.o.
7272596000 UGAR NEPREMIČNINE, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
2230178000 USTANOVITVENA DRUŽBA, finančni inženiring in poslovno svetovanje, d.o.o.
2351064000 UZUS, zobozdravstvo, d.o.o.
2364034000 URJA - JALEN IN PARTNERJI, računovodsko, davčno in finančno svetovanje, d.o.o.
2364506000 URBAN ZAJC vzdrževalna dela d.o.o.
2372754000 UTG VODNIK proizvodnja, trgovina d.o.o.
3268993000 UTOPIA trgovina in storitve d.o.o.
6539254000 ULS SKUPINA, hotelirstvo, storitve in tehnologije, d.o.o.
3297926000 URMA, razvoz goriv, d.o.o.
3311198000 UNIVERZALNA LOGISTIKA transportne storitve d.o.o.
3314430000 URSE INŠTALACIJE D.O.O.
3319741000 USB, računovodski servis, d.o.o. - v stečaju
3341607000 UU Urbana unija,projektiranje in načrtovanje, d.o.o.
3348415000 Urbič in sin, zavarovalno zastopanje d.o.o.
3350037000 UREDNICA, odnosi z javnostmi, d.o.o.
3352226000 UV EFEKT, tiskarske storitve, d.o.o. - v stečaju
3352773000 UNIFRUIT FRESH, družba za trgovino in naložbe, d.o.o.
3360890000 URBANA OAZA nepremičnine d.o.o.
3362922000 URDIH TRANSPORT d.o.o.
3371115000 URBS, center za raziskovanje urbanizma, arhitekture in oblikovanja, d.o.o.
3390462000 UNIVERS, gostinstvo in trgovina, d.o.o. - v stečaju
3391752000 UNIDIS trgovina, zastopanje in turizem d.o.o.
3407543000 ULTREKS, podjetje za organizacijo, d.o.o.
3409597000 UNILIANO, trgovska družba, d.o.o.
3410234000 UNIOR IN, predelava kovanih in sintranih izdelkov d.o.o.
3414175000 UDP svetovanje in razvoj d.o.o.
3420574000 UPSO, podjetje za upravljanje in storitve, d.o.o.
3425142000 UTILE, POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o.
3436888000 UMBIT, računalniške storitve, d.o.o.
3439062000 URITOM, gostilna in picerija d.o.o.
3447413000 UNIPOR, dekorativni fasadni profili, stebri in plošče za napušče d.o.o.
3450520000 UPS UPRAVLJANJE, storitve in svetovanje, d.o.o.
3464776000 URKE, montaža in izdelava notranje opreme, d.o.o.
3471853000 UG-MAK, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
3475930000 URGENCA KOLES, servis in trgovina, d.o.o.
3483282000 URANIJA, družba za prevajanje, izobraževanje, trgovino in ostale storitve, d.o.o.-v stečaju
3489248000 UHKA, podjetje za storitve čiščenja, d.o.o.
3490882000 UNICO & CO d.o.o., družba za drugo informiranje, komunikacijski management in storitve
3497160000 UPRA-NEP, družba za upravljanje in promet z nepremičninami, d.o.o.
3503208000 UMBRA ARS, likovna šola, d.o.o.
3506738000 UPS Adria (S) Ekspres, kurirske storitve, d.o.o.
3518272000 UREN, učinkovita raba energije, d.o.o.
3519350000 UNIKA - PRODUKT, razvoj, trženje in prodaja, d.o.o.
3526569000 Univerzal bau, gradbeništvo d.o.o.
3528294000 UNIDEJA, oglaševanje, proizvodnja in prodaja, d.o.o.
3531937000 Ustvarjalne poslovne rešitve, družba za poslovno svetovanje, d.o.o.
6836470000 Upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije & poslovna svetovalka za podjetja v krizi, mag. Mateja Režun s.p.
3542831000 UPS-I, upravljanje poslovnih, stanovanjskih stavb in inženiring, d.o.o.
3559645000 UNI ZALOŽBA, založba, storitve in trgovina, d.o.o. - v likvidaciji
3278824000 Univerzitetni Servis za trgovino, posredništvo, gostinstvo, turizem, proizvodnjo, gradnjo, nepremičnine, vzdrževanje,izobraževanje in druge dejavnosti d.o.o.-v stečaju
3566226000 UNIMA PLUS, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
3568113000 UM EKSPERTO, storitve d.o.o.
3567508000 U-PLAST, projektni management d.o.o.
3569071000 URBAN DEVELOPMENT, gradbeništvo in prevozi, d.o.o.
3570487000 URIBO, storitveno podjetje, d.o.o.
3570363000 U5.COM, poslovne storitve, d.o.o.
6417736000 UPRAPLIN, posredništvo, storitve in svetovanje d.o.o.
3594360000 UTI, proizvodnja, trgovina storitve in posredništvo d.o.o. - v stečaju
3600424000 UB PROJEKT,gradbeno podjetje d.o.o.
7014481000 Upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije in računovodske dejavnosti, Mateja Benedik s.p.
3632601000 UMAMI, založniške in marketinške storitve, d.o.o.
3633268000 UNIOPTIMA, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
3644782000 UGREN.COM, izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o.
3646386000 URMI, trgovina in storitve, d.o.o.
3651541000 UL trgovina in storitve d.o.o.-v stečaju
3655091000 UR & KO ENA, strojne inštalacije, d.o.o.
3660737000 URBAS izredni prevozi d.o.o.
3655067000 URANELA, svetovanje, raziskave in druge storitve, d.o.o.
3668142000 UREJEN EKOTOP, izobraževanje, svetovanje, trgovina in najemi, d.o.o.
3668355000 USOL, razvoj, proizvodnja in inženiring, d.o.o.
3670350000 UTA-VAR varnost, izobraževanje, projektiranje, svetovanje d.o.o.
3677028000 U.T.A. prevajanje, jezikovne čarovnije d.o.o.
3675319000 UNDA storitve d.o.o. - v stečaju
3677206000 UNI MREŽA, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
3684750000 UFRA proizvodnja, trgovina in inženiring d.o.o.
3698173000 USUS posredništvo pri prodaji strojev in opreme d.o.o.
3703762000 ULEO, trgovina, posredništvo in druge poslovne storitve, d.o.o.
3704246000 U. IZI, storitve in trgovina, d.o.o.
3705161000 ULE GRADNJE storitve, posredništvo in trgovina d.o.o.
3710840000 UD - upravljalska družba, d.o.o.
3724425000 Unena, Informacijske storitve d.o.o.
3725464000 UM GRADNJE prevozi, asfaltiranje, gradbena mehanizacija d.o.o.
3738701000 ULTRA-AS trgovina in druge poslovne storitve, d.o.o.
3741397000 URBAN INOVATIONS poslovne storitve, inženiring in informacijske tehnologije d.o.o.
3742385000 UBA, tehnološke rešitve, proizvodnja in storitve, d.o.o.
3752119000 UCTAM upravljanje d.o.o.-v likvidaciji
3761177000 UNGER storitve in gostinstvo, d. o. o.
3769607000 Ursus nepremičnine d.o.o. - v stečaju
3770591000 UNIFIN univerzalna finančna družba za naložbe d.o.o.
3781852000 UNILES INTERIER, notranja oprema in trgovina, d.o.o.
3774201000 UNI-KOMPANIJA, transport, d.o.o.
3778550000 Urbana regeneracija, družba za prostorski razvoj d.o.o.
3789012000 URSA-R, gradbeništvo, gostinstvo, prevozi in druge poslovne storitve, d.o.o.
3792501000 UNUS MUNDUS, poslovne storitve, d.o.o.
3790827000 UNIKPRO, storitve in trgovina, d.o.o.
3800946000 URBANA PRENOVA IZOLA družba za investicije d.o.o.
3806782000 Unigard varovanje in storitve d.o.o.
3821935000 UltraLab, ultrazvočna diagnostika, d.o.o.
3826562000 UNIBAU, storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
3832422000 UDO, agencija za športni turizem d.o.o. - v stečaju
8200874000 Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.
3846431000 URUS TRADE, zbiranje in odvoz odpadkov, d.o.o.
3868320000 ĐURIĆ, transport in storitve, d.o.o.
3871126000 UR.AD media, urbano oglaševanje in tisk d.o.o
3871142000 ULTRALES INŽENIRING, PODJETJE ZA TRGOVINO, INŽENIRING IN STORITVE d.o.o.
3871827000 Union garaže, družba za upravljanje z nepremičninami in gradbeništvo d.o.o.
3883027000 UNILINE trgovina, turizem in storitve d.o.o.
3889050000 UP Skupina, družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring objektov, d.o.o.
3897176000 UJETO SONCE proizvodnja električne energije d.o.o.
3896994000 Ultrasonic, avdio tehnologije d.o.o.
3906396000 UNUK, transport, organizacija prevozov, proizvodnja, trgovina, gradbeništvo, gostinstvo, svetovanje, založništvo, izobraževanje in storitve d.o.o.
3907830000 ULTRAKS, storitve in trgovina, d.o.o.
3904598000 U.M.M. NEPREMIČNINE, posredovanje in svetovanje v prometu z nepremičninami, d.o.o.
3915689000 UNICORNO, poslovne storitve d.o.o.
3918467000 Upravljanje Piran, družba za upravljanje nepremičnin, d.o.o.
3925161000 UPORABNA ENERGETIKA, Celovite rešitve, inženiring in trgovina d.o.o. - v stečaju
3932192000 URKO - GROUP, storitve d.o.o.
3934438000 UNIDOR, avtomatizacija vhodov in trgovina, d.o.o.
3935183000 UTP, upravljanje, trgovina, posredništvo, d.o.o. - V STEČAJU
3950425000 UBIS poslovne storitve d.o.o.
3962750000 UNITRIKS, informacijske storitve, d.o.o.
3967344000 UC Digital d.o.o., podjetniško in poslovno svetovanje
3979032000 Unidom, podjetje za razvoj, trženje in trgovino d.o.o.
3987418000 ULTRASPIN, storitveno podjetje, d.o.o.
3991083000 UNIFITNES, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve, gostinstvo in promet z nepremičninami, d.o.o.
5089638000 UNIVERZA V MARIBORU
3994031000 UNO TIM, proizvodnja iz plastičnih mas, d.o.o.
3994775000 UPRAVNIK, storitve, d.o.o.
3997677000 UNIMAS zaposlovanje in storitve d.o.o.
8093423000 Upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti, Maja Albreht Steiner s.p.
5990831000 USTANOVA FUNDACIJA OKOLJE SMO VSI
6002307000 UMETNOST BIVANJA, družba za poslovanje z nepremičninami in umetninami, d.o.o.
3610624000 UNI ENERGIJA, Družba za energetsko upravljanje d.o.o.
6004261000 USAGI, trgovina in storitve, d.o.o.
6005403000 Ultima Pro, trgovina in storitve d.o.o.
6006396000 URANOL Transport, cestni tovorni promet, d.o.o.
6012655000 UNICENTER, transport in posredništvo, d.o.o.
6015956000 UKOR, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
6019935000 UNIOIL, trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o.
6024572000 ULTRA TRANSPORT d.o.o.
6060811000 Ultis, trgovina in storitve, d.o.o.
6064370000 UA ACERVO, DRUŽBA ZA STORITVE, d.o.o.
3707997000 URBINA, trajnostni razvoj in rešitve, d.o.o. - v stečaju
6089950000 URBANUM MEDIA, oglaševalska agencija, d.o.o.
6101615000 UBM popravila motornih koles in druge storitve d.o.o.
6103219000 UNIRES, poslovne storitve, d.o.o.
6110428000 UBIKVIT, svetovanje in spletne storitve, d.o.o.
6116302000 UNO-PAKS, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
6116515000 UDDEN, trgovina in storitve, d.o.o. - v likvidaciji
6132812000 UPC PLUS, športne dejavnosti in storitve, d.o.o.
6132871000 ULTAKS, računovodstvo, davčno svetovanje in druge storitve, d.o.o.
6132901000 ULURU nepremičnine d.o.o.
6137148000 UD TEH, trgovina in storitve, d.o.o.
6136591000 UNIMET, varilni inženiring in druge dejavnosti, d.o.o.
6149707000 URUZ storitve čiščenje, d.o.o.
6150888000 URAL PRODAJA trgovina, storitve in svetovanje d.o.o.
6150632000 UNIAS inženiring in trgovina d.o.o.
6153135000 UNISS, Vzdrževanje objektov in druga specializirana gradbena dela, d.o.o.
6176950000 USB PLUS, programiranje, d.o.o.
6180906000 ULTRAMED PLUS, podjetje za diagnostično radiologijo in medicinski inženiring, d.o.o.
6181694000 UM-INI, Reklamna agencija, d.o.o.
6187072000 UBRANI, oglaševalska agencija, d.o.o.
6205291000 UNIPLUS, storitve in trgovina, d.o.o.
6222196000 URTEH, gradbeništvo, d.o.o.
6225004000 UPA INFORMATIKA, poslovne aplikacije, d.o.o.
6226973000 UNITIS, center tiska, oblikovanja in oglaševanja, d.o.o.
6243177000 UŠČIP TEATER, satirično gledališče, d.o.o.
6246044000 URBANA SVETILA, projektiranje, svetovanje in trženje svetlobnih teles, d.o.o.
6250335000 UNIPARK, storitve in trgovina, d.o.o.
6781802000 UMEGO, proizvodnja in trženje električne energije d.o.o.
6256449000 U945, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
6259987000 URBI KOP, transport, gradbena mehanizacija, storitve in trgovina, d.o.o.
6272665000 UNIBO, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.
6273033000 UPLU, videoprodukcija, d.o.o.
6293956000 ULA'LA KOMUNIKACIJE, poslovne in komunikacijske storitve, d.o.o.
6302122000 Ustna medicina d.o.o.
6300359000 URVIS, razlakiranje kovin, d.o.o.
6312713000 UB Logistics, transport in logistika d. o. o.
6312586000 UTKA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
6323898000 U2G, svetovanje in organiziranje, d.o.o.-v stečaju
6343368000 USTVARJALNI DOTIK spletna trgovina d.o.o.
6345298000 UPI CENTER, kompetenčni center za razvoj podjetništva, d.o.o.
6343821000 UNITIMBER, družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
6361358000 UM ULTRAMEDIA, trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo, d.o.o. - v stečaju
6366546000 UNIUM, družba za poslovno, tehnično in pravno svetovanje, d.o.o.
6374875000 UJEDA, spletna prodaja, d.o.o.
6378382000 UNIKS, inženiring, trženje in iskanje poslovnih rešitev, d.o.o.
6395856000 UDS 24, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o.
6396259000 ULBNIK tesarstvo in storitve d.o.o.
6396569000 UROŠ KRANJC instalacije d.o.o.
6407757000 UPRAVLJANJE, upravljanje večstanovanjskih stavb, d.o.o.
6409377000 UMS storitve d.o.o.
6412521000 UPDT, svetovanje in storitve, d.o.o.
6412203000 ULTIMA CONS, marketing d.o.o.
6412599000 UNITERA, gradbeništvo, posredništvo in trgovina, d.o.o.
6414885000 UNIMAR, podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
6424112000 URBI DELO, trgovina na debelo in storitve, d.o.o. - v stečaju
6426310000 U-TECHNOLOGIES RD razvoj in inženiring d.o.o.
6427138000 UKI, programiranje in računalniške storitve, d.o.o.
6428029000 UDOBJE Ogrevanje in instalacije d.o.o.
6438288000 UNIS posredništvo, prodaja raznovrstnih izdelkov, d.o.o.
6445918000 UPERCON, poslovno svetovanje, d.o.o.
6442552000 UNIKONT d.o.o., gozdarske in gradbene storitve
6443940000 UNIFAKT, računovodske storitve, d.o.o.
6446663000 UPRABIOPLINARNA, posredništvo, storitve in svetovanje d.o.o.
6450920000 UNITEK, transport - logistika, d.o.o.
6460135000 Ugodna potovanja, turistična agencija, d.o.o
6461930000 UNUS VELARIUM proizvodnja jader d.o.o.
6462391000 UNBOUND, ilustracija in grafično oblikovanje, d.o.o.
6466788000 URANIS, posredništvo, trgovina in transport v mednarodnem in domačem prometu, d.o.o.
6489052000 URAL-R, trgovsko podjetje, d.o.o.
6495397000 UMEL gradbeništvo d.o.o.
6523196000 UNIVERZAL SKUPINA, trgovina in turizem, d.o.o.
6544231000 UJEMI ZNANJE poslovno svetovanje d.o.o.
6544380000 URNI AVTO, prodaja in prevoz vozil, d.o.o. - v stečaju
6545262000 UDTS, Avtobusni prevozi in turizem, d.o.o.
6556043000 UNCIA, trgovina in storitve, d.o.o.
1781812000 ULTRALES SKUPINA, investiranje in svetovanje, d.o.o.
6562345000 URBANI S.P.A. SALON NEGE TELESA - POSREDOVANJE IN TRGOVINA d.o.o.
6574076000 ULBI podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
6575765000 UNITAS CONSULTORIS storitve d.o.o.
6592414000 UBAR 3G, geodetske storitve d.o.o.
6594204000 URGENT, trgovina in gradbeništvo, d.o.o.
6596860000 URPI proizvodnja in montaža d.o.o.
6607136000 Ulpro, investicijska družba, d.o.o.
6611907000 URBANGRAD, gradbeništvo in pekarstvo, d.o.o.
6620213000 USTREAM televizijska dejavnost d.o.o. - v stečaju
6626513000 UNIBAL trgovina in storitve d.o.o.
6634699000 UBEJD, trgovina in gradbene storitve, d.o.o.
6641504000 U-TECHNOLOGIES DIZAJN MEE, načrtovanje in inženiring d.o.o.
5033543000 ULTRAPAC Predelava plastičnih mas d.d. - v stečaju
6648932000 UR-MAHER, zaključna gradbena dela, d.o.o.
6650490000 URBAN STUDIO, prodaja in oblikovanje, d.o.o.
6651216000 UNIONTEC posredništvo in druge storitve, d.o.o.
6651526000 ULTIMA IMPERIAL nepremičnine d.o.o.
6656188000 Uspešni projekt, storitve, d.o.o.
6656692000 UM Motorcycles, trgovina in storitve, d.o.o.
6657842000 URHER gostinstvo d.o.o.
6676855000 URTA trgovina in posredništvo d.o.o.
6686834000 URALOVA, turizem in storitve, d.o.o.
6699332000 USTIĆ TRANS, transportne dejavnosti, d.o.o.
6701485000 UNSI, upravljanje, nadzor, svetovanje, investicije, d.o.o.
6710123000 UP-CHARGE SVETOVANJE, RAZVOJ IN PRODAJA ELEKTRONSKIH NAPRAV, d.o.o.
6709451000 URBAS-ŠPORT, storitve in trgovina d.o.o.
6723233000 ULLA, gostinske storitve, d.o.o. - V STEČAJU
6723489000 UM - HA, trgovina in storitve, d.o.o.
6725856000 UDACHA svetovanje in storitve d.o.o.
6728189000 URBAN DESIGN GROUP, notranja oprema, trgovina in storitve, d.o.o., socialno podjetje
6730370000 UNICOM NM posredovanje, svetovanje, trgovina d.o.o.
6731384000 UNIAVTODELI, prodaja avtodelov, d.o.o.
6732089000 ULICA, posredništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
6732500000 ULTRA RIDE, storitve in poslovno svetovanje, d.o.o.
6737021000 UNIJA IT družba za poslovne storitve d.o.o.
6738010000 U.M. FENIKS, podjetje za informacijsko, komunikacijske dejavnosti, založništvo, marketing, oblikovanje, posredništvo in trgovino, d.o.o.
6738028000 URBANDY, trgovina in storitve, d.o.o.
6741258000 UNIKAT TREND promocije in storitve d.o.o. - v stečaju
6743188000 UTILITAS, poslovno in tehnično svetovanje, d.o.o.
6754031000 USP prodaja na drobno in debelo d.o.o.
6757081000 UNIKEI, računalniške rešitve in svetovanje, d.o.o.
6759432000 UDO-EL trgovina in storitve d.o.o.
6763286000 Ugodna Energija, posredništvo blaga in storitev, d.o.o.
6765238000 UP IMPERIUM, trgovina, gostinstvo in zastopanje, d.o.o.
6765815000 UNICA GRADNJE, družba za gradnjo in posredovanje, d.o.o.
6768105000 UNINISA, gradbene storitve, d.o.o.
6779735000 URUG INTERACTIV3, digitalni mediji, d.o.o.
6781209000 Ushka, trgovina za ustvarjalne, d.o.o.
6787347000 UNISIS, energetski sistemi, d.o.o.
6789307000 UNITRANSPORT, logistika in špedicija, d.o.o.
6790569000 UNGG, trgovina, naložbe in storitve, d.o.o.
6783945000 UDOVCIC elektrotehnika d.o.o.
6803911000 ULTIMUM TGI, gradbene storitve, d.o.o.
6808026000 URBAN PLANTY d.o.o., proizvodnja in prodaja vrtnih izdelkov
6813887000 UNIBUS turizem in prevozništvo d.o.o.
6829589000 UPO, projektiranje, inženiring in posredništvo, d.o.o.
6837123000 UNICERAMIC, lončarstvo, unikatna keramika, d.o.o.
6852297000 URKA skladiščenje d.o.o.
6871470000 UNI PLUS TIM, nepremičnine, d.o.o.
6872603000 UNI MOS upravljanje nepremičnin, inženiring, management in osebno svetovanje d.o.o.
6881904000 UNIHORSE, trgovina in storitve, d.o.o.
6882048000 ULT-INVEST, svetovanje, d.o.o.
6887805000 UNIPRODUCT-BAU, gradbeništvo d.o.o.
6885837000 Uni Optina, inženiring, d.o.o.
6894968000 UPRA-STAN NEPREMIČNINE, nepremičninska agencija, posredovanje in investicije, d.o.o.
6895000000 UP9, posredništvo pri prodaji, d.o.o.
6902472000 UNICAR, kleparstvo, ličarstvo in trgovina, d.o.o.
6908403000 URALTA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
6916767000 UTKOV, utopno kovaštvo JUG, d.o.o.
6920616000 UNIVERSAL TRADING trgovina na debelo s športno opremo d.o.o.
6932258000 UGODNO ZAVAROVANJE, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
6939520000 UNIKODA, informacijske rešitve, d.o.o.
6939236000 URZAIN, družba za investiranje, d.o.o.
6941010000 URAN & PARTNERJI, storitve in trgovina, d.o.o.
6942156000 UKG d.o.o., trgovina in storitve
6964648000 U-centrix, svetovanje in razvoj programskih sistemov, d.o.o.
6974007000 UNIJA DRAŽBE, dražbena hiša d.o.o.
6976808000 URMAS gostinstvo d.o.o.
6982778000 UM TRADE, trgovina in svetovanje, d.o.o.
6994822000 URARSTVO in GRAVERSTVO D.O.O.
6999387000 ULNIC, oddajanje lastnih nepremičnin v najem, d.o.o.
7005270000 UMX, trgovina in storitve d.o.o.
7006055000 UNIGRADNJE, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
7006438000 UNIS ELECTRONICS, trgovina in storitve, d.o.o.
7011253000 URON marketing d.o.o. - v stečaju
7012195000 URBANI, gostinstvo in storitve, d.o.o.
7016328000 Ultimax d.o.o., storitve
7018967000 URON INT svetovanje d.o.o.
7018541000 ULLA LABS, raziskave in razvoj na področju elektronike, d.o.o.
7019394000 UVC SOLUTIONS, raziskave in razvoj medicinske opreme d.o.o.
7033311000 umwerk, storitve informacijskih tehnologij, d.o.o.
7033656000 Urbani BIRO, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
7036787000 UNIFLAX trgovina in storitve d.o.o.
7037589000 ĐURĐEVIĆ, čistilni servis in avtoprevozništvo, d.o.o.
7050461000 United Group SI, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
7059230000 UTRANS prevozi, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
7059922000 U.T. GROUP, trgovina, d.o.o.
7069103000 UNIFRAME, zaključna gradbena dela, d.o.o.
7078030000 UMTEH, podjetje za zastopstvo, trgovino in storitve, d.o.o.
7077912000 UREDIMO.SI, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
7079010000 UNIINT, nespecializirana trgovina na debelo, d.o.o. - v stečaju
7086130000 UBE ALUMINIJ, montaža aluminijastih fasad, d.o.o.
7090480000 United Media Production.si, TV produkcija in marketing, d.o.o.
7095783000 US MOTO, trgovina z motornimi kolesi d.o.o.
7106688000 URBE pekarstvo, trgovina, svetovanje d. o. o.
7108834000 UNIPROF trgovina in storitve d.o.o.
7114672000 UV PRO, trgovina in storitve, d.o.o.
7121792000 USTVARJALNIKOV PESKOVNIK, pospeševalnik podjetništva, d.o.o.
7132239000 UPAK, predelava plastičnih mas, d.o.o.
4104595000 UMETNIŠKO DRUŠTVO NAŠ ZEN
7141335000 ULTITOR, izobraževanje, svetovanje, razvoj in storitve, d.o.o.
7141564000 UJEMI RAST, svetovanje, d.o.o.
7144555000 UNASTRA, razvoj digitalnih vsebin in svetovanje, d.o.o.
7151683000 ULTECH, izvedba stavbnih projektov, d.o.o.
7158807000 Uvoz in prodaja SIKAM d.o.o. - v stečaju
4107659000 USTANOVA DOBRODELNI SKLAD KORINITA SONCE
7160275000 URBANA IGRALA, proizvodnja in oprema otroških igrišč, d.o.o.
7163711000 UTOPIA FILM, filmska produkcija d.o.o.
7174357000 UNICA NEPREMIČNINE, družba za oddajanje nepremičnin, d.o.o.
7174900000 UPD TRANSPORT, prevozništvo, posredništvo in druge poslovne storitve, d.o.o.
7179910000 UNTARY, storitve, svetovanje in programska oprema, d.o.o.
7179855000 Unify, pisarniške in poslovne storitve, d.o.o.
7181639000 UNITRENDS, trgovina in storitve, d.o.o.
7191758000 UMKA, digitalne rešitve d.o.o.
7197179000 UNIKAT GROUP, gostinstvo, keramičarstvo in pečarstvo, d.o.o.
7196202000 UNION-TRANS, TRANSPORT, d.o.o.
7198523000 UNIKUS, gostinstvo, d.o.o.
7203918000 UNI 1, podjetje za gradbeništvo, izposojo vozil in trgovino, d.o.o.
7210175000 UB Avtopralnica, storitve in svetovanje, d.o.o.
7217048000 URBAN GROUP, turizem in svetovanje d.o.o.
2400189000 URŠA CHITRAKAR - ODVETNICA
3917193000 UHY STORITVE d.o.o.
7227191000 ULTRALIGHTS zračna plovila d.o.o.
7238789000 UBSoft, programska oprema, d.o.o.
2599775000 URŠULA HABE NAGODE - ODVETNICA
7239572000 UNYTE-app, obratovanje spletnih portalov, d.o.o.
7248423000 UNIHOME, družba za razvoj nepremičninskih projektov d.o.o.
7252170000 USAR, pogrebne storitve, d.o.o.
7252463000 UMA, gradbeništvo, inženiring in druge storitve, d.o.o.
7258631000 URBANIVS, svetovanje in storitve, d.o.o.
7258658000 UR.CO, izdelava ključev in ostale storitve, d.o.o.
7259085000 URH, ključavničarstvo, d.o.o.
8161526000 Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, Tomaž Pulko, s. p.
7259824000 Universe Licensing, družba za licenciranje, d.o.o.
7259921000 UPLIN, upravljanje d.o.o.
7274726000 UTIMECH RUDI PONCATO, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
7274556000 UNITUM Group, storitve in gradbeništvo, d.o.o.
7274963000 U&A AVTO, trgovina, posredništvo in druge storitve, d.o.o.
7279256000 UNIKAT VARJENJE, družba za varilstvo in druge storitve d.o.o.
7285442000 Uvid.si, vidne in nevidne komunikacije, d.o.o.
7290462000 URBANIC GROUP, trgovina in storitve, d.o.o.
7290543000 ULT, gostinstvo, d.o.o.
7295685000 UNILOG, trgovina in transport, d.o.o.
7995903000 URSO, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
7995261000 UG&S naložbe, d.o.o.
8015201000 UpWind, virtualne komunikacije, d.o.o.
8017344000 URAN - SG, inženirske storitve, d. o. o.
8020205000 UPG, gostinstvo d.o.o.
8026416000 UltraCC, proizvodnja inovativnih izdelkov d.o.o.
8033480000 UniWeb, programske rešitve, d.o.o.
8043817000 UNITRANS MEDNARODNI IN NOTRANJI PREVOZ, ŠPEDICIJA IN TRGOVINA D.O.O.
8047375000 U-SLUGA IVO, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
8055785000 UITCH TECHNOLOGIES razvoj programske opreme d.o.o.
8066787000 UP RENT, trgovina in storitve, d.o.o.
8074097000 U.P.T., spletna trgovina, d.o.o.
8075883000 UNIT, računovodske storitve, d.o.o.
8075620000 UMP SEJMI, organizacija dogodkov, d.o.o.
8075107000 UR-GOST, gostinstvo, turizem in druge poslovne storitve d.o.o.
8085498000 UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.
8087016000 UE-2 storitve d.o.o.
8087024000 UE-1 storitve d.o.o.
8090912000 UNITED ADVISORY, svetovanje d.o.o.
8093326000 URANIA, trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o.
8110646000 URŠULA MB, kmetijstvo, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
8110697000 URBANapp, informacijske storitve, d.o.o.
8111910000 URBAN INVEST, gradnja in nepremičnine, d.o.o.
8112029000 UNISTEEL, proizvodnja in storitve, d.o.o.
8126399000 Uvoz, prodaja in gostinske storitve Campi Flegrei d.o.o.
8129363000 ULTRALED trgovina in storitve d.o.o.
8132879000 UFS, trgovina in storitve, d.o.o.
8134286000 UNIHARVEST, Globalna trgovina, d.o.o.
8143641000 UNUS poslovne storitve d.o.o.
8147388000 UNUAONDO, razvoj tehnologij, d.o.o.
8148813000 UNIJA CONSULTING, svetovanje, d.o.o.
8152438000 UCOZ, nepremičnine, d.o.o.
8151938000 UB41, trgovina in zastopstvo d.o.o.
8157405000 UM SVETOVANJE, tehnično svetovanje, d.o.o.
8164428000 UtaUta, pohištvo za hišne ljubljenčke d.o.o.
8166340000 ULASPED, transport, logistika, storitve, d.o.o.
8167621000 UMEA PLUS, montažne in druge storitve, d.o.o.
8170002000 UNIKA4.0, posredništvo pri prodaji, d.o.o.
8190364000 URNO TRANSPORT transport in logistika d.o.o.
8194955000 UNIDAR POSREDNIŠTVO d.o.o.
8199442000 UP TO SKY, storitve d.o.o.
8201129000 UA NETWORKS poslovno in podjetniško svetovanje, tiskarstvo, založništvo d.o.o.
8206171000 UV STYLING, frizersko-kozmetične storitve, d.o.o.
8208271000 Upravljanje z nepremičninami, Snimna d.o.o.
8209669000 UNI.TRANSPORTI, prevozi, logistika, trgovina in druge storitve, d.o.o.
8211477000 UNCONDITIONAL, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
8220956000 URYL, posredništvo in poslovno svetovanje d.o.o.
8226164000 UAAU 4U, unikatni ambienti arhitektura urbanizem, d.o.o.
8227357000 UR-LES, obdelava lesa in druge storitve, d.o.o.
8227527000 UM Solution, storitve d.o.o.
8229309000 UPOKOJENCI ELEKTROTEHNE, trgovina na debelo, d.o.o.
8236127000 U-TIA, montaža in druge storitve, d.o.o.
8244715000 U&V proizvodnja in trgovina d.o.o.
8246700000 UNITED POP, izobraževanje d.o.o.
8246793000 UNIMONT PLUS, gradbeništvo d.o.o.
8246815000 URLE SMUK, trgovina in storitve d.o.o.
8251436000 UP TRANSPORT, Prevoz avtomobilov, d.o.o. - v stečaju
8255016000 U.M BAU Engineering, gradbeno podjetje, d.o.o.
8253765000 UNICONSULTING, storitve, d.o.o.
8259194000 UD2, upravljanje podjetij, d.o.o.
8268657000 UGM PLUS, poslovne storitve, d.o.o.
8277168000 Unixgroup, poslovne storitve, d.o.o.
8277567000 UNIJOB, izvedba gradbenih del, d.o.o.
8280223000 UM METAL, prodaja materiala, d.o.o.
8282340000 UrMar, podjetje za predelavo in promet z lesom, d.o.o.
8291071000 Uberscopes, storitveno podjetje d.o.o.
8292540000 UPline, trgovina in storitve, d.o.o.
8299510000 Underwater Cleaning Technologies, zastopanje in posredovanje pri ladijskih storitvah, d.o.o.
8304327000 Uvoz, prodaja in ostale storitve Campi Noleggio d.o.o.
8324816000 UR - KO, urejanje okolice in kombi prevozi d.o.o.
8329532000 UniKeyInt, obdelava podatkov, d.o.o.
8335672000 UBU8, poslovno svetovanje d.o.o.
8338019000 UniDesk trade, trgovina in posredništvo d.o.o.
8334331000 ULTIMATE ARMOUR WORKS, proizvodnja motornih vozil, d.o.o.
8339244000 URARNA BIZJAK, trgovina in storitve, d.o.o.
5036941000 UNIVERZALE industrija oblačil Domžale, d.d. - v stečaju
5618576000 UMCO, podjetje za reklamo, trgovino, založništvo, d.d.
5515530000 UNKNOWN COMPANY 5515530
5036216000 UNKNOWN COMPANY 5036216
5611342000 UNKNOWN COMPANY 5611342
5254213000 UNKNOWN COMPANY 5254213
5723655000 UNKNOWN COMPANY 5723655
5672007000 UNKNOWN COMPANY 5672007
5442435000 UNKNOWN COMPANY 5442435
5443237000 UNKNOWN COMPANY 5443237
5634610000 UNKNOWN COMPANY 5634610
5634628000 UNKNOWN COMPANY 5634628
5025753000 UNKNOWN COMPANY 5025753
5634571000 UNKNOWN COMPANY 5634571
5634598000 UNKNOWN COMPANY 5634598
5434157000 UNKNOWN COMPANY 5434157
5399599000 UNKNOWN COMPANY 5399599
5526663000 UNKNOWN COMPANY 5526663
5526507000 UNKNOWN COMPANY 5526507
5066735000 UNKNOWN COMPANY 5066735
5279763000 UNKNOWN COMPANY 5279763
5634580000 UNKNOWN COMPANY 5634580
5066662000 UNKNOWN COMPANY 5066662
5526892000 UNKNOWN COMPANY 5526892
5526655000 UNKNOWN COMPANY 5526655
5470234000 UNKNOWN COMPANY 5470234
5513774000 UNKNOWN COMPANY 5513774
5497833000 UNKNOWN COMPANY 5497833
5071828000 UNKNOWN COMPANY 5071828
5067472000 UNKNOWN COMPANY 5067472
5526876000 UNKNOWN COMPANY 5526876
5526493000 UNKNOWN COMPANY 5526493
5002664000 UNKNOWN COMPANY 5002664
5048940000 UNKNOWN COMPANY 5048940
5030838000 UNKNOWN COMPANY 5030838
5157455000 UNKNOWN COMPANY 5157455
5002982000 UNKNOWN COMPANY 5002982
5286883000 UNKNOWN COMPANY 5286883
5681898000 UNKNOWN COMPANY 5681898
5494150000 UNKNOWN COMPANY 5494150
5284988000 UNKNOWN COMPANY 5284988
5538637000 UNKNOWN COMPANY 5538637
5482941000 UNKNOWN COMPANY 5482941
5647495000 UNKNOWN COMPANY 5647495
5515548000 UNKNOWN COMPANY 5515548
5306396000 UNKNOWN COMPANY 5306396
5448727000 UNKNOWN COMPANY 5448727
5311918000 UNKNOWN COMPANY 5311918
5072069000 UNKNOWN COMPANY 5072069
5496047000 UNKNOWN COMPANY 5496047
5678161000 UNKNOWN COMPANY 5678161
5497540000 UNKNOWN COMPANY 5497540
5466598000 UNKNOWN COMPANY 5466598
5318599000 UNKNOWN COMPANY 5318599
5017882000 UNKNOWN COMPANY 5017882
5171075000 UNKNOWN COMPANY 5171075
5222486000 UNKNOWN COMPANY 5222486
5230195000 UNKNOWN COMPANY 5230195
5244137000 UNKNOWN COMPANY 5244137
5030633000 UNKNOWN COMPANY 5030633
5101549000 UNKNOWN COMPANY 5101549
5460484000 UNKNOWN COMPANY 5460484
5851635000 UNKNOWN COMPANY 5851635
5143454000 UNKNOWN COMPANY 5143454
5378974000 UNKNOWN COMPANY 5378974
5544980000 UNKNOWN COMPANY 5544980
5331447000 UNKNOWN COMPANY 5331447
5423317000 UNKNOWN COMPANY 5423317
5487692000 UNKNOWN COMPANY 5487692
5548322000 UNKNOWN COMPANY 5548322
5309476000 UNKNOWN COMPANY 5309476
5472598000 UNKNOWN COMPANY 5472598
5498491000 UNKNOWN COMPANY 5498491
5762765000 UNKNOWN COMPANY 5762765
5684814000 UNKNOWN COMPANY 5684814
1626981000 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
1012401000 UNKNOWN COMPANY 1012401
1627015000 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
5416639000 UNKNOWN COMPANY 5416639
1626949000 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
5590477000 UNKNOWN COMPANY 5590477
5314496000 UNKNOWN COMPANY 5314496
1626965000 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
1627074000 UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
1458906000 UNKNOWN COMPANY 1458906
5267891000 UNKNOWN COMPANY 5267891
1577417000 USTANOVA ''FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU''
2182220000 UNIREC, družba za gospodarjenje z odpadnimi materiali in snovmi, d.o.o.
5137372000 UTRINEK - PRODAJA ZA LOTERIJO SLOVENIJE VIDA KLEINLERCHER S.P.
7082487000 URBAN GROŠELJ, podjetniško in poslovno svetovanje s.p.
5481677000 UNKNOWN COMPANY 5481677
3615812000 Unilever Magyarország Kft., podružnica Ljubljana
2265524000 UNKNOWN COMPANY 2265524
6531512000 Unimed Pharma spol s.r.o.-podružnica v Sloveniji
7041225000 UNIVERSAL SYSTEM GROUP, Podružnica Ljubljana
8300020000 USA NORDIC SPORT INC., podružnica Šenčur
5245840000 URARSTVO, ZLATARSTVO IN PRODAJA ZLATARSKIH IZDELKOV, ERIH TAMŠE S.P.
5097345000 UDOVIČ TRANSPORT ANTON UDOVIČ S.P.
5032916000 URARSTVO IN TRGOVINA NA DROBNO ŠTEFANAC SLAVKO S.P.
5318861000 UMETNOSTNO KOVAŠTVO, BORIS LUIN S.P.
5730920000 URARSTVO GROBELNIK BOGDAN S.P.
5750143000 USNJENA GALANTERIJA MT MUSTAJBAŠIĆ TUFIK S.P.
5619397000 URBANČIČ DAMIJAN S.P. ORODJARSTVO IN PREDELAVA PLASTIČNIH MAS
5814593000 USNJENA GALANTERIJA ANDREJ KIRBIŠ S.P.
5172680000 URARSTVO GRBAC BOGOMIR GRBAC S.P.
5335700000 UOKVIRJANJE SLIK BORUT PERKO S.P.
5310745000 UNIKATNI DOTIK, Umetniško ustvarjanje, PROSENIK MARINA, S.P.
5360236000 USNJE TRADE USNJENA GALANTERIJA BRANKO MUHIČ S.P.
5641099000 URA-TRA JOŽE URAJNAR S.P.
5926658000 URARSTVO SLAVKO MERSLAVIČ S.P.
5337110000 UMETNO KOVAŠTVO BRUNO KALČIČ S.P.
5092605000 URARSTVO TER MONTAŽA IN PRODAJA NA DROBNO UR IN PASKOV VLADIMIR URBANC S.P.
5381883000 URARSTVO DANIJELA VELIKONJA S.P.
5354751000 USNJENA GALANTERIJA SANDI GOLOB S.P.
5131056000 URARSTVO BORIS BUDJA S.P.
5279672000 USLUGA, SERVIS AGIM LUTVIJI S.P.
5966410000 URARSTVO MATJAŽ ADAM S.P.
5781975000 Urarstvo in ostale storitve, Hübscher Jurij s.p.
5782447000 URARSTVO,PRODAJA PASOV ZA URE,IZDELOVANJE TER PRODAJA UR IN PRODAJA UR IN PASOV ZA URE NA DEBELO-V TRANZITU ŠIREC IVANKA S.P.
5625801000 URARSTVO IN TRGOVINA DAVID LEČNIK S.P.
5176236000 URARSTVO DRAGO ŠEGREGUR S.P.
5590479000 USNJENA GALANTERIJA IVANA JOŽKO ABRAMIČ S.P.
5014272000 UNI - PLASTIC ŠTEFAN KODEH S.P.
5948986000 "ULE SPORT" ŠPORTNE AKTIVNOSTI DARKO ULEŽIĆ s.p.
5672642000 URARSTVO DROFENIK PRODAJA UR IN NAKITA, GRAVIRANJE - IZDELAVA KLJUČEV TOMAŽ DROFENIK s.p.
5279351000 URARSTVO JUDITA DRAGAR S.P.
5183295000 UNIGRAFIKA MARKO ŽOHAR S.P.
5898596000 URARSTVO S.P. DIVJAK VOJKO
5162968000 ĐURIĆ MIĆO S.P. - STORITVE GRADBENIH STROJEV
5454224000 URARSTVO KOKOT LALIĆ, MILENA LALIĆ S.P., POPRAVILA, PRODAJA UR IN NAKITA
5073591000 URARSTVO IGOR KLEMENC S.P.
5671877000 URARSTVO ALEŠ BUKOVEC S.P.
5596042000 Uglaševanje klavirja, montaža in servis elektronskih naprav, Tomi Kozar s.p.
5427727000 UMITRON - UROŠ MIHELIČ S.P. ELEKTROINSTALACIJE
5255038000 URARSTVO HUZJAK, ANJA HUZJAK S.P.
5218132000 UMETNIŠKO UPRIZARJANJE, MILORAD ŠILJEG S.P.
5456589000 URARSTVO KOBLAR, Damir Koblar s.p.
5129602000 UPELJ TOMAŽ S.P. - AVTOSERVIS "U.T."
5775768000 UREJANJE PARKOV LESKOVŠEK ROMAN S.P.
5613926000 URARSTVO LEVSTEK LEVSTEK TOMAŽ S.P.
5098039000 UMETNOSTNO STEKLOPIHAŠTVO KRAČMAN GERM BARBARA, S.P.
5355929000 USNJARNA GRČAR Matic Grčar s.p.
5896044000 UNITRADE TRGOVINA SABINA KISILAK JANDL S.P.
5963050000 UNI STEK ROČNO BRUŠENJE IN GRAVIRANJE STEKLENIH IZDELKOV VLADO PUŠAVER S.P.
5130725000 UMETNO KOVAŠTVO JANEZ MIR S.P.
5175080000 UMETNIŠKO USTVARJANJE STANISLAV VIDMAR S.P.
5525883000 UPRAVNO - PRAVNO SVETOVANJE, BORUT NEJC RAZGORŠEK S.P.
5895876000 UDOBJE - ELEKTROINŠTALACIJE, OGREVANJE, HLAJENJE, FRIZERSTVO, TRGOVINA VLADO NABERGOJ S.P.
5994344000 ULE JOŽE S.P. KUMPLAST, Gostišče Kum
5626184000 UMETNO KOVAŠTVO ALEŠ OČKO S.P.
5401442000 UMETNOSTNO KOVAŠTVO MILAN KOKOTEC S.P.
5797087000 USNJENA GALANTERIJA IN POSREDNIŠTVO CVETKO GRUDEN S.P.
5484825000 UDRIH MIRKO, UDRIH - M S.P.
5418149000 URARSTVO PAJNIČ ZLATKO PAJNIČ S.P.
5556668000 UNING: PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE,DRUGO FINANČNO SVETOVANJE MITJA CENCIČ S.P.
5568879000 URLEP TOMAŽ S.P. - RAČUNALNIŠKE STORITVE
5564285000 UMETNIŠKO USTVARJANJE, MIRJANA MIHALIČ S.P.
5564757000 URARSTVO JUREN IN TRGOVINA EVGEN JUREN S.P.
5606793000 URARSTVO - TRGOVINA BOLTIN, KATJA MEDVED s.p.
5493780000 USLUGE Z GRADBENO MEHANIZACIJO ZEMLJARIČ STANE S.P.
5494422000 URBANIJA MAKSIMILJAN S.P. - MONTAŽA LESENIH IZDELKOV NA TERENU
5557881000 USCOM TELEKOMUNIKACIJE UROŠ SPRUK S.P.
5651010000 USLUGE BERNARD - STORITVE Z LAHKO IN TEŽKO MEHANIZACIJO ANTON BERNARD S.P.
5676271000 URARSTVO IN PRODAJALNA DEJAN GERINGER S.P.
5689579000 UMETNOSTNA OBRT ŠOREL DUBRAVKA S.P.
5673586000 URARSTVO MALEC MALEC BOJAN S.P.
1069543000 UKIP IVANKA PREPADNIK S.P.
1062964000 Upravljanje nepremičnin, David Mecilošek s.p.
1020307000 UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH HIŠ, RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE DEJAVNOSTI STANISLAV TAJČMAN S.P.
1071378000 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKOV, VRTOV IN ZELENIH ŠPORTNIH POVRŠIN, SOBOSLIKARSTVO ALEKSANDER NOVINEC S.P.
1106228000 UGV- MARKO KAVČIČ S.P.
1104543000 UOKVIRJANJE SLIK PETER ŠTALEC S.P.
1067419000 UTRIP - DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI MILIVOJKA ŠESTAN S.P.
1061542000 Unikatum, inštitut za inovativne poslovne modele, Nenad Savič s.p.
1224549000 Upravljanje in vzdrževanje objektov, TOMAŽ PREDOVNIK S.P.
1081489000 URARSTVO KAJFEŽ ROBERT S.P.
1266314000 UROŠ MAČEK S.P. POSREDNIŠTVO,PROJEKTIRANJE,SVETOVANJE
1036602000 URSUN, VODOVODNE INSTALACIJE, INŠTALACIJE CENTRALNE KURJAVE, DRUGA ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU PETER JERIČ S.P.
1271890000 UNIKATNI IZDELKI IZ PORCELANA BORIS OSTREŽ S.P.
1374028000 URAR JOŽE VIDOVIČ S.P.
1355104000 UNIKATNA OPREMA IZ LESA KLEMEN DEMŠAR S.P.
1337246000 USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE ZA RAZVOJ TATJANA DOLINŠEK PERNOVŠEK S.P.
1301446000 UMITNA OBRT-UNIKATNO, ROČNO IZDELOVANJE USNJENIH TORB ALEŠ URBANC S.P.
1417827000 UNIMAX BIRO, HEBAR MILAN S.P., RAČUNOVODSTVO, DAVČNO, PODJETNIŠKO SVETOVANJE, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI
1425188000 USLUGE Z GRADBENO MEHANIZACIJO ŠTEFAN ŠTOTL S.P.
1419048000 UNIKATNI LESENI IZDELKI MATIJA HIRŠENFELDER S.P.