JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - L, Total count: 14828

Reg.No Company
5337577000 LASSO-LOVRENČIČ IN DRUŽBENIKA družba za trženje s tehničnimi plini, svetovanje, trgovina in storitve d.n.o.
5459397000 LUČKA TRIFONI & CO. trgovina s svetili in elektro materialom, d.n.o.
5644224000 LUCIJA TIČAR IN OSTALI, storitve in trgovina, d.n.o.
5781205000 LITTA, KLANČAR & CO. Podjetje za računovodske storitve d.n.o., Litija
5818281000 LENARDIČ & DRUŽABNIKI - TAKAL poslovne storitve in trgovina d.n.o.
5852757000 LIPOGLAVŠEK IN DRUŽABNIKI proizvodnja, trgovina in grafične storitve d.n.o.
5872405000 LEPŠINA & CO Podjetje za proizvodnjo in razvoj d.n.o. Hacetova 6, Ljubljana
1453602000 LAPKOVSKI & CO. družba za storitve, d.n.o., Ljubljana
1331698000 LORD - AŠIČ & ADELSTEIN storitve in trgovina, d.n.o., Šmartno v Rožni dolini
1695797000 LARIX KALAN IN DRUGI storitve in trgovina, d.n.o.
1970216000 LASNIK & ROŠER vgrajevanje stavbnega pohištva d.n.o.
1481924000 LESARSTVO BAVDEK & CO., mizarstvo d.n.o.
7171927000 Linkot, Jasmina Pelc in partnerji d.n.o., jezikovno izobraževanje, prevajanje in psihoterapevtske storitve
5696062000 LEGRO - IVAN GOLOB proizvodnja, gradbeništvo in organizacijske storitve, k.d. Robanov kot 5, Solčava
1194062000 LANA JOVANOVIČ k.d., frizerski studio - v stečaju
5910617000 LOKEM LOŽAR družba za trgovino, storitve, proizvodnjo in transport, k.d.-v likvidaciji
1528084000 LOVŠIN AVTO MOTO, proizvodnja, storitve in trgovina, k.d.
1715003000 L.G.M. VUZEM gradbeništvo in storitve, k.d.
1782401000 LADIHA, storitve k.d.
1719947000 LIDL Slovenija družba za trgovino in storitve d.o.o. k.d.
1716972000 LIDL Slovenija družba za trgovino in storitve d.o.o.
1722646000 LEPOTA ANNAJ, BUBANOVIĆ studio za lepoto in zdravje, k.d.
5037816000 LESONIT, lesno kemična industrija d.o.o.
5072115000 LOKAINVEST, podjetje za svetovalni inženiring, d.o.o., Škofja Loka
5144353000 LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
5291666000 LEVANT podjetje za strateško planiranje in razvoj d.o.o. - v stečaju
5071941000 LIMOS, družba za proizvodnjo in inženiring opreme, strojev in naprav, d.o.o.
5378818000 LIVE MEHANO d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve
5053269000 LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI d.d.
5042968000 LAJOVIC TUBA embalaža, d.o.o.
5075947000 LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o.
5072549000 LABOD čistilnica in pralnica, d.o.o.
5043425000 LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: LEK PHARMACEUTICALS D.D. FIRMA V FRANC. J.: SOCIETE PHARMACEUTIQUE LEK D.D.
5447135000 LITOSTROJ - HOLDING D.O.O.
5039207000 LESNA TIP tovarna ivernih plošč Otiški vrh d.o.o.- v stečaju
1732811000 Lek farmacevtska družba d.d.
5067430000 LASSANA, frizerstvo in kozmetika, d.o.o.
5029048000 L - PLAST, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5300215000 LIST družba za trgovanje na debelo in drobno z mešanim blagom, d.o.o., Ljubljana
5287073000 LTH Castings, ulitki d.o.o.
3520340000 LIOR INVEST naložbe d.o.o.
5025648000 LES-MMS trgovska družba d.o.o.
5288070000 LOTOS, podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino opreme za zaščito okolja in kmetijstvo, Kranj, d.o.o.
5292743000 LEILA, izobraževanje in raziskovanje, d.o.o.
5290732000 LUCIJA Trgovina in posredništvo d.o.o.
5296536000 LIST družba za računalniški inženiring d.o.o., Ljubljana
3640230000 LAGERFIN, poslovne storitve, d.o.o.
5038189000 LP INVEST, družba za naložbe in storitve, d.d.
5295190000 LESEX Družba za predelavo in blagovni promet z lesom d.o.o. - v stečaju
5300274000 LOGOS.SI, podjetje za računalniški inženiring, d.o.o.
5327423000 LE-TEHNIKA, podjetje za proizvodnjo in trgovino z elektrotehničnimi izdelki, d.o.o., Kranj
5297214000 LINK Podjetniški inkubator d.o.o., Ljubljana
5444098000 LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o.
5302803000 LESING proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
2094711000 LESAR INŽENIRING, družba za inženiring in storitve, d.o.o.
5048257000 LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o.
5299632000 LESARSTVO HUDOVERNIK, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5305381000 LESTRA podjetje za izvoz, uvoz, marketing in inženiring, d.o.o.
5037395000 LISCA d.o.o. modna oblačila Sevnica
5659752000 LOTRANS ŠPED d.o.o. podjetje za trgovino in prevozništvo Sežana - v stečaju
5313694000 LIPACOM, trgovina in storitve, d.o.o.
5327296000 LABTIM laboratorijska oprema d.o.o.
5307589000 LESOM proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5305209000 LAZAR COMPANY storitve, trgovina, proizvodnja d.o.o.
5791910000 LASSCAN podjetje za projektiranje, razvoj in inženiring Ljubljana d.o.o.
5824940000 LESNINA TRGOVINA Trgovsko podjetje d.o.o.
5255805000 LESNINA VELETRGOVINA notranja in zunanja trgovina na debelo in drobno d.o.o., Ljubljana
5328721000 LESKA proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o.
5306051000 LITHOTEAM & CO proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. Celje, Bevkova 3
5317886000 LANCOM inženiring računalniških sistemov d.o.o.
2033917000 LAN INVESTICIJE upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi d.o.o.
5330521000 LOMA CONSULTING, svetovanje d.o.o., Ljubljana
5308887000 LINDE mednarodne poslovne aktivnosti d.o.o. Ljubljana
2029197000 LINDE 99 mednarodne poslovne aktivnosti d.o.o.
5313490000 LENART proizvodnja in trgovina d.o.o.
5314046000 LESKOVŠEK GRADNJA, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5314429000 LEP-POHIŠTVO podjetje za proizvodnjo lesenih izdelkov, trgovino, inženiring in storitve d.o.o.
5801672000 LAMPRET CONSULTING d.o.o. agencija za podjetniško svetovanje in izobraževanje
5357080000 LESK, galanterija in trgovina, d.o.o., Frankolovo 14 f
5314798000 LEX - Farmacevtika, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5316359000 LOMI SPORT, družba za športni inženiring, proizvodnjo, posredništvo, trgovino, gradbeništvo, gostinstvo, nepremičnine, izobraževanje in druge storitve, d.o.o.
5312914000 LESNA INDUSTRIJA SADEK, Proizvodnja palet in lepljenih elementov, posredništvo in trgovina, d.o.o.
5326354000 LOMAX, Inžiniring, prenova in projektiranje d.o.o.
5333482000 LEXPERA pravne in poslovne informacije d.o.o. Ljubljana
5332575000 LAMELA, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5318378000 LOKATRADE ŠKOFJA LOKA, ekonomsko komercialno svetovanje in trgovina na drobno in debelo z mešanim blagom, d.o.o.
5329175000 LESTROJ, podjetje za trgovino z lesnimi stroji, d.o.o.
5411831000 Laboris, svetovanje d.o.o.
5329167000 LEGRA lesno in gradbeno podjetje, d.o.o.
5327733000 LAN, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana
5326559000 LAVI, Trgovina, proizvodnja, marketing d.o.o., Kranj
5355257000 LUXURIA storitve in trgovina, d.o.o. Ljubljana
5329094000 LAMBDA GROUP tehnologije, priprave in distribucije vode d.o.o.
5332290000 LAPLAC, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
5332974000 LAB, poslovno svetovanje in storitve d.o.o.
5377943000 LK ING proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5426316000 LANGO podjetje za svetovanje, zastopanje ter zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.
5324050000 LES proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
5341060000 LIFE CONSULTING TRAVNIK IN DRUGI Podjetje za svetovanje na področju zdravstva d.o.o.
5038804000 LG-METAL trgovina in storitve d.d.- v stečaju
5346681000 LUGO proizvodnja elektromotorjev, reduktorjev in regulacij, d.o.o.
6394981000 LOGO ENERGIJA, skladiščenje in prevozi, d.o.o.
5396239000 LKŠ - GRADNJE d.o.o.
5834112000 LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.
5338344000 LAMPIČ d.o.o. podjetje za proizvodnjo, trgovino, predelavo kovin in plastike Ljubljana
5342252000 LIET Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Bovec
5335892000 LESPRO d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring in trgovino
5371961000 LECOT, čiščenje cest in drugo čiščenje d.o.o.
5345634000 LT razvoj, konstruiranje in izdelava delovnih naprav in postopkov d.o.o. Šentjernej
5336970000 LEKS podjetje za čiščenje objektov, dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo ter sanitarno svetovanje, d.o.o.
5648637000 LIGER razvojno storitveno podjetje d.o.o.
5066395000 LPK Lončarsko podjetje Komenda d.o.o. - v stečaju
5337747000 LEON, transport in špedicija, d.o.o.
5333598000 LAMAS računalniški inženiring, d.o.o.
5345464000 LEŠNIK & ZEMLJIČ, avtošola in cestni prevozi d.o.o.
5383927000 LM TRADE trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
6230644000 LITOBI, POUČEVANJE IN DRUGE STORITVE, HAJRIJE AJAZAJ, S.P.
5345936000 LABO družba za promet in opremljanje laboratorijev d.o.o. Ljubljana
5351430000 LEČNIK, urarstvo in trgovina, d.o.o.
5344956000 LINEA podjetje za projektiranje, izvajanje in nadzor, Idrija d.o.o.
5359821000 LBA Ljubljanski biro za arhitekturo, projektiranje in inženiring d.o.o.
5471729000 LESMA - proizvodnja in trgovina, d.o.o. Pivka
5567050000 LUKA ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, d.o.o.
5360285000 LEOSS podjetje za laserje, elektroniko, optiko, senzorje in sisteme, d.o.o., Ljubljana
6070981000 LEOSS-U družba za upravljanje d.o.o.
5367158000 LIPIS, Proizvodnja in trgovina d.o.o. - v stečaju
5349010000 LESFIN, trgovina, storitve in svetovanje, d.o.o.
5367905000 LAMILO, družba za proizvodnjo in storitve d.o.o.
5354773000 LESNIK TGM Storitve s težko gradbeno mehanizacijo d.o.o. Col
5366011000 LOT, podjetje za les, opremo in tapetništvo d.o.o., Zalog
5438284000 LOTEKS podjetje za proizvodjo, trgovino, storitve in zunanjo trgovino d.o.o.
5348692000 L.S. Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5385385000 LAB COMMERCE trgovina, posredovanje in zastopstva d.o.o.
5333300000 LINGUA SERVICE, center za tuje jezike, d. o. o.
5576644000 LIPNIK, pivovarna in kovinarstvo, d.o.o. Šmarje pri Jelšah, Mala pristava 16
5366186000 LIP ART marketing, vizuelne komunikacije, d.o.o., Ljubljana
5360455000 LE CLERCK COMPANY podjetje za consulting, izobraževanje in turizem, d.o.o.
5363721000 LOGO podjetje za proizvodnjo, inženiring, zastopanje, posredovanje in trgovino, d.o.o. Grosuplje
5382823000 LAUDER vizualne komunikacije, d.o.o.
5365384000 LAMS proizvodnja, trgovina in kooperacija Podzemelj d.o.o.
5377633000 LIT GORJANC, elektrarna in storitve, d.o.o.
5368979000 LESCO podjetje za inženiring lesnih izdelkov, d.o.o.
5369266000 LIA inženiring, d.o.o., Ljubljana
5381487000 LADAS trgovina, poslovne storitve d.o.o.
5370825000 LAMONT d.o.o. Proizvodnja in montaža predelnih sten in zaključna dela v gradbeništvu Lokavec 40 b Ajdovščina
5367972000 LUNA TBWA družba za komunikacije d.o.o.
5377471000 LITLLE ENGLAND CLUB kulturno-jezikovno izobraževanje d.o.o., Kamnik, Medvedova 6
5384664000 LESOTRG lesno obdelovalno trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5384931000 LIOR Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5381703000 LABORPLAST Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Nova Gorica
3361276000 LENIS farmacevtika d.o.o.
5389356000 LNC, pomorski prevoz in trgovina, d.o.o.
5400597000 LAGRO, trgovsko podjetje Kranj, d.o.o.
5383455000 LINK Računalniški inženiring d.o.o. Nova Gorica
5398959000 LETRA trgovina in transport d.o.o.
5397723000 LULIK Proizvodnja, trgovina in posredovanje d.o.o. Ajdovščina
5398924000 LEDINA Trgovina na debelo in drobno Lipovci d.o.o.
5398169000 LESTER trgovina, gradbeništvo in storitve d.o.o.
5392799000 LIMAB proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5418038000 LAGO podjetje za proizvodnjo in servisno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 265
5394074000 LINKOT jezikovno izobraževanje in prevajanje d.o.o.
5407451000 LARA gospodarsko svetovanje, družboslovne raziskave in kultura, d.o.o.
5409365000 LECOM Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kamnik
5041643000 LARIX INVEST, upravljanje in investiranje d.o.o.
5410673000 LIKAR P.T.S. pošta, transfer, storitve.o.o. - v stečaju
5413869000 LESKO intelektualne storitve d.o.o. - v stečaju
5407958000 LIMINI, podjetje za razvojno in raziskovalno dejavnost, gostinstvo in turizem, trgovino in storitve, Bled, d.o.o.
5413516000 LOZAR servis - prodaja in storitve d.o.o. Nova Gorica
1191063000 LANCER storitve in trgovina d.o.o.
5491916000 LIVARNA DONAJ podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5443997000 LOŽNICA-KOP podjetje za gradbene, trgovske in druge storitve d.o.o.
5431395000 LAMELA, podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in izvedenstvo, d.o.o.
5438691000 LINE projektiranje, inženiring in svetovanje d.o.o.
5407010000 LEJLA trgovina na debelo in drobno, uvoz, izvoz, Novo mesto, d.o.o.
5417180000 LIDO Trgovsko podjetje z lesnimi, tehničnimi in prehrambenimi izdelki d.o.o.
5407460000 LIDEXTRANS Družba za zunanjo in notranjo trgovino, zastopanje svetovanje in organizacijo d.o.o. - v stečaju
5415837000 LIBURNIA, trgovina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica
5423708000 LESIMEX trgovina in inženiring, d.o.o.
5419581000 LESPATEX trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
2554097000 LIDIJA ŠUBIC ODVETNICA
5423074000 LI MARKETING, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5423392000 LES-METAL podjetje za storitve in drobna hišna popravila, d.o.o., Preglov trg 13, Ljubljana
5422892000 LIRIC, podjetje za računalniški inženiring, svetovanje, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Ljubljana
5497361000 LINIJA & TRADE podjetje za inženiring na področju procesne opreme d.o.o.
5701970000 LETRAL proizvodna, storitvena in trgovska družba d.o.o.
5436125000 LA VIE trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5424763000 LASERTEHNIK MARFIN, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
5504210000 LUMA Podjetje za eksport - import, d.o.o. Ljubljana
5519152000 LESDAN, podjetje za obdelavo in predelavo lesa ter trgovino z lesom in opremo, d.o.o.
5453046000 LESTOR proizvodnja lesenih izdelkov, inženiring in trgovina d.o.o. Kamnik
5427878000 LIBRES trgovina in storitve d.o.o.
5450535000 LMS CORP. d.o.o. Storitve zobnega laboratorija, svetovanje, trgovina in turizem
5422906000 LUBA INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, Krakovski nasip 10
5446040000 LINEA-AV trgovsko in grafično podjetje, d.o.o.
5456282000 LELES podjetje za predelavo lesa, d.o.o.
5441064000 LOVRENC J. ERKER d.o.o., podjetje za projektiranje in inženiring
5437725000 LONGAR, trgovina, d.o.o.
5445108000 LISK, trgovsko podjetje, d.o.o.
5436605000 LOKVANJ COMPANY veletrgovina z ribiško opremo, cvetjem in galanterijo, d.o.o.
5478260000 LOTUS ART storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentvid pri Stični
5448310000 L.F. AIR - CONDITION, podjetje za proizvodnjo, posredovanje in trgovino d.o.o.
5456398000 L.L.S. finančno-računovodski inženiring d.o.o. Petrovče, Drešinja vas 33
5446082000 LENASSI inženiring d.o.o.
5784786000 LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
5448638000 LIZT podjetje za lesno industrijo, trgovino in prevoz d.o.o.
5447089000 Litostroj-proizvodno tehnični servis d.o.o. - v stečaju
5447020000 LITOSTROJ ULITKI D.O.O.
2235374000 LITOSTROJ JEKLO izdelava kakovostnih jeklenih ulitkov, d.o.o. - v stečaju
5474850000 LEDENI VIHARNIK trgovina, inženiring, transport, turizem, izobraževanje, d.o.o., Ljubljana
5473764000 LABSYS trgovina, svetovanje in servis, Ljubljana, d.o.o.
1666754000 LIPOLT, proizvodnja in trgovina d.o.o., Ilirska Bistrica, Podgrajska 30/a
5448921000 LEVANT Inženiring in turizem d.o.o. Soča
5037158000 LABOD konfekcija d.d. - v stečaju
3843688000 LABOD TURIZEM IN REKREACIJA PSK d.o.o.
5464005000 LOTOS podjetje za trgovinsko dejavnost, gostinstvo, uvoz-izvoz d.o.o.
6486274000 LOTOS ZAVAROVANJE, zastopanje in zavarovanje, d.o.o.
5476470000 LORA storitve in trgovina, d.o.o.
5468264000 LESOPLAST proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5484189000 LAMEX trgovsko podjetje Brežice d.o.o.
5470412000 LEMIT INTERNATIONAL podjetje za proizvodnjo, organizacijo in trgovino, d.o.o. - v stečaju
5538874000 LES & VEHO, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Dobro Polje
5471818000 LAYLIN, Družba za turizem, trgovino in računalništvo, d.o.o.
5515220000 LO & CO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5472083000 LINIATEX, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem, zastopanje, posredovanje, inženiring in izobraževanje, d.o.o., Šentvid pri Stični
5496195000 LESAM mizarstvo in trgovina d.o.o.
5527848000 LASERR podjetje za trgovino in storitve d.o.o. - v stečaju
5486360000 LINIA trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5488532000 LM VERITAS družba za računovodsko svetovanje d.o.o.
5478456000 LACARA d.o.o., Trgovsko in proizvodno podjetje
5479525000 LEVPLAST Proizvodnja in trgovina d.o.o.
5484529000 LDC, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
5487765000 LABORMED podjetje za trgovino, projektiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana
5480248000 LASTNINA, podjetje za svetovanje in organizacijo, d.o.o.
5480647000 L M Z, trgovina, transport in svetovanje d.o.o.
1625764000 LUMAR INŽENIRING podjetje za inženiring in storitve d.o.o.
5713331000 LUMIL podjetje za projektiranje, marketing in organizacijo d.o.o.
5483387000 LUKA, turizem in trgovina, d.o.o.
3468917000 LGM - OTC, naložbe in investiranje, d.o.o.
5821193000 LOGAR TRADE čebelarska oprema d.o.o.
5501016000 LINEAR, proizvodnja, vzdrževanje, servisiranje, Tenetiše, d.o.o.
5485045000 LEXIS, gradbene storitve, d.o.o., Kranj
5499453000 LUMEN HMELINA IN SIN podjetje za proizvodnjo, trgovino, export-import in storitve d.o.o.
5492963000 LIPA PREVALJE lesno trgovsko podjetje, d.o.o.
5487471000 LOGIKA založniško podjetje d.o.o., Kamnik, Svetčeva 11
5562015000 LAN-GEA družba za zastopanje in trgovanje, d.o.o.
5633885000 LASSAL Podjetje za svetovanje, izobraževanje, storitve in trgovino, d.o.o.
5498325000 LEVAS zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško d.o.o.
5496420000 LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka
5489431000 LINA DESIGN projektiranje, proizvodnja, prodaja in inženirig, d.o.o.
5498171000 LIBO svetovanje, marketing, trgovina d.o.o., Ziherlova 8, Ljubljana
5489890000 LANDER INN, prevozi, turizem, trgovina, d.o.o.
5514355000 LIGO export - import, d.o.o.
5268656000 LESTRO-LEDINEK podjetje za proizvodnjo lesno obdelovalnih strojev in orodij d.o.o.
5501377000 LESKO, proizvodnja in trgovina d.o.o. Žiri
5508860000 L.I. MARKETING uvoz-izvoz, promet, trgovina, zastopanje, d.o.o. Koper
5502446000 L-PLUS podjetje za projektiranje, trgovino in storitve d.o.o.
5509840000 L-PLAN d.o.o., podjetje za tehnično preizkušanje in analiziranje
5213436000 LESNINA INŽENIRING podjetje za projektiranje, gradnjo in opremo objektov, d.d., Ljubljana - v stečaju
5039908000 LEPENKA, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
5516935000 LJUBLJANSKA ZASTAVLJALNICA-LOMBARDNA HIŠA, finančne storitve, d.o.o.
5510287000 LOHNEX, carinski postopki, intrastat, trgovina, najem vozil, svetovanje, posredništvo in druge storitve, d.o.o.
5521939000 LUPI podjetje za mednarodno trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Medvode
5516650000 LOREX, trgovina, d.o.o., Ljubljana
5510830000 LITOŽ trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5520533000 LEDER HERMAN proizvodno, trgovsko, storitveno in turistično usnjarsko podjetje d.o.o.
5516749000 LIMACO družba za finančno svetovanje d.o.o.
5524008000 LIPA COMMERCE podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5601053000 LARINES inženiring, montaža, trgovina in storitve d.o.o.
5529042000 LESOPRODUKT proizvodno - trgovsko podjetje d.o.o.
5529395000 LIGHTS proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Črnomelj
5524474000 LIST BIRO OPREMA družba za biro opremo, d.o.o., Ljubljana
5530750000 LIZ - PROEL, podjetje za inženirske storitve, d.o.o.
5145139000 LIZ - INŽENIRING podjetje za pripravo in izvedbo investicij, d.d., Ljubljana - v stečaju
5540623000 LESCOM trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Medvode
5548632000 LINGVA proizvodnja tiskanih vezij, d.o.o.
5536600000 LOGAR, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko
5527031000 LESENSA trženje, zastopanje, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1490478000 LIPAVIC & LIPAVIC, proizvodnja in storitve, BRUS, d.o.o.
5536553000 LEGIS, podjetje za računovodstvo, finance in trgovino, Kranj, d.o.o.
5789451000 LOZAR inženiring, gradbeništvo in trgovina d.o.o.
5550602000 L.STORITVE, Računovodsko finančne storitve, svetovanje, d.o.o., Šentjur
5791642000 LOG, kmetijstvo in trgovina d.o.o., Ankaran, Na Logu 10
5543681000 LIBRA NEWS neodvisna medijska produkcija, d.o.o.
5549698000 LUKERJA Trgovina in storitve d.o.o.
5799767000 LEOSS TRADE Trgovina, zastopstva, kooperacija, svetovanje in servis d.o.o. Ljubljana
5548381000 LUPUS računovodstvo d.o.o
5206855000 LIKO Industrija kovinske opreme, d.d. Liboje
5543495000 LENČ podjetje za trgovino, proizvodnjo in predelavo živilskih proizvodov d.o.o.
5681537000 LAMBA d.o.o. Trgovina, uvoz in izvoz, Slovenske Konjice
5554837000 LABACUM izobraževanje, svetovanje, trgovina, proizvodnja, gostinstvo-turizem, d.o.o. Ljubljana
5543622000 LESJAK, d.o.o., Trgovina na debelo in drobno, uvoz-izvoz, svetovanje, inženiring in druge storitve, Litija
5583977000 LMŠ proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5558271000 LESAR d.o.o., proizvodnja in montaža lesenih elementov in pohištva
5550564000 LM MOBILIA COMMERCE proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5565138000 LIVADA, Podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o. - V STEČAJU
5562007000 LESPROM svetovanje, storitve in trgovina d.o.o.
5557747000 LIBRIS, trgovsko in knjigotrško podjetje d.o.o. Koper
5558620000 LESO-MONT Inženiring notranje opreme, stavbnega pohištva in zaključnih del v gradbeništvu d.o.o.
5555922000 LESKO podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana
5578728000 LESTRANS transport in trgovina d.o.o.
5554594000 LIVO podjetje za tržne komunikacije d.o.o.
5560675000 LENEKS, gradbeno in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o.
5565189000 LIHA lesna industrija d.o.o. Škofja Loka
5562457000 LEXTRADE podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o. Sežana
5562384000 LAGEA trgovsko podjetje, d.o.o.
5563143000 L M P, proizvodnja orodja in naprav, d.o.o., Postojna
5569770000 LESAD, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
5570441000 LSC GROUP, celostne rešitve d.o.o.
5554896000 LC LESNINA podjetje za trgovino, d.o.o.
5565499000 LARIS, transport, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
5585031000 LIT Lesna industrija in trgovina d.o.o.
5565065000 LINDPLAST, zavarovalno zastopanje d.o.o.
5578795000 LABREX trgovina, zastopanje, d.o.o., Celje
5588251000 LANDMARK storitve in trgovina, d.o.o.
5730627000 LUPISING Turizem, proizvodnja, promet blaga in storitve, d.o.o., Veliki vrh 10, Nova Vas
5582504000 LKK, Proizvodnja kovinskih in nekovinskih izdelkov, d.o.o.
5580803000 LESMARK, družba za lesarstvo in trgovino, d.o.o.
5597587000 LEDNIK & LEDNIK, proizvodnja in zastopanje, d.o.o. Arja vas 51/b, Petrovče
5643171000 LMK prodaja, zastopstvo in posredništvo z avtomobili, rezervnimi deli, mehanizacijo in tehničnim blagom, d.o.o.
5616115000 LUMIC storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5575613000 LATINA CONSULTING d.o.o.
5615313000 LEGA, proizvodnja, trgovina, storitve, izobraževanje, d.o.o.
5579554000 LESTETIK podjetje za inženiring, projektiranje, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in turizem ter uvoz in izvoz d.o.o.
5576784000 LESOBINOL Trgovsko podjetje d.o.o. Nova Gorica
5590604000 LES DESIGN podjetje za proizvodnjo, design in svetovanje, d.o.o.
5626374000 LUNA, družba za nepremičnine, gradbeništvo, trgovino, najem in storitve d.o.o.
5595231000 LIBOR, trgovina, storitve, transport, d.o.o.
5604613000 LANDIS izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5699312000 LUŽAR podjetje za reprofotografijo, tiskarstvo in trgovino d.o.o. Ljubljana, Mokrška 29
5792444000 LUCAS podjetje za inženiring, trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5588120000 LESOJ proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5587298000 LOGICUS, storitve in trgovina, d.o.o.
5603218000 LIBELA ELSI Tehtanje in avtomatizacija, d.o.o.
5603226000 LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje pločevine, d.o.o., Celje
5590213000 LEO TRADE, podjetje za transport in posredovanje, d.o.o.
5592364000 LIČI čiščenje, vzdrževanje, trgovina, d.o.o.
5610281000 LEIS lesni izdelki d.o.o.
5599253000 LESTRA, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5621747000 LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5873428000 LINK PRO, storitve, d.o.o.
5643210000 LART d.o.o. Podjetje za storitve, reklame in ekonomske propagande
5600359000 LAZURA trgovsko, storitveno podjetje d.o.o.
5606381000 LASMED razvoj, projektiranje, inženiring, svetovanje, d.o.o., Ljubljana
5605083000 LEDUK Trgovsko proizvodno podjetje za predelavo kovin, plastike in toplotne tehnike, d.o.o. Medvode
5662222000 LOPIKRA podjetje za trženje in storitve, d.o.o., Ljubljana
5601746000 LE - TJA - avtoprevozništvo in storitve s kmetijsko mehanizacijo, d.o.o.
5607965000 LIPOVC Gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o., Zgornje Pirniče
5647720000 LMG, trgovsko podjetje, d.o.o.
5608848000 LINEA, Stanovanjsko podjetje, d.o.o.
3610322000 LUNEP, storitvene dejavnosti, d.o.o.
5652774000 LESNINA MTF podjetje za marketing, trgovino, finance in druge storitve, d.o.o., Ljubljana
5853605000 LERMANI finančni inženiring, d.o.o.
5620945000 LENKA, letovanje, navtika, kulinarika, animacija, d.o.o.
5622964000 LALKOM Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5612446000 LAKSIT, storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj
5629250000 LM & COMP, Gradbeni inženiring, trgovina in izposoja vozil d.o.o.
5625629000 LIDEX podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5629527000 LOGARSKA DOLINA Podjetje za razvoj Logarske doline d.o.o. - v likvidaciji
5660475000 LINCER, proizvodnja, trgovina in storitve, Kranj, d.o.o.
5643414000 LEADER, posredništvo in trgovina na debelo in drobno d.o.o.
5705401000 LIPEX trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
5689937000 LIFT storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5625238000 LOČNIKAR proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5876125000 LUIGI izdelava in montaža notranje opreme, d.o.o.
1658751000 LOS OPREMA storitve in trgovina d.o.o.- v stečaju
5625980000 LESOCOM, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Žiri
5661943000 LISCOM, računalniški inženiring in trgovina, d.o.o.
5305314000 LEONARDO zastopanje, posredovanje, svetovanje in storitve d.o.o. - v stečaju
5643848000 LEVOZ trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5626293000 LIBO, proizvodnja kmetijskih in prehrambenih izdelkov, trgovina, turizem, d.o.o. Postojna
5679290000 LOGAR COMPANY TRANSPORTI podjetje za marketing, prevoz tovora in oseb v notranjem in mednarodnem cestnem prometu d.o.o.
5876320000 LUKAS, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
5652952000 LUIGIO Grafično podjetje in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5629624000 LABRADOR Zastopstvo in trgovina, d.o.o. Koper
5637627000 LAIBACH TEHNOLOGIJE d.o.o.
5640962000 LEGAN & LEGAN, d.o.o., zavarovalniške storitve, izvedeništvo, cenitve, zastopanje, Medvode
5757207000 LOS, lesnoobdelovalni stroji, d.o.o., Gorenja Dobrava
5660017000 LAHMARK, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. - V STEČAJU
5652197000 LEROY - DVE, proizvodnja in trgovina d.o.o., Ribnica
5645387000 LEJA, trgovsko in gostinsko podjetje, Kranj, d.o.o. - V STEČAJU
5659388000 LAVISTA PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o.
5682886000 LEGENSTEIN prevozništvo, trgovina in storitve d.o.o.
5644356000 LATINO družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5642779000 LUKOM trgovska družba za izvoz in uvoz d.o.o.
5646898000 LAC storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5644348000 LORBEK & CO. podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5650143000 LANA trgovina-storitve-proizvodnja d.o.o., Sežana
5649951000 LESNINA LGM Prodajni center Levec d.o.o.
5653380000 LUGTERS TRADE, družba za trgovino in poslovne storitve d.o.o.
5653932000 LUŠA, podjetje za organizacijske, finančno-računovodske in knjigovodske storitve, d.o.o., Izola
5653541000 LEOPTA trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o. Ljubljana
5655315000 LEONARDO, razvoj, raziskave, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj
5667704000 LUNA IZOLA, podjetje za ribištvo, ribogojstvo in pomorski promet d.o.o. - v stečaju
5687683000 L&L COMMUNICATIONS podjetje za avtorske storitve, marketing, finance in turizem d.o.o.
5767172000 LamutS, davčno in računovodsko svetovanje, d.o.o.
5666759000 LEDAS podjetje za predelavo in prodajo mesnih izdelkov, d.o.o., Celje
5690102000 LIPA SERVIS, storitve in trgovina d.o.o. Sežana
5678722000 L.V.P. podjetje za proizvodnjo plastičnih predmetov in kartonske embalaže d.o.o.
5677548000 LAZAR trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o. Koper
5694167000 LUFAX storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
5680816000 LADINEK proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5677190000 LAX proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Izola
5303915000 LIKO PRIS PODJETJE ZA RAČUNALNIŠTVO IN INDUSTRIJSKE SISTEME, D.O.O., VRHNIKA, VERD
5691958000 LAVRIČ GMT, proizvodnja, trgovina, prevozi in gradbeništvo, d.o.o.
5706220000 LARAX storitve in trgovina d.o.o.
5676886000 LULIĆ, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
5648092000 LANDART podjetje za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi in projektiranje d.o.o.
5679753000 LANČ, trgovina, proizvodnja, zastopanje in mednarodna špedicija, d.o.o. Koper
5687322000 LBS Podjetje za consulting, engineering in management, d.o.o., Ljubljana
5685443000 LERAN svetovanje, posredništvo in storitve d.o.o.
5684285000 LIPAK d.o.o., Podjetje za trgovino na debelo in drobno in proizvodnjo
5684722000 LESNIK CNC EXPORT-IMPORT, posredništvo in trgovina d.o.o.
5723418000 LUKIN, trgovina in posredništvo d.o.o.
5705991000 LERAS storitve in svetovanje, d.o.o., Petrovče, Kasaze 12/a
5683459000 LASTRA COMPANY podjetje za poslovno komercialni in tehnološki inženiring, d.o.o. - v likvidaciji
5704138000 LESKON trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Radeče
5682355000 LEDINEK ENGINEERING, družba za lesnoobdelovalni inženiring, proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5700914000 LINEN podjetje za trgovino, export-import, d.o.o., Ljubljana
5698596000 LESNI CENTER NOVAK d.o.o.
5697964000 LIČER SOLUTIONS Računalniška sistemska integracija, d.o.o. Ljubljana
5693322000 LUKEZ - proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. Tanča gora
5708133000 LTRADE, trgovina in storitve, d.o.o.
5706505000 LOREKS, trgovina z urami, nakitom in tehničnim blagom, d.o.o., Bled
5696372000 LCI, Laser center Izola d.o.o.
5708303000 LABEL, trgovina na veliko in malo d.o.o.
5714028000 LG-INVESTICIJE, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5720737000 LESNIK, podjetje za inženiring, svetovanje in trgovino, d.o.o., Kranj
5747627000 LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
5708940000 LIBN, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
5699479000 LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o.
2225379000 LABENA SKUPINA, INVESTIRANJE IN ZASTOPANJE, D.O.O.
5709601000 LESKAL, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o., Škofja Loka
5726956000 LAST IN POSEST, posredovanje in prodaja nepremičnin, borzno posredovanje in trgovanje, d.o.o.
5712262000 LIBERA trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5722322000 LIPA-LES proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5715768000 LEMATEX uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana
5711096000 LPKF LASER & ELECTRONICS d.o.o.
5720664000 LMJ trgovina in storitve d.o.o.
5713196000 LABOR AS proizvodnja, inženiring in marketing d.o.o.
5695066000 LAMANTIN trgovina in storitve d.o.o.
5734703000 LIPNIK tehnične vzmeti d.o.o.
5721067000 LIVARSTVO KAVČIČ, vlivanje barvnih kovin, d.o.o., Idrija
5811538000 LOKIS, trgovina in ostale storitve d.o.o. - v stečaju
5726972000 LIGRA d.o.o., proizvodno storitveno podjetje Laško, Valvazorjev trg 4
5737052000 LOGIKA podjetje za poslovne storitve in trgovino d.o.o.
5718317000 LOTAS trgovina, proizvodnja in storitve Ljubljana d.o.o.
5717043000 LJILJAN prevozi in trgovina, uvoz-izvoz d.o.o. - v stečaju
5736439000 LEMO Gostinstvo, trgovina in posredništvo d.o.o.
5724856000 LAN družba za trgovino in storitve d.o.o.
5732301000 LUŠINA, podjetje za gostinsko dejavnost in trgovino, d.o.o., Železniki
5731950000 LAURUS podjetje za gozdarske storitve, gostinstvo in turizem d.o.o. Predgrad - v stečaju
5732034000 LORIX d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Koper
5739632000 LI PREMIX podjetje za trgovino in storitve export-import d.o.o.
5746957000 LION, d.o.o., inženiring, proizvodnja, trgovina in storitve, Jesenice
5793661000 LAMPRET proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5739616000 LUMAX podjetje za proizvodnjo, storitve, uvoz-izvoz in trgovino d.o.o.
5759919000 LIPA SISTEMI Projektiranje, gradnja sistemov in zastopstva d.o.o.
5746809000 LAMCOM inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o. Nove Trate 4, Mozirje
5745853000 LESOPREMA RUTAR - Trgovina s pohištvom, d.o.o.
5721644000 LIPING, oddajanje nepremičnin, d.o.o.
5755085000 LE & JA podjetje za trgovino, gostinstvo in gradbeništvo d.o.o.
5873509000 LINIJA BONETTI projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana
5755107000 LORIES trgovina in storitve d.o.o.
5740312000 LUČKA - Trgovina, marketing, turizem, d.o.o.
5773865000 LI & LO trgovsko, proizvodno in gostinsko podjetje d.o.o.
5846480000 LESSPOJ proizvodnja in trgovina d.o.o.
5748089000 LASTING podjetje za projektiranje, inženiring, ekonomsko in organizacijsko svetovanje d.o.o.
5757126000 LEPOŠA DIMNIKARSTVO d.o.o., Trbovlje
5764653000 Lunttu, gradbeništvo in upravljanje z nepremičninami d.o.o.
5789206000 Lejca, proizvodnja in trgovina d.o.o.
5801176000 LEOKOM d.o.o. proizvodnja inženiring marketing
5754712000 LAR, d.o.o., podjetje za krovsko kleparska dela, storitve, trgovino, izvoz, uvoz, Radovljica
5875668000 LATOBIA prevajanje in tolmačenje d.o.o.
5751497000 LMM TILIA avtošola, turizem in trgovina, d.o.o., Ljubljana
5778760000 LEPLES, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Borovnica
5789672000 LUBTRADE poslovne storitve d.o.o.
5774284000 LINKER-COM storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5758092000 LEX NUMERO, druga oskrba s človeškimi viri, d.o.o.-v stečaju
5775248000 LUKA TRADE podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopstvo d.o.o.
5762740000 LUNA, podjetje za posredovanje in zastopanje d.o.o.
5756731000 LATRO MONT, družba za montažo in storitve d.o.o.
5757851000 L.K.F. podjetje za predelavo lesa, trgovino in storitve d.o.o.
5758327000 LONČARIČ - MONTAŽA - podjetje za montažo kleparskih, krovskih in strelovodskih proizvodov, d.o.o.
5917441000 LEJ, inženiring v oblikovanju, d.o.o.
5762618000 LTG podjetje za posredništvo, trgovino in druge storitve d.o.o.
5793882000 LESART proizvodnja in storitve, d.o.o., Stara Cerkev
5767032000 LAMILES podjetje za proizvodnjo vezanega lesa, masivnih izdelkov in trgovino, d.o.o., Šoštanj, Skorno 1/a
5781680000 LENCO d.o.o., Podjetje za marketing, storitve in inženiring
5777046000 LIMBO podjetje za proizvodnjo in trgovino livarskih izdelkov, d.o.o., Ljubljana
5783062000 L. Z. proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5807085000 LAUX d.o.o. trgovina in storitve
5785910000 LEGE ARTIS D.O.O., mednarodno svetovanje in storitve, Hacetova 9, Ljubljana
5814278000 LARKSOFT programska oprema in storitve d. o. o.
5786118000 LJM LIPIČNIK Podjetje za kulturno-izobraževalno dejavnost in prosti čas d.o.o. Novo mesto
5800536000 LOLA trgovina, turizem in storitve d.o.o., Domžale
5773776000 LAFERT Elektromotorji d.o.o.
5774250000 LIJA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5790654000 LA-PERLA, trgovina, inženiring in storitve, d.o.o.
5782295000 LAVAL, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Duplje
5770157000 LAURA, finančno-poslovne storitve d.o.o. Koper
5806496000 LOGIST - organizacija in posredovanje d.o.o.
5792142000 LITUS, podjetje za nepremičnine d.o.o.
5802962000 LUST, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5784565000 LINDA, turistična agencija, storitve, trgovina, d.o.o., Kranj
5781302000 LIRA, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o., Koper
1294458000 LEMA-ERSA družba za upravljanje in naložbe, d.o.o.
5789729000 LINKO-PLAST proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju
1810332000 LINKO proizvodnja in trgovina d.o.o. - v stečaju
5796920000 LOŽ COMMERCE trgovina in storitve d.o.o.
5795877000 LINEA-R Podjetje za mednarodno trgovino, proizvodnjo, inženiring in svetovanje d.o.o.
5813204000 LAHTERM, Toplotna tehnika, d.o.o.
5824214000 LES - PA d.o.o. podjetje za lesno proizvodnjo in trgovino
5796989000 LOVROTT Trgovina, posredovanje, zastopanje d.o.o. Nova Gorica
5805953000 LCD-MEDIUM konferenčna in prezentacijska tehnika, trgovina in storitve d.o.o.
5805465000 LEKOS lekarna, kozmetika, trgovina d.o.o. Sevnica
5807662000 LANGUEST transport in logistika d.o.o. - v stečaju
5802814000 LUI-INVEST, trgovina in storitve d.o.o.
5824133000 LEANŽE, storitve, koordinacija, nadzor, zastopanje, trgovina, d.o.o.
5827850000 LAVITA Grafične storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
5806119000 LONI storitve in trgovina Dobrava d.o.o.
5809401000 LOBERIA, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana
5850061000 LIMAKS zastopanje, d.o.o.
5809363000 LEC podjetje za inženiring, svetovanje in trgovinske storitve d.o.o.
5815185000 LGM, storitveno podjetje, d.o.o.
2029146000 LGM - M trgovina d.o.o.
5844258000 LINEKO okolju prijazna sredstva, d.o.o. Lokovica 42 /b, Šoštanj
5829313000 LEBE d.o.o., gradbeno podjetje
5814537000 LOGAR, trgovina na debelo in drobno, transport, obdelava lesa, d.o.o.
5820448000 LIPICAN AER letalsko podjetje d.o.o.
5829089000 LAXIJA, finančno in poslovno svetovanje, management in druge storitve d.o.o.
5820774000 LINNAIR, insolvenčni postopki in svetovanje, d.o.o.
5818834000 LESPAL podjetje za proizvodnjo lesovine in palet d.o.o.
5827019000 LAPATA, transport, odkup in prodaja lesa, d.o.o.
5823846000 LOGMAN, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5822998000 LENTHERM, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.-v stečaju
5834619000 LES DEKOR Proizvodnja lesenih izdelkov d.o.o.
5832888000 LIVIMEX, trgovina in storitve, d.o.o. - v likvidaciji
5827990000 LAMBO ELEKTRONIKA trgovina, izdelovanje igralnih avtomatov, izvoz - uvoz d.o.o.
5846226000 LUTMAN CO. trgovsko podjetje na veliko in malo, uvoz-izvoz d.o.o. Miren
5000726000 LESNINA GRAMEX Trgovina z gradbenimi in reprodukcijskimi materiali, stroji in orodji, d.d., Ljubljana - v likvidaciji
5857074000 LESCOMP, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
5856078000 LIVARNA GORICA d.o.o.
5858658000 LITI podjetje za zaposlovanje in usposabljanje invalidov d.o.o.
5850932000 LOGLES, družba za proizvodnjo, predelavo in obdelavo lesa, trgovino in storitve, d.o.o.,
5871069000 LEVICOM - LEVINGER, elektro, telefonske in podatkovne instalacije ter izgradnja in vzdrževanje TK omrežja, d.o.o.
5870968000 LEGO trgovina, zastopanje, projektiranje Brežice d.o.o.
5851173000 LAGRAD, podjetje za gradbeni in finančni inženiring, d.o.o. - v stečaju
5859999000 LINFIS, trgovska družba d.o.o., Ljubljana, Grajzerjeva ul. 6
5864844000 LORIS računovodstvo in storitve d.o.o.
5868394000 LA & CO. inženiring, proizvodnja, trgovina d.o.o.
5871379000 LABELPROFI, proizvodnja in storitve d.o.o.
5878365000 LP MYCRON strojegradnja d.o.o.
5872103000 L. VAL, upravljanje nepremičnin in druge storitve d.o.o.
5872502000 LESMARC+ trgovina in proizvodnja d.o.o.
5891426000 LESOTRADE proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5891647000 LABCOM proizvodnja, trgovina, inženiring in storitve d.o.o.
5895464000 LISAC & LISAC svetovanje, poslovno izobraževanje, posredništvo in trgovina d.o.o., Ljubljana
5891701000 LAS VEGAS gostinstvo, trgovina in turizem d.o.o.
5875714000 LIKA, stanovanjski servis, d.o.o., Kranj
5292174000 LESOTEKA,lesno predelovalno podjetje d.o.o.
5899206000 LUX MONT storitve in trgovina d.o.o.
5898846000 LUKEM Podjetje za eksport - import, d.o.o.
5902827000 LTF, transport, gradbeništvo, upravljanje in oddajanje nepremičnin in gostinstvo, d.o.o.
5900921000 LESBLED, trgovina in prevoz, d.o.o.
5889855000 LESNA - JELKA podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. - v stečaju
5038995000 LESNA lesnoindustrijsko podjetje d.d. - v stečaju
5910994000 LOGINA informacijske tehnologije d.o.o.
5903084000 LOKAR zastopstva, d.o.o.
5904480000 LINDE VILIČAR trgovina in svetovanje d.o.o.
5901227000 L-INSTAL podjetje za zaključna gradbena dela d.o.o.
5912709000 LAJEVEC, fotografija in inženiring, d.o.o.
5918723000 LOSAND podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5908973000 LAROS d.o.o., Tapetništvo
5913144000 LUKS STUDIO družba za grafično in modno oblikovanje, oglaševanje in razvoj blagovnih znamk, d.o.o.
5923859000 LITTERA PICTA, založba in tiskarna, d.o.o. - v stečaju
5918391000 LEJMER proizvodnja in montaža premičnih sten, d.o.o.
5918707000 LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost.
5919134000 LEMGRAD, gradbeništvo, d.o.o.
1814389000 LOKAINŽENIRING, podjetje za svetovalni inženiring d.o.o.
5926289000 LeitnerLeitner, družba za davčno in podjetniško svetovanje in knjigovodstvo d.o.o.
5928508000 LEITZ, orodja, d.o.o.
1571974000 LBL, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5862841000 LX NAVIGATION razvoj, proizvodnja zastopanje, d.o.o.
5924570000 LEA-TERAPIJA Podjetje za delovno terapijo in medicinsko opremo d.o.o.
5931754000 LECANA trgovsko podjetje, d.o.o.
5929709000 LUNCAPLAST gostinstvo, turizem in brizganje plastike d.o.o.
5935881000 LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o.
5932327000 LOCATOR inženiring, proizvodnja in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
5939615000 LIVING Livarski inženiring d.o.o.
5936454000 LUNDBECK-PHARMA svetovalno podjetje d.o.o.
5930413000 LOKA DEKOR, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Škofja Loka
5943957000 LEHMER izdelava jeklenih konstrukcij, montaža, inženiring d.o.o.
1628836000 Lumentum d.o.o. Optična vlakna
5932254000 LEATHER TEX Trgovina usnjene opreme d.o.o.
5945089000 LABA trgovina, proizvodnja in poslovne storitve, d.o.o.
5945020000 LOMAS Trgovsko storitveno podjetje, d.o.o. Ljubljana
5943272000 LES3, trgovina, posredništvo, proizvodnja, d.o.o.
5943256000 LEPOBELO Pleskarska družba d.o.o. - v stečaju
5946859000 LEŠ gostinstvo, trgovina, proizvodnja, promet d.o.o.
5951089000 LINEA DOM, storitve in trgovina, d.o.o.
5938163000 LUKA KOPER PRISTAN, gostinstvo d.o.o. Koper, v likvidaciji
2318644000 LINES, družba za nepremičninske, gostinske in druge storitve, d.o.o.
5945496000 LANA BIRO družba za storitve in trgovino, d.o.o. Ljubljana
5959209000 LORZI trgovsko podjetje, d.o.o.
5959489000 LERONA podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
5959802000 LAPOS arhitekturno projektiranje d.o.o.
5950309000 LIMIJA S podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o. Ljubljana
5957915000 LARECON INT., podjetje za posredništvo, trgovino in storitve d.o.o.
5958784000 LANSER gradbeništvo in video produkcija d.o.o.
5967198000 Laniakea, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.
5985838000 LEŠTAN & LEŠTAN turizem, šport in rekreacija, d.o.o.
5970881000 LAZNIK & CO podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Radomlje
5900590000 L & G poslovno svetovanje d.o.o.
5985358000 LJUBLJANSKI VAL družba za trženje in informiranje, d.o.o.
5942896000 LUBCON, podjetje za svetovanje in trgovino d.o.o.
5942918000 LESOTEKA IP, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.
1123009000 LES MARKO, podjetje za obdelavo lesa in kovin, turizem in trgovino, d.o.o., Bohinjsko jezero
1121073000 L & P REICO družba za izdelavo preciznih kovinskih predmetov in naprav d.o.o.
1193252000 LARGIS, podjetje za organizacijo in trgovino, d.o.o.
1122452000 LIPA - INVEST podjetje za investicije in trgovino, M. Sobota d.o.o.
5945518000 LINIJA F zastopanje, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1197754000 LA, trgovina, posredovanje in zastopanje, d.o.o.
1213245000 L'OREAL SLOVENIJA, kozmetika, d.o.o.
5957885000 LAKOLIT, transport, trgovina in poslovne storitve, d.o.o.
1195964000 LORA - LJUBLJANA d.o.o., storitve in trgovina
1058754000 LESNIKA gozdarstvo d.o.o.
1201166000 LUMINUS fotografske in digitalne vizualne komunikacije d.o.o. Novo mesto
1194992000 LJ STROJI, strojegradnja, inženiring in storitve, d.o.o.
1226967000 LALITA Družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
1227700000 LF3M, podjetje za razvojno, laboratorijsko, proizvodno, trgovsko in servisno dejavnost ter inženiring, d.o.o.
1216350000 LEDO, podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, d.o.o.
1202090000 LEGITIMA svetovanje in storitve d.o.o.
1201247000 LESISTA, podjetje za izobraževanje in aktivno življenje, d.o.o.
1195409000 LARISA ZEMLJIČ & CO. podjetje za trgovino, storitve in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
1233297000 LUNA FILE športne in gostinske storitve d.o.o.
5587441000 LINEA SNELLA d.o.o., Center za oblikovanje telesa
1227599000 LAUFER TEAM podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o. Lukovica
1234005000 LIMBUS poslovno svetovanje, d.o.o.
1228439000 LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
1201956000 LIVARNA TITAN, livarna z obdelavo, d.o.o.
1227777000 LAVRIČ družba za trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o.
1253301000 LAJF, organizacija dogodkov in prireditveni marketing d.o.o.
1252879000 LESTUR, proizvodnja in prodaja, d.o.o.
1252984000 LIFT BEM Servis dvigal d.o.o.
1243357000 LANCO KOMPRESORJI podjetje za prodajo in servis kompresorjev d.o.o.,
1278126000 LuxEquine d.o.o., družba za veterinarske storitve, svetovanje, posredovanje in trgovino
3543315000 LUKS PPS, proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
1278827000 LEO-NELA trgovina in storitve d.o.o.
1294547000 LOMBAR - storitve d.o.o.
1304984000 LUX BAU visoke in nizke gradnje d.o.o.
1305018000 LINGUARUS, družba za prevajanje, izobraževanje in posredništvo, d.o.o.
1305417000 LINDSTROM d.o.o. - tekstilne storitve
1303686000 L.SOLAR podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.-v stečaju
1415565000 LB INVEST, družba za poslovanje z nepremičninami, trgovino, gostinstvo, proizvodnjo in druge storitve, d.o.o.-v stečaju
1294466000 LANDSCAPE Krajinska arhitektura, oblikovanje, trgovina in svetovanje d.o.o. - v stečaju
1304305000 LOGOS TREND zastopanje tujih firm in veleprodaja d.o.o.
1318047000 LIPRO d.o.o. transportne linije in fleksibilne konstrukcije v avtomatizaciji
1270494000 LL TRUST upravljanje s komanditnimi družbami d.o.o.
1317792000 LINE ALPE, trgovina in storitve, d.o.o.
1313878000 LEHTEH d.o.o., proizvodnja in trgovina, Ljubljana
1274465000 LESMASTER proizvodnja, servis in splošna mehanična dela, d.o.o.
1317270000 LIV SYSTEMS, proizvodnja, predelava in trgovina, d.o.o.
1337777000 LEAS, Trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
1337831000 LUSTRUM nepremičnine d.o.o.
1339222000 LIU XIA FA trgovina, gostinstvo, d.o.o.
1363352000 LIFT DVIG d.o.o., Podjetje za inženiring, proizvodnjo, montažo in servisiranje dvigalnih naprav, Ljubljana
1353985000 LINK CONSULTING računalniški inženiring in svetovanje d.o.o.
1380621000 LAUDER-TRADE svetovanje d.o.o., Ljubljana
1381164000 LTM svetovanje in storitve, d.o.o. Ljubljana
1391500000 LEZI - ENA gradbene storitve d.o.o.
1404148000 LIADA finančno posredništvo d.o.o. Novo mesto
1411624000 LIKAR PROJEKTIRANJE Podjetje za projektiranje in nadzor elektroinstalacij Idrija d.o.o.
1413783000 LUKAČEK ELEKTROINSTALACIJE d.o.o. Ljubljana
1392042000 LIBERT BRUS proizvodnja, popravila in trgovina d.o.o.
1403591000 LEATHER & SHOE INTERNATIONAL družba za trgovino in storitve d.o.o.
5935172000 LACOSA FK ekonomsko tehnične dejavnosti, d.o.o.
1353101000 LESOTEKS Parketarstvo in trgovina d.o.o.
1458701000 L.A.L., svetovanje, nepremičnine in trgovina, d.o.o.
1447491000 LATINOS podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
1228587000 LINDA INTERNATIONAL trgovina, gostinstvo in posredništvo d.o.o. - v stečaju
1453882000 LEJLA - ALEKIĆ, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
1468456000 LIGA TIM, izdelovanje, brušenje, servis rezilnega orodja, d.o.o.
1483510000 LOGA - PRO gostinstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
1446452000 LAKLUR ROGELJ, trgovina, servis in proizvodnja, d.o.o.
5836484000 LIKAR IN SIN, d.o.o. Podjetje za upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov-v stečaju
1491121000 LAGUNA PAR trgovina, inženiring in storitve, d.o.o.
1483277000 LE CONSULTING, družba za poslovno svetovanje, d.o.o.
1488929000 LUKIĆ line d.o.o. gradbeništvo in storitve - v stečaju
1511513000 LAVRA, trgovina in storitve, d.o.o.
1507575000 LINK INGENIRING, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
1518917000 LAOS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
1492586000 LEVINJA storitve d.o.o.
1526537000 LIPOVEC, varnost in zdravje pri delu, svetovanje, varsvo pred požarom, d.o.o.
1527657000 LOGIN BV, gradbeno, inženirsko in trgovsko podjetje, d.o.o.
1527517000 LAKIČ, gradbeno podjetje, d.o.o.
1531921000 LARTI podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
1405381000 LJUMANI, posredovanje in trgovina d.o.o.
1527967000 LMB, Ekonomske storitve, d.o.o.
1534556000 LES-KRO podjetje za proizvodnjo pohištva Sevnica d.o.o.
1532600000 LAMARK, d.o.o. Ljubljana, svetovanje, trgovina, storitve
5462169000 LIWEL Trgovina, tehnologija, inženiring, d.o.o. - v stečaju
1555189000 LISTAM trgovina, računovodske storitve, marketing d.o.o.
1555952000 LAREMA d.o.o., podjetje za finančni inženiring, trgovino in storitve
1349317000 LOKALNI POSPEŠEVALNI CENTER PIVKA, USTANOVA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA, KMETIJSTVA IN TURIZMA V OBČINI PIVKA
1571494000 LUMARIS, zastopanje, svetovanje, storitve in trgovina, d.o.o.
1569490000 LEPLAST, podjetje za izdelavo izdelkov iz kovine in plastike d.o.o.
1996819000 LOTKAP podjetje za storitve, investicije in finančno svetovanje d.o.o.
1582046000 LABTEH, laboratorij in tehnika, trgovina z laboratorijskim blagom, d.o.o.
1576470000 LASTRATECH, podjetje za poslovno komercialni in tehnološki inženiring, d.o.o.
1581660000 LANAKA MEDIA družba za založništvo in marketing d.o.o.
1581708000 LUSH INTERNATIONAL, zastopstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
1576950000 LTS storitve d.o.o.
1562878000 LETVICA, trgovina in storitve, d.o.o.
1593757000 LANGUAGE EXPERTS, družba za multilingualne storitve d.o.o.
1581058000 LARTING, podjetje za inženiring, projektiranje in nadzor d.o.o.
1614193000 LUMANI, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
1614363000 LOGON INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.
1619764000 LANA INŽENIRING, storitve in svetovanje d.o.o.
1602721000 LIKU, gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o.
6191908000 LEXPRO, podjetje za prevoze, trgovino in poslovne rešitve, d.o.o. - v stečaju
1623362000 LABY-S Zavarovalno zastopanje d.o.o., Kolodvorska 5, Domžale
1625578000 LOGISTIK B transport in storitve d.o.o. - v stečaju
1629344000 LITTERALIS knjigarna in papirnica d.o.o.
1628828000 LINEA MEDIA podjetje za marketing d.o.o.
1629620000 LETRAS podjetje za proizvodnjo, distribucijo in trgovino d.o.o., Ljubljana - v stečaju
1629328000 LIMES, vzdrževanje omrežij, izobraževanje, d.o.o.
1623303000 LUDVIK VOJKO - gradbeni inženiring d.o.o.
1639013000 LABS d.o.o., inštitut za ekologijo, oljčno olje in kontrolo
1639935000 LAMPIČ, trgovina in storitve, d.o.o.- v likvidaciji
6735738000 LUMAR INVEST, poslovanje z nepremičninami, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, najem in druge storitve, d.o.o.
1646770000 LANSARD, trgovina in posredništvo d.o.o.
1647091000 LESAFFRE SLOVENIJA, izdelki za pekarstvo d.o.o.
1658409000 LAMITY trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
1639722000 LOVREC-BIRO, obdelava računovodskih, knjigovodskih in drugih podatkov d.o.o.
1638734000 LAGOJA d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
1615467000 LAMPE - SOFRIĆ gostinstvo d.o.o.
1667009000 LINK STROJEGRADNJA inženiring d.o.o.
1662562000 L NALOŽBE, družba za investiranje d.o.o.
1663453000 LIEBER, svetovanje in storitve d.o.o.
1666169000 LUMEX, proizvodnja, trgovina, gradbeništvo, posredništvo in druge storitve d.o.o.
1657577000 LEKŠAN trgovina d.o.o.
1639366000 LETIG, inženirske storitve d.o.o.
1662619000 LARS trgovina in storitve d.o.o.
1658018000 LARH, gostinstvo, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
1657429000 LONG SHENG, trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o. - v stečaju
1685317000 LUR RAČUNOVODSTVO računovodska dejavnost d.o.o.
6179827000 LUNASA, gostinstvo in storitve, d.o.o.
1658115000 LARIX GT, trgovina in storitve d.o.o.
1694715000 LGG - ZALETELJ, Lovstvo, Gozdarstvo, Gorjanci d.o.o.
1685635000 LEU, Tehnologija za pitno vodo, d.o.o. - v stečaju
1673653000 LESARSTVO TREVEN lesno-predelovalna družba d.o.o.
1695185000 LEAMAR leasing, marketing, finance d.o.o. Nova Gorica
1701606000 LAMITA FLOWERS družba za trgovino in poslovne storitve d.o.o - v stečaju.
1686305000 LIPOLT DVA finančni inženiring d.o.o., Ilirska Bistrica, Podgrajska 30/a
1701754000 LTL gostinstvo in storitve d.o.o.
1690132000 LUDO, podjetje za predelavo in trženje d.o.o.
1695550000 LIDO LAMINATI, kooperacija in trgovina z lesnimi izdelki, d.o.o.
1690183000 LIKONA, šport, turizem, trgovina, d.o.o.
1707949000 LITERATURA, jezikovne in turistične storitve, d.o.o.
1714759000 LESKOVEC, storitve, d.o.o.
1715631000 LEDINA - AR, podjetje za geodetski inženiring, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
1657615000 LAMINA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1481975000 LUDMER, predelava in prodaja kamna ter storitve, d.o.o.
2011956000 LEJA MANDELJ S.P.
1482360000 LABORA, trgovina in storitve d.o.o.
1535340000 LESTE3S proizvodnja in storitve d.o.o. - v stečaju
1617133000 LMV trgovina in storitve d.o.o.
1552635000 L RADO trgovina in storitve d.o.o.
1754521000 LAVRIHA & CO. storitve d.o.o.
1733052000 LESOSTIL proizvodnja in trgovina d.o.o.
1763008000 LUNAROSA 9 trgovina in storitve d.o.o.
1732986000 LIMEN družba za investicije in nepremičnine d.o.o.
1760122000 LAGARDERE TRAVEL RETAIL trgovina d.o.o. - v likvidaciji
1722832000 Loške mesnine d.o.o.
1763725000 LBB STORITVE, družba za svetovanje, d.o.o.
1754335000 LCK - Logistični center Koper d.o.o.
1763709000 LJ STUDIO, oblikovanje in prodaja tekstila, d.o.o., Ljubljana
1765680000 LAMATI zastopstva in trgovina d.o.o.
1768166000 LAMIFORM GROUP, oblaganje tal in sten in montaža, d.o.o.
1766139000 LILIJA družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1732293000 LUNEŽNIK, storitve, trgovina in posredništvo, d.o.o.
1775316000 LEMAJ družba za turizem in posredovanje d.o.o.
1782258000 L - INOX Inženiring, proizvodnja in trgovina d.o.o.
6775799000 Ladislav Hafner s.p., upravitelj v insolvenčnih postopkih
1786008000 LETTIM trženje in logistika d.o.o.
5034582000 LAFARGE CEMENT D.D., TRBOVLJE, KOLODVORSKA CESTA 5
1775677000 LESNINA LGM SI stanovanjski inženiring d.o.o.
1782169000 LUKVEL vizualni informacijski sistemi d.o.o.
1781880000 LOKAL gostinstvo d.o.o. - v stečaju
1785958000 LENY, izdelovanje konfekcije in trgovina d.o.o.
1786776000 LIBER d.o.o. tlačno livarstvo in obdelava ulitkov
1785940000 LEAN, Poslovno svetovanje in poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
1798979000 lesena, inženiring, izvedba in montaža, d.o.o.
1797034000 LASTINSKI inženiring d.o.o.
1798693000 LAPO, trgovina in storitve, d.o.o.
1786105000 LAMI zobna protetika d.o.o.
1806360000 LEGES, d.o.o., storitve
1806386000 LUKI mizarstvo in storitve d.o.o.
1806734000 LAKLES, proizvodnja in storitve d.o.o.
1799258000 LINGULA, jezikovni center, d.o.o.
1798235000 LUNA PARK trgovina in storitve, d.o.o.- v likvidaciji
1789937000 LADIS svetovanje in razvoj d.o.o.
1810308000 LUMANAJ trgovina in storitve d.o.o.
1813013000 LETEV, gostinstvo, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
1789830000 LMS STORITVE d.o.o., servis gasilnih naprav
1803859000 LA-BONI, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1821113000 LUPINA, Nepremičninska družba, d.o.o. - V STEČAJU
1808630000 LEKTORIRANJE oblikovanje in založništvo d.o.o.
1821512000 L.A.C. POHIŠTVO d.o.o., mednarodna trgovina in proizvodnja
1821229000 LABUZ M storitve in trgovina d.o.o.
1821784000 LUNIMAR, zdravstvena dejavnost in storitve d.o.o.
1827049000 LVL livarstvo in orodjarstvo d.o.o.
1833120000 LINJ trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
1824643000 LUKATI, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1821814000 LUEN, trgovina z igračami, d.o.o.
1839772000 LAVITA - DAN trgovina, turizem, telekomunikacije d.o.o.
1811495000 LEDERMEISTER podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
1829041000 LIB, družba za trgovino, svetovanje in storitveno dejavnost d.o.o.
1847473000 LANET trgovina in storitve d.o.o.
1833600000 LEKARNA NOVE POLJANE, lekarniška dejavnost, d.o.o.
1846990000 LINDA & CO prevozniške storitve d.o.o.
2361329000 LEGIUS, naložbe in svetovanje, d.o.o. LEGIUS, investments and consulting Ltd
1851675000 LOKARDA podjetje za gostinstvo in posredovanje d.o.o.
1847449000 LETO, storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
2338084000 LEVANA, svetovanje d.o.o.
1871897000 L.M. Trgovina in transport d.o.o.
1868772000 Linstor storitve d.o.o.
5077923000 LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
2239019000 LIN NEPREMIČNINE družba za nepremičnine d.o.o.
1882376000 LAGUNA inštalacije, trgovina in storitve d.o.o.
1837796000 LESPRO MIZARSTVO d.o.o.
1868586000 LARES, nepremičninska družba, d.o.o.
1876163000 L MARK, avto šola, izobraževanje, prevozi in storitve, d.o.o.
1882732000 LIFE STYLE, trgovina in storitve, d.o.o.
1898108000 LADO Promet in trgovina d.o.o.
1888030000 LM STIG, svetovanje, trgovina, inženiring, gradbeništvo, d.o.o.
1898094000 LIMITA-MUGERLI Geodetske storitve in gradbeništvo d.o.o.
1865544000 LOOPING, gostinstvo d.o.o.
1876171000 LATINO REVOLUCIJA, gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o.
1871153000 LacMar, družba za proizvodnjo, trgovino in kmetijstvo, d.o.o.
1865552000 LACUS, gostinstvo, d.o.o.
1906615000 LINKS, poslovno svetovanje in storitve, d.o.o., Ljubljana
1903462000 LUKNJA - storitve, d.o.o.
1887831000 La Bolita, družba za organizacijo, d.o.o.
1918010000 LOBODAS, posredništvo in storitve, d.o.o.
1918109000 LANIKA, Poslovne in druge storitve d.o.o.
1926322000 LVD SIT servis in prodaja obdelovalnih strojev d.o.o.
1924931000 LARK, družba za posredovanje, zastopanje in svetovanje, d.o.o.
1917161000 LOVRAN d.o.o. Avtomatizacijski sistemi
1934066000 LOGITEH projektiranje, svetovanje, založništvo in druge storitve d.o.o.
1914332000 LAPIS trgovina in storitve d.o.o.
1932829000 LO-RI-BU Trgovina in storitve, d.o.o.
1933787000 LAMPRET OBNOVA, proizvodnja, zaključna gradbena dela, trgovina in storitve, d.o.o.
1942565000 LOTUS IN gostinstvo d.o.o. - v stečaju
1940651000 LOVENIJA, proizvodnja, gradbeništvo, najemi in storitve, d.o.o.
1934627000 LMM PROFESIONAL proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1926357000 LARUS, storitve, svetovanje in zastopanje d.o.o.
1924761000 LEGADA organiziranje, projektiranje in inženiring d.o.o.
1953702000 LIDA družba za veleprodajo in maloprodajo, d.o.o.
1956779000 LAM System modularni sistemi d.o.o.
1956850000 LESMO izdelava in montaža oblog d.o.o.
1945181000 LODIS PLUS, projektno svetovanje, d.o.o.
1941640000 LKR proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
1942727000 L.T.K., gostinstvo in storitve d.o.o.
1960539000 LUK ŠPED, transport d.o.o. - v stečaju
1942506000 LAR PLUS d.o.o. inženiring in storitve
1969889000 LOMBAR NATUR zastopstvo, trgovina in storitve d.o.o.
1965255000 LIKARCA, Gostinstvo in turizem d.o.o.
1964828000 LIVMARK d.o.o. proizvodnja, livarstvo
1964682000 LEBEN, PREVOZI IN SERVIS, d.o.o.
1963350000 LEONARDO - BZ prevozi d.o.o.
1969960000 LJUBLJANSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR, d.o.o.
1973169000 LAN ART studio lepote d.o.o.
1964330000 LX TRACK Razvoj in proizvodnja strojne in programske opreme d.o.o.
1972332000 Lagermax logistics, mednarodna špedicija, d.o.o.
1980971000 LIBRES RAČUNOVODSTVO, računovodske storitve, davčno svetovanje in trgovina d.o.o.
1981005000 LOK PLUS nepremičnine, posredništvo in storitve, d.o.o.
1981048000 LANA FING, poslovne storitve d.o.o.
1991086000 LEGA CATELANI atelje in trgovina d.o.o.
1983873000 LGM TRANSPORTI storitveno podjetje d.o.o.
1990985000 LOBOS storitve d.o.o. - v stečaju
1992554000 LUNA IN SONCE, gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o. - v stečaju
1992104000 LANIT družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1978551000 LES - KRIVOGRAD trgovina in posredništvo, proizvodnja, gostinstvo in avtoprevozništvo d.o.o.
1993798000 LIVARTIS, umetniško ustvarjanje d.o.o.
1992287000 LIPAR, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
1973258000 LL KT trgovina d.o.o. - v stečaju
2009277000 LABORATORIJ - UM, trgovina z laboratorijsko tehniko, opremo in kemikalijami, d.o.o.
2009463000 LIPUC, Namenski računalniški sistemi - Raziskovanje, razvoj, prodaja in svetovanje, d.o.o.
1999591000 LIBERTIN, svetovanje in inženiring, d.o.o.
1997033000 LALI Trgovina in storitve d.o.o.
1999630000 LIVARSTVO NOVAK proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
1994557000 LESOTEKA INVEST, podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
2015030000 LORUM Trgovina, storitve in svetovanje d.o.o.
2013843000 LONI-PEK pekarstvo in slaščičarstvo d.o.o.
2014939000 LEKARNA NOVAK lekarniška dejavnost d.o.o.
2031850000 LANN IZOLA, storitve in trgovina, d.o.o.
2032198000 LAGUNA PLUS trgovina in storitve d.o.o.
2025019000 LUBRIO Turizem in storitve d.o.o. - v likvidaciji
2028611000 LEGATO, računovodske storitve, davčno in podjetniško svetovanje ter druge storitve, d.o.o.
2015188000 LIVANA poslovno svetovanje, d.o.o.
2033607000 LOCY AND TRENSON gostinstvo in turizem d.o.o.
2033585000 LESKOVAR, avtomatizacija proizvodnih procesov d.o.o.
2034484000 LM d.o.o., Turistična agencija
2043998000 LUMUS storitve d.o.o.
6708285000 LEDALINE, inženiring, d.o.o.
2042274000 LANDIS+GYR, merjenje in upravljanje energije, d.o.o.
2047675000 LIVARSTVO OPREŠNIK, proizvodnja in storitve, d.o.o.
2044412000 L-ŠPORT, trgovina in servis koles ter ostale športne opreme, d.o.o.
2060264000 LINTEA, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
2036061000 LANTANA - zdravstvene storitve, d.o.o.
2020645000 LPN gostinstvo d.o.o.
2048353000 LE SUHO, ekološko sušenje bioproduktov, d.o.o.
2059584000 LIPE - AAT Trgovina in servis d.o.o. - v stečaju
2044200000 LAURE, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.
2043432000 LEK VETERINA d.o.o.
2073951000 LUBEC, družba za zastopanje in trgovino, d.o.o.
2063263000 LISI, zidarstvo in fasaderstvo, d.o.o.
2062267000 Land plus poslovno svetovanje d.o.o.
2059002000 LANKO, oblikovanje, d.o.o. - v likvidaciji
2079755000 LOVENJAKOV DVOR, Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino d.o.o.
2066025000 LUNA FASHION trgovina in posredovanje d.o.o.
2092204000 LAUREA družba za finančne storitve in svetovanje d.o.o.
2091518000 LIU-TAI 14, storitve in prodaja, d.o.o.
2092239000 LOTOS MARIN trgovina in zastopanje d.o.o. - v stečaju
2091658000 LA-GU-NA ENA Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
2111730000 LIPC, proizvodnja in zobotehnične storitve, d.o.o., Sežana
2094665000 LJUBICH, trgovina in storitve, d. o. o.
2113511000 LARIMAR NEPREMIČNINE posredništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
2120216000 LETICA, študentski domovi, turizem in druge storitve d.o.o.
2125188000 L-TEK elektronika d.o.o.
2117754000 LAB-G, trgovina, d.o.o.
2130041000 LABO TRANS, prevozništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
2127610000 LJUBEZEN alternativne oblike zdravljenja d.o.o.
2134918000 Legrand SLV, d.o.o., distribucija, trgovina in storitve
2134900000 LUX - STYLE, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
2133628000 LOBISTIKA proizvodnja,založništvo,gradbeništvo,trgovina, gostinstvo,računovodstvo,nepremičnine,svetovanje, raziskovanje,inženiring in storitve d.o.o.
2134861000 LiT Agencija za digitalni marketing d.o.o.
2139197000 LP glasbena produkcija d.o.o.
2133946000 LONČEK KUHAJ, interna okrepčevalnica, d.o.o.
2138492000 LCR družba za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
2136554000 LEV - PLUS, hoteli, gostinske in turistične storitve d.o.o.
2294087000 Lev invest, gostinstvo in turizem, d.o.o.
2139227000 LESMAK, trgovina in storitve, d.o.o.
2143852000 LA LUNA, gostinstvo, storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana
2130262000 LKV MARJAN, prevozniške storitve d.o.o.
2146975000 LAUTUS interier center d.o.o.
2139413000 LET-SI, marketing, radijska, fotografska in televizijska dejavnost d.o.o.
2139006000 LIR, poslovne storitve in trgovina, d.o.o.
2139243000 LILIUM d.o.o., družba za nepremičnine
5284619000 LOŠKE TOVARNE HLADILNIKOV ŠKOFJA LOKA, D.D. - v stečaju
2153041000 LAMPAS podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
2147939000 LIMOS INVESTICIJE, investiranje in razvoj, d.o.o.
2153904000 LUNTA INŽENIRING družba za storitve, gradbeništvo, trgovino, posredništvo, gostinstvo, promet in svetovanje d.o.o.
2157047000 LAMO gradbeništvo, storitve in trgovina, d.o.o.
2146304000 LETEČA ZVEZDA, družba za trgovino in gostinstvo, d.o.o.
2158094000 LSP, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
2148463000 LOTOS MEDIJI, založništvo, trgovina in prevajanje d.o.o.
2156857000 LOŽA, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
2157012000 LERADA trgovina in storitve d.o.o.
2156920000 LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o.
2158337000 LAJUMA, Poslovne storitve in svetovanje, d.o.o.
2161036000 LIBERTI, podjetniško in poslovno svetovanje, trgovina in druge storitve, d.o.o.
2163225000 LA DESIGN, arhitektura, oblikovanje, fotografija, d.o.o.
2162636000 LORET upravljanje z družbami d.o.o.
2162083000 LI - ING, Svetovalni in izvajalski inženiring, d.o.o.
2167476000 LOGOKOM, storitve in trgovina, d.o.o.
2157845000 LUROMONT, instalacije, montaža, proizvodnja, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
2160595000 LUCIDUS trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o. - V STEČAJU
2162563000 LETIMA, svetovanje in prodaja računalniške opreme, d.o.o.
2168235000 LINEA DIRECTA, center za dialog s kupci, d.o.o.
2170108000 LINIJE, geodetske in projektantske storitve, nepremičninsko posredovanje d.o.o.
2172836000 LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.
2171872000 LOMA CENTER, nepremičnine, d.o.o.
2145979000 LINDE NEPREMIČNINE d.o.o.
2171619000 LUKANA, trženje, svetovanje in storitve, d.o.o.
2171171000 LESARSTVO ŽAŽE, mizarsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
2168162000 LUDVIK-LONČARIČ-CIGULA družba za gradbeništvo, posredništvo, trgovino, gostinstvo, prevozništvo, storitve d.o.o.
2169428000 LIZA, trgovina in turizem d.o.o.
2171759000 LVR d.o.o., založništvo, trgovina in posredovanje - v stečaju
2179385000 LOGISTIKA poslovno svetovanje d.o.o.
2181916000 LAGUNA MESTNA PLAŽA, družba za turizem in rekreacijo, d.o.o.
2162733000 LES TRGOVINA d.o.o.
2182351000 LUSUS, marketing, tržne komunikacije in svetovanje, d.o.o.
2186314000 LUNNATORP Dejavnost holdingov in poslovno svetovanje d.o.o.
2187132000 LATIN, svetovanje in storitve, d.o.o.
2190559000 LIGRES proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
2182866000 LT-interier, izvedba nepremičninskih projektov, d.o.o.
2184818000 LIRA INŽENIRING trgovina, inženiring, storitve, d.o.o.
2186403000 LE ROSSO INTERNATIONAL, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
2193507000 LETTERMIN, vizualne komunikacije d.o.o.
2187981000 LOGIČNI PROJEKTI, projektiranje in razvoj, d.o.o.
2191512000 LIBRA INŽENIRING, proizvodnja, projektiranje, svetovanje in trgovina, d.o.o.
2303566000 LORIDA storitveno podjetje d.o.o.
2195330000 LAP, družba za gradbeništvo in inženiring d.o.o.
2195429000 LUNA PLAN, družba za dejavnost nepremičnin in trgovino, d.o.o.
2197391000 LIPA PLUS, proizvodnja masivnega pohištva d.o.o. - v stečaju
2196123000 LŠ PROJEKT, inženiring, gradnje, storitve d.o.o.
2197308000 LUIN inženiring d.o.o.
2211327000 LAHEZIS, Center za otroško in mladostniško psihiatrijo, d.o.o.