JOIN

Catalogue of companies

List of Companies with names starting with letter - G, Total count: 32652

Reg.No Company
5416990000 GRAFIKART, TURK & CO. Grafična dejavnost in trgovina d.n.o. Vrtojba
5500079000 GRBAC & POBERAJ REAL knjigovodstvo, računalništvo in transport d.n.o. Koper
5553130000 GERBEC SANDI IN ŠPELA, vzdrževanje in popravila vozil, d.n.o.
5567858000 GUMZEJ IN DRUŽBENIK, d.n.o., turistično in gostinsko podjetje
5703085000 GERICO trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.n.o.
5817102000 GARAFOL & CO., Marketing, namizno založništvo in grafični inženiring, d.n.o., Ljubljana, Ob dolenjski ž. 148
5860148000 GORIŠEK & CO., gradbeništvo, trgovina, marketing, storitve d.n.o., Ljubljana-Dobrunje
5908418000 GREGORKA IN OSTALI izdelava in servis elektronskih naprav d.n.o. Notranje Gorice
1278584000 GREGORC & CO. proizvodnja in storitve d.n.o.
1191659000 GAMIIT, VUKAŠINOVIČ IN BJELANČEVIČ splošna gradbena dela, d.n.o., Logatec
1491393000 GAJANOVIĆ IN GAJANOVIĆ trgovina in storitve, d.n.o.
1274074000 GAČNIK & ŠTEBLJAJ IN OSTALI d.n.o., podjetje za servis in montažo
1555049000 GRAFIKA JEREBIC, družba za grafične storitve, d.o.o.
1701118000 GRACAR - LAMPRET CO., družba za storitve, d.n.o. - v stečaju
1695622000 GORINŠEK IN DRUGI storitve, trgovina in proizvodnja d.n.o.
1666614000 GRADBENIŠTVO PLANINČIČ IN PARTNER, d.n.o.
1821806000 GOZNIKAR & X-MEDIA, podjetniško in poslovno svetovanje d.n.o.
1999907000 GLAVICA IN TIM zavarovalno zastopništvo, d.n.o.
2198614000 GREBENAR IN SIN, posek in spravilo lesa, d.n.o.
2185598000 GOSTINSTVO OPREŠNIK IN DRUGI, gostinska in trgovska družba, d.n.o.
3847349000 GJINI in partner, trgovina in druge storitve, d.n.o.
3854604000 GORENC & OSTALI, frizerske storitve d.n.o.
3400069000 GREGORIČ in partner, avtopralnica in storitve, d.n.o.
3525503000 GALANTERIJA STRGAR IN TIM, oblikovanje kovinske galanterije d.n.o.
3528715000 Gens Historia, Mikša in družbenik, rodoslovne in zgodovinske raziskave, d.n.o.
7026242000 GEOVIENIS, STORITVE IN TRGOVINA, d.n.o. Veneis in partnerji
8105413000 Grašič in Grašič, družba za posredništvo, d.n.o.
5894743000 GRAD UJČIČ, Upravljanje nepremičnin k.d.
5868483000 GRAFOPOP-VRBLAČ & CO grafično oblikovanje in priprava za tisk k.d.
1319892000 GOTCHIAEV TRADE trgovina in storitve k.d.
1411365000 GIL MOTOSPORT ZUPAN Servis motornih koles, trgovina na drobno in debelo, uvoz in izvoz k.d.
1422715000 GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA MAKSIMOVIČ, K.D.
1422847000 GREGORIČ - ISTRA, nepremičnine, storitve, k.d.
1462199000 GMJK GORJANEC k.d., Trgovina, proizvodnja in storitve
1603124000 GVOZDIČ - ELEKTRONIK Projektiranje-Inženiring-Storitve k.d.
1623591000 GORŠEK, računovodske storitve in svetovanje, k.d.
2154919000 GALS KRKAC prevozi, storitve, trgovina, k.d. - v stečaju
1893599000 GORNIK, storitve k.d.
1837559000 GVOJIĆ, kamnoseštvo, trgovina in storitve, k.d.
2169363000 GOSTINSTVO KMETIČ IN DRUGI družba za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve, k.d.
2195135000 GOSTINSTVO OVIJAČ podjetje za gostinstvo in turizem k.d.
2236966000 GEMCOM ČEPON IN PARTNERJI, družba za storitve, k.d.
3278549000 GRADBENA DRUŽBA MAVROVO BEKJIROSKI k.d.
3319423000 GRADBENA DRUŽBA KOMPANIJA HOXHA k.d.
3500080000 GT AVDIO GENC trgovina in storitve k.d.
2312425000 GOZDAR KNE gozdarske storitve k.d.
6497411000 GAM PERFORMANCE, posredovanje pri prodaji in poslovno svetovanje, d.o.o.
7171528000 GALAKTIKO & PETRIČ, družba za trgovino, gostinstvo, gradbeništvo in storitve, k.d. - v likvidaciji
1429507000 GRALTIS turizem, inženiring, svetovanje d.o.o.
5066271000 GRADIŠČE gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica - v stečaju
5066352000 GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o.
1646613000 GEN energija d.o.o.
5048524000 Grafika Soča, d.o.o.
5000351000 GOSTINSKO PODJETJE TROJANE, d.o.o.
1296400000 GORŠE IGOR - ODVETNIK
5163676000 Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
5146763000 GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o.
5072450000 GRAVERSTVO, storitveni center, d.o.o.
5803039000 GMM PROIZVODNJA d.o.o.
5066387000 GZ MARIBOR- Geodetske dejavnosti d.o.o.
5132045000 GORENJSKI GLAS, časopisno podjetje, d.o.o., Kranj
5103061000 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ
5025869000 GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje z zemeljskim plinom
1622668000 GEOCOM, Družba za energetski inženiring, d.o.o.
5015332000 GRAVERSTVO ŠIŠKA d.o.o. Ljubljana
5151325000 GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO MURSKA SOBOTA d.o.o.
5150701000 GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR d.o.o.
5139031000 GASILSKA ZVEZA GROSUPLJE
3467490000 GENERO PROJEKT družba za storitve d.o.o.
5943086000 GBD-FIN finančna družba d.d.
3399389000 G Skupina, finančna družba, d.d. - v stečaju
5682328000 GOSTINSTVO BADOVINAC storitve in trgovina d.o.o.
1263293000 GRAFIST, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
5284716000 GOBEX Promet z gozdnimi sadeži d.o.o.
5284830000 GARNOL, inženiring, gradnje in kadri, d.o.o.
5286859000 GOFER spletne storitve in razvoj programske opreme d.o.o.
5288355000 GRAVING podjetje za proizvodnjo in trgovino grafičnih in kovinskih izdelkov, d.o.o.
5075459000 GORENJC, družba za inženirske dejavnosti, d.o.o.
5290287000 GIPO Gradbeništvo, izvajanje varnosti pri delu, požarna varnost in okoljevarstvo d.o.o. Nova Gorica
5279097000 GORSKO TURISTIČNI CENTER KOPE d.o.o.- v stečaju
1296388000 GORIUP SIMONA - ODVETNICA
3333388000 Go-Con, družba za svetovanje, upravljanje in organizacijo podjetij d.o.o.
5292263000 GRAMAT GRIL d.o.o. Proizvodnja, transport in trgovina gradbenega materiala, Grosuplje, Rožna dolina 9
5290368000 GRAD Gostinstvo in turizem d.o.o. Dobrovo
6975925000 Gorenje EKOINVEST ekološke naložbe, d.o.o.
5292085000 GIGA montažno-servisne storitve v elektroniki in energetiki d.o.o.
5289823000 GRADING podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.
5342619000 GRAFEM, proizvodnja in prodaja embalaže iz valovite lepenke, d.o.o.
5299764000 GOLF ARBORETUM športno trženje, gostinstvo, turizem, d.o.o.
5293057000 GLASMIK Steklo in steklarska oprema d.o.o.
5294274000 GEMMAVITA - Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5294819000 GOM AVTO trgovina in storitve d.o.o.
5151007000 GOSTINSTVO ŽALEC proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. - v likvidaciji
5496748000 GRUDA - JURMES d.d., trženje in inženiring
3831515000 GLOBELINK, finančni inženiring, d.o.o.
5156599000 GALEB IZOLA d.o.o., Podjetje za kooperacijo, inženiring in marketing
5002737000 GORICE trgovsko podjetje d.o.o.-v stečaju
1277731000 GORICE HOLDING družba pooblaščenka d.d. - v likvidaciji
1392352000 GO & KA TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. - V STEČAJU
1567713000 GALE SUZAANA - ODVETNICA
5034353000 GORENJE TIKI, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. - v likvidaciji
5300584000 GOMLINE, proizvodnja in trženje zmesi d.o.o.
5301289000 GTP, gostinstvo, trgovina, pekarstvo d.o.o., Tržič
5323959000 GOL-ŠPORT šport, storitve, svetovanje d.o.o.
5297842000 GAMA gradbeno podjetje d.o.o. - v stečaju
5851513000 GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o.
5295866000 GRAFIKA GRACER, Trgovina na debelo in drobno neživilskih proizvodov d.o.o.
5540429000 GALOP poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana
5328276000 GENOS, Podjetje za trgovino, zastopstva in storitve d.o.o.
2156261000 GALERIJA GOSPOSKA, nepremičninska in storitvena dejavnost, trgovina, gostinstvo, d.o.o.
5157552000 GABIANO d.o.o. Trgovina, šport, turizem
5513464000 G4 GROUP, upravljanje podjetij, d.o.o.
5000661000 GOSTINSKO PODJETJE SEVNICA d.o.o.
5303028000 GAO Gradnja, arhitektura, oblikovanje, d.o.o.
2492563000 GREGA LIPPAI - ODVETNIK
5302102000 GRATEX podjetje za proizvodnjo, gradbeništvo in storitve d.o.o.
1759892000 GALEB GRUP - družba za upravljanje, d.o.o.
5303176000 GEODETSKI INŽENIRING MARIBOR d.o.o. - v stečaju
5303826000 GRAFIS grafični inženiring d.o.o.
5302706000 GIRI podjetje za gradbeni in računalniški inženiring, d.o.o.
5302919000 GEAS Podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti d.o.o.
5329043000 GOPAL, inženiring in montaža, d.o.o.
5306159000 GASTEH storitve in transport d.o.o.
5388104000 G3 SPIRITS, družba za zastopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana
5345928000 GEOSI Inštitut za zemljeslovje d.o.o.
2559510000 GREGOR PODREBERŠEK - ODVETNIK
5328209000 GABRIJEL ALUMINIUM proizvodnja kovinskih izdelkov d.o.o.
2054256000 GABRIJEL ALUMINIUM proizvodnja kovinskih izdelkov d.o.o.
5307821000 GRATTEX, računovodske in svetovalne storitve d.o.o. Ljubljana
5310105000 GRADBENIŠTVO FRATINA podjetje za gradbeno obrtno dejavnost d.o.o.
5308330000 GRAFOTEHNA d.o.o., trgovina, proizvodnja, grafika
5313724000 G GRADNJE, družba za inženiring in vzdrževanje, d.o.o. - v stečaju
5321417000 GALCIN, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Škofja Loka
5307252000 GP GRADING, gradbeno podjetje, Kranj, d.o.o.
5319269000 GANTING podjetje za razvoj, inženiring, proizvodnjo, marketing in trgovino, d.o.o.
5310067000 GRANIT COMMERCE Trgovina in inženiring, d.o.o. - v stečaju
5313473000 GRAFIN proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5066034000 GIO gradnja industrijskih objektov, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji
5312078000 GOSPODAR Podjetje za trženje d.o.o. Domžale
5312566000 GALTI Tekstilna in usnjena galanterija d.o.o.
5313759000 GRADBENI CENTER BELEC, trgovina in storitve d.o.o. - V STEČAJU
5075084000 GRADIS biro za projektiranje Maribor d.o.o.
5324939000 GRATIS PLUS gradbeništvo, tehnologija, sanacije d.o.o.
5360749000 Global solutions, organizacija izvedbe stavbnih projektov, d.o.o.
2040778000 GALERA proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
5317690000 GALATEA Posredništvo, svetovanje, marketing in trgovina d.o.o.
5314771000 GEOR podjetje za kovinoplastiko-inženiring d.o.o. Elerji
2317095000 GNV - gasilska nadgradnja, nepremičnine, vrvice priključne, d.o.o.
5325048000 GRAPIX podjetje za gradbeništvo, turizem in trgovino, d.o.o. Domžale, Brezova ulica 12 - v stečaju
5319692000 GLEM.SI, Poslovno svetovanje in informatika, d.o.o.
5331838000 GOTIS proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5324688000 GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin
5413575000 GRAFIT, podjetje za gradbeništvo in trgovino, d.o.o. - v stečaju
5004713000 GLOBTOUR, turistično podjetje, d.o.o. - v stečaju
5325188000 GRADBENIŠTVO PEČEK gradbene storitve d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5333130000 GIT Družba za gradbeništvo, inštalacije in trgovino d.o.o. Ajdovščina
5331536000 GEA - podjetje za zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5333121000 GEOS, poslovno in finančno svetovanje, d.o.o.
5322405000 GALEB-TRADE, zastopstvo, trgovina na drobno in debelo, d.o.o., Ljubljana
5368669000 GLOBAL, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
5334454000 GABER, projektiranje in izdelava kovinskih konstrukcij, d.o.o. Koper
5339723000 GTK podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.
1214730000 GRAH GROUP, holdinška družba, d.o.o.
5332281000 GROSS trgovina, turizem, izobraževanje d.o.o.
5334624000 GRAD INŽENIRING gradbeni inženiring, gradbene storitve, zastopanje, sodno cenilstvo ter zunanja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Celovška 69 c
5547202000 GLOSA storitve in svetovanje d.o.o.
5452104000 GEOS podjetje za gradbeništvo in storitve d.o.o.
5331960000 GRADBENIŠTVO PAVIĆ, trgovina, inženiring in gradbeništvo d.o.o.
5334942000 GP 90 družba za projektiranje, trgovino in gradbeništvo, d.o.o.
5326737000 GROŠ , trgovina in servis d.o.o.
5330203000 GROS - INFO, trgovina, zastopanje in računalniške storitve, d.o.o.
5342848000 GRAFEX grafično podjetje, d.o.o., Podlipovica 31, Izlake
5594812000 GRAMAX, gradbena trgovina, d.o.o.
5406293000 G.M.F. d.o.o., Grosuplje
5342660000 GALJU trgovsko podjetje d.o.o.
5333601000 GEOBIRO CELJE, biro za geodetske storitve d.o.o.
2178770000 GIBIČAR NATAŠA - ODVETNICA
5337151000 GEBERIT proizvodnja, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
5341701000 GOBAN trgovsko podjetje d.o.o.
5361206000 GUMMI MIRAL proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5341841000 GRIN Gradbeni inženiring, d.o.o. Zagorje
5335604000 GALERIJA storitve d.o.o.
5357802000 G.A. podjetje za vzdrževanje, inženiring in svetovanje d.o.o.
5338271000 GOP gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.
5859751000 Gospodarsko interesno združenje 'INTERTRANSPORT", Ljubljana (organizacija za pospeševanje prevozništva)
5021979000 Gospodarska zbornica Slovenije
5342350000 GROMI, trgovina in storitve, d.o.o.
5345090000 GRAFOMA, grafična dejavnost in trgovina, d.o.o.
5345197000 GO-LES Tesarstvo in gozdarstvo d.o.o. Vipava
5348374000 GT AQUILA arhitektonski atelje, gradbeno podjetje in trgovina d.o.o.
5406161000 GREDIN gradbeno in transportno podjetje Markovec d.o.o.
5346037000 Galeb upravljanje - Podjetje za upravljanje z nepremičninami d.o.o.
5344654000 GOTRADE d.o.o. Mednarodni transport Spodnja Idrija
5422205000 GLG, projektiranje, d.o.o.
5098696000 GEOSTROJ, strojna proizvodnja in vzdrževanje d.o.o.
1613731000 GEOINVEST, družba za geotehnični inženiring, specialna gradbena dela in raziskovalno dejavnost, d.o.o.
5347335000 G.T. gostinstvo in trgovina d.o.o.
5356733000 GODEC ŠPED mednarodna špedicija, d.o.o.
5175507000 GRADBENE STORITVE IZTOK KLEIBENCETL S.P.
5346878000 GLAMOUR INTERNATIONAL, Trgovina in storitve, d.o.o., Kranj
5354838000 GEMIS podjetje za gradbeno ekonomski marketing, inženiring in svetovanje d.o.o.
5346126000 GLOBUS, Pomorska agencija, d.o.o. Koper - v likvidaciji
5408423000 GITOS Gradbeništvo, inženiring, trgovina, obrtne storitve, Kanal d.o.o.
5362989000 GOLTES, Proizvodnja in trgovina s športno opremo, d.o.o.
5356938000 GENA trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Ljubljana, Šlosarjeva 17
5352762000 GUTNIK, gradbene storitve, d.o.o.
5365619000 GRLICA, Elektroservis, trgovina d.o.o.
5353041000 GEMMA podjetje za storitve, trgovino in zastopanje, d.o.o.
5364990000 GEOING podjetje za geotehnični in gradbeni inženiring d.o.o.
5368863000 GEO ENERGY obnovljivi viri energije, proizvodnja, posredništvo, trgovina, računalništvo, inženiring, oglaševanje, svetovanje in storitve d.o.o.
5368871000 GEDEON HRASTNIK & CO. podjetje za geodetske storitve, inženiring, svetovanje in trgovino d.o.o.
5347459000 GREGOR podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5346851000 GENESIS trgovina in storitve d.o.o.
5349460000 GALEJA trgovina in storitve, d.o.o.
5371953000 GIK d.o.o. Družba za gradbeno in kamnoseško dejavnost, Obrov
5129524000 GOZDARSTVO Gornja Radgona d.o.o.
5352738000 GML gradbena dejavnost visoke in nizke gradnje - telekomunikacije d.o.o., Ljubljana
5361834000 GEPARD, proizvodnja, svetovanje, storitve in trgovina, Radovljica, d.o.o.
5353173000 GV PROJEKT, družba za upravljanje z nepremičninami in turizem, d.o.o.
5003121000 GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE družba za organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in razstav d.o.o.
5537975000 GETERA - PRUŠEK Gostinstvo, turizem in trgovina d.o.o.
5348447000 GROMAR, ribolov in trgovina d.o.o.
5360196000 GOMBAČ, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5360021000 GIPOSS Gradbena podjetja Ljubljana, d.o.o.
5272793000 GRAD, računalniški programi in inženiring d.d.
1380826000 GIPOSS-INVEST d.o.o., podjetje za gradbeništvo, investicije in inženiring
2211548000 GENKO, svetovanje in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5359252000 GLASBENI ATELJE, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, posredovanje, svetovanje, komisijske in zastopniške posle, d.o.o.
5363225000 GALMA podjetje za galvanizacijo, d.o.o.
5370035000 GMS Kompoziti, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5359457000 GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
5265401000 GRADIS Gradbeno podjetje, Ljubljana, d.o.o. - v stečaju
5375606000 GRGA, grafična galanterija, d.o.o.
5407346000 GEO - HIDRO podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Preserje, d.o.o.
5374375000 GRAPAK tiskarna in kartonaža Krško d.o.o.
5375274000 GOLDCOM d.o.o. podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve Ljubljana
5374146000 GRAMAS Inženiring podjetje d.o.o.
5645727000 GALBI svetovanje in storitve d.o.o.
5384419000 GRAFFIT LINE trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Izola
5388546000 GOLDI trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
5380626000 GOD-OM, trgovina in storitve, d.o.o.
5553652000 GEA VIPOLL, Oprema za industrijo tekočin d.o.o.
5397090000 GRAFIN storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5373913000 GO-IMPEX Špedicija, trgovina in transport d.o.o.
5392403000 GABY trgovsko podjetje d.o.o.
5387418000 GS CONSULTATIO Podjetje za gospodarsko svetovanje , d.o.o., Ljubljana
5380740000 GAMA trgovina, d.o.o. - v stečaju
5385369000 GD GRADNJE d.o.o. - v stečaju
5391008000 GORIČANKA podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo Trdkova d.o.o.
5388210000 GEA, proizvodno-trgovsko in storitveno podjetje Kapca d.o.o.
5355508000 GREMO, Podjetje za storitve, d.o.o.
5391792000 GALERIJA GAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
5395119000 GP PREVALJE, gradbeno podjetje, d.o.o. - v stečaju
5384648000 GOZDLES Zavarovalniško zastopanje Negova d.o.o.
5383633000 GOPACK Proizvodnja pakirnih strojev d.o.o. Nova Gorica
5396212000 GLOBE poslovno svetovanje Ljubljana d.o.o.
5383765000 GO-EXIM Špedicija in transport d.o.o.
1662953000 GIBANJE, nevrofizioterapija in izobraževanje d.o.o.
5410827000 GORA informacijske rešitve d.o.o., Ljubljana
5387221000 GRADBENO PODJETJE PTUJ D.O.O.- v stečaju
5513430000 GO-COMMERCE prenočišča in okrepčevalnica d.o.o.
5389585000 GULILES Lesna predelava-uvoz-izvoz Vrtovin d.o.o.
5754747000 GREMIS Podjetje za športne dejavnosti d.o.o.
5840465000 GORIKT podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino in kooperacijo, d.o.o.
5397677000 GRAMIT družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo in strokovni nadzor gradbenih objektov d.o.o.,
5634644000 GABER, gradbeno, trgovsko in prevozniško podjetje, d.o.o.
5143802000 GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
5401518000 GES DERLINK, embalažno grafični servis, d.o.o.
5401763000 GALERIJA AVSENIK - HOHNER podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Begunje
5417376000 GEODETSKI BIRO MARIBOR družba za geodetske storitve d.o.o.
5398045000 GEA VENTURES poslovno in podjetniško svetovanje, d.o.o.
5394392000 GEOID, geodetski inženiring d.o.o.
5300363000 GASILSKA OPREMA Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana - v stečaju
2363992000 GRADMAN, gradbeništvo in konstrukcije, d.o.o.
5393914000 GLASBENI ATELJE TARTINI zasebna glasbena šola d.o.o.
5404711000 GO - CAR Trgovina in posredništvo d.o.o. Nova Gorica
5489385000 GO PARTNER d.o.o., poslovne storitve
5417287000 GOKOP gradbeno, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o.
5412153000 GRADBENO PODJETJE PIRAMIDA splošna gradbena dejavnost, d.o.o.
5406790000 GASTING inženiring d.o.o.
5412293000 GOLD-ING Podjetje za projektiranje, proizvodnjo, servisiranje in trgovino d.o.o.
5414253000 GO-LIX, kibernetska in informacijska varnost d.o.o.
5407532000 GTP Podjetje za gradbeništvo, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5414083000 GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica
5414750000 G.O.T. storitve d.o.o.
5414032000 GLOBUS prevozi, turizem, trgovina d.o.o.-v stečaju
5430364000 GUMIKS, trgovinsko podjetje, d.o.o.
5418356000 GLEDRING trgovina in proizvodnja izdelkov iz gume in orodij d.o.o., Ljubljana
5418712000 G CENTER trgovina, storitve d.o.o.
5076064000 GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE STAVBENIK D.D. KOPER
2044544000 GREKA podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
5439043000 GOJČIČ trgovsko podjetje d.o.o.
5416655000 GLASE, podjetje za trgovino, posredovanje in razvoj, Škofja Loka, d.o.o.
5418780000 GALERIJA AŽBE trgovina, d.o.o., Ljubljana
5416183000 GRADEN, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino z lesnimi izdelki in gozdnimi proizvodi d.o.o., Tržaška 36, Postojna
5424178000 GAMA GROUP, transport in logistika, d.o.o.
5657946000 GARDONA trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5425913000 GENESE načrtovanje in tehnična izvedba prireditev, inženiring, trgovina d.o.o.
5426782000 GHS PROJEKT, inženiring in storitve, d.o.o.
5431735000 GI svetovanje d.o.o.
5437288000 GEODRILL podjetje za raziskovanje, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5432464000 GRAND, podjetje za videoprodukcijo d.o.o.
5489407000 GREBENC proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
5432669000 GEODET geodetske meritve in projektiranje, d.o.o., Novo mesto
5433363000 GEO-BIRO Geodezija - prostorski informacijski sistemi d.o.o. Nova Gorica
5436184000 GRADACTA zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
5463033000 GEMAX podjetje za marketing, inženiring, dizajn in trgovino d.o.o.
5887500000 GEOPORT gradbeništvo, inženiring, nepremičnine d.o.o.
5635934000 GITEX Gradbeni inženiring in trgovina d.o.o. Kozana
5428653000 GOPRO Gostinstvo in proizvodnja d.o.o.
5450381000 GRS, gospodarsko, računovodsko svetovanje, d.o.o.
5468736000 GRAFIT, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o
5434360000 GDA Podjetje za gostinstvo in trgovino d.o.o.
5490367000 GOMAS trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
5445213000 GOKA, družba za proizvodnjo, popravila, remont, servisiranje, inženiring, komercialno posredovanje trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o. Ljubljana
5451272000 GOŠNJAK družba za trgovino d.o.o.
5735408000 GORO trgovina in storitve d.o.o.
5482763000 GEODET BIRO, podjetje za geodetske storitve, inženiring in tehnično svetovanje, d.o.o.
5456827000 GABRIČ gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
5436052000 GALES Lesna galanterija, d.o.o.
5876087000 GO-RO LIV proizvodnja kovinskih izdelkov d.o.o.
5452155000 GOBEC, turizem, optika, posredovanje, d.o.o.
5455430000 GRADMI Trgovina na debelo in drobno, Mirna d.o.o.
5437822000 G4S, družba za varovanje d.o.o.
5873665000 GEC Podjetje za proizvodnjo, vzdrževanje, trgovino in turizem d.o.o. Ljubljana - Dobrunje
5445388000 GRAFO, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
5444225000 GAMA Trgovina, posredništvo, storitve d.o.o.
5482780000 G.F. PIRŠ gradbeništvo in druge storitve d.o.o.
5534372000 GORA Gozdarstvo, lesna predelava, trgovina d.o.o., Grahovo
5447674000 GAPRO, razvojno in storitveno podjetje, d.o.o.
5484057000 GRAMS, podjetje za trgovino in storitve d.o.o. Mavčiče
5462398000 GEOMER podjetje za meritve, projektiranje in trgovino d.o.o.
5474493000 GRABRIJAN d.o.o., proizvodnja perila in kopalk
5447194000 GOZDNA JAVORNIK, družba za upravljanje z gozdovi, d.o.o., Ljubljana
5475066000 GASTRO PLUS gostinsko podjetje d.o.o.
5470773000 GRADBENI SERVIS LORENČIČ trgovina z gradbenimi stroji in opremo d.o.o.
5737702000 GUMB, trgovina, import, export, d.o.o., Škofja Loka
5460891000 GPA grafične in poslovne aplikacije, d.o.o., Ljubljana
5887569000 GRUDNIS, trgovina, inženiring in svetovanje, d.o.o.
6180256000 GO-METAL, poslovno svetovanje, d.o.o.
5455120000 GLOBUS Mednarodna špedicija d.o.o. Metlika
5457122000 Gradbeno podjetje Gomboc, d.o.o.
5459494000 GAS IMPORT-EXPORT, podjetje za elektrotehniko in elektroniko, Radovljica, d.o.o.
5836735000 GIP HOLDING, družba za upravljanje in financiranje d.o.o.
5449014000 GAMAT Trgovsko podjetje, d.o.o.
5456029000 GORAL-EXPORT d.o.o. marketing - trgovina
5164338000 GOZDNO GOSPODARSTVO BREŽICE d.o.o. - v likvidaciji
5635853000 GOZD LJUBLJANA, Družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5089107000 GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma
5460140000 GRIF Podjetje za restavratorstvo, gradbeništvo, trgovino in inženiring d.o.o.
5465834000 GRUND Export-import, trgovina Nova Gorica d.o.o.
5459141000 GEA geodetske storitve, računalniške storitve, gradbena dokumentacija, trgovina d.o.o.
5457114000 GIMUL Trgovina in proizvodnja d.o.o.
5460387000 GIC PROJEKT projektna družba d.o.o.
5470099000 GEOPROJEKT, Geodetske storitve, projektiranje, inženiring, nepremičnine d.o.o.
5460905000 GO TO, trgovina in storitve, d.o.o.
5469040000 GIA SERVIS montaža in vzdrževanje industrijske opreme, d.o.o.
5948851000 GIA - S industrijska oprema, d.o.o.
6077676000 GIA Holding, družba za upravljanje podjetij, d.o.o.
5462045000 GRAFITI, prevozništvo in logistika, d.o.o.
2252287000 GEOPROM, geodezija, projektiranje, upravljanje in gradbeni inženiring, d.o.o.
5475465000 Gambit trade globalni marketing d.o.o.
5463793000 GRUJA, posredništvo, trgovina, transport, najem in montaža, d.o.o.
5465290000 GOB d.o.o., gradbeništvo in marketing
5557321000 GRADBENIŠTVO PRESTOR gradbena dela in projektiranje d.o.o.
5520410000 GLOBUS TRADE, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o
5461863000 GRADING Gradbeni inženiring in nega telesa d.o.o. Nova Gorica
5485169000 GLEN - invest, družba za izvedbo investicij, d.o.o.
2000156000 GRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in inženiring - v stečaju
5479622000 GOLAVABUKA lesno, kmetijsko in trgovsko podjetje d.o.o.
5496730000 GAMEX proizvodni inženiring za kovinsko galanterijo d.o.o.
5476968000 GODINA LES proizvodno in trgovsko podjetje, Logatec, d.o.o.
5484243000 GREDELJ trgovina in svetovanje, d.o.o.
5476348000 GEORGA Podjetje za informatiko, inženiring in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ul.Bratov Babnik 44
5464633000 GOLOBIČ, mednarodni transport, d.o.o. - V STEČAJU
5464226000 GRADTUR podjetje za gradbeništvo in turizem, d.o.o.
5478090000 GRAF, podjetje za opravljanje in posredovanje intelektualnih, grafičnih in drugih storitev d.o.o. - LIKVIDACIJI
5470404000 GTR, Gostinstvo in turizem Radgona d.o.o.
5478561000 GOPLAT Proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5471532000 GEOKAT podjetje za geodetske storitve in svetovanje, d.o.o.
5480230000 GRAMIK Gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. Otlica
5476488000 GEOGRAD podjetje za geodetske storitve, d.o.o., Ljubljana
5478928000 GRAMA export-import, zastopanje, posredovanje in proizvodnja ter notranja trgovina d.o.o.
5480388000 GRATOURS Prevozi - trgovina, d.o.o., Škofja vas
5875170000 GHOM, družba za trgovino na debelo in drobno d.o.o.
5501130000 GITA, podjetje za posredovanje in trgovino, d.o.o.
5480965000 GROSIST KB trgovina in storitve d.o.o.
5480680000 GRABAR, proizvodnja in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5479827000 GALEX, proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi d.o.o.
5480736000 GD, podjetje za gradbeno dejavnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik - v stečaju
5477760000 G.I.M. podjetje za proizvodnjo električne energije, d.o.o. Ljubljana
5499143000 GEOKO geološke raziskave, d.o.o.
5483310000 GEOBI, geodetske storitve, d.o.o.
5485886000 GIMPEX trgovina, proizvodnja, zastopanje d.o.o. Novo mesto - v stečaju
5493153000 GRAFO, podjetje za grafično dejavnost in trgovino, Kranj, d.o.o.
5493463000 GALA, Živilska industrija, d.o.o.
5489695000 GAMS, kmetijsko transportni servis, d.o.o.
5493536000 GOLES družba za gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o. Kočevje
5602319000 GIMONDO trgovsko podjetje z mešanim blagom na veliko in malo ter storitveni inženiring, d.o.o. Velenje
5495466000 GRIN gradbeni inženiring in storitve d.o.o.
5489148000 GAMIT Trgovina na veliko, d.o.o.
5034388000 GORENJSKA PREDILNICA ŠKOFJA LOKA D.D.
5494915000 GOSTINSTVO "BELA KRAJINA" ČRNOMELJ d.o.o.
5494907000 GTM Gostinstvo in turizem d.o.o., Metlika, CBE 28
5496152000 GATIS Goriški avtotransport, trgovina in storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici
5515742000 G.B.M. SERVIS vzdrževanje objektov, motornih vozil ter trgovina, d.o.o., Malovaška 39, Brezovica
5507120000 GIPO, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in izvoz - uvoz, Šalamenci d.o.o.
5613892000 GASSPAR INVEST, upravljanje z nepremičninami d.o.o.
5498449000 GORENJE I.P.C., Invalidsko podjetniški center, d.o.o.
5528852000 GEKOTT, pogrebna služba, cvetličarna, trgovina, d.o.o.
5499429000 GENIUS LOCI Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o.
5507707000 GOODTIME EXPORT-IMPORT zunanjetrgovinski promet, turizem in storitve d.o.o.
5507103000 GRATEX - proizvodnja in trgovina, Gradac, d.o.o.
5502411000 GRADBENI IN VZDRŽEVALNI CENTER d.o.o. Ljubljana
5509629000 GRYPS d.o.o Podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino ter storitve - v stečaju
5325820000 GRILJ - Proizvodnja in trgovina, d.o.o. Koper
5702577000 GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje
5538645000 GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj
5516501000 Gravitacija jadralno padalstvo d.o.o.
5511194000 GOLOB podjetje za veterino, medicino in trgovino d.o.o.
5708982000 GALEB GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo, trgovina d.o.o.
5517745000 G-SERVIS, d.o.o., podjetje za proizvodnjo paletnih čistilnih naprav
5510864000 GRONA trgovina in zastopanje d.o.o. Brežice
5511771000 GROS-PORT, podjetje za organizacijo prevozov, trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o.
1775073000 GLOBUS INVESTICIJE, podjetje za finančni inženiring, posredništvo in svetovanje, d.o.o. - V STEČAJU
5519756000 GGS podjetje za geodetsko, gradbeno in svetovalno dejavnost, d.o.o. Koper
5521220000 GEMINI Izvoz-uvoz, špedicija, Bilje d.o.o.
5522609000 GPG KIPKOP Gradbeni obrati d.o.o., Ljubljana - v stečaju
5839904000 GEIGER d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve Ljubljana
5520517000 GRAFO LIT proizvodnja in promet grafičnih proizvodov, d.o.o. Žalec
5529263000 GAZELA proizvodnja, trgovina, gradbeništvo, gostinstvo, založništvo, promet, najemi in storitve d.o.o.
5522641000 GOAN, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5531250000 GRŽE - trgovina in storitve, d.o.o. Postojna
5531691000 GEOKAL družba za geotehnični, gradbeni inženiring in projektiranje d.o.o.
5538190000 GRAD IN LES, izvajanje gradbenih in lesarskih del d.o.o.
5532256000 GRAH-COM, trgovina in storitve d.o.o.
5533864000 GOPI proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Črnomelj - v stečaju
5537703000 GORMAK proizvodnja, inžinering, trgovina in storitve d.o.o.
5536758000 GMT, KONSTRUKCIJE d.o.o. - v stečaju
5530784000 GORA, podjetje za založništvo, trgovino in storitve, d.o.o., Rogaška Slatina
5539048000 GOSENCA STYLE trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Dobrova, Hruševo 102
5548926000 GOZDIČ proizvodnja, storitve, trgovina z lesom in divjačino, d.o.o.
5525322000 GEKOM svetovanje d.o.o.
5562058000 GRAMAG podjetje za gradnjo, projektiranje in svetovanje, d.o.o. Moravče, Dole pri Krašcah 4
5048915000 GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d.
5536545000 GOBARSTVO D.GRUBELNIK podjetje za proizvodnjo komposta, gob, trgovino in storitve d.o.o.
5537282000 GRANT družba za projektiranje, inženiring, trgovino in posredništvo d.o.o.
5552150000 GRADBENIŠTVO BAU, storitve d.o.o.
5534593000 GOZDAR, proizvodno podjetje d.o.o., Kranj
5537819000 GIM družba za promet z nepremičninami d.o.o.
5626501000 GOMAR podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino d.d.
5526981000 GRID informacijski, ekonomski, finančni in organizacijski inženiring, svetovanje in marketing d.o.o. Ljubljana
5540984000 GOSPODAR upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljubljana
5545510000 GLASDECOM mednarodna trgovina in proizvodnja d.o.o. - v stečaju
5541034000 GRAFIKO Grafična priprava, tisk in dodelava d.o.o.
5541204000 GALI d.o.o., Podjetje za trgovino, vzrejo, šolanje in varstvo psov, Ljubljana
3683265000 GRUDEN čistilni servis d.o.o.
5577543000 GRAPO, gradbeni inženiring, d.o.o. - v stečaju
5550319000 GRČA Trgovina in prevozi d.o.o. Gorenji Vrsnik
5807867000 GEOIT - Gradbeništvo, projektiranje, inženiring d.o.o.
5589126000 GRI izobraževanje, storitve, trgovina d.o.o.
5816831000 G.OGRINC proizvodnja in trgovina z metali d.o.o.
5557275000 GEOSVET podjetje za geodetske meritve, svetovanje in izvedenstvo, d.o.o.
5541832000 GENESIS inženiring d.o.o.
5550335000 GOREX COMMERCE, trgovsko in storitveno podjetje Bled-Ribno, d.o.o.
5544017000 GDi poslovne tehnološke rešitve d.o.o.
5547806000 GROLEGER arhitekti, d.o.o.
5548713000 GAL, projektiranje in poslovne storitve, Jesenice, d.o.o.
5558433000 GORIČKA VES, podjetje za proizvodnjo, predelavo, trgovino in usluge, Šalovci d.o.o.
5552281000 GRADVIN podjetje za gradbeništvo, gostinstvo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana
5544505000 GUMAL, podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in zastopanje, d.o.o.
5552800000 GRA PHA CO trgovina, proizvodnja, trženje, oblikovanje, uvoz, izvoz, d.o.o.
5568030000 GRAMAR - Podjetje za gradbene storitve in inženiring d.o.o. Portorož
5561795000 GROPIK Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Celje
5570514000 GMA elektromehanika, d.o.o., Ljubljana
5843278000 GTP Podjetje za gradbeništvo, trgovino in promet d.o.o.
5457149000 GEOTIM geodetski in gradbeni inženiring d.o.o. - V STEČAJU
5559588000 GUMI CENTER podjetje za montažo, trgovino in zunanjo trgovino Gaberje d.o.o.
5563348000 GRASA gradnje in sanacije Krško d.o.o.
5560268000 GRAFUTISK, podjetje za grafične storitve in trgovino, d.o.o. Šenčur
5816076000 GREGORINO Export-import, d.o.o. Poljanska cesta 8, Ljubljana
5572100000 GALANTPLAST avtooprema d.o.o.
5570646000 GAČNIK, avanturistične dejavnosti v naravi d.o.o.
5569575000 GRAMOZ - AP proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5561639000 GABER trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5563470000 GO Grafično oblikovanje d.o.o. Ledine
5554314000 GAVRILOVIĆ M.G.P., posredovanje pri prodaji d.o.o., Ljubljana
5575222000 GRAFA d.o.o., Podjetje za vodenje knjigovodstva in finančni inženiring, Ljubljana
5578183000 GRAFO - DESIGN d.o.o. Levec
5579325000 GAMBO trgovina na debelo in drobno z živilskimi neživilskimi proizvodi, d.o.o. - v stečaju
5566118000 GRACIA d.o.o. proizvodnja, trgovina, uvoz - izvoz
5580137000 GENERAL TRADE - GT PRECISION, družba za proizvodnjo in trženje, d.o.o., Naklo
5567262000 GESTA, podjetje za trgovino, inženiring in turizem, Bled, d.o.o.
5573238000 GRAPH trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5673739000 GORIVO PROMET trgovina z naftnimi derivati, d.o.o.
5567742000 GAMATEX d.o.o. proizvodnja, inženiring in trgovina
5573262000 GEO2, geodetske storitve, računalniški inženiring in ostale dejavnosti d.o.o.
5556155000 GEONOVA podjetje za geotehniko, ekologijo in inženiring, d.o.o.
5578426000 GEO INŽENIRING geodetske storitve, d.o.o., Žalec
5567947000 GOM-TRANS družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5583403000 GRAFIKA ART Grafično podjetje d.o.o.
1254693000 GLASBILA storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5585732000 GROGA trgovina z mešanim blagom na debelo in drobno, d.o.o., Blagovica št.14, Blagovica
5587417000 GORDO, družba za trgovino in storitve d.o.o.
5595703000 GASSNER & CO, posredništvo, svetovanje, trgovina in storitve, d.o.o.
5584833000 GECOMMERCE trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
5601312000 GRADIAL podjetje za gradbeni inženiring, storitve in trgovino, d.o.o. Cerknica
5571685000 GALA Podjetje za inženiring, proizvodnjo, trgovino in posredništvo d.o.o. - V STEČAJU
1365681000 GRATOS d.o.o. trgovina in storitve
5582466000 GOTTA d.o.o., podjetje za inženiring, zastopstvo in trgovino
5573394000 GOZDNA Novo mesto d.o.o.
5142504000 GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d.
5593069000 GALERIJA GRAD družba za trgovino, gostinstvo in galerijsko dejavnost d.o.o., Ljubljana
5789168000 GLOSA poslovno svetovanje, d.o.o.
5764190000 GROM Podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo in proizvodnjo d.o.o.
5573742000 GLASCO, podjetje za steklarstvo, ključavničarstvo, trgovino in transport, d.o.o., Ljubljana
5288126000 GRADING & CO podjetje za gradbeništvo, kooperacijo in trgovino, d.o.o.
5587271000 GOYA-COMPANY tenis, gostinstvo in trgovina d.o.o.
5583853000 GRAN podjetje za poslovne storitve, trgovino in proizvodnjo Novo mesto d.o.o.
5583624000 GRADBIRO posredovanje, trgovina in storitve d.o.o.
5865182000 GILTEKS, proizvodnja, trgovina na debelo, uvoz in izvoz, d.o.o.
5585210000 GATO, družba za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5786568000 GINČ, storitveno podjetje, d.o.o.
5076447000 GORICA Splošno gradbeno podjetje d.d. - v stečaju
5592585000 G & S proizvodnja, storitve, trgovina in gostinstvo d.o.o. Ljubljana
5884195000 GREGA-JK proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5584906000 GRADIMPEX d.o.o. gradbeništvo, inženiring, proizvodnja in trgovina
5685109000 GOSTINSTVO NAROBE Trgovina in gostinstvo d.o.o. Trzin
5621607000 GRAFIKA IVANJKO knjigoveško grafične storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju
5616891000 GRAM COMMERCE trgovina, zastopanje d.o.o.
5612284000 GEOS podjetje za geodetske in ostale storitve, trgovino izvoz-uvoz Gornja Radgona d.o.o.
5888166000 Gradbeno investicijska in inženiring družba, gradbeništvo d.o.o.
5632668000 GANAMM d.o.o., družba za investicijski inženiring - v stečaju
5746230000 GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.
5714567000 GAZELA trgovina, proizvodnja, inženiring d.o.o. Krško
5593123000 GRASTROJ opravljanje storitev na področju gradbeništva d.o.o., Ljubljana Šmartno
5603951000 GREC grafično ekološki center d.o.o.
5610125000 GAMAPET, podjetje za posredovanje, trgovino in marketing, d.o.o., Kranj
5602653000 GREGOR, podjetje za organizacijske storitve in trgovino d.o.o., Kranj
1191217000 GRADELAN, gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo, d.o.o.
5605873000 GORBIS Podjetje za storitve in inženiring d.o.o., Ljubljana
1189964000 GOSPODARSTVO RAST proizvodnja, trgovina, finance in storitve d.o.o.- v stečaju
5783879000 GRAFOSTAR podjetje za marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
5595959000 GAVERO, gostinstvo, turizem d.o.o.
5649781000 GRAFOSTIK Tiskarna d.o.o.
5631386000 GRADAX d.o.o. Gradnja za trg, gradbeni inženiring in nepremičnine
5631173000 GRADINA d.o.o., gradbeni inženiring, Ljubljana
5600936000 GIP PIRAN d.o.o. Gradnja, inženiring in prenova PORTOROŽ, Lepa cesta 57
5605555000 GRASST Zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Ljubljana
5686130000 GACHO, podjetje za trgovino, turizem, storitve in proizvodnjo, d.o.o. - V STEČAJU
5595347000 GTP KRAMBERGER gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o.
5612918000 GOSTINSTVO PRI BUDAJNCU Gostinstvo in turizem, d.o.o., Sp. Idrija
5611245000 GAJ Trženje, storitve in svetovanje d.o.o. Nova Gorica
5721407000 GRAMEXPORT Proizvodnja in trgovina d.o.o. - v stečaju
5628067000 GLOBAL TRADE INTERNATIONAL trgovina d.o.o.
5616026000 GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o.
5620058000 GUMIPLAST, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
5621160000 GLAVICA, Transport, Trgovina, Odpadki in surovine, Uvoz-Izvoz, d.o.o.
5692334000 GIPO, montaža in servis, d.o.o.
5689007000 GRAJMAN gradbeništvo in prevozništvo d.o.o.
5609968000 GOSTINSTVO CELJE, gostinske storitve in storitve nastanitev, d.o.o. - v stečaju
5621879000 GOLIDA domača obrt in zastopstvo, d.o.o. Medvode
5680131000 GAJA d.o.o. Knjigovodsko-računovodski servis, trgovina in gostinstvo Krožna pot 27, Domžale
5647517000 GRANATUS proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Križevec 5, Stranice
5611725000 Gojitveno lovišče KOMPAS Gornji Petrovci d.o.o.
5829488000 GRATIS, pekarna, trgovina in gradbeništvo, d.o.o.
5610613000 GMT podjetje za gradbeništvo, marketing in trgovino d.o.o.
5613442000 GITAS, proizvodno in trgovsko podjetje, Kranj, d.o.o.
5685737000 GPS Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kočevje
5652812000 GF&T podjetje za gradbene, geodetske, fotografske in ostale storitve, d.o.o., Ljubljana
5635217000 GOZDAR COMMERCE podjetje za posek, spravilo, predelavo lesa in trgovino, d.o.o.
5807492000 GUMAR BAHUN, proizvodnja, servis in prodaja gumijastih plovil d.o.o.
5712840000 GASTRONOMIK podjetje za trgovino in inženiring d.o.o. - v likvidaciji
5614996000 GEMINI LI d.o.o. Podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, Taborniška pot 3, Hrastnik
5880041000 GRAPLAS podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
5873584000 GOMIG svetovanje, trženje in zastopanje, d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 2
5689112000 GR-INOX, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
5607736000 GM KONZORCIJ kompleksni inženiring d.o.o.
5627176000 GRECO podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
5628997000 GOROTEX podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
5633605000 GRATURS INTERNATIONAL gradbeno podjetje, d.o.o. - v stečaju
5624720000 GRIF Transport in zemeljska gradbena dela d.o.o. Idrijska Bela
5624835000 GRATEX, Pridobivanje in predelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško
5650186000 GLUHICOM, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, Žiri, d.o.o.
5643996000 GOING trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o. - v stečaju
5776180000 GLASS.ing, gradnja, steklarstvo in inženiring, d.o.o.
5691877000 GORSAD podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Višnja Gora
5631874000 GEOM trgovina in storitve d.o.o.
5635730000 GRM Prevozi in storitve d.o.o.
5629918000 GORENJE GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.
5627508000 GOSTOL-GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica
5883059000 GOPEK Proizvodnja strojev za živilsko industrijo Nova Gorica d.d.
5637368000 GM ARHITEKTURA, biro za arhitekturo in električne inštalacije, d.o.o.
5631114000 GORIMPEX, proizvodnja, trgovina, export-import in marketing, d.o.o.
5107024000 GOSTINSTVO d.o.o.
5644178000 GEODETSKI BIRO podjetje za geodetske storitve, d.o.o.
5637538000 GORENJSKI TISK STORITVE, tiskarna in knjigoveznica, d.o.o. - v likvidaciji
5662281000 GROUP A trgovina, proizvodnja in trženje, d.o.o.
5639824000 GRAFOLINE, proizvodnja, gradbeništvo, trženje, gostinstvo, prevozi, svetovanje, storitve, d.o.o.
5673330000 GENEA TRADE, posredovanje, trgovina in svetovanje d.o.o.
5664314000 GMP trgovsko-posredniško, proizvodno-storitveno podjetje d.o.o.
5652430000 GREJOX, podjetje za trgovino na debelo in drobno ter zunanjo trgovino d.o.o., Ljubljana
5647606000 GMAJ proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5654688000 GTG plin d.o.o., proizvodnja in prodaja tehničnih plinov
7194994000 GIS PLUS holding d.o.o.
7192398000 GIS NALOŽBE upravljanje z nepremičninami d.o.o.
5456649000 GRAMAT gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o.
5633176000 GrECo International d.o.o., posredovanje na področju zavarovanja
5668395000 GOLDI, Podjetje za storitve in trgovino Preddvor, d.o.o.
5666937000 GBM Gradbeno podjetje d.o.o.
5660262000 GAYA Družba za grafične in organizacijske storitve, d.o.o.
5659892000 GLOBEVNIK, rezilno orodje d.o.o.
5659159000 GRANIMAR, d.o.o., Škofja Loka, podjetje za posredovanje, proizvodnjo in storitve
5656672000 GT - DESIGN, grafično oblikovanje in marketing, d.o.o.
5657245000 GIP BETON MTO Splošna dela v gradbeništvu, d.o.o., Zagorje ob Savi
2013681000 GRADNJE IN SANACIJE, gradbeništvo, proizvodnja, posredništvo, trgovina, gostinstvo in druge storitve d.o.o.
5679702000 GRADBENI ŽERJAVI trženje in storitve d.o.o.
5660157000 GOLAR TELECONSULT, Podjetje za zastopanje, svetovanje, export-import, Gornja Radgona d.o.o.
5669600000 GARGAMEL, Podjetje za elektrostoritve in svetovanje, Beltinci d.o.o.
5693489000 GA-LA EFECT, galvanika in lakirnica, d.o.o., Otoče
5666368000 GRUM marketing storitve, izvoz-uvoz d.o.o.
5881226000 Galun elektronika, tehnične storitve, d.o.o.
5714494000 GROBELNIK, žaga in trgovina, d.o.o.
5669472000 GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o.
5677106000 GABER Podjetje za lesarsko dejavnost d.o.o. Gorenji Novaki 28
5671213000 GAPP proizvodnja in trgovina d.o.o.
5667216000 GALERO proizvodnja orodij d.o.o.
5682029000 GO & INTER trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5675812000 GM-MOSER trgovina in storitve, d.o.o.
5881471000 GST gradbeno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
5679117000 GREJAN, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Železniki
5676444000 GECzav,zavarovalno zastopanje d.o.o.
5678145000 GLIN IPP Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o. Nazarje - v stečaju
2158574000 G 3000 PS, proizvodnja in trgovina, d.o.o. - v stečaju
5697409000 GTA Trgovina in gostinstvo d.o.o.
5917204000 GEM, arhitekturno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljana
5703620000 GRABUS gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju
5678994000 GENERAL TRADING izvozno - uvozno trgovska družba, d.o.o. Sežana
5679273000 GREINER PACKAGING, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5673909000 GLOTTA NOVA center za novo znanje, d.o.o., Ljubljana
5687055000 GAMA SYSTEM podjetje za razvoj, izobraževanje, svetovanje in programsko opremo d.o.o.
5688264000 GLOBUS MARINE INTERNATIONAL podjetje za mednarodno poslovanje d.o.o.
5686440000 GALAKSIJA TREBNJE, Restavracija, Hotel, Bowling in slaščičarna, d.o.o.
5717710000 GEDEX Trgovina, zastopanje in proizvodnja, Kanal d.o.o.
5686822000 GMG trgovina in poslovne storitve, d.o.o.
5720320000 GRAING, storitve d.o.o.
5694205000 GRADIA gradbeno podjetje d.o.o. - v stečaju
5648343000 GRADEN, inženiring, proizvodnja in storitve d.o.o.
5698464000 GGM d.o.o. podjetje za managment, svetovanje, inženiring, trgovino in proizvodnjo
5692997000 GEOID Trgovina, storitve, inženiring d.o.o. Dobravlje
5691087000 GKN DRIVELINE SLOVENIJA, Proizvodnja avtomobilskih transmisij in avto delov, d.o.o.
5693764000 GULIVER, Prevozi in turistične storitve, d.o.o.
5701686000 G.P.KARAHMET gradbeno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
3672514000 GSI GREEN, svetovanje in inženiring, d.o.o.
6195571000 GREGOR BELE s.p., pravno in poslovno svetovanje
5715016000 GRUBAR avtoprevozništvo d.o.o.
5712564000 GASTRO TOČILNE NAPRAVE d.o.o.
5735807000 GEMAG-CENTER, intelektualne storitve, trgovina, proizvodnja, gradbeništvo, gostinstvo, promet in razvedrilne storitve d.o.o.
5707765000 GA-PI, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
5450900000 GRAWE zavarovalnica d.d.
5710162000 GRADVIN, podjetje za gradbeništvo, posredovanje, transport, trgovino, d.o.o., Železniki
5712823000 GROS, Podjetje za proizvodnjo in projektiranje d.o.o., Kranj
5717558000 GRATAL export-import, zastopstvo, konsignacije, prevozi, trgovina d.o.o., Škofljica
5719771000 GEM podjetje za računovodsko - finančne storitve in svetovanje, d.o.o., Krško
5709610000 GIDLES predelava lesa d.o.o.
5734045000 GLOBAL INVEST, nepremičnine, finance in storitve d.o.o. - v stečaju
5713129000 GROPLAST Izdelovanje kovinskih in plastičnih izdelkov - orodjarstvo, d.o.o.
5709547000 GRAD-TRGO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o.
3721256000 GEP GREEN,družba za inovativni razvoj, d.o.o.
5712467000 GORENJE GOSTINSTVO, d.o.o.
5734398000 GASTRONOM podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Trzin
5710936000 GEOŠPED, špedicija in pomorska agencija d.o.o. Koper
5714109000 GP DOLACOM, Podjetje za izvajanje gradbenih del in izvedbeni inženiring, d.o.o.
5739659000 G.P. KOMGRAD, podjetje za arhitekturo, gradbeništvo in inženiring, d.o.o. - v stečaju
5720087000 GSELMAN & GSELMAN, montaža, proizvodnja, trgovina, gradnja in druge dejavnosti d.o.o.
5720516000 GRIVA, proizvodnja, storitve, inženiring in trgovina, d.o.o., Kranj
5138610000 GERČAR PREVOZI d.o.o.
5714133000 GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
5734509000 GP KRIŽNAR gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
5724449000 GIT, gradbeni inženiring in trgovina Tržič, d.o.o.
5732514000 GRADIVO družba za inženiring, svetovanje in druge storitve d.o.o.
5735491000 GMK SISTEMI podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
5733138000 G.S.L. ozvočenje in razsvetljava d.o.o.
5728207000 GI STARC projektiranje in izvajanje del nizkih in visokih gradenj, d.o.o.
5739373000 GLASO proizvodnja in trgovina d.o.o.
5742137000 GRADBENA DRUŽBA VIČ d.o.o.
5742030000 GEL gradbeništvo, gostinstvo, turizem d.o.o.
5742994000 GEOSERVIS servis in trgovina d.o.o.
5888581000 GAMEN, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5741335000 GRAFIT GRAFIKA marketing, oblikovanje in grafične storitve d.o.o.
5880084000 GEOPLAN projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o. Kamnik
5735378000 GORENJE ORODJARNA, D.O.O., VELENJE, PARTIZANSKA 12
5730007000 GRADE Trgovina in storitve d.o.o.
5741637000 GANTRI, gradnje, arhitekturni nasveti, trgovina, razvoj idej, d.o.o.
5750083000 GUT&PET proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
5748232000 GAG INŽENIRING Proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana
5769779000 GOREC, Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
5742986000 GAMO, varstvo okolja, d.o.o., Ljubljana
5753619000 GRAFIKA 3000 družba za grafične storitve, inženiring in trgovino d.o.o.
5749131000 GRČA CENTER družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Horjul
5744059000 GOTEX Gostinstvo, trgovina in turizem d.o.o.
5786312000 GAJCOM storitve, tehnika d.o.o., Ljubljana
2147670000 GLOBAL IMPORT SOLUTION proizvodnja, transport, storitve d.o.o. - v stečaju
5744873000 GIMAX, nespecializirana trgovina na debelo d.o.o.
5758645000 GORKO podjetje za vzdrževanje in popravilo vseh vrst koles ter trgovina d.o.o.
5760852000 GOSTINSTVO IN TURIZEM ČEVNIK, storitve, d.o.o.
1511114000 GEA MANAGEMENT, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
5746647000 GRAD ART INŽENIRING, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
5749948000 GRČA trgovina in storitve d.o.o.
5752078000 GALANT-M d.o.o. proizvodno in trgovsko podjetje
5781035000 GRADLIN gradbeništvo in proizvodnja d.o.o.
5790824000 GRADBENIŠTVO AUPIČ, inženiring in arhitektura, d.o.o.
5757444000 Gradbeništvo OAZA Kostanjevica na Krki d.o.o.
5757894000 GEMAR d.o.o., geodetske storitve in nepremičninsko posredovanje
5778492000 GRAND CORPORATION ZALOŽNIK proizvodnja lesene embalaže, d.o.o.
5888468000 GEMON podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
5755468000 GOINFO Informatika, storitve in računalniški inženiring d.o.o. Nova Gorica
5775345000 GREGORČIČ zastopstva, d.o.o.
5783453000 GPA INŽENIRING, nepremičnine, d.o.o.
5760909000 Green is for plants, trgovina in storitve, d.o.o.
5759501000 GAST podjetje avtoprevozniških storitev d.o.o.
5844673000 GORLES d.o.o. Proizvodnja in trgovina Ribnica
5759854000 GRAND TRADE Trgovsko podjetje d.o.o.
5770840000 GLASBENI ATELJE CODA, produkcija, založba, agencija, trgovina, d.o.o., Stanetova 16 a, Celje
5792118000 GRANT inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg 7
5817552000 GENKAI Podjetje za gostinstvo, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o. Ljubljana
5763215000 GT PODGORNIK Inženiring, gradnje in trgovina d.o.o.
5766699000 Geologija d.o.o. Idrija, geološke raziskave in projektiranje
5763622000 GRAMATEX d.o.o. izvoz-uvoz in trgovina Begunje na Gorenjskem
5771838000 GARB družinsko grafično podjetje d.o.o.
5779847000 GO ING, projektiranje, izvajanje, inženiring, d.o.o.
5775566000 GAAN podjetje avtoprevozniških storitev, d.o.o. Škofljica
5792878000 GRAFOTRADE grafično in trgovsko podjetje, d.o.o.
5771510000 GREEN CONSULTING, Svetovanje, proizvodnja, storitve, zastopstva, trgovina d.o.o. Prestranek
5768683000 GRACEN geomehanske raziskave, projektiranje in nadzor geotehničnih del, cenitve nepremičnin, izvedeniška mnenja s področja gradbeništva, d.o.o.
5917921000 GRAFIKA B + grafična dejavnost d.o.o.
5770602000 GIT COMMERCE gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o., Ljubljana
5807573000 GARAMOND družba za svetovanje, oblikovanje in založništvo d.o.o., Ljubljana, Maroltova 7
5798752000 GIPRO Trgovina, inženiring in storitve Ljubljana d.o.o.
5789753000 GIGANT Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
6588476000 Globalna hrana, gostinske storitve, d.o.o.
5780454000 GEGI, gostinstvo in turizem, Radovljica, d.o.o.
5782708000 GDB TRADE, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Ljubljana
5785138000 GF PRO-JEKT, projektiranje, proizvodnja, trgovina, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
5857686000 GOSP-ING, storitve in trgovina, d.o.o., Blejska Dobrava
5785855000 GOLDEN PRODUCTS, trgovina in druge storitve, d.o.o.
5793483000 GENEA, inženiring, storitve, trgovina, d.o.o.
5785871000 GRAZ storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Gradac
5808146000 GLOBAL BLUE trgovina in turizem, d.o.o.
5789869000 GRAFITI poslovni sistemi, d.o.o., Celje
5804132000 GOTUR podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino d.o.o.
5794293000 G LES, podjetje za trgovino, storitve in inženiring, d.o.o.
5804329000 GIOVANNI podjetje za trgovino in obrtno dejavnost d.o.o.
5812666000 GIT Gradbeništvo in trgovina d.o.o. Velika Cikava
5854695000 GRAND PRIX MAGAZINE založniško podjetje, d.o.o., Ljubljana
5802784000 GODDESS trgovina in storitve d.o.o.
5808839000 GRAFIKA M Podjetje za grafične storitve in trgovino, d.o.o., Medvode, Sora 46
5803594000 GALLAGHER ELEKTRO OGRAJE KRPAN, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
5808847000 GREEN LINE Trgovina, proizvodnja, usluge in promet, d.o.o.
5811813000 GEKOS, hiša nepremičnin d.o.o.
5640844000 GEMINI - POSLOVNO SVETOVANJE IN STORITVE RUDOLF HRAMEC S.P.
5843570000 GRAFOTEHNA - TT proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5809673000 GALEJA PLUS podjetje za storitve, trgovino in gostinstvo d.o.o. Ljubljana - v stečaju
5806917000 GOLOB VKS vzdrževanje kmetijskih strojev Šentjernej d.o.o.
5817226000 G & G SISTEMI Proizvodnja in prodaja računalniških sistemov, d.o.o., Ljubljana
5812518000 GOLDINAR, trgovina, čarter, finance d.o.o. Koper
5812208000 GO - GO Storitve in trgovina d.o.o.
5818087000 GOROPEVŠEK poslovne storitve, d.o.o.
5812712000 GROS IN trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o.
5815266000 GOES proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
5850509000 GRAPIS proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Velenje
5074746000 GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju
5825539000 GRAFIKUS podjetje za grafične storitve, d.o.o.
5829186000 GEUTEBRUCK ADRIA, podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje elektronskih naprav, d.o.o.
5829470000 GRANEMA Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring, gradbeništvo in trgovino d.o.o.
5833558000 GABROVŠEK TRANSPORT, prevozno in špedicijsko podjetje, d.o.o., Horjul
5831326000 GABEZ, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5827710000 GRADBENI MATERIALI, podjetje za proizvodnjo gradbenih materialov d.o.o.
5831580000 GOMARK, trgovina in proizvodnja d.o.o.
5829917000 GRADMAX, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Pivka
5825466000 GRANDEX podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o. Ljubljana
5833442000 GASTRONOMA, gostinstvo in turizem, d.o.o., Kranjska gora
5833230000 GRANELE d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve
5840031000 GABRA finančno računovodstvo d.o.o. Ljubljana
5834724000 G & EKS d.o.o. Podjetje za energetiko, kemijo in storitve, Zagorje, Cesta zmage 3
5834457000 Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
5838991000 GABROVŠEK-GRČA, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
5878012000 GOTIS Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Grosuplje, Ponova vas 6b
3773787000 GUMBAR, trgovina in storitve, d.o.o.
5841372000 GRECOMAN, trgovina, svetovanje in storitve, d.o.o.
5842158000 GENIS izgradnja, prenovitev, uvedba organizacijskih in informacijskih sistemov d.o.o.
5131902000 GRADBENIŠTVO PETELIN gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
5843383000 GP VIGRAT inženiring, gradbeništvo in trgovina Čentiba d.o.o.
5851424000 GHETTO BREWING, proizvodnja in prodaja piva d.o.o.
5859018000 GRAMEX TRGOVINA družba za trgovino, špedicijo in druge poslovne storitve d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 106 - v likvidaciji
5850487000 GGMM, trgovina in storitve, d.o.o.
5858194000 GRGORINIČ proizvodnja in storitve d.o.o.
5864534000 GRAM - CARGO družba za proizvodnjo in storitve d.o.o. Koper
5865611000 GOZDARSTVO IN ŽAGARSTVO JERIN, storitveno in prevozno podjetje d.o.o.
5847516000 GASTROHIT servis in gostinstvo d.o.o.
5844746000 GRADIŠER IN DRUGI RESET, storitve, proizvodnja, trgovina, d. o. o.
5847320000 GALE, proizvodnja, trženje, storitve d.o.o.
5838690000 GRADTRANS, prevozništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj
5843987000 GRADBENIŠKA DRUŽBA SNEŽNIK, gradbeništvo in storitve d.o.o. - v stečaju
5871107000 GAMA-S, računovodstvo in poslovno svetovanje, d.o.o.
5877679000 GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA proizvodnja delov notranje opreme d.o.o.
5860024000 GLERA storitve d.o.o.
5883601000 GK proizvodnja in trgovina varilno rezalne tehnike d.o.o.
5875510000 GT PATENA LJUBLJANA, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
5565408000 GAŠPER TRANSPORT d.o.o.
5889766000 GRANTINVEST Proizvodnja električne energije d.o.o. Grant
5886821000 Garmin, trgovina in servis, d.o.o.
5888549000 GEOMERITVE podjetje za geodetske in druge storitve d.o.o.
5877709000 GRADUR trgovina, storitve d.o.o.
5856345000 GUMIND proizvodnja izdelkov iz gume, plastičnih mas in trgovina, d.o.o., Postojna, Notranjska ul. št.8
5871638000 GEBRUDER WEISS internacionalna špedicija in logistika d.o.o.
5889774000 GOLF INVEST inženiring, storitve d.o.o.
5894786000 GARDA, posredništvo, trgovina in zastopstvo, d.o.o.
5891353000 GMG PETER ŽULA gradbeništvo, mizarstvo, galerija, d.o.o.
5901146000 GEMOTEHNA Trgovina na drobno in debelo d.o.o. Tolmin
5515335000 GALTOP, inženiring, proizvodnja, trgovina d.o.o.
5906776000 G-Digital digitalne storitve d.o.o.
5908698000 GI & PRO gradbeni inženiring, projektiva in nadzor, d.o.o.
5906792000 GPI TEHNIKA gradbeništvo, projektiva in inženiring d.o.o.
5913926000 GODEC INŽENIRING, storitve d.o.o. - v stečaju
5914124000 GABRIJEL Gostinstvo in turizem d.o.o. Cerkno
5918162000 GTC 1 Gospodarsko trgovski center 1 d.o.o.
5919193000 GASPETI mizarstvo d.o.o.
5923832000 GLOBAL MOTORS AMERICARS mednarodna trgovina in svetovanje d.o.o.
5918936000 GAUS trgovina in svetovanje, d.o.o.
5924448000 GP TRANSKOP, splošno gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana
5924995000 GO-DO, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
5910188000 GRIM COMMERCE, trgovina in storitve d.o.o. Koper
3280926000 GOSTILNA NA VIDMU, gostinstvo, turizem, storitve in trgovina, d.o.o.
5928729000 GAŠPERČIČ, poslovne storitve d.o.o.
5931045000 G A X Trgovina in trgovinske storitve d.o.o.
5934966000 GAIA-U d.o.o., podjetje za ekonomsko propagando in druge storitvene dejavnosti
5935105000 GEA CONSULT, inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o.
5934303000 GE & MI gostinstvo in trgovina, d.o.o.
5919738000 GRADBIT družba za gradbeništvo in projektiranje d.o.o.
5129591000 GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.o.o.
5920353000 GRADTRANS podjetje za gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
5938287000 GOLF ARBORETUM športno trženje, gostinstvo, turizem, d.o.o.
5870275000 GOLF KLUB ARBORETUM
5876168000 GROF - RAK avtokleparstvo d.o.o.
5938112000 GRIFON informacijski inženiring in informatika d.o.o.
5944112000 GRBAJS družba za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in zastopstvo, d.o.o., Rakitnica 42, Dolenja vas
5936772000 GVD d.o.o., proizvodnja in trgovina, Goričane 8 D, Medvode
1470612000 GRAFIKA REBERNIK proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju
5939488000 GATEX d.o.o. proizvodnja in razvoj
5944821000 GRAFIČNI STUDIO K d.o.o., družba za marketing, transport in trgovino
2321165000 GB40, posredovanje, svetovanje, upravljanje, d.o.o.
5930740000 GRADNJA INVEST 96 gradbeništvo, posredovanje, trgovina d.o.o.
5944007000 GMG ELMONT strojni izkopi, elektromontaža, storitve, proizvodnja, trgovina, gostinstvo d.o.o.
3306372000 GRADIENT, družba za upravljanje podjetij, d.o.o.
3848795000 GEAPLANUM storitve in svetovanje d.o.o.
5948916000 GM 3, marketing d.o.o.
5948479000 GEOTEH geodetske storitve d.o.o.
5948088000 GEOHIT geodetske storitve d.o.o. Trebnje
5939496000 G&O BIRO računovodstvo in storitve d.o.o.
5968216000 GALERIJA INTERIER proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
5981301000 GOFLOR Trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o. Novo mesto
5953154000 GRUDEN CLASSIC storitveno podjetje, d.o.o.
5958644000 GATE POINT, zastopanje in svetovanje d.o.o.
5966736000 GFI globalni finančni inženiring d.o.o.
5928893000 GREENHORN d.o.o. storitve in trgovina
1124129000 GRADBENIŠTVO IN RAČUNOVODSKI SERVIS MASNIKOSA d.o.o.
1121405000 GRAFITI STUDIO založništvo, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
1121910000 GOCAN - Proizvodnja, oprema vozil in storitve, d.o.o.
5981743000 GLOBALTEC družba za trgovinsko posredovanje, d.o.o.
1193007000 GLOBINA LEPOTE svetovanje in trgovina d.o.o.
5908256000 GARBAS CO podjetje za projektiranje, inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
1190008000 GIKOM svetovanje, inženiring in trgovina d.o.o.
1193236000 GLASBENI ATELJE CARL ORFF izobraževanje in informatika d.o.o.
1189441000 GURA, trgovina in storitve d.o.o. Povir
1194895000 GEOTEL inženiring na področju telekomunikacij in geodetskih storitev d.o.o.
1192868000 GE CONSULTING, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
1199668000 GRADNJA - KRŠKO gradbeni inženiring, nizke gradnje, prevozništvo in gradbena mehanizacija d.o.o.
1197851000 GASTROMIKS gostinstvo in trgovina d.o.o. Krško - v stečaju
1125265000 G & G ŠPORTING, projektiranje, trgovanje in svetovanje, d.o.o.
1071823000 GRAFIKA PLUS, storitve d.o.o.
1196367000 GOODYEAR SLOVENIJA, proizvodnja pnevmatik, d.o.o.
1215230000 GREPAL gradbeništvo in storitve, d.o.o. - v stečaju
1196715000 GIP-ZADRAVEC gradbeništvo d.o.o.
1189352000 GRADBENI FINALIST ZVEZDA podi in podloge d.o.o. v stečaju
1194631000 GLESIA oblikovanje stekla d.o.o.
1196685000 GLADEK TECHNIK, posredništvo pri prodaji, d.o.o.
1125982000 GARDENO AGRO - ZOO CENTER, d.o.o., Kamnik
1197738000 GRADNJE ŽVEPLAN d.o.o.
1198696000 GRAFIKA PACKA, grafično podjetje, d.o.o.
1214225000 Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o.
1198726000 GRADEJA storitve d.o.o. Ljubljana
1215426000 GALANTERIJA KROKODIL trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana
1216023000 GRANAT Trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
1196154000 GFK SLOVENIJA, tržne raziskave d.o.o.
1195131000 Gledališče za najmlajše - Gledališče Makarenko d.o.o.
1215337000 GALILEO 3000 turizem, marketing in izobraževanje d.o.o.
1215132000 GALLOB trgovina, svetovanje in vodenje d.o.o.
1227645000 GOSTILNA MIRANDA, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
1233092000 G8 SIRIUS, poslovodenje in upravljanje d.o.o.
2053926000 GRAH AUTOMOTIVE svetovanje, storitve in trgovina d.o.o.
1227815000 GRAFIČNA REZILNA ORODJA FELIX d.o.o.
1228293000 GABRŠEK zobne in tehnične storitve d.o.o.
1243489000 GRAD INVEST, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
1254081000 GALUN AST storitveno podjetje, d.o.o.
1254758000 GALLERY, trgovsko storitveno podjetje d.o.o. - v stečaju
1272608000 GRAS d.o.o., družba za projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in izvajanje gradbenih in sanacijskih del
1254383000 GRADBINKO gradbeništvo in prevozi d.o.o.
5645824000 GRADLES PROIZVODNJA, TRGOVINA, SERVIS IN ZASTOPSTVA, D.O.O.
1215272000 GASHI IN GASHI gradbeništvo in storitve d.o.o.
8022283000 Generali AVF 1, namenska nepremičninska družba, d.o.o.
1900471000 GLOBALTEAM d.o.o., storitve in trgovina
1274660000 GISTEL trgovina in storitve d.o.o.
2059070000 GT PROJEKT d.o.o., upravljanje z družbami - v stečaju
1262866000 GBD SVETOVANJE, podjetje za poslovno, finančno in davčno svetovanje, d.o.o. - V STEČAJU
1263137000 GRAMEH trgovina in storitve, d.o.o.
5970601000 GAL-1, trgovina in poslovne storitve, d.o.o.
1263498000 GTS SLOMAR Gostinstvo, trgovina in svetovanje d.o.o. Ajdovščina
1279041000 GRIM PLUS gradbeništvo d.o.o. Ljubljana
1277146000 GPD ginekologija in porodništvo, posredništvo in storitve, d.o.o.
1293982000 GODNJAVEC & CO., družba za storitve, d.o.o., Ljubljana
1245066000 GOLDEN STAR, posredništvo in storitve, d.o.o. – v likvidaciji
1300938000 GOLF BOVEC Igrišča za golf in rekreacijo d.o.o.
1279009000 Grant Thornton Consulting računovodsko in davčno svetovanje d.o.o.
1305662000 GONZAGA Inženiring, proizvodni in prodajni management d.o.o.
2040255000 GONZAGA INTRADE, mednarodna trgovina in inženiring d.o.o.
1300954000 GRATEL gradbeništvo, telekomunikacije, inženiring, trgovina, storitve d.o.o.
1303520000 GET inženiring, d.o.o.
1304038000 GIMAS družba za trgovino in storitve d.o.o.
2272164000 GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO INVESTICIJE, d.o.o.
1304399000 GLM - LOVŠE proizvodnja in trgovina d.o.o.
1317393000 GRIČNIK trgovina in storitve d.o.o.
1317644000 GEO TRADING posredništvo, trgovina in turizem, d.o.o.
5596769000 GGM INTERNATIONAL trgovina in storitve, d.o.o.
1328204000 GUISEPPE ART DECOR trgovina in posredništvo d.o.o.
1338803000 GRAŠČINA podjetje za upravljanje in svetovanje d.o.o.
1328484000 GEOINŽENIRING družba za geološki inženiring d.o.o.
1358405000 GUMITEHNA, trgovina, d.o.o.
1331612000 GABER VAVPETIČ storitve in trgovina d.o.o.
1358332000 GROMAP d.o.o., geodezija in prostorska informatika
1357638000 GERI trgovina in storitve d.o.o.
1337718000 GEO.DET, geodetske storitve d.o.o.
1695134000 GRADPROJEKT gradbeništvo in inženiring, d.o.o.
1337823000 GRUDA COMMERCE, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o., v likvidaciji
1358138000 GOLDWIN trgovina in storitve d.o.o.
1353934000 GAPI, podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
1357832000 GIT MURKO družba za gostinstvo in turizem d.o.o.
1274627000 GRAFIS TRADE podjetje za trženje, založništvo in grafično dejavnost d.o.o. - v stečaju
1306553000 GRADIR težka gradbena mehanizacija, prodaja, servisiranje d.o.o. - v stečaju
1387928000 GEOS INŽENIRING Geodetske storitve d.o.o.
1413465000 GP SEMA gradbeništvo in storitve d.o.o.
1411918000 GRAMOZ - KONC, gradbene storitve, d.o.o.
1131265000 Golf klub Olimje
1414976000 GRA-SET gradnje d.o.o.
1821679000 GEOKOP geotehnika, gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o.
1411926000 GIS MOBEL, Trgovina in inženiring, d.o.o.
1420984000 GROLES predelava lesa, d.o.o.
1415310000 GRADBENI REMONT D.O.O.
1429108000 GALILEO SI proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
1420852000 GEPARD PLUS, servis gasilnikov in trgovina, d.o.o.
1423193000 GORMI Trgovina in storitve, d.o.o.
6304834000 GOLF MARKET, trgovina in storitve d.o.o.
1423118000 GEODETI Družba za geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Grosuplje
1453076000 GENT trgovina in posredništvo, d.o.o.
1446835000 GO-RACE šport, rekreacija in gostinstvo d.o.o.
1462377000 GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
1453521000 G&S VIRANT računalniške storitve d.o.o.
1469339000 GALILEO PROMINENT, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
1482769000 GAMA - MIZARSTVO MODIC storitve in trgovina d.o.o.
1296345000 GABERC VIDA - ODVETNICA
1482955000 GLOBAX TRADE trgovina in storitve, d.o.o.
1488651000 GAMAJ Trgovina in storitve d.o.o.
1483269000 GRILL COMMERCE trgovina na debelo d.o.o.
1491695000 GIRGESE Integrirano trženje in raziskave, d.o.o.
1488279000 GSK GRADNJE, gradbeništvo in prevozi, d.o.o.
2212226000 GUDA komunikacijske storitve d.o.o.
1489003000 GRADBINEC GIP, gradbeništvo, d.o.o. - v stečaju
1492594000 GRADNJA AB, gradbeništvo in storitve d.o.o.
1469436000 GRADEX - MATIČ RADOSAV gradbeništvo in storitve, d.o.o.
1507508000 GLASSTECH, družba za storitve in trgovino, d.o.o.
1525786000 GONZAGA-PRO proizvodnja, trgovina, inženiring, d.o.o.
2040263000 GONZAGA INVEST, investicije, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
1507664000 GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
1489291000 GEODETSKO PODJETJE SEŽANA, geodetske storitve d.o.o.
1471562000 GRADBENIŠTVO HUDOVERNIK podjetje za izdelavo lesenih ostrešij d.o.o.
1534114000 GO-SAD mednarodno trgovsko podjetje d.o.o.
1526391000 GOLJEVŠČEK, poslovno svetovanje in storitve, d.o.o.
1538217000 GENERAL LOGISTICS SYSTEMS, logistične storitve d.o.o.
1532618000 GEIDA upravljanje z okoljem in naravnimi viri d.o.o.
1534360000 GRADING KURENT proizvodnja in inženiring, d.o.o.
1537768000 GOTI finančno poslovanje in gostinstvo d.o.o. - v stečaju
1535048000 GPROCOM družba za gradbeni in geotehnični inženiring ter poslovne storitve d.o.o.
1540165000 GRADIVA, gradnje, adaptacije in vzdrževanje, d.o.o.
1538390000 GP RAIM gradbeništvo d.o.o. - v stečaju
1545523000 GUSTAV FILM produkcija in storitve d.o.o.
1525808000 GORMAN gostinstvo in trgovina d.o.o.
2139324000 GRADBENIŠTVO MAČEK, gradnje in storitve d.o.o.
1562886000 GITIS trgovina in storitve d.o.o.
1658883000 GRAFIS PSAH, storitve, d.o.o. - v stečaju
1638874000 GRAMOZ, družba za proizvodnjo in poslovne storitve d.o.o. - V STEČAJU