JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - J, Total count: 9616

Reg.No Company
5867045000 JELEN & JELEN, tehnično svetovanje in storitve, d.n.o.
2514591000 JURE ČERNEC - SOBODAJALEC
5823323000 JAKELJ IN OSTALI, gostinstvo, proizvodnja in trgovina, d.n.o. - V STEČAJU
5895910000 JAKOŠ IN OSTALI - PROMODEL - REMIKO d.n.o., Ljubljana
2551390000 JURIJ ČEBAŠEK, SOBODAJALEC
5981174000 JURA, PEJIĆ IN DRUGI, trgovina, proizvodnja, storitve, d.n.o.
1392085000 JURCA & CO., storitve, trgovina in proizvodnja, d.n.o., Žiri
1454005000 JEŽEK & JEŽEK studio za arhitekturo, inženiring in trgovino, d.n.o.
1701100000 JARNI & DOMJANIĆ, storitve in trgovina, d.n.o.
1983202000 JAMTEH & ČUK elektronika, turizem in trgovina d.n.o.
2131986000 J.A.S. JOHANSSON IN DRUGI, gostinstvo in druge storitve, d.n.o.
2287781000 JEVŠNIK IN JEVŠNIK gostinstvo in storitve d.n.o.
2040310000 JAMIS, VODUŠEK IN PARTNERJI, trgovina in storitve, d.n.o.
2185440000 JUDIKATI LESKOVAR IN OSTALI, pravno in poslovno svetovanje, ukvarjanje z nepremičninami in gostinstvom d.n.o.
3977129000 JUUR Dobnikar in partner, gradbene in druge storitve, d.n.o.
2460360000 JURE GOREC - ODVETNIK
5970199000 JOCOPLESK SEDELJŠAK & CO. k.d., slikopleskarstvo
1554921000 JAVORNIK SAŠO k.d., trgovina in storitve
1662309000 J.A.Z. ZALAR IN DRUŽBENIK - gostinstvo, trgovina, turizem in druge storitve, k.d.
2009145000 JANMET BIZJAK slikopleskarstvo - fasaderstvo k.d.
2266946000 JUTRI 2052 MIKLAVČIČ umetniško ustvarjanje, k.d.
5037590000 JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.o.o.
5067855000 Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
5072255000 Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
2347652000 JALIA, svetovanje in investiranje, d.o.o.
5156858000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l.
5016100000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o.
5068134000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o.
5033284000 Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
5067782000 JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l.
5068002000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o.
5068126000 JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE
5015707000 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
5226406000 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
6917518000 JBKU INVEST, invensticijsko in storitveno podjetje d.o.o.
5072107000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
5015367000 JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
5068088000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica
3436853000 JELOVICA, proizvodnja in trženje, d.o.o.
5107199000 Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
5072999000 Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.
5213258000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o.
2249499000 JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5231787000 JAVNO PODJETJE KOMUNALNA ENERGETIKA Nova Gorica d.o.o.
5424985000 JEZERŠEK GOSTINSTVO d.o.o.
5286441000 JELES, proizvodnja in trgovina z lesom, d.o.o.
5067804000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o.
5221897000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA, d.o.o. Mozirje
5255317000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
5314097000 JUPITER podjetje za razvoj in proizvodnjo naprav s področja elektronske tehnologije d.o.o.
5294835000 JENKO, podjetje za proizvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., Škofja Loka
5880238000 JAGRO, trgovsko in storitveno podjetje Kranj, d.o.o.
5105633000 Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
2027828000 Jahalni klub Maribor
5067758000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Cerknica
5102103000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.
5307317000 JUS SECURITY, avto šola, varovanje, detektivska in intervencijska služba, d.o.o.
5138022000 JANEŽIČ gostinske in penzionske storitve d.o.o. - v stečaju
5025737000 JOŠT HOTEL INTERIER Izdelava notranje opreme d.o.o.
5676487000 JOFFITOURS Podjetje za špedicijo, turizem in gostinstvo d.o.o.
5307708000 JAKŠA podjetje za proizvodnjo in razvoj magnetnih ventilov d.o.o. Ljubljana
2161214000 JURKEC, podjetje za transport, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, izobraževanje in storitve, d.o.o.
1663526000 JATA EMONA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.D.
5062403000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.
5769868000 JANUS TRADE, trgovina in storitve, d.o.o.
5444829000 JAZON Podjetje za turizem, proizvodnjo in storitev d.o.o.
5853419000 JUPITERUS Trgovina in storitve, d.o.o. Ljubljana
5345804000 JANEZ projektiranje in izdelava elektronskih naprav in alarmnih sistemov, d.o.o.
5317673000 JERMOL Mizarstvo in trgovina d.o.o.
5318033000 JERMAN TRADE, d.o.o., proizvodnja in trgovina, Škofja Loka
5331803000 JUMA INŽENIRING d.o.o.
5320739000 JOŠT SVETEK & CO. Športna oprema, d.o.o., Ljubljana
5322111000 JUVEC proizvodnja in posredovanje izdelkov iz lesa in kovin d.o.o. - v stečaju
5346959000 JERA MIX proizvodnja, trgovina, marketing in svetovanje, d.o.o.
5227739000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
5144647000 Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
5108128000 Jadran inženiring, trgovina in storitve, d.o.o. Sežana
5855438000 JARC Cementni izdelki d.o.o.
5697352000 JUSTINFO podjetje za storitve s področja računalništva, organizacije in informatike d.o.o. Ljubljana
5336023000 JAK, storitve in trgovanje, d.o.o.
5516196000 JAMNIK Grafično embalažno podjetje d.o.o.
5375436000 J.V. VALVASOR, tuja in domača literatura, d.o.o.
5594812000 JERNEJ Podjetje za trgovino in projektiranje, d.o.o.
5343674000 JELINČIČ transportne in finančne storitve d.o.o.
5528925000 JESEN trgovina, kmetijstvo, najemi, promet in storitve d.o.o.
5342392000 JEREB, prevozi in storitve d.o.o.
5369282000 JURČEK, trgovsko podjetje, d.o.o.
5345456000 JEMOTT grafično in trgovsko podjetje d.o.o. Radeče
5335361000 JAVIS, podjetje za proizvodnjo, trgovino, informativno in turistično dejavnost, propagandno dejavnost, izvoz -uvoz Kranj, d.o.o.
5339472000 JOMA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5342295000 JADRANKA Podjetje za trgovino z gradbenim materialom d.o.o. Koper
5144574000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
5038634000 JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d. - v stečaju
5346215000 JOŠT, proizvodnja, trgovina, založništvo, d.o.o., Kranj
5073103000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.
5373166000 JUNIOR trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5356083000 JAGOŠI, inženiring, trgovina in proizvodnja d.o.o. Celje
5352142000 JAMIKO Trgovina, posredništvo, zastopanje, d.o.o.
5619319000 JURONA družba za trgovino in trženje intelektualnih storitev, d.o.o., Celje
5351987000 JUST trgovina, proizvodnja d.o.o.
5547130000 JEST, podjetje za marketing in organizacijske storitve, d.o.o.
1798073000 JK&S svetovanje in storitve d.o.o.
5388970000 JEAL proizvodnja in trgovina, d.o.o., Šentjur
5369002000 J & M PRIMA export-import in posredništvo, d.o.o.
5393256000 JR INTRAKO trgovina, inženiring in tehnično svetovanje d.o.o.
5112141000 JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE Litija, d.o.o.
5368383000 JOLLY podjetje za trgovinsko in grafično dejavnost ter poslovne storitve d.o.o. Ljubljana
5015731000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.
5362962000 JUSTIN storitve, trgovina, inženiring in izobraževanje d.o.o.
5222966000 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
5860199000 JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
5371597000 JAGER, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5387957000 JUHANT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Domžale
5394104000 JOB PLUS, družba za trgovino, storitve in svetovanje d.o.o.
5397596000 JELENOV GREBEN proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Sopote 17, Podčetrtek
5615844000 JAMBOR podjetje za trgovske, prevozne, gostinske in turistične storitve d.o.o..
5829151000 JADROAGENT LOGISTIKA, mednarodna pomorska in prometna agencija, d.o.o.
5769833000 JADROAGENT INTERNATIONAL, mednarodna pomorska in prometna agencija, d.o.o. Koper
5431603000 JOLA d.o.o., Podjetje za trgovino, uvoz in izvoz - v stečaju
5397111000 JAVI, gradbeništvo, trgovina, posredništvo in druge storitve, d.o.o.
5385083000 JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana
5098602000 JERUZALEM ORMOŽ TRGOVINA, GOSTINSTVO, TURIZEM d.o.o.
5098629000 JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA d.o.o.
6513182000 JERUZALEM SAT - OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE OB DRAVI, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5395003000 JASMIN podjetje za gostinske storitve, d.o.o.
5398088000 JUTRO, založništvo in trgovina, d.o.o.
5401488000 JANEZ, podjetje za zastopanje, finančno posredništvo in trgovino, d.o.o.
5400953000 JORDAN prodaja in servis vodomerov d.o.o.
5403995000 JELKA, turizem in nastanitve, d.o.o.
5408750000 JABLANA, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5404827000 JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o.
5403332000 J J M družba za gradbeništvo, inženiring in trgovino, d.o.o.
5394317000 JEŽ d.o.o. Vulkanizerstvo in trgovina Idrija
5410835000 JMJ, trgovinsko in storitveno podjetje, Cerklje, d.o.o.
2397200000 JOŽICA VINDIŠ - ODVETNICA
5411947000 J in B Černivec, računovodske in poslovne storitve, d.o.o.
5411661000 JURANA podjetje za agrarna proučevanja, trgovino, storitve in inženiring d.o.o.
5587077000 JEREB-ELEKTRONIKA, trgovsko podjetje za elektroniko, d.o.o., Žiri
5451019000 JURKO podjetje za kmetijski inženiring in trgovino s kmetijskimi potrebščinami d.o.o.
5419387000 JEŠE, trgovina in storitve d.o.o.
5414342000 JORKO podjetje za usluge in storitve d.o.o.
5428165000 JA-NE, Transportno, gostinsko, trgovsko podjetje d.o.o.
5227747000 JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK d.o.o.
5068053000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA d.o.o.
5417562000 JUVENTA d.o.o. TRBOVLJE, TRGOVINA IN ZASTOPSTVO
5418879000 JAVOR-TRGOVINA trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5417058000 JUMBO družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
5419697000 JOL podjetje za proizvodnjo ter notranjo in zunanjo trgovino d.o.o.
1332520000 JAKLIN d.o.o., zaključna dela v gradbeništvu, Ljubljana,
5432901000 JO-JO proizvodnja, trgovina in zastopanje, d.o.o. Sela 13, Podčetrtek
5433690000 JELKA Poslovne storitve d.o.o. Podkraj
5917425000 JESEJ družba za svetovanje in razvoj, d.o.o.
5463106000 JOREMA, družba za trgovino in storitve d.o.o.
5710197000 JET podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5525446000 JMJ gostinstvo in vzdrževanje prostorov, d.o.o., Ljubljana
2278430000 JURIJ KLEŠNIK - ODVETNIK
5456894000 JR PRODUCT podjetje za proizvodnjo strojnih in električnih aparatov, osebne storitve in marketing, d.o.o., Ljubljana
5459826000 JARH Gostinstvo, trgovina, proizvodnja, promet d.o.o., Ljubljana, Bratov Komel 43
6425666000 Jerneja Pečoler, Vodenje insolvenčnih postopkov, s.p.
5459206000 JURČEK, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5053846000 JZ LEKARNA KRŠKO
5470846000 JOB CENTER proizvodnja in trgovina d.o.o.
1433563000 JT IZVEDBA storitve in trgovina d.o.o.
5685591000 JOKR Transport, trgovina, gostinstvo d.o.o.
5466016000 JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o.
5470145000 JANTAR, elektronski sistemi, d.o.o.
5970130000 JUDIKS, trgovina in storitve, d.o.o.
5472296000 JOBO, grafično podjetje, Kranj, d.o.o.
5475627000 J-LES Proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o.
5493145000 JO & VA proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5475988000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE d.o.o.
5485339000 JENKO - kemija, inovacije, konzultacije, zastopanja, d.o.o.
5494818000 JEKLOTEHNA ŠPOLJAR trgovsko podjetje za veleprodajo in maloprodajo d.o.o.
5489989000 JAVOR Tiskarstvo in trgovina, d.o.o.
5503744000 JAMNIK J. d.o.o., prevozništvo in avtokleparstvo, Goričane, Medvode
5495415000 JEKLOKONSTRUKCIJE, proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov d.o.o.
5589371000 JANDOR projektiranje, gradbeništvo in trgovina d.o.o.
5489601000 JAMERA podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
5495636000 JESIX trgovina, servis, storitve d.o.o.
5046688000 JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
5561060000 JUMI podjetje za turistično, trgovsko in storitveno dejavnost d.o.o.
5500745000 JUVI trgovina, marketing, svetovanje, posredovanje in storitvena dejavnost, Domžale, d.o.o.
5512794000 JELENKO, trgovina in storitve d.o.o.
5843707000 JOJO, storitve in trgovina, d.o.o.
5509645000 JERŠIN, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kranj
5511666000 JAKLAND proizvodno podjetje, trgovina in storitve, d.o.o. Luče
7157410000 Janja Žejn s.p., upraviteljica v postopkih insolventnosti
5504562000 JATIS trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana
5505208000 JARD Proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o.
5521742000 JUTRONIC, podjetje za proizvodnjo elektronike ter trgovino d.o.o.
5542243000 JW INTERNATIONAL proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
5528984000 JAST-CONSULTING, tiskarstvo, gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
5523044000 JENNY, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5522838000 JB inženiring, vzdrževanje in trgovina, d.o.o.
6560890000 JASPER, trgovina, popravila in druge storitve, d.o.o.
5525659000 JAMITO podjetje za osebne in druge storitve in trgovino, d.o.o.
5544548000 JBI podjetje za šport, turizem, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
5537568000 JASA, Marketing, storitve in trgovina, d.o.o.
5538068000 JULIUS MEINL, trgovina s kavo, d.o.o.
5545889000 JEKLAR, podjetje za gradbeništvo, tesarstvo in druge storitve d.o.o., Bloška Polica
3271536000 JAKOB HOLDING, finančne naložbe, d.o.o.
1197991000 JASON, d.o.o., svetovanje in storitve
5799554000 J.U. DENTAL, družba za storitve, d.o.o.
5608333000 JOCO, inženiring in gradbena operativa, d.o.o.
5790328000 JB CREW, gostinstvo in oglaševanje, d.o.o.
5562546000 JAN TECH d.o.o. R.G. Storitve in trgovina
5588561000 JECOM, storitve in trgovina, d.o.o.
5003938000 JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5578809000 JABBFIND, trgovina in storitve, d.o.o.
5567653000 JUVELIR podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5619742000 JEZ trgovina in storitve d.o.o.
2582678000 JURE MEDAK - ODVETNIK
5574773000 JOKMI podjetje za montažo visečih krožnih transporterjev d.o.o.
5566266000 JEJLAR, prevozništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5573840000 JADROINSPEKT KOPER, podjetje za ugotovitev stanja blaga d.o.o.
5589827000 JULKA Podjetje za trgovino, dnevni bar, uvoz - izvoz, d.o.o., Ljubljana, Zgornje Pirniče 91
5585180000 JANIS proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5577411000 JAZBEC, trgovina in zastopništvo, d.o.o., Križe
5599741000 JURČIČ & CO., podjetje za transport, trgovino in gradbeništvo, d.o.o.
5601401000 JERUHA d.o.o. svetovanje, zastopanje finančno račnovodske storitve, Borovnica
5804582000 JDJ - AVRIKELJ, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj
5587492000 JKH solutions, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
5591970000 JOKER TRADE podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana
5605482000 JAKŠA GROUP d.o.o., Podjetje za gradbeništvo ter razvoj in svetovanje na področju računalništva in informatike
5595029000 JASICO mednarodna trgovina Murska Sobota d.o.o.
5679818000 JEKON podjetje za inženiring, proizvodnjo, svetovanje, trgovino, zunanjo trgovino in ostalo dejavnost d.o.o.
5601509000 JOSS podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5707994000 JEZERNIK, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitveno dejavnost d.o.o.
5722608000 JURČEK podjetje za trženje in proizvodnjo d.o.o.
5605954000 J-CONDOR Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Medvode
5794633000 JAKLES izdelava notranje opreme, inženiring in trgovina Dvor d.o.o.
5615119000 JERSEY trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
5628776000 JELENC TURIST, Avtobusni in tovorni prevozi, d.o.o. Dolenja vas
5740100000 JERMAN AS proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5602114000 JOMESA, trgovina, zastopstva in proizvodnja d.o.o.
5641446000 JARKOVIČ trsničarstvo in drevesničarstvo d.o.o. Podbočje - v stečaju
2148285000 JADI poslovno svetovanje d.o.o. - v stečaju
5641233000 JOHAN gozdarstvo, prevozi, trgovina, d.o.o.
5655927000 J & M RIBIČ, družba za poslovno, davčno in računovodsko svetovanje, trgovino, gostinstvo in posredništvo d.o.o.
5675545000 JALES Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Vrhnika, Čuža 10
5821932000 JELOVČAN, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5607906000 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
5742935000 JUS-KO poslovni consulting d.o.o.
5881595000 JEKOS obdelava kovin d.o.o.
5617111000 JACK, slaščičarstvo, gostinstvo, turizem, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o. Portorož
5661374000 JAKA & I, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5624029000 JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ, družba za zastopanje in trgovino, d.o.o. Ljubljana
5655501000 JUTRO trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Mozirje
6009441000 JOD, družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
5655234000 JET Podjetje za izdelavo, montažo, svetovanje, prodajo, uvoz ter izvoz kovinskih in nekovinskih izdelkov in materialov, d.o.o. Trzin
5631599000 JAN AVTO Trgovina z avtomobili d.o.o.
5621780000 JESKO, storitve in trgovina, d.o.o.
5639239000 JELKA proizvodnja in trgovina z lesom, storitve, d.o.o.
5649978000 JMB COMMERC podjetje za proizvodnjo, zastopanje in kooperacijo d.o.o.
5642558000 JADRAN LINEA, trgovina in zastopništvo, d.o.o. Koper
5667003000 JANŽA, podjetje za proizvodnjo, marketing, svetovanje, trgovino, promet in turizem, d.o.o., Žiri
5643597000 JAMIDU zastopstvo in predstavništvo d.o.o. Šolska 19, Slovenske Konjice
5632960000 JATNA consulting, trgovina, zastopstva d.o.o.
5654785000 JELEN trgovsko podjetje d.o.o.
5670233000 JANTAR TRADE trgovina in storitve d.o.o.
5657865000 JURE poslovne storitve d.o.o. Novo mesto
5655137000 JANČIČ International transport d.o.o.
5662311000 JOMAR export-import d.o.o.
5685974000 JANIAL, trgovina in storitve, d.o.o. Celje
5672716000 JOLLY-S d.o.o., mizarstvo, inženiring, trgovina in prevozništvo
5015227000 JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
5678447000 JUNG prodaja delov rabljenih avtomobilov d.o.o.
5681618000 JAMI trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5686067000 JUKUM projektiranje, nadzor, inženiring d.o.o.
5689422000 JOMEX podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Trbovlje, Cesta Tončke Čeč 51 c
5701414000 JAGROS trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
5735084000 JUNIKOR proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5706564000 JOB družba za zavarovalno zastopanje d.o.o.
5702747000 JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV d.o.o.
5703662000 JANEZ proizvodno podjetje d.o.o. Gradišče pri Vipavi
5712769000 JAKOPINA, podjetje za pletenje, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5723167000 JURMO, trgovsko podjetje za strojno tehniko, d.o.o.
5727405000 JANKOVIĆ GP, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
5795621000 JAKOPIN d.o.o. poslovno tehnične storitve in trgovina
5737028000 JAVUŠNIK lesno predelovalno in trgovsko podjetje, export-import d.o.o.
5731747000 JANROT prevozniško in trgovsko podjetje d.o.o. Cerknica
5743095000 JANTEKS trgovina, zastopanje, posredovanje, svetovanje, management, prevajanje d.o.o.
5743982000 J.REMŠE, Storitve in trgovina, d.o.o.
5740711000 JAPET računalništvo, elektroinstalacije, zastopanje in inženiring, d.o.o.
5741050000 JIMI gradbeno trgovska družba d.o.o.
5755093000 JUR gostinstvo in turizem d.o.o.
5811023000 JESAEL založniško podjetje, d.o.o., Ljubljana
5750482000 JEZERJAN, trgovsko podjetje, d.o.o.
5783771000 JASKO TRADE Gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5771811000 JOKKE, elektronika in informatika, d.o.o.
5754291000 JEZERO Podjetje za turizem, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o. Most na Soči
5820383000 J/K storitveno podjetje Jurij Kozjak d.o.o.
5791286000 JJM, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Železniki
5766133000 JUTA trgovina in storitve d.o.o.
5775094000 JE & GR, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5833175000 JVL GALANT, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5777127000 JERAJ PLUS Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Jegriše 28, Vodice
5759706000 JAGODIC storitve in trgovina, d.o.o. Šmarje Sap, Podgorica 2
5930499000 JOMI LABELS, tiskarstvo, d.o.o.
5821690000 JANMIX uvoz - izvoz d.o.o.
5772753000 JERCOM - Gostinstvo in turizem Portorož, d.o.o.
5824826000 JOHN TRADE, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljana
5776171000 JURKO & CO. Svetovanje in zastopanje d.o.o. Ljubljana
5809614000 JIB DESIGN, navtično oblikovanje in inženiring, d.o.o.
5808685000 JABER trgovina, inženiring, storitve d.o.o. Ljubljana
5843871000 J & O trgovina in storitve d.o.o.
5789656000 Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica
1365649000 JEŽEK finančno posredništvo d.o.o.
5805341000 JA MEDIA storitve d.o.o.
5806810000 JONA Trgovina in storitve, d.o.o., Vrbno 2, Šentjur
5805309000 JULIJA Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5806054000 JAKOB'S CENTER d.o.o., zastopanje letalskih družb in logistične storitve
5781841000 JANOV trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
5813590000 J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY družba za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5822050000 JADIS - PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O Gorica 125, Gorica pri Slivnici
5824109000 JERMAN & CO., transportno podjetje, d.o.o.
5829976000 JR SPORT d.o.o., trgovina in servis smučarske opreme
5024706000 JESTVINA KOPER, TRGOVINA IN STORITVE D.D.
5827558000 Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
5437024000 JURE ZULE MD, Navtično projektiranje, d.o.o.
5846650000 JAN & FLORJAN, inženiring in proizvodnja, d.o.o.
5836719000 JERNEJLES družba za predelavo in proizvodnjo lesa in trgovino d.o.o.
5859506000 JORC - POBUDA proizvodnja in storitve d.o.o.
5842808000 JERNAČ, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o. Šmarje Sap
5871417000 J.U.A. FRISCHEIS, Podjetje za zastopanje in prodajo d.o.o.
5619299000 JEZIKOVNA ŠOLA EUROCENTER, družba za usposabljanje, izobraževanje, trgovino in storitve d.o.o.
5880807000 J-HUTTER trgovina, gostinstvo, proizvodnja in storitve d.o.o.
5858682000 JELI Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Ajdovščina
5940117000 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA
5895766000 JM CO. COSMOS trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
5903912000 JARNFORSEN INTERNATIONAL, družba za projektiranje, proizvodnjo in montažo energetske in druge opreme, d.o.o. - v stečaju
5909198000 J & R FILMETA družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. - v stečaju
5909996000 Jupiter-e, poslovno svetovanje, d.o.o.
5913985000 JEZERCI, proizvodnja električne energije, d.o.o. Gozd Martuljek
5921783000 JUPAK, proizvodnja in trgovina, Radovljica, d.o.o. - V STEČAJU
5928184000 JONI KRAJNC družba za trgovino in storitve d.o.o.
5903807000 JACKIE CO. Podjetje za proizvodnjo, založništvo in marketing, d.o.o.
5926823000 JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
5933579000 JOGAR d.o.o., podjetje za transport, storitve in trgovino, Šentpavel na Dolenjskem
5923964000 JORDY računovodske in druge storitve d.o.o.
5925738000 JK ZIDAR podjetje za prodajo, gradbeništvo in posredovanje na veliko in malo d.o.o.
5885299000 JEŽ & JEŽ podjetje za tisk in oblikovanje, d.o.o., Ljubljana
5925053000 JANMAR posredništvo, trgovina, gostinstvo d.o.o.
5942675000 JANJA M gostinstvo, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5943159000 J.B.T. Podjetje za trgovino in zastopanje d.o.o.
5938562000 JERŠIN 2, d.o.o., splošna avtonega in servisna storitev Kranj
5945151000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
5942535000 J.N.J., trgovina in storitve, d.o.o.
5949904000 JEČNIK, trgovina na debelo in drobno z učili in didaktičnimi pripomočki, d.o.o.
5967678000 JAVNO PODJETJE DOM NAZARJE, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z nepremičninami, d.o.o. - v stečaju
5985501000 JUKONZALT mednarodna trgovina d.o.o. Ljubljana
1191527000 JUNGHEINRICH trgovina in storitve, d.o.o.
1191454000 J K Svetovanje, d.o.o.
1126229000 JEROVŠEK N&A CO podjetje za storitve, d.o.o.
1194011000 JOGA DO, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
1194046000 J & S INTERNATIONAL trgovina in storitve, d.o.o.
1199587000 J.J.G., gradbene storitve in trgovina, d.o.o.
1202081000 JOSEFINE JANUŠ storitve d.o.o.
1216082000 JAKKRA-N družba za trgovino in storitve d.o.o.
1215060000 JUNIBA, raziskave, storitve in svetovanje, d.o.o.
1253760000 JAPIN, trgovina in storitve, d.o.o.
1274635000 JODOAL, knjigovodski servis, trgovina in druge storitve, d.o.o.
1263072000 JERE BLOČICE trgovina s kmetijskimi potrebščinami d.o.o.
1303708000 J&T frizerski atelje, frizerstvo, trgovina in storitve d.o.o.
1304224000 JEKLOPROM podjetje za trgovino d.o.o., Kočevje
1306383000 JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI d.o.o.
1306189000 JAMNICA MINERALNA VODA družba za trženje mineralne vode d.o.o.
1319434000 JUPITER INTERNATIONAL, Turistične storitve d.o.o., Ljubljana - v stečaju
1313959000 JUNA storitve v zdravstvu d.o.o.
1327828000 J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o.
2148820000 JR NALOŽBE, upravljanje z družbami, d.o.o.
1358499000 JUST ROM zastopanje, računovodske in knjigovodske storitve, d.o.o.
1391704000 JAPELJ, poslovne storitve, d.o.o.
1380583000 JAVORNIK trgovina in storitve d.o.o.
1363280000 JADRA PLAN družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
1446851000 JANPLAN Gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
1453289000 JACOBO podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5054419000 Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor
1482912000 J & V knjigovodske storitve d.o.o.
1483234000 JULIANA COOL družba za distribucijo pijač, d.o.o.
1519263000 JIN FU, gostinstvo, d.o.o.
1510851000 JANKO TEAM gradbeništvo in inženiring d.o.o.
1532278000 JARIS, trajnostna lesena gradnja, d.o.o.
5895758000 JVM čiščenje, trgovina, storitve d.o.o.
1525824000 JAMADA trgovina, posredovanje in marketing d.o.o. - v stečaju
1555634000 JOEBSTL podjetje za transport, logistiko in storitve d.o.o.
1569872000 JUPRA, Trgovina in storitve, d.o.o.
1563173000 JERENKO DENTAL, zobozdravstvo in druge storitve, d.o.o.
1582232000 JAKUSI'S, družba za gostinstvo in trgovino, d.o.o. - v stečaju
1569775000 JELPAK, embalaža, pakiranje in trgovina, d.o.o.
1562380000 JOSEF STEINER trgovina z gradbeno opremo d.o.o.
1584928000 JTV, telekomunikacije d.o.o.
1587064000 J & L SCHMIDT trgovina, najem in upravljanje z nepremičninami d.o.o.
1576801000 JANSIK, inženiring, gradbeništvo d.o.o.
1613464000 JK Specialistične zobozdravstvene storitve d.o.o.
1589946000 JUSTINOPOLIS, davčno svetovanje d.o.o.
1623273000 JARKOVIČ GADOVA PEČ, trsničarstvo, vinarstvo in turizem, d.o.o.
2294788000 JJ NALOŽBE d.o.o.
1619144000 JOROS knjigovodske storitve, d.o.o.
1629573000 JULIJ, podjetje za gostinstvo in trgovino, d.o.o. Ljubljana
1603396000 JURGEC frizerski salon, pedikura in svetovanje d.o.o.
1640607000 JUMA LOGISTIKA, podjetje za storitve na področju logistike in transporta, d.o.o.
1619349000 Jesenovec B&M, avtomehanika in kleparstvo d.o.o.
1660764000 JAN-GE trgovina in inženiring d.o.o.
1636944000 JB-FRIBA, družba za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.
1673696000 JOE & LUCA Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1657801000 JEKLOSTIL obdelava kovin, inžinering d.o.o.
1661353000 J&M, računovodske storitve d.o.o.
6178375000 JK SISTEMI, vzdrževanje in upravljanje, d.o.o.
1683683000 JAVNO PODJETJE EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
3401871000 JERANŽ storitveno podjetje d.o.o.
1701720000 JEKLOCOM, podjetje za finančno posredništvo in upravljanje družb, d.o.o. - v likvidaciji
1710583000 JBL- poezija lesa, modelno mizarstvo, d.o.o.
1702025000 JANNIKI, trgovina in storitve, d.o.o.
1715143000 JANINA, podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo, storitve in transport, d.o.o., Ljubljana
1521047000 JALI, storitve, d.o.o.
1520997000 JURJEVEC prevozi, trgovina z lesom, d.o.o.
1518283000 JJJ, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1599925000 JAN 2, transport, špedicija in trgovina, d.o.o.
1474847000 J. L. OBJEKT, podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
6279759000 J.V. AVTO trgovina z avtomobili d.o.o. - v stečaju
1721747000 J. MAHNE kleparstvo, hidroizolacije, krovstvo, zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
1719777000 JANI IN PARTNERJI d.o.o., družba za storitve in trgovino
1754335000 JAHTNI CENTER IZOLA d.o.o.
1767348000 JEZERNICA, proizvodnja električne energije, d.o.o.
1754165000 JD C.N.C. stroji in oprema d.o.o.
1763750000 JORDAN INVEST, svetovanje, inženiring in nepremičnine d.o.o. Ljubljana
1765469000 JOŽKO & CO trgovina in storitve d.o.o.
1789767000 JAKLIČ d.o.o., INOX OPREMA
1789856000 JAMAS, transport, storitve in trgovina d.o.o. Vrhnika - v stečaju
1798952000 JAPI INŽENIRING proizvodnja in trgovina d.o.o.
1799118000 JEŽKOV BUTIK slaščičarna, pekarna in trgovina d.o.o.
1798090000 JUURS storitve in trgovina d.o.o.
1786679000 JASENC, gostinstvo in storitve, d.o.o.
1798936000 JATICON svetovanje in implementacija d.o.o
1799223000 JUGOVAC IN LEGAT svetovanje in računovodske storitve d.o.o.
1824023000 JAPI INVEST proizvodnja in trgovina d.o.o.
1828509000 JASMIN ČAJI trgovina in storitve d.o.o.
2210126000 JFK d.o.o., arhitektura, oblikovanje in storitve
1827405000 JAZZ KLUB družba za storitve d.o.o.-v stečaju
1816268000 J.B.K., prevozi, gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
1839276000 JANPLAST proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1860500000 JURAS, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1868730000 JABO - PAPIRČEK trgovina in storitve d.o.o.
1864718000 JBTZ storitve d.o.o.
1872338000 JEZIKAČ šola tujih jezikov d.o.o.
1872133000 JUVAN TRADE, trgovina in posredništvo, d.o.o.
1884441000 JERE B&B storitve in trgovina d.o.o.
1884735000 JAXMA, podjetje za storitve, d.o.o.
1893696000 JEKLIT, storitve, d.o.o.
1883909000 JEKLOTRONIK proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
1909991000 JUPSLINE, omrežne podatkovne storitve, d.o.o.
1899988000 JK KAKER, specialno in pohištveno mizarstvo, d.o.o.
1924079000 JUNIK-M, vzdrževanje, popravila motornih vozil in druge storitve, d.o.o.
1924591000 JARC & JARC, avtoprevozništvo, d.o.o.
1926292000 JT, nepremičnine in druge storitve, d.o.o.
5860121000 JASNA TURIZEM, d.d., Kranjska gora - V STEČAJU
1906216000 JAMATAMI, oddajanje nepremičnin v najem, d.o.o.
1919911000 JUMAPLAST d.o.o., družba za proizvodnjo, trgovino in storitve
2349736000 JUB kemična industrija d.o.o.
5033527000 JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.o.o.
1934597000 JAGODIC IGOR zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
1941534000 JORAS CENTER Trgovina in storitve, d.o.o.
1930176000 JIMTEK trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju
1953435000 JAKOMA, posredništvo, vodenje seminarjev, trženje, d.o.o.
1960423000 JOSEF MANNER, marketinške storitve, d.o.o.
1953583000 JENČ, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve d.o.o.
1972588000 JRC, storitve in posredovanje d.o.o.
1978527000 JABIRA, podjetje za upravljanje in trgovanje z nepremičninami, d.o.o.
1972537000 JAKS, gostinstvo in storitve d.o.o.
1980955000 JACOB, inženiring, d.o.o.
1972359000 JAVE projektiranje in svetovanje d.o.o.
2024730000 JOŠT PLUS, računovodstvo, knjigovodstvo, mizarstvo, d.o.o.
2029103000 JP STORITVE organizacija dogodkov in svetovanje d.o.o.
2029472000 JANG, veterinarska ambulanta, d.o.o.
2029111000 JPM d.o.o., Družba za projektiranje in svetovanje - v stečaju
2042193000 JEKLOMONTAŽA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
2000229000 JERENKO AVTO HIŠA proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
2039931000 JUBING, družba za inženirske storitve, d.o.o.
2047543000 JTT, poslovne storitve, d.o.o.
2054108000 JAIZ družba za upravljanje z nepremičninami d.o.o.
2041936000 JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
2094983000 JIN FAN gostinstvo, proizvodnja, posredništvo, trgovina in storitve d.o.o.
2080087000 JAMP, zastopstvo, servis, d.o.o.
2098156000 JUTI Zastopstva, svetovanje, trgovina in nepremičnine d.o.o.
2252902000 JR NEPREMIČNINE, upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
2147734000 JANEVA podjetje za upravljanje naložb d.o.o.
6677274000 Janez Golob, druge pravne dejavnosti, s.p.
2091526000 JUSUFI, gradbeništvo, d.o.o.
2111314000 JANEZ LET, storitve v letalstvu in varovanje d.o.o.
2080028000 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠALOVCI d.o.o. - V STEČAJU
2128063000 JONUZ družba za gradbeništvo in storitve d.o.o.
2131935000 JO.MI.STA. TRANS prevozi, izposoja in storitve d.o.o.
2135655000 JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, d.o.o.
2144387000 JP BILANCA družba za računovodske storitve in poslovne dejavnosti, d.o.o.
2144638000 JARES, založništvo, izobraževanje, storitve, d.o.o.
2143666000 JIN DA, gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o.
2155249000 JEKOV, ključavničarstvo, ogrevanje, vodovod in druge storitve, d.o.o.
2148137000 JUNO, turizem in poslovno svetovanje d.o.o.
2157039000 JUVEN storitveno podjetje d.o.o.
2160129000 JETO5, podjetniško svetovanje, d.o.o.
2163098000 JAN, jezikovna šola, d.o.o.
2173140000 JANC podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
2182777000 JANKO KONDOR, gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
2179423000 JAMIDA, poslovno svetovanje in turizem, d.o.o. - v likvidaciji
2186292000 JN GRADNJE, gradbeništvo, d.o.o.
2181517000 JG GRAFIKA GORENC proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
2185393000 JOC SKUPINA, svetovalne storitve, d.o.o. - v stečaju
2188902000 JIN YE trgovina, gostinstvo, prevoz, posredništvo in druge storitve d.o.o.
2187531000 JG trgovina in proizvodnja d.o.o.
2194104000 JM GRADNJE gradbeništvo d.o.o.
2197502000 JERLI storitveno podjetje d.o.o.
2212382000 JAKEL elektroinstalacije, meritve in projektiranje d.o.o.
3104761000 JEŠE - M, gradbeništvo, d.o.o.
3326829000 JK Group, pravna in davčna pisarna, d.o.o.
2214776000 JOBA družba za nepremičnine d.o.o.
2226880000 JELOVICA HIŠE, trženje in proizvodnja hiš, d.o.o.
2227509000 JAP CENTER, trgovska družba d.o.o.
2235978000 JABLANICA, gradbeništvo d.o.o.
2234467000 J-PROFIT, Podjetje za finančni inženiring in promet z nepremičninami d.o.o.
2239698000 JEZERO APARTMAJI, podjetje za nepremičnine, d.o.o.
2222841000 J.A. TIM, gostinstvo, storitve in nepremičnine, d.o.o.
2245795000 JANGR nepremičnine in gradbeništvo d.o.o.
2238942000 JAB, svetovanje in storitve d.o.o.
2253682000 JURKOVNIK, orodjarstvo in proizvodnja drobnih kovinskih in nekovinskih izdelkov, d.o.o.
2247160000 JUPA, pekarske, slaščičarske in druge storitve, d.o.o. - v stečaju
2252694000 JUMA, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
2250527000 JEŽ - M storitve in trgovina d.o.o.
2251159000 JEKLO trgovina in storitve d.o.o.
2258145000 JON turizem, trgovina in proizvodnja d.o.o.
2260565000 JERMAN transport d.o.o.
2264862000 JAN TAN trgovina in storitve d.o.o.
2259656000 JANMAT proizvodnja in montaža stavbnega pohištva ter storitve d.o.o.
2256657000 JOSMONT, montaža in druge storitve, d.o.o.
2276364000 JAVORICH proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
2259966000 JOŠKO NOVA, trgovina in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
2275554000 JEREBIKOVEC - Soriška planina, turizem d.o.o.
2275244000 JAGUAR CAR trgovina, storitve, servis, d.o.o.
2272652000 JANIN, svetovanje in investiranje, d.o.o. - v stečaju
6322255000 J-J-H, naložbe, storitve, poslovno svetovanje, d.o.o.-v likvidaciji
2286874000 JOMAC proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. - V STEČAJU
2273845000 JPI investicije in svetovanje d.o.o. Firma v angleškem jeziku: JPI investments and consulting PLC
2286688000 JEREB IN BUDJA ARHITEKTI, projektiranje d.o.o.
2276780000 JK ČAKŠ, trgovina, storitve in posredništvo d.o.o.
2286424000 JEREBTRANS, storitve d.o.o.
2288486000 JOSIP ŠLOGAR, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
2298295000 JURS d.o.o. Računovodska in računalniška dejavnost
2292360000 JURLES, inženiring, storitve in trgovina d.o.o.
2302063000 JUPITER MEDIJI, kreativna tiskarna, d.o.o.
2305046000 JU storitve, d.o.o.
2304414000 JSC, Proaktivno upravljanje prodaje, d.o.o.
2292793000 JAKL gradbeništvo, d.o.o.
2298520000 JASKO BAU, gradnja stanovanjskih objektov in keramičarstvo, d.o.o. - v stečaju
2298678000 J-LAB, informatika in svetovanje, d.o.o.
2306280000 J&S URANIČ, prevozi, trgovina in storitve d.o.o.
3400581000 JILA, cestno tovorni promet in storitve, d.o.o.
2312182000 JARE, zdravstvene storitve, d.o.o.
2317354000 JA - VI, računovodske storitve in posredništvo d.o.o.
2313049000 JENKOLE, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
2361426000 JASTOG vzreja in prodaja rakov in rib d.o.o.
2313022000 JELKA - LAZ, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
2305160000 JYSK trgovina d.o.o.
2333112000 JAZINDIABETES, specialistična zdravstvena dejavnost, d.o.o.
2335077000 JKJ, raziskovanje, svetovanje in investicije, d.o.o.
2333597000 JURE MARN intelektualna lastnina, svetovanje in raziskave d.o.o.
2336537000 JAKEN storitveno podjetje d.o.o.
2334437000 JUDA, nepremičninske storitve, d.o.o.
2342367000 JACKOVICH INTERNATIONAL, svetovanje d.o.o.
2346796000 JERMAN&BAJUK davki, pravo, računovodstvo in svetovanje, d.o.o.
2349086000 JAS-AS, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
2349485000 JABOLKO trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
2361248000 JAMADA PLUS, oddaja nepremičnin v najem ter nega telesa, d.o.o.
2365499000 JANO TRANSPORT, organiziranje prevozov in servis na terenu, d.o.o.
2365049000 JAVOR TURIZEM d.o.o.
2363275000 JUNONA 05 investicijska družba d.o.o.
3265366000 JOCO - NANA TIM, posredništvo, trgovina, gostinstvo, prevozi, d.o.o.
3275469000 JTJ, storitve d.o.o.
3275922000 JAB PRODAJA, trgovina d.o.o.
3281108000 JOLLY BAR gostinske storitve d.o.o. - v stečaju
3282724000 JURGEN, proizvodnja in inženiring, d.o.o.
3283666000 JM CONSTRUKT, gradbene storitve, d.o.o.
3287653000 JaMaSo, družba za trgovino, d.o.o.
3286380000 JP.MONTAGE, montaža, obdelava kovin, načrtovanje, transportna tehnika, avtoindustrija, gradbeništvo in elektromontaža, d.o.o.
3289125000 JANTAR - PERPAR, računovodske in knjigovodske storitve, d.o.o.
3297225000 JOORE, računalniške storitve, d.o.o.
3294935000 JAKOB, svetovanje za zdrav življenjski slog, d.o.o.
3302792000 JS SERVIS Servis, prodaja in najem težke gradbene in kmetijske mehanizacije ter opreme d.o.o.
3310159000 JUR-TAN, nepremičnine, d.o.o.
3315274000 JORDAN NALOŽBE, finančno svetovanje, d.o.o. - v stečaju
3321231000 JUNC CNC obdelava kovin d.o.o.
3319695000 JAN ING projektiranje in inženiring d.o.o.
3331571000 JERALA PROFIL, vzdrževanje in popravila motornih vozil, d.o.o.
3332055000 J.DENS, družba za zobozdravstveno dejavnost in svetovanje, d.o.o.
3332888000 JOIL, posredništvo in svetovanje, d.o.o.
1932934000 JABOLKO podjetje za storitve d.o.o.
3348598000 JYL, arhitektura in svetovanje, d.o.o.
3356655000 Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
3361861000 JESIS upravljanje z nepremičninami in naložbami d.o.o.
3364909000 JEANS, trgovina in storitve d.o.o.
3391485000 JAKŠIČ & PARTNERJI, posredništvo, d.o.o.
3394557000 JMD svetovanje, d.o.o.
3399869000 JB AEROCOMP, projektiranje, razvoj in proizvodnja letal ter brezpilotnih letalnikov, d.o.o.
3400506000 JAGE, poslovne storitve, d.o.o.
3401758000 JAGER STORITVE elektroinstalacije, vzdrževanje in popravila d.o.o.
3422780000 JOSEF STEINER NEPREMIČNINE, družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, storitve in svetovanje d.o.o.
3422526000 JHP projektne rešitve d.o.o.
3436012000 JANIKO, poslovno svetovanje in posredništvo, d.o.o.
3437949000 JONES trgovina d.o.o.
3441890000 Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
3437442000 JAMPAK d.o.o. podjetje za proizvodnjo in prodajo embalaže
3442675000 Juha studio, umetniško ustvarjanje, d.o.o.
3443264000 JJ7 d.o.o. Proizvodnja, posredništvo, trgovina, marketing in storitve
3454118000 JOC, programiranje in svetovanje, d.o.o.
3453359000 JANADENTAL zobna ordinacija d.o.o.
3453286000 JEŽOVNIK TRANSPORT, prevozništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
3360725000 JAKA PRIMUS, gradbeništvo, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
3468992000 JusFin, pravno in finančno svetovanje, d. o. o.
3470865000 JON BIRO, poslovne storitve, d.o.o.
3475468000 JKLM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
3728706000 JAP-PRO storitve, trgovina d.o.o.
3477797000 J. LOGISTIKA, podjetje za prevozništvo d.o.o.
3474674000 JELAČIN, zobozdravstvene storitve, d.o.o.
3477029000 JVP DENTAL, zobozdravstvene storitve, d.o.o.
3483177000 JAN-M, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
3488420000 JELSA, informatika, posredništvo in svetovanje, d.o.o.
3493555000 JSR d.o.o., proizvodnja, trgovina in svetovanje
3500098000 JID, družba za gostinstvo in trgovino, d.o.o.
3505111000 JONA-73 družba za prevozništvo, gostinstvo in turizem d.o.o.
3502350000 JEŽEK PLUS, poslovni inženiring, d.o.o. - v stečaju
3505545000 JURCO KD, storitve, proizvodnja, prodaja, d.o.o. - v stečaju
3508676000 JELENTRANS, prevozi in storitve d.o.o.
5805295000 JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
3510549000 JOP, družba za investicije in naložbe, d.o.o.
3521753000 JEKLOELEKTRONIK proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
3527352000 JERIN, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
3529401000 JPROJEKT, projektiranje, nadzor, svetovanje in servis, d.o.o.
3529444000 JUVAN INŠTALACIJE d.o.o.
3550001000 JANA, predšolska vzgoja, svetovanje, storitve, d.o.o.
3557804000 JAMA, prodaja industrijskih strojev, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.-v stečaju
3563537000 JANJA, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
3576582000 JAKUP, gradbeništvo d.o.o.
3596885000 JDC ČIŠČENJE, splošno čiščenje stavb, d.o.o.
3597849000 JANE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o.
3609308000 JELENŠPED, špedicija in transport d.o.o.
3619770000 J-INVEST, Podjetje za investicijski inženiring d.o.o.
3619338000 JERCEG d.o.o., špediterske in transportne dejavnosti
5053986000 JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
3637409000 J-A RAHMAN, gradbeništvo in prevozništvo d.o.o.
3637093000 JEROPLAST, proizvodnja in inženiring, d.o.o.
3636577000 JODITO-F, trgovina in storitve, d.o.o.
3637905000 Javno podjetje Prlekija d.o.o.
3645584000 JELEN INTERNATIONAL, špedicija in transport d.o.o.
3649555000 JATRANS prevozne storitve d.o.o.
3648222000 JANTA +, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.
3661083000 JUNO INVEST storitve d.o.o.
3666620000 JCD PROJEKT 2, storitve, d.o.o., Ljubljana
3667375000 JOVAN, gostinske storitve, d.o.o.
3676447000 JELKA BELTINCI, pohištvo po meri d.o.o.
3686159000 JPN4 Športne dejavnosti d.o.o. - v stečaju
3694968000 JEREA gostinske storitve d.o.o. - v stečaju
3698971000 JOZERA, trgovina, d.o.o.
3703525000 JADON poslovne storitve d.o.o.
3704254000 JAGODA, prevozi, čiščenje in druge storitve, d.o.o.
3704831000 JUVENIS poslovne storitve, d.o.o.
3705307000 JEL ELEKTRO, instalacija in montaža električnih naprav, d.o.o.
3706028000 JESENIK, proizvodnja in obdelava kovin d.o.o.
3706818000 JANAJ, posredništvo in prodaja, d.o.o.
3711218000 JEREB AC, veleprodaja, zastopanje in razne storitve, d.o.o.
3721639000 JADRAN ESKORT, prevozi in spremstva, d.o.o.
3724778000 JAVE-PC, računalniške storitve po meri, d.o.o.
3725952000 JALUS Consulting, varnostno in poslovno svetovanje d.o.o.
3726673000 JEN AVTO, trgovina in storitve, d.o.o.
3736938000 JB energija, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o.
3737357000 JAGODIČ, družba za gradbeništvo, trgovino in ostale storitve d.o.o.
3745708000 JASKO, trgovsko, storitveno in gostinsko podjetje, d.o.o.
3752470000 JN EVENTI, poslovne storitve, d.o.o.
3752291000 JEST PLUS, gostinstvo, d.o.o.
3755312000 JEŽICA, proizvodnja, trgovina in storitvene dejavnosti, d.o.o.
3755738000 JAPELJ MK, MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA, d.o.o.
3755509000 JORDANOV, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
3760740000 JUGOKONTAKT, zastopanje, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
3763501000 JMV2 poslovne storitve d.o.o.
3769372000 JPC, svetovanje, zastopanje in prodaja d.o.o.
3770338000 JAFI, kozmetična in pedikerska dejavnost, d.o.o.
3773973000 JEMA PLUS, trgovina in storitve, d.o.o.
3780651000 JAZON-6, Podjetje za organizacijo, turizem in trgovino, d.o.o.
3809749000 JE-EMB, proizvodnja in prodaja lesene embalaže, d.o.o.
3833496000 JASMIN PIKA družba za storitve, gostinstvo, trgovino in promet d.o.o.- v stečaju
3834166000 JEKLO OPREMA storitveno podjetje d.o.o.
3834433000 JAMIL ODEH, podjetje za uvoz in izvoz d.o.o.
3834735000 JAMIBO PLUS, trgovina in storitve d.o.o.
3834778000 JURJA, gostinska dejavnost, d.o.o.
3837076000 JL družba za informacijske storitve d.o.o.
3844293000 JONUS, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
3845303000 JARDesign, SVETOVANJE IN STORITVE, D.O.O.
3848019000 JEŽ PROJEKTI, trgovina in svetovanje, d.o.o.
3847403000 JANEZ STANONIK, turizem in pivovarna, d.o.o.
3848434000 JUCOM, posredovanje in turistične storitve, d.o.o.
3849627000 JKPS poslovno svetovanje d.o.o.
3854922000 JAMNIK PREVOZI IN OSTALE STORITVE d.o.o.
3857824000 JAGI, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
3865452000 JURŠA trgovina in proizvodnja d.o.o.
3865380000 JAFIN, storitve,d.o.o. - v stečaju
3867455000 JESENIJA POSLOVNE STORITVE, poslovno svetovanje, transporti, gostinstvo, d.o.o.
3870316000 JUTE, storitve, d.o.o.
3882667000 JUSTIN STORITVE, inštaliranje pri gradnjah in inženiring, d.o.o.
3887049000 JBA TRADE prodaja vozil na drobno in debelo d.o.o.
3891518000 JAFRAL, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.
3897494000 JULIJAN, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
5523362000 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO
3903176000 JARK, sončna elektrarna, d.o.o.
3904008000 JUVIS, zdravstvene storitve, d.o.o.
3908402000 JEŽAR, podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o. - v stečaju
3911578000 JETTOS, proizvodnja in trgovina d.o.o.
3909131000 JAUR, oblikovanje in proizvodnja pohištva, d.o.o.
3918572000 JB CREW 80, trgovina in storitve, d.o.o.
3926095000 JANITRA, poslovno svetovanje in posredništvo, d.o.o.
3930467000 JESENIN, izobraževanje in prevajanje, d.o.o.
7089856000 JP ENGINEERING, tehnično svetovanje, d.o.o.
3935663000 JAGODNIK & JURKOVIĆ trgovina in storitve d.o.o.
3947548000 JesJes, tehnološki razvoj in storitve, d.o.o.
6058876000 JAVOR Opažne plošče, lesna industrija, d.o.o.
3956601000 Javno podjetje VARAŠ, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče
3956296000 J.S.I. posredovanje, svetovanje in raziskovanje d.o.o.
3957853000 JEŽA, naložbe, inženiring, d.o.o. - v stečaju
3959856000 JAGRAD BJ gradbena dela d.o.o.
3962083000 JGP, gradbeništvo, d.o.o.
6393390000 JULA, investicijsko upravljanje, d.o.o.
3974766000 JUMAS, trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o.
3977137000 JERNEJEV HRAM gostinstvo d.o.o.
3991725000 JADRANSKA VRATA družba za nepremičnine d.o.o.
3992071000 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o.
3999068000 JMG 5, poslovne rešitve, d.o.o.
6000614000 JUMICO, gostinske storitve, d.o.o.
6001688000 JUPITRA, poslovni inženiring, d.o.o.
6003478000 Jesihova družba, storitve in inženiring, d.o.o.
6022413000 JA-RA-IN, investicije, d.o.o.
6366465000 JELEN STORITVE, podjetje za svetovanje in storitve, d.o.o.
6006442000 JURA SL, storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
6019943000 ju3 svetovanje d.o.o.
6019927000 JC CONSULTING, posredništvo in storitve d.o.o.
6022006000 JOST TRANSPORT, družba za prevoz in druge storitve, d.o.o.
6024726000 JUREK svetovanje in storitve d.o.o.
6026761000 JB Center, trgovina in servis koles d.o.o.
6025889000 JUCCA NAUTIKA, trgovina, servis in storitve, d.o.o.
6028519000 JUVERON, poslovno svetovanje in socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, d.o.o.
6035019000 JASOLAR, proizvodnja elektrike in obnovljivi viri, d.o.o.
6036821000 JASIM, storitve d.o.o.
6039154000 JFR nepremičninski inženiring d.o.o.
6045243000 JELANI, zaključna gradbena dela, d.o.o.
6052215000 JI AIFEN, gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o.
6056121000 JAN STIK gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
6059945000 JASAMA, storitvena, trgovska in svetovalna družba, d.o.o.
6063152000 JAVOR Lamelirani program, lesna industrija, d.o.o. - v stečaju
6063144000 JAVOR Furnir, lesna industrija, d.o.o. - v stečaju
6063560000 JAVOR Vezane plošče, lesna industrija, d.o.o. - v stečaju
6069185000 Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.
6073131000 JO-METAL, ročno oblikovanje pločevine, d.o.o.
6074707000 JAZ IN BOŽO gostinstvo in turizem d.o.o.
6077439000 JTM GROUP, poslovno svetovanje d.o.o.
6075991000 JAGARINEC, gradnja in vzdrževanje objektov, d.o.o.
6087493000 JT Pro, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
6092110000 J.KOTNIK, trgovina in storitve, d.o.o.
6094635000 JAHIRI, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
6096930000 JANUZAJ GRADNJE, gradbeništvo, d.o.o.
6098207000 JGM, trgovina in storitve, d.o.o.
6097448000 JMP STORITVE, storitve in proizvodnja, d.o.o.
6098258000 Jože Murkovič INTERIERJI proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
6100317000 J-MB SKUPINA, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o
6099327000 JANEJA, slaščičarna in kavarna, d.o.o.
6110444000 JAZZ TISK, grafična dejavnost, d.o.o.
3666883000 JASPIS FINANČNA AGENCIJA, družba za unovčevanje in odkup terjatev, d.o.o.- v stečaju
6113265000 JUZA SPORT, ŠPORTNI MARKETING, d.o.o.
6125042000 JakecSport, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
6118143000 JUVENTINA CLINIC, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost d.o.o.
6129439000 JUREN, inženiring, d.o.o.
3707890000 JP PROJEKT storitve, trgovina d.o.o. - v stečaju
6129641000 JPS, družba za gradbeni inženiring, d.o.o.
6131921000 JR, podjetje za gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
6129196000 JETONI, GRADBENIŠTVO d.o.o.
6134785000 Jović Boban, družba za gostinske storitve, d.o.o. - v stečaju
6142290000 JS energija, Optimizacija energetskih sistemov, d.o.o.
6143415000 JANJANIN d.o.o., internetna prodaja
6143431000 JOKS, proizvodnja in montaža transportne opreme, d.o.o.
6145515000 JocoHud d.o.o., videoprodukcija
6152651000 JVG, upravljanje nepremičnin, d.o.o. - v stečaju
6149456000 J2VR poslovanje z nepremičninami d.o.o.
6153500000 JAP-M, servis in vzdrževanje vozil, d.o.o.
6156495000 Jana invest, trgovina, d.o.o.
6159729000 JPC2C, družba za vodenje investicij, d.o.o.
6160247000 JeDa, svetovanje, d.o.o.
6167705000 JEKE, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
6168647000 JURKOVIČ slikopleskarstvo in splošna gradbena dela, d.o.o.
6175392000 JEJUJA, storitve in trgovina, d.o.o.
6172547000 JSS Rešitve, poslovne in informacijske rešitve, d.o.o.
6176739000 JECOM ŠPORT d.o.o.
6176879000 JUNA ŠPORT, trgovina in druge storitve, d.o.o.
6182593000 JAAZZ, trgovina in storitve, d.o.o.
6189741000 JOSLYN trgovina in storitve d.o.o.
6193145000 Jeričevo, poslovne storitve, d.o.o.
6192947000 JAMBO reklamna hiša, reklamiranje in oglaševanje, d.o.o.
6195083000 JULIAN INŽENIRING gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.
6201342000 JMPRINT, trgovina na debelo, d.o.o.
6203868000 JDR TIM, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
6206425000 JUSTINIJAN, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.
6214916000 Južni tok Slovenija d.o.o., družba za prenos zemeljskega plina
6216498000 JUSTICIJA nepremičnine, poslovne storitve in svetovanje, d.o.o.
6220177000 JN PROJEKT, izobraževanje in vodenje projektov, d.o.o.
6219853000 JAMABO, računovodstvo in storitve, d.o.o.
6224903000 JTM storitve d.o.o.
6221998000 JALUAL, trgovina in storitve, d.o.o.
6228984000 JANKOVIC MONT montaža pohištva d.o.o.
6240437000 JOVAN 1, gradbeništvo, d.o.o.
6243045000 JAN-SE podjetje za posredovanje blaga in storitev d.o.o.
6245803000 JMM uvoz-izvoz, trgovina in posredovanje d.o.o. - v stečaju
6255744000 JANIJAN d.o.o. Trgovina in posredništvo - v stečaju
6256341000 JUTURNA, svetovanje, kozmetika in frizerstvo d.o.o.
6259464000 Jelendol Gozd, d.o.o., gozdno in lesno gospodarstvo
6260390000 JETSKIPRODUCTION, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
6260527000 J & B gostinstvo in turizem d.o.o.
6059635000 JAMBA PLUS, tehnično projektiranje in svetovanje, d.o.o.-v stečaju
6273190000 JONI-BAU, fasaderstvo d.o.o.
6273505000 JON INŠTALACIJE storitve d.o.o.
6277730000 JMI, podjetje za strojne instalacije, inženiring, projektiranje in gradbeništvo, d.o.o.
6288588000 JUBHome, energijsko varčne hiše, d.o.o.
6292933000 JM-KO.STRU., kovinarske storitve, d.o.o.
6290876000 JOLO trgovina in storitve, d.o.o.
6298346000 Joyrney, drugačno usposabljanje d.o.o.
6300901000 JIN trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
6305148000 JOGRAD, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
6304869000 JUDO 2016, organizacija tekmovanj in poslovne dejavnosti v športu d.o.o.
5162645000 Judo zveza Slovenije
6312462000 JASNO IN GLASNO, založba, d.o.o.
6319220000 Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.
6323693000 JARNFORSEN ENSI energetski sistemi d.o.o.
6335900000 JUBEL-AZ, proizvodnja barv in kemikalij, d.o.o. - v stečaju
6342922000 J.D.Z. odpadki, reciklaža sekundarnih surovin, d.o.o.
6353673000 JON - K založništvo in grafične storitve d.o.o.
6352928000 JURIDICAN, pravno, poslovno in finančno svetovanje, d.o.o.
6355463000 JANTAS podjetje za trgovino d.o.o.
6355617000 JPI BAU, gradbeno podjetje, d.o.o.
6359817000 JORG TRADE trgovina in storitve d.o.o.
6360670000 JMN, trgovina in storitve, d.o.o.
6361064000 JMR, Trgovina in posredništvo d.o.o.
6357121000 JURKEC LOGISTIKA, transport in storitve d.o.o.
6363261000 JUMA-HIGIENA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
6365701000 JZS, podjetje za trgovino, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
6365990000 J-INŽENIRING, podjetje za storitve, d.o.o. - v stečaju
6376355000 JASE GLANZ, čiščenje objektov, d.o.o.
6378552000 JENFIN, družba za finančne storitve, d.o.o.
6381863000 JO-ŽI VIDIC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
6383955000 JCL trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
6390331000 JV HOLDING, družba za upravljanje naložb d.o.o.
6405665000 JAGGER MODA, trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o.
6406238000 J-F GRADNJE, gradbeništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
6410626000 JT2009, gostinstvo d.o.o.
6412556000 JELIKS, trgovina in storitve d.o.o.
6427871000 JEHONA gradbeništvo d.o.o.
6428452000 JULI.ETA d.o.o., trgovina in storitve
6442412000 JAPINA, raziskovanje in razvoj, d.o.o.
6445551000 JAKO plast, izdelovanje predmetov iz plastičnih mas in orodjarstvo, d.o.o.
6446701000 JEC RAČUNALNIŠTVO, trgovina in storitve, d.o.o.
6449271000 JUNNA 7, gradbene storitve, d.o.o.
6459307000 JC T.E.A.M. STORITVE, D.O.O.
6459951000 JADRAN SERVIS, čiščenje in vzdrževanje, d.o.o. - v stečaju
6473733000 JAGO IZLET, turistična agencija, d.o.o.
6477771000 JMW Fire, proizvodnja kovanih gasilskih armatur, d.o.o.
6483704000 JAVEDI, podjetje za računalniške storitve, trgovino in turizem, d.o.o.
6485197000 JPG, invest, d.o.o. - v stečaju
6488331000 JELENKO ENGINEERING, izdelava strojev in naprav, d.o.o.
6496067000 JAG, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
6492762000 JAVORŠEK strojegradnja d.o.o.
6498183000 JOLI, trgovina in storitve, d.o.o.
6499759000 JAVOR DREVO, trgovanje z lesom, d.o.o.
6507875000 JDG7 zastopanje, posredovanje, inženering in kooperacije d.o.o.
6508839000 JOTAS, GOSTINSTVO d.o.o.
6508391000 JARAN gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
6511317000 JUMP, posredništvo in zastopanje d.o.o.
6516351000 JZP vrtec, gradnja in oddajanje nepremičnin, d.o.o.
6516904000 Jasi Singh Global International, trgovina in transport d.o.o.
6517293000 JAST, energija za zabavo, d.o.o.
6523978000 J.A.T. TEAM, predelave d.o.o.
6523536000 J Bonus, trgovina in storitve d.o.o.
6527493000 JANEJ, gradbeništvo, trgovina in druge poslovne storitve, d.o.o.
6537219000 JANAJA, gostinstvo d.o.o.
6535119000 JOLUS, montažne storitve, d.o.o.
6546862000 J.R.G.T., konjereja in storitve, d.o.o.
6553095000 JUVAR razvoj, proizvodnja in prodaja varilnih dodatkov d.o.o.
6554717000 JANKOVIČ TRANS, prevozi in storitve, d.o.o.
6556523000 JABKA, trgovina in storitve, d.o.o.
6563589000 JM PROJEKT, tehniško svetovanje d.o.o.
6564178000 Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
6565247000 JAKOV inženiring in interieri d.o.o.
6563953000 JE INŽENIRING, gradbeništvo in trgovina, d.o.o. - v likvidaciji - v stečaju
6572111000 JAMI VLAD, prodaja farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
6577679000 JEREMIC in PIRC družba za razvoj inovacij d.o.o.
6579361000 JANG GU-ANG trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
6588778000 JUVAS, priprava hrane in strežba jedi, d.o.o.
6594514000 J-B ZAVERNIK, vodovod, ogrevanje, gradbeništvo d.o.o.
6598803000 JUHOR podjetje za storitve d.o.o.
6597823000 JU ŠAMPION, investicijska svetovanja, d.o.o.
6600930000 JPO, trgovina in storitve, d.o.o.
6605176000 J SISTEMI, spletna prodaja, d.o.o.
6611214000 JARTIS, inštalacije in druga zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
6612334000 JAKSETIČ MATJAŽ transport d.o.o.
6612415000 JAN-ALE, gradbena dela d.o.o. - v stečaju
6613900000 JBM TEHNIKA, storitve in trgovina, d.o.o.
6616330000 JOŽEF TRANSPORT d.o.o.
6615767000 JAKO, lesne konstrukcije, d.o.o.
6616909000 JIVASOL, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
6617115000 Jonis marketing in pravne dejavnosti d.o.o.
6625096000 Just Grind, tehnologije, d.o.o.
6619754000 Jumaks, storitve, d.o.o.
6623158000 JULSA TRAVEL, dejavnost potovalnih agencij, d.o.o.
6625819000 JONTUS, gradbeništvo in druge storitve d.o.o. - v stečaju
6629393000 JK wings, storitve, d.o.o.
6631649000 JUMANJI, mednarodna trgovina, d.o.o. - v stečaju
6633838000 JAKOV FAK, marketing in svetovanje, d.o.o.
6635407000 JANA TRADE trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
6641610000 Jingle Bells, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
6642667000 JUNICUS, edinstvene rešitve, d.o.o.
6648231000 JANTRA mizarske storitve ter zaključna gradbena dela, d.o.o. - v stečaju
6659306000 J&M proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
6664652000 JEKI, gradbene storitve, d.o.o.
6665519000 JUNJIE, gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
6671918000 JUSKA, trgovina in storive, d.o.o.
7091761000 JOSIP COMMERCE 2017, posredništvo in poslovno svetovanje, d.o.o.
6685196000 JEREBITZ, proizvodnja in črevarstvo d.o.o.
6689574000 JURCA, gostinstvo, d.o.o.
6688632000 JERA, frizerske storitve, d.o.o.
6698344000 JNA, poslovne storitve, d.o.o.
6701302000 JPG GLOBAL, svetovanje in storitve, d.o.o.
6708137000 JVP, proizvodnja in prodaja izdelkov iz vezanih plošč, d.o.o.
6711499000 JPS TEHNIKA, gradbeni nadzor in tehnično svetovanje, d.o.o.
6711472000 JODEKS, trgovina in storitve, d.o.o.
6711642000 J.D.F., navtične storitve, d.o.o.
6713645000 JPS MM AVTOSERVIS d.o.o.
6722580000 JoNet, gradnje in storitve, d.o.o. - v stečaju
6723578000 JACK LOGISTIC, prevozništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
6725163000 J&J DESIGN oblikovanje plovil d.o.o.
6724973000 JOMONTAŽA, okna, vrata d.o.o.
6724850000 JAC, vzdrževanje, trgovina in gostinstvo d.o.o.
6726585000 JAGGER, proizvodno, gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o.
6727743000 JANIK, gostinstvo,storitve in trgovina, d.o.o.
6725473000 JK-TEH, inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, d.o.o.
6732747000 JA - NI, gradbeništvo, d.o.o.
6741410000 JAGOMA, storitve, d.o.o.
6741878000 JP MARINE TECH, servis in storitve d.o.o.
6747191000 JAMADA SKUPINA, družba za računalništvo in druge poslovne storitve d.o.o.
6763367000 JASNI SVET, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
6762417000 JANIG TEHNIKA, trgovina in storitve, d.o.o.
6768687000 JPL, gostinstvo, d.o.o.
6771297000 JAKEMA, posredništvo in storitve, d.o.o.
6769004000 JANAPE, trgovina in transporti, d.o.o.
6776671000 JUMETAL d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve
6784038000 JEE, mobilne rešitve, d.o.o.
6788882000 JA INVEST 888, posredovanje nepremičnin, d.o.o.
6809740000 JV KREATIVNI MARKETING, marketinške storitve, d.o.o.
6807879000 JUSTUS, poslovno svetovanje d.o.o.
6810527000 JNP, javna naročila, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.
6811205000 JUMAJA, trgovina in storitve, d.o.o.
6808484000 JIKI, izdelava spletnih strani d.o.o.
6815669000 JK GRADIMO, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
6822096000 JJMP, gostinstvo d.o.o.
6825010000 JBINVEST, nepremičnine d.o.o.
6826334000 JEVIĆ - GRAD, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
6835198000 JAT, računovodstvo d.o.o.
6845215000 JARMIN, knjigovodske storitve d.o.o.
6845363000 JOB MATE, posredovanje pri zaposlitvi, d.o.o.
6848605000 JML - TEHNOPROM, proizvodnja in storitve, d.o.o.
6848494000 JINJILI, trgovina in storitve, d.o.o.
6861105000 JM BAT gradbeništvo in storitve d.o.o.
6862659000 Jager energetika, družba za inženiring in proizvodnjo energetskih sistemov d.o.o.
6870317000 JUMBOTRANS, mednarodni transport d.o.o.
6873413000 JINDE, informacijske rešitve, d.o.o. - v stečaju
6873600000 Jo.En.A d.o.o., poslovno svetovanje
6878016000 JMJS, pravno in poslovno svetovanje, d.o.o.
6879918000 JUNISIB turizem in storitve d.o.o.
6881963000 JABAU, poslovne storitve, d.o.o. - v stečaju
6882331000 JUST KOM podjetje za prodajo in servis komunalne opreme d.o.o.
6887848000 JULIAN PRIMUS, gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
6901611000 JAKIČ proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
6901948000 JAZ-ING, storitve, d.o.o.
6915302000 JANMAL, cestni tovorni promet, d.o.o.
6916252000 JENID, prevozi in storitve, d.o.o.
6917178000 JMS Adriatic, trgovina d.o.o.
6919090000 JANOS, transport in trgovina, d.o.o.-v stečaju
6919685000 JIMO, storitve, d.o.o.
6920080000 JOMIA, gostinske storitve d.o.o.
6927254000 JT1 poslovne storitve d.o.o.
6929150000 JT2 poslovne storitve d.o.o.
6932215000 JB TECH, montaža industrijskih strojev in naprav d.o.o. - v stečaju
6938833000 JULOR d.o.o., trgovina z avtomobili
6940994000 JUG AI GRADNJE, gradbeništvo in storitve d.o.o.
6943195000 JVB poslovno svetovanje d.o.o.
6944051000 JAVA energija, obnovljivi viri energije d.o.o.
6956491000 JAGODA KLOE oglaševanje in raziskava trga d.o.o.
6960774000 JADRAN AGRO, trgovina in storitve, d.o.o.
6966837000 JADRAN ENERGETIKA, trgovina, ogrevalna tehnika, klima in prezračevanje, d.o.o.
6966845000 JADRAN DOM, trgovina in storitve, d.o.o.